Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Tekstovi » Ramazanski propisi

Ramazanski propisi i zabrane

183. "O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili,

184. i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu - isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose - otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.

185. U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti - Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate - da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete.

186. A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu. 187. Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama;* one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je bilo teško, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte sa njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore;* od tada postite sve do noći. Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu u džamijama. To su Allahove granice, i ne približujte im se! Eto tako Allah objašnjava ljudima propise Svoje da bi se onoga što im je zabranjeno klonili."


Približava nam se Mubarek mjesec u kome je počela objava Kur`ana a.š. Uzvišeni Allah nam naređuje da ovaj mjesec provedemo u postu. Svima nam je poznato da se post odnosi od suzdržavanja od jela i pića od zore pa do zalaska sunca. Da bi razumjeli šta nam je još dozvoljeno a šta ne, to ćemo da odgovorimo kroz pitanja, da bi onima koji čitaju bilo lakše razumjeti.

1. Šta sa desilo u mjesecu Ramazanu?

U mjesecu Ramazanu je počela objava Kur`ana našem poslaniku Muhamedu s.a.v.s. u noći Lejletul-Kadr.

2. Kako se utvrđuje mjesec Ramazana

Mjesec Ramazana se utvrđuje viđenjem mlađaka od jedne pouzdane osobe.

3. Ko je dužan postiti?

Dužna je postiti svaka osoba koja ispunjava sljedeće uslove:
Punoljetnost, razum, osoba kojoj putovanje ne prestavlja problem da posti, i svaka osoba koja nema validno opravdanje da ne posti.

4. Da li je ne-normalna osoba dužna postiti?

Ne-normalna osoba nije dužna postiti koja ne razumije svrhu posta, jer trima osobama se ne pišu djela: maloljetnom djetetu, ludoj osobi, i osobi dok spava.

5. Da li će postiti žena koja ima mjesečni ciklus?

Ženska osoba koja ima mjesečni ciklus nije dužna postiti kao ni žena koja je u poslijeporođajnom ciklusu, ali će čim joj se ukaže prilika napostiti propuštene dane.

6. Da li će putnik postiti ili mrsiti?

Osoba koja je na putu nije dužna postiti, ako bi joj to vec prestavljalo opterećenje. Ako osoba osjeća da može da posti onda će postiti i ne ostavljati to za kasnije da naposti.

7. Ako bi žena dobila mjesečni ciklus u vrijeme zalaska sunca da li je dužna napostiti taj dan?

Dužna je napostiti taj dan jer post traje do zalaska sunca.

8. Da li će žena dojilja i trudna žena postiti?

Ako se žena boji da će to naškoditi njoj i djetetu onda nije dužna postiti, ali će propuštene dane napostiti čim joj se ukaže prilika.

9. Da li infuzija kvari post?

Infuzija se smatra hranjivim elementom koji ide direktno u krv, osoba koja prima infuziju ne može postiti.

10. Da li cigara i dim koji se udiše kvare post?

Ako se to radi namjerno onda je post pokvaren.

11. Da li se mogu prilikom abdesta ispirati usta i nos u toku dana.

Dozovoljeno je ispirati usta ali nos ne treba punim intezitetom ispirati.

12. Da li je ženi dozvoljeno da sažvaka hranu u svojim ustima da bi dala svom djetetu koje nije u mogućnosti da sažvaće hranu ?

Dovoljeno je, ali se mora paziti da ništa ne ode niz grlo.

13. Da li će starac i starica u podmaklim godinama postiti?

Ako su stari i iznemogli i nisu u stanju da poste, onda će se mrsiti i za svaki dan propušten dan će nahraniti jednog siromaha.

14. Da li post ima kakvih dobrih osobina iako se ne jede i ne pije čitav dan?

Allah ništa nije propisao u Islamu što je na štetu čovjeka nego baš naprotiv sve je za čovjekovo dobro.
Post pruža mogućnost ćelijama u organizmu i tkivu da se rekonstruišu, uklanjanjem masnih tkiva sa želudca jetre i bubrega, da bi izbacili otpade od stalnih izlučivanja.
Smanjenost hrane omogućuje brže kretanje i aktivnosti dok prilikom uzimanja hrane čovjeka čini tromim i lijenim.
Prilikom posta krvni sudovi se sužavaju, što je i lijek osoboma koje nisu u braku, jer na taj način opada strast za seksulanim nagonima, kao što se prilikom uzimanja hrane strast povećava.

15. Koje godine po Hidžri je propisan post u mjesecu Ramazanu?

To je bilo druge godine po Hidžri, u Ponedeljak u mjesecu šabanu.

16. Da li namjerno povraćanje kvari post?

Namjerno povraćanje kvari post, u slučaju da osoba povrati nenamjerno onda joj post neće biti pokvaren.

17. Ako se osoba slučajno zaboravi i počne jesti da li to kvari post?

Ukoliko bi osoba zaboravila i počela jesti, dužna je čim se sjeti da prekine jesti i nastavi post i na taj način neće biti post pokvaren. Ako bi osoba kada se sjeti nastavila jesti, onda bih joj to pokvarilo post.

18. Da li je dozovljeno imati seksualne odnose sa svojim suprugom u toku dana?

Zabranjeno je imati seksualne odnose u toku dana sa svojim suprugom i to kvari post.

19. Da li je dozvoljeno imati seksualne odnose u toku noći?

Da, to je dozvoljeno.

20. Da li ženska osoba kojoj je prestao mjesečni ciklus prije zore dužna postiti?

Ženi kojoj prestane mjesečni ciklus prije zore i ako ženi prestane poslje-porođajni ciklus dužna je zapostiti pa makar se ne stigla okupati prije zore, isto važi i za osobu koja je u stanju džunupluka (tj. ako je imala intimni odnos sa suprugom).

21. Da li se mogu u toku dana stavljati kapi u oči?

Nema smetnje da se koriste kapi koje se stavljaju u oči i uši.

22. Da li je Nijet za post dovoljno samo reći?

Ukoliko bi to samo Nijet za post bio izrecen samo riječima a ne srcem, onda taj Nijet ne važi.

23. Da li je dozvoljeno udavati se i ženiti tokom Ramazana?

Ne postoji nikakva zapreka da bi se osoba udavala ili ženila u toku Ramazana, ali mladenci moraju biti pažljivi u toku dana ne bi stupili u intimni odnos, što bih pokvarilo njihov post.

24. Ukoliko bih se osoba namjerno omrsila, šta je dužna uraditi?

Osoba koja se namjerno omrsi treba iskreno da se pokaje i da nastoji da se više ne vraća tom grijehu.
Dužna je da uradi nešto od sledece 3 stvari ako je u mogucnosti:
1. "Osloboditi Muslimana roba" ako nije to u mogućnosti onda,
2. "Da posti 60 dana uzastopce " ako nije u mogućnosti onda,
3. "Da nahrani 60 siromaha".
Po riječima Uzvišenog: "Dobra djela zaista poništavaju hrdžava" (Sura-Hud, 114).

25. Kako se zovu vrata na koja će ući samo postači na Sudnjem danu?

Ta vrata se zovu "Rejjan".

26. Koja je radost postača?

Postač ima dvije radosti a to su: Kada se iftari i nagrade koja mu je pripremljena zbog posta.

27. Šta je Sehur?

Sehur je jedenje i pijenje prije zore. Rekao je Muhamed s.a.v.s.: "Jedite na Sehuru jer u njemu je blagodat." ( Buhari i Muslim)
A u drugoj predaji stoji: "Razlika između našeg posta i posta Kitabija (židova i krišcana) je Sehur." (Muslim, Nessai, Tirmizi, Ebu Davud)

28. Da li će se postač Iftariti prije Akšam Namaza?

Da, iftariti će se prije namaza jer to je praksa Poslanika s.a.v.s.

29. Da li se iftari viđenjem prvih zvijezda na nebu?

Ne, čim Sunce zađe može se Iftariti, i ovaj Ummet će biti u dobru sve dok se ne bude Iftario prilikom prvih zvjezda na nebu.

30. Čime se treba Iftariti?

Iftari se Datulama (Hurme), a ako nema Datula onda vodom.

31. Šta je lijepo činiti prilikom Iftara?

Lijepo je da postač što više upućuje dove prilikom Iftara jer se dova postača ne odbija.

Povratak na listu tekstova

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2024
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku