Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Tekstovi » Tefsir sure En-Nas

114 En-Nas - Ljudi

(Objavljena u Meki, 6 ajeta)

"Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi, (1)
Vladara ljudi, (2)
Boga ljudi, (3)
od zla šejtana - koji nanosi zle misli pa se skrije, (4)
koji zle misli unosi u srca ljudi (5)
od džinova i od ljudi." (6)


Ovdje su istaknuta tri svojstva Uzvišenog Gospodara: gospodstvo (rububijjet), vlast (el-mulk) i Božanstvenost (el-uluhijjet). On je dakle Gospodar, Vladar i Bog svega što postoji - Sve što je stvoreno pripada Njemu i Njegovi su robovi. On naređuje onima koji traže zaštitu od zla šejtana - napasnika, koji nabacuje zle misli da je traže od onoga koji je opisan gore navedenim svojstvima, jer nema nijednog čovjeka, a da nema svoga šejtana koji mu uljepšava grijehe i na njih ga navodi.

U vjerodostojnom hadisu stoji: "Nema niko od vas a da nema svoga druga (šejtana)." Rekli su: "Ni ti, Allahov Poslaniče!" "Ni ja", odgovorio je, "samo što me Allah pomogao pa sam ga savladao, te mi naređuje samo dobro."

U vjerodostojnom hadisu koji navode Muslim u svome i Buharija u svome Sahihu, od Enesa se prenose riječi Allahovog Poslanika u kojima je rekao:
"Šejtan po čovjekovom tijelu kruži kao krv."

Imam Ahmed preko Ebu-Temime navodi opis pratioca Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i kaže: "Magarac na kome je jahao Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednom prilikom je posrnuo, pa sam rekao: "Propao šejtan!" Na to je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Ne govori: "Propao je šejtan", jer kad to kažeš on je još veći", dodavši: "Ja sam ga svojom snagom savladao. Kad kažeš: "U ime Allaha", on se smanji i postane sitan kao mušica."
Ovaj hadis bilježi samo Ahmed,a lanac prenosilaca dobar je i jak.

U ovom hadisu aludira se na to kad god se srce sjeti Allaha, dž.š., šejtan biva pobijeđen i ponižen, a ako se ne spomene Allah, dž.š., šejtan pobijedi i biva veći.
Seid bin Džubejr prenosi od Ibn-Abbasa da je u vezi sa riječima "..koji nanosi zle misli, a potom se sakrije" rekao: "Šejtan čuči (i vreba) na ljudskom srcu i ako čovjek zaboravi i nemaran je od sjećanja na Allaha, dž.š., šejtan mu nanosi zle misli, a ono se sjeti (i spomene) Allaha, dž.š., on se skrije."

El-Mu'temir bin Sulejman prenosi od svog oca da je rekao: "Rečeno je da šejtan koji nanosi zle misli, radi to sa ljudskim srcem kada je čovjek u stanju tuge ali i radosti, a ako čovjek spomene Allaha, dž. š., tada šejtan nestane i skrije se. Allahove riječi: "...koji zle misli unosi u srca ljudi (i džina)." Ovdje riječ označava i ljude i džine.

Ibn-Džerir kaže: "Za džine je u Kur'anu upotrijebljen izraz (ljudi od džina) i nije nikakvo čudo što se riječ odnosi i na njih."
Riječi Uzvišenog: "...od džina i od ljudi" jačaju stav da se riječ upotrebljava i za ljude i za džine.

Postoji mišljenje da se riječi odnose na onoga koji nanosi ružne misli pa bio on od ljudi - šejtana ili od džinskih šejtana. Kao što kaže Uzvišeni: "Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džinova koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli." (112, El-En'am)

Kao što prenosi Imam Ahmed od Ebu-Zerra koji je rekao: "Pošao sam Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., a bio je u džamiji, pa mi je rekao: "O Ebu-Zerre, jesi li klanjao?" Rekoh: "Nisam." On reče: "Ustani i klanjaj."" Ebu-Zerr dalje kazuje, pa kaže: "Ustao sam pa klanjao, a zatim sam sjeo, a Poslanik ponovo reče: "O Ebu-Zerre, traži od Allaha zaštitu od zla ljudi-šejtana, i zla džina-šejtana." Ja sam ga upitao: "O Allahov Poslaniče, zar i među ljudima ima šejtana?", a On reče: "Da.""

Imam Ahmed sa svojim lancem prenosilaca prenosi od Ibn-Abbasa da je rekao: "Došao je neki čovjek kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa mu je rekao: "O Allahov Poslaniče, ja u sebi zamišljam neke stvari, a draže mi je da padnem sa neba nego da to i spomenem." Poslanik reče: "Allahu ekber (Allah je najveći), Allahu ekber, Elhamdulillah (hvala Allahu) koji je šejtanske spletke sveo na nanošenje loših misli."
(Hadis bilježe Ebu-Davud i Et-Tirmizi)

Završetak skraćenog komentara sure En-Nas.

Povratak na listu tekstova

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2023
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku