Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Tekstovi » Savjet onima koji traže lijeka

Savjet onima koji traže lijeka

Prvo: Brate bolesniče, znaj da nas je Allah subhanehu ve te'ala stvorio na ovaj svijet da Ga obožavamo, nije nas stvorio bez razloga i nije nas ostavio bez životnog cilja. Mi ćemo odgovarati za svako učinjeno djelo na ovom svijetu, bilo to veliko ili malo, krupno ili sitno, dobro ili loše. Uzvišeni Allah je rekao: "Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju, Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane, opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!" (Zarijat, 56 - 58)

Također je rekao: "Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti? i neka je uzvisen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara Arša časnog!" (Mu'minun 115 - 116)

Nije dozvoljeno da nešto od ibadeta upućujemo nekome drugom osim Allahu, subhanehu ve te'ala, i ko to učini, već je počinio širk prema Uzvišenom Allahu. Danas ima puno ljudi čije vjerovanje i koncepcije su se pomiješale, tako da su počeli smatrati da korist, šteta i lijek su u rukama nekog stvorenja, a to nije ispravno. Zaista, korist, šteta i lijek su samo u Allahovim rukama, od Koga mi tražimo pomoć, samo Njega molimo, samo se na Njega oslanjamo, samo u Njegovo ime koljemo (žrtvujemo), neka je Uzvišen, nema drugog koji se s pravom obožava osim Njega.

Uzvišeni Allah je rekao: "Reci: "Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman." (En'am, 162 - 163)

Drugo: Brate bolesniče, ako tražiš pomoć od Allaha, i učiš ono što je propisano i ispravno za liječenje, treba da budeš potpuno ubijeđen i da čvrsto i bez sumnje vjeruješ da je Uzvišeni Allah učinio da neki Kur'anski ajeti imaju mogućnost liječenja, to su upravo ajeti koje ti trebaš učiti.

Uzvišeni Allah je rekao: "Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast." (Isra', 82)

Treće: Brate bolesniče, treba da ti bude jasno da bolest koja te zadesila je Allahovo subhanehu ve te'ala iskušenje, i Allah kad voli jedan narod, stavi ga u iskušenje, a mu'min se neprestano iskušava.

Uzvišeni Allah je rekao: "Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive." (Bekare, 155)

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ne zadesi muslimana umor, ni glad, ni briga, ni žalost, pa čak ni trnom kad se ubode, a da mu Allah neće za to oprostiti grijehe." (Bilježe Buhari i Muslim.)

U drugom hadisu stoji: "Čudan je posao mu'mina (vjernika). Zaista je cijeli njegov posao za njega hajr (dobro), a to nije za nikoga osim za vjernika. Ako ga zadesi dobro zahvaljuje se pa bude dobro za njega, a ako ga zadesi zlo bude strpljiv, pa opet bude dobro za njega." (Bilježi Muslim.)

Pa zato, brate bolesniče, trebaš biti strpljiv i zato očekuj Allahovu subhanehu ve te'ala nagradu za iskušenje koje te zadesilo i budi zadovoljan s time, jer je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ko je zadovoljan, na njega je zadovoljstvo, a ko je srdit, na njega je srdžba." (Bilježi Tirmizi i kaže da je hasen.)

Četvrto: Brate bolesniče, ako učiš propisno učenje (za liječenje Kur'anom) trebaš se pridržavati instrukcija koje ti daje liječnik, a to su:

1. Da tvoje srce bude povezano sa Allahom i da budes ubijeđen da je tvoj lijek u Allahovim rukama, a nije u rukama stvorenja, bio to ljekar u bolnici ili (duhovni) liječnik koji liječi Kur'anom, nego je to samo razlog (sebeb) ako je Allah odredio da se preko njih izliječiš.

2. Da redovno i na vrijeme obavljaš propisane namaze u džema'atu u džamiji, a ako je žensko, klanja na vrijeme kako treba, jer je Uzvišeni Allah rekao: "Vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju." (Nisa', 103)

3. Da očistiš svoje srce i kuću od svih nevaljalih stvari i grijeha, kao npr. slike, muzika, pušenje, a ako je žensko da bude oprezna i da nosi hidžab (propisno pokrivanje) i da ne izlazi otkrivena, našminkana, i namirisana ne izađe pred ljude, jer je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ako se žena namiriše, pa prolazi kraj muškaraca da oni čuju njen miris, ona je bludnica." (Hasen sahih, "Sahihul-dzami" 1/320.)
Isto da žena ne izlazi puno iz kuće bez potrebe, jer je Uzvišeni Allah rekao: "U kućama svojim boravite." (Ahzab, 33)
Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Žena je avret (treba da se pokrije), pa kad ona izađe (iz kuće) šejtan će poglede ljudi usmjeriti prema njoj." (Bilježi Tirmizi)

Sve ovo je samo zato da Allah vidi tvoju iskrenost, tvoje pokajanje, tvoj povratak Njemu i da bi meleki ušli u tvoju kuću u kojoj živiš i da iz nje pobjegnu šejtani i džinni. To će biti tako ako ti izvršavaš ono što su ti Allah i Njegov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredili i ako se kloniš onoga što su ti Allah i Njegov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranili, i sve to uz Allahovu dozvolu pomaže u liječenju.

4. Treba svaki dan učiti Kur'an, a posebno suru Bekare i neka to bude u kući, jer je odabrani Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Nemojte učiniti vaše kuće grobovima, jer u kući u kojoj se uči Bekara ne ulazi šejtan." (Bilježe Muslim i Ahmed.) Isto tako treba neprekidno slušati Kur'an sa kasetofona, u autu itd. I ovo pomaže, uz Allahovu subhanehu ve te'ala dozvolu u liječenju.

5. Redovno učenje zikra iz Kur'ana i vjerodostojnog hadisa, kao što je: zikr ujutro i naveče, za ulazak i izlazak iz kuće, pred spavanje, pred ulazak i izlazak iz nužnika, jer je to šejtanov stan, pri jedenju, itd. Preporučujem svakom muslimanu da nabavi knjižicu koja se zove: "Hisnul muslim" (Štit muslimana) od Seid ibn Vehf El-Kahtani.

6. Da redovno uzimaš - upotrijebiš lijek, kojeg ti je preporučio liječnik, kao što je npr. da tri puta dnevno piješ vodu na koju je izvršeno propisno učenje, ili mazanje sa uljem na koje se učilo, tako da namažeš mjesto gdje osjećaš bolove, a možeš i cijelo tijelo ako hoćeš, a to je bolje. Učiniš to pred spavanje, a ne smeta da se ujutro okupaš od onog ulja. Ali sve ovo treba da se obavlja redovno do konačnog izlječenja uz Allahovu subhanehu ve te'ala pomoć. Ili kupanje sedrom ili bez njega. Ako je sa sedrom, to treba da bude ako je u pitanju sihr i nakon što se provjeri da je to, treba se sedam puta (sedam dana) okupati, sve dok se ne izliječiš, inša'Allah. Ako je bez sedre, onda se to razlikuje prema vrstama bolesti, pa to bude tri, deset, do mjesec dana, ovisno kako preporučuje liječnik. To treba da se obavlja na čistom mjestu (bašča, terasa, krov), jer se na to učio Kur'an i sve to treba da bude u određenim terminima i u određenom broju dana, a to određuje liječnik, da može pratiti promjene stanja.

7. Treba što više istigfara / traženja oprosta), jer čovjek puno griješi i radi neispravno, pa je Allah subhanehu ve te'ala učinio istigfar milost za vjernike, a ko to redovno obavlja, grijesi će mu biti izbrisani.

Uzvišeni Allah je rekao: "I govorio: "Tražite od Gospodara svoga oprosta, jer On, doista, mnogo prašta. On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati. Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite?!" (Nuh, 10 - 13)

Prenosi Ibn Abbas radijallahu anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ko redovno čini istigfar, Allah će mu iz svake tjeskobe naći izlaz, za svaku brigu rješenje i opskrbit će ga odakle ne očekuje." (Bilježe Ebu Davud, Ahmed, Ibn Madždže, Hakim)

Peto: Brate bolesniče, oprezno, oprezno i još jednom oprezno. Nemoj, ni u kom slučaju da ideš sihirbazima, gatarima, lažljivcima, jer je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ko ide astrologu, gataru ili vračaru, pa mu vjeruje ono što kaže, učinio je nevjerstvo u onom s čime je došao Muhammed." Lanac prenosioca je dobar.

Ko nosi hamajliju oko vrata, neka je skine odmah, jer u hadisu stoji: "Hamajlije i talismani su širk." Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također rekao: "Ko nosi hamajliju, Allah mu ne upotpunio, a ko nosi školjku, Allah ga ne ostavio na miru." Bilježe Ahmed, Ebu Ja'la i Hakim, a Hakim kaže da je lanac prenosilaca vjerodostojan.

Većina ljudi misli da je lijek u tim hamajlijama i da je to jak štit od svih zala. To nije dozvoljeno, jer je to otvoreni širk - pripisivanje Allahu subhanehu ve te'ala druga, a s druge strane, sve te hamajlije i zapisi ne daju nikakav rezultat, osim putem čarobnjaka i gatara.

Šesto: Brate bolesniče, najveći broj bolesti dolazi čovjeku kao rezultat psihičkih kompleksa i ovo je polovina svake bolesti. Zato, neophodno je da tvoje srce bude povezano s Uzvišenim Allahom, da se na Njega oslanjaš onako kako treba i da svoju stvar (problem) Njemu predaješ. Ja savjetujem, dragi brate, i mene i tebe i svakog muslimana, bolesnog ili zdravog da obavlja noćni namaz, "jer se Uzvišeni Allah spušta svake noći na zemaljsko nebo kada prođe prva trećina noći i kaže: "Ja sam Vladar, ko Me moli da mu uslišam, ko traži od Mene, da mu dajem, ko traži oprost od Mene, da mu oprostim, i tako se nastavlja do zore." Lanac je vjerodostojan od Ebu Hurejre, El-Džami'us-sagir.

Pa zato, brate bolesniče, moli Allaha i budi skrušen i skroman prema Njemu, jer je Uzvišeni Allah rekao: "Gospodar vaš je rekao: "Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju - ući će, sigurno, u džehennem poniženi." (Mu'min, 60)

Uzvišeni Allah je također rekao: "Onaj koji se nevoljniku, kad mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja." (Neml, 62)

Brate bolesniče, trebaš se pridržavati svega onoga što smo spomenuli, instrukcija i objašnjenja stvari koje ti nisu bile jasne u tvom životu i ibadetu (obožavanju Allaha), pa se nadamo da nam zato Uzvišeni Allah podari nagradu i brzo liječenje, uz Njegovu dozvolu.

Sedmo: Brate bolesniče, ako ti se pojavi koja bolest i ti to osjećaš u sebi bez psihičkog kompleksa, onda se trebaš obratiti onima koji te mogu izliječiti na propisan način, koji su pouzdani i koji imaju šeriatskog znanja. Allah najbolje zna.

Piše: Šejh Ahmed ibn Hasen ibn Muhammed Ez-Zehran

Povratak na listu tekstova

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2024
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku