Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Tekstovi » Kako se spasiti od šejtanskih spletki, obmana i intriga?

Kako se spasiti od šejtanskih spletki, obmana i intriga?

Neka je neizmjerna hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, koji upućuje na pravi put, ujedinu ispravnu vjeru. Nekaje salavat i selam na prvaka ljudskog roda, Muhammeda, s.a.v.s., koji je poslan kao milost svjetovima.

Šejtan prokleti uistinu je zakleti neprijatelj čovjeka koji mu pravi spletke od momenta njegova rođenja pa sve do smrti. On mu neprestano uljepšava zlo i stranputicu kako bi ga privukao i na taj način udaljio od pravog puta. Šejtan želi uništiti čovjeka koristeći raznorazne načine, kako kaže Uzvišeni: "Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri." (Fatir, 6)

On nekada unosi zle misli, uljepšava grijehe ponekad, a nekada odvraća od dobrih djela i pokornosti Allahu, dž.š.

Ko je šejtan?

U arapskom jeziku riječ šejtan koristi se za zločeste i opake bilo da su od džinnova, ljudi ili životinja. Šejtan je buntovnik iz reda džinnova, ljudi i životinja. Kaže Uzvišeni: "Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džina koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli". (El-En'am, 112)

Na mnogo mjesta u Kur'anu Allah, dž.š., nas opominje da se čuvamo od šejtana ili Iblisa, a Iblis je iz reda džinnova koga je Allah, dž.š., stvorio od vatre. On se uzoholio i postao je neposlušan Allahu, dž.š., a postao je zakleti neprijatelj čovjeku kako bi ga prevario i poveo za sobom na stranputicu, a udaljio od Allahove milosti.

Početak neprijateljstva

Kada je Allah, dž.š., stvorio Adema, a.s., naredio je melekima da mu učine sedždu. Svi su učinili sedždu osim Iblisa koji je odbio da učini sedždu Ademu govoreći: "Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače." (El-E'araf, 12) Time je počinio grijeh radi kojega je proklet i udaljen od Allahove milosti. Uzvišeni kaže: "A kad smo rekli melekima: "Poklonite se Ademu" - svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovijed Gospodara svoga." (El-Kehf, 50) "Onda izlazi iz dženneta, reče On -, neka si proklet i neka se prokletstvo zadrži na tebi do Dana sudnjeg!" (El-Hidžr, 34 - 35) Time se njegova zavist i mržnja prema Ademu i njegovu potomstvu povećala pa je on zatražio od Allaha, dž.š., da mu podari priliku do Sudnjeg dana, ne da se pokaje već da se osveti Ademu i njegovu potomstvu tako što će ih neprestano obmanjivati i spletke im praviti. Uzvišeni veli: "O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: "Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni, već se klanjajte Meni; to je put pravi"". (Ya-sin, 60 - 61)

U svome obraćanju Gospodaru Uzvišenom šejtan je otvoreno otkrio svoje prljave namjere: "Gospodaru moj, - reče -, zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudiću se da ih zavedem, osim među njima Tvojih robova iskrenih." (El-Hidžr, 39 - 40)

Brate i sestro u islamu!

Eto to je šejtan i njegovo neprijateljstvo koje će trajati sve do Sudnjeg dana. Od toga trenutka on stalno planira i radi na uništenju ljudskog roda, na izgonu muslimana iz njihove vjere a udaljavanju nemuslimana od islama. On radi na širenju ružnih i nevaljalih djela na svakom mjestu.

Brate i sestro u islamu!

S kime si ti? Da li si sa Milostivim Allahom ili sa Iblisom i njegovim pomagačima iz reda ljudi i džina? Da li provodiš svoje vrijeme u džamijama i lijepim mjestima ili po kafićima i mjestima na kojima je prisutno zlo? Šta je sada pred tobom, Kur'an Časni ili čaša prokletog alkohola? Pripazi se dobro! Teško tebi ako smrtni čas dočekaš i susret sa Allahom, dž.š., a da nisi bio od onih koji klanjaju, koji Allahu na sedždu padaju i koji se kaju. Uzvišeni veli: "A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći; ali oni Svoji su sc pokajali, i vjerovali, i dobro činiti. Njima se nikakva nepravda neće učiniti, oni će u džennet ući." (Merjem, 59 - 60)

Ako ne klanjaš, zapitaj sebe zašto?

Da li onda slijediš šejtana? Allah Uzvišeni naredio je obavljanje namaza (molitve): "Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo meni klanjaj i molitvu obavljaj - da bih ti uvijek na umu bio!" (Ta-ha, 14) Zar nisi Allahov rob kojeg je On stvorio? On ti daje opskrbu, zdravlje, sposobnosti kojima te uzdigao u odnosu na druga stvorenja. "Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali: dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili." (El-Isra, 70) Zar namaz nije prvo zašto ćemo biti pitani na Sudnjem danu? Ako on bude ispravan i primljen biće ispravna i ostala djela a ako bude neispravan propašće i ostala djela, kako kaže Poslanik, s.a.v.s. Smrt nije daleko, ona je blizu. Šta ćeš kazati svome Gospodam kada te bude pitao za namaz? Pokaj se iskreno, vrati se svome Gospodaru, Allahu, dž.š., i moli Ga za oprost! Allah Uzvišeni veli: "Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv." (Ez-Zumer, 53)

Ako činis blud, zar ne znaš da je Allah, dž.š., to zabranio? Zašto se predaješ šejtanu? Zar nisi čuo za riječi Uzvišenog: "I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!" (El-Isra, 32)

Poslanik, s.a.v.s, veli: "Kada čovjek čini blud iz njega izađe iman i lebdi iznad njega, kada prestane vrati se u njega." (Ebu Davud)

Poruka upućena starateljima: - Rekao je Poslanik,s.a.v.s.: "Allah Uzviseni će pitati svakog pastira za ono što je preuzeo na čuvanje, da li je to čuvao ili nije? Pitaće čovjeka o članovima njegove porodice?" (Nesai)

Pokaj se Allahu, dž.š., i moli Ga za oprost pa ćeš biti među onima koje je obradovao Poslanik, s.a.v.s.: "Šejtan je rekao: "Tako mi veličine Tvoje, Gospodaru, ja ću stalno Zavoditi Tvoje robove sve dok su živi," Gospodar mu je odgovorio: "Tako mi Moje moći i veličine, Ja ću im stalno oprastati kada god zatraže oprost od Mene!" (Ahmed i Hakim)

Šejtan nema vlasti nad iskrenim Allahovim robovima. Kada god se čvrsto drže Allahove Knjige i Sunneta Poslanika, s.a.v.s., šejtan nema mogućnosti da ih zavede i obmani. Uzvišeni veli: "Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih." (El-Hidžr, 42)

Uzvišeni Allah, dž.š., upozorava: "A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti." (En-Nisa, 119)

Sumnja u temeljne istine vjere

Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: "Šejtan će doći nekom od vas i reći: "Ko je stvorio ovo? Ko je stvorio ovo? "Na kraju će pitati: "Koje stvorio tvog Gospodara?" Ako se to kome od vas desi neka zatraži utočiste kod Allaha i to će prestati." (Buhari i Muslim, muttefekun alejh)

Lijek je iskreno vraćanje Uzvišenom Allahu i traženje utočišta kod Njega od prokletog šejtana.

Nagovaranje na loša djela i razvrat

Šejtan navraća čovjeka na činjenje zla. Uzvišeni veli: "On vas navraća na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono što ne znate." (El-Bekare, 169) On poziva u širk, pripisivanje Allahu druga, u kufr, nevjerstvo, da se namaz ne klanja, da se roditeljima dobročinstvo ne čini, da se kamata koristi, da se ubija nevine, da se krade, da se blud čini, da se laže, zavidi, da se nasilje čini.

Sestro muslimanko!

On poziva i na razvrat, na razgolićavanje. Uzvišeni veli: "I šejtan im poče bajati da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila." (El-E'araf, 20) Zašto otkrivaš svoje tijelo, sestro, pokazujući svoja stidna mjesta pomažući na taj način šejtanu. On se tome raduje jer zna da ti na taj način skrećeš pažnju mnogih ljudi i bivaš uzrokom njihova grijeha. Tvoje tijelo je time izloženo na šejtanskoj pijaci da bi zavodilo srca Ijudi. Kosa ti je otkrivena, tijesna odjeća pokazuje obrise tvoga tijela, kratka odjeća otkriva tvoje noge, namirisana si, sve to srdi tvoga Gospodara a raduje šejtana. Svaki dan koji tako provedeš za tebe predstavlja udaljavanje od Allaha, dž.š., a približavanje šejtanu. Svaki dan je na tebe Allahovo prokletstvo a sve si bliže kaburu, melek smrti se priprema da ti uzme dušu: "Kad nekom od njih smrt đođe, on uzvikne: "Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio" -Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti, - pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti" (El-Mu'minun, 99 - 100) Pripazi, sestro, i ne otkrivaj svoje tijelo, pogotovo ljeti. Pripazi se jer smrt je blizu. Poslanik, s.a.v.s., veli: "Žena je 'avret, stidni dio koji treba pokrivati, kada izađe vani šejtan učini da se na nju obraća pažnja." (Tirmizi) Šejtan je uljepša ljudima kako bi ih njome zaveo. Razgolićena žena je najbolji šejtanov vojnik.

Brate u islamu, dovoljne su ti riječi Vjerovjesnika, s.a.v.s., koji kaže: "Ovaj svijet je sladak, a Uzvišeni Allah vas je postavio namjesnicima na Zemlji da vidi kako ćete postupati. Čuvajte se dunjaluka i žena. Prvi grijeh sinova Israilovih je bio zbog žena." (Muslim)

Šejtanske spletke i intrige

Šejtan ima određen cilj kome teži, a to je da uvede što više Ijudi u džehennem. Uzvišeni veli: "Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stenovnici u vatri" (Fatir, 6)

Najopasnije stvari kojima poziva šejtan su sljedeće:

1 - On poziva u širk (pripisivanje Allahu druga) i kufr (nevjerovanje)

2 - Potiče sumnju u temeljne istine vjere

3 - Odvraća od pokomosti Uzvišenom Allahu

4 - Nagovara da se namaz ostavi ili da se prema njemu odnosi neodgovorno

5 - Da se Allah što manje spominje

6 - Potiče na činjenje ružnih i razvratnih djela

Uzvišeni veli: "Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?" (El-Maide, 91)

7 - Uznemirava čovjeka

8 - Potiče žene na razvrat

9 - Rastavlja bračne parove

10 - Potiče na pijanstvo, blud i ostale vrste velikih grijeha

Kako ćeš se spasiti od šejtanskih spletki, obmana i intriga?

Čovjek može pobijediti šejtana ukoliko čvrsto vjeruje u Allaha, dž.š., radi dobra djela kojima izražava svoju pokomost Uzvišenom Allhuu koji nema sudruga, puno spominje Allaha, uči Kur'an i slijedi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Treba obratiti pažnju na sljedeće:

1 -Istinski iman, vjera u Allaha, dž.š., izbavlja čovjeka od svakog strahovanja. Uzvišeni veli: "Mi saljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju; neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela čine ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju." (El-En-am, 48) Osobama koje imaju čvrst iman i koje su bogobojazne šejtan ne može nauditi svojim spletkama.

2 - Dobra djela treba raditi iskreno radi Allaha. Šejtan ponekad priđe čovjeku i pokvari mu nijjet, namjeru, tako da osoba uljepša svoja djela, ne radi Allaha već radi ljudi. Poslušaj ovu interesantnu priču: - Imam Ibn Dževzi spominje od Hasana da je rekao: - Postojalo je neko drvo koje su ljudi obožavali mimo Allaha. Jedan čovjek je želio Allaha radi da to drvo posiječe. Kada je pošao sa tom namjerom usput ga je susreo Iblis u ljudskom obliku. Upitao ga je: - Šta želiš? - Želim da posiječem ovo drvo koje ljudi obožavaju mimo Allaha, odgovori mu. - Ako ga ti ne obožavaš šta ti smeta što ga drugi obožavaju? - upita ga Iblis. - Ja ću ga svakako posjeći, reče čovjek. - Hoćeš li da te posavjetujem šta je bolje za tebe, upita ga šejtan. Ako ga ne posiječeš svaki dan kada se probudiš pored jastuka naći ćeš dva dinara. - Odakle mi to, upita ga čovjek. -Nije tvoja briga, reče mu šejtan. Čovjek se vratio kući i sutradan nađe dva dinara pored svog jastuka i ne ode da posiječe drvo. Sljedećeg dana probudi se i ništa ne nađe. Pođe srdit da ga posiječe. Šejtan izađe pred njega i upita ga: - Šta to hoćeš? - Hoću da posiječem ovo drvo koje se obožava mimo Uzvišenog Allaha. - Lažeš, ti to nisi u stanju, reče mu šejtan. Čovjek pođe da ga posiječe ali ga drvo zbaci na zemlju i zamalo ga ubi. - Da li znaš ko sam ja? Ja sam šejtan. Prvi puta si došao iskreno radi Allaha i nisam imao mogućnosti da te savladam. Prevario sam te sa dva dinara pa si se prošao. Kada si došao radi dva dinara uspio sam te savladati.

3 - Uzor u životu treba nam biti Poslanik, s.a.v.s., tako što ćemo ga slijediti.

4 - Lijepo treba obavljati sve propise, posebno namaz. "Ono što žele - vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju " (El-Mu'minun, 1 - 2)

5 - Sedždu treba što više činiti. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada učeći Kur'an čovjek naiđe na sedždu pa je učini, šejtan zaplače govoreći: - Teško meni, čovjeku je naređena sedžda pa je učinio i za to će biti nagrađen džennetom, meni je naređena sedžda pa sam je odbio učiniti i zato ću biti kažnjen džehennemom." (Muslim)

6 - Prema Allahu treba osjećati strahopoštovanje. "Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine." (En-Nahl, 128)

7 - Treba često tražiti utočište kod Allaha, dž.š., od prokletog šejtana. Uzvišeni veli: "Reci: - Utičem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!" (El-Felek)

"Reci: - Tražim zaštitu Gospodara Ijudi, Vladara Ijudi, Boga Ijudi, od zla šejtana - napasnika, koji zle misli unosi u srca Ijudi - od džina i od ljudi!" (En-Nas)

8 - Što češće učiti Ajetu'l-Kursijj, suru Ihlas, Felek i Nas.

9 - Iskreno se Allahu, dž.š., kajati i tražiti oprosta za svoje grijehe.

10 - Kuću treba čistiti, redovno je održavati odstranjujući iz nje ono što je prljavo.

11 - Jasno treba pokazati svojim postupcima da smo suprotni od šejtana. "Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte!" (Fatir, 6)

Poslanik, s.a.v.s., ukazuje na određene postupke kojim se to može postići: - Jesti desnom rukom, odbijati zijevanje, ne psovati, smireno i lijepo raditi poslove.

12 - Učiti dovu, a dova spada u ibadet, Allahu, dž.š., ugodna djela.

Zaključak

S Allahovom pomoći, držeći se čvrsto Njegova užeta, Kur'ana i Sunneta, izvršavajući naredbe a kloneći se zabrana, čovjek može uspjeti da se spasi od šejtanskih spletki, obmana i intriga. Poslanik, s.a.v.s., kaže: "Šejtan kola Ijudskim tijelom poput krvi." (Muttefekun alejh)

Čovjek se ne može osloboditi nečega što je pomiješano sa njegovom krvlju i mesom osim sa Allahovom pomoći kroz iskrenu pokornost Njemu. Ibn Abbas, r.a., veli: "Šejtan sjedi na ljudskom srcu, pa ako to čovjek zanemari i zaboravi on mu ubacuje zle misli, a ako Allaha spominje on ustukne."

Molimo Uzvišenog Allaha da nas sačuva od prokletog šejtana.

Povratak na listu tekstova

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2024
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku