Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Namaz » Kako klanjati namaz

Kako klanjati namaz

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
U sljedećim redcima ćemo objasniti na koji način se klanja namaz. Objasnit ćemo ukratko osnovne stvari, a sve dodatno što vas zanima možete pitati na forumu

Farz je ono što je propisano od Allaha dž.š. i samim time obavezno, a sunnet je ono što je Muhammed a.s. radio i preporučio da se radi kako bi zaradili Allahovu swt milost.

Sabah-namaz

Sabah-namaz se sastoji iz 4 rekata: 2 sunneta i 2 farza. Prvo se klanja sunnet, zatim farz. Sunnet i farz se kod ovog namaza klanjaju isto, tako da ćemo objasniti samo sunnet.

Poslije početnog tekbira učimo Subhaneke, Euzu, bismillu, Fatihu i jedno sure.
Spuštamo se na ruku', a zatim činimo prvu sedždu, zatim i drugu.
Ustajemo na drugi rekat, te učimo bismillu, Fatihu i jedno sure.
Spuštamo se na ruku', a zatim ponovo činimo sedždu 2 puta, kao i na prvom rekijatu.
Zatim učimo Ettehijatu, Salavate i dove, nakon toga predajemo selam, prvo na desnu, zatim na lijevu stranu.

Podne-namaz

Podne-namaz se sastoji iz 10 rekata: 4 sunneta, 4 farza, te 2 sun-sunneta. Klanjaju se ovim redom kako su i navedeni.

Sunnet:
Poslije početnog tekbira učimo Subhaneke, Euzu, bismillu, Fatihu i jedno sure.
Zatim obavljamo ruku' i sedždu kako je već objašnjeno, te ustajemo na drugi rekat.
Na drugom rekatu učimo bismillu, Fatihu i jedno sure, te ponavljamo ruku' i sedždu.
Zatim ostajemo sjediti na prvom sjedenju. Na sjedenju proučimo Etehijatu do salavata, a zatim ustajemo na treći rekat.
Na trećem rekatu učimo kao i na drugom bismillu, Fatihu i jedno sure, a zatim ponovimo ruku' i sedždu.
Ustanemo na četvrti rekat, učimo bismillu, Fatihu i jedno sure, kao i na prethodna dva, a zatim ruku' i sedždu, te drugo sjedenje.
Na drugom sjedenju učimo Etehijatu, salavate, dove, te predamo selam.

Farz:
Poslije početnog tekbira učimo Subhaneke, Euzu, bismillu, Fatihu i jedno sure.
Nakon obavljenog ruku'a i sedžde ustajemo na drugi rekat, te učimo bismillu, Fatihu i jedno sure.
Zatim kao i kod sunneta nakon ruku'a i sedžde ostajemo na sjedenju, i tu učimo Ettehijatu do salavata, a zatim se podižemo na treći rekat.
Na trećem i četvrtom rekatu učimo samo bismillu i Fatihu, te nakon četvrtog rekata predajemo selam nakon proučenih Ettehijatu, salavata i dova.

Sun-sunnet: Klanja se kao i sabahski sunnet.

Ikindija-namaz

Ikindija-namaz sadrži 8 rekata, i to: 4 sunneta i 4 farza.

Sunnet:
Nakon početnog tekbira, na prvom rekatu učimo Subhaneke, Euzu, bismillu, Fatihu i jedno sure, kao i kod svih namaza na prvom rekatu.
Poslije obavljenog ruku'a i sedžde, ustajemo na drugi rekat, te učimo bismillu, Fatihu i jedno sure. Ponovimo ruku' i sedždu kako je već ranije objašnjeno, a zatim ostajemo na prvom sjedenju.
Na sjedenju učimo Ettehijatu i salavate, i dovu "Allahume Rabbena atina fidun'ja hasaneten ve fil ahireti, hasaneten vekina azzabenar", a onda ustajemo na treći rekat.
Treći i četvrti rekat klanjamo isto kao i prethodna dva, tj. na trećem učimo Subhaneke, Euzu, bismillu, Fatihu i jedno sure, a na četvrtom bismillu, Fatihu i sure, te nakon drugog sjedenja učimo Ettehijatu, salavate i dove, te predajemo selam.

Farz: Klanja se kao i podnevski farz.

Akšam-namaz

Akšam-namaz se klanja od 3 rekata farza, te 2 rekata sunneta. Napomena: Kod akšama se prvo klanja farz, zatim sunnet.

Farz:
Poslije početnog tekbira, učimo Subhaneke, Euzu, bismillu, Fatihu i jedno sure. Zatim obavljamo ruku' i sedždu kako smo naučili, te ustajemo na drugi rekat.
Na drugom rekatu učimo bismillu, Fatihu i jedno sure, i nakon obavljenih ruku'a i sedžde ostajemo na prvom sjedenju.
Na prvom sjedenju učimo Ettehijatu do salavata, a onda ustajemo na treći rekat.
Na trećem rekatu učimo samo bismillu i Fatihu te obavljamo ruku'. Poslije ruku'a i sedžde ostajemo na drugom sjedenju, te poslije proučenih Ettehijatu, salavata i dova, završavamo namaz.

Sunnet: Klanja se kao i sabahski sunnet.

Jacija-namaz

Jacija-namaz sadrži 13 rekata: 4 sunneta, 4 farza, 2 sun-sunneta, te 3 vitr-namaza.

Sunnet: Klanja se kao i ikindijski sunnet.

Farz: Klanja se kao i podnevski farz.

Sun-sunnet: Klanja se kao i sabahski sunnet.

Vitr-namaz:
Kod vitr-namaza, prva dva rekata se klanjaju kao i kod svih namaza, tj. na prvom učimo Subhaneke, Euzu, bismillu, Fatihu i jedno sure, a na drugom bismillu, Fatihu i jedno sure, te nakon ruku'a i sedžde, ostajemo na prvom sjedenju.
Na sjedenju se uči Ettehijatu do salavata, a zatim ustaje na treći rekat. Na trećem rekatu učimo bismillu, Fatihu i jedno sure, a zatim kažemo "Allahu Ekber" i ruke podignemo kao kod početnog tekbira (muškarci dotaknu mekani dio ušiju, a žene u visini prsa), te vratimo ruke na pojas, odnosno prsa, i učimo Kunnut-dovu (kasnije ćemo objasniti na koji način se uči), te poslije se pregibamo na ruku' i idemo na sedždu, učimo Ettehijatu, salavate, dove i završimo namaz.

Kliknite ovdje za dodatak kiraetu (sure i dove)

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2024
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku