Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Tekstovi » Kako dočekati Bajram

Kako dočekati Bajram

Zahvala pripada Allahu dž.š. neka je Salavat i selam na njegovog poslanika Muhameda s.a.v.s.

Mrak je još uvijek vani. Treba se okupati i srediti i fino odjelo pripremiti, jer danas nije svaki dan. Danas je šehri Mubarek Bajram.

Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je rekao: "Kad je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao u Medinu, njeni stanovnici su imali dva dana u kojima su se veselili i igrali. "Kakvi su vam ovo dani?" pitao je u čuđenju Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. "Ova dva dana smo praznikovali i u doba džahilijjeta" rekoše. "Allah vam ih je zamijenio sa dva bolja: Kurbanskim i Ramazanskim bajramom", rekao je Poslanik?" (Ebu-Davud).

Muslimani nemaju druga dva praznika osim dva bajrama. Noć uoči bajrama je lijepo da se provedu u namazu i traženju oprosta. Rekao je Poslanik s.a.v.s. Muhammed a.s. u jednom hadisu veli: "Ko provede noć uoči klanjanja Bajram-namaza (u ibadetu) tražeći nagradu od Allaha, dž.š., njegovo srce neće umrijeti onoga dana (Kijametski dan) kada srca drugih ljudi budu umirala." (Taberani, Darekutni) Da se u noći prije Bajrama počnu sa donošenjem Tekbira.

Bejheki bilježi da je Šafija čuo Ibrahima ibn Muhammeda gdje kaže: "Vidio sam najbolje stanovnike Medine kako bi dolazili u Vjerovjesnikovu, a.s., džamiju uoči dva Bajrama, pa bi činili dove i spominjali Allaha duboko u noć."

Poželjno je da čovjek prije nego izađe na Bajram-Namaz da se prekine post sa Hurmama, vodom ili nečim drugim.

"Dani Kurban bajrama su dani jela, pića i sjećanja na Allah dž.š." (Ahmed i Muslim).
Okupati se, namirisati i obući najljepše odijelo. Od unuka Allahova poslanika Muhammeda, a.s., h. Hasana se prenosi da je rekao: "Naredio nam je Allahov Poslanik, s.a.w.s., da za Bajrame obučemo najljepše odijelo, da se namirišemo najljepšim mirisom."

Nakon jutarnjeg kupanja, abdesta i oblačenja, Musliman odlazi u džamiju ili musalu da obavi Bajram-Namaz. Nema nikakve prepreke da i žene dolaze na Bajram Namaz, čak šta više neki učenjaci savjetuju da žene u ne-Muslimankim državama dolaze na Bajram-Namaz, pa čak da dolaze i žene koje su u mjesecnom ciklusu da bi samo Amin-ale na Dovu koju upućuje Imam.

"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je naredio da na bajram-namaz povedemo i žene koje imaju mjesečnicu, kako bi prisustvovale dobru i dovi muslimana, s tim da su žene sa mjesečnicom morale stajati van musalle." (Buhari i Muslim)

Prenosi Ibn ebi-Šejbe od Zuhrija da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio tekbire od kuće do musalle, od početka do kraja namaza. Nakon što je završio namaz, prestajao je učiti tekbire.

Sadekatul-Fitr bi se trebao platiti prije klanjanja namaza, ako bih neko eventulano dao Sadekatul-Fitr nakon namaza onda bih se to računalo kao obična sadaka.
Dozvoljeno je dati Sadektu-Fitr i dan ili dva prije Bajrama. Obavezno je dati na sav broj članova familije koji žive u kući, dok čak neki plaćaju Fitre čak i za dijete koje se nalazi u stomaku.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je zekatu-l-fitr: sa' datula i ječma, punoljetnom i maloljetnom muškarcu i ženi, slobodnom čovjeku i robu. (Buharija i Muslim). Rekao je Ebu-Seid el-Hudri: "U Poslanikovo vrijeme smo davali zekatu-l-fitr u datulama, pšenici, ječmu, suhom grožđu i siru. Nikad neću prestati davati zekatu-l-fitr na taj način." (Buharija i Muslim)

Sadekatul-fitr je dozvoljeno dati i u parama po mišljenju Imama Ebu Hanife.

Vrijeme Bajramskog-namaza počinje oko četrdeset pet minuta po izlasku Sunca. Džendub prenosi: "Vjerovjesnik, a.s., bi sa nama klanjao Ramazanski bajram, a Sunce bi odskočilo koliko dva koplja, a Kurbanski bajram kada bi odskočilo za jedno koplje." (Ahmed)

Bajram-namaz se klanja shodno hadisima Allahova Poslanika, a.s., bez učenja ezana i ikameta. Klanja se dva rekata prije učenja hutbe. Na prvom rekatu tri tekbira sa podizanjem ruku, donesu se prije učenja Fatihe i sure, a na drugom rekatu poslije Fatihe i sure. Ukoliko bi se čovjek nasao medju Muslimanima koji donose 7 tekbira to nema nikakve smetnje, i to je ispravno i na taj način klanjat što će se prije Fatihe donijeti 7 tekbira i na drugom rekatu nakon ustajanja 7 tekbira. Ovaj način je također ispravan i nema smetnja da čovjek klanja za Imamom na ovaj način.

Ako bi se zakasnilo na prvi rekat, onda će se nakon što Imam preda selam na desnu stranu ustati i klanjati još jedan rekat. Ukoliko se zakasni na drugi rekat, a Imam da je već na drugom sjedenju, onda će im se pridružiti sa time kada Imam preda selam na desnu stranu, onda će ustati klanjati dva rekata što je propustio.

Ramazanski Bajram traje 3 dana koji ulazi u novi Lunarski mjesec ševal 1,2,3. Dok Kurbanski bajram traje 4 dana (10,11,12 i 13 Zul-hidze).
Fino je da osoba koja klanja bajram-namaz se vrati drugim putem kući. Poslanik, s.a.v.s. na Bajram-Namaz je išao jednim, a vraćao se drugim putem. (Buharija).

Bajrami su dani veselja, igre i zabave i svako bih trebao da provede ovaj dan u posjeti familiji, prijateljima i rodbini, da djeli hedije, iskazivati ljubav, posebno djeci uljepšati Bajramski praznik kako bi djeca to osjetila i kako bih im Bajram ostao u sjećanju da je to nešto fino i lijepo. Trebalo bi se nastojati da se svima posveti veća ljubav i pažnja više nego u drugim danima.

Ashabi Allahovog Poslanika, a.s., kada bi se sreli na dan Bajrama jedni drugima bi čestitali riječima "TEKABBEL MINNA VE MINKE" (Neka Allah ukabuli/primi od nas i od vas). Dozvoljeno je na neki drugi način čestitati Bajram kao što je npr. kod nas uobičajeno riječima "BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN"(Neka vam je blagoslovljen Bajram).
Bajramski praznik se proslavlja uz svečane atmosfere Ilahija i Kasida ili drugačije rečeno vjerskih pjesama.

Trebalo bi se paziti i obratiti pažnja da se ne izađe iz pravno valjano Šerijatske proslave Bajrama. Kod nažalost mnogo ljudi iz neznanja dočekuju Bajram uz alkoholno piće i prisustvovanju raznim koncertima, mješanju muškaraca i žena, rasipanju para na nepotrebne stvari, a nekada čak nažalost sve i kobno završi.

Aiša, r.a. prenosi da su u danima na Mini na Kurban-Bajram, dvije djevojke zajedno sa njom pjevale i igrale udarajući u daire. Poslanik s.a.v.s. je bio tu prisutan, slušao ih je s glavom okrenutom prema zidu. U to je naišao Ebu Bekr r.a. i rekao: "Zar šejtanova svirka u kući Poslanika s.a.v.s.?" Tada se Poslanik s.a.v.s. okrenu i reče mu: "Pusti ih Ebu Bekre ovo su Bajramski dani." Kada je Aiša r.a. osjetila da Poslanik s.a.v.s. ne obraća pažnju na njih, ona im je dala znak da odu, pa su otišle. (Buhari i Muslim)

Molim Allaha Uzvišenog da svi Muslimani provedu ove hairli dane u zdravlju i veselju. AMIN!

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Povratak na listu tekstova

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2024
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku