Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Način uklanjanja sihra

Način uklanjanja sihra

Ovdje ćemo naglasiti da postoji dvije vrste liječenja: nedozvoljeno i dozvoljeno liječenje.

Pod nedozvoljenim liječenjem podrazumijevamo korištenje zapisa, raznoraznih talismana (zečija šapa, drvo tisovine i sl).
Poslanik s.a.w.s kaže:
"Ko ode gataru ili vraču, porekao je ono što je objavljeno Muhammedu."
(Prenose ga četvorica autora Sunena i El-Bezzar sa dobrim lancem prenosilaca. Također ga prenosi i Muslim s dodatkom "i ne prima mu se namaz četrdeset dana")
U "Sunenu" se kaže: "Ko zaveže čvor i puhne u njega, napravio je sihr."

Pod dozvoljenim liječenjem podrazumijeva se liječenje učenjem Kur'anskih ajeta, dova Poslanika s.a.w.s.

Postoji više načina pregleda bolesnika, a ovdje ćemo navesti neke od njih. Bez obzira da li se radi o bratu ili sestri potrebno je da ima neko prisutan ko im je u rodu, a kod sestara potrebano je ukoliko je udata suprug a ukoliko nije jedan od roditelja ili brat, sestra ali uz saglasnost roditelja.

Naravno, podrazumijeva se da bolesnik mora biti propisno obučen, tj. ako je sestra u pitanju: marama, duga suknja i rukavi, a sve mora biti neprozirno i široko da ne ocrtava konturu tijela.

Onaj ko je bolestan dolazi kod liječnika i prvo porazgovara sa liječnikom o svom problemu, pri čemu će mu liječnik postaviti nekoliko pitanja, kao na primjer: šta sanja, ima li bolove u stomaku, ima li glavobolju, da li je tražio pomoć od liječnika medicine i sl.

Nakon obavljenog razgovora bolesnik i svi koji prisustvuju liječenju moraju da abdeste, a načini liječenja koji se koriste su:

Prvi način - bolesnik stoji u pravcu Kible

Onaj ko je bolestan ustane, okrene se prema Kibli, opusti se i zažmiri, a liječnik počinje da uči Kur'an na uho bolesnika. Bolesnik ne treba da ponavlja išta od onoga što liječnik uči. U toku učenja bolesnik može da osjeti da mu trne neki dio tijela, strujanje kroz tijelo, bolove u nekim dijelovima tijela, otežano disanje i da ga nešto obara da padne naprijed ili nazad. Bolesnik ne treba da se suprostavlja ukoliko dolazi do gubljenja ravnoteže, liječnik ili neko ko pomaže liječniku će uhvatiti bolesnog i spustiti ga u ležeći položaj. Liječnik i dalje uči Kur'an, a u određenim trenucima govori na maternjem jeziku (u ovom slučaju na bosanskom) prevod Kur'anskih ajeta i opominje džina da se pokaje i da napusti tijelo oboljelog.

Džin može da napusti tijelo i nakon jednog tretmana, a isto tako može se desiti da je potrebno više puta da se uči pa da napusti tijelo. Isto tako kao i kod svake bolesti u savremenoj medicini, da nema lijeka nego samo da se olakša oboljelom, ali da nikada neće biti u potpunosti zdrav.

Ukoliko džin želi da napusti tijelo, ovisno od liječnika, on ga pušta da izađe ili na usta ili mu otvori prolaz sterilnom iglom na nekom od prstiju, a najčešće kažiprst lijeve ili desne ruke.
Ukoliko je džin iskren i iskreno se kaje, on sa svojim izlaskom nosi bolesti koje je prouzrokovo bolesnom, a to se manifestuje u vidu špricanja krvi i do 1m udaljinu od prsta na kojem je otvoren prolaz.

Nakon tretmana kod liječnika, on daje terapiju, bez obzira da li je gotovo ili ne, koje bolesnik mora da se pridržava. Kako će terapija izgledati ovisi o liječniku i o vrsti bolesti.

Drugi način - dizanje ruku

Kod ovog načina liječenja bolesnik sjedi, ispruži noge, a ruke ispruži na koljena i zatvori oči. Tada liječnik stane ispred njega ili sa strane i na uho bolesnika uči Kur'an. Ruke pokazuju određene znakove. To može biti u jednom momentu i da odmah prestane, pa se neće pojaviti dok se ne ponovi cijelo učenje.

Bolesnik mora biti miran i opušten i dobro slušati učenje Kur'ana. Ne smije opirati pokret ruku ili prstiju.

Treći način - pregled posmatranjem

Ovaj način pregleda je veoma efikasan. Ja ću ga ovdje iznijeti radi toga što su ga mnogi koristili, uz napomenu da su neki rekli da se ovaj način može primjeniti samo kod muškaraca, jer su neki zlouoptrijebili ovu metodu, vidjevši priliku u njoj da gledaju ženama u oči.

Rahmetli šejh Refik Tahhan je dao objašnjenje ove metode i rekao je:
"Tajna ovog pregleda leži u bogobojaznosti onoga ko liječi, a zatim u nuru (svjetlosti) koja zrači iz njegovih očiju, te u Poslanikovim riječima: "Vjernik je ogledalo vjerniku." U slučaju liječnik je ogledalo bolesniku. Ako bolesnik gleda u liječnika dok uči određena Kur'anska ajeta, džin će gledati i u očima liječnika vidjeti sebe i svoju pokvarenost, a to će se odraziti na bolesnika pa će osjetiti da je vidio majmuna, crno lice sa rogovima, glavu zmije, glavu psa ili neko sasvim drugo nestvarno lice, može osjetiti vrtoglavicu, toplotu ili hladnoću u tijelu, bol u nekom dijelu tijela i sl. Bolesnik može i da padne u nesvijest a onda se liječenje nastavlja učenjem rukje."


Ovo su najčešći načini, a Allah najbolje zna koliko ih još ima, ali ja sam koristio ove tri metode. Prvu metodu koristim najčešće.

Enes Beganović


Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2024
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku