Vrijednost pojedinih sura i ajeta

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
halimica
pisem pomalo
Postovi: 17
Pridružio se: Pet Okt 07, 2011 5:14 pm
Lokacija: zenica

Vrijednost pojedinih sura i ajeta

Post od halimica » Ned Okt 16, 2011 3:35 pm

VRIJEDNOST BISMILE
«Muhammed a.s. je rekao : «Svaki posao koji se ne pocne sa Bismillahi-rrahmani-rrahim,je manjkav.» (Abdul Kadir er-Ruhdi od Ebu Hurejreta r.a.

VRIJEDNOST FATIHE
«Muhammed a.s. je rekao : « Najvredniji dio Kur`ana je «El-hamdu lillahi rabbil alemin .»

«Kada Allah dz.s. spusti na svog roba neku blagodat i on kaze : El hamdu lillahi ( hvala Allahu ) time je iskazao svoju zahvalnost. Ako ponovi jos jednom ,Allah dz.s. ce mu obnoviti sevab – nagradu za to. A ako kaze i po treci puta Allah dz.s. ce mu oprostiti grijehe.»
( El- Hakim i Bejheki od Dzabira r.a.)

Muhammed a.s. je rekao :

« Uzviseni Allah dz.s. kaze :
Podijelio sam namaz izmedju Mene i Moga roba na dva dijela .
Mome robu pripada ono sto zatrazi.
Kada Moj rob kaze : « el- hamdu lillahi rabbil alemin. (Hvala Allahu Gospodaru svjetova)
Allah d.z.s. odgovara : Moj rob Mi zahvalu istice.
Kada kaze « Er-rahmanirrahim,( Milostivom,Samilosnom)
Allah dz.s. odgovara : Pohvalu Mi istice Moj rob.
A kada kaze «Maliki – jevmi-ddin» ( Vladaru Sudnjeg dana )
Allah dz.s. kaze: Velica Me Moj rob .
A kada kaze « ijjake ne` abudu ve ijjake neste`in ( Samo Tebe obozavamo i od Tebe pomoc trazimo )
Allah dz.s. kaze : ovo je izmedju mene i moga roba ,a robu pripada ono sto bude trazio.
A kada kaze : « Ihdine-ssiratal mustekim,siratallezine en`amte alejhim gajril magdubi alejhim ve le-ddalin .» ( Uputi nas na pravi put ,na put onih kojima si dao blagodat ,a ne na put onih na koje si se rasrdio i onih koji su zalutali.)
Allah dz.s. kaze : «Ovo pripada Mome robu,a ja cu mu dati ono sto bude trazio.»
(Ahmed,Muslim,Ebu Davud .Tirimizi,Nesai,svi od Ebu Hurejreta r.a.)

Muhammed a.s. je rekao : « Sura El- Fatiha je lijek od svake bolesti .»
( El Bejheki od Abdul Melika ibn Umejra r.a. )

« U kuci u kojoj se prouci El-Fatiha i Ajetul Kursija nece toga dana niko nastradati od zlih pogleda ljudi i dzina.»

Muhammed a.s. je rekao : « kada neko od vas legne u postelju neka prouci Fatihu. Uzviseni Allah ce opunomociti meleka koji ce osvanuti uz njega.»
(Ibn Asakir od Šeddada ibn Evsa r.a.)

VRIJEDNOST AJETUL-KURSIJJE
Rekao je Muhammed s.a.v.s. : « U suri El- Bekare ima najuzviseniji ajet,ako se prouci u jednoj kuci a bude prisutan sejtan,odmah ce izaci iz te kuce. A to je ajetul-kursijja. «
( Hakim i El- Bejheki od Ebu Hurejreta r.a)

« Ko poslije svakog namaza prouci ajetul-kursijju samo ga smrt dijeli od dzenneta.»

VRIJEDNOST SURE JASIN

« Muhammed a.s. je rekao : « Ko prouci suru jasin u danu i iskaze svoju potrebu kod Allaha dz.s. ona ce mu biti ispunjena. «

«Ucite suru jasin kod sjecanja na vase umrle.»

«Onome ko uci jasin trazeci Allahovo zadovoljstvo,bit ce oprosteni raniji grijesi. Zato ucite jasin,narocito kod osoba na samrti.»

«Kazao je Muhammed a.s. : « Volio bih kad bi sura jasin bila u srcu svakog mog sljedbenika.»

VRIJEDNOST SURE DUHA

«Muhammed a.s. je rekao : « Allah d.z.s. nije objavio ni jedan ajet koji vise iskazuje nadu u Njegovu milost,od ovog ajeta « Ve le sevfe ju`tike rabbuke feterda «
A Gospodar tvoj ce tebi sigurno dati,pa ces zadovoljan biti. ( Kur`an – Duha 5)
To sam pohranio za Sudnji dan mome ummetu. ( Ed- Dejlemi od Alije r.a.)

VRIJEDNOST SURE KADR

Muhammed a.s. je rekao : « Ko prouci sure Kadr , ono je vrijedno kao cetvrtina Kur`ana. ( Ed-Dejlemi od Enesa r.a.)

VRIJEDNOST I SURA ZILZAL;KAFIRUN;IHLAS

Muhammed a.s. je rekao : « Iza zul-zileti..» ima vrijednost polovine Kur`ana,. «Kul ja ejjuhel kafirun « ima vrijednost cetvrtine Kur`ana a «Kul huvallahu ehad» izjednacuje se sa trecinom Kur`ana.

VRIJEDNOST SURE TEKASUR

Muhammed a.s. je rekao : « Ucaca ove sure u svijetu meleka prozivaju imenom « mueddi ššukri « (iskazatelj zahvalnosti).

Rekao je : « Da li neko od vas moze da svaki dan prouci hiljadu ajeta ? Odgovorise na to : A ko bi to mogao prouciti, Allahov poslanice ?! On rece : Zar ne moze neko od vas da prouci «Elhaku muttekasur».
(Hakim i Bejheki od Ibn Omera r.a.)

VRIJEDNOST SURE KUREJS

Rekao je Ebu Hasan El – Kazvini r.a. : «Ko zeli da ide na put a boji se neprijatelja ili kakve zvijeri , neka prouci suru kurejs . Ona je sigurnost od svakog zla.»

VRIJEDNOST SURE KAFIRUN

Muhammed a.s. je rekao : « kada nocu legnes u postelju prouci «Kul-ja ejjuhel kafirun » ona ce ti biti zastita od sirka-idolopoklonstva.»

( Ahmed,Ebu Davud ,Tirmizi od Neufela ibn Muavije r.a )

VRIJEDNOST SURE IHLAS

Rekao je Muhammed a.s. « Ko prouci « Kul- huvallahu ehad ..» Prilikom ulaska u kucu ,siromastvo ce napustiti tu kucu i kucu komsije. « ( Teberani od Dzerira r.a )

Takodje je rekao : « Ko prouci Kul- huvallahu ehad stotinu puta , Allah dz.s. ce mu oprostiti male grijehe za pedeset godina , ako se bude klonio ova cetiri grijeha :
1. Bespravnog prolijevanja krvi
2. Prisvajanja tudjeg imetka
3. Bluda
4. Alkoholnih pica
( Ibn Adijj u El-Kamilu i Bejheki od Enesa r.a.)

Muhammed a.s. je rekao : « Ko prouci Kul- huvallahu ehad hiljadu puta time je otkupio svoju dusu kod Allaha dz.s.. «

VRIJEDNOSTI SURA MUAVEZZETEJN ( FELEK I NAS )

Allahov poslanik Muhammed a.s. je rekao :» Prouciti Kulhuvallahu,Felek i Nas ,tri puta jutrom i veceri dovoljno je za zastitu od svakog zla .
( Ahmed,Tirmizi,Nesai od Abdullaha ibn Habiba r.a. )

I rekao je a.s. : « O Ukbe zelis li da te poducim dvjema najvrjednijim surama koje se mogu uciti : « Kul euzu bi rabbil felek i Kul euzu bi rabbi-nnas». O Ukbe , uci ih svaki dan prije spavanja i poslije budjenja. Nema nista vrjednije cime bi mogao neko traziti pomoc i zastitu od Allaha d.z. od ove dvije sure. «


VRIJEDNOSTI SURA
KAFIRUN ,NASR, IHLAS, FELEK I NAS

Muhammed a.s. je rekao : « O Dzubejre,da li zelis da kada podjes na putovanje ,budes najljepseg izgleda i najvece nafake? Onda uci ovih pet sura : « Kul ja ejjuhe-l-kafirun,Iza dzae nasrullahi ve-l-feth.Kul huvallahu ehad.Kul euzu bi rabi-l-felek i Kul euzu bi rabbi-nnas.» Svaku suru pocni i zavrsi sa Bismillahi-r-rahmani-r-rahim.»

Tekst je preuzet iz Zbirke "Jasin i Amme dzuz - 37 Kur`anskih sura " ( transkripcija i priprema Zekerijah Jasarevic, Sarajevo : KUTUB 1999. )

Odgovori