Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Tekstovi » Istihara namaz

Istihara namaz

Hvala pripada samo Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda s.a.w.s.

Pa rob na ovom dunjaluku prolazi kroz iskušenja i srdžbe te ima potrebu, onda kada se nađe u kakvoj nedioumici, da se prikloni svome Gospodaru i Njemu prepusti svoj problem.

A jedan od najvećih ibadeta kod psihičke rastrojenosti i zbunjenosti čovjeka je da klanja istiharu namaz na koji nas je uputio Resullah, s.a.w.s.

Prenosi Džabir ibn Abdullah, r.a., i kaže:
"Allahov Resul, s.a.w.s., nas je podučavao istihari u svakoj stvari kao što nas je podučavao suri iz Kur'ana, pa je rekao: Kad neko od vas bude obuzet kakvom brigom neka klanja dva rekata, osim farzova, a zatim nek prouči ovu dovu:

"Allahume inni estehiruke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudretike ve es'eluke min fadlike-l-'azimi, fe inneke takdiru ve la akdiru, ve ta'lemu ve la a'lemu, ve Ente 'allamu-l-gujubi. Allahume in kunte ta'lemu enne haze-l-emre (navesti ime stvari) hajrum li fi dini ve me'aši ve 'akibeti emri, fakdirhu li ve jessirhu li summe barik li fihi, fe in kunte ta'lemu enne haze-l-emre šerrun li fi dini ve me'aši ve 'akibeti emri, fa-srifhu 'anni va-srifni 'anhu va-kdir lije-l-hajre hasu kane, summe-rdini bihi. Kale-llahu te'ala: "Ve šavirhum fi-l-emri, fe iza 'azemte fe-tevekkel 'ale-llah".


Što u prijevodu na Bosanski jezik glasi:

"O Allahu, ja tražim Tvoju uputu (u odabiru) Tvojim znanjem i i tražim mogućnost izbora Tvojom snagom, i molim Te za Tvoju dobrotu. Ti imaš moć, a ja nemam. I Ti znaš, a ja ne znam. Ti si Onaj koji zna skriveno. O Allahu, ako u Tvom znanju, ova stvar (navesti ime stvari) je dobra za mene i na dunjaluku i na ahiretu, (ili: moju vjeru, moj život i moje poslove) onda mi je propiši, olakšaj mi je i podaj mi bereket u njoj. A ako je u Tvom znanju ona loša po mene i moju vjeru, moj život i moje poslove, (ili: za mene na dunjaluku i ahiretu) onda me odalji od nje, (i nju od mene), i podaj mi dobro gdje god se to nalazilo, i zadovolji me sa time."

Važne napomene:

1. Navikavaj sebe na klanjanje istihare namaza u svakoj stvari, ma koliko bila mala.

2. Budi sasvim ubijeđen da će te Uzvišeni Allah naputiti na ono što je dobro. Budi dobro budnog srca za vrijeme dove, razmišljaj o njoj i pokušaj razumiti njena uzvišena značenja.

3. Nije ispravno da istihara dovu učis nakon farz namaza već to mora biti nakon dva rekata nafile koji se klanjaju extra za ovu problematiku.

4. Ako želis da uputiš istihara dovu nakon neke od nafila (sunneta) koji se klanjaju uz farzove ili nakon duha namaza i slično.. može ali pod uvjetom da prije stupanja u namaz nanijetiš istiharu. A ako si već nanijetio dotičnu nafilu a ne istiharu te počeo s namazom onda to nije dovoljno.

5. Ako budeš imao potrebu da klanjaš istiharu namaz u periodu kada je zabranjeno klanjati onda se strpi sve dok ne nastupi vrijeme dozvole. A ako je potreba takva da ne ostavlja prostora odgađanju onda klanjaj i u tim terminima i uputi istiharu (molbu za ono što je bolje i korisnije).

6. Ukoliko te nešto spriječava da obaviš namaz, kao što je hajz kod žene, onda pričekaj dok zapreka ne prestane. A ako će stvar zbog koje klanjaš istiharu proći, a ti u takvom stanju (ne smiješ klanjati), onda samo prouči dovu, bez namaza.

7. Ukoliko ne znaš napamet dovu istihare onda je čitaj s papira ili iz knjige. A bolje je da je znaš napamet.

8. Dovu istihare možes proučiti u samom namazu - prije selama a poslije tešhehhuda - a dozvoljeno je i poslije selama, nakon ta dva rekata...

9. Nakon što si klanjao istiharu namaz ti pristupi onom čemu si naumio i ne čekaj snove u vezi sa tim.

10. Ukoliko ti ne postane jasno ono koje je bolje, dozvoljeno je da ponoviš istiharu.

11. Nemoj ovoj dovi ništa dodavati niti od nje išta oduzimati. I strogo se zadrži na onom kako je navedeno u časnom hadisu.

12. Nemoj da ti hewaa (strast) bude sudac za ono što sebi odabereš kao ispravnije. Jer, možda je bolje za tebe ono u čemu se suprostavljaš svojoj strasti.

13. Ne zaboravi da se posavjetuješ sa mudrima i čestitima te tako sastaviš istiharu i konsultovanje.

Povratak na listu tekstova

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2023
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku