25 DOVA IZ KUR`ANA

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
ebubesiir
Mlađi član
Postovi: 77
Pridružio se: Pon Jan 23, 2006 4:24 am
Lokacija: kairo
Kontakt:

25 DOVA IZ KUR`ANA

Post od ebubesiir » Uto Apr 25, 2006 11:05 am

25 dova i iz Kur'an-i-kerima


„A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu.“(Kur'an 2:186)
1. "Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!" (2:201)
2. "Gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!" (2:250)
3. "Gospodaru naš, na kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! (2:286)
4. "Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas!" (2:286)
5. "Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!" (2:286)
6. "Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!. (3:8)
7. "Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!". (3:147)
8. "Gospodaru naš, onoga koga Ti budeš u vatru ubacio Ti si već osramotio, a nevjernicima neće niko u pomoć priteći." (3:192)
9. "Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru; ’Vjerujte u Gospodara vašeg!’ – i mi smo mu se odazvali." (3:193)
10. "Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko rđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima.." (3:193)
11. "Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, Svoje obećanje ispuniti!". (3:194)
12. "Gospodaru naš", - rekoše oni – "sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni."! (7:23)
13. "Gospodaru naš, na daj nam da budemo s narodom grešnim!". (7:47)
14. Gospodaru naš, Ti presudi nama i narodu našem, Ti si sudija najpravedniji!". (7:89)
15. Gospodaru naš, daj nam snage da izdržimo i da kao vjernici umremo!’. (7:126)
16. "U Allaha se uzdamo!" - rekoše oni. "Gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine, i spasi nas, milošću Svojom, od naroda koji ne vjeruje! (10:85-86)
17. Gospodaru naš, Ti zacijelo znaš šta mi tajimo, a šta na javu iznosimo. Allahu ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu. (14:38)
18. "Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost". (18:10)
19. "Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!’. (25:74)
20. "Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!. (40:7)
21. Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo - one koji su bili dobri; Ti si, uisitnu, silan i mudar. (40:8)
22. Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!’. (44:12)
23. "Gospodaru naš, oprosti nama o braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!" (59:10)
24. Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti.. (60:4)
25. "Gospodaru naš", - govoriše oni – "učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti, doista, sve možeš.. (66:8)

Odgovori