Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Tekstovi » Voljeti poslanika, znači slijediti ga

Voljeti poslanika, znači slijediti ga

Uzvišeni Allah je rekao: "O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku." (En-Nisa, 59)

Put vjere i temeljnog poretka sastoji se u tom da se pokorava Svemogućem Bogu i slijedi Njegovog Poslanika ravnajući se prema Njegovom Sunnetu.

"Ko slijedi mene, taj slijedi i Allaha, a ko ne slijedi mene, taj ne slijedi ni Allaha." (El-Buhari i Muslim)

Uzvišeni Allah je rekao: "Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje." (El-Ahzab, 21)

On nam je u svim svojim izjavama, djelima i svim situacijama ponudio najbolji primjer koji uvijek treba slijediti. Njegove riječi, kao ni njegova djela, nisu nastale iz njegove samovolje, nego su plod vahja i inspiracije od Allaha.

Ako se uzme u obzir kontekst u kome stoji ovaj ajet, onda je jasno da se ovdje prigovara onim ljudima čiji je način djelovanja motiviran egoizmom i brigom za vlastitu sigurnost. Oni su se predstavili kao Poslanikove pristalice, a ne ponašaju se kao što bi se Poslanik ponašao u određenim situacijama. Ako vođa jedne skupine sebično, za svoju vlastitu korist i svoju sigurnost misli samo na sebe, tada je logično da se takve slabosti nalaze i kod njegovih pristalica. Allahov je Poslanik sam strpljivo podnosio sve probleme i poteškoće koje je imao sa svojim pristalicama. On je osobno učestvovao u izgradnji hendeka, trpeći glad i sve teškoće isto kao i drugi muslimani. Za vrijeme okruženja nijednom nije napustio svoj položaj. Izdajom Benu Kurejze i njegova je vlastita porodica došla u opasnost, baš kao i porodice drugih muslimana, ali on zbog nje nije poduzimao nikakve posebne mjere koje za druge porodice ne bi bile moguće. Znači, ko želi biti njegov pristalica neka prihvati obrazac po kojemu je on živio. Ovaj ajet ima općenit značaj, stoga je Poslanik uzor u svakom pogledu a ne samo u ovome nabrojanom.

"Vjerovjesnik je preći vjernicima nego oni sami sebi." (El-Ahzab, 6)

On ima pravo na veće poštovanje i više ljubavi nego sami krvni srodnici. Od vjernika se traži da ga slijedi radije nego oca i majku ili braću i sestre, kada dođe do nužnog sukobljavanja. Veoma često se dešava da roditelji, ili bračni drug, ili pak rodbina zahtijevaju nešto od čovjeka što je u suprotnosti sa načelima Islama. Čovjek je pred izborom koga da posluša; njih ili Poslanika za kojeg Allah kaže: "Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da postupe po svom izboru." (El-Ahzab, 36)

Odluka Allahovog Poslanika se mora tretirati i prihvatiti kao Allahova odluka, jer Allahov Poslanik ni u čemu samovoljno ne odlučuje.

On nam je bliži nego što smo mi sami sebi. Ni jedna druga međuljudska veza nije usporediva s vezom između Allahova Poslanika i vjernika. Allahov Poslanik vise voli vjernike i više brine za njihovo dobro nego što to čine njihovi roditelji ili, pak, oni sami. Roditelji, bračni drugovi ili djeca mogu vam i nauditi, egoistično se prema vama ophoditi ili vas navesti na greške i zablude, ali ne i Allahov Poslanik. On radi za vas samo ono što vodi vašem vječnom dobru i sreći.

Svoju brigu prema svojim sljedbenicima je najbolje opisao u slijedećem hadisu: "Primjer odnosa između mene i vas je kao primjer čovjeka koji je naložio vatru na koju se zalijeću leptiri i skakavci. On ih tjera od vatre, a oni uskaču u nju. Isto je tako i sa mnom. Ja vas štitim od vatre, a vi mi izmičete iz ruku." (Muslim)

Sve što je propovijedao je za dobrobit njegova ummeta. Pa kako čovjek može na njega lagati? Kako ga čovjek može ne slušati i njegove savjete ignorisati? Kako se Bošnjak može izigravati sa njegovim sunnetom kada misli da će se jednim mevludom u toku godine dana iskupiti i među njegove sljedbenike upisati? Zar stvarno mislimo da ćemo se time spasiti. On kaže: "Ko je pokoran Poslaniku, taj je spašen." (Muslim)

"A onoga ko se bude protiv Allaha i Poslanika Njegova dizao i preko granice Njegovih propisa prelazio - On će u vatru baciti, u kojoj će vječno ostati, njega čeka sramna patnja." (En-Nisa, 14)

Još uvijek naš svijet nema naviku donositi salavat na Poslanika. Još uvijek je za mnoge isto što je rekao Poslanik i ono što je rekao neki "dobri" čovjek. Nekima je čak preče ono što je rekao šejh nego li Poslanik. Neki će kazati kako je danas drugo vrijeme i da se ne može praktikovati sunnet, a njegov Poslanik kaže: "Ko se ne drži moga sunneta ne pripada meni." Zaista treba biti toliko hrabar i bezobrazan pa kazati kako su mnoge stvari iz sunneta prevaziđene. Neka znaju oni koji ovako misle da je sunnet vječan, a oni su prolazni. Sunnet će ih nadživjeti. "Allah uvodi čovjeka u džennet sa sunnetom kojeg se pridržavao." (Ahmed)

Kada nekome kažeš: ovako radi, jer ovako je radio Poslanik s.a.v.s., on zna kazati kako je to samo sunnet. Strasti kreiraju put mnogih koji za sebe tvrde da su muslimani. Poslanik s.a.v.s.je rekao: "Ni jedan od vas neće biti pravi vjernik sve dok svoje strasti ne bude potčinio objavi s kojom sam dosao." "Tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, neće biti pravi vjernik od vas onaj kome ja ne budem bio draži od njegovog imetka, djece, svih ljudi pa i od samog njega." (El-Buhari)

"Od svih Allahovih poslanika ja ću imati najviše pristalica na Sudnjem danu i prvi ću pokucati na vrata Dženneta". (Muslim)

Uzvišeni Premilostivi Gospodaru, učini nas njegovim ispravnim i dostojnim pristalicama!

Hfz.mr. Senaid Zajimović

Povratak na listu tekstova

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2024
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku