Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Psihologija » Poznavanje i razumijevanje duše

Poznavanje i razumijevanje duše

"Nije spustio Allah (ni jednu) bolest (drukčije) osim (tako da) je spustio za nju (jedan, neki) lijek." (Iz Sahihul Buharijine zbirke hadisa)

Za razliku od zapadnjačkog psihološkog shvatanja ljudske prirode, njenog porijekla, njene kakvoće i projavljivanja, kao i njenog pristupa ka pokušaju odgonetanja problema sa kojima se ličnost susreće u toku njenog rasta i razvoja, te riješavanje istih, islamska psihološka misao nudi svoj autentičan koncept tretiranja ove oblasti oslanjajući se pritom na Univerzalnu Uputu kao polazište za svako ishodište.

Dini Islam uči da je ljudsko stvaranje i postojanje rezultat Allahove Volje i Njegovog Određenja. Insana je Allah SwT Stvorio nakon drugih duhovnih bića poput meleka i džina. Prvog čovjeka, Adema a.s., oca ljudskog roda, Allah SwT Stvara od zemljane gline (ilovače), dakle materijalne kakvoće, u koju udahnjuje deo Svojeg Ruha (Duha) oživljavajući ga i davajući mu pritom posebnu strukturu, onakvu kakvu je mi poznajemo.

Dakle, mi vjerujemo da je čovjek, onakav kakav jeste u ovoj dimenziji postojanja, sastavljen od dva zasebna entiteta: tijela i duše (duha) te da je pritom neminovno postojanje i funkcionisanje obostrane uticajne sprege ta dva dijela. Za islamsku psihologiju osobito je bitna upravo ta duhovna komponenta o kojoj će ovdje biti riječ. Nju možemo najbolje posmatrati i razumjeti u svijetlu Kur'anske Upute te vjerodostojne prakse Resululllaha saws i naučne misli.

Iz onogo što naša istinita vjera uči trebamo znati da ljudska duša kao posebna suptilna forma napusta ljudsku čauru u dva slučaja. Prvi je u toku spavanja i snivanja - (i savremena psihologija ličnosti priznaje ovu fenomenologiju osobitog iskustva sebstva i samosvjesti) ovo je takozvano privremeno napuštanje tjela, a drugi slučaj je pri smrti. E sad, postavlja se pitanje dali je moguće viđenje i kontakt duša sanjača sa dušama onih naših (ne)poznanika koji su preselili, odnosno sa dušama iz berzaha (privremenog boravišta naših duša do konačnog ponovnog proživljenja). Veliki se broj islamskih učenjaka složio na bazi dokaza iz Kur'ana i sunneta da je takvo viđenje moguće i tako se sa islamske tačke gledišta objašnjavaju pojave viđenja preseljenih duša iz svijeta berzaha koji ponekad u snu govore duši sanjača za neke stvari koje su ostale neotkrivene ili nedovršene za života tog džana! Ovakvih primjera bilo je puno i u prošlosti, a i do dana današnjih se javljuju. Drugi važan momenat na koji želim da ukažem jeste nemogućnost viđenja i kontakt preseljenih duša sa insanima u budnom stanju. Naime, postoje jasni dokazi koji ukazuju na činjenicu da duše onih koji se nalaze u tom paralelnom svijetu berzaha nemogu da stupe u bilo kakav kontakt (sem dakle u toku sna) sa insanima na javi. Najbolji dokaz za to može poslužiti vjerovanje o životu posle smrti i situaciji kada od ranije preseljene duše dolaze kod te duše koja je upravo ušla u toj dimenziji postojanja i (nakon odredbe i saznanja o njenom azabu), raspituju se kod nje za neke svoje bližnje koje su ostavili iza se u životu na Zemlji. Iz ovoga proizlazi da preseljene duše nemaju kontakata sa životom i zbivanjem na Zemlji od trenutka kada su je zauvijek napustili.

dipl. Psiholog Nedzad Gicic i saradnici

« NazadDalje »

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2024
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku