Pitanja i odgovori

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Ned Jan 11, 2009 4:54 am

Pitanje: Validnost namaza obavljenog po hanefijskom mezhebu?

Pitanje: Selam alejkum! Imam jednu nedoumicu što se tiče namaza. Naime, ja, kao i većina Bošnjaka muslimana, pripadam hanefijskom mezhebu, tako da i klanjam po propisima hanefijskog mezheba. Međutim, u džamiji vidim da tzv. vehabije klanjaju drukčije (npr. kad su na rukuu, oni ponovo zanijete, drže ruke na prsima itd...). Vehabije govore kako oni klanjaju isto kako je klanjao i Božiji poslanik Muhammed, a.s., i da se oni pridržavaju izvornog islama. Pa me sad zanima da li ja klanjam ispravno i da li će moji namazi biti ispravni ako klanjam po hanefijskom mezhebu? Ili su ove razlike zanemarljive i oba načina klanjanja su ispravna? Postoji hadis koji govori o tome da je poslanik Muhammed rekao da će se njegov ummet podijeliti na 73 grupe, te da će samo jedna ući u Džennet. Molim odgovor. Unaprijed zahvalan!!!
Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!Na samom početku treba kazati da je namaz obavljen po hanefijskom mezhebu validan i ispravan namaz. Hanefijska pravna škola, koja se u velikoj mjeri prakticira na našim prostorima, jedna je od četiri priznate pravne škole.Također, treba da znamo da je pitanje mjesta vezivanja ruku u namazu jedna od pohvalnih stvari – sunnet u namazu, i na bilo kojem mjestu da čovjek sveže ruke u namazu, njegov namaz će biti ispravan. Zato to pitanje ne treba da bude predmetom rasprava, netrpeljivosti među muslimanima, klanjačima.Što se tiče ljudi koji vežu ruke u namazu na prsima (kako ih vi oslovljate tzv. vehabije), ne treba da vas zbunjuje ta pojava. Oni u tom pitanju slijede stav nekog drugog islamskog mudžtehida, a ne Ebu Hanifu, Allah da ga nagradi vječitim Džennetom, za čije prakticiranje su spomenuli validne argumente. Npr. tog stava, da se ruke u namazu vezuju na prsima, bili su: Ishak ibn Rahavej, Bejheki, Ševkani, Mubarekfuri, Albani i dr.A što se tiče pitanja dizanja ruku u namazu – nakon povratka sa rukua – da je to sunnet u namazu, to je bio stav većine islamskih učenjaka od kojih su: učenjaci šafijske i hanbelijske pravne škole. Imam Buharija, definitivno najveći poznavatelj hadisa Allahovog Poslanika, napisao je kompletnu studiju o tom pitanju – podizanju ruku u namazu, koju je nazvao “Raful-jedejen’’ (Podizanje ruku), u kojoj je spomenuo da ne postoji niko od ashaba Allahovog Poslanika a da nije dizao ruke u namazu, misli se na dodatna dizanje ruku u namazu, nakon rukua i nakon podizanja sa prvog – trećeg rekata.Hadisi u kojima se spominje da je Allahov Poslanik dizao ruke u namazu su, po mišljenju više hadiskih eksperata, dosegnuli granicu mutevatir hadisa.Na kraju, smatram da je više nego neispravno ljude koji prakticiraju taj sunnet nazivati imenima “vehabije”, dovoljno je da se međusobno oslovljavamo onako kao nas su nazvali Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik – muslimani. A to što neko prakticira jedan sunnet, a neko ga ne prakticira, ne bi trebalo da bude razlogom netrpeljivosti i podjela među muslimanima, koji su više nego slabi da bi sebi dozvolili toliki luksuz da se međusobno cijepaju i dijele.A Allah najbolje zna!Odgovorio: Pezić Elvedin

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Ned Jan 11, 2009 5:01 am

Pitanje: Da li su ilahije sa muzikom zabranjene?

Pitanje: Da li su ilahije sa muzikom zabranjene?


Odgovor: Ilahija je vrsta pobožne pjesme i ona je u osnovi dozvoljena, a ponekad i pohvalna. Postoje i pjesme čiji je sadržaj sporan,kao npr. pjesme koje govore o nemoralu i njemu pozivaju, pjesme koje pobuđuju ljudske strasti, pjesme koje pozivaju nekim ateističkim, sekularističkim i drugim nevjerničkim obilježjima.Takve pjesme su zabranjene.

Ako je dozvoljena pjesma ili ilahija popraćena muzikom, tada postaje zabranjena bez obzira što je tekst ispravan, jer je muzika sama po sebi zabranjena i ne postoji dozvoljena muzika, kako je neki nazivaju »duhovna ili vjerska muzika». Kur'anski i hadiski dokazi o zabranjenosti muzike su mnogobrojni, a mi ćemo navesti samo neke:

Kaže Uzvišeni Allah: »Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu da bi, ne znajući koliki je to grijeh, sa Allahova puta odvodili.» (Lukman, 6.) Većina mufessira smatra da se ovaj ajet odnosi na pjesmu. Ibn Mes'ud, r.a., zaklinjući se, rekao je da se izraz «lehvul-hadis» (priče za razonodu) odnosi na pjesmu. Bilježe Buharija, Ahmed i drugi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: »U mome ummetu bit će ljudi koji će dozvoljavati blud, svilu, alkohol i muzičke instrumente.» (Buharija, Sahih, Kitabul-ešribe, 5590) Pod riječima »dozvoljavati» misli se da će ih smatrati halalom ili da će ih tako olahko i bez ustručavanja činiti kao da su halal. Oba slučaja prisutna su u našem društvu. Bilježi el-Bezzar od Enesa ibn Malika, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: »Dva glasa su prokleta i na dunjaluku i na ahiretu: glas muzike pri nekom veselju i glas jadikovanja pri nesreći.» (El-Munziri i El-Hejsemi kažu da su prenosioci ovog hadisa pouzdani.) Kada je u pitanju dozvoljena pjesma, islamski učenjaci uslovljavaju da to bude u posebnim prilikama kao što je obavljanje nekog teškog posla, na putovanju i na svadbi, a ne da igra i zabava i pjesma postanu naša svakodnevnica i smisao života, a kamoli, ne daj Bože, sastavni dio vjerskih obreda. Allah, opet, najbolje zna.

Ribo Abdulvaris

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Ned Jan 11, 2009 5:02 am

Pitanje: Namaz bolesnika

Pitanje: Već dugo godina sam bolesna, stopostotni invalid, a od samog rođenja, ustvari, otkada znam za sebe imam, voljom Allaha, dž.š., visoku svijest o vjerskim dužnostima i obavezama. U ovakvom svom stanju i okolnostima naučila sam I arapsko pismo, redovito uzimam Kur'an, iščitavam ga i njegov prijevod te uvijek naučim poneki ajet, suru, poglavlje. Jednostavno, to je moja potreba. Nakon svega toga što znam o svojoj vjeri dini-islamu, nekako mi se čini normalnim pitanjem koje mi se često nameće, a to je da li sam ja dužna obavljati namaz s obzirom da nisam u mogućnosti, zbog prirode svoje bolesti, uzimati abdest, gusul, pa čak ni tejemmum, tj. potpuno sam nepokretna i za sada ne postoji nikakva mogućnost da to činim, jedino da mi neko drugi pomaže u tome, a moja porodica smatra da im je to dodatno opterećenje u hizmetu oko mene i da mi to za sada ne mogu priuštiti. Zato pitam Šerijatski savjet Saffa da li postoji ikakva mogućnost da ja mogu obaviti namaz s tim što ću išaretom obaviti i abdest i tejemmum, da li bi takav namaz bio primljen kod Allaha, dž.š. Uzvišeni Allah naravno sve zna. Mene, dakle, zanima kakav je šerijatski stav po pitanju ovog mog stanja a tiče se mojih dužnosti prema Allahu, dž. š. Neka ulema koju sam pitala za svoje namaze kaže da mogu na takav način obavljati namaz za koji ću išaretom i abdest uzeti, dok drugi opet kažu da abdest nema alternative, i da ja na takav način ne mogu klanjati, a da sam ipak dužna obavljati namaz, ali je ipak više onih koji se slažu oko mog namaza za koji tražim potpuni odgovor. Stoga mislim da ću od Saffa dobiti odgovor koji će biti od presudnog značaja za ovu moju dilemu. Ako i vi kažete da ne mogu obavljati namaz ovako kako sam već navela, onda što učiniti kad začujem ezan, poziv za namaz, kako postupiti a da se na neki način odužim prema Allahu, dž.š., a i da zadovoljim svoju potrebu za ibadetom, koja je kao i sve druge ljudske potrebe. Nadam se da ćete mi, uz Božiju pomoć, odgovoriti na ovo pitanje koje sam postavila, ako ga budete razumjeli, a nadam se da hoćete.


Odgovor: Hvala Allahu, dželle šanuhu, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah iz Svoje milosti prema ljudima učinio im je vjeru lahkom. Tako je i za bolesnike koji nisu u mogućnosti da klanjaju namaz onako kako je propisano, Uzvišeni Allah dao olakšicu da klanjaju namaz onako kako su u mogućnosti. Ovo je i priroda islamskog vjerozakona koji ljudima otklanja svaku poteškoću. Kaže Uzvišeni Allah: ”Allah želi da vam olakša a ne da poteškoća imate”, i “Allah ne opterećuje čovjeka iznad njegovih mogućnosti.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Kada vam nešto naredim, učinite to koliko ste u mogućnosti. ”Musliman niti u jednom slučaju ne smije ostaviti namaz kao stub islama, pa makar bio i teško bolestan, jer islam daje rješenje za svaku situaciju. Ako bolesnik nije u stanju da klanja stojeći, klanjat će sjedeći, a ako mu i to pričinjava veliku poteškoću, klanjat će na boku okrenuvši lice prema Kibli. Ovo potvrđuju Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi, kada ga je Imran ibn Husajn, radijallahu anhu, upitao kako će klanjati kada je bolestan, a on mu je odgovorio: ”Klanjaj stojeći, a ako ne možeš,onda klanjaj sjedeći,pa ako ni to ne možeš, onda na strani.” U Nesainoj predaji ovog hadisa stoji: ”Pa ako ni to ne možeš, onda ležeći, Allah ne opterećuje čovjeka iznad njegovih mogućnosti.” Što se tiče abdesta, on je uvjet za valjanost namaza, osim ako čovjek nije u mogućnosti da ga uzme zbog bolesti i drugih opravdanih razloga. U tvom slučaju, ako nisi nikako u mogućnosti da uzimaš abdest, uzimat ćeš tejemmum zemljom ili zemljanim predmetom. Ako se nikako ne možeš kretati, a nema niko da ti pomogne uzeti abdest ili tejemmum, onda ćeš klanjati i bez abdesta i bez tejemmuma, jer Uzvišeni Allah kaže:”Bojte se Allaha koliko ste u mogućnosti.” Allah, opet, najbolje zna.

Ribo Abdulvaris

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Ned Jan 11, 2009 5:08 am

Pitanje: Zanima me da li je dozvoljeno govoriti nekome o svom snu i da li snovi imaju neko značenje?

Pitanje: Zanima me da li je dozvoljeno govoriti nekome o svom snu i da li snovi imaju neko značenje? Nek vas Allah nagradi!


Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Neophodno je spomenuti da je poglavlje o snovima tematika koja je nepoznata velikom broju onih koji se deklarišu kao muslimani, što je svakako uzrokovalo mnoga pogrešna ubjeđenja i postupke. Koliko mjesto u islamu zauzimaju snovi te njihovo tumačenje, govori nam činjenica da skoro pa ne možete naći hadisku zbirku a da u njoj nije jedno veće poglavlje posvećeno snovima i njihovim tumačenjima, te adabima vezanim za snove. Npr. imam Buharija spomenuo je u svom Sahihu u poglavlju o snovima i njihovim tumačenjima šezdeset i pet hadisa, što je sigurno veliki pokazatelj kakvo mjesto u islamu zauzima ta tematika. U jednom od spomenutih hadisa odgovor je na vaše pitanje. Hadis Ebu Seida, r.a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik kazao: “Kada neko od vas usnije san koji voli, to je san od Allaha, neka se zahvali Allahu i neka o njemu govori drugima (u rivajetu: “onome koga voli”). Ako usnije nešto drugo, neka zna da je to od šejtana, pa neka zatraži zaštitu kod Allaha i neka o njemu nikome ne govori pa mu neće naštetiti.” (Buharija)

Što se tiče vašeg pitanja, da li snovi imaju značenje, možemo odgovoriti također hadisima koje je spomenuo imam Buharija u ovom poglavlju, jedan od njih je hadis Ubade ibn Samita, r.a., da je Poslanik kazao: “San mu’mina je četrdeset i šesti dio poslanstva.” Da snovi imaju svoje značenje govori nam i činjenica da je Poslanik običavao nakon obavljenog sabah-namaza kazati ashabima: ‘’Je li neko od vas sanjao nešto?’’ (Buharija) Da snovi nemaju značenje, ne bi Poslanik pitao o njima i tumačio iste. Kur’an je prepun događaja koji potvrđuju da snovi imaju značenja. Sura Jusuf je možda jedan od najboljih dokaza za to, jer san Jusufa, a.s., koji je usnio još kao dječak, obistinio se, također san vladara koji je tada vladao obistinio se onako kako ga je protumačio Jusuf, a.s.

Na osnovu spomenutog neki učenjaci naveli su kako da se čovjek ponaša u oba slučaja, tj. kada usnije lijepe i loše snove.

Ako usnije lijep san, čovjek treba zahvaliti Allahu, radovati se snoviđenju i o tome govoriti osobama koje voli, a ne onima koje ne voli.

Ako usnije loše snove, one koji su od šejtana, čovjek treba zatražiti zaštitu Uzvišenog Allaha kako od lošeg sna, tako i od šejtana, tri puta pljucnuti na lijevu stranu i ne govoriti san nikome. Neki učenjaci također na to dodaju da će ustati klanjati i da će promijeniti stranu na kojoj je spavao (za sve spomenuto postoje vjerodostojni argumenti). (Pogledaj Fethul-Bari, kometar Buharijine zbirke hadisa od hafiza Ibn Hadžera, 12 tom, str. 386)

Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Čet Jan 15, 2009 6:40 am

Pitanje o urocima

Pitanje:

Es-selamu 'alejkum postovani hafize,

Mozes li nam pojasniti sta je to urok i kako nastaje urok, zatim kako se stiti od toga i kako se lijeci od uroka. Govori se ako neko vidi lijepo dijete npr., da se ne divi njegovoj ljepoti itd... medjutim, cesto covjek dodje u situaciju da vidi "preslatko" i umiljato dijete, kojem ne moze a da se ne divi i ne pomisli "Kako je lijepo ovo dijete." Kazu (stariji) da se tako ne govori jer mozes ureci dijete...

Sad mene interesuje, kada se, dakle, to dijete urekne? Prilikom divljenja dok se gleda u djete ili...? I kako cemo zastititi nasu djecu od toga? Kakvi su simptomi uroka? Postoji li dakle razlika u simptomima izmedju sihra i uroka pa da covjek moze znati...aha sad se radi o uroku a sad o sihru?

Nadam se da cete moci dati odgovor na ovu temu, Allah vas nagradio!

Es-selamu 'alejkum wr wb.


Odgovor:

Urok: Uticaj duše putem prodornog pogleda. Tražite od Allaha utočište jer uroci postoje.

Većina svijeta ne zna definirati uzrok zagonetnih smrti koje ih razdvajaju od njihovih najdražih i najmilijih. Često nam neko iz porodice ili poznanik preseli na bolji svijet a bio je zdrav. Čudimo se i ne znamo odgonetnuti tu za nas misterioznu smrt.
Poslanik, s. a. v. s., rekao je: "Najveći uzročnik smrti moga ummeta, poslije Allahove sudbine (kadera), jest urok" (Buharija).
Veoma često nam zdravo dijete zaplače iz čista mira, iako je prethodno nahranjeno, napojeno i očišćeno. Prestane dojiti, a ne znamo razlog. Umire od gladi, ali neće da doji. Dogodi se da dijete i umre, a mi mu ne možemo pomoći i utješiti ga. Lijepa osoba odjednom postaje nesretna i bolešljiva nakon što je bila sretna. Zdrav i dobar mladić slabi i povlači se u sebe. Kažu, ne zna se, razlog nagloj promjeni. Nama drag hajvan, nakon što ga neko pohvali, razboli se ili predmet pokvari.

Brojni su i drugi primjeri koji nas navode da se s pravom upitamo postoje li, pored kadera i vidljivih medicinsko-fizičkih uzroka smrti, i oni duhovni, nevidljivi. Našem narodu su poznati izrazi urok, uricanje, urokljive oči, kao što im je poznato i to da neko biva ureknut i da se, kao posljedica uroka, javi bolest, ludilo, paraliza organa ili čak smrt.

Kur'an na nekoliko mjesta spominje slučajeve uroka, iz čega zaključujemo da on postoji i da je istina. "Nevjernici te pogledima svojim probadaju i gotovo da te obore kad Kur'an slušaju, govoreći: 'On je, uistinu, luda'" (Kur'an: El-Kalem, 68).
Ibn-Kesir kaže: "Riječi 'probadaju te svojim očima' znače: urekli bi te očima od zavisti i mržnje prema tebi, da nije Allahove zaštite". U ovom ajetu je dokaz da je urok očima istinit i da ima uticaja Allahovom voljom. U Kur'anu se spominje da je Jakub rekao svojim sinovima kad su krenuli u Egipat: "O sinovi moji, ne ulazite na jednu kapiju, već na razne kapije, a ja vas ne mogu spasiti od onoga što vam Allah odredi..." (Kur'an: Jusuf, 67.68). Sinovi Jakubovi su bili izrazito otmjeni i lijepo građeni. On se bojao za njih da će - ako uđu na jedna vrata svi zajedno - biti urečeni radi svoje ljepote, kako kaže Ibn-Kesir. "Jer, urok je istina i može oboriti konjanika sa konja" ("Kazivanja o vjerovjesnicima", 281).

Rekao je Poslanik, s. a. v. s.: "Urok je istina" (Buharija, 10/205).

"Tražite od Allaha utočište, jer uroci postoje" (Ibn-Madže, 3508).

"Urok je istina, i da je išta preteklo kader, pretekao bi ga urok, pa ako od vas neko zatraži da se operete, operite se."

"Urok je istina i može oboriti čovjeka sa visine" ("Silsile sahiha", 1250)

Nakon što je primijetio da su sinovi Esme bintu-Uvejs slabunjavi i mršavi i da zaostaju u razvoju, Poslanik ju je upitao šta joj je sa sinovima. "Fali li im šta?", pitao. Esma je rekla da im ne fali ništa osim što su podložni brzom uricanju. "Uči im rukju", rekao je Poslanik, s. a. v. s. (Muslim, 2198).

Šta je urok?

"Urok je pogled divljenja pomiješan sa zavišću osobe pokvarene duše" ("Fethu-l-Bari", 10/200).

Uzvišeni Allah je dušama i tijelima dao različite vidove moći. Nekima je podario posebnu tjelesnu i duhovnu moć. Osim moći koju je podario čovjeku, postoji i moć duhovnih nevidljivih bestjelesnih bića, poput džina.

Svi smo svjedoci pojava kad pocrvenimo pred pogledom nekoga koga se stidimo ili požutimo pred pogledom nekoga koga se plašimo. Crvenilo je izazvano jačim nabojem krvi, a žutilo suprotnom reakcijom. Naredbu im je dao mozak, čija je naredba, opet, inicirana nečim duhovnim, nevidljivim i bestjelesnim, koje dopire iz duše onoga ko gleda u nas. Radi uske veze sa očima, po njima je i dobio ime. Naravno, nisu oči te koje ureknu. One su samo sredstvo ili instrument uricanja, kao što bivaju i sredstvom dostavljanja informacija razumu prilikom čitanja ili posmatranja.

Prvi znak uroka

Prvi znak uroka jest pretjerano zijevanje popraćeno suzama. Potom slijedi tjeskoba u prsima, neraspoloženje, nezainteresiranost, bol u glavi, vratu i prsima. Pokvarena i zavidna duša se zlobno ponaša i utiče na onoga kome zavidi. Ona svojom pokvarenošću putem prodornog pogleda djeluje na čovjeka.

Uroci su strjelice koje izlaze iz duše osobe koja ih šalje. Ponekad njima pogodi urečenog, a ponekad promaši. Ako ga zatekne bez zaštite (Kur'ana i dova), nema sumnje da će ga pogoditi. Ako ga pak, zatekne pod punom ratnom spremom, te strjelice mu Allahovom voljom ne mogu nauditi.

Postoji mogućnost da se ista strjelica vrati na onoga ko je i odapeo. Ako osoba pokuša ureči, a suprostavi joj se zid zaštite sazdan od Kur'ana i dova, urok će se odbiti i možda pogoditi osobu koja ga je i poslala.

Duša utiče prilikom susreta, neposrednog kontakta, ali i bez toga. Veoma često neko biva urečen iako nije prisutan i nakon što drugi opiše urokljivcu tu osobu. Dakle, nije direktan pogled presudan u uricanju, jer i slijepac može ureći.

Redoslijed nastajanja

Urok nastaje ovim redoslijedom: Osoba koja može ureći je prvo nečim zadivljena. Svidi joj se čovjek, predmet ili nešto drugo. Potom se javlja pokvarena duša, koja se pri uricanju služi prodornim pogledom.

Čovjek može ureći i samog sebe, isto kao što može ureći i druge. Ukoliko je čovjek opčinjen svojim tijelom i izgledom, može ureći i sam sebe, ako ne prouči dove zaštite. Zato, kad se gleda u ogledalu, treba reći: "Allahumme hassin huluki kema has sente vedžhi" ("Moj Allahu, uljepšaj moj moral kao što si moje lice učinio lijepim"). Također, treba kazati: "Subhanellahi ahsenul-halikin" ("Neka je slavljen Allah, najljepši Stvoritelj").

Preporučuje se izbjegavanje pretjeranog zagledanja svoga tijela, dugo stajanje pred ogledalom te posmatranje spolnog uda, jer džini to vole i gledaju priliku kako da čovjeku nanesu štetu.

Čovjek nekad može ureći drugoga i ne želeći to. Jednostavno, moći njegove duše i prodoran pogled su toliko jaki da ih ne može kontrolirati. Mnogi ljudi, potencijalni urokljivci, nisu ni svjesni da mogu ureći i bez svog htijenja i bez zavisti kao pokretačke snage uricanja. Majka može ureći svoje dijete, kao što i voljene osobe mogu ureći jedna drugu. Ko može voljeti dijete više od njegove majke? Zar bi majka voljela da joj dijete pati od uroka? Opčarana ljepotom svoga ljubimca i bez izgovorenih riječi: "El-hamdu lillah, subhanellah, Allahu ekber, mašallah", mati može ureći svoje dijete.

Urok se ne javlja uvijek kod pokvarena čovjeka. On može doći i od izrazito finog i dobrog čovjeka kad mu se nešto svidi i dopadne kod druge osobe i bez želje da određena stvar bude uskraćena urečenom.

Amir ibn-Rebija je urekao Sehla bin-Hunejfa iako su se voljeli i bili Poslanikovi ashabi. Sehl je bio izrazito bijele puti i lijepe kože, što je kod Arapa simbol ljepote. Ebu-Umame govori: "Moj otac Sehl kupao se u Harri (jednoj od dolina Medine). Skinuo je svoj ogrtač, dok je Amir ibn-Rebia gledao u njega. Amir je rekao: 'Do danas nisam vidio ovako lijepu kožu ni kod skrivene djevice'. Istog momenta je Sehla uhvatio žestok bol.

Obavijestili su Poslanika, s. a. v. s., i rekli da ga toliko boli da ne može podići glave. Poslanik, s. a. v. s., upitao je: 'Sumnjate li na koga?' 'Da, na Amira ibn-Rebi'u', odgovorili su. Poslanik, s. a. v. s., pozvao ga je i strogim tonom mu se obratio: 'Radi čega to ubijate svoju braću? Što ga nisi blagoslovio? Idi i operi se za njega'. Amir je poslušao Poslanika, s. a. v. s., oprao lice, ruke, laktove, koljena, noge i potrao se ispod košulje. Tu vodu je stavio u posudu i njome polio Sehla otpozadi. Istog momenta je Sehl ozdravio." (Ahmed, En-Nesai i Ibn-Madže).

Poželjno je da musliman, kad vidi nešto što mu se dopadne, zamoli Allaha za blagoslov viđenog, svejedno radilo se o njegovoj ili tuđoj stvari. Dova, odnosno blagoslov, sprječava uticaj uroka. Ona je najbolji štit. A ne treba raditi kao što mnogi čine kad vide nešto lijepo i reknu: "Joj, što je lijepo!" ili "Aj, što je dobro!", dok neki i opsuju, pa se onda dive onome što su vidjeli.

Mogu li džini ureći ljude?

Ibn-Kajjim je rekao da postoji urok od džina i urok od čovjeka. Džin zavidi čovjeku i zato ga uriče. Šejtan, odnosno, džin potčinjava svoju vojsku kako bi poslao zavidnika ili zavidnicu radi odvođenja čovjeka u potpunu zabludu, a poslije u džehennem. Za urok je zadužen džin letač koji ulazi u ljudsko tijelo samo na nekoliko sati. Najčešće pogađaju gornji dio tijela: glavu, vrat, plećke i grudi.

Jednom je Poslanik, s. a. v. s., kod Ummu Seleme zatekao sluškinju na čijem je licu bila crna mrlja. Rekao je: "Proučite joj rukju, ona je urečena".

Crna ili žuta mrlja je znak džinskog pogleda, odnosno uroka. Osobi kod koje se primijeti crna mrlja treba odmah učiti ajete i dovu protiv uroka kako bi ona nestala a bolesnik bio izliječen.

Zato se od nas traži da spominjemo Allaha prilikom odlaganja odjeće jer se džinu može dopasti naše tijelo. U momentu odlaganja odjeće džin može ureći čovjeka ukoliko on nema zaštitu dova. Poslanik, s. a. v. s., i kad bi tražio zaštitu kod Allaha, dž. š., tražio ju je i od džinskog i od ljudskog uroka. A kad su objavljene sure El-Felek i En-Nas, činio je to učeći njih dvije.

Spomenimo i to da predmet uroka, osim čovjeka, hajvana i imetka, mogu biti i usjevi i sve drugo čime se koristi čovjek na ovome svijetu.

Pogrešna zaštita


Iz neznanja narod stavlja djeci na ruku crveni konac ili ogrlicu, želeći ih time zaštiti od uroka. Neko nosi pocijepanu odjeću, jer, navodno, ako je čovjek lijepo obučen više je upadljiv i sklon uricanju. Neko stavlja potkovicu na auto kako bi se sačuvao od udesa i kako mu se auto ne bi ureklo. Neko opet stavlja od stakla ili drugih materijala napravljeno oko, neko hamajliju i mnoge druge stvari.
Sve nabrojano nema efekta u čuvanju i zaštiti od uroka, već, naprotiv, ima kontraefekt. Crvena boja je je boja džina. Stvoreni su od plamena vatre crvene boje koju oni vole. Poslanik, s. a. v. s., rekao je: "Šejtan voli crveno. Zato, klonite se crvenog, a svaka pocijepana odjeća je upadljiva".

Nabrojane stvari čovjeka vode u sujeverje. On vjeruje da mu one pomažu i da ga štite od uroka a ne Allah. Sujeverje je širk. Šejtan, odnosno džin želi da osoba postane mušrik.

Liječenje i zaštita od uroka

Aiša, r. a., rekla je: "Poslanik,s. a. v. s., naređivao mi je da učim rukju protiv uroka" (Buharija, 10/170)

Enes ibn-Malik, r. a., kaže da je Poslanik, s. a. v. s., dozvolio da se uči rukja protiv uroka, ujeda zmije i akrepa te čireva na slabinama" (Muslim, 2196).

1) Ako je poznato ko je urekao određenu osobu, od njega će se tražiti da se okupa i sapere, a da ureknuti istu vodu polije po sebi i to otpozadi.

2) Ako, pak, nije poznato ko je urekao, ureknutoj osobi će se učiti rukja sastavljena od slijedećih sureta, ajeta i dova: El-Fatiha, Elif Lam Mim, Ajetul-Kursijja, zadnja dva ajeta sure El-Bekara, El-Ihlas, El-Felek, En-Nas. Zatim, slijedeće dove:
"Bismillahi erkike, Allahu ješfike, min kulli dain ju'zike ve min kulli nefsin ev ajnin hasidin Allahu ješfike" (ponoviti tri, pet, sedam ili devet puta.
"Bismillahi jubrike, min kulli dain ješfike, ve min šerri hasidin iza hasede, ve min šerri kulli zi ajnin" (ponoviti pet ili sedam puta).
"Allahumme raben-nasi, ezhibil-be'se vešfi entešâ afi, la šifae illa šifauke šifaen la jugadiru sekamen" (ponoviti sedam puta).

3) Pripremiti posudu sa vodom, proučiti na nju sure El-Ihlas, El-Felek i En-Nas i reći:
- Allahumme raben-nasi, ezhebil-be'se vešfi entešâ afi, la šifae illa šifauke šfaen la jugadiru sekamen" (tri puta).
- "Bismillahi erkike, Allahu ješfike, min kulli dain ju'zike ve min kulli nefsin ev ajnin hasidin Allahu ješfike." (Tri puta)
Nakon toga isprazniti posudu na glavu urečenog jednim potezom sa zada, tako da voda dohvati čitavo tijelo. Allahovom voljom bolesnik će ozdraviti.

4) Da bi se zaštitili od eventualnog uroka prilikom susreta sa osobom poznatom po uricanju, učit ćemo slijedeće:
Ajetul-Kursijju, sure El-Ihlas, El-Felek, En-Nas. Zatim ove dove:
"Euzu bi kelimatillahit-taammati min šerri ma haleka", "Euzu bi kelimatillahit-taammeh min kulli šejtanin ve haammeh ve min kulli ajnin laammeh", "Bismillahillezi la jedurru measmihi šej'un fil-erdi ve la fissemai, ve huvessemiul-alim".
I, na kraju, molim Uzvišenog Allaha da nas sačuva od uroka i zla zavidnika kad zavidi.

Mr. hfz. Senaid Zajimović

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Pon Feb 09, 2009 2:56 pm

Kome da se obratim za pomoc?


Veoma vazno da se zna!

Pitanje: Selam... Moram priznati da mi sama tematika vjere nije bas poznata, stoga vas molim da mi oprostite moje neznanje. Nedavno sam isla kod jedne gospodje za koju mi je receno da je dobra muslimanka i da pomaze ljudima u otklanjanju sihri. Ono sto mi je rekla me natjeralo da pretrazim net u potrazi za informacijama. Naime, rekla mi je da imam sihre na sebi koje sam pokupila od nekog, dakle nisu direktno meni namjenjene. Takodje mi je rekla da pod hitno to trebam skinuti sa sebe ako zelim napredovati u zivotu (a malo je reci da vec godina ko bekan stojim na istom mjestu). Inace ta zena gleda u grah, a prije nego je pocela pitala me za ime majke. Prema njenim rijecima moze mi pomoci o otklanjanju sihri al moram donijeti flasu vode, ves, peskir, sapun i sliku mog momka (sliku jer je kao vidjela stalne svadje, probleme sa njim koje prouzrokuju te sihre)...

Citajuci sve napisano na stranici vidim da sam se ogrijesila sto sam uopste i otisla, i vidim da ovo sto mi je ona rekla da trebam donijeti nije u skladu sa islamom i lijecenjem od sihra. Moram priznati da samo sad jako zbunjena povodom svega toga, pa bih vas zamolila da mi pomognete. Kome da se obratim za pomoc???? Inace zivim u Sarajevu.

Allah vas nagradio....


Odgovor:

Poštovana sestro

Uzet ću sebi za pravo da malo šire elaboriram odgovor na vaše pitanje. Molim Allaha da vam poveća znanje o vjeri. Drago mi je da niste požurili i povjerovali toj gospođi. Veoma je dobro i to što ste informacije potražili na netu, mada i tamo ima svašta i treba dobro poznavat tematiku da bi se znala napraviti selekcija. Izgleda da ste i sami zaključili da osoba kojoj ste se obratili ne radi u skladu sa propisima vjere. Da li imate ili ne sihre pri sebi, saznat ćete kad se obratite jednom od ispravnih liječnika čija ću imena spomenuti na kraju odgovora. Ali ću vas zamoliti da prije toga pročitate ovo što sam napisao.

Pojava sihirbaza, gulikoža, gatara, čudotvoraca, vidovnjaka je simptom bolesti duhovnog organizma jednog naroda koji se odrekao prave vjere i pohrlio u tamu novog džahiijjeta. U društvu u kome je zastupljena čista vjera monoteizma, malo je sihirbaza, dok u društvu u kome vladaju novotarije koje zatiru pravu i čistu vjeru mnogo je onih koji putem sihira odvode ljude u zabludu.

Danas je popularno posjećivati gatare i vidovnjake koji navodno znaju budućnost, koji vide i čuju džine i koji imaju moć da ih otklone iz nečije kuće. Ljudi idu tim gatarima i vidovnjacima da se posavjetuju u vezi karijere, važnih životnih odluka. Vjeruju da oni mogu dokučiti nešto iz njihove bliske budućnosti. Zbog toga oni odlaze onima koji, navodno, mogu saznati šta će ih u budućnosti zadesiti da bi se znali odrediti spram poteza koji na vrijeme trebaju povući, kako bi spriječili zlo ili štetu koja ih može zadesiti.

Poslanik s.a.v.s je u mekanskom društvu zatekao grupu vračeva, astrologa ili vidovnjaka predskazivača koji su za sebe tvrdili da su poznavaoci tajni prošlosti ili budućnosti i to putem njihove veze sa džinima ili na neki drugi način. Allahov Poslanik je odmah objavio rat ovom šarlatanstvu, jer nije bilo zasnovano na Knjizi niti nauci. Poslanik s.a.v.s. je tvrdio kako on ne poznaje metafizičko, a kako gajb ne poznaju ni meleki ni džinni. Proučio im je kur'anski ajet: "Niko osim Allaha, ni na nebu ni na zemlji, ne zna šta će se dogoditi." (En-Neml, 65) I drugi ajet: "A da znam proricati tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene....." (El-E'araf, 188) Sulejman a.s. je umro a bio je naslonjen na štap. Džini koji su se oko njega kretali i radili nisu ni primijetili da je on umro. Da poznaju gajb mogli su pretpostaviti ili, prije nego što se i desi, termin Sulejmanove smrti saznati. Uzvišeni Allah za njih kaže: "...da su budućnost prozreti mogli, džini shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali." (Sebe, 14) Dakle, ko god tvrdi da poznaje stvarni gajb, on laže.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Ko ode gataru ili proroku pa povjeruje u ono što je rekao, porekao je ono što je objavljeno Muhammedu s.a.v.s." (El-Bezzar)

U drugom hadisu je rekao: "Ko ode vidovnjaku pitati ga za nešto i povjeruje mu ono što kaže, neće mu biti primljen namaz četrdeset dana." (Muslim)

A što se tiče ogledanja u grah, to je veoma prisutna praksa kod Bošnjaka koji je često znaju pripisati i Fatimi r.a., kćerki Poslanika s.a.v.s. Gnusna je potvora smatrati da Fatima r.a. ima ikakvu vezu sa gatanjem. U predislamsko vrijeme postojao je običaj bacanja kamenčića koje i danas koriste neka primitivna plemena u Africi kao metod gatanja i proricanja budućnosti. Allahov Poslanik s.a.v.s. u jednom hadisu kaže: "Gatanje iz crta u pijesku, iz leta ptica i bacanjem kamenčića spada u širk." (Ebu Davud, Sunen, hadis br. 3898) U njihovo vrijeme se koristio metod proricanja tako što su žene bacale kamenčiće i na osnovu rasporeda kamenčića proricale budućnost.

Danas je ova praksa zamijenjena grahom kojeg koriste podjednako gatari iz redova sva tri naroda na području Bosne i Hercegovine. Zavedeni među našim narodom su skloniji vjerovati grahu nego Uzvišenom Allahu koji je stvorio i njih i grah kojim oni gataju. Od rasporeda i položaja bačenog graha ovisi kakva vam je budućnost. Svaki grašak, navodno, ima svoje značenje. Nema isto značenje grašak koji je nakon bacanja daleko otišao i onaj koji je ostao blizu, kao što nema isto značenje ni onaj grašak koji je zajedno sa drugima ostao u grupi. Ovaj koji je ostao u grupi simbolizuje jedinstvo porodice, dok onaj koji je otišao daleko znači da će jedno od djece napustiti porodicu.

Pošto ste vi, poštovana sestro, u najmanju ruku zbunjeni, ja ću vam sada navesti znakove po kojima se raspoznaje sihirbaz, a vi ćete onda znati kome ste se do sada obraćali, ko što ćete sada znati kome se ne trebate u budućnosti obraćati.

Kod koga se nađu neki od sljedećih znakova, znak je da se radi o sihirbazu, bez ikakve sumnje. To su ovi znakovi:

1. Raspituje se o bolesnikovim roditeljima.
2. Traži privatne bolesnikove stvari kao što su (odjeća, maramice, kapa itd.)
3. Ponekad zahtijeva da mu se dovede životinja određenih osobina i da se zakolje, bez spominjanja Allahovog imena. Ponekad njenom krvlju namaže bolesna mjesta ili baci žrtvu na pusto mjesto.
4. Piše talismane (vradžbine, zapise).
5. Uči čarolije i izgovara nerazumljive talismane.
6. Daje bolesniku zapise koji se sastoje od četverouglova na kojima su slova i brojevi.
7. Naređuje bolesniku da se izdvoji od ljudi jedan određen period, boraveći u sobi u koju ne ulazi sunčeva svjetlost.
8. Ponekad traži od bolesnika da se ne pere vodom jedan određen period, uglavnom 40 dana, a ovaj znak upućuje na to da se radi o džinu kršćaninu koji služi sihirbaza.
9. Daje bolesniku stvari koje će zakopati u zemlju.
10. Daje bolesniku papire koje će spaliti i nakaditi se njima.
11. Priča nerazumljivim govorom.
12. Ponekad sihirbaz obavještava bolesnika o njegovom imenu, imenu grada iz kojeg je i o problemu zbog kojeg je došao prije nego mu ovaj i saopšti bilo kakvu informaciju o sebi i svom porijeklu.
13. Piše isprekidana slova na papir (zapis) ili na posudu od grnčarije bijele boje a onda naređuje bolesniku da to rastapa i pije.

Ovo su samo neki od znakova koji nam mogu pomoći u raspoznavanju sihirbaza od pravog i ispravnog liječnika Allahovom knjigom.

Dakle, draga sestro, ako saznaš da je neko sihirbaz, ne smiješ ići kod njega. A što se tiče ispravnih liječnika, njih u Bosni također ima, hvala Allahu, iako znatno manje nego onih koji to rade na neispravan način. Abdurrezak u Sarajevu, Enes Beganović u Zavidovićima, Almin Omerašević u Zenici.

Na pitanje odgovorio Hfz. Mr. Senaid Zajimović

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Sub Mar 14, 2009 12:51 am

Učenje Kurana na mezarju. Dali je ..

Pitanje:

Es-sellamunalejkum!
Šejh kod nas je tradicija da posle obavjenog bajram namaza idemo masovno ćitavo naselje muške osobe i djece na Mezar (Grobje) i prouči se tamo par sura iz Kur"ana i suru Ya"sin. Interesujeme dali to ima osnovu u Sunnetu, ako ima onda elhamdulillah. Ali ako to nema, kako postupiti?
Es-sellamunalejkum Allah vas nagradio.
Odgovor:

Ve alejkumus-Selam ve rahmetulah!
Nije legitimno uciti bilo sta iz Kur'ana na mezarju, bilo da se radi o bajrmu ili mimo bajrama. Svi hadisi ili predaje od ashaba koje govore o ucenju Kur'ana na kaburu su nistavne. To nije bila praksa prvih generacija koje su najbolje razumjele i praktikovale islam. Allah se smilovao imamu Maliku koji je rekao: "Sta onda (tj. u vrijeme Poslanika, s.a.v.s., i njegivih ashaba) nije bila vjera, to nece biti vjera sve do Sudnjeh dana." Kur'an je objavljen zivima, ne mrtvima. U Kur'anu se nalaze propisi vezani za vjerovanje, obredoslovlja, medusobne odnose itd. Mrtvi nije u stanju praktikovati nista od toga. Ne samo to, vec on uopste ne cuje nase ucenje Kur'ana, pa kakva onda korist od takvog postupka.
Musliman je duzan na najljepsi nacin objasniti da je ucenje Kur'ana na mezarju novotarija koju nije ispravno praktikovati, jer obavljanje ovog ibadeta ovisi o vjerski validnom argumentu. Takoder, nije ispravno na svakom bajramu posjecivati mezarja. To se moze ciniti u bilo koje vrijeme i ne treba preferirati jedno nad drugim vremenima smatrajuci ga boljim za posjetu kaburova.
A Allah najbolje zna. Es-Selamu alejkum!Odgovorio: Mr. Safet Kuduzović

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Pet Mar 20, 2009 12:45 am

Ljubavni sihr


Pitanje:
Esselamu alejkum, Imam jedno pitanje na koje se nadam da cu dobiti brzi odgovor. Kako mi je receno, ja imam "ljubavne dzine" izmedju ostalog. Napravljeno mi je prije otprilike godinu i po na moju sliku, koja je zakopana na mezarju. Prvi put kada me je majka odvela kod Hodze saopstio mi je to i dao mi je zapis koji sam trebala staviti u pola litra maslinovog ulja i tri puta dnevno piti 31. dan...

Narucio me opet za mjesec dana i kada sam dosla zamolio je moju majku da napusti prostoriju jer kako on kaze nije dobro kada je roditelj tu prilikom ucenja. Onda mi je poceo postavljati na hiljade intimnih pitanja i rekao je da bi bilo dobro kada bi govorila istinu, sto sam i uradila. Onda mi je rekao da stanem ispred njega i zatvorim oci, te da kada mi on puhne u usta progutam to i kazem sta osjecam. Onda mi je rekao da ce me dodirivati prsom od cela do stomaka i stavio je svoje usne na moje i poceo uciti.

I s vremena na vrijeme kada bi to puhnuo ja bi udahnula, a on je svaki put kasljao. Kroz glavu mi je prolazilo hiljadu misli a najvise da treba da ga odgurnem i pobjegnem jer mi se nije bas dobro cinilo, tacnije cinilo mi se kao da on pokusava neku vrstu veze sa mnom. Interesuje me da li je moguce takvo lijecenje i da li sam to sve ja u svojoj glavi iskonstruisala da nesto covjek zeli ili stvarno nesto ne valja sa njegovim lijecenjem.

Noc poslije toga sam skroz lose spavala i samo mi je njegova slika bila pred ocima. Njegov izgovor zasto je trazio da moja majka napusti prostoriju jeste radi tih intimnih pitanja u koja ona mozda nije upucena. Molim Vas da sto prije odgovorite jer mi je stvarno hitno!

Unaprijed zahvalna


Odgovor:

Ne znam ko vam je uspostavio dijagnozu i koliko je ona relevantna, ali ljubavni sihr svakako postoji. Neki od simptoma ljubavnog sihra su:

1. Pretjerana zaljubljenost,
2. Žestoka želja za spolnim općenjem,
3. Nemogućnost podnošenja odsustva voljenog/voljene,
4. Pretjerana žudnja za viđenjem voljenog/voljene,

Svi ovi simptomi mogu da se nađu kako kod muškarca tako i kod žene. Ali mogu se naći i kod džina. Džini koji su pod uticajem ovog sihra zovu se ljubavni džini.

Ne ulazeći u ispravnost dijagnoze želim da vam kažem da vi niste smjeli nositi uzase zapis koji vam je dao „hodža“, jer svaki zapis čuva džin koji je zadužen za njega. To znači da onaj ko nosi zapis nosi i džina sa sobom. Poslanik s.a.v.s. je rekao: „Ko okači nešto (hamajliju) tome je i prepušten." U drugom hadisu kaže: Ko okači talisman Allah dželle šanuhu mu neće dovršiti (ono što je naumio), a ko okači školjkicu, Allah ga neće zaštititi." (Ahmed)

Taj hodža je prešao sve granice! Niste ga trebali poslušati. Inače nije dozvoljeno liječiti žensku osobu bez prisustva mahrema. A mahrem može biti samo bliži muški srodnik. U vašem slučaju, ne samo da nije postojao muškarac bliži rođak, već vam je i majku istjerao. Odmah ste trebali znati o kakvoj se osobi radi. Morali ste prozrijeti njegove namjere, ali eto sad barem znate kome ne smijete ići. Žalosno je to što neki ljudi svoje stvarne namjere kriju iza humanih djela. To što je on vama radio su grozote kojih se stidi svaki normalan čovjek.

To nisu vaše konstrukcije. Očite su namjere tog čovjeka. On nije imao pravo postavljat vam intimna pitanja. To ne spada u opis šeriatskog načina liječenja. Upoznajte majku što prije sa onim što se dešavalo unutra, a i muža ukoliko ste udati i više nikada ne idite tom čovjeku.

Ukoliko ste uvjereni da imate ljubavni sihr pročitajte u knjizi „Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza“ poglavlje o ljubavnom sihru. Tamo ćete naći konkretne upute o načinu liječenja.

Molim Allaha da vam pomogne.

Hfz. Mr. Senaid Zajimovic

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Čet Mar 26, 2009 3:54 am

Stavljanje zapisa na novorođenčad
Pitanje:
Kada se nekome od nas rodi djete, običaj je da mu se na papir napiše neka od dova iz Kur'ana i sveže za nadlakticu ili objesi za vrat. Dijete stvarno, nakon toga, izgleda dobro. Pa da li je dozvoljeno da se radi spomenuto?


Odgovor:
Vješanje zaštitnih dova ili drugog napisanog nije dozvoljeno, svejedno radilo se o starima ili mladima, jer to nalikuje vješanju zapisa, a Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je vješanje zapisa. Ukoliko ti zapisi budu sačinjeni od laži i izmišljotina, ili talismana ili budu sadržavali nekakav nerazuman govor ili šejtanska imena ili imena džina ili nekakva nepoznata imena i drugo, takvi zapisi su haram, jer suprostavljaju se ispravnom vjerovanju i po konsenzusu muslimana sigurno vode u širk. Ukoliko zapisi budu sačinjeni od Kur'ana ili šerijatskih dova, ispravno mišljenje, od dva mišljenja među islamskim učenjacima, jeste da vješanje takvih zapisa, takođe, nije dozvoljeno, jer putem njega može doći do vješanja zapisa koji su haram. Ako se narodu otvore vrata s ovom stvari, vremenom će početi stavljati i ono što nije dozvoljeno. Ovo s jedne strane gledišta. S druge strane gledišta stavljanje zapisa sačinjenih od Kur'ana dovodi do omalovažavanja samog Kur'ana, jer malo djete, stalno je izloženo nečistoći, ulazi u nužnik i na taj način ulazak s Kur'anom na takva mjesta dovodi do omalovažavanja plemenitog Kur'ana. Činjenica da se dijete nakon toga dobro osjeća ili da time postiže izliječenje od neke bolesti ne ukazuje na dozvoljenost te stvari. Ponekad smirenost i izliječenje bolesnika nakon stavljanja sličnih zapisa podudari se s Allahovom odredbom (tj. Uzvišeni Allah je istom čovjeku odredio ozdravljenje), dok ljudi misle da je izliječenje došlo s tim zapisom. Dok, ponekad to ozdravljenje može da bude prividno i može da postepeno dovede do kazne, upadajući u stvari koje su veće zlo od samog tog vješanja zapisa. Dakle, spomenuto nije dozvoljeno, jer postepeno može odvesti u teže stvari koje za sobom povlače kaznu, a izliječenje može da se podudari s Allahovom odredbom i da nema nikakve veze s vješanjem zapisa, dok ljudi mislivši da je u zapisu lijek mogu biti dovedeni u smutnju i iskušenje. (El-Multeka min fetava eš-šejh Salih el-Fevzan, 1/166-168)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Čet Mar 26, 2009 4:09 am

Opis meleka i sejtana


Pitanje:

Da vas pitam dali je igdje upotpunosti opisani Meleci i Sejtani.. Evo recimo ja nisam znao da meleci imaju krila dok nisam jednom procitao da je Muhamed a.s kada je ulazio u prostoriju u kojoj je umirao ashab jedan uceni, da je toliko u sobi bilo Meleka da nije mogao uci dok jedan melek nije pomaknuo desno krilo.. I dali su slicni Meleci i sejtani po biblijskom opisu kako su oni to nacrtali ih i opisivali. Zelim da vam se Zahvalim jer uz pomoc vas ja svoje znanje sirim i svaki odgovor mi je nesto novo za uciti i znati..

Lijep sellam.


Odgovor:

"POSLANIK VJERUJE U ONO STO MU SE OBJAVLJUJE OD GOSPODARA NJEGOVA,A I VJERNICI, 'SVAKI VJERJE U ALLAHA, I MELEKE NJEGOVE, I KNJIGE NJEGOVE, I POSLANIKE NJEGOVE: 'MI NE IZDVAJAMO NI JEDNOG OD POSLANIKA NJEGOVIH."
(El Bekare 285)

Prenosi Sujuti od Bejhekija u knjizi Su'abul-iman da je rekao: "Iman u meleke se sastoji od sljedeceg:
- vjerovanje u njihovo postojanje
- da im damo ono mjesto koje im pripada tj.da vjerujemo da su oni Allahovi robovi i stvorenja kao sto su ljudi i dzini.
- priznanje da medju njima ima izaslanika koje Allah salje onome kome On hoce od ljudi."

Njihove osobine i moci

U hadisu od Aise r.a. se kaze da su meleki stvoreni od nura (svjetlosti). Kur'anski dokazi potvrdjuju da su meleki stvoreni prije covjeka. Posto su meleki skrivena bica njih je nemoguce vidjeti u stvarnom obliku, a izuzetak je nas Vjerovjesnik koji je Dzibrila vidjeo dva puta u njegovom pravom liku. U Kur'anu se kaze:
"On ga je i drugi put vidjeo,kod Sidretul-munteha,kod kojeg je Dzennetsko prebivaliste." (En Nedzm 13,15)

Znamo da meleki posjeduju krila jer nas je o tome obavijestio Uzviseni u Svojoj Knjizi: "Hvaljen neka je Allah, Stvoritelj nebesa i zemlje, koji meleke sa po dva, tri i cetiri krila cini izaslanicima. On onome sto stvara dodaje sta hoce. On uistinu sve moze." (Fatir 1)

Allah je meleke stvorio u ljepom i plemenitom obliku, pa za Dzibrila kaze: "Uci ga jedan ogromne snage,razboriti,koji se pojavio u liku svome." (En Nedzm 5,6)
Stoga u nasem narodu kada je neki insan obdaren ljepotom porede ga sa melekom plemenitim. Nije poznato da postoji slicnost u izgledu i liku meleka i ljudi.

Nisu svi meleki isti u svom izgledu i velicini,a ni po polozaju kod svog Gospodara, jer se u hadisu koji se prenosi od Rafi'a ibn Rafi'a kaze da je dosao Dzibril Poslaniku a.s. i rekao: "Na kojem stepenu su kod vas ucesnici Bedra?" On odgovori: "Smatramo da su od najboljih muslimana." Dzibril rece: "Isti je slucaj i sa melekima koji su ucestvovali na Bedru." (Buhari)
Meleki nemaju spola, ne jedu i ne piju i ne dosadjuju se jer Allah, dz.s. kaze: �A ako oni nece da te poslusaju-pa,oni koji su kod Gospodara tvoga hvale Ga i nocu i danju,i ne dosadjuju se." (Fussilet 38)

Dom i prebivaliste meleka su nebesa jer Uzviseni kaze: "Gotovo da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih!A meleki velicaju i hvale Gospodara svoga." (Es Shura 5)
Meleki nekad silaze na zemlju zbog zadatka koji im se povjeri, a znamo i da se u noci Lejletul kadr njihov broj silaska na zemlju uveca.

"A VOJSKE GOSPODARA TVOGA SAMO ON ZNA." (El Muddesir 31)

Meleki umiru poput ljudi i dzinna jer je Uzviseni rekao: "I u rog ce se puhnuti,i umrijet ce oni na nebesima i oni na zemlji,ostace samo oni koje bude Allah odabrao...." (Ez Zumer 68)

Da li ce neko umrijeti od njih prije puhanja u rog ne znamo, i o tome ne mozemo polemizirat, i jer ne postoje kur'ansko-hadiski tekstovi koji bi to potvrdili ili negirali.

Molim Allaha s.w.t. da meleki budu uz nas i podsticaju nas na cinjenje dobrih djela. Molim Ga da u casu smrti nase usne izgovaraju kelime i sehadet, a oci ugledaju plemenite, mirisne meleke u bijelom koji ce preuzeti nasu dusu. AMIN! AMIN! AMIN!

1.Meleki su casni i cestiti

Uzviseni ALLAH je meleke opisao kao cestite i casne,spominjujuci ih u svojoj knjizi u suri ABESE 15-16 ajet:“U RUKAMA PISARA CASNIH,CESTITIH“.
Djela i ponasanje meleka su plemeniti,casni i lijepi.Njihov ahlak je cestit,cist i potpun.

2. Stid meleka

O stidu kao djelu ahlaka meleka nas obavjestava Poslanik s.a.s.v.Navodi se da je Poslanik s.a.s.v rekao za Osmana r.a. :“Zar da se ne stidim covjeka kojeg se stide meleki?“.(Muslim)

3. Sposobnosti i moci meleka

Sposobnost promjene lika (transformacija)

Na mnogo mjesta u Kuranu i Sunnetu se spominje sposobnost meleka da se pretvaraju u druge likove.Tako je Dzibril dosao Merjem u liku covjeka :
“Mi smo k njoj meleka Dzibrila poslali i on joj se prikaza u liku savrseno stvorena muskarca....“(Merjem 16-19).
Meleki dolazili u liku covjeka i drugim npr:Ibrahimu a.s.,Lutu a.s....Muhammedu s.a.s.v. Tako se prenosi da je Poslanika jedne prilike vidjela Aisa r.a.,kako stavlja ruku na grivu konja Dihjeta Kelbija i nesto mu govori.Kada ga je upitala o tome,On joj rece:“Bio je to Dzibril i on te selami“(Buharija)
Allah dz.s. nas je obavjestio o transformaciji meleka ali ne i o nacinu kako.Neki su naucnici pokusali,da spoznaju nacin ali bezuspjesno i ako su istrazivali svjet gajba.Stoga se treba zadovoljit onim s cime su se zadovoljili i ashabi ne istrazujuci gajb-ono sto samo AllAh dz.s. zna

4. Brzina meleka

Najveca brzina koju poznaje covjek je brzina svijetlosti koja iznosi 186 hiljada milja u sekundi.Brzina meleka se ne moze izmjeriti ljudskim mjerilima.Znalo se desiti da neko postavlja pitanje Poslaniku s.a.s.v.,pa ne zavrsi s pitanjem a Dzibril mu vec donese odgovor od Uzvisenog Gospodara.

5. Ucenost meleka

Meleki posjeduju veliko znanje kojem ih je poducio Allah dz.s.ali nemaju mogucnost upoznavanja stvari kao sto je to dato covjeku.Covjek se odlikuje spoznavanjem i upoznavanjem stvari te odkrivanjem kosmickih zakona,dok su meleki tim stvarima poduceni direktno objavom od Allaha dz.s. i njihovo znanje je daleko vece nego kod covjeka.
Allah dz.s. kaze:“I pouci ON Adema nazivima svih stvari,a onda ih predoci melekima i rece:Kazite Mi nazive njihove,ako istinu govorite!Hvaljen nek si ,rekose oni,Mi znamo samo ono cemu si nas Ti poucio;Ti si sveznajuci i Mudri“(El-Bekare 31-32)

6. Rasprava najuzvisenijeg drustva

Meleki vode medjusobno dijalog o stvarima objave koja im nije poznata.Tako se u Kur'anu kaze:“Ja nisam nista znao o uzvisenom drustvu(melekima) kada su se prepirali-meni se objavljuje samo da jasno opominjem“(Sad 69 70 )

7. Meleki su u svemu revnosni

Pri izvrsavanju ibadeta meleki su revnosni,stoga nas Poslanik s.a.s.v. podstice da se ugledamo na njih.Rekao je ashabima: “Zar se necete poredati u safove kao sto se meleki redaju kod svog Gospodara?“. (Muslim)

8. Bezgresnost meleka

Ucenjaci su se razisli po pitanju bezgresnosti meleka.Jedni vjeruju da su samo izaslanici bezgresni,ali preovladava misljenje da su svi meleki bezgresni, cisti i zasticeni od svega sto bi moglo oskrvnuti njihov uzviseni polozaj.

9. Ibadet meleka

Meleki su po svojoj prirodi stvoreni da budu pokorni. Ne posjeduju moc s kojom bi grijesili. Uzviseni kaze:“...koji se onome sto im Allah zapovijedi nece opirati, i koji ce ono sto im se naredi izvrsiti.“(Tahrim 6)

10. Polozaj meleka

Iz iznesenog mozemo zakljuciti da su meleki Allahovi casni i plemeniti robovi.Oni su u stalnoj sluzbi i izvrsavaju uputstva te nisu u mogucnosti da se suprostave naredbama, pa za njih mozemo reci da posjeduju osobine ubudijeta(robovanja) jer se zurno odazivaju svakoj naredbi.
„Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi“(El Enbija 27 ).

Primjeri njihova ibadeta

1-Tesbih-velicanje Uzvisenog Allaha
Tesbih je najbolji zikr te ga zbog toga meleki najvise i cine.
„Meleki velicaju i hvale Gospodara svoga“(Es Sura 5 )

2-Redanje u safove
Vec smo pomenuli hadis u kojem se kaze da se meleki redaju u safove, a Kur'an veli:
“...i mi smo u redove poredani.“(Es Saffat 165 )

3-Meleki obavljaju hadzdz
Meleki imaju svoju Kabu iznad sedam nebesa koju hodocaste, tj. Cine tavaf i ibadet oko nje bas kao sto stanovnici zemlje to cine. Tu Kabu je Allah nazvao u Kur'anu Bejtul Ma'mur.
Spominje se da je Poslanik s.a.w.s. jednog dana rekao svojim ashabima:“ Da li znate sta je Bejtul Ma'mur“?. Odgovorili su:“Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju“.“To je mesdzid na nabesima, ispod njega je Kaba. Kada bi pao-pao bi na nju(Kabu),“rece.(Katade)

Strah i strahopostovanje prema Allahu

Posto su meleki u potpunosti spoznali svoga Gospodara, zbog toga ga puno velicaju i mnogo strahuju od Njega.“A oni su i sami, iz strahopostovanja prema Njemu, brizni,“(El Enbija 28 )
O tome koliko se boje Uzvisenog govori sljedeca predaja koju biljezi Buhari preko Ebu Hurejre da je Poslanik a.s. rekao:“Kada Allah naredi neku stvar na nebesima, meleki udare svojim krilima kao lanac po stijeni pokoravajuci se Njegovom govoru“.

Molim Alaha subhanehu we teala, da se ugledamo na meleke cestite u cinjenju ibadeta i da iz strahopostovanja prema Gospodaru svome budemo pokorni Njemu i zahvalni i svakodnevno zauzeti tesbihom ,a meleki da budu nasi pomagaci u tome.
AMIN! AMIN! AMIN!

dr Suleman El-Eskar
A Allah najbolje zna!

Pripremio, prof. Jasmin Djanan

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Čet Mar 26, 2009 4:13 am

Zastita od sihra


Pitanje:

Esalamu alejkum.

Molim vas dajte mi odgovor. Ja i sin smo isli da nam se uci rukja dova... Allahu dragom fala bolje je, ali je moja jetrva javno izjavila da nas je ljetos nahranila i jesmo se losije osjecali, ali ja u 15-tak dana pustam rukju dovu.

Svekar je odmah iso da mu se uci rukja i to je potvrdio i hodza, samo kao mi smo zasticeni a on je moro na terapije. Zimus je htjela uporno da dodje ali ja sam nasla uvijek neki izgovor nismo se vidjele. Jesam li gresna kako da se zastitim ako odem kad bi nesto pila i kako da zastitim kucu ja ne zivim dole vec idem na godisnji?


Odgovor:

Poštovana sestro,

Hvala Allahu Koji je dao lijek u Svojim ajetima. Drago mi je da je vama i vašem sinu nakon rukje bilo bolje. To je dokaz da se u Kur'anu nalazi lijek i milost vjernicima. Nemojte prekidati odnos sa osobom za koju sumnjate da možda pravi ili učestvuje u pravljenju sihra. Slobodno posjećujte tu osobu, ali prilikom posjete učite ove dove ili neke od njih:

1. Ajetul-kursijju

Zatim učite neke od ovih dova:

أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ ومِنْ شَرِّ كُلِّ ذيِ شَرٍّ لا أُطيِقُ شَرَّهُ ُوَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذيِ شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ إِنَّ رَبيّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقيِم.

2. “E’uzu bi vedžhillahil-azim ellezi la šej’e e’azame minhu, ve bi kelimatillahit-tammati elleti la judžavizuhunne berrun ve la fadžir ve bi esmaillahil-husna kulliha ma ’alimtu minha ve ma lem e’alem min šerri ma haleka ve zere’e ve bere’e ve min šerri kulli zi šerrin ente ahizun binasijetihi inne Rabbi ala siratin mustekim.”

(Utječem se Allahovom plemenitom licu od kojeg nema ništa veličanstvenije i Njegovim savršenim riječima preko kojih ne može preći ni poslušni ni pokvarenjak i svim Allahovim lijepim imenima koja znam i koja ne znam, od zla koje je stvorio i od zla svakog zlobnika čije zlo ne mogu podnijeti i od zla svakog zlobnika kojim Ti upravljaš. Moj Gospodar je na pravom putu.)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ اللَّهُمَّ لا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلا يُخْلَفُ وَعْدُكَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.

3. “Allahumme inni e’uzu bi vedžhikel-kerim ve kelimatiket-tammati min šerri ma ente ahizun bi nasijetihi. Allahumme ente tekšiful-me’seme vel magreme. Allahumme innehu la juhzemu džunduke, ve la juhlefu va’duke, subhaneke ve bihamdike.”

(Gospodaru moj, utječem se Tvom plemenitom licu i Tvojim savršenim riječima od zla kojim Ti upravljaš. Gospodaru moj, Ti otklanjaš štetu i ono u čemu je grijeh. Gospodaru moj, Tvoja vojska je nepobjediva i Tvoje obećanje se ne krši. Tebi pripada slava i zahvala.) (Tri puta)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ.

4. “E’uzu bi kelimatillahit-tammati min gadabihi ve ikabihi ve min šerri ibadihi ve min hemezatiš-šejatin ve en jahdurun.” (Utječem se Allahovim savršenim riječima od Njegove srdžbe i kazne, od zla Njegovih robova i od šejtanskih priviđenja i od njihovog prisustva.) (Sedam puta)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

5. “E’uzu bikelimatillahit-tammati elleti la judžavizuhunne berrun va la fadžir, min šerri ma haleka ve zeree ve beree, ve min šerri ma jenzilu mines-semai ve min šerri ma ja’rudžu fiha. Ve min šerri ma zare’e fil-erdi va min šerri ma jahrudžu minha. Ve min šerri fitenil-lejli ven-nehari. Ve min šerri kulli tarikin illa tarikan jatruku bi hajrin ja Rahman.”

(Utičem se Allahovim savršenim riječima preko kojih ne može preći poslušni niti pokvarenjak, od zla koje je stvorio i od zla koje silazi sa neba i zla koje se na njeg penje, i od zla razastrtog po Zemlji i od zla što izlazi iz nje. Od zla smutnje mrkle noći i dana i od zla svih posjetilaca, osim posjetilaca koji dolaze sa dobrom, o Milostivi.)

بسم ِاللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِا اللهِ

5. “Bismillahi tevekkeltu alellahi, la havle ve la kuvvete illa billahi.”

(U ime Allaha, oslanjam se na Allaha, nema snage ni moći osim kod Allaha.)

بِسمِ اللهِ الَّذيِ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الأَرْضِ وَ لاَ فيِ السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ
1. “Bismillahillezi la jedurru me’asmihi šej’un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-Semi’ul-Alim.”

(U ime Allaha, s čijim imenom ne može naštetiti ništa ni na nebesima ni na Zemlji. On sve čuje i sve zna.) (Tri puta) Et-Tirmizi 5/133, ocjenio ga je hasen-garib-sahih.

أَعُوذُ بِا للهِ العَظيِمِ وَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيِم وَ سُلْطَانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

2. “E’uzu billahil-Azim, ve bi vedžhihil-kerim ve sultanihil-kadim mineš-šejtanir-radžim.”

(Utječem se Allahu, Njegovom plemenitom licu, Njegovoj vječnoj vlasti od prokletog šejtana.)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

“E’uzu bi kelimatillahit-tammati min šerri ma halek” tri puta. (Utječem se Allahovim savršenim riječima od zla koje je stvorio.)
Sve dove koje trebate učiti da biste zaštitili sebe i prostor u kome živite možete naći u knjigama „Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza“ i knjizi „Kako se zaštititi od džina i šejtana“.

Mr.hfz. Senaid Zajimović

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Čet Mar 26, 2009 4:15 am

Cudne stvari mi se dogadjaju, cujem glasove, pricinjavaju mi se ljudi, zivotinje...


Pitanje:

Imam pitanje za Vas. Neznam odakle da počnem. Početkom prošle godine počelo mi se prikazivati po kući, tj. sobi gdje spavam, "nešto" me jako udari, ja se probudim i onda vidim nešto u sobi, kao cura u bijelom, momak koji se moli sa svjećom, životinje koje ne postoje i crne biljke. Sve to naravno je išlo prema meni, ali čim bi spomenula Allahovo Ime, odmah bi se u dim pretvorilo.

Čula sam takođe i smijanje po kući. Išla sam kod jednog hodže ovdje, koji mi je otklonio to sve, mislila sam, ali se ponovo u septembru počelo javljati kao kucanje sata u sobi gdje spavam, svaki put takodje kad se probudim, jedno 5 okucaja i to je to. Počela sam klanjati, i to je donekle prestalo, posto sam početnik, pa klanjam samo sa Bismillom, Fatihom i surama El-Ihlas, Felek i Nas.

Međutim sinoc sam se probudila i vidim u sobi, na zavjesi sobe, poredane kao obješene lutke i zavjesa se je micala lijevo desno. S tim micanjem su i nestale te lutke. Nakon što sam naravno proučila sure Felek i Nas, ali zavjesa se i dalje micala. Nastavila sam učiti ,medjutim, čula sam kako me neko doziva imenom iz hodnika, ali tihim glasom, samo jednom.

Jos da kazem da sam bila i kod Hafiza Bugarija i rekao mi je da učim pomenute sure i počnem da klanjam.na moje pitanje, imam li šta u sebi od tog svijeta,s amo je ušutio. Moje pitanje glasi: da li mi možete reci ima li ko u Tuzli da se bavi skidanjem sihira, da je 100 posto ispravan, ili u nekom gradu oko Tuzle, da li mi možete dati e-mail te osobe ili adresu, ime,broj, bilo sta samo da dodjem u kontakt.

Zanima me takodje da li mi mozete reci kako da sebi jos pomognem, koje sure da ucim, sta da radim, kako bi istjerala to iz sebe, i kako bi prestalo to prikazivanje, jer ja nemam više snage...Nabavila sam sebi i rukju ali je ne smijem pustit sama sebi, jer se bojim svoje reakcije i da sta se progovori iz mene.

Unaprijed Vam hvala...Sellam


Odgovor:

Jedna od čestih vrsta sihra jeste i sihr priviđanja ili halucinacija. Nastaje tako što sihirbaz šalje džina i obavezuje ga da se pojavljuje čovjeku u snu i na javi. Džin se pojavljuje pred čovjekom u liku divljih životinja koje ga napadaju u snu i dozivaju kada se probudi. Ponekad je to u vidu glasova koje on možda poznaje, a ponekad su to strani glasovi, koji ga navode na sumnju, pa ne zna da li su blizu ili daleko. Reakcije se razlikuju s obzirom na jačinu sihra. Ponekad se reakcije povećavaju do te mjere da dovode do granice ludosti, a ponekad toliko oslabe da se ne mogu ubrojati u šejtanske vesvese. Simptomi ovog sihra su:

- užasni snovi,
- u snu bolesnik čuje kako ga neko doziva,
- čuje glasove koji ga dozivaju, a ne vidi osobe,
- sugestije (vesvese),
- pretjerane sumnje i u najbliže prijatelje,
- u snu vidi kao da pada sa visokog mjesta,
- vidi životinje koje ga tjeraju.

Očito je da se kod vas radi o ovoj vrsti sihra. Ne mora značiti da se džin nalazi u vama. Čak šta više mislim da on nije u vama, nego oko vas, u kući ili oko nje. On je u vašoj blizini, ali to nikako ne znači da treba da ga se bojite, jer svako od nas ima svog džina pratioca koji ga nekada uznemirava. Kod vas nije slučaj pratioca, već džina koji vam je najvjerovatnije od nekoga poslat da vas uznemirava kako bi vas doveo do ludila. Hvala Allahu pa znate se braniti. Imate oružje koje znate koristiti. To je vrlo pozitivno i veoma važno. Što se tiče iscjelitelja ili liječnika, ja bih vam preporučio Enesa Beganovića iz Zavidovića. On je dobar i iskren liječnik. Njegov broj je (Obratite se urednikcima stranice).

Dok se ne obratite nekome ko će vam pomoći praktikujte sljedeće:

- abdestite se prije spavanja,
- sastavite šake, proučite u njih El-Ihlas, El-Felek i En-Nas i puhnite u njih a zatim potarite čitavo tijelo tri puta prije spavanja,
- proučite suru Es-Saffat ujutro i Ed-Duhan prije spavanja ili slušajte iste,
- proučite suru El-Bekara svaka tri dana ili slušajte istu,
- učite ujutro i navečer: “hasbijellahu la ilahe illa huve 'alejhi tevekkeltu ve huve rabbul-aršil-azim.” - sedam puta
- učite zadnja dva ajeta sure El-Bekare prije spavanja,
- recite prije spavanja: “bismillahi veda’tu dženbi, allahumgfirli zenbi ve ahsie šejtani ve fukke rihani vedž’alni fin-nedijjil-e’ala.”
(U ime Allaha liježem, Bože moj oprosti mi moj grijeh, ponizi mog šejtana, oslobodi me dugova i udruži me sa najboljim društvom).
- snimite na kasetu ove sure: Fussilet, El-Feth, El-Džin i slušajte ih tri puta dnevno.

Pridržavajte se svih ovih upustava i praktikujte ih mjesec dana i ozdravit ćete, inšaAllah.

Mr.hfz. Senaid Zajimović

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Čet Mar 26, 2009 4:17 am

Istihara dova na bosanskom


Pitanje:

Hvala vam braco moja, volio bi isto znati, da li se moze neka dova uciti na bosanskom a ne na arapskom...ako smo obavezni da ucimo na apraskom, volio bi kada bi mi mogli to napisati kako se uci i kako glasi na arapskom jeziku...stvarno se izvinjavam ali mi niste odgovorili na pitanje; kako se zanjeti istihare namaz, kada se moze klanjati...sada sam u jednoj vrlo teskoj psihickoj situaciji, i stvarno bi volio da pokusam da klanjam i istihare namaz..

Hvala vam jos jednom braco moja


Odgovor:

Istihara namaz se nijeti srcem kao i ostali dnevni namazi. Klanja se u svim dijelovima dana i noci, osim kada je zabranjen namaz, i klanja se onoga trena kada zelimo donjeti neku bitnu odluku u zivotu pa smo neodlucni sta i kako dalje.

Sto se tice transkripta bilo sura ili dova nisam pobornik iste metode, jer nema toga znalca koji moze sva arapska slova nauciti tom metodom. Mnogo vise ces grijesiti nego potrefiti. Preporucujem ti da polahko krenes s izucavanjem arapskoga alfabeta, a potom da samostalno ucis dove i ajete kojima ces samostalno Allaha moliti.

A Allah najbolje zna!

Prof. Jasmin Djanan

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Čet Mar 26, 2009 4:18 am

Sumnjive stvari napisane na jednoj levhi


Pitanje:

Selam alejkum!

Molim da mi odgovorite na jedno pitanje.Prodajem knjige i islamske suvenire. Pored tih suvenira prodajem i slike sa kuranskim ajetima koje ih nabavljam iz istanbula. U jednoj od tih slika napisano je bereket dova a okolo te bereket dove napisano je nešto na arapskom jeziku što ja ne razumijem ali braća muslimani su mi rekli da se radi o džinskim imenima.

Molim da mi pomognete jer ja nigdje u moju islamsku literaturu nisam mogao da nađem bilo koje od tih džinskih imena. Da vas ALLAH nagradi dženetom firdeus.


Odgovor:

Ne znam kako izgleda ta slika (levha), ali ako su vam povjerljivi ljudi rekli da nije uredu, onda je odstrani iz svoje radnje. Nije uredu da se ljudima prodaju predmeti vjerskog sadržaja koji kao takvi nemaju svoje uporište u vjeri. Pogotovo, ako se radi o novotarijama kojih se moramo čuvati prema hadisu Poslanika s.a.v.s: „Čuvajte se novotarija, jer svaka novotarija vodi u zabludu...“.

Ako nismo sigurni da se radi o novotarijama, ali i dalje sumnjamo u njihovu ispravnost i utemeljenost, također ih se trebamo čuvati jer Poslanik s.a.v.s. kaže: „Izbjegavajte sumnjive stvari.“ Ili u drugom hadisu: „Onaj ko se nastoji klonuti sumnjivih stvari u namjeri da sačuva svoju vjeru – taj se spasio; a ako sudjeluje u sumnjivim stvarima, rizikuje da padne u haram-zabranjene stvari...“

Prema tome, predmeti sa ispisanim džinskim imenima su novotarija i nemaju svoje uporište u vjeri. Dobro bi bilo da ih uklonite iz svoje radnje i da ih drugima ne prodajete. Ukoliko niste sigurni o čemu se radi dovedite u svoju radnju nekog poznavaoca vjerskih propisa kako bi vam potvrdio ili opovrgnuo vaše sumnje. Mislim da bi vas to jedino umirilo.

Hfz. Mr. Senaid Zajimovic

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Čet Mar 26, 2009 4:21 am

Sta zena moze uciti dok je u mjesecnom ciklusu?


Pitanje:

Esselamu alejkum,

Interesujeme sta se moze uciti za vrjeme mjesecnog ciklusa. Zena je u tom stanju necista, nemoze klanjati, uciti kur,an...moze li ici u dzamiju i slusati predavanje, ucenje kur,ana i odvojiti se za vrjeme namaza a to cini zbog neki odredeni dana u islamu kao np. lejletul kadr.

Ako su neki posebni dani u islamu i sta uciti u takvom stanju, mozel se zikriti. Sta uciti kad se pode spavati i ustajati ili izlazis iz kuce mogu li se te dove uciti. Ako zena ima isto malu djecu i bebu pa obavezno uci dove protiv uroka i zastite mozeli u tom stanju uciti, a u dovama i sura felek i nas. Molim vas da mi odgovorite na to pitanje...da vas ALLAH NAGRADI.

SELAM ALEJKUM


Odgovor:

Ve alejkisSelam,

Većina islamskih učenjaka, a medju njima i četverica imama (Ebu Hanife, Malik, Ahmed i Šafija) smatraju da ženi koja ima hajz nije dozvoljen boravak u džamiji. Kao dokaz za mišljenje uzimaju hadis koji bilježe Buharija (974) i Muslim (890) od Ummi 'Atije koja je rekla: ''Naredio nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da izvedemo mlade djevojke na bajramsku musallu iz njihovih odaja, a naredio je ženama u hajzu da se odmaknu od bajramske musalle.''

U ovom hadisu vidimo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio ženama koje imaju mjesečnicu, tj. hajz, da prisustvuju na musalli te im naredio da se udalje od nje, jer musalla ima propis mesdžida, što ukazuje da je takvoj ženi zabranjen boravak u mesdžidu.

Kao dokaze sa svoju tvrdnju navodili su i druge hadise koji su slabi – daif, poput onoga u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ''Nije dozvoljeno ući u džamiju ženi koja ima hajz i čovjeku koji je džunub.'' Ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud, a šejh Albani ocijenio ga je slabim – daif.

Stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji postavljeno je sljedeće pitanje:

Kakav je šerijatski propis za ženu koja u vremenu hajza ulazi u mesdžid kako bi slušala hutbu? Njihov odgovor je glasio: ''Ženi koja ima hajz ili nifas nije dozvoljeno da boravi u mesdžidu, s tim da joj je dozvoljeno da samo proðe kroz mesdžid ukoliko se za to ukaže potreba i bude sigurna da neće doći do prljanja mesdžida. Kaže Uzvišeni: ''...i kada ste džunubi – osim ako ste putnici – sve dok se ne okupate. (An-Nisa, 43.) Žena koja ima hajz je poput čovjeka koji je džunub.'' (Fetve Stalne komisije: 10 tom, str. 143)

Upitan je šejh Usejmin, r.h.: Da li je dozvoljeno ženi koja ima hajz da prisustvuje predavanjima u džamiji, pa je odgovorio: ''Ženi koja ima hajz nije dozvoljeno da boravi u džamiji. Dozvoljeno joj je da proðe kroz džamiju pod uvjetom da je sigurna da krv koja izlazi iz nje neće uprljati džamiju. Dozvoljeno joj da sjedi pored vrata ili u blizini džamije ako do nje dopire glas predavača sa razglasa. Nije joj dozvoljeno da uðe u džamiju radi slušanja predavanja ili učenja Kur’ana dok je u hajzu. U prilog ovome idu riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom hadždžu, kada je saznao da je Safija (njegova supruga) dobila hajz, pa je rekao: ''A zar će nas zadržati'', tj. spriječiti naš planirani izlazak iz Mekke. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pomislio je da ona nije obavila tavaful-ifade i da će morati čekati da joj prestane hajz pa da opet može ući u Harem i obaviti obavezni tavaful-ifade oko Kabe. Prisutni rekoše: ''Ona je već obavila tavaful-ifadu.'' Ovaj hadis ukazuje na to da ženi nije dozvoljeno ući u džamiju pa makar željela činiti ibadet. U vjerodostojnim predajama stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio ženama da izaðu na bajramsku musallu radi zikra i namaza, a s druge strane naredio je ženama u hajzu da se udalje od te iste musalle.(Šejh Usejmin, Fetava tahare, str. 273.)

Govoreći o ovom pitanju, šejh Bin Baz je rekao: ''Nema smetnje da žene koje imaju hajz i nifas borave blizu džamije i tako slušaju predavanje, ali im nije dozvoljeno da uðu u džamiju.'' (Fetve šejha Bin Baza, 10 tom, str. 220.)
Kaže šejh Muhammed el-Muhtar eš-Šenkiti: ''Ženi koja ima hajz nije dozvoljeno da boravi u mesdžidu. Dokaz za to je hadis u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio u džamiji, rekao Aiši, r.a.: ''Dodaj mi tu posteljinu'', a ona mu odgovori: ''Ja imam hajz.'' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ''Tvoj hajz nije u tvojoj ruci.'' Ovaj hadis nam ukazuje na to da je ženi zabranjen ulazak u džamiju dok ima hajz, jer je Aiša, r.a., kada joj je rečeno: ''Dodaj mi tu posteljinu'', odgovorila: ''Ja imam hajz.'' Sustegla se od izvršenja naredbe pravdajući to time da ima hajz (i da ne može ući u mesdžid). Ovo je bilo općeprihvaćeno mišljenje za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer Aiša, r.a., neće sama od sebe izmišljati šerijatske propise.'' (šerh Zadul-mustekna)

A Allah, dž.š., najbolje zna!

Šejhul-islam Ibn et-Tejmijje zastupao je mišljenje da je dozvoljeno ženi u hajzu da uči Kur´an, ako se boji da će zaboraviti nešto od onoga što je znala napamet i da nije ispravno zabranjivati ženi u hajzu učenje analogno zabrani džunupa, jer džunupluk je nešto čega se čovjek može riješiti kada on hoće dok to nije slučaj sa hajzom?!

Nema smetnji da žena u hajzu i nifasu na hadžu čita (i uči) dove, kao i da uči Kur’an, u skladu sa ispravnijim mišljenjem učenjaka. To je zato što ne postoji jasan i vjerodostojan tekst kojim se zabranjuje ženi u hajzu i nifasu da uči Kur’an. Takav tekst postoji samo u vezi s osobom koja je džunup, a to je hadis koji prenosi Alija, Allah njime bio zadovoljan i učinio ga zadovoljnim. O ženi u hajzu i nifasu postoji hadis koji prenosi Ibn-Omer, a glasi: ”Žena u hajzu, kao i osoba koja je džunup ne mogu učiti ništa iz Kur’ana.” Ovaj je hadis, međutim, slab (daif), jer se prenosi putem Ismaila ibn Ajjaša, a on ga prenosi od Hidžazlija, a u slučaju kada on prenosi od njih, on se smatra slabim prenosiocem. Žena će u hajzu i nifasu, dakle, učiti Kur’an, ali napamet i bez doticanja Mushafa. Džunupu nije dozvoljeno učiti Kur’an, ni napamet, a niti dotičući Mushaf, sve dok se ne okupa.

Razlika između ova dva slučaja jeste to što je vremenski period u kojem je osoba u stanju džunupluka kraći. Takva osoba se može okupati odmah nakon spolnog snošaja, vremenski period takvog stanja je kratak i od njega zavisi kada će se okupati. U nemogućnosti da dođe do vode, uzet će tejemum, te će klanjati i učiti Kur’an. Za razliku od ove osobe, žena u hajzu i nifasu ne utiče na svoju čistoću, nego to zavisi od Uzvišenog Allaha. Hajz i nifas traju danima i zato je u tim danima dozvoljeno učiti Kur’an kako joj ne bi prošao fadilet učenja Kur’ana kao i učenja šerijatskih propisa iz Allahove Knjige. Ako žena u ovom stanju može učiti nešto iz Kur’ana, onda je preče da može učiti dove u kojima ima ajeta, hadisa i sl.

To je ispravnije mišljenje koje zastupaju dva tabora učenjaka, Allah im se smilovao.

Šejh Ibn-Baz

Fetve o ženskim pitanjima-sakupio Muhammed el-Musnid 34 str.

Odgovor pripremio prof. Jasmin Djanan

Odgovori