Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Tekstovi » Šejtanovi prijatelji

Šejtanovi prijatelji - Ebu Bekr Džabir El-Džezairi

Musliman, također, vjeruje da, i među ljudima, šejtan ima svojih prijatelja kojih se domogao, njima zavladao, naveo ih da zaborava da se sjećaju Allaha, pa ih navraća na zlo, uliva im neistinu i čini gluhima da ne čuju istinu i slijepima da ne vide očite dokaze, do te mjere da su mu potčinjeni i njegovim zapovijedima pokorni. On ih, prikazujući im ružna djela lijepim, a lijepa ružnim, navodi na zlo i očarava neredom, dotle da postaju neprijatelji Allahovih miljenika i njihova sušta suprotnost, protiv kojih se svim silama bore: jer jedni prema Allahu pokazuju naklnost, a drugi, neka je na njih Allahovo prokletstvo i gnjev, mrze i gledaju kako će Ga rasrditi.

Šejtanovi prijatelji ostaju neprijatelji Allahu i Njegovom miljenicima, čak i u slučaju da pokažu natprirodne sposobnosti; da lete u zraku ili hodaju po vodi, jer to može biti samo rezultat ili: Allahova zavođenja onih koji Mu se suprostavljaju ili šejtanove obmane onih koji se sa njim prijateljuju. Potvrda toga su sljedeći dokazi:

1. Govoreći o tome, Uzvišeni Allah veli:
"Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju zaštitnici su šejtani i oni ih odvode sa svjetla u tmine; oni će biti stanovnici Džehennema, oni će u njemu vječno ostati." (El-Bekare, 257)

"A šejtani navode štićenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili i vi biste sigurno, mnogobošci postali." (El-En'am, 121)

"A na Dan kada On sve sakupi: ”O skupe šejtanski, vi ste mnoge ljude zaveli!” – ”Gospodaru naš” – reći će ljudi, štićenici njihovi – ”mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka našeg koji si nam odredio Ti!” – ”Vatra će biti prebivalište vaše” – reći će On – ”u njoj ćete vječno ostati, osim ako Allah drugačije ne odredi.” Gospodar tvoj je zaista Mudri i Sveznajući. (El En'am, 128)

"Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojan drug postati; oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu." (Ez Zuhurf, 36 - 37)

"Mi smo učinili šejtana zaštitnicima onih koji ne vjeruju." (El A'raf, 27)

"Oni mjesto Allaha, šejtane za zaštitnike uzimaju i misle da dobro rade." (El A'raf, 30)

"Mi smo im bili odredili loše drugove koji su im lijepim prikazivali ono što su uradili i ono što će uraditi." (Fussilet, 25)

"A kada smo rekli melekima: "Poklonite se Ademu!" "Svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džinna i zato se ogriješio o zapovjest Gospodara svoga. Pa zar ćete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji?" (El-Kehf, 50)

2. U vezi sa gore navedenim postoji i više vjerodostojnih predaja od Allahova Poslanika, s.a.v.s.:
Ugledavši blistavu svjetlicu na nebu kako pada (meteor), Allahov Poslanik, s.a.v.s., je upitao svoje drugoeve: "Šta ste za ovakvo nešto govorili u džahilijjetu da je?", pa su odgovorili: "Govorili smo da je umor ili se rodio neko od velikana." Na to je on rekao: "Ne, nije to. Ona ne pada ni zbog čije smrti, niti rođenja, nego meleki koji nose Arš, kada Allah odredi da nešto bude, počnu veličati i slaviti Allaha, zatim to od njih preuzmu stanovnici neba koji su niže njih, zatim stanovnici neba koji su niže ovih, i tako redom se dok veličanje i slavljenje ne dopre do stanovnika ovog neba, koji upitaju meleke koji nose Arš: "Šta je to odredio naš Gospodar?", pa ih obavijeste. Zatim se isto počnu raspitivati stanovnici svakog neba, sve dok vijest ne dođe do nama najbližeg neba, gdje gađani svjetlicama, šejtani prisluškuju vijesti i dojavljuju ih svojim prijateljima. Ono što na ovaj način kažu je istina, samo što (uz istinu) dodaju (laži)." (Muslim, Ahmed i drugi)

- Upitan šta misli o vračarima, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je odgovorio: "Nisu oni ništa." Pa su ga upitali: "Da, ali nam oni ponekad nešto kažu što, zaista bude tako". Na to je on rekao: "To je riječ istine koju ugrabi džinn i došapne je u uho svoga prijatelja, dodajući uz nju stotinu laži." (Buharija)

- Drugom prilikom, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Nema od vas niko, a da nema svoga druga (koji ga stalno prati)." (Muslim)

- Allahov Poslanik, s.a.v.s., je, također, rekao: "Šejtan kruži čovjekom kao što krv kruži krvnim sudovima. Stijesnite mu prolaze postom!"
(Hadis se, u nešto drugačijoj verziji, nalazi i u zbirkama od Buharije i Muslima)

3. Na stotine hiljada osoba, u svim vremenima i prostorima, svjedoci su čudnih šejtanskih rabota sa svojim priajteljima. Nekima od njih šejtan donosi najrazličitija jela i pića, nekima obavlja svakodnevne poslove i potrebe, nekima donosi vijesti o događajima koji će se tek dogoditi, nekima neda da im naudi oružje, nekima se prikazuje u liku dobrog čovjeka u čije ime traže pomoć, sve sa ciljem da ih što više obmane, zavede i navede na pripisivanje Allahu sudruga. Ima i takvih koje je šejtan u stanju odnijeti u daleke zemlje, ili mu iz njih dovesti određene osobe, ili donijeti ono što mu je potrebno i slično, što je u mogućnosti prkosnih šejtana i pokvarenih džinna. Do ovakvih i sličnih šejtanskih stanja, dolazi zbog pokvarensti čovjekove duše i upuštanja u svakojaka zlodjela, činjenja nereda na Zemlji, nevjerstva i grijeha, daleko od istine, dobrostivosti, vjere, bogobojaznosti i čestitosti, pri čemu čovjek, u pokvarenosti svoje duše i ogrezlosti u zlu, može pasti tako nisko da se u zlu i pokvarenosti srodi sa svijetom zlih duhova i šejtana. A kada do toga dođe, između njega i šejtana se sklopi prijateljstvo, pa jedan drugoga počnu inspirirati zlim mislima i, koliko god mogu, potpomagati. Zato će, kada im se na Sudnjem danu rekne: "O skupe šejtanski, vi ste mnoge ljude zaveli!" (El En'am, 128) Njihovi stićenici iz reda ljudi odgovoriti: "Gospodaru naš, mi smo jedni drugima bili od koristi." (El En'am, 128)

Što se, pak, tiče razlike između kerameta Allahovih miljenika i stanja šejtanskih prijatelja, ona se vidi iz čovjekova stanja i načina ponašanja. Ako je čovjek čvrst vjernik, bogobojazan, te formalno i praktično privržen Allahovom vjerozakonu (Šerijatu), natprirodni postupci i čudotvorstva koja pokazuje su Allahovi kerameti koje preko njega daje, a ako je zlotvor, pokvarenjak, daleko od bogobojaznosti, ogrezao u svakojakim grijesima, nevjerstvu i sklon činjenju nereda na Zemlji, natprirodni postupci i čudotvorstva koja pokazuje, su svojevrsno zavođenje ili rezultat usluga koje mu čine njegovi šejtanski drugovi i njihovi pomagači.

Preuzeto iz knjige "Put pravog muslimana"Povratak na listu tekstova

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2024
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku