Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Psihologija » Uvod

Uvod

"Pitaju te o duši. Reci: "Šta je duša - samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja." (Al-Isra, 85)

"Uspjeće samo onaj ko je (dušu) očisti, a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi!" (Es-Šems, 9 - 10)

Duše su poput skupine: one koje se međusobno upoznaju, zbliže se, one koje se ne poznaju, međusobno se raziđu. (Buhari, Muslim)

Psihologija terminološki označava nauku (logos) o duši (psiho), i bavi se proučavanjem ljudskih predispozicija, motiva, emocija, te vrijednosnih sistema ličnosti koje opredjeljuju i formiraju ljudsko ponašanje u raznim socijalnim uvjetima. Po ovom predmetu zanimanja ova naučna grana zauzima mjesto izmjeđu društveno-socijalnih nauka i medicine s jedne i religioznih učenja o čovjeku s druge strane. Na zapadu se ovoj nauci dešava izvestan terminološki i praktičan paradoks, jer ono što bi trebali proučavati "dušu", psiholozi u stvari i ne priznaju da postoji! Dušu, ti materijalistički psiholozi, svode na skup individualnog mentalnog svijeta, kompletnost psihičkih funkcija, libida i determinanti ponašanja. Paradoks postaje još veći, jer koriste u svakidašnoj upotrebi termin "duh" (na pr. Pokoleblivi duh), koji označava nematerijalno biće, koje nema svoju raspostranost pa se ne može prostorno ni vremenski definisati, a tvrde da ništa ne postoji što nemože da se dokaze te zato sve pripisuju organskim funkcijama čovjekovog tijela.

U nekim psihološkim teorijama djelimično se priznaje postojanje duše, kao osobnog entiteta, postoji koncept duše i duha, kojem je blizak i koncept uma, koji označava intelektualne sposobnosti i odnose um-tijelo i tijelo-um (dualisticki koncept).

U istočnjackim zemljama i onim muslimanskim, sa islamskim univerzitetima, ova se naučna disciplina proučava paralelno sa ostalim teološkim naukama i postoji dobra naučno-istražiteljska djelatnost i literatura napisana sa psihološko-religioznim aspektima (pogledima) u pravcu razumjevanja duše. Upravo poneka aktuelna saznanja o čovjekovom ponašanju razmatrana u svijetlu Kur'ana i Sunneta sa osvrtom islamske psihologije, pokušat ću da predstavim u narednim redovima, insaAllah.

A Allah swt najbolje zna, ve Elhamdulillahi Rabbel Alemin...

dipl. Psiholog Nedzad Gicic i saradnici

« NazadDalje »

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2024
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku