TUMAČ SNOVA, Ibn - Sirin

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Post od Senad » Sre Nov 07, 2007 8:52 pm

nastavak 39 teme

............Ako se sanja da je klozetska jama duboka, to znači da je snivačeva žena vješta i spremna u obavljanju njenih pos¬ lova.
Ako čovjek sanja da je ušao u klozet i da je u klozetskoj jami vidio krv, to znači da on vrši spolni odnos sa ženom u vrijeme dok ona ima menstruaciju.
Ako čovjek sanja da je klozetska jama puna izmeta, to znači da njegova žena ras¬ poređuje imetak i ne dozvoljava mu da ga on troši bojeći se da će imetka nesta¬ti.
Ako čovjek sanja da nekim drvetom čeprka po klozetskoj jami, to znači da u njegovoj kući živi puštenica.
Ako čovjek sanja da je klozetska jama puna ne bo¬jeći se pritom da će se ona preliti, to znači da mu je žena trudna.
Ako neko sanja da je zatvoren u klozet, to znači da će mu biti napravljena neka spletka a ako je uz to i zaključan, to znači da će umrijeti.
ŠTALA simbolizira ugled obzirom da štalu pravi ili ima samo onaj ko ima imet¬ ka i stoke.
Neki vele da štala simbolizira suprugu.
Ako neko sanja da ima štalu u kojoj drži dvije životinje, to znači da njegova žena, ili neka druga ženska osoba u njegovoj kući, kontaktira sa dvojicom muškaraca.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu - Sanjao sam da je iz jed¬ ne male rupe izašao veliki vo, koji kasnije nije mogao da ponovo uđe u tu rupu. - Nato mu je Ibn Sirin rekao: - To simbolizira usta iz kojih je izašla velika riječ, koja se ne može povratiti.
Neki drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu:-Sanjao sam da je Jezid ibn El- Muhelleb napravio luk između svoje i moje kuće. - Ibn Sirin ga je upitao: - Imaš li ti majku? - Imam rekao je čovjek, a on ga je ponovo upitao: - Je li ona bila robinja?- Ne znam - rekao je čovjek, pa je otišao od Ibn Sirina i pitao svoju maj¬ ku da li je bila robinja, a ona mu je rekla:Ibn Sirin je rekao istinu. Ja sam bila ro¬ binja kod Jezida ibn El-Muhelleba, pa sam se kasnije udala za tvog oca.
ROV simbolizira zamku. Ako neko sanja da kopa sebi rov ili da mu ga kopa neko drugi, to znači da će on nekome postaviti zamku ili će je neko postaviti njemu.
Ako neko sanja da je upao u rov, upašće u zamku.
Ako neko sanja da je ušao u rov tako da ne vidi nebo, to znači da će mu u kuću ući lopovi i opljačkati je; ako to sanja putnik, na putu će ga presresti banda; ako je u rovu uzeo abdest ili se okupao, biće mu vraćeno i nadoknađeno ono što mu je ukradeno, a ako je du¬ žan, riješiće se duga.
Ako čovjek sanja da kopa rov i da je pritom naišao na teku¬ ću ili stajaću vodu, to znači da će prevarom sticati imetak za izdržavanje.
RUPE U ZEMLJI simboliziraju varke, zamke, prevare, javne kuće, zatvore, okove i tome slično, a sve se to povezuje s kopanjem jame za lov životinja.
TRAP simbolizira majku, koja svoje dijete hrani, čuva i odgaja obzirom da je dje- čija hrana skrivena u majčinim grudima kao što je i ljudska hrana pohranjena u trapu.
Sanjanje nepoznatog trapa može da simbolizira i sticanje imetka na pre- varu obzirom da trap podsjeća na jamu koja simbolizira zamku i prevaru.
Ako neko sanja da mu se trap srušio ili zatrpao, ako mu je majka bolesna, umrijeće; ako mu je žena trudna, i ona će mu umrijeti i biti zatrpana u grob, ukoliko za to ima i ostalih pokazatelja u snu.
Ako nije u pitanju ni jedno ni drugo, onda treba uzeti u obzir ostale pokazatelje u snu i na javi; tako, ako snivač posjeduje trap pun hrane, prodaće ono što mu je u trapu, a prašina koja se pojavi prilikom ru¬ šenja trapa u tom slučaju simbolizira novac koji će dobiti za tu hranu.
Ako čov¬ jek sanja da je hrana u njegovom trapu pretvorena u smetlje ili prašinu, to zna¬ či da će hrana pojeftiniti i da od imetka koji ima i koji će prodavati neće mnogo zaraditi.
Ako čovjek koji ima prazan trap, sanja da mu se trap napunio smetljem i prašinom, to znači da će ga napuniti hranom kad ona bude jeftina.
Ako čovjek koji ima pun trap hrane, a koji je inače siromašan, sanja da mu je trap pun smet- Ija i prašine, to znači da će mu zatrudnjeti žena ili robinja.
Ako se sanja da je trap u džamiji ili na nekom mjestu gdje se pravi gozba i ako se oko trapa sakupio svi¬ jet uzimajući hranu iz njega, te se trap počne prazniti, to znači da će poskupiti cijene prehrambenih artikala, zavisno od toga koliko je trap bio ispražnjen, a ako je trap bio prepun i ako se na njemu nije poznavalo, tj. nije se umanjivala koli¬čina hrane i pored toga što su je ljudi uzimali, to znači da će pojeftiniti cijene prehrambenih artikala.
Ako neko sanja da se hrana zapalila, to znači da će se ci¬ jene prehrambenih artikala uveliko povećati, da će vladar na proizvođače hrane nametnuti veliki porez ili da će usjeve uništiti skakavci ili nešto drugo.
Ako se sanja da je neka hrana pomiješana s hurmama ili sa šećerom, to znači da će ta hrana poskupiti srazmjerno procentu hurmi ili šećera, tako npr. ako su hurme ili šećer sačinjavali polovicu hrane, to znači da će hrana poskupiti pedeset posto.
Ako neko sanja da je pao u nepoznatu jamu ili trap, to se tumači isto kao i kad sanja da je pao u bunar.
BUNAR u dvorištu simbolizira vlasnika kuće.
Bunar može da simbolizira i ženu vlasnika kuće obzirom na mnoge asocijacije između bunara i žene.
Ako se užine da bunar simbolizira čovjeka, bunarska voda simbolizira njegov imetak koji on darežljivo troši na svoju porodicu.
Ako se sanja da bunarska voda plavi kuću, to znači da se otkrivaju tajne vlasnika kuće.
Ako se sanja da u bunaru ima malo vo¬ de, to znači da njegov vlasnik malo zarađuje i ima oskudna sredstva za život.
Što god je voda u bunaru na većoj dubini i teže dohvatljiva, to znači da je vlasnik bunara toliko škrtiji, a što je voda na manjoj dubini i što je bliža dohvatu ruke, to znači da je on toliko darežljiviji.
Ako se uzme da bunar simbolizira ženu, bu¬narska voda simbolizira njen imetak ili dijete koje nosi u utrobi.
Š to je voda bliže dohvatu ruke, to znači da je žena bliže vremenu poroda, a ako se sanja da se voda iz bunara izlila, to znači da će ona roditi dijete ili da će ga pobaciti.
Bunar takođe može da simbolizira slugu, roba, domaću životinju ili bilo koga drugog ko svoju porodicu izdržava obavljanjem poslova vezanih za vodu ili za putovanje obzirom da nepoznati bunar, između ostalog, simbolizira i putovanje, jer ko- fa svojim spuštanjem u bunar i svojim dizanjem iz njega podsjeća na putnika koji odlazi na put i vraća se s njega.
Nepoznati bunarovi, ako se sanjaju da su pored puta, simboliziraju tržnice i prodavnice. Bunar takođe može da simbolizi¬ra more, kupatilo, ili džamiju obzirom da je navedeno u vezi s ljudskom čisto¬ ćom.
Bunar takođe može da simbolizira i učenjaka koji svojim znanjem napaja druge i rješava-ih briga i problema.
Javni bunar može da simbolizira i prostitut¬ku obzirom da javni bunar može da koristi ko god hoće.
Bunar može da simbo¬ lizira i grob ili zatvor, shodno kazivanju o Jusufu a.s.
Kad neko sanja da je pao u nepoznati bunar, ako je bolestan, umrijeće; ako je na moru, doživjeće brodolom i naći se u moru; ako putuje kopnom, otmičari će mu presjeći put ili će mu biti napravljena neka podvala; ako je u sporu s nekim, biće pritvoren; a ako nije u pitanju ništa od navedenog, to onda može da znači da će snivač iz niskih pobu¬da ući u javno kupatilo ili u kuću neke prostitutke.
Kad neko sanja da je spustio kofu u nepoznati bunar, ako ima trudnu ženu, ona će mu roditi dječaka, shodno riječima Uzvišenog: "I poslaše svoga vodonošu i on spusti svoju kofu (u zdenac. Kada je izvuče i ugleda Jusufa a.s.), reče: - O ra¬ dosti, ovo je dječak"; ako ima neku robu koja se vozi kopnom ili morem, ta roba će mu doći; ako ima nekog svog bolesnog, taj će mu ozdraviti; ako ima nekog svog u zatvoru, izaći će iz zatvora; ako ima nekog svog na putu, taj će mu se vra¬ titi s puta; ako nije ništa od navedenog i ako je neoženjen, oženiće se; a ako ni¬ je u pitanju ni to, obra tiče se nekom vladaru ili sudiji u vezi s nekom svojom pot¬ rebom kojoj će mu biti udovoljeno.
Sve to znači ako je sanjao da iz bunara izvla¬ či punu kofu vode.
Ako nije u pitanju ništa od navedenog, to mu može da zna¬ či da će izučavati neku nauku ukoliko je čovjek od nauke, a ukoliko nije, bunar mu simbolizira izvor njegovih prihoda, a ti prihodi će biti srazmjerni količini vo¬ de koju je izvukao iz bunara.
Jedan od pjesnika je rekao: "Sredstva za život ne traži u pustim željama, već spuštaj (u bunar) kofu za kofom; nekad ćeš je izvući punu vode, a nekad punu blata i s malo vode".
Neki vele: Ako neko sanja bunar, on mu simbolizira veselu i radosnu ženu, a ako to sanja žena, bunar joj simboli¬zira čovjeka lijepe ćudi.
Ako muškarac sanja da kopa bunar u kome ima vode, oženiće se bogatom ženom i činiće joj spletke obzirom da kopanje simbolizira pravljenje spletke; ukoliko u bunaru nije bilo vode, to znači da će mu žena biti bez imetka; ako se u snu iz tog bunara napio vode, na prevaru će dobiti neki imetak ukoliko je bunar kopao on, a ukoliko ga je kopao neko drugi, dobiće ga od osobe koja ga je kopala, od svog imenjaka ili od nasljednika nekog od njih.
Ako neko sanja stari bunar u nekoj mahali, dvorištu ili selu, s kojeg ljudi crpaju vodu pomoću kofe koja je na bunaru, to znači da tu živi neka žena ili neki čov¬ jek koji pomažu ljudima u njihovom izdržavanju i koji imaju lijep spomen me¬ du ljudima obzirom da bunarsko uže pomoću koga se kofa spušta u bunar ima izvanredno značenje, shodno riječima Uzvišenog: "Svi se čvrsto Allahova užeta držite..."
Ako neko sanja da iz bunara u nekom mjestu izlazi voda i plavi okolno zemljište, to znači da će to mjesto zadesiti briga tuga i plač, a ako je bunar bio prepun, ali se nije razlijevao, to nema neko naročito loše značenje.
Ako neko sa¬ nja da kopa bunar da bi s njega navodnjavao usjeve, to znači da će kupovati li¬ jekove za potrebe svoje porodice. Ako neko sanja da iz njegovog bunara tako ja¬ ko teče voda da ulazi u njegovu kuću, to znači da će steći neki imetak od kojeg će imati štetnih posljedica, a ako je pritom napravio odvod da voda otiče iz, ku¬ će, to znači da će se riješiti brige i da će izgubiti imetka srazmjerno količini vode koja je otekla iz kuće.
Ako neko sanja da je pao u zamućeni bunar, imaće posla s nekim nepravednim vladarom, koji će ga staviti na belaj svojim nasiljem i splet¬ kama ako je bunarska voda bila čista, imaće posla s nekim dobrim čovjekom i u tome će naći zadovoljstvo.
Ako neko sanja da lebdi u bunaru ili da se spušta u bunar, otići će na nekakav put.
Ako čovjek sanja bunar na nekom poznatom mjestu i da u bunaru ima pitke vode, bunar mu simbolizira udoban i dug život, srazmjerno količini vode u bunaru, a ako u bunaru nema vode, to znači da mu je život pri kraju.
Ako čovjek sanja da je njegov bunar zatrpan, to može da zna¬ či da će mu umrijeti žena.
Ako čovjek sanja da su mu noge skliznule u bunar, na prevaru će mu biti uzet sav njegov imetak ili će ga nešto jako rasrditi.
Ako neko sanja da se spustio do pola bunara i da je u njemu proučio ezan, otići će na ne¬ ki put.
Ako neko sanja da je pošao na bunar, to znači da će dobiti vlast i upravu ili zaradu u trgovini, ili će biti obradovan nekom radosnom viješću.
Kad neko sa¬ nja da iz bunara čuje učenje ezana, ako je upravitelj, biće smijenjen s položaja, a ako je trgovac, pretrpjeće gubitak u trgovini.
Neki vele: Ako neko sanja da ima bunar u svojoj kući ili na svojoj zemlji, imaće obilje imetka i nakon poteškoća doživjeće olakšanje.
Rečeno je: Ako neko sanja da je u posjed dobio bunar u kome ima dosta vode, dobiće neki veliki imetak.
JAVNO KUPATILO simbolizira ženu obzirom da se čovjek u kupatilu skida kao što se skida kad se osami sa ženom.
Javno kupatilo može da simbolizira i kuće u kojima se čine veliki grijesi ili zla, npr. kuću velikog griješnika ili bludnika, ili zat¬ vor, ili kuću nepravednog vladara i slično.
Kupatilo može da simbolizira more, bolest ili Džehennem.
Ako neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u javnom kupatilu, to znači da je ona u Džehennemu. (Džehennema ima više a medu nji¬ ma i Džehennem s vrelom vodom.)
Ako bolesnik sanja da se nalazi u javnom kupatilu, da bi mu se to protumačilo, treba uzeti u obzir kako se sanjao u kupatilu: ako je sanjao da iz prostorije s vrelom vodom i parom prelazi u prostoriju za sapiranje, ako on na javi boluje od vrućice, riješiće se nje; ako se saprao i iza¬ šao iz te prostorije, potpuno će ozdraviti; ako boluje od drhtavice, ona će mu se još više pojačati i bojati se je za njegov život; ako se je saprao i, protivno svom običaju, obukao bijelu odjeću, a potom uzjahao na neku životinju koju na javi nema običaj jahati, umrijeće, biće okupan i zamotan u kefine; ako to sanja u zim¬ skom periodu, bojati se je da će postati nepokretan.
Ako se sanja da se u kupatilu ulazi u prostoriju s vrelom vodom i parom, to se tumači suprotno gore navedenim slučajevima.
Ako bolesnik sanja da se nalazi u središnjoj prostoriji kupatila, to mu simbolizira sredinu njegove bolesti, koja će krenuti nabolje ili nagore, zavisno od toga u koju prostoriju je kasnije namjeravao ići.
Kad zdrava osoba sanja da se nalazi u kupatilu, ako na javi ima spor s nekim, ili neku potrebu kod sudije, vladara ili neke ličnosti od vlasti, njegov slučaj biće riješen zavisno od toga koliko je u kupatilu u snu bio izložen toploti ili hladnoći i da li se je okliz¬nuo ili ga je poprskala voda.
Ako nije u pitanju ništa od navedenog i ako je snivač neoženjen, oženiće se, ili će prisustvovati nekoj gozbi, ili sahrani, koje prati galama i vreva kakva vlada u javnim kupatilima.
Ako nije u pitanju ni to, možda će snivač dobiti neki imetak obzirom da one koji su u kupatilu obliva voda i znoj, koji simboliziraju imetak.
Ako neko sanja da se nalazi u sauni, to znači da će ga zadesiti neka briga, umor ili bolest obzirom na tamu i vrelinu saune; a ko sanja da je u sauni potpuno go, brigu, umor ili bolest će mu prouzrokovati njegova žena ili neko od njezine rodbine; ako je u sauni bio odjeven, to će ga zadesiti od neke strankinje ili od ženske osobe s kojom po šeriatu ne može stupiti u brak, kao što je majka, kćerka, sestra i dr.
Ako neko sanja da u kupatilo ulazi kroz ne¬ki kanal, neki mali otvor u vratima, i u kupatilu vidi lava, ili neku drugu krvoločnu ili divlju životinju, vrane ili zmije, to znači da će otići u kuću neke bogate žene kod koje se svijet sakuplja u svrhu zabave, orgijanja i griješenja.
Neki vele da kupatilo, ako se sanja, simbolizira neki nemir, tako da će onaj ko sa¬ nja da je ušao u kupatilo zapasti u brigu koja neće dugo trajati a koju će prouz¬ rokovati neke žene. Riječ hamam (kupatilo) od istog je korijena kao i riječ El-Ha- mim (Allahovo dž.š. ime koje znači, topao, blizak, prisan i si.).
Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu, neke žene će mu zadati brigu, a ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo, riješiće se briga.
Ako neko sanja kao da je kupatilo njegovo boravište, to znači da će on činiti grijeh s nekom ženom i to će se pročuti obzirom da kupatilo predstavlja mjesto gdje se otkrivaju stidna mjesta.
Ako neko sanja da gradi kupatilo,to znači da on čini nemoral; ako kupa¬ tilo ima vrelu i mlaku vodu, to znači da ga njegova porodica, njegov zet ili ženi¬ na rodbina podržavaju u nemoralu i sa glasni su s tim; ako kupatilo ima samo hladnu vodu, to znači da oni ne odobravaju njegove postupke i ne idu mu na ruku; i ako je u kupatilu ključala voda, to znači da su oni grube naravi i da mu oni ne čine nikakvu radost.
Rečeno je: Ako neko sanja da ulazi u saunu,to znači da ga neki čovjek vara s njegovom ženom i da se on trudi da ga u tome spriječi, ali mu to ne polazi za rukom; ako se voda iz bazena za vrelu vodu prelila i po¬ tekla u središnju prostoriju to znači da ga taj čovjek nastoji omrznuti kod njego¬ ve žene.
Ako se uzme da kupatilo simbolizira ovosvjetska dobra, ako je hladno, onaj ko ga sanja biće siromašan i neće moći dovoljno zarađivati za život; ako je kupatilo toplo i prijatno, onaj ko ga sanja steći će imetak i vlast, koji će mu doni¬ jeti radost i sreću; ako je kupatilo pretopio, to znači da će onaj ko ga sanja dosta zarađivati, ali neće znati imetak dobro rasporediti i ljudi o njemu neće pohval¬ no govoriti.
Rečeno je i to: Ako neko sanja da je ušao u kupatilo, zahvatiće ga drhtavica.
Ako neko sanja da u prostoriji s toplom vodom pije toplu vodu ili da se njome posipa ali ne na način kao kad se kupa, to znači da će ga zadesiti bri¬ ga, žalost, bolest ili nešto slično, srazmjerno vrelini vode; ako je sanjao da vodu pije iz središnje prostorije, uhvatiće ga groznica popraćena visokom temperatu¬rom, a ako je sanjao da vodu pije iz prostorije s hladnom vodom, dobiće upalu porebrice.
Ako neko ko namjerava ići na put sanja da se kupa vrelom vodom ne¬ će otići na put, a ako od nekog čovjeka traži neku pomoć, neće je dobiti shodno riječima Uzvišenog: "...ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine..."
Ako neko sanja da se u nekoj mahali nalazi nepoznato jav¬ no kupatilo; to znači da se tu nalazi neka žena koju svijet obilazi.
Neki vele: Ako neko sanja da gradi kupatilo, udovoljiće nekoj svojoj potrebi.
Priča se da je neki čovjek sanjao da se okliznuo u kupatilu, pa je svoj san ispri¬ čao tumaču snova, koji mu je rekao: - Zadesiće te neka nezgoda. - Kasnije se je taj čovjek okliznuo u kupatilu i slomio nogu.
PEKARA simbolizira radost i sreću.
Ako neko sanja da gradi pekaru, dobiće up¬ ravu ili vlast ako je toga dostojan, a ako nije, okupiraće ljude nečim izuzetnim.
Ako neko sanja poznatu pekaru, ona mu simbolizira izvor njegovih prihoda, npr. trgovačku radnju ili poljoprivredno dobro, obzirom da se u pekari peče hrana.
Pekara može da simbolizira i samog snivača, tako da se ono što se sanja da se dešava s pekarom, bilo od dobra, bilo od zla,odnosi na snivača i izvore njegovih prihoda.
Ako se sanja nepoznata pekara, ona simbolizira kuću vladara ili sudije obzirom na vatru koja se loži u pekari, tako da u tom slučaju vatra simbolizira vladara koji je u stanju da da i dobro i zlo.
Tijesto i brašno koje se u pekaru donosi sa svih strana simbolizira ubiranje državnih prihoda i njihovo ponovno raspoređivanje , a životinje na kojima se u pekaru dogoni tijesto ili brašno simboli¬ ziraju vladarove zastupnike i pomoćnike.
Pekara takođe može da simbolizira i tržnicu obzirom da se i u pekaru kao i na tržnicu nosi opskrba.
Kad neko sanja da je u nepoznatu pekaru poslao brašno, pšenice ili ječma, ako je bolestan, um-rijeće i o nasljeđivanju njegovog imetka odlučivaće sudija, a ako je snivač zdrav i ako je dužan državi da plati porez ili neku drugu dažbinu, to će i učiniti.
Ako nije ni jedno ni drugo, to onda može da znači da će na tržnicu poslati neku ro¬ bu na kojoj će profitirati onoliko koliko je zekat za tu vrstu žitarice.
MLIN simbolizira izvor prihoda onoga ko ga sanja.
Mlin takođe može da simbo¬ lizira i svakog onog ko potpomaže, u izdržavanju porodice.
Mlin može da sim¬ bolizira i odlazak na put obzirom na okretanje njegovog kamena.
Mlin takođe može da simbolizira i epidemiju ili rat obzirom na to da mlin melje, a pjesnici za epidemiju i rat kažu da melju ljude.
Kad neko sanja da je kupio mlin, ako je ne¬ oženjen, oženiće se, ili će udati kćer, ili oženiti sina, ili kupiti robinju; ako je sni¬vač od onih koji putuju, otići će na put; ako je siromašan, postići će onoliko kliko mu je dovoljno obzirom da čovjek koristi mlin jedino ako ima šta samljeti.
Ako neko sanja da je sagradio mlin na vodu, ili na vjetar, da bi radio kao mlinar, to znači da će otvoriti dućan ili neku radnju, i to će mu biti izvor prihoda, ili će dobiti neku društvenu funkciju ili povjerenje od strane vlasti.
Ako neko sanja da melje žito, to mu može da znači da će se oženiti, ili da će uzeti konkubinu, ili da će imati spolni odnos s nekom osobom obzirom da dva mlinska kamena mogu da simboliziraju bračni par; ako je mlin bio bez osovine, to znači da će taj spolni odnos biti s osobom s kojom snivač po šeriatu ne može stupiti u brak.
Takav san takođe može da znači sukob između dvije žene.
To takođe može da znači posre¬ dovanje u sklapanju braka, ugovora između dva ortaka ili odlazak na poslovno putovanje.
Ako se sanja da se mlin nalazi nasred grada, on simbolizira rat uko¬ liko se on očekuje i ukoliko je taj mlin mljeo vatru i kamenje, ili to može da sim¬ bolizira kugu, pogotovo ako je mlin mljeo truhli ječam, vodu, blato ili živo me¬ so.
Neki vele da mlin na vodu (vodenica) simbolizira čovjeka kroz čije ruke pro¬lazi veliki imetak i koji vodi neki zajednički posao.
Ako neko sanja da se sklonio u mlin to znači da će postići sreću. Ako neko sanja mlin kako melje, postići će neko dobro, srazmjerno količini samljevenog žita.
Mlin koji se sanja da melje mo¬ že da simbolizira i odlazak na put.
Ako se sanja da vodenica melje prazna, to simbolizira nekakvu svađu.
Ako se sanja da se kamen mlina, prilikom mljevenja, nepravilno okreće, to znači da će poskupiti hrana.
Ručni mlin simbolizira dvoji¬cu grubih ortaka čija se grubost ne može ispraviti.
Priča se da je neki čovjek sa¬njao da vodenica melje bez vode, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: - Približio ti se kraj života.
VJETRENJAČA : ako se sanja, simbolizira spor koji neće dugo trajati.
Ako se sa¬ nja da se mlin slomio, to se različito tumači; jedni vele da to za snivača znači iz¬ bavljenje iz briga, a drugi vele da to ukazuje na snivačevu smrt.
Ako neko sanja da ima mlin koji melje, to znaci da će postići neko dobro koje je rezultat tu¬ đeg truda.
TRŽNICA (pijaca) simbolizira džamiju, kao što i džamija simbolizira tržnicu, ob¬ zirom da se i u džamiji i na tržnici obavlja posebna vrsta trgovine.
Tržnica takođe može da simbolizira i bojno polje, na kome jedni dobijaju a dru¬ gi gube.
Allah dž.š. je u Kur'anu džihad nazvao trgovinom: "... hoćete li da vam ukazem na trgovinu, ona će vas spasiti...", a trgovci na tržnici međusobno se bo¬ re riječima i robom.
Tržnica može da simbolizira i mjesto na kome se postiže veliki sevab, kao što je naučna ustanova, tekija ili sezona hadža.
Sve navedeno tržnica simbolizira ukoliko je ona snivaču nepoznata.
Mesna tržnica je najbliža zna¬čenju rata obzirom da se na njoj prodaje meso i prolijeva krv.
Tržnica na kojoj se prodaju dragulji i platna najbliža je značenju tekija u kojima se obavlja zajednič¬ ki zikr, ili, pak, naučnih ustanova.
Mjenjačnica je najbliža po značenju sudnici obzirom na brojne asocijacije u poslovima koji se u njima obavljaju.
Ako neko sa¬ nja da se nalazi na nepoznatoj tržnici i da nije uspio obaviti neki značajniji ku¬ poprodajni posao, ako je u džihadu, neće poginuti kao šehid već će ustuknuti, ako je kanio otići na hadž, zakasniće ili će pokvariti hadž, ako izučava neku nauku, ona mu neće ići od ruke ili će je sticati u nečije drugo a ne u Allahovo dž.š. ime, a ako nije u pitanju ništa od navedenog,to znači da će zakasniti na namaz u džematu.
Kad neko sanja da prilikom kupoprodaje krade, ako je u borbi, biće prevaren, ako obavlja hadž i ako je u ihramu, prekršiće neku od hadžskih zabrana, ako je učenjak, biće nepravedan u diskusijama ili će praviti podvale u davanju pravnih'rješenja, a ako nije u pitanju ništa od navedenog, to može da znaci da će klanjati namaz iz razloga da ga drugi vide, ili će prilikom namaza u džematu prije imama ići na rukju' ili sedždu ili će, ako ne klanja u džematu, nepot¬puno obavljati namaz obzirom da je to najveća krađa, kako se navodi u jednom haberu.
Ako neko sanja poznatu tržnicu da je puna svijeta, da je na njoj izbio po¬ žar, da kroz nju teče čist potok, da su njene radnje pune slame ili da se na njoj osjeća prijatan miris, to znači da će stanovništvo tog mjesta živjeti u izobilju.
Ako neko sanja da su ljudi na tržnici u bezvoljnom stanju, da su radnje tržnice po¬ zatvarane ili da je po njima ili po robi koja se prodaje ispletena paučina, to znači da će roba na toj tržnici imati slabu prođu ili će trgovci koji rade na toj tržnici uzeti odmor i neće raditi.
Ako neko sanja da se u nekoj tržnici prodaje neka dru¬ga roba, a ne roba koja se na njoj inače prodavala, to znači da će se stanje vlas¬ nika te trgovine promijeniti, zavisno od toga koju je robu u snu prodavao; npr. ako se u trgovinama platnom prodavalo meso, to znači da će trgovci platnom imati dobar promet i ostvarivati velike zarade; ako se u njima prodavala grnčanja, to znači da će imati slab promet i male zarade a ako se u njima prodavalo posude, to znači da će u tim trgovinama izbiti požar, ili će biti srušene, ili će ih zadesiti neka druga nesreća.
Neki vele da tržnica simbolizira ovaj svijet, i ako se sanja da je prostrana, simbolizira udobnost na ovom svijetu.
Rečeno je i to da tržnica simbolizira uzbunu i nemir obzirom na vrevu koja vlada na tržnici.
Ako neko ko se izdržava trgovi¬nom sanja tržnicu, ona mu simbolizira neko dobro ukoliko je tržnica u snu bila puna svijeta i aktivnosti, a ako je bila mirna i s malo svijeta, to znači da trgovci iz nekog razloga neće raditi.
RADNJA (dućan) simbolizira svako mjesto na kojem čovjek stiče neko ovosvjet- sko ili onosvjetsko dobro, kao što su bašča, njiva, voćke, bračni drug, roditelji, knjiga i dr.
Ako neko sanja da se njegova radnja srušila, ako ima bolesnog rodi telja, umrijeće mu obzirom da su roditelji hranitelji; ako ima trudnu ili bolesnu ženu. umrijeće mu obzirom da žena simbolizira ovosvjetske slasti i uživanja, a n|ena utroba simbolizira imetak; ako nije u pitanju ništa od navedenog, imaće poteškoća u sticanju i zarađivanju sredstava za život i presahnuće mu glavni iz¬ vori prihoda.
Ako neko sanja da je razvalio vrata svoje radnje, to znači da će na¬ pustiti tu radnju.
Ako neko sanja da su vrata trgovačkih radnji pozatvarana, to znači da će roba u tim radnjama imati slabu prođu i te radnje će biti pozatvara¬ ne ti. u njima će se prestati prodavati; ako sanja da su,vrata trgovačkih radnji poz akliučavana, to znači da će vlasnici tih radnji poumirati i pasti u zaborav; i ako sanja da su vrata radnji pootvarana, to znači da će te radnje dobro poslovati.
HAN (konačište), ako se sanja, simbolizira isto što i kuća tj. snivačevo tijelo, sla¬ vu, ime,spomen, javno kupatilo, peć ili javni posao.
Sve promjene koje se sanja- lu u vezi s hanom odnose se na nešto od navedenog.
Nepoznati han simbolizi¬ ra putovanje obzirom da putnici u njemu odsjedaju.
Han može da simbolizira i ovaj svijet obzirom da u njega neki dolaze a neki odlaze.
Han takođe može da simbolizira i groblje obzirom da u njemu odsjedaju oni koji su daleko od svoje kuće i rodnog mjesta.
Kad neko sanja da je ušao u nepoznati han, ako je boles¬ tan, umnjeće, a ako je zdrav, otići će na put i izmjenjivati konake.
Kad neko sa-nja da je prešao iz jednog u drugi han jašući pritom neku jahalicu, ako je boles¬ tan, umrijeće i biće nošen, a ako je zdrav i ako je na putu, produžiće svoje puto¬ vanje.
Ako se sanja da u nepoznatom hanu odsjeda grupa jahača ili da odlaze iz hana, to znači da će njih ili ljude koji žive u tom mjestu zadesiti neka nevolja ili će među njima doći do razdora, a sve to zavisno od ostalih pokazatelja na javi i u snu.
ZATVOR može da simbolizira isto što i javno kupatilo.
Zatvor takođe može da simbolizira i bolest, koja čovjeka sprečava od ustajanja i kretanja.
Zatvor takođe može da simbolizira i zapreku odlaska na put.
Zatvor takođe može da simbolizira grob i Džehennem obzirom da je Džehen nem pripremljen za griješnike i nevjernike, a i zatvor je mjesto gdje se kažnjava¬ ju prestupi i zločini.
Kad neko sanja da se nalazi u zatvoru, da bi mu se protu¬mačio san, treba razmotriti njegovo stanje i to u kakvom zatvoru se sanjao: ako je bolestan i sanja da se nalazi u nepoznatom zatvoru, zatvor mu simbolizira grob u koji će biti zatvoren do Kijametskog dana; ako sanja da se nalazi u poz¬ natom zatvoru, dugo će bolovati i nadati se da će ozdraviti i živjeti na ovom svi¬jetu, koji je takođe svojevrstan zatvor obzirom na haber u kojem stoji: "Ovaj svi¬ jet je zatvor za vjernika, a Džennet (raj) za nevjernika."; ako je bolesnik zločinac, sanjanje nepoznatog zatvora simbolizira mu grob, a sanjanje poznatog zatvora - da će dugo bolovati i da se neće oporaviti sve dok se ne pokaje u svojoj boles¬ ti i ne prihvati se islama.
Kad neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u zatvo¬ru, ako je umrla osoba nemusliman, to znači da je u Džehennemu, a ako je mus¬liman, to znači da je spriječena od ulaska u Džennet zbog grijeha koje je za ži¬ vota počinio.
Ako zdrava osoba sanja da se nalazi u zatvoru, da bi joj se protu¬ mačio san, treba razmotriti stanje u kojem se snivač nalazi: ako je na putu kop¬ nom ili morem, ispriječiće mu se neka zapreka ili smetnja, kao što su kiša, vjetar, neprijatelj, rat ili neka vladarova zapovijed, a ako nije putnik, to znači da će ući u neku kuću ili na neko mjesto na kojem se čini neposlušnost prema Allahu dž.š., kao što je crkva, nevjernička kuća, kuća inovatora u vjeri, javna kuća ili krč¬ ma, a sve to zavisno od sklonosti snivača i ostalih pokazatelja na javi i u snu.
Reč eno je: Ako neko sanja da je odabrao zatvor za svoje boravište, to znači da će ga neka žena pokušati zavesti, ali će ga Allah dž.š. toga spasiti i dati mu ono što že¬ li, shodno riječima Uzvišenog: "Gospodaru moj, - zavapi on - draža mi je tam¬ nica od ovoga na šta me one navraćaju!"
Priča se da je perzijski vladar Sabur, sin Ardešira, za života svoga oca sanjao da gradi zatvore i da u njih trpa vizantijske svinje i majmune te da na svojoj glavi ima trideset i jednu krunu, pa je za san upito tumača snova, koji mu je rekao: - Vladaćeš 31 godinu. To što si sanjao da gradiš zatvore znači da ćeš toliko grado¬ va podignuti i da ćeš se boriti protiv Vizantinaca i porobljavati ih.- Kasnije se ta¬ ko i desilo.
SMETLJIŠTE simbolizira dunjaluk (ovaj svijet) obzirom da je Allahov Poslanik s.a.v.s., naišavši jedne prilike pored smetljišta, ovaj svijet uporedio sa smetljištem.
Smetljište takođe simbolizira i imetak obzirom da na njemu ima prašine i raznih drugih otpadaka, a sve to simbolizira imetak.
Ako neko sanja da se nalazi na nep¬ rohodnom smetljištu da bi mu se protumačio san, treba razmotriti njegovo stanje i uzeti u obzir poslove koji mu dolikuju: ako je bolestan, ili ako mu prijeti neka propast, treba ga obradovati time da će biti spašen i da će se posvetiti ovosvjet- skim dobrima, koja sliče smetljištu; ako je siromašan, steći će bogatstvo; ako se nada nekom nasljedstvu, dobiće ga obzirom da smeće sakupljaju drugi i da ono liči na sakupljeni imetak koji u sebi ima i halala i harama, jer je smetlje puno prl javštine; ako je neoženjen, oženiće se i u tom slučaju smetlje simbolizira prilo¬ ge, darove i ostalo što se uzima i pozajmljuje s raznih strana da bi se provela svadba; ako nije u pitanju ništa od navedenog, snivaču smetlje može da simbo¬ lizira njegovu radnju ili trgovinu a ponajprije mjenjačnicu, krčmu, antikvarnicu, pekaru ili nešto slično: ako je, pak, snivač dostojan vladarskog ili sudijskog po¬ ložaja ili ubiranja poreza, dobiće neki od tih položaja ili poslova tako da će mu se razni imeci i dobra sakupljati i dolaziti sa svih strana obzirom da se smetlje ne baca na smetljište izuzev nakon metenja i čišćenja, a metenje i čišćenje simboli¬ziraju razne dažbine ili, pak smrt.
Smetljište, ako ga sanja vladar, simbolizira dr¬žavnu blagajnu, a ako ga sanja sudija, simbolizira kuću izvršnih sudskih organa.
Kad neko sanja da "uči" na smetljištu, ako je upravitelj, biće smijenjen s položa¬ja; ako je bolesnik, umrijeće, a ako je siromah još više će osiromašiti.
PUT simbolizira pravi put u vjeri.
Ako neko sanja da ide sredinom puta, to zna¬ či da je na pravom putu u pogledu vjere i vjerskih propisa i da se uhvatio za čvr¬sto uže istine.
Ako neko sanja da je odlutao s puta i izgubio se, to znači da je iz¬ gubljen i u nedoumici zbog nečega i u pogledu svoje vjere.
Ko sanja da ide sre¬ dinom puta - to znači da on slijedi istinu, a ako je dunjalučar, to znači da on upućuje na trgovinu koja donosi dobru zaradu.
Ako neko sanja da je na stran¬ putici, to znači da je on u zabludi, a ako sa stranputice izađe na put to znači da će se povratiti istini.
Skriveni put simbolizira obmanu i novotariju u vjeri.
Ako neko sanja da ide krivudavim putem, to znači da on miješa mezhebe izigravaju¬ ći ih na taj način, što je inače po šeriatu nedozvoljeno.
Ebu Musa el-Eš'ari r.a. je rekao: - Sanjao sam da slijedim više puteva, pa su svi oni nestali izuzev jednog, kojim sam ja produžio i stigao do brda na kojem je bio Allahov Poslanik s.a.v.s. i s njim Ebu Bekr r.a., pa sam ja tada izrecitovao: "Zais¬ ta smo mi Allahovi i zaista se Njemu vraćamo".
FATAMORGANA : ako je neko sanja, to znači da on žudi za nečim, ali mu to ne¬ će donijeti ono što očekuje shodno riječima Uzvišenog: "... kao fatamorgana u ravnici..."
SEPTIČKA JAMA simbolizira trap, skladište za hranu ili sakupljeni novac.
Ako neko sanja da je ispraznio i očistio septičku jamu, to znači da će prodati robu koju posjeduje a koja nema prođu, ili će imetak uložiti u neko trgovačko putovanje, ili će imetak davati kao kredite drugima ako se time bavi i ako je jamu praznio s kr¬ čagom, a ako je jamu ispraznio tako što je napravio odvodni kanal iz nje, ili je sa¬ njao da se sama ispraznila, izgubiće imetak i osiromašiće, a ako je siromašan, ri ješiće se briga i ublažiti tugu siromaštva. Septička jama takode simbolizira i dug, i ako je neko sanja, to znači da će se riješiti duga.
Ako neko sanja da u nepozna¬ tu septičku jamu mokri mlijekom ili medom, to znači da on ima nedozvoljen od¬ nos s osobom s kojom po senatu ne može stupiti u brak, a ako je u pitanju poz¬ nata septička jama, to znači da takav odnos ima s nekim iz svoje porodice.
GROBLJE simbolizira Ahiret (budući svijet) obzirom da put za Ahiret vodi kroz groblje.
Groblje može da simbolizira i kuću u kojoj se čini zikr, drže poučna pre¬davanja, obavljaju razni ibadeti i osamljuje obzirom da groblje onome ko ga pos¬ jeti i onome kome budu otkrivena stanja onih koji su u groblju daje pouke i savjete, a Vjerovjesnik s.a.v.s. je jedne prilike, kada je ušao u groblje i nakon što je poželio mir onima koji su u grobovima, groblje nazvao 'kućom vjernika'.
Grob¬ lje može da simbolizira i smrt obzirom da je ono kuća umrlih.
Groblje takođe može da simbolizira i kuće nevjernika, inovatora u vjeri ili mahalu zimija (ne-muslimana pod zaštitom islamske države) obzirom da su oni koji žive u tim kućama kao mrtvi, a smrt se tumači kvarenjem vjere.
Groblje takođe može da sim¬ bolizira i kuće osoba koje tajno rade poslove koji ih vode u propast i pokvare-nost, kao što su javne kuće ili krčme u kojima pijanice leže na podu poput mrtvaca, ili kuće nemarnika koji ne klanjaju namaz, niti spominju Uzvišenog Allaha, niti se njihova djela dižu u visine (stoga što nisu dobra).
Groblje može da simbolizira i zatvor obzirom da je umrla osoba zatvorena u svom grobu.
Ako bo¬ lesnik sanja da je ušao u groblje, umrijeće od svoje bolesti, pogotovo ako je u groblju vidio kuću ili neku prostoriju, a ako to sanja zdrava osoba i ako je u snu prilikom ulaska u groblje bila skrušena, ili je plakala, ili učila Kur'an, ili klanjala neki namaz okrenuvši se prema Kibli, to znači da se on druži s ljudima koji čine dobro i koji spominju Allaha dž.š., da će postati pobožan i vidjeti koristi od ono¬ ga što je vidio ili čuo; ako se prilikom ulaska u groblje smijao, bio otkrivenih stidnih dijelova tijela ili mokrio po grobovima i si.,to znači da se on druži s ljudi¬ ma koji čine zlo, koji čine grijehe i koji su pokvarene vjere.
Ako neko sanja da ulazi u groblje učeći ezan, to znači da će on dijelili savjete onome ko ih ne prima i da će upućivati na dobro onoga ko to ne želi te da će govoriti i svjedočiti istinu medu ljudima koji su nemarni i neznalice ili nevjernici.
Ako neko sanja da iz grobova ustaju mrtvi ili da se vraćaju svojim kućama kao nepoznati, to znači da će se iz zatvora pustiti zatvorenici, ili da će nemuslimani primiti islam, ili da će usjevi bujati i donositi plodove nakon što je prethodno bi¬ la suša i nakon što su ljudi bili izgubili nadu u njihove prinose, a sve to zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi.
Ako neko u snu otkopava i pljačka grobo¬ ve, to znači da on traži nešto skriveno, zagubljeno i zastarjelo, bilo da je u pitanju dobro, bilo zlo.
Ako neko sanja da otkopava i pljačka grob nekog velikog učenjaka, to znači da on izučava njegov pravac i oživljava nauku koju je on izu¬ čavao.
Ako neko sanja da je otkopao grob Allahova Poslanika s.a.v.s., to znači da će on oživjeti njegovu tradiciju i učenje, osim ako je u njegovom grobu vidio da mu je tijelo istrulilo i da su mu se kosti i odjeća raspale, što u tom slučaju znači da on napušta Poslanikovo a.s. učenje i da u vjeru uvodi novotariju.
Ako neko sanja da je otkopao Vjerovjesnikov s.a.v.s. grob i da ga je u grobu vidio živa te iz groba izvadio nešto vrijedno, to znači da će oživjeti njegovu tradiciju i zakon ko¬ji je on postavio.
Ako neko sanja da je otkopao grob nekog nemuslimana ili ne¬ kog inovatora u vjeri, to znači da će se povesti za učenjem koje vodi u zabludu ili će na prevaru dobiti neki haram imetak, pogotovo ako se iz groba koji je ot¬ kopao osjećao neugodan zadah ili je u njemu bilo mnogo blata i nečistoće.
Ako neko sanja da je umrla osoba oživjela, to znači da će snivač oživjeti tradiciju (običaj) umrle osobe, bilo da je u pitanju dobro, bilo zlo, pogotovo ako je on iz nje¬gove porodice ili ako ga sanja u svojoj kući.
Takav san može da se ne odnosi sa¬ mo na pojedinca (snivača) već i na širu zajednicu ukoliko se sanja da je oživio neki vladar ili učenjak.
Ako neko sanja da se neka umrla osoba hrani u kući u kojoj ima neki bolesnik, to znači da će taj bolesnik umrijeti ili da će otići imetak iz te kuće.
Kad neko sanja da ga umrla osoba doziva, ako je bolestan, umrijeće, a ako je učenjak, savjet i opomena umrle osobe će mu pomoći da se riješi zastra¬ njivanja i da popravi svoje stanje.
Ako neko sanja da ga je umrla osoba udarila, ili se na njega namrštila, ili mu prijeti, ili ne želi da mu nazove selam, to znači da ga ta osoba upozorava na neku neizvršenu obavezu prema toj umrloj osobi, ili je, pak, zapao u grijehe prema Allahu dž.š.
Ako neko sanja da mu umrla osoba prilazi nasmijana lica, da mu naziva selam i da se s njim grli, to mu je radosna vijest, koja je suprotnost gore navedenom.
Ako neko sanja da ga ljudi nose na svojim ramenima u tabutu, to mu može da simbolizira njegovu smrt ili, pak, da će dobiti upravu i potčmiti one koji su mu, podređeni.
Kad neko sanja da je uko¬ pan, to može da simbolizira njegovu smrt ili moć, ukoliko je pokvario svoju vje¬ ru. Takav san, ako ga sanja putnik, može da znači da će ostati negdje na putu i tu se nastaniti, a može da znači da će se oženiti.
Ako neko sanja da je zakopan u grob, to mu može da znači da će biti pritvoren ako takvo nešto očekuje.
Ako neko sanja da je u grobu, da mu se grob čini pros¬ tranim i da je u njemu zaspao snom mladoženje, taj san mu simbolizira neko ovosvjetsko i onosvjetsko dobro, a ako mu se grob učinio tijesnim, to mu znači suprotno navedenom, te da će mu život biti težak.
Ibn Sinn je rekao: "Volim da sanjam kako uzimam nešto od umrle osobe, a ne volim da sanjam kako nešto da¬ jem umrloj osobi. - Takođe je jedne prilike rekao: - "Ako sanjaš da umrla osoba od tebe nešto uzima, ta stvar će ti nestati".
Ako neko sanja da je umro i da ne vidi nikoga od umrlih, to znači da će mu se srušiti kuća ili neki njen dio.
Ako neko sanja da sam sebi kopa grob, to znači da će na tom mjestu napraviti kuću i u njoj se nastaniti.
Ako neko sanja da ga živa zakopavaju u grob, biće pritvoren i zbog toga će biti u tjeskobi.
Ako neko sanja da se zagrlio i da se druži s umrlom osobom, to znači da će dugo živjeti.
Ako ne¬ ko umrlu osobu sanja kao da je zaspala, to znači da je ona u udobnosti u zagrob¬ nom životu.
GRADSKE ZIDINE simboliziraju upravitelja grada.
Nepoznata zidina može da simbolizira islam, znanje, Kur'an, imetak, sigurnost, pobožnost ili sve ono čime se čovjek štiti i utvrđuje od raznih zala i neprijateljstava, kao što su znanje, bračni drug, gospodar, roditelj, oklop i si.
Ako neko sanja da se gradska zidina sruši¬ la, to znači da će umrijeti upravitelj grada ili da će biti smijenjen sa položaja.
Ako neko sanja da jaše na gradskoj zidini i da ga ona, kao jahaća životinja, nosi u ne¬ ko mjesto, to mu znači da će on otputovati u to mjesto.
Kad neko sanja da oko sebe, oko svoje kuće ili grada pravi zidinu, ako je vladar, biće siguran od nepri¬ jatelja i otklanjaće zlo od svojih podanika; ako je učenjak, pisaće djela koja će onima koji ih budu čitali pomoći da se sačuvaju od griješenja; ako je pobožnjak, čuvaće sebe i druge ljude učenjem dova; ako je siromašan, dobiće ono što će ga učiniti bogatim; i ako je neoženjen, oženiće se ženom koja će ga štititi i od njega otklanjati šejtanske spletke.
Ako neko sanja da se nepoznata gradska zidina pro¬ valila tako da je kroz taj otvor u grad ušao lav ili lopovi, to znači da će u tom gra¬ du oslabiti islam, da će stagnirati nauka, ili pak, da će biti,okrnjeni neki od vjer¬ skih stubova.
Ako snivač pri tom ima osjećaj da se to tiče samo njega i kao da je on jedini u gradu, to znači da se taj san odnosi na njega lično, na njegovu vjeru, znanje, imetak, oklop (ako je u ratu) ili da je neposlušan ocu, majci, bračnom drugu ili gospodaru.
TVRĐAVA simbolizira izbavljenje iz briga.
Tvrđava može da simbolizira i vlada¬ ra koji dobro drugih vladara pretvara u zlo.
Ako neko sanja da je ušao u tvrđa¬vu, postići će sigurnost u vjerskom i svjetskom pogledu.
Ako neko sanja da u daljini vidi tvrđavu, to znači da će otputovati iz mjesta u mjesto i da će mu porasti ugled.
Ako neko sanja da gradi tvrđavu, to znači da će se sačuvati od harama, nevolja i poniženja i da će sačuvati svoj kapital.
Ako ne¬ ko sanja da je porušio svoju tvrđavu, kuću ili dvorac,to znači da će pokvariti svo¬ ju vjeru i ovosvjetska dobra ili da će mu umrijeti bračni drug.
Ako neko sanja da se nalazi u tvrđavi, gradu ili utvrdi, to znači da će on u svojoj vjeri postići isprav¬nost i pobožnost i da će po tome biti poznat.
Ako neko sanja da se nalazi na stra- žarskoj kuli tvrđave, to znači da će mu brat, otac ili poglavar pomoći da se izvu¬ če iz neke situacije.
Rečeno je i to da tvrđava simbolizira čovjeka koji uživa imu¬ nitet i kome niko ne može ništa.
Ako neko sanja da u daljini vidi tvrđavu, to zna¬ ci da će imati visok ugled i da će se sačuvati od grijeha.
Ako neko sanja da se ob¬ jesio s unutrašnje ili vanjske strane tvrđave, to znači da mu je takvo stanje u vje¬ ri. Rečano je i to: Ako neko sanja da je kao zaštitu uzeo tvrđavu, znači da će iz¬ vojevan" nekakvu pobjedu,
TORANJ . Ako neko sanja da se nalazi na ili u tornju, to znači da će umrijeti i da od njega nema nikakva dobra, shodno riječima Uzvišenog: "Ma gdje bili, stići će vas smrt, pa kad biste bili i u visokim kulama".
RUŠEVINA . Ako neko sanja da se nalazi na mjestu gdje su porušene kuće i izro¬vano zemljište imajući pri tom na sebi lijepo odijelo i jašući na lijepoj jahalici, to znači da je on u zabludi.
Ako neko sanja da bujica ruši zidove kuća, lo znači da će poumirati oni koji žive u tim kućama.
Ako neko sanja ruševine u svojoj mahali to znači da će svijet u njegovoj mahali mnogo umirati.
Ako neko sanja cia se popeo na svoju kuću i da ju je srušio, to znači da će mu umrijeti žena.
Ako neko sanja da se njegova kuća srušila na njega,i da je pritom bilo mnogo prašine, to znači da će postići obilje.
Sanjanje padanja stropa može da simbolizira i nesreću.
Ako neko sanja da se, nečija ruševna kuća gradi i dovodi u ispravno stanje, to znači da će njen vlasnik napustiti zabludu i prihvatiti se istine.
Ako neko sanja da se s njegove kuće, dvorca ili objekta u kojem živi srušilo nešto u unutrašnjost tog objekta to znači da će mu doći neko njegov ko je odsutan ili da će mu se za¬ručiti kćer, sestra ili neko drugi.
A ko se sanja da vjetar ruši neku kuću, to znači da će nepravedni vladar poruzrokovati smrt onoga ko živi u toj kući.
MOST . Nepoznati most simbolizira ovaj svijet, pogotovo ako se sanja da je pru¬ žen od grada do groblja obzirom da se kroz ovaj svijet samo prolazi i ne ostaje se vječno na njemu.
Most takode može da simbolizira i lađu obzirom da se po¬moću nje premošćuju rastojanja između pojedinih mjesta.
Most takode može da simbolizira vladara, sudiju, davaoca pravnih rješenja ili bilo koju osobu koja pomaže u premošćavanju raznovrsnih problema.
Most takode može da simbolizi¬ ra i Sirat-cupriju koja je prepreka koju treba svladati da bi se ušlo u Džennet.
Ako neko sanja da je prešao preko mosta, to znači da će preći dunjaluk i stići na Ahiret, pogotovo ako je nakon prelaska preko mosta sreo neke umrle osobe, ušao u neobično građenu kuću, među neobične stanovnike ili mjesto neobično, ili da ga je ponijela ptica, da ga je progutala životinja, da je pao u bunar ili jamu ili pak, da se uspeo na nebo.
To sve važi ukoliko je snivač na javi bolestan, a ako to sanja zdrava osoba, da bi joj se protumačilo, treba uzeti u obzir njeno stanje: ako je putnik, završice putovanje, a zavisno od toga šta ga je čekalo nakon pre¬laska preko mosta tumačiće se šta će mu se desiti na putu; tako, ako je nakon prelaska preko mosta dospio na plodno zemljište, u slamu, ječam ili hurme, ili ;e sreo ženu ili staricu, to znači da će na putu zaraditi imetak i steći neku korist, ako je, prešavši preko mosta, sišao na zemlju ili ušao u džamiju, to znači da će na pu¬ tu postići ono što želi, bilo da je to hadž, bilo osvajanje, bilo nešto drugo; ako ga je po prelasku preko mosta dočekao lav, blato, neplodna zemlja, ilovača, crno grožđe, crnci ili nekakva voda ili bujica,to znači da neće postići nikakvo dobro na putu ili, pak, kad se vrati kući.
Kad neko sanja da prelazi preko mosta, ako na javi ima nekakav spor ili nekakvu potrebu kod poglavara to znači da će mu se to riješili zavisno od toga šta ga je čekalo po prelasku preko mosta.
Ako neko sanja da je on lično postao most steći će vlast i pomagače drugima.
STUB simbolizira sve ono na šta se čovjek oslanja, kao što je islam, Kur'an, Sun net Allahova Poslanika, fikh, vjera, vladar, šeriatski pravnik, sudija, otac, gospodar, muž, skrbnik, svjedok, supruga ili imetak, a o čemu se konkretno radi i o kakvnm je osloncu riječ utvrđuje se na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi.
Ako neko sanja da se neki stub nageo i hoće da se izmakne ispod onoga šio drži, ako je u pitanju stub glavne džamije to znači da se neki od vladarovih lju¬ di dvolično ophodi prema vladaru i namjerava da mu otkaže poslušnost i da od¬stupi od njegovog pravca, ili to može da znači da neki učenjak ili dobri čovjek zloupotrebljava svoje znanje ili je pristrasan i zbog nečega naginje na jednu stranu.
Ako je u pitanju stub neke obične džamije, on simbolizira imama te džamije, njenog mujezina ili onoga ko je gradi ili ko joj služi.
Ako je u pitanju nageti stub snivačeve kuće ili stana i ako je snivač rob, taj stub mu simbolizira njegovog gospodara koji će promijeniti svoj odnos prema njemu nanositi mu neprijatnos¬ti i uhvati mu strah ukoliko se u snu bojao da će stub na njega pasti. Ako to sa¬ nja žena, stub joj simbolizira njenog muža, a ako to sanja muškarac stub mu sim¬bolizira njegova oca.
Ako se sanja da je stub pao, to simbolizira bolest osobe ko¬ju stub simbolizira, a ako je ta osoba već bolesna, padanje stuba simbolizira nje¬nu smrt.
To isto znači i ako se sanja da se stub diže u nebo i nestaje u njemu, ili ako se sanja da je pao u bunar ili neku jamu i da se ne vidi.
Ako je u pitanju ne¬ki skriveni stub, on simbolizira nekog nemuslimana ili inovatora u vjeri, kao što su crkveni poglavari ili vode inovatora u vjeri.
DZAMIJA simbolizira budući svijet obzirom da se on traži u džamiji, kao što smetljište simbolizira ovaj svijet.
Džamija takode može da simbolizira i Kabu ob¬zirom da je i džamija, kao i Kaba, Allahova kuća.
Džamija takode može da sim¬ bolizira mjesto na kojem se svijet sakuplja da bi postigao neku korist, zaradu, se-vab ili pomoć, kao što je sudnica, mjesto gdje se čini zajednički zikr, skup hadži¬ja u Mekki, tekija, bojno polje ili tržnica obzirom da se u džamiji obavlja trgovi¬ na za budući svijet, a sve to srazmjerno veličini i značaju džamije koja se sanja.
Kad neko sanja da gradi džamiju, ako je dostojan sudijskog položaja, dobiće ga; ako je učenjak, napisaće neko korisno djelo; ako je kaligraf, napisaće mushaf; ako je neoženjen, oženiće se; i ako je dunjalučar, sagradiće neki objekat od kojeg će ubirati trajnu kiriju ili prihod, kao što je javno kupatilo, trgovačka lađa, ugostiteljski objekat i si. obzirom da se gradnjom džamije stiču sevabi koji neprekid¬ no teku.
Kad neko sanja da gradi džamiju, ako je on osoba koja više voli ovaj ne¬ go budući svijet, to mu može da znači da će postići ovosvjetska dobra, a ako je pobožnjak, to mu znači da će postići ahiretske nagrade.
Ako neko sanja da ruši džamiju, to znači da on radi neki posao koji predstavlja suprotnost poslovima koje simbolizira građenje džamije.
Detaljnije tumačenje takvog sna određuje se na osnovu toga šta je snivač sanjao da.pravi na mjestu porušene džamije: ako je na njenom mjestu napravio trgovačku radnju, to znači da on više voli ovaj nego budući svijet; ako je na njenom mjestu napravio javno kupatilo, to znači da će on zbog neke žene pokvariti svoju vjeru; ako je na njenom mjestu iskopao jamu, to znači da će počiniti gnjeh praveći neku spletku, ili će razjediniti džemat te džamije odvraćajući ih od sticanja znanja, ili od nekog dobra, ili od nekog hajir li posla, ili će smijeniti s položaja nekog sudiju, ili će ubiti nekog dobrog čovje¬ ka, ili će raskinuti neki ugovor o braku.
Ako neko sanja da se neodjeven nalaz.i u džamiji, to znači da će se on od svijeta izdvojiti nekim svojim postupkom koji mu dolikuje; ako je to sanjao u danima hadža, otići će na hadž, ako Bog da, po¬ gotovo ako je u džamiji proučio ezan; ako je snivač griješnik, pokajaće se za gri¬ jehe, proći se griješenja i postati poslušan Allahu dž.š.; ako je tako neodjeven obavio namaz ne okrenuvši se pritom prema Kibli i obavivši ga nepravilno, to naći da će se on posvetiti traženju ovosvjetskih dobara na nekoj pijaci ili vaša¬ru i tom prilikom pretrpjeti gubitak u trgovanju obzirom da namaz nije obavio kako treba.
To može da znači i to da će snivač učiniti neki pokudeni i haram po¬ sao, npr. uzimanje kamate i dr., ako je tome sklon.
EL-MESDŽIDUL-HARAM , za onoga ko sanja da se nalazi u njemu ili da u nje¬ mu uči ezan simbolizira odlazak na hadž. Ako se El-Mesdžidu-1-haram sanja u vrijeme kad nije vrijeme odlaska na hadž, u tom slučaju on može da simbolizi¬ ra vladarovu kuću, u koju nije dozvoljen pristup svakome i koja f uža sigurnost onome ko se u njoj nalazi, ili kuću nekog učenjaka, ili glavnu gradsku džamiju, ili veliku tržnicu, koja ima izuzetan značaj i koja je dobro čuvana, kao što su zla¬ tarski trgovi, mjenjačnice, banke i sl.
GLAVNA GRADSKA DŽAMIJA simbolizira stanovništvo tog grada; gornji dio džamije simbolizira starješine grada; donji dio simbolizira obični svijet, džamijski stubovi simboliziraju ljude koji čine zikr, ljude koji koriste i potpomažu vlast ljude koji su se posvetili nauci ili slične ljude; džamijski mihrab simbolizira ima¬ma; minber simbolizira vladara ili hatiba; svjetiljke u džamiji simboliziraju ljude koji su se posvetili nauci, činjenju dobra, džihadu ili čuvanju domovine; prostir¬ka u džamiji simbolizira ljude koji čine dobro i svakog onog ko dolazi u tu džamiju i klanja u njoj: munara džamije simbolizira gradskog sudiju, uvaženog učenjaka, čije se riječi slušaju a upute, savjeti i naređenja izvršavaju; vrata te džami¬je simboliziraju policiju i sve one koji se brinu za bezbjednost i sigurnost stano¬ vništva tog grada.
Ako neko sanja da je dobio nešto od navedenih dijelova glav¬ne gradske džamije ili da se nešto sa džamijom ili pojedinim njenim dijelovima dešava, bilo dobro, bilo zlo, to se odnosi na onoga koga taj dio džamije, ili dža¬ mija u cjelini, simbolizira, bilo da se radi o pojedincima, bilo o cjelokupnom sta¬ novništvu grada.
KABA može da simbolizira namaz obzirom da se klanjači u namazu okreću pre¬ ma njoj.
Kaba može da simbolizira i džamiju obzirom da su i jedna i druga Allahove kuće.
Kaba može da simbolizira onoga ili ono što predvodi, upućuje, nare¬đuje i si., kao što je islam, Kur'an, Sunnet Allahova Poslanika a.s., mushaf, vladar, sudija, učenjak, otac, majka, gospodar, suprug ili supruga. Kaba može da simbolizira i Džennet obzirom da je Kaba Aliahova dž.š. kuća, a i Džennet je Nje¬gova kuća, a u Džennet se ulazi sa Kabom.
Kaba može da simbolizira i razne skupove u džamijama, na trgovima i otvorenim prostorima.
Ako neko sanja da se Kaba pretvorila u njegovu kuću, to znači da će ljudi pohr¬liti, tiskali se pred njegovom kućom zbog vlasti koju posjeduje, znanja koje siri, žene- koja je visokog (vladarskog) porijekla ili koja je izuzetno pobožna.
Ako ta¬ kav san sanja rob, to znači da će ga njegov gospodar osloboditi obzirom da je Allah dž.š. oslobodio Kabu iz ruku silnika. Ako neko sanja da je kod Kabe ili da obavlja neki od hadžskih obreda, to znači da će biti u službi vladara, učenjaka, pobožnog čovjeka, oca, majke, supružnika ili gospodara vršeći svoju službu na najbolji način i ulažući u to potreban trud i napor.
Kad neko sanja da je ušao u Kabu, ako je neoženjen, oženiće se, ako je nemusliman, primiče islam, ako je za¬ postavio ibadete, počeće ih obavljati i ako je neposlušan roditeljima, postaće im poslušan.
Ako nije u pitanju ništa od navedenog, to znači da će ući u kuću vla¬dara, sudije ili senatskog pravnika zbog neke svoje potrebe, a što se konkretmje određuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi.
Ako ni to nije u pitanju i ako se na javi nečega boji, biće siguran i riješiće se straha; ako je bolestan, to mu simbolizira njegovu smrt i njegovu pobjedu, pogotovo ako je u snu nošen na no¬ silima u Kabu i ako pritom nije govorio ili ako je bio bez odjeće, tako da će na¬ pustiti ovaj svijet, odgovoriti na poziv Allahovog dž.š. glasnika i, ako Bog da, unići u Džennet.
Kad neko sanja Kabu u nekom mjestu ili mahali, i ako tom prilikom niko osim njega ne vidi Kabu, da bi mu se protumačio san, treba razmot¬ riti njegovo stanje: ako se nada ženidbi, ako je sklopio zaruke i ako mu se odu ljilo čekanje, to znači da se približio datum ženidbe, pogotvo ako je
Kabu sanjao u mjestu svoje izabranice ili u svom mjestu; ako to sanja osoba koja je nemarna prema svojoj vjeri ili koja napušta namaz,
Kaba mu u tom slučaju simbolizira upozorenje i opomenu za ono što je dužan da uradi i da klanja namaz okrećući se prema njoj; ako to sanja osoba koja je dužna obaviti hadž, ali svoju obavezu zanemaruje,
Kaba ga podsjeća na sebe i na njegovu obavezu da je posjeti; ako je u snu, pored njega, kod Kabe u tom mjestu ili mahali bila skupina ljudi i ako su oni pravili buku, to znači da će u to mjesto ili mahalu doći vladar, sudija, učenjak ili poznati imam, ili će neko doći s hadža ili s dalekog puta, ili će neko ko se zbog neke obaveze ili nekog drugog razloga zatvorio u svoju kuću izaći iz svoje osa¬ me medu svijet, ili će, pak, neko umrijeti i ljudi će oko njega obilaziti učeći dove i slično.
CRKVA simbolizira groblje, javnu kuću, kuću nevjernika ili inovatora u vjeri, ili kuću u kojoj se svira, pjeva, nariče ili plače, ili Džehennem, ili kuću onoga ko je neposlušan Gospodaru, ili zatvor.
Ako neko sanja da se nalazi u crkvi, spominju¬ ći pritom Allaha dž.š.; plačući ili klanjajući okrenuvši se prema Kibli, to znači da će on otići na groblje da bi posjetio umrle ili da bi klanjao dženazu; ako je njego¬ vo plakanje bilo popraćeno naricanjem ili ako je sa sobom nosio nešto što sim¬ bolizira brigu, to znači da će on biti zatvoren.
Ako neko sanja da se umrla osoba nalazi u crkvi, to znači da je ona u Džehennemu zajedno s osobama koje su ne¬pokorne Allahu dž.š. Kad neko sanja da ulazi u crkvu učeći ezan ili Kur'an, ako je u ratu, on i oni na čijoj strani se bori izvojevaće pobjedu, a ako nije u ratu, to znači da će ljude koji su nepokorni Allahu dž.š., koji su inovatori u vjeri ili koji su odmetnici od vjere opominjati, upućivati i iznositi Allahove dž.š. dokaze pro¬ tiv njih.
Ako neko sanja da se nalazi u crkvi koja je puna kršćana i da se moli Bo¬ gu i čini sve što i oni čine, to znači da se on druži s ljudima koji ne vjeruju, ili s onima koji su inovatori u vjeri, koji čine nemoral, piju alkohol i čine velike grije¬ he, pogotovo ako je u snu klanjao prema križu.
Ako takav san sanja žena, to zna¬či da će prisustvovati svadbi na kojoj će se pjevati i svirati, ili će prisustvovati sahrani koja će biti popraćena cijepanjem odjeće i naricanjem.
ISPOSNIČKA ĆELIJA simbolizira vladara ili poglavara koji ima visok ugled zbog svog znanja i pobožnosti.
Ona takođe može da simbolizira etape puta, zavisno od toga da li je poznata ili nepoznata i kakav značaj ima.
Na kojoj etapi puta je snivač, određuje se na osnovu toga kakvu je isposmčku ćeliju sanjao tj. da li je bila u ruševnom stanju, potpuno razrušena ili čitava.
Ako se sanja da se ispos- nička ćelija nalazi u vazduhu, na groblju ili negdje u prirodi, u tom slučaju ona simbolizira grobove uglednih ljudi ili šehida, zavisno od toga kako je građena, kakve je boje i dr.
Ako se sanja da je isposnička ćelija crne boje, ili da u njoj žive svinje, ona u tom slučaju simbolizira crkvu.
SINAGOGA simbolizira isto što i crkva.
GROBNICA ako se sanja da su u njoj umrle osobe, simbolizira državnu blagajnu sa haram imetkom.
Ako se sanja grobnica u kojoj nema umrlih osoba, ona u tom slučaju simbolizira čovjeka koji čini zlo, koji pruža utočište i štiti one koji čine zlo.

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Post od Senad » Sre Nov 07, 2007 8:55 pm

TEMA 40


40-TUMAČENJE SNOVA O ZLATU,SREBRU,NAKITU,DRAGULJIMA,OLOVU,BAKRU, SURMI,NAFTI,BRONZI,STAKLU,ŽELJEZU,KATRANU I DR.
RUDE u zemlji simboliziraju riznice, mrtvi kapital, znanje ili veliku zaradu, i Al lah d ž.š. je rude postavio u zemlji i pripremio ih Svojim robovima za njihove vjerske i svjetske potrebe.
Ko sanja da je našao jedan, dva ili više rudnika, da bi mu se protumačio san, treba razmotriti njegovo stanje: ako je zemljoradnik, tre¬ba ga obradovati time da će imati veliki prinos od poljoprivrede, stoke i nekret¬nina; ako je snivač čovjek od nauke, to znači da će ovladati naučnim disciplina¬ ma kojima se bavi; ako je snivač u snu rude dijelio ljudima i oni ih odabirali i uzi¬ mali, rude u tom slučaju simboliziraju znanje koje on širi među ljudima a koje se prenosi od pejgambera i velikih učenjaka; ako takav san sanja vladar koji je u borbi s neprijateljem ili to sanja neki poznati ratnik, srazmjerno broju ruda koje je sanjao osvojiće toliko neprijateljskih (mušričkih) gradova i muslimani će za¬ robljavati mušrike i od njih ubirati ratni plijen; ako takav san sanja nemusliman novator u vjeri ili poglavar koji poziva u zabludu, to mu simbolizira iskušenje i smutnje koje će posijati među ljude.
Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi naše imet¬ ke i našu djecu, između ostalog, nazvao i iskušenjem. Rude u zemlji mogu da simboliziraju i mrtvi i zakopani kapital ili zakopani izvor.
ZLATO nema pohvalno značenje obzirom da se njegov naziv (u ar. jeziku) izvo¬ di iz riječi "zehebe" što znači: izgubiti se, nestati i si., a nije pohvalno ni zbog svo¬ je žute boje, tako da ono najčešće simbolizira bolest i gubljenje imetka.
Ako ne¬ko sanja da je na ruku stavio narukvicu od zlata, to znači da će dobiti neko nas¬ljedstvo.
Ako neko sanja da je na sebe stavio neki zlatni predmet, to znači da će on stupiti u tazbinske veze s ljudima koji nisu dostojni te veze.
Ako neko sanja da je dobio zlatnu polugu, to znači da će izgubiti imetak ili će zapasti u brigu, srazmjerno količini zlata, ili će se na njega rasrditi vladar ili ga oglobiti.
Ako neko sanja da topi čisto zlato, to znači da će imati spor u nekoj nepoželjnoj stvari i spopašće ga zli jezici.
Ako neko sanja da mu je kuća od zlata ili da je pozlaćena, to znači da će mu u kući izbiti požar.
Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata, srebra, bisera ili dragulja, to znači da će dobiti upravu i prihvatiće se nekog povjerenja.
Ako neko sanja da na sebi ima dvije narukvice od zlata ili sreb¬ra, to znači da će ga zadesiti neka neugodnost u vezi s onim što posjeduje.
Srebro ima nešto bolje značenje od zlata, mada ni ono nema dobro značenje ako su u pitanju narukvice.
Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Sanjao sam da na rukama imam dvije zlatne ogrlice, pa sam u njih puhnuo i one su spale.
Protumačio sam da one simboli¬ ziraju dvojicu ljudi koji su sebe lažno proglasili poslanicima, a to su Musejleme el-Kezzab i Avsi iz Sane".
Ako neko sanja da na sebi ima halhale od zlata ili srebra, zadesiće ga strah ili će biti zatvoren ili stavljen u okove.
Rečeno je da halhale simboliziraju okove, i za muškarce nije pohvalno ako sanjaju da na sebi imaju nešto od nakita, izuzev og¬ rlice, prstena ili minđuša.
Ako žene sanjaju da na sebi imaju nešto od nakita, to im simbolizira njihov ukras.
Ako žena sanja da na sebi ima narukvicu ili halha-lu, one mogu da joj simboliziraju njenog muža.
Ako se sanja neobrađeno zlato, ono simbolizira neki gubitak, a ako se sanja obrađeno, tada je u pitanju manja opasnost od gubitka obzirom da tada zlato dobija drugi naziv tj. dobija naziv predmeta koji je izrađen od zlata.
Rečeno je da ženski nakit, ako ga sanja žena, simbolizira njenu djecu, tako da zlato simbolizira mušku a srebro žensku djecu, a neki vele da nakit muškog roda simbolizira mušku, a nakit ženskog roda - žen¬ sku djecu.
Priča se da je neka žena došla tumaču snova i rekla mu: -. Sanjala sam da imam tablu od čistog zlata, koju sam skršila i bacila na zemlju, pa kad sam je kasnije potražila, nisam je našla. - Tumač snova ju je upitao: - Imaš li ti bolesnog roba ili robinju? - Kada mu je ona rekla da ima, on joj je rekao da će umrijeti.
Neki čovjek je sanjao da su mu oči od zlata, pa su mu taj san protumačili tako da će izgubiti vid.
SREBRO simbolizira sakupljeni imetak.
Komad srebra simbolizira krasnu bijelu robinju obzirom da je srebro ženski nakit.
Ako neko sanja da je iz rudnika izva¬ dio komad srebra, to znači da on čini prevaru s lijepom ženom, a ako je taj ko¬ mad veliki, to znači da će steći blago.
Ako neko sanja da topi srebro, to znači da će imati svađu i spor sa svojom ženom i da će ga vrijeđati zli jezici.
ZLATNICI . Dobri, stari, crveni zlatnici simboliziraju čistu monoteističku vjeru.
Jedan zlatnik može da simbolizira i dijete lijepa lica. Mnogo zlatnika može da simbolizira i blago, mudrost, upravu ili svjedočenje istine.
Ako neko sanja da je izgubio zlatnik, to znači da će mu umrijeti dijete ili da će ispustiti farz namaz.
Ako neko sanja da mu je dato mnogo zlatnika, oni mu simboliziraju neko uka¬ zano mu povjerenje ili njegove namaze.
Ako neko sanja da je u svoju kuću unio tovare zlatnika, to znači da će dobiti neki veliki imetak, shodno riječima Uzviše¬ nog: "l tako mi onih koji terete (tovare) nose..." Ako neko sanja da u ruci ima zlatnik, to znači da mu je nešto povjereno a on je to iznevjerio. Krivotvoreno zlato simbolizira kontradiktorno vjerovanje.
Pozlata simbolizira malo vjere pomiješane s lažju i petljanijom. Ibn Sirin je imao običaj reći:Dobijanje zlatnika simbolizira do bijanje pisama ili spisa. Ako se sanja pet zlatnika, oni simboliziraju pet namaza.
Jedan zlatnik simbolizira dijete. Sve vrste nakita, ako ih sanjaju žene, ima za njih značenje ukrasa i lijepih stvari, a to može da znači i ono čime se one ponose.
Na kit , ako ga sanjaju žene može da simbolizira i njihovu djecu; nakit muškog roda - mušku, a nakit ženskog roda - žensku djecu.
Sav nakit, ako ga sanja muškarac, ima negativno značenje, izuzev nakita koji muškarcima inače nije zabranjen.
DIRHEMI (novčana jedinica manja od zlatnika, srebrenjak).
Veliki dirhem ako se sanja, simbolizira znanje, udovoljavanje nekoj potrebi ili namaz
Srednji dirhemi simboliziraju ovosvjetske poslove; svaki pojedini dirhem simbolizira pojedini posao.
Sitni dirhemi simboliziraju slušanje lijepih riječi. Pojedini broj dirhema sim¬ bolizira broj dobrih djela obzirom da dirhemi na sebi imaju napisano "Nema Bo¬ga osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik", a djela nisu potpuna ako nisu urađena sa spominjanjem imena Uzvišenog Allaha.
Dirhemi, ako ih sanja pobo¬žan čovjek, simboliziraju njegovu dobru vjeru, ako ih sanja dunjalučar, simboliziraju njegova ovosvjetska dobra, a ako ih sanja žena, to znači da će roditi lijepo dijete.
Ako neko sanja da je dobio mnogo dirhema, dobiće neko dobro i doživjeće radost i veselje.
Ako neko sanja da mu je neki čovjek dužan dirhema, to znači da je taj čovjek dužan da mu posvjedoči istinu; ako ih od njega potražuje, to zna¬ či da on od njega traži da posvjedoči; ako mu ih vrati, posvjedočiće istinu; ako su dirhemi koje mu je vratio bili oštećeni, biće pristrasan u svjedočenju.
Ako neko sanja da je izgubio dirhem, to znači da će on savjetovati nekog nezna¬ licu koji neće htjeti prihvatiti njegov savjet.
Lažni dirhemi simboliziraju obma¬ nu, laž, oponiranje, pronevjeru ili sklonost velikim grijesima.
Dirhemi na kojima nema ranije spomenutog natpisa simboliziraju govor u kojem nema pobožnos- ti.
Dirhemi na kojima se nalazi ugraviran neki lik simboliziraju novotariju u vje¬ri i pokvarenost. Izlomljeni dirhemi simboliziraju sporenje kojem nema kraja, a neki vele da oni simboliziraju završetak nekog spora.
Bolje značenje ima ako ne¬ko sanja da uzima dirheme nego ako sanja da ih daje, jer davanje dirhema simbo¬ lizira brigu.
Ako neko sanja da je ukrao dirhem i podijelio ga na ime sadake, to znači da on prenosi ono što nije čuo.
Ako neko sanja da ima 10 dirhema i da su se oni pretvorili u 5 dirhema to znači da će mu se umanjiti imetak, a ako sanja da ima 5 dirhema i da su se oni pretvorili u 10 dirhema, to znači da će mu se povećati ime¬ tak.
Neki vele da dirhemi simboliziraju zlo i sve ono što se loše završava. Rečeno je da dirhemi simboliziraju govor i kazivanje o lijepim i uzvišenim stvarima.
Tako đe je rečeno da dirhemi, ako su od čistog srebra, simboliziraju prepirku.
Ako neko sanja da u zavežljaju ili kesi daje dirheme, to znači da on povjerava neku tajnu.
Jedan dirhem može da simbolizira dijete.
FILSI (novčane jedinice manje od dirhema) simboliziraju loš govor i viku.
Skupocjeni dirhemi simbolizi¬ raju lijep govor, a lažni dirhemi simboliziraju zao i lažan govor.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da u svom rukavu imam dva zlatnika i da su mi ispali, pa sam počeo da ih tražim. - Ibn Sirin mu je rekao: - Provjeri da nisi izgubio neku od svojih knjiga. - Kad je to čov¬ jek provjerio, ustanovio je da su mu nestale dvije knjige.
Prenosi se da je neki čovjek došao Vjerovjesniku s.a.v.s. i rekao mu: _ Sanjao sam da sam dobio 24 zlatnika, pa sam ih pogubio i kasnije našao samo 4. - Nato mu je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: - Ti klanjaš po sebi, a ne klanjaš u džematu.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da sam do¬ bio perzijski dirhem. - Nato mu je Ibn Sirin rekao: - Steći ćeš neko dobro. - Taj čovjek je to dobro stekao isti dan. Kasnije je Ibn Sirinu došao drugi čovjek i re¬kao: - Sanjao sam da sam dobio arapski dirhem. - Ibn Sirin mu je rekao: - Ti ćeš dobiti batine! - Taj čovjek je kasnije dobio 100 batina. Kada su Ibn Sirina upitali na osnovu čega je tako protumačio snove, on je rekao: - Na perzijskom dirhe- mu ima lik kralja i krune, a da bi se od perzijskog dobio arapski dirhem, treba ga kovati.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da kujem dirheme. - Da ti nisi pjesnik? - upitao ga je Ibn Sirin, a on je rekao - Jesam!
Priča se da je neki čovjek sanjao da je stavio dirhem pod svoje stopalo, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: - To ti znači da ćeš se odmetnuti od vjere! - Čovjek je bio zaprepašten takvim objašnjenjem i da bi se još više predao svojoj vjeri, pođe u džihad (borbu na Allahovom putu).
Kad je došlo do sukoba između muslimanske i nemuslimanske vojske, tog čovjeka su nemuslimani za¬ robili i počeli ga mučiti raznim mukama, sve dok on nije napustio svoju vjeru. - To da će se on odmetnuti od svoje vjere temelji se na tome da je on sanjao da je stavio dirhem pod noge, a na dirhemu je, u kontekstu šehadeta, ispisano i Alla-hovo dž.š. ime.
Neki drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da sam stao stopalom na lice Vjerovjesnika s.a.v.s. - Ibn Sirin ga je upitao: - Jesi li ti sinoć spavao u obući na nogama? - Jesam - rekao je čovjek, a Ibn Sirin mu j e rekao da skine obuću, i kad ju je on skinuo, iz obuće mu je ispao dirhem na kome je bilo napisano Allahovo i Poslanikove ime (u kontekstu šehadeta).
Ako neko sanja da je dobio zlatnu tacnu, ibrik ili vrč s ručkom, to znači da će ku¬ pili slugu, da će oženiti ženu ili da će kupiti robinju zle ćudi.
Neki vele: Ako ne¬ko sanja da se služi zlatnim ili srebrenim posuđem, to znači da on čini grijehe, a ako se sanja da se takvim posuđem služe osobe koje su umrle koje su pripadale ehli sunnetu, to simbolizira radosnu vijest za te umrle osobe, shodno riječima Uzvišenog: "Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata .. ."
BLAGO simbolizira trudnoću žene obzirom da zlato simbolizira dječake, a sreb¬ ro djevojčice.
Blago može da simbolizira i veliki imetak ili znanje za onoga ko je učenjak, opskrbu za trgovca i upravu za onoga ko je dostojan toga.
Rečeno je i to da blago simbolizira pogibiju na Allahovom putu. Blago takođe može da sim¬ bolizira i djela koja će čovjek uraditi u raznim gradovima.
Neki vele: Ako neko sanja da je našao blago velike vrijednosti, to znači da će imati neku teškoću ko¬ja će ga pogoditi.
Priča se da je neka žena sanjala svoju umrlu kćer pa ju je upitala: - Kćeri moja, koja si djela našla najboljim? - Ona joj odgovori: - Orahe koje posjeduješ podi¬jeli siromasima. - Neko je taj san ispričao Ibn Sirinu koji je rekao: - Neka ta že¬na izvadi blago koje posjeduje i neka ga podijeli siromasima.- Kada je to žena čula, rekla je: - Tražim oprosta od Allaha, zaista imam blago koje sam zakopali! u doba kuge.
Neki čovjek je sanjao tri noći uzastopno da mu neko dolazi i govori: - Idi u Bas ru, jer u Basri imaš blago, pa ga ponesi. - On se nije osvrtao na svoj san dok mu to nije naglasio treće noći. Nakon toga on odluči da ide u Basru i pripremi se za put. Kada je došao u Basru, obilazio je njene kvartove desetak dana a da mu se ništa nije desilo, pa je počeo očajavati i koriti sebe zbog toga čime se optereti, l tako jednog dana uđe u neku ruševinu i vidje u njoj tamnu kuću. Zatim je po¬ čeo da je pretražuje i našao je u njoj defter. Pogleda u nj, ali ništa nije razumio. Tefter je bio napisan na hebrejskom jeziku i nikoga ne nađe u Basri da mu to pre¬ vede, i tako se uputi jednom mladiću u Bagdad. Kad mladić pogleda u defter, zatraži da mu ga proda, a ovaj to odbi rekavši da mu ga prevede pa će mu ga on¬ da dati. On m.u ga prevede i to bijaše knjiga o tumačenju snova.
KRUNA . Ako je sanja žena na svojoj glavi, to znači da će se udati za čovjeka vi¬ sokog položaja koji posjeduje vlast i bogatstvo, a ako je noseća, rodice dječaka
Ako muškarac sanja da mu se na glavi nalazi kruna, to znači da će dobiti vlast nad ne-Arapima.
Ako kruna ima na sebi nešto što je uljepšava, to znači da će njegova vjera biti ispravna, a u obrnutom slučaju vjera mu nije ispravna, jer je nošenje zlata muškarcima po šeriatu pokudeno.
Kruna muškarcima može da simbolizira i to da će se oženiti ženom visoke vrijednosti odnosno bogatom že¬ nom, a ako to sanja neko ko je zatvoren u zatvoru vladara, vladar će ga pustiti iz zatvora i daće mu visok položaj kao što je bio počašćen visokim položajem i vlašću Jusuf a.s., izuzev ako snivač ima odsutnog oca, koji mu neće umrijeti dok ga on ne vidi.
Kruna ukrašena draguljima ima bolje značenje, ako se sanja, od krune koja je od samog zlata. Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: Sanjao sam da na glavi imam zlatnu krunu. - Nato mu je Ibn Sirin rekao: - Ti imaš odsut¬ nog oca, koji je izgubio vid. - Kasnije je taj čovjek dobio pismo u kojem je to pot¬ vrđeno. - Ibn Sirin je to ovako objasnio: - Kruna koju je ovaj čovjek sanjao na svojoj glavi simbolizira njegovog pretpostavljenog (tj. oca), a to što je od zlata znači da će tog pretpostavljenog napustiti ono što mu je najdraže, tj. njegov vid.
ZLATNI VIJENAC simbolizira isto što i zlatna kruna. Rečeno je i to da vijenac simbolizira višak imetka, znanje ili dijete.
Ako žena sanja vijenac, on joj simbo¬lizira udaju za ne-Arapa, a ako ga sanja muškarac, to znači da će izgubiti ono što vijenac simbolizira obzirom da je zlato pokudeno muškarcima.
Ako trgovac sa¬ nja da je sa svoje glave skinuo vijenac, to znači da će izgubiti neki imetak, a ako sanja da mu ga je skinuo vladar, načiniće neku grešku u pogledu vjere. Ako vla¬ dar sanja da mu je s glave skinuta kruna ili vijenac, to znači da će izgubiti vlast.
MINĐUŠE . Ako muškarac sanja da ima minduše, to znači da se on bavi nekim poslom koji je u vezi s muzikom ili pjevanjem obzirom da muškarcima ne doli¬ kuje da ukrašavaju uši (minđušama i si,).
Takav san mu može da znači i to da on iskrivljenom melodijom uči Kur'an, ili, ako ima trudnu ženu ili kćerku, da će ne¬ ka od njih roditi sina ako su mu minduše bile od zlata, a ako su bile od srebra, ona će roditi kćer.
Ako neko sanja da njegova žena ili robinja u ušima ima min¬ duše, to znači da će on otići u neko mjesto gdje će trgovati robinjama, jer žena ili robinja u tom slučaju simboliziraju trgovinu, a minduša u ušima - žene i ro¬ binje.
Ako neko sania da u ušima ima minduše ukrašene biserom, to znači da će steći ukras i ljepotu ovog svijeta, jer je ljepota svake stvari njen "biser", i biće ob¬ daren Kur'anom, vierom, lijepim glasom i savršenstvom u svom životu, a ako je pored tih minduša sanjao da ima minduše i u gornjem dijelu uha, to znači da će mu se roditi kćer.
Ako takav san sanja trudna žena, rodice sina. Minduše i u do¬ njem i u gornjem dijelu uha mogu imati isto značenje i za muškarce i za žene.
Ako muškarac sanja da ima zlatne minduše, to znači da se bavi pjevanjem, a ako sanja da ima minduše od srebra, to znači da će pola Kur'ana naučiti napamet.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da u jednom uhu imam mindušu. - Ibn Sirin ga upita: - Kako ti ide pjevanje? - Imam lijep glas - odgovori čovjek.
PRSTEN simbolizira ono što čovjek posjeduje i ono nad čim ima vlast.
Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio, dobiće vlast i moć ako je toga dosto¬ jan, obzirom da je vlast Sulejmana a.s. bila u prstenu, a i stoga što vladari prste¬ nom pečate svoja pisma, kao i časni ljudi svoje riznice.
Takav san može da zna¬ či i dobijanje u vlasništvo kuće koju će on nastaniti, i u tom slučaju kamen na prstenu simbolizira kućna vrata.
Takav san takode može da znači da će se oženi¬ti i oduzeti djevojci nevinost, a kamen prstena u tom slučaju simbolizira ženino lice.
Ako pobožan čovjek ili asketa sanja da je od Allaha dž.š. dobio prsten, to znači da će mu Allah dž.š. dati sigurnost pri kraju života, a ako sanja da je prs¬ ten dobio od Vjerovjesnika s.a.v.s., ili od nekog učenjaka, to mu je radosna vijest da će postići znanje.
Navedeno važi ako je u pitanju srebreni prsten, a ako je u pitanju zlatni prsten, onda to nema pohvalno značenje.
Nema pohvalno značenje i ako je u pitanju prsten od željeza obzirom da je to nakit stanovnika Dže-hennema, kao i ako je u pitanju prsten od bakra, zbog samog naziva bakra, koji (u ar. jeziku) aludira na nesreću, kao i zbog toga što se džinski prstenovi prave od bakra - neka nas Allah sačuva od svog tog zla!
Rečeno je i to da prsten može da simbolizira i oca, ženu, kupovinu robinje, kuće, jahaće životinje, imetak ili upravu.
Ako muškarac sanja prsten od zlata, on mu simbolizira poniženje.
Re¬ čeno je i to: Ako neko sanja da je nataknuo prsten od željeza, to znači da će pos¬ tići neko dobro nakon poteškoće, a ako sanja da je nataknuo prsten od zlata, ko¬ji na sebi ima dragi kamen, to mu simbolizira neku sreću.
Prsten izliven od jed¬ nog materijala simbolizira neko dobro, a prsten koji unutra ima nekog drugog metala simbolizira podvalu obzirom da u sebi ima nešto skriveno, ili to znači preveliko nadanje obzirom da njegova masivnost ne odgovara njegovoj težini.
Ako žene sanjaju prstenje od roga ili slonove kosti, ono za njih ima pohvalno značenje.
Rečeno je i to da prsten simbolizira velikog vladara; halka prstena - os¬ novu njegove vlasti; dragi kamen - njegovu veličanstvenost; pečat na prstenu - njegov imetak i izvršnu vlast a može da simbolizira i njegova naređenja i zabra¬ ne; i gravura na prstenu - njegovu želju i cilj.
Ako neko sanja da mu je vladar (prstenom) dao pečat, to znači da će od vladara uskoro dobiti neku vlast i da mu neće oponirati obzirom da pečat inače ima jače značenje od samog prstena.
Ako neko sanja da je natakao srebreni prsten i da ga upotrebljava kad god on hoće, to znači da će dobiti vlast.
Kad neko sanja da udara pečat prstenom halife, ako je od porodice Benu Hašim ili uopšte od Arapa, dobiće veličanstvenu upravu; ako je rob, ili ako ima oca, otac će mu umrijeti i on će ga zamijeniti; ako nema oca, desiće mu se nešto neželjeno, i ako je pripadnik sekte haridžija dobiće kao pokvarenjak neku vlast.
Ako neko sanja da je našao prsten dobiće imetak od ne-Arapa, ili će mu se roditi dijete, ili će se oženiti.
Ako neko sanja da mu se dragi kamen na njegovom prstenu klima, to znači da će se uzdrmati njegov položaj na vlasti.
Ako neko sanja da je dragi kamen iz njegovog prstena ispao, to znači da će mu umrijeti dijete ili da će izgu¬ biti dio imetka.
Ako upravitelj sanja da je skinuo prsten, to znači da će biti smi¬ jenjen s položaja, ili da će izgubiti vlast, ili da će se razvesti sa ženom.
Ako takav san sanja žena, to znači da će joj umrijeti muž ili neko od njene bliže rodbine.
Rečeno je: Ako neko sanja da natiče prsten, to znači da će obnoviti ono što mu prsten simbolizira.
Ako osoba od vlasti sanja da je halka njegovog prstena raski¬ nuta i da je nestala, a da mu je ostao samo dragi kamen, to znači da će izgubiti vlast i moć a zadržati i sačuvati svoje ime i lijep spomen.
Prsten od zlata simbo¬ lizira novotariju u vjeri, ono što je vjerom pokuđeno, pronevjeru u pogledu vlas¬ ti i nepravedno postupanje prema podanicima.
Prsten od željeza simbolizira hrabrog vladara ili pronicljivog trgovca za kojeg se malo zna.
Olovni prsten sim¬ bolizira nemoćna vladara.
Prsten s dva draga kamena simbolizira i duhovnog i svjetovnog vladara.
Ako takav prsten sanja trgovac, to znači da će profitirati u trgovini, a ako ga sanja učenjak; on će pomagati ljudima i u duhovnom i u svje¬ tovnom pogledu.
Tijesan prsten simbolizira udobnost i utjehu.
Ako neko sanja da je pozajmio prsten, to znači da će zaimati neku stvar koja nema trajne vrijed¬ nosti.
Ako neko sanja da je dobio izgraviran prsten, to znači da će dobiti neku stvar koju do tada nije imao, kao npr. kuću, jahalicu, robinju, ženu ili dijete.
Ako neko sanja da se na tržnici prodaje prstenje, to znači da će se rasprodavati imo¬ vina poglavara ili vladara.
Ako neko sanja da s neba, na ime kiše, pada prstenje, to znači da će se te godine rađati muška djeca.
Za Arape prsten najčešće simbo¬ lizira ženu. Rečeno je da zlatni prsten simbolizira i ženu koja je izgubila imetak.
Ako neko sanja da je stavio prsten na mali prst, a zatim ga s njega skinuo i sta¬ vio na drugi prst, to znači da on svoju ženu navodi na prostituciju i pokvarenost.
Ako čovjek sanja da mu je prsten s malog prsta, sam od sebe premješten na ne¬ ki drugi prst a da to nije on uradio, to znači da ga njegova žena vara.
Ako neko sanja da je prsten prodao za novac, brašno, sezam, to znači da će se rastaviti sa ženom na lijep način ili će je pustiti uz određenu svotu novca.
Dragi kamen na prstenu može da simbolizira i dijete.
Ako neko sanja da je dragi kamen njegovog prstena od dragulja, to znači da će dobiti vlast, ugled, ogroman imetak, spomen, čast i dr.
Ako vladar sanja da je dragi kamen njegovog prstena od topaza, on mu simbolizira njegovu hrabrost, jačinu i moć.
Prsten koji simbolizira dijete, ako je s dragim kamenom od topaza, ukazuje na to da će to dijete biti inteligentno i da će biti dobro obrazovano i od¬ gojeno.
DRAGI KAMEN NA PRSTENU : ako je od bisera, simbolizira nemoćnog i nejakog vladara.
Ako se na prstenu sanja zeleni dragi kamen, on simbolizira ro¬ đenje djeteta koje će biti dobar vjernik i koje će biti učeno i oštroumno.
Drveni prsten simbolizira dvoličnu ženu ili imetak stečen na licemjeran način.
Ako že¬ na sanja da je dobila prsten, to znači da će se udati ili da će roditi dijete.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da mi se prs¬ ten slomio. - Ibn Sirin mu je na to rekao: - Ako ti je san istina, rastavićeš se sa že¬ nom! - Nije prošlo ni tri dana poslije toga, a taj čovjek se rastavio sa ženom.
Neki drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da na ruci imam prsten i da njim pečatim usta muškaraca i maternice žena. - Na to mu je Ibn Si¬rin rekao: - Ti si mujezin i uz ramazan u nevakat učiš ezan tako da ljude i žene onemogućavaš da u dozvoljeno vrijeme uživaju u hrani i spolnom općenju.
Ako neko sanja da nekom čovjeku pečati na blatu, to znači da će on tom čovje¬ ku dati vlast.Ako neko sanja da je od kralja ili cara dobio prsten i da ga je nata¬kao, ako je dostojan vlasti, dobiće je, a ako je nije dostojan, to znači da će je do¬biti neko iz njegova roda, njegov neki imenjak ili neko ko mu je sličan. Prodava¬ nje prstena ako se sanja, simbolizira rastavu.
OGRLICA za muškarca simbolizira davljenje ili vješanje, a za ženu simbolizira ukras i rođenje djeteta od muža Arapa; ako je ogrlica od bronze, onda je dijete od muža ne Arapa; ako je od bisera onda to znači dobijanje djeteta od muža nis¬ kog porijekla, a ako je ogrlica sastavljena od dragulja, bisera i topaza, udaće se za muža visokog ugleda, rodice mu dvije kćeri i živjeti sretno s njim.
Ogrlica za ženu može da simbolizira i njenu ljepotu, ukras i želju. Ogrlica od bisera i kora¬la simbolizira pobožnost, strahopoštovanje i čuvanje Kur'ana, srazmjerno ljepo¬ti i veličini ogrlice.
Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata, krupnog bi¬serja i safira, dobiće neku upravu u poslovima muslimana ili će se prihvatiti ne¬kog povjerenja.
Ogrlica od dragulja simbolizira snivačeva lijepa djela i njegov krajnji domet u nečemu.
Ako muškarac sanja da na sebi ima ogrlicu od srebre¬nog novca, to znači da će se oženiti lijepom ženom.
Ogrlica od srebra i dragulja simbolizira dobijanje uprave, radost i imetak.
Ogrli¬ca od željeza simbolizira vlast čvrste ruke.
Ogrlica od bronze simbolizira ovos- vjetska dobra.
Biserna ogrlica simbolizira slabu upravu.
Ogrlica koja simbolizira ženu, ako je od bisera, znači da je ta žena prostakuša.
Ako ogrlicu sanja žena, može da simbolizira i imetak koji joj je povjerio njen muž.
Neki vele da ukrasi koji se vješaju o vrat za žene simboliziraju njihove muževe ili djecu obzirom da su i to svojevrsni ukrasi i da muževi i djeca grle žene ili majke.
Ako te ukrase sanja muškarac, to znači da mu se čini neka podvala ili spletka, ili da je on takav da se veže za uzroke i zadržava na formi, a zapostavlja suštinu.
Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu, ako uči Kur'an, naučiće ga napa¬met; ako se bavi fikhom, ovladaće njim; ako je preuzeo kakvu obavezu, ispuni će je; ako je neoženjen, ožemće se ženom koja dobro uči Kur'an; ako u porodici ili bližoj rodbini ima trudnicu, ona će roditi sina.
Ako se, pak, ogrlica prekine i prospe, to znači: ako je preuzeo neku obavezu, neće je ispuniti; ako je naučio Kur'an napamet, zaboraviće ga; ako je zapamtio nešto od znanja, zaboraviće ga.
Dragulji u ogrlici simboliziraju Kur'an, biseri - Sunnet, a ostali dragulji - fikh propise i riječi velikana u vjeri.
Ako žena sanja ogrlicu, ona joj simbolizira muža ili dijete. Ogrlica od dragulja simbolizira iman, znanje i Kur'an.
Ako muškarac sanja da ima ogrlicu, ona može da mu simbolizira ženu koja se lijepo ophodi prema njemu.
Ako je ogrlica velika, ona simbolizira bogatstvo; ako je čvrsta, simbolizira znanje; ako je od željeza , simbolizira snagu i moć, i ako je od drveta presvučenog nekim metalom, simbolizira licemjerstvo.
Ogrlica za vladara simbolizira pobjedu, a za trgovca - zaradu u trgovini.
Ako neko sanja da ima tijesnu ogrlicu, to znači da je on škrtac; ako to sanja pobožan čovjek, to znači da vjernici od njega nemaju ko¬ risti, i ako to sanja učenjak, to znači da je on škrt u širenju znanja. Uzvišeni Al lah veli: "Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono čime su škrtarili..."
Ako neko sanja da je kupio robinju koja na svom vratu ima srebrenu ogrlicu, to zna¬či da će on, zavisno od toga kakvu je robinju kupio, imati i takvu trgovinu i s njom postići moć, ili će u trgovjni ostvariti zaradu pa će se moći oženiti ili kupiti robinju obzirom da je srebro ženski nakit i ukras. Rečeno je i to da ogrlica, ma kakva ona bila, simbolizira pokvarenost vjere.
NARUKVICA . Ako muškarac sanja da ima narukvicu, to znači da on nije pruže¬ ne ruke, tj. da je škrtac.
Ako muškarac sanja da ima narukvicu od srebra, to zna¬ či da se on trudi da radi dobra djela, shodno riječima Uzvišenog: "Biće okićeni narukvicama od srebra...", a ako onaj ko to sanja ima neprijatelja, Allah dž.š, će ga pomoći protiv njega.
Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu, to zna¬ či da će mu na ruke biti stavljeni okovi.
Ako neko sanja da vladar svojim podanicima na ruke stavlja narukvice, to zna¬ či da on prema njima pravedno postupa, da će njegova vladavina biti blagoslov¬ ljena i da će podanici solidno živjeti.
Ako se sanja da je vladaru na ruku stavlje¬ na narukvica, to znači da će on izvojevati neku pobjedu i osvojenje i da će time steći popularnost.
Rečeno je da narukvica od srebra može da simbolizira sina ili slugu.
Rečeno je i to da srebrena narukvica simbolizira povećanje imetka.
O na¬rukvicama je bilo riječi i u prethodnom dijelu knjige.
Ako žena sanja da ima na¬rukvicu, ona joj simbolizira njenu ljepotu, ukras i ono čime se ponosi.
Ako žena sanja da ima više narukvica, to znači da joj muž čini dobro i pričinjava joj radost.
Ako muškarac sanja da ima narukvicu, ona mu simbolizira njegovog brata obzi¬ rom da i nadlaktica i podlaktica mogu da simboliziraju brata.
Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu, to mu može da znači da će biti bičevan, pogotovo ako mu je narukvica bila tijesna.
Ako čovjek sanja da na mišici ima srebrenu na¬ rukvicu, to znači da će sina oženiti svojom bratičnom, a ako je ta narukvica od biserja, to znači da će mu uzastopno zadavati brige brat ili sestra.
Sav nakit koji žena stavlja na se može da joj simbolizira njenog muža, shodno riječima Uzviše.- nog: "... one su odjeća vaša..."
POJAS simbolizira oca, brata, amidžu, sina ili nadređenu osobu koja snivaču po¬ maže u određenim poslovima.
Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas i da se on njime opasao, to znači da mu je ostalo još pola života.
Pojas ukrašen zlatom simbolizira vladarove pomoćnike; zlatni pojas simbolizira vladarovo nasilje; že¬ljezni pojas simbolizira jačinu vladarove vojske; olovni pojas simbolizira slabost vladarove vojske i srebreni pojas simbolizira bogatstvo vladarove vojske.
Ako neko sanja da se opasao s dva ili više pojaseva, tako da ne može da ih nosi, to znači da će on dugo živjeti i da će doživjeti poznu starost.
Ako neko sanja da mu je dat pojas i da ga je on uzeo u desnu ruku, ali da se njime nije opasao, to zna¬ či da će otići na neki put i da će na putu biti siguran, a ako je pojas uzeo u lijevu ruku imajući pritom u desnoj ruci bič, to znači da će dobiti upravu.
Ako upravi¬telj sanja da mu se prekinuo pojas, to znači da će mu ojačati moć i da će dugo živjeti.
Ako neko sanja da se umjesto pojasom, opasao koncem, to znači da mu je prošlo pola života.
Ako neko sanja da se umjesto pojasom, opasao zmijom, to znači da će se on opasati pojasom u koji će staviti zlatnike ili novac.
Rečeno je i ovo: Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas, to znači da će dobiti vlast.
Ako neko sanja da na sebi ima pojas bez ukrasa, to znači da će se on oslanjati na ja¬ kog i uglednog čovjeka, od njega zadobiti dobro i blagodat i rime biti ojačan.
Ako to sanja bogataš, to mu simbolizira njegovu snagu,sigurnost i stabilnost u njego¬voj trgovini, ili vlast, ili da će dobiti halal imetak i da je njegova skrivena strana bolja od javne.
Ako čovjek sanja da je opasan pojasom, on mu može da simboli¬ zira oslonac koji mu daje snagu, a ako je taj pojas ukrašen draguljima, to znači da će dobiti imetak koji će ga usrećiti, ili da će mu se roditi sin koji će postati gos¬ podar u porodici.
HALHALE od srebra simboliziraju sina.
Ako muškarac sanja da na sebi ima zlat¬ ne halhale, to znači da će ga zadesiti neka bolest ili da će napraviti neku grešku u vjeri.
Ako halhale sanja žena, one simboliziraju sigurnost od straha ako je udata, a ako je neudata, da će se udati za časnog i darežljivog muškarca od kojeg će doživjeti veliko dobro. I o halhalama je ranije bilo riječi.
BISER . Nanizani biser simbolizira Kur'an i znanje. Ako neko sanja da ispravno buši biser, to znači da on pravilno tumači Kur'an.
Ako neko sanja da biser proda¬ je ili da ga guta, to znači da on zaboravlja Kur'an.
Rečeno je i ovo: Ako neko sa¬ nja da prodaje biser, to znači da će steći znanje i da će ga širiti među svijetom.
Ako neko sanja da stavlja biser u usta, to ukazuje na njegovu dobru vjeru.
Ako neko sanja da iz usta prosipa biser, koji ljudi uzimaju, ali ga on ne uzima, to znači da on dijeli korisne savjete.
Rečeno je: Ako muškarac sanja da je dobio zrno bisera to znači da će se oženiti ili da će uposliti slugu.
Rečeno je i ovo: Biser simbolizira dijete, shodno riječima Uzvišenog: "Služiće ih vječno mlada posluga, - da ih vi¬ diš, pomislio bi da su biser prosuti".
Posuđivanje bisera simbolizira dijete koje ne¬ će dugo živjeti. Vađenje biserja iz dubine mora ili iz rijeke, simbolizira dobijanje halal imetka od strane vladara.
To takođe može da simbolizira dobijanje nasljed¬ stva; za upravitelja - dobijanje uprave; za učenjaka -sticanje znanja; i za trgovca - zaradu.
Biser takođe simbolizira savršenstvo i ljepotu.
Ako neko sanja da drve-tom buši biser, to znači da će imati spolni odnos s osobom s kojom po šeriatu ne može stupiti u brak.
Ako neko sanja da je progutao biser, to znači da on ne želi da posvjedoči istinu.
Ako neko sanja da žvaće biser, to znači da on ogovara lju¬ de.
Ako neko sanja da je iz stomaka povratio biser, da ga je zatim sažvakao i po¬ novo progutao, to znači da on vrijeđa i ogovara ljude.
Ako neko sanja da je iz mora izvadio mnogo bisera, to znači da će od vladara dobiti halal imetak.
Ako neko sanja da broji biser,to znači da će ga zadesiti neka poteškoća.
Ako neko sa¬nja da je ključem otvorio riznicu i da iz nje vadi dragulje, to znači da on pita uče¬ nog čovjeka obzirom da učenjak simbolizira riznicu a pitanje simbolizira ključ.
Ovakav san može da simbolizira i ženidbu ženom koja će roditi lijepo dijete.
Ako neko sanja da biserje baca u rijeku ili bunar, to znači da on ljudima čini dobro ne¬ ko.
Ako neko sanja da razdvaja bisere od školjki, da uzima školjke a baca bisere, to znači da on pljačka grobove.
Veliki biser, ako se sanja, ima bolje značenje od malog bisera. Krupno biserje može da simbolizira i duge kur'anske sure.
Nena nizani biser simbolizira dijete. Bušeni biser simbolizira robinje.
Prosuti biser sim¬ bolizira lijep govor.
Razne vrste bisera takođe mogu da simboliziraju strasnu lju¬ bav prema ženama i djeci.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam dvojicu lju¬ di da u usta stavljaju biser, pa je jedan od njih iz usta vadio sitniji biser od ono¬ ga koji je stavio u usta a drugi čovjek je vadio krupniji. - Nato mu je Ibn Sinn rekao: - Čovjek koji je iz usta vadio sitniji biser sam ja, jer ja govorim ono što ču¬ jem,a čovjek koji je iz usta vadio krupniji biser simbolizira Hasan el-Basrija i Ubadea koji govore više od onoga što čuju.
Neka žena je došla Ibn Sirinu i rekla mu: - Sanjala sam da u krilu imam dva bi¬ sera jedan veći a jedan manji, pa me je moja sestra zamolila da joj dam jedan bi¬ ser i ja sam joj dala onaj manji. - Nato joj je Ibn Sirin rekao: - Ti si naučila dva kur'anska poglavlja, jedno duže a jedno kraće, i svoju sestru si poučila kraćem poglavlju. - Istinu si rekao - rekla je žena. - Ja sam naučila suru El-Bekare i su¬ru AH Imran, pa sam svoju sestru poučila suri Ali Imran.
Neki čovjek je došao kod Ibn Sirina i rekao mu: - Sanjao sam da gutam biserje a potom ga bacam. - Nato mu je Ibn Sirin rekao: - Ti učiš Kur'an napamet, i sve što naučiš, to zaboraviš i zapustiš. Boj se Allaha zbog toga!
Neki drugi čovjek je došao kod Ibn Sirina i rekao mu: - Sanjao sam da bušim bi¬ ser. - Ibn Sirin mu je nato rekao: - Imaš li ti majku? - Imam - reče čovjek - ali je ona odvedena u ropstvo. - Jesi li ti kupio kakvu robinju? - upitao je Ibn Sirin. -Jesam - rekao je čovjek, a Ibn Sirin mu je tada rekao: - Boj se Allaha! Ta robinja je tvoja majka.
Neki drugi čovjek je Ibn Sirinu ispričao sljedeći san: - Sanjao sam da gazim bi¬ serje. - Ibn Sirin mu je rekao: - Biserje ti simbolizira Kur'an, a ti ne bi smio Kur'an da bacaš pod noge!
Neki drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da su mi usta puna biserja i da ga ja držim u ustima i ne vadim ga. - Nato mu je Ibn Sirin rekao: - Ti znaš dobro učiti Kur'an, ali ga ne učiš. - Istinu si rekao - potvrdio je čovjek.
Neki drugi čovjek je Ibn Sirinu ispričao sljedeći san: - Sanjao sam da na jednom uhu, na ime minđuše, imam biser. - Ibn Sirinu je rekao: - Boj se Allaha! Ti nep¬ ravilnom melodijom učiš Kur'an.
Neki, pak, drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da iz usta prosipam biserje, koje su ljudi kupili, a ja nisam. - Nato mu je Ibn Sirin rekao: -Ti si pripovjedač i ne radiš ono što govoriš.
KORAL . Rečeno je da koral simbolizira veliki imetak ili lijepu, popularnu i vese¬ lu robinju.
Ogrlica od korala i bisera simbolizira ono što je Allah dž.š. zabranio, shodno riječima Uzvišenog: "...ne omalovažavajte Allahove obrede hadža, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene!"
SAFIR simbolizira radost i zabavu.
Ako neko sanja da ima prsten sa safirom, to mu simbolizira njegovu lijepu vjeru i ime (čuvenost).
Ako neko sanja da je na prsten ugradio safir, ukoliko očekuje da mu se rodi dijete, rodice mu se kćer, a ako želi da se oženi, oženiće izuzetno lijepu i pobožnu ženu, shodno riječima Uzvišenog: "One kao da su (crveni) dragulji i korali".
Ako neko sanja da je iz mora ili iz rijeke izvadio mjericu ili tovar korala, to znači da će od vladara dobi¬ ti neki imetak.
Sanjanje mnogo korala za učenjaka znači sticanje znanja, za ono¬ga ko je dostojan uprave - da će je dobiti, i za trgovca - da će imati uspjeha u tr¬govini. Rečeno je i to da koral simbolizira iskrenog prijatelja.
Ako neko sanja da gleda u dragulj, biser ili kristal, i da to nema sjaja, neka se pričuva davljenja ili neke teškoće obzirom da je duša u tijelu isto što i sjaj u dragulju, ili neka se pri¬ čuva gubljenja pameti obzirom da je pamet kao dragulj.
Ako se uzme da koral simbolizira prijatelja, to znači da je taj prijatelj gruba srca.
Ako neko sanja da ima krunu od korala i merdžana (sitni biseri), to znači da će zaslugom neke lijepe že ne steći ugled i moć.
Neki vele da mnogo korala simbolizira ženu.
SMARAGD i TOPAZ simboliziraju odgojenu braću ili djecu, dobar i halal imetak, čisto znanje i dobročinstvo ili pobožnog i voljenog prijatelja.
TIRKIZ simbolizira osvojenje, pobjedu, naklonost i dug život.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da na ruci imam prsten s'ugrađenim safirom crvene boje. - Nato mu je tbn Sirin rekao: - Voli te neka lijepa žena okrutna srca.
AHAT (vrsta kamena) simbolizira blagoslov koji eliminiše siromaštvo, shodno jednoj predaji Vjerovjesnika s.a.v.s.
Ako neko sanja da na prstenu ima ugrađen ahat, to znači da će dobiti neku blagoslovljenu stvar i blagodat, koja će se pove¬ćati.
To isto simbolizira i ONIKS (vrsta poludragog kamena).
JANTAR (ćilibar) simbolizira imetak sumnjivog porijekla, a za onoga ko očekuje dijete - da će ga dobiti.
Jantar takode simbolizira licemjerna prijatelja. Zrno ćili bara simbolizira prijatelja od kojeg nema pomoći.
Mnogo ćilibara simbolizira ha¬ ram imetak.
OLOVO simbolizira svjetinu (puk).
Uzimanje olova može da simbolizira dobija nje imetka od vatropoklonika.
Uzimanje topljenog olova u snu simbolizira gubitak imetka.
Stvrdnuto olovo ne simbolizira gubitak. Ako neko sanja da topi olo¬ vo, to znači da se on prepire u vezi s nekom niskom stvari i da će ga narod pre koravati i klevetati.
BRONZA i BAKAR simboliziraju dobijanje imetka od kršćana ili Zidova.
Ako ne¬ ko sanja da topi bronzu, to znači da će se sporiti s nekim u vezi s ovosvjetskim dobrima.
Takav san takođe može da simbolizira i zao govor i klevetanje. Ako ne¬ ko sanja da u ruci ima nešto od bakra, neka se pričuva neprijateljstva nekog čov¬ jeka i neka se boji Allaha, svoga Gospodara, u vezi sa svojom vjerom obzirom na riječi Uzvišenog: "Napravili su od nakita svoga tele koje je rikalo". Tele nije bilo od zlata niti srebra, već od bakra.
Ako neko sanja bronzu i bakar, to znači da on kleveće, potvara i grdi.
ŽELJEZO . Uzvišeni Allah je rekao: "...a gvožđe smo stvorili u kome je velika sna¬ ga i koje ljudima koristi".
Gvožđe simbolizira imetak, snagu i ugled.
Jedenje željeza s hljebom u snu simbolizira tešku situaciju u vezi s izdržavanjem.
Žvaka¬ nje željeza u snu simbolizira ogovaranje.
Željezo općenito simbolizira pobjedu.
Priča se da je neki čovjek došao Džaferu es-Sadiku a.s. i rekao mu: - Sanjao sam da mi je moj Gospodar dao željezo i napojio me jakim sirćetom. - Džafer es-Sa- dik mu je nato rekao: - To što si dobio željezo znači da ćeš podučiti svoga sina pravljenju pancir košulja, što je bio zanat Davuda a.s., a to što si napojen sirće¬tom znači da ćeš trošiti halal imetak, da ćeš dugo bolovati i da ćeš od te bolesti umrijeti ostavivši iza sebe vasijet (oporuku).
SURMA simbolizira imetak, a surmedan - ženu.
Ako dobar čovjek sanja da pod¬ vlači surmu, taj san mu ima dobro značenje, a ako takav san sanja griješnik, ta¬kav san mu nema dobro značenje.
Štapić za podvlačenje surme simbolizira dije¬te.
Rečeno je: Ako neko sanja da podvlači surmu, to znači da će mu se poboljša¬ ti vid.
UKRASI OD STAKLA simboliziraju nešto nestalno, i to je ženski ukras.
Ako se sanja da se stakleni ukras nalazi u nekoj posudi, to simbolizira manju štetu.
Rečeno je da stakleni ukras simbolizira i nestalnu brigu.
O staklenim posudama bilo je govora u nekom od prethodryh poglavlja.
U jednom haberu od Ummi Seleme r.a. se prenosi da je ona jedne prilike ustala plačući iza sna, pa ju je neko upitao za to, a ona je odgovorila: - Sanjala sam Al lahova Poslanika s.a.v.s. kako u ruci drži bocu. Kada sam ga ja upitala: - Sta je to, Allahov poslanice? - on mi je rekao: - Sakupio sam u nju krv Huseinovu. - Ne¬ dugo poslije toga stigla je vijest o hazreti Huseinovoj pogibiji.
ŽIVA simbolizira kršenje obećanja, izdaju, licemjerstvo i slijeđenje niskih želja.
Ako neko sanja da u ruci ima nešto od žive, to znači da je on kolebljiv u svom vjerovanju, da slijedi niske želje i da je nepovjerljiv.
Jedenje žive u snu nema li¬ jepo značenje.
KATRAN simbolizira izolovanost i zaštitu od opasnosti.
NAFTA simbolizira haram imetak.
Rečeno je da nafta simbolizira i pokvarenu že¬ nu.
Ako neko sanja da je posut naftom, zadesiće ga nešto neželjeno od strane vladara.
SITNI METALNI NOVAC , ako se sanja da se nalazi u nekoj posudi, simbolizira za¬ dovoljenje potreba, a ako se sanja otkriven i da se obrće, on u tom slučaju sim¬ bolizira pogrdan i loš govor i galamu.
Ako neko sanja da je u usta stavio dirhem a iz usta izvadio fils (novčanu jedinicu manju od dirhema), to znači da je on ot¬ padnik od vjere.
Sitni novac takode simbolizira uobražen govor i beskorisnu ras¬ pravu.
Ako neko sanja sitan novac na kojem je ispisano ime Uzvišenog Allaha, to znači da on sebi dozvoljava da recituje i sluša poeziju isto kao i Kur'an.
Ako neko sanja da je progutao zlatnik i da je u izmetu izbacio sitan novac, to znači da će on umrijeti kao nevjernik obzirom da zlatnik simbolizira vjeru, a sitni no¬vac obmanu, nevjerovanje i zabludu
Neki vele da sitan novac simbolizira tugu, tjeskobu i riječi koje izazivaju brigu.
Rečeno je i to da sitan novac simbolizira bankrotsrvo.
UKRAŠENA JAHALICA (jahaća životinja) simbolizira čestit imetak, srazmjerno nakitu jahalice, obzirom da nakit na jahalici nema loše značenje i taj nakit jahalicu čini vrednijom i skupocjenijom, a onoga ko je jaše čini značajnijim, uglednijim i dostojnijim uprave.
Ako neko sanja da vodi okićenu jahalicu, to znači da će do¬ biti imetak od nekog uglednog čovjeka, ili da će dobiti lijepu robinju.
Ako je nakit na jahalici od zlata i srebra, on simbolizira lijepe i ukrašene robinje i robove.

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Post od Senad » Sre Nov 07, 2007 8:58 pm

TEME 41 i 42

41-TUMAČENJE SNOVA O MORU,RIJECI,BUNARU,LAĐI,VODI,UTAPANJU, I RAZNIM POSUDAMA ZA VODU
MORE simbolizira velikog i moćnog vladara obzirom da je ono mnogo veće od rijeke.
VODA simbolizira islam, znanje, život, rodnost i izobilje, jer je život sva¬ke stvari vezan za nju, shodno riječima Uzvišenog: "...Mi smo ih vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili."
Voda može da simbolizira i spermu, jer ju je Uzvišeni Allah nazvao vodom, a Arapi tako nazivaju i mnogo vode.
Voda takode može da simbolizira i imetak jer se on stiče pomoću vode.
Ko sanja da se napio čiste pitke vode iz bunara ili iz mješine za vodu i ne iskapi je, ako je boles¬ tan, izliječiće se od bolesti i potrajaće mu život; ako nije bolestan i ako nije oženjen, oženiće se; ako je oženjen i ako još nije spavao sa svojom ženom, spavaće i okusiti njenu slast.
Ako nije u pitanju nešto od navedenog, primiće islam ako je nemusliman ili će postići znanje ako je dobar i ako traži znanje, ali ako nije niš¬ ta od toga, znači da će postići ovosvjetska dobra na dozvoljen način - ako je trgovac, izuzev ako voda nečim nije bila pokvarena.
Ako je voda bila mutna, to mu simbolizira haram i grijeh; npr.ako sanja da pije vodu iz kuće nemuslimana to znači da će mu znanje biti loše ili da će imati ružan spolni odnos (homoseksualstvo ili lezbejstvo) ili da će dobiti prljav imetak.
Ako neko sanja da je voda bila pogana, gorka ili smrdljiva, to znači da će on oboljeti, zarađivati na ružan način, da će mu život postati gorak ili da će promijeniti mezheb (pravac), a sve to zavisi od samoga snivača šta njemu dolikuje, od mjesta na kojem je pio vodu, ili, pak od posude u kojoj je bila voda.
Ako neko sanja da u posudi nosi vodu, ako je siromašan, dobiće neki imetak; ako je neoženjen, oženiće se; ako je oženjen, njegova žena ili robinja će zanijeti, a sve to ako je s njegovog bunara u tu posudu nasuo vodu on, njegova žena, njegov sluga ili neko od njegove bliže rodbine.
Nije lijepo ako se sanja da voda teče i ulazi u kuće i stanove, jer to simbolizira smutnje među ljudima, globu, padanje u ropstvo, ropstvo ili kugu.
Ako je u pitanju samo jedna kuća, onda: ako u njoj ima neko bolestan, umrijeće i u tu kuću će svijet dolaziti na žalost, na kojoj će biti plača i suza.
Isto tako, ako neko sanja da je kućnim olucima potekla voda ili da je u kući provreo izvor, to simbolizira plač i prolijevanje suza povodom nečije smrti, povodom ispraćanja nekog na put, povodom nekog zla i sukoba među ukućanima ili povodom neke nezgode koja će zadesiti tu kuću.
Tekuća ili stajaća voda može da simbolizira nekakav skup ljudi.
Ako se sanja da voda teče zemljištem koje je obraslo rastinjem, to simbolizira rodnost.
Ako se sanja velika količina vode koja je provrela iz zem¬ lje i koja plavi kuće i stanove ili ako se sanja BUJICA , to simbolizira iskušenje od Allaha dž.š.koje će se spustiti na stanovnike tog mjesta, kao što su kuga, pomor ili sablja koja masovno ubija, ukoliko su se kuće porušile i ljudi utopili u vodi, a ako ne to, onda će stanovništvo stići kazna od strane vladara ili neka druga nes¬reća.
Ako neko sanja da mu je data čaša vode to znači da će mu se roditi dijete.
Ako neko sanja da pije čistu vodu iz čaše, postići će neko dobro od svoje žene ili djeteta obzirom da je staklo ženski nakit, a voda simbolizira plod djeteta.
Rečeno je: Ako neko sanja da pije vruću vodu, zadesiće ga neka tuga. Ako neko sa¬nja da je bačen u čistu vodu, iznenada će se obradovati.
Rečeno je da izvor vo¬de za dobre ljude simbolizira dobro i blagodat, shodno riječima Uzvišenog: "U njima (džennetima) su dva tekuća izvora", dok za loše ljude takav san simboli¬ zira nezgodu.
Izbijanje vode iz zida simbolizira žalost zbog nečega što će se de¬siti nekom muškarcu, kao što je brat, zet, bliski prijatelj i si.
Ako neko sanja da mu je u kući provrela voda i da teče van kuće, riješiće se svih briga, a ako voda ostane u kući, biće u stalnoj brizi; ako je voda čista i ako je snivač zdrav te ako voda ne otiče iz kuće, ona mu simbolizira žalost, a ako otiče iz kuće, simbolizira mu trajno dobro koje teče do Kijametskog dana, bilo da se to odnosi na živog (snivača), ili pak umrlog (vlasnika kuće).
Neki vele: Ako neko sanja da u kući ima izvor tekuće vode, to znači da će kupiti robinju.
Ako neko sanja da su izvori po¬tekli vodom, to znači da će na neprikladan način postići neki imetak.
Čista voda može da simbolizira i sniženje cijena i širenje pravde. Ako neko sanja da je po¬pio mnogo vode, više nego što je inače pije na javi, to znači da će dugo živjeti.
Rečeno je i ovo: Sanjanje pijenja vode simbolizira sigurnost od neprijatelja, a zadržavanje vode u ustima simbolizira tegobe i poteškoće u životu.
Ako neko sanja da je u vodi raširio šaku, to znači da će raspolagati velikim imetkom.
Ako se sanja STAJAĆA VODA , ima slabije značenje od tekuće vode. Rečeno je i to da sta¬ jaća voda simbolizira zatvor, tako, ako neko sanja da je pao u stajaću vodu, biće zatvoren i zapašće u tugu.
SLANA VODA simbolizira tugu.
CRNA VODA : kada se sanja da se vadi iz bunara, simbolizira ženu koju će neko oženiti, ali od koje neće imati hajra.
Rečeno je da sanjanje crne vode može da simbolizira i rušenje kuće, a ako se sanja da se ona pije, to znači da će se izgubiti vid.
USTAJALA VO DA simbolizira oskudan život.
SMRDLJIVA VODA simbolizira haram imetak.
ŽUTA VODA simbolizira bolest.
VODA KOJA PONIRE simbolizira usamljenost, poniženje i gubitak blagodati, shodno riječima Uzvišenog: "Reci: - Sta mislite, ako vam vode presuše - ko će vam vodu tekuću dati?"
Jako TOPLA VODA simbolizira temperaturu.
Ako neko sanja da takvu vodu upotrebljava i no ću i danju, to znači da će ga zadesiti neka nevolja od strane vla¬ dara, a ako sanja da je koristi samo noću, to znači da će mu džini zadati strah.
MUTNA VODA simbolizira poteškoću i umor, a pijenje mutne vode simbolizira bolest.
VODENA PJENA simbolizira imetak u kojem nema dobra.
Ako neko sanja da pije mutnu morsku vodu, vladar će mu zadati neku brigu.
Ako neko sanja da se kao u ogledalu ogleda u čistoj vodi i u njoj vidi svoje lice, to znači da će pos¬ tići obilno dobro; ako mu je lice koje je vidio u vodi bilo Ijepuškasto, to znači da on lijepo ophodi sa svojom čeljadi.
Sipanje vode simbolizira trošenje imetka.
Ako neko sanja vodu u zavežljaju, odjeći ili nečemu sličnom što ne može da za¬ država vodu, to znači da će voda presušiti.
UZIMANJE ABDESTA VODOM u snu ne smatra se pokuđenim, bez obzira da li se abdest uzimao čistom ili mutnom, toplom ili hladnom vodom, ukoliko je voda bila toliko čista da je njom dozvolje¬no uzimati abdest, obzirom da abdest ima jaču simboliku od raznih izvorišta vo¬ de.
Nepoželjno je ako se sanja zamućena izvorska voda koja ne otiče. Sanjanje hodanja po vodi simbolizira obmanu i opasnost, a izlaženje iz vode simbolizira ispunjenje potreba.
Ako neko sanja da je uronjen u jako duboku vodu i da se još niže spušta ne dosežući dno, to znači da će imati obilje ovosvjetskih dobara i da će biti izuzetno bogat.
Rečeno je i to da takav san simbolizira stupanje u službu nekog velikog čovjeka.
Kupanje hladnom vodom u snu simbolizira pokajanje, oporavak od bolesti, izlazak iz zatvora, vraćanje duga ili sigurnost od straha.
Ako neko sanja da je popio mnogo pitke vode, to mu simbolizira dug život.
Ako neko sanja da pije vodu iz mora, dobiće imetak od vladara; ako sanja da pije iz rijeke, dobiće imetak od nekog čovjeka koji je u odnosu na druge ljude kao ta ri¬ jeka u odnosu na druge rijeke; i ako sanja da vodu pije iz bunara, na prevaru će dobiti neki imetak.
Ako neko sanja da navodnjava njivu ili vrt, to znači da će do¬biti neki imetak od žene, a ako su njiva ili vrt dali plodove, to znači da će mu že¬na roditi dijete.
Zalijevanje vrta i usjeva simbolizira bračni odnos sa ženom.
Vo¬ da u staklenoj posudi simbolizira dijete; ako se čaša razbije a voda ostane, žena će prilikom porođaja umrijeti a dijete će ostati živo, a ako se voda prospe a čaša ostane, dijete će umrijeti a žena će ostati živa.
Ibn Sirin je upitan za san jedne žene koja je sanjala da druge poji vodom, pa je
on rekao: Neka se ona boji Allaha i neka među svijetom ne širi laži!
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da iz poderotine na svojoj odjeći pijem pitku hladnu vodu. - Ibn Sirin mu je rekao: - Boj se Allaha i ne osamljuj se sa ženom koja ti nije dozvoljena! - Na to mu je čovjek rekao: - To je žena s kojom sam se vjerio.
MORE simbolizira svakog ko posjeduje vlast nad stvorenjima, kao što su kralje¬ vi, carevi, poreznici, sudije, učenjaci, gospoda i duhovna bića, obzirom da je mo¬ re jako, ogromno, opasno, uzima i daje.
Morska voda simbolizira imetak i zna¬ nje; talasi - vladarove ljude, moć, njegova naređenja i dekrete; ribe - njegove podanike, ljude, kapital, ekonomsku moć i pravni sistem; morske životinje - vla¬ darove vojskovođe, pomoćnike i gardu; lađe - njegovu vojsku, sugrađane, žene, povjerenike, trgovinu, trgovačke radnje i pravnu, vjersku i drugii literaturu.
More takođe može da simbolizira i ovaj svijet i njegove strahote; jedne ljude uz¬ diže i daje im bogatstvo, a druge osiromašuje ili ubija, jednima danas daje vlast, a sutra ih ubija, danas ih ljulja u kolijevci, a sutra ih ubija i napada.
MORSKE LA ĐE simboliziraju pijace, vašare i putovanja, što jedne bogati, a druge siromasi.
MORSKI VJETROVI simboliziraju ovosvjetsku opskrbu i naklonjenost ovog svi¬jeta, ili, pak, nesreće, bolesti i propast.
MORSKE RIBE simboliziraju ovosvjetsku opskrbu.
MORSKE ŽIVOTINJE simboliziraju ovosvjetske nedaće, nesreće, vlada¬re i kradljivce.
MORSKI VALOVI simboliziraju brige i smutnje ovog svijeta.
Mo¬ re može da simbolizira i smutnju koja je uskomešala i pokrenula široke mase. Morske lađe, u tom slučaju, simboliziraju Allahovu dž.š. zaštitu od smutnje; morski valovi - nadiranje te smutnje u talasima; morske ribe - griješnike koji učestvuju u toj smutnji, u kojoj oni već gutaju one manje i upropaštavaju ih, i morske životinje - kolovođe te smutnje, njene organizatore i one koji posjeduju moć i skrivene ciljeve i namjere.
More takođe može da simbolizira i Džehennem. Lađe, u tom slučaju, simboliziraju Sirat ćupriju pruženu preko Džehennema, preko koje neki prelaze s lahkoćom, neki djelimično nastradaju, neki su pod teš¬ kim tovarom, a neki se strovaljuju u džehennemske dubine, a morski valovi sim¬ boliziraju džehennemske plamenove. Kad neko sanja da se on ili neko drugi na¬ lazi u moru, ako je taj drugi umrla osoba, to znači da je on u Džehennemu, ka¬ ko kaže Uzvišeni: "Potopite ih i uvedite u Džehennem", a ako je na moru sanjao sebe i ako je uz to bolestan, bolest će mu se pogoršati i doći će u kritičnu situaci¬ju; ako se u moru udavio, umrijeće u svojoj bolesti, a ako snivač nije bolestan, to znači da će se utopiti u vlasti.
Ako je takav san sanjao u ljetnom periodu, to mu može da znači i to da će se udubiti u nauku i družiti se s učenjacima ili da će imati veliki imetak i trgovinu, zavisno od toga kako je u snu plivao u moru i koliko je to bio u stanju: Ako je sanjao da se utopio a da nije umro i da ga nije uhvatio strah niti tuga, to znači da će biti uronjen (zadubljen) u ono čime se na javi ba¬vi.
Otuda se u narodu kaže: Taj i taj je uronio u dunjaluk, ili u blagodati, nauku ili vlast.
Ako je u snu prilikom uranjanja u more umro, to znači da će pokvariti svoju vjeru i da je ono čemu stremi jadno i mizerno obzirom da je prilikom ura¬ njanja umro.
Ako neko sanja da ulazi u more i da u njemu pliva u zimskom periodu i po hlad¬ noći, ili kad je ono uzburkano, to znači da će ga zadesiti belaj od strane vladara, kao zatvor ili neka druga kazna, ili će oboljeti, ili će ga zahvatiti štetan vjetar, ili će propasti u nekoj smutnji, a ako se pritom utopio, to znači da će biti ubijen u svojoj mahali, ili da će pokvariti svoju vjeru u smutnji u koju je zapao.
Ako ne¬ ko sanja da zahvata ili pije morsku vodu, to znači da će dobiti neki imetak od vladara koji liče na more, ili da će steći na neki drugi način ovosvjetska dobra.
Ako neko sanja da je ušao u more i da su mu se noge zaglibile u blato i ilo mor¬skog dna, zadesiće ga briga od strane vrhovnog vladara ili nekog moćnika u nje¬ govom mjestu.
Ako neko sanja da je s jedne obale mora ili rijeke prešao na dru¬gu obalu, to znači da će prebroditi neku brigu, užas ili strah.
Neki vele: Ako ne¬ko sanja more, to znači da će dobiti ono čemu se nada.
Ko sanja da je zagazio u more - to znači da će dobiti ono čemu se nada.
Ko sanja da je zagazio u more - to znači da će zagaziti u vladarov posao, koji će ga omamiti.
Ako neko sanja da je popio cijelo more, to može da znači da će vladati dunjalukom i da će imati dug život, da će postići imetak ravan imetku kralja ili cara ili će po nečemu biti ravan njima, a ako sanja da je pio morske vode dok se nije napio, to znači da će od vla¬dara dobiti imetak koji će ga učiniti bogatim i moćnim i da će dugo živjeti.
Ko sa¬ nja da crpi morsku vodu - to znači da će od vladara tražiti uposlenje, koje će do¬ biti zavisno od toga koliko vode je iscrpao.
Ako neko sanja da morsku vodu sipa u posudu, to znači da će dobiti veliki imetak od strane vladara, ili da će mu Uzvišeni Allah dati vlast s kojom će dobiti i imetak, a svaki dar koji se dobije od Al-laha jači je, obilniji i trajniji.
Ako neko sanja da se kupa u moru, to znači da će s njega spasti grijesi i da će dobiti imetak koji će ga riješiti briga.
Ako neko sanja da mokri u more, to znači da on čini prekršaje. Ako neko sanja da vidi more iz¬ daleka, doživjeće neki užas, a neki vele da će mu se približiti ono što želi. Sanja¬ nje mirnog mora ima bolje značenje od sanjanja uzburkanog mora.
JEZERO simbolizira komunikativnu ženu obzirom da je jezero mirnije od mora i da ono ne izbacuje onoga ko se u njemu utopi, kao što je slučaj s morem i rije¬ kom, a (morski) talasi simboliziraju teškoću i patnju, shodno riječima Uzvišenog: "A kad ih talas, kao oblak, prekrije..." ili "...i val ih razdvoji...".
Neki trgovac je sanjao da hoda po površini mora i pritom je osjećao veliki strah zbog širine mora, pa je svoj san ispričao tumaču snove, koji mu je rekao: - Ako želiš da ideš na put, na njemu ćeš postići neko dobro obzirom da ti san ukazuje na to da si stabilan.
Neki čovjek je sanjao da more presušuje, da mu je opao nivo i da mu se počelo nazirati dno, pa je svoj san ispričao Ibn Mus'adeu, koji mu je rekao: - Tvoj san simbolizira belaj koji će se spustiti na zemlju od strane halife, ili sušu koja će za¬ desiti pokrajine, ili da će nastradati halifin imetak. - Nedugo zatim halifa je ubi¬ jen, propao mu je imetak i u zemlji je zavladala glad.
Ako neko sanja da je iz mora izvadio zrno bisera, to znači da će od vladara dobiti nešto imetka ili robinju ili će steći neko znanje.
Ako neko sanja da se morska ili neka druga voda uzdigla iznad svog nivoa tako da je počela plaviti kuće i stanove prijeteći da potopi stanovništvo, to znači da će se u tom mjestu desiti neki veliki fitneluk (smutnja).
Voda koja plavi uglavnom simbolizira brigu i smutnju obzirom da njenu preo¬bilnost i potop Allah dž.š. naziva tugom.
Rečeno je da davljenje u vodi u snu simbolizira zapadanje u veliku nesreću ili novotariju u vjeri, a smrt prilikom utapanja simbolizira nevjerovanje na samrti.
Ako nemusliman sanja da se utapa u vodi, to znači da će prihvatiti vjerovanje, shodno riječima Uzvišenog: "Kada ga je zadesilo davljenje (utapanje), rekao je: -Vjerujem.."
Ako neko sanja da se da¬ vi prilikom ronjenja u moru, to znači da će ga vladar upropastiti.
Ako neko sa¬ nja da se utapa u moru, čas uranjajući, čas izranjajući na površinu i mlateći pri¬ tom rukama i nogama, to znači da će dobiti bogatstvo (izobilje i vlast); ako je pri¬ tom izašao iz vode ne utopivši se, taj san se odnosi na njegovu vjeru, pogotovo ako je na sebi imao zelenu odjeću.
Rečeno je i ovo: Ako neko sanja da je umro utapajući se u vodi, to znači da će mu njegov neprijatelj napraviti neku spletku. Sanjanje uranjanja u čistu vodu simbolizira veliki imetak.
PLIVANJE . Kad neko sanja da pliva u moru, ako je učenjak u nauci će postići svoj cilj.
Ako neko sanja da pliva po kopnu, biće zatvoren, u zatvoru će biti u tjesko¬bi i u njemu će ostati onoliko dugo koliko je imao poteškoće ili snage i lahkoće prilikom plivanja.
Ako neko sanja da pliva po dolini usmjerivši se prema cilju i dospjevši do njega, to znači.da će ući u neki vladarov posao i vladar će mu isp-niti neku njegovu potrebu, ali će ga Uzvišeni Allah sačuvati od vladarovog zla, srazmjerno njegovoj lahkoći plivanja po dolini.
Ako je prilikom plivanja osjećao strah, to znači da će se pribojavati vladara, a ako je isplivao, spasiće se od vladarovog zla.
Ako neko sanja da se nalazi na pučini mora s vještinom i okretnošću plivajući po njoj, to znači da će se prihvatiti nekog velikog posla i velike uprave i da će steći vlast, ugled i moć.
Ako neko sanja da pliva na leđima, to znači da će se pokajati i napustiti neposlušnost prema Allahu dž.š.
Ako neko sanja da prilikom plivanja osjeća strah, to znači da će ga zadesiti strah, bolest ili zatvor, zavisno od toga koliko se udaljio od obale.
Ako je tom prilikom imao osjećaj da se ne može spasiti, to znači da će umrijeti u onome šta ga je zadesilo, a ako je pritom bio neustrašiv, to znači da će se spasiti svih briga.
Ako vladar sanja da hoće da zapliva po uzburkanom moru, to znači da će stupiti i rat s nekim vladarom, a ako more prepliva, to znači da će pobijediti tog vlade ra s kojim je zaratovao.
Svako more, rijeka ili dolina, ukoliko se sanjaju da su presušili, znače gubljenje vlasti onoga koga simboliziraju, a ako se sa¬ nja ća im se voda ponovo povećava, to znači da će povratiti vlast.
Rečeno je: Ako neko sanja da se plivanjem spasio iz vode prije nego se probudi iz sna, to je bolje nego ako se sanja da je još u vodi prilikom buđenja iz sna.
Rečeno je i ovo: Ako neko sanja da pliva, to znači da će se s nekim sporiti i da će dobiti spor.
Sanjanje hodanja po moru ili rijeci simbolizira ispravnost snivačeve vjere i čvrstinu njegovog ubjedenja.
Neki vele da to znači da će postići ubjede nje u vezi s nečim u šta nije bio ubijeden, a neki, opet, da će, oslanjajući se na Al laha dž.š., otići na neki opasan put.
Ako neko sanja da stropom njegove kuće teče voda, to znači da će ga zadesiti belaj od strane vladara ili nekog moćnog čov¬ jeka, koga može pridobiti jedino lijepim riječima.
Ako se sanja da je stajaća vo¬da na stropu, ona simbolizira neki manji belaj.
Stajaća voda na stropu može da simbolizira i odmetnika koji napada i zasreće u putu; tako, ako takav san sanja putnik, to znači da će mu se na putu ispriječiti odmetnik ili lav, ili će ga omesti kiša, carina ili nešto drugo.
Ako stajaću vodu na stropu sanja neko ko nije na pu¬tu, to mu znači da će ga zadesiti briga i belaj (iskušenje), shodno riječima Uzvi¬ šenog: "Allah će vas staviti na iskušenje s rijekom...", ili da će mu u kuću ući vladar, pogotovo ako je voda sa stropa ušla u kuću, ili će ga vladar zatvoriti, ili na¬rediti da ga izbatinaju, ili će ga zadesiti neka žalost, ukoliko se vode bojao, a ako mu ta voda nije dala da izađe iz kuće, to mu može da znači bolest, hladnoću ili oskudicu vodom, pogotovo ako je to sanjao u zimskom periodu i ako je voda bi¬ la mutna, što tada znači da će navedene situacije biti još teže, a ako je tu vodu preplivao ili pregazio, to znači da će se riješiti teške situacije u koju je zapao.
Ako neko sanja da iz rijeke zahvata i pije vodu, to znači da će dobiti imetak od čovjeka koji posjeduje moć srazmjernu veličini te rijeke.
Ako neko sanja da je zagazio u rijeku i da su mu noge zapale u riječni mulj i blato, to znači da će ga u bri¬ gu baciti čovjek koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na dru¬ ge rijeke.
Ako neko sanja da preplivava rijeku s jedne na drugu obalu i ako ta ri¬ jeka na svom dnu ima blata to znači da će prebroditi brigu, užas i strah. Izuzet¬ no velika rijeka simbolizira vlastodršca.
Ako neko sanja da u njegov grad ulazi ogromna rijeka, to znači da će u njegov grad ući vladar; ako je ta rijeka bila čista, to znači da je vladar pravedan; ako ta rijeka potekne nazad, to znači da će taj vladar biti smijenjen.
Dizanje nivoa rijeke iznad normale simbolizira nenormalan vladarov uspon.
Dizanje nivoa rijeke na krovove kuća simbolizira vladarovo tla¬čenje podanika.
Ako rijeka u snu plavi drveće, to znači da će vladar ljude (poda¬ nike) odvoditi u ropstvo; ako voda nosi hranu, to znači da će vladar udariti namet na vilajet; i ako voda nosi posteljinu, to znači da će vladar odvoditi žene u ropstvo.
Ako neko sanja da kopa rijeku, zadobiće neki imetak obzirom da riječna voda simbolizira imetak.
Ako čovjek sanja da mu je voda u vrtu, to znači da će imati dobar urod, shodno riječima Uzvišenog: "...Mi gonimo kišu u ogoljelu zem¬ lju..."
Ako neko sanja da je pao u vodu a potom iz nje izašao, to znači da će za¬ pasti u žalost a potom se nje riješiti.
Ako neko sanja da je iz rijeke iskočio na oba¬ lu, to znači da će se spasiti od vladarova zla i da će pobijediti svoje neprijatelje, shodno riječima Uzvišenog: "I kad je pređoše, on i oni koji su s njim vjerovali...".
RIJEKA TIGRIS . Ako neko sanja da pije vodu sa Tigrisa, postaće ministar ako je toga dostojan i dobiće imetak koji ide uz to zvanje.
Ako neko sanja da pije vode sa EUFRATA - postići će blagoslov, korist i blagodat.
Ako neko sanja da je Eufrat presušio, to znači da će umrijeti halifa ili da će halifa izgubiti imetak.
Ovaj san može da se odnosi na halifinog ministra.
NIL . Ako neko sanja da pije vode s rijeke Nila, dobiće zlata srazmjerno količini popijene vode.
Ako neko sanja da ga potapa ravničarska rijeka, ali da se u njoj nije udavio, to znači da će zapasti u veliku tugu, a ako je u snu izašao iz vode, to znači da će se riješiti tuge.
Ako neko sanja da je rijeka zahvatila njega, njegovu jahalicu ili nešto od njegove robe, ili ga ponijela, to znači da će pretrpjeti neku štetu i gubitak.
Ako neko sanja da u njegovu kuću teče bistra rijeka, imače lahkoću i steći će imetak.
Rečeno je da takav san za bogataša simbolizira bolest ko¬ja će ga zadesiti i korist koju će dobiti njegovi ukućani.
Kad neko sanja da mu iz ruke teče rijeka s koje ljudi piju, ako je bogat ili ugledan, to znači da on stanov¬ništvu svoga mjesta čini dobro, da ih materijalno pomaže i da mnogi dolaze nje¬govoj kući tražeći od njega pomoć koju im on pruža; ako je siromašan, to znači da će otjerati svoju ženu, sina ili nekog drugog iz svoje kuće zbog činjenja blu¬ da ili zbog nekog drugog ružnog postupka.
Ako neko sanja da mu u kuću teče bistra voda to mu znači neku lahkoću i dobijanje imetka.
POTOK simbolizira sredstvo ili mjesto sticanja opskrbe, npr. dućan, trgovačko putovanje, razni zanati i slično.
Potok može da simbolizira i ranu obzirom da iz nje može da curi tečnost koja podsjeća na tečenje potoka.
Potok takođe može da simbolizira i vodonošu i posudu za vodu obzirom da potok "nosi" vodu i da napaja.
Potok takođe može da simbolizira putni pravac obzirom da i potok teče svojim putem.
Potok takođe može da simbolizira stvoreno, jer stvoreno je nosi¬ lac organizma.
Potok takođe može da simbolizira život zajednice ukoliko je za¬jednički, ili život pojedinca ukoliko je privatni.
Ako neko sanja da bistri potok svojim koritom ulazi u grad; da ljudi zahvaljuju Allahu dž.š. na tom potoku i piju i pune svoje posude iz njega, da bi se to protumačilo, treba uzeti u obzir sta¬nje stanovništva tog grada; ako u gradu vlada zaraza, ona će nestati i Uzvišeni Allah će ih ojačati životom; ako vlada glad, Allah dž.š. će im dati izobilje, bilo posredstvom kiše, bilo dopremom hrane u grad; ako nije ni jedno ni drugo, to može da znači da će im u grad stići trgovci s brojnom robom, tako da će moći vr¬šiti kupoprodaju.
Ako je voda tog potoka bila prljava ili slana ili se izlivala iz korita i ljudima nanosila štetu, to znači da im prijeti neka nesreća, kao što je opšta prehlada u zimskom periodu ili vrućica u ljetnom periodu, ili da će im stići nep¬ rijatne vijesti o njihovim putnicima, ili da će u grad stići haram plijen, ili neki po kuđeni imetak, zavisno od ostalih pokazatelja u snu.,Ako neko sanja da potok teče u njegovu kuću ili dućan, to se odnosi na njega lično, a šta će mu se desiti, zavisi od čistoće i bistrine vode i od toga kako ona teče.
Ko sanja da mu potok teče u vrt ili njivu, da bi mu se protumačio san, treba uzeti u obzir njegovo sta¬ nje; ako je neoženjen, oženiće se ili će kupiti robinju koju će oženiti; ako ima že¬ nu ili robinju imaće s njom bračni odnos i ona će s njim zanijeti,to će se sve de¬ siti ako je njiva upijala vodu i ako je poniklo bilje.
Ako se sanja da potok teče si¬ lovito, što inače nije karakteristično za potoke i ako je voda potoka bila krvava, to znači da će njegova supruga imati bračne veze s nekim, dok je udata za njega ili poslije razvrgnuća braka a sve to srazmjerno njegovu stanju i ostalim po¬kazateljima u snu.
Neki vele: Ako neko sanja da je na potoku napravio branu i da se nije u njemu utopio, to znači lijep život, pogotovo ako je on vlasnik tog potoka, a posebno ako se voda ne presipa preko svog korita, ali ako se presipa lijevo i desno, to znači žalost i plač za stanovnike tog mjesta.
Ako neko sanja da potok teče između kuća, to znači lijep život za ljude.
Priča se da je neki čovjek sanjao potok pun smetlja i otpadaka, pa je uzeo lopa¬ tu i čistio potok, a zatim ga je saprao jačom količinom vode, i otklonio te nečis¬ toće iz potoka tako da je voda mogla brzo teći čista i bistra. I tome ko je sanjao sutradan se desilo da je dobio proljev nakon što je ranije imao tvrdu stolicu.
BAZEN simbolizira časnog i moćnog čovjeka koji čini drugima korist.
Ko sanja da je bazen pun dobiće čast i ugled od nekog darežljivca.
Ako sanja da iz tog bazena uzima abdest, spasiće se.
KANALIZACIJA simbolizira kućnog slugu obzirom da on čisti prljavštinu isto kao što kanalizacija nosi nečist. Kanalizacija takođe simbolizira prostitutku, po¬ gotovo ako teče putem ili utiče u radnje ili mjesta gdje ljudi svakodnevno gaze i mokre a i stoga što je Allahov Poslanik s.a.v.s. blud nazvao prljavštinom.
Kanalizacija može da simbolizira olakšanje ali i tugu obzirom da ona čini olakšanje ukućanima ukoliko teče, a ako se začepi i razlijeva, predstavlja brigu.
Ako neko sanja da se kanalizacija njegove kuće začepila, to znači da će mu robinja zatrud- niti, da će mu žena biti nepokorna ili da mu neće dati da s njom spava te će tako zapasti u brigu ili će mu biti zatvoreni neki putovi, zavisno od toga šta mu se dešava na javi, kao npr. da mu se prekine opskrba, da ima smetnji u braku, da ne¬ će moći otići na put ili da će imati neki spor.
Ovakav san može da simbolizira i zatvor mokraće.
Ako neko sanja da u nepoznati kanal mokri krvlju ili da je pao u njega, uprljao se i ukvasio njegovom vodom i prljavštinom, to znaci da će on počiniti blud s nekom ženom ukoliko se to od njega može očekivati, a ako to nije u pitanju, zapašće u brigu i nevolju zbog sluge, žene ili nekoga drugog, zavis¬no od ostalih činilaca u snu i na javi.
KOLO ZA NATAPANJE simbolizira slugu koji čuva imetak ljudi na skrivenom mjestu. Rečeno je da kola za natapanje i dolapi simboliziraju promet u trgovini, obrtanje kapitala i različite situacije na putu.
KRČAG simbolizira munafika najamnika kojem se povjeravaju razni poslovi. Pi¬ jenje vode iz krčaga tumači se kao dozvoljen imetak i lijep život.
Ko sanja da je po¬ pio pola krčaga vode, prošlo mu je pola života; ako je popio manje ili više, prošlo mu je onoliko života koliko je popio vode; isti je slučaj i sa pijenjem vode iz osta¬ lih posuda. Rečeno je i to da krčag simbolizira ženu, slugu ili roba.
Ako se sanja da je krčag pun ulja, meda ili mlijeka, to za dunjalučara znači pun trap, hambar, vre¬ će i veliku svotu novca. Isto se tumači ako se tako sanjaju i ostale posude.
VRČ S DRŠKOM simbolizira robinje, sluge dozvoljene za brak i bračne sastanke. Ko sanja da pije iz vrča dobiće imetak od strane gore već navedenih i uzurpira će njihova prava.
Neki kažu: Ko sanja da pije vodu iz nepoznate posude od ne¬ poznatog vodonoše na nenastanjenom mjestu - prošlo mu je života onoliko ko¬ liko je popio vode iz posude.
To može da znači i da mu je nestalo opskrbe u gra¬ du, mahali i trgu gdje živi, odakle je dotle imao sredstava za život i tome slično.
Sva pitka voda koja se sanja u nekoj posudi simbolizira sakupljeni halal imetak.
FRIŽIDER simbolizira uglednu ženu, prvakinju, korisnu, jako uslužnu, koja ima poslugu.
BAČVA simbolizira dobru ženu, a pijenje iz nje znači dobijanje imetka od te že¬ ne.
Ko sanja da sipa vodu u bačvu - pribavlja imetak i predaje ga ženi na čuva¬ nje.
VELIKI VRČ simbolizira izdržavaoca porodice. Takođe može da simbolizira blagajnu, riznicu, dućan, noseću ženu zbog vode koja se u njemu drži.
MJESINA simbolizira isto što i vrč.
CIJEV ZA VODU simbolizira odvažna čojveka koji ratu¬ je s vladarom.
Ako kroz cijev teče voda, ona može da simbolizira i valiju, a ako kroz nju ne teče voda, to znači da će valija biti smijenjen s položaja.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da pijem iz jed¬ nog malog krčaga tijesna grla. - Ibn Sirin mu je na to rekao: - Ti zavodiš robinju.
Ibn Sirin je upitan za san čovjeka koji je sanjao da je krčag svezao uzetom i spus¬ tio ga u bunar, pa kad je krčag napunio vodom i potegao uže, ono je puklo i kr¬ čag je ispao. Nato je Ibn Sirin rekao: - Uže mu simbolizira ugovor, krčag - ženu, voda - iskušenje, a bunar - zamku. - Tog čovjeka je njegov prijatelj poslao da mu zaruči izabranicu, međutim, on ga je iznevjerio i sam se oženio njome.
Neki čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu da je sanjao da na dlanu drži krčag napunjen vodom, pa je krčag ispao i razbio se, a voda mu je ostala na dlanu. Ibn Sirin ga je upitao: - Imaš li ti trudnu ženu? - a kad je on potvrdno odgovorio, onda mu je rekao: - Umrijeće ti žena, a dijete će ti ostati živo.
KOFA simbolizira čovjeka koji spletkama stiče imetak.
Ako neko sanja da kofom iz bunara vadi vodu i da je sipa u svoju posudu, to znači da on spletkareći zara¬đuje imetak; ako je vodu iz kofe prosuo izvan svoje posude, to znači da se taj imetak neće dugo zadržati u njega, da će ga nestati i da od njega neće biti koris¬ ti; ako je tom vodom zalijevao svoj vrt, to znači da će se tim imetkom okoristiti njegova žena, a on će se okoristiti od svoje žene; i ako mu vrt dadne plod, to zna¬ či da će mu žena roditi dijete.
Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ljude ili životinje, to znači da je on čovjek koji čini dobra djela, srazmjerno tome koli¬ ko je napajao, i on je kao pastir koji napaja svoje stado.
Ako neko sanja da sa sta¬ rog bunara napaja životinje, to znači da će se on sporiti zbog nečeg vjerskog ili svjetskog, zavisno od toga koliko je napajao.
Ako neko sanja da kofom vadi vodu za sebe lično, to znači da će on naporom i trudom postići ovosvjetskih dobara srazmjerno količini vode koju je izvadio.
Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Sanjao sam da sam na bunaru i da iz njega cr¬ pim vodu crnom stadu. Zatim je kofu uzeo Ebu Bekr i zahvatio jedanput ili dva¬ put, a njegovo zahvatanje vode bija še nejako - neka mu se Allah smiluje.
Zatim je kofu uzeo Omer ibn El-Hattab. Kofa se u njegovim rukama povećala, a crno stado se pomiješalo s bijelim. Nisam vidio nadarena čovjeka koji pravi čudo kao Omer ibn El-Hattab."
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Abbasu i rekao mu: - Sanjat) sam da sam spustio kofu u bunar i napunio dvije trećine kofe. - Nato mu je Ibn Abbas rekao: - Ti si odsutan od svoje porodice već 6 mjeseci, a kod kuće ti je ostala trudna žena, koja će ti roditi sina. - Na osnovu čega to tako tumačiš? - upita ga čovjek, a on odgovori: - Bunar simbolizira ženu. Radosna vijest koja je u vezi s bunarom bio je Jusuf a.s., te sam stoga zaključio da je u pitanju muško dijete. Dvije treći¬ne kofe su dvije trećine trudnoće (6 mjeseci), a preostala trećina ostaje do kraja trudnoće. - Nato mu je čovjek rekao: - Rekao si istinu! Ja sam već dobio pismo da mi je žena već 6 mjeseci u drugom stanju.
ČEKRK na bunaru simbolizira korisna čovjeka vjernika koji se trudi da pomog¬ ne ljudima u vjerskim i svjetskim stvarima.
Ako neko sanja da pomoću čekrka crpi vodu iz bunara da bi uzeo abdest, to znači da mu pomoć pruža vjernik koji se čvrsto uhvatio vjere Uzvišenog Allaha obzirom da uže simbolizira vjeru, pa ako je uz to uzeo abdest, to znači da je stekao oslonac protiv svake brige i tuge.
Rečeno je da kofa simbolizira i sredstvo za postizanje cilja.
Kad neko sanja da je u bunar spustio kofu, da bi mu protumačio san, treba da uzmeš u obzir njegovo stanje: ako traži da se oženi, to znači da će se oženiti, steći sigurnost i imati sre¬ tan brak, kofa na bunaru simbolizira muški spolni organ, voda - spermu, a bu¬ nar - ženu.
Ako kofu s uzetom i bunar sanja čovjek koji ima trudnu ženu, to znači da će mu ona roditi sina, shodno riječima Uzvišenog: ".. i on spusti kofu svo¬ ju. - Muštuluk - viknu on - evo jednog dječaka...", a ako nema trudnu ženu, to znači da će imati koristi od puta ili od onoga što traži obzirom da je putujuća ka¬ ravana koja je u bunaru našla Jusufa a.s. njega prodala i tako stekla materijalnu korist. Neki pjesnik je rekao: Opskrbu ne traži pustim željama, već spuštaj u bunar kofu za kofom; nekad ćeš je izvući punu vode, a nekada s puno blata i malo vode.
Ako osoba koja sanja da iz bunara vadi vodu traži znanje, bunar joj simbolizira profesora, a od njega će uzeti onoliko znanja koliko je vode izvukao iz bunara.
LAĐA simbolizira sve ono čime se čovjek spašava od utapanja obzirom da je Al lah dž.š. Nuha a.s. i one koji su s njim bili na lađi spasio od belaja i potopa koji je uništio nevjernike.
Lađa takođe može da simbolizira i islam obzirom da se is¬ lamom čovjek spašava od neznanja i smutnje.
Lađa takođe može da simbolizira čednu ženu ili robinju obzirom da se pomoću neke od njih čovjek spašava od vatre i iskušenja, a Allah dž.š. je lađu nazvao istim nazivom kao i robinju.
Lađa može da simbolizira i roditelje obzirom da oni svoju djecu spašavaju od nevolja, opasnosti, pa čak i smrti i obzirom da lađa u svojoj utrobi nosi putnike kao što majka nosi svoje dijete.
Lađa takođe može da simbolizira i Sirat ćupriju, čijim prelaskom će se vjernici spasiti Džehennema.
Lađa simbolizira i zatvor, brigu i vezanost ako se sanja da je usidrena, shodno kazivanju o Junusu a.s. Kad neko sanja da se morem vozi u lađi, da bi mu se protumačio san, treba uzeti u obzir njegovo stanje; tako: ako je nemusliman, primiče islam, pogotovo ako sanja da se penje u lađu usred mora, a prije toga je mislio da će propasti; ako je griješnik, pokajaće se za svoje grijehe; ako je siromah, obogatiće se; ako je bolestan, ozdra viće, izuzev ako snivač sanja da se u lađi vozi s umrlim osobama, ili ako u snu ima nešto drugo što ukazuje na smrt.
Kad neko sanja da se ukrcava u lađu, spa siće se od ovosvjetskih iskušenja; ako je zdrav i traži znanje, to znači da će se udružiti s alimom (učenjakom) ili će se okoristiti znanjem kojim će se spasiti od neznanja, na što nas podsjeća Musaovo a.s. putovanje u lađi s Hidrom a.s.; ako to sanja dužnik, vratiće dug i riješiti se brige; i ako to sanja osoba kojoj su uskra¬ ćena sredstva za život, Allah dž.š. će joj dati opskrbu odakle se i ne nada.
Ako neko sanja da lađa s njim plovi svojim svakidašnjim pravcem, to znači da će os¬ tvariti neku zaradu ; ako to sanja neoženjen čovjek, to znači da će se oženiti ili da će kupiti robinju, tako da će jedno drugo štititi od griješenja; i ako u lađi sanja neku osobu koja je već umrla, to znači da se ta osoba spasila Džehennema.
Ako neko ko se ukrcao u lađu sanja da je nastupio Dan skupa (nakon proživljenja poslije smrti) i da uspješno prelazi preko Siratćuprije, to znači da će se s lađom kojom putuje spasiti raznih strahota na moru, a ako ga je u snu prilikom prelas¬ka
Sirat-ćuprije zadesilo neko zlo, to znači da će ga i na moru zadesiti neko zlo.
Ako zatvorenik sanja da se ukrcao u lađu, to znači da će biti pušten iz zatvora; ako je s lađom stigao do obale i iz nje se iskrcao na kopno, to znači da će se još prije i još izvjesnije riješiti zatvora.
Kad neko sanja da se nalazi u usidrenoj lađi koju zapljuskuju uzburkani valovi, ako je u zatvoru, to znači da će u njemu du¬ go ostati; ako je bolestan, to znači da će mu bolest potrajati; ako živi u oskudici, to znači da će mu oskudica potrajati; ako namjerava ići na put, to znači da će mo¬ rati pričekati; ako je ugovorio brak, to znači da ga neće uskoro sklopiti; ako tra¬ ži nauku, posustaće, pogotovo ako se takav san sanja u toku zime.
Usidrena la¬ đa može da simbolizira zatvor obzirom da je Junus a.s. bio zatvoren u utrobu ri¬ be nakon što je prije toga lađa bila zaustavljena. Međutim, svršetak svih gore na¬vedenih stvari biće dobar, ako Bog da, obzirom da lađa uglavnom simbolizira iz¬ bavljenje i spas.
Tako, u lađi je bio spašen Nuh a.s. i oni koji su s njim bili u njoj; zatim Hidr a.s. i Musa a.s., spašena je i lađa kojom su se oni vozili, a koju je Hidr a.s. oštetio odvalivši joj jednu dasku da je ne bi uzeo vladar koji je uzimao plovne lađe, takođe je i Junus a.s. imao lijep svršetak nakon što je na lađi i nakon to¬ga preživio ono što je preživio.
Na osnovu kazivanja o Hidru a.s. i Musau a.s.
N eki vele: Ako neko ko se vozi lađom sanja da se lađa oštetila, to znači da će se spasiti oni koji njom putuju, izuzev ako ga je lađa u snu izbacila na kopno ili se nastavila kretati kopnom, što u tom slučaju nema dobro značenje, tako, ako to sanja bolesnik, to znači da će umrijeti i biti zakopan u zemlju; ako to sanja neko ko je na moru, stradaće ili će doživjeti brodolom obzirom da je neprirodno da lađa ide kopnom, kao što je prirodno da lađa strada ako je vjetar baci na kopno.
Ako onaj ko traži nauku sanja da je lađa u kojoj se nalazi s njim izašla na kopno i nastavila se kretati kopnom, to znači da će se on u svom znanju izdvojiti od os¬ talih i svoje znanje će upotrijebiti za novotarije u vjeri, licemjerstvo i pokvarenost obzirom da je pokvarenost - napuštanje pokornosti Allahu dž.š. i ona čini osnovu za samoisticanje, a nasilje je postavljanje stvari na njihovo nemjesto.
Ako neko sanja da lađa kojom se on vozi izlazi iz vode, koja joj predstavlja spas i sigurnost, i nastavlja kretanje kopnom, po kome je neprirodno da se ona kre¬ će, to znači da će on napustiti staru istinu i sigurnost, a ako ne to, onda je on, možda, dvospolac i sa ženom ima neprirodne spolne odnose, ili će osloboditi ro¬ binju a s njom nastaviti imati spolne odnose zloupotrebljavajući svoj autoritet, ili će slabo poslovati i zapasti u finansijske poteškoće tako da će zaradu tražiti ta¬ mo gdje mu ne dolikuje.
Ako neko sanja da je u lađi koja plovi po vazduhu, to ukazuje na propast onoga šta lađa simbolizira, bilo da je to vojska u čijem je on sastavu, bilo prevozno sredstvo kojim putuje, bilo nešto drugo.
Ako tako lađu sanja bolesni vladar, šeriatski pravnik, učenjak ili poglavar, ona mu simbolizira tabut.
Neki vele: Ako neko sanja da se nalazi u lađi na moru, to znači da će us¬ postaviti kontakt s nekim vladarom ili poglavarom. Lađa inaće simbolizira spat, od nevolje, brige, bolesti ili zatvora za onoga ko sanja da je posjeduje ili da se u njoj vozi, a ako sanja da je iz lađe izašao, to znači da je njegovo spašavanje iz neke od navedenih situacija još brže, a ako sanja da se nalazi u lađi koja je na kopnu, to znači da je ta situacija utoliko teža i spas dalji.
Ako upravitelj koji je smi¬ jenjen s položaja sanja da je ušao u lađu i zaplovio morem, to znači da će ponovo dobiti upravu od velikog vladara, srazmjerno veličini mora, a njegova upra¬ va će biti srazmjerna veličini i čvrstini konstrukcije lađe; a što je lađa dalje od kopna, to je manja vjerovatnoća da će biti smijenjen.
Rečeno je da sanjanje putovanja lađom po moru simbolizira put na kojem se kri¬ je opasnost, a što je lađa dalje od kopna, to znači da se je dalje od spasa.
Ako to sanja neko ko se bavi nekim poslom, to znači da mu je posao pun opasnosti; ako je u snu izašao iz lađe spasiće se i biće neposlušan svome Gospodaru (Allahu dž.š.), shodno Njegovim riječima: "A kada ih On do kopna dovede, odjednom druge Njemu ravnim smatraju".
Ako takav san sanja vlastodržac koji je izgubio vlast ili trgovac koji je pretrpio gubitak u trgovini, to znači da će povratiti i nadoknaditi ono što su izgubili. Kad neko sanja da se lađa potopila i da se on uh¬ vatio za jednu njenu dasku, ako je upravitelj, to znači da se vladar na njega rasrdio, ali će ipak biti spašen i biće mu vraćena uprava; ako je trgovac, prerrpjeće gubitak a potom ga nadoknaditi; a ako je u snu potonuo, to znači da će da tone i na javi.
Ako neko sanja da je u lađi koja je zaronila u morske dubine, to znači da će ga neko tako zarobiti i ulivati mu strah tako da će mu smrt biti najlakši iz¬ laz iz te teške situacije.
Ako neko sanja da se njegova lađa raspala i počela da to¬ ne, to znači da će doživjeti neku nesreću od strane svog pretpostavljenog.
Rečeno je da sanjanje porinuća lađe u more simbolizira siguran put, shodno riječima Uzvišenog: "... i daje vam da se koristite lađama koje plove morem voljom Njegovom..."
Sanjanje lađe pune ljudi simbolizira spas na putu (sretno putovanje) onih koji se na njoj nalaze, shodno riječima Uzvišenog: "I Mi smo njega i one ko¬ji su bili uz njega u krcatoj lađi spasili..."
Ako neko sanja da je prihvatio za veslo lađe, to znači da će steći znanje i imetak od strane nekog moćnika.
Hvatanje za brodsko uže simbolizira lijepu vjeru i druženje s dobrim ljudima, shodno riječi¬ma Uzvišenog: "Uhvatite se svi za Allahovo uže i nemojte se cijepati!"
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da se nala¬ zim u crnoj lađi i da od nje nije ostalo ništa izuzev užadi. - Nato mu je Ibn Sirin rekao: - Od tvoje vjere nije ostalo ništa osim iskrenosti.
Ako se sanjaju brodska užad, ona simboliziraju drugove u vjeri.
42-TUMAČENJE SNOVA O VATRI,NJENIM SRDSTVIMA I PRIBORU,TE DRVA, UGALJ,OGNJIŠTE,PEĆ,MANGALA,LAMPA,SVIJEĆA,KANDILJ I DR.
VATRA simbolizira vladara obzirom na njenu supstancu i njenu moć u odnosu na druge elemente i obzirom da ona može da nanosi štetu i korist.
Vatra može da simbolizira i Džehennem ili Allahovu dž.š. kaznu.
Ona takođe može da simbolizira i grijehe, greške, haram i sve ono što vodi u Džehennem, od riječi ili od dijela.
Vatra katkad simbolizira i uputu, islam, znanje i Kur'an, obzirom da se po¬ moću nje svijetli i nalazi put u tmini, shodno Musaovim a.s. riječima navedenim u Kur'anu: ", Ili ću naći u vatri uputu", koju je i našao jer je iz nje čuo govor Uz¬višenog Allaha, i dobio je uputu.
Vatra takođe može da simbolizira i opskrbu, ko¬rist i bogatstvo obzirom da se ona koristi za pribavljanje opskrbe putnicima i oni¬ma koji su kod svojih kuća, shodno riječima Uzvišenog: "Mi činimo da ona pod¬sjeća i da bude korisna onima koji konače..." Arapi imaju običaj reći: "Tom i tom se ugasila vatra" kad hoće reći da je neko osiromašio ili da je umro, a isto tako imaju običaj u noći naložiti vatru da posluži kao orijentacija i utočište onima ko¬ ji putuju noću.
Gorenje vatre simbolizira darežljivost ili bogatstvo, a gašenje vat¬ re simbolizira škrtost ili siromaštvo.
Vatra može da simbolizira i džine obzirom da su oni od nje stvoreni.
Vatra mo¬ že da simbolizira i sablju ili smutnju ukoliko pucketa, dimi se i ima plamene je¬zike.
Vatra može da simbolizira i vladarovu kaznu, a njom kažnjava i Allah, koji je vladar na oba svijeta.
Vatra takođe može da simbolizira sušu, najezdu skaka¬vaca ili zarazne bolesti, kao što su boginje, kuga i dr.
Ako neko sanja da s neba pada vatra na kuće i naselja popraćena dimom i ližući plamenim jezicima, to znači da će u tom mjestu doći do smutnje i prolijevanja krvi, pogotovo ako je zahvatila kuće i bogataša i siromaha, ili to može da simbolizira namet na vilajet od strane vladara, pogotovo ako je vatra zahvatila samo kuće bogataša.
Ako je ta vatra u vidu žeravice, bez plamena, ona u tom slučaju simbolizira zarazne boles¬ti, pogotovo ako je zahvatila cjelokupno stanovništvo.
Ako se sanja da se vatra s neba spustila na polje, njive, usjeve, voćke i biljke, to simbolizira sušu.
Ako neko sanja da je naložio vatru na prometnom putu ili radi orijentacije drugih, to znači da će on steći znanje i uputu i time potpomagati druge ukoliko je toga dostojan, a ukoliko nije, to znači da će dobiti vlast i biti u situaciji da potpomaže druge.
Ako ta vatra nije bila na putu, ili ako je pržila one koji bi pored nje prolazili, zahvaćala ih svojim iskrama uznemiravala ih dimom ili im palila odjeću i tijelo i štetila im očima, ona u tom slučaju simbolizira novotariju koju će snivač uvesti u običaj ili namjerava da je uvede, a može da simbo¬lizira i vladara silnika kod kojeg će snivač naći utočište i službu, ili kojeg će va¬rati, zavisno od toga koliko se trudio oko vatre ili ako je bježao od nje.
Ako neko sanja ogromnu vatru koja nije nalik ovosvjetskoj vatri i koja je naložena da bi on u nju bio bačen, to znači da on ima mnogo neprijatelja koji mu prave spletke a koje će on pobijediti i nadvisiti, a ako su ga u vatru bacili, to znači da će biti spa¬ šen, kao što je bio spašen i Ibrahim a.s. Navedeno važi ukoliko su oni koji su to s njim činili njegovi neprijatelji, ili ako je on dobar čovjek.
Međutim, ukoliko je vatra ugrožavala samo njega, ali ne i druge, ili ukoliko se oni koji je potpaljuju dogovaraju da ga ugroze, neka se u tom slučaju pričuva Allaha dž.š., svoga Gos¬ podara, i neka se prođe djela koja čini a koja vode u Džehennem, prije nego što dospije u sam Džehennem i vatra mu u tom slučaju simbolizira opomenu i zas¬ trašivanje da prekine s dotadašnjom praksom.
Ako neko sanja da posjeduje vat¬ ru u svojoj peći, na ognjištu ili nečem drugom što služi za loženje vatre, ona u lom slučaju simbolizira bogatstvo i korist koju će ostvariti, pogotovo ako se on izdržava od profesije vezane za vatru i ako je to sanjao u zimskom periodu.
Ako neko sanja da mu je vatra zapretana, ugašena, postala pepeo ili je ugasila voda ili kišnica, to znači da će biti onemogućen da obavlja zanat ili posao kojim se ba¬vi.
Kad neko sanja da je u peći, na ognjištu i si. naložio vatru da bi pripremio hra¬ nu i jelo, ako profesionalno nije vezan za vatru, to znači da će tražiti imetak i op¬skrbu u vladarovoj službi, ili koristeći njegov autoritet ili pomoć, ili da će to tra¬ žiti nekim sporom, svađom, mešetarenjem ili od predstavništva, ili, pak, da će svojim govorom uskovitlati prašinu i izazvati zlo.
Ako neko sanja da se vatra rasplamsala i zahvatila hranu ili neki drugi artikal, to znači da će to poskupiti.
Takav san može da znači da će vladar snivača pozvati na odgovornost i da će zaplijeniti njegov imetak.
Ako neko sanja da jede vatru, to znači da on jede ha¬ram imetak, prljavu (nedozvoljenu) zaradu ili imetak jetima (sirote), na što ukazuje i kur'anski tekst.
Ako neko sanja da vatra govori iz krčaga ili neke druge posude, to znači da je osoba koju dotična posuda simbolizira opsjednuta džini¬ma i da iz nje i preko njenog jezika govori džin.
Neki vele da vatra simbolizira rat ukoliko se sanja da ona ima plamen i da daje zvuk, a ako nema izgleda za rat, to onda može da simbolizira zarazne bolesti i pomor koji će zadesiti stanovniš¬ tvo tog kraja.
Ebu 'Amr en-Nah' i je rekao Allahovu Poslaniku s.a.v.s.: - Sanjao sam da je iz zemlje izašla vatra, da se ispriječila između mene i mog sina i da je govorila; -
Raspali, raspali, i ko vidi i ko ne vidi! Nadahnite me! Poješću vas sve, i vaše po¬ rodice i vaše imetke! - Na to je Poslanik a.s. rekao: - To je fitneluk (smutnja) ko¬ji će se desiti u ahiri zemanu. Ljudi će ubiti svog imama. Zatim će se u skupina¬ ma dug vremenski period sporiti - i Poslanik a.s. je prste jedne ruke okrenuo prema prstima druge ruke, pojašnjavajući te sukobe, a zatim dodao: - Zlikovac će se smatrati dobrim, a krv vjernika od strane nekih vjernika biće smatrana cioz- voljenijom od pijenja vode.
Ako neko sanja da je naložio vatru da bi se ogrijao, to znači da on preduzima neš¬ to da bi se zaštitio od siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo.
Ibn Sirin je upitan za nekog čovjeka koji je sanjao da na palcu ima svjetiljku, naš- to je on rekao: - Taj čovjek će oslijepiti, pa će ga njegova djeca voditi.
Ako neko sanja da je naložio vatru da bi na njoj ispržio meso, to znači cia će on izazvati ogovaranje ljudi, a ako je uzeo nešto pečenja, to znači da će dobiti neš¬ to imetka koji će biti popraćen žalošću.
Ako neko sanja da je potpalio vatru da bi na njoj u loncu skuhao hranu, to znači da će on pokrenuti nešto zbog čega će ocl izdržavaoca porodice dobiti neku korist, a ako u loncu nije bilo hrane, to znači da će svojim riječima podbosti nekog čovjeka i navesti ga na nešto pokuđeno.
Ako se sanja da je vatra zahvatila neki dio tijela ili odjeće, to simbolizira nekak¬ vu štetu i nesreću.
Ako neko sanja da potpaljuje vatru, to može da znači da će od vladara dobiti neki haram imetak.
Ako neko sanja da ga je vatra opekla, to znači da će ga ljudi ogovarati.
Opekotina od vatre simbolizira bol nanesen zlim jezicima. Iskre simboliziraju zao govor.
Ako neko sanja da po njemu padaju is¬kre, to znači da će biti uznemiren neželjenim govorom.
Ako neko sanja da u ru¬ ci drži upaljenu glavnju ili baklju, to znači da će od vladara dobiti obilan imetak, a ako sanja da ju je bacio među ljude, to znači da će medu njih ubaciti neprija¬ teljstvo koje će im nanijeti štetu.
Ako trgovac sanja da je vatra zahvatila njegovu robu, to znači da će mu roba imati dobru prođu. U narodu se, inače, za robu ko¬ ja ima dobru prođu kaže da "ide k'o na vatru". Takav san mu takođe može da znači da mu je roba haram.
PEPEO simbolizira neistinit govor od kojeg nema nikakve koristi.
Ako neko sanja da loži vatru pred kapijom vladara, to znači da će dobiti vlast i moć.
Ako neko sanja razgorjelu vatru koja se diže visoko, koja daje veliki sjaj i koja ljudima koristi, to znači da je on moćan i koristan čovjek.
Ako neko sanja da s društvom sjedi oko vatre, siguran od njene opasnosti, vatra u tom slučaju simbolizira blagodat, blagoslov i moć, shodno riječima Uzvišenog: "... nek su blagos¬ lovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje..."
Ako neko sanja da mu vatra izlazi iz kuće, dobiće upravu ili će ojačati u trgovini ili u zana¬tu kojim se već bavi.
Ako čovjek koji ima trudnu ženu sanja da mu vatra pada s glave ili izlazi iz ruke svijetleći i bacajući sjaj, to znači da će mu žena roditi muško dijete, koje će postati čuveno.
Ako neko sanja da mu je na kućnim vratima baklja koja se ne dimi, to znači da će otići na hadž, a ako sanja da je baklja nasred kuće, to znači da će u kući biti provedena svadba.
Ako neko sanja da je u mrkloj noći opazio vatru, postići će moć, pobjedu, veselje, blagodat i vlast, shodno kazivanju o Musau a.s.
Ako neko sanja da je u njegovoj peći naložena vatra, to znači da će mu zatrudnjeti žena ako za to ima vjerovatnoće.
Ako neko sanja da se s neba spušta vatra i da ga ona prži ali on to ne osjeća, to znači da će mu u kuću ući vojska.
Ako neko sanja da mu vatra izbija iz prstiju, to znači da on pi¬sanjem čini zlo; ako mu vatra izbija iz usta, to znači da je on doušnik, i ako sanja da mu vatra izbija iz dlanova, to znači da on čini posao kojim nanosi zlo drugima ljudima.
Ako neko sanja da je naložio vatru u nekoj ruševini i da ljude poziva da priđu vatri, to znači da on ljude poziva u zabludu i novotariju, a odazvaće mu se onaj koga je vatra u snu zahvatila.
Ako neko sanja da mu je izgorjela kuća, to znači da bi mu se kuća us¬ koro mogla srušiti.
Neki čovjek je došao kod Ibn Sirina i rekao mu: - Sanjao sam da sam papuče sta¬ vio u vatru, pa je jedna papuča izgorjela, a druga je samo nagorjela. - Na to mu je Ibn Sirin rekao: - Ti u Perziji imaš stoku. Pola stada ti je propalo, a od druge polovine ćeš imati malo koristi. - Tako se i desilo.
Ako neko sanja da se nalazi u vatri ali da ne osjeća njenu vrelinu, to znači da će postići iskrenost, vlast i pobjedu nad svojim neprijateljima, shodno kazivanju o Ibrahimu a.s.
Ako neko sanja da gasi vatru i varnice, to znači da će on na tom mjes¬ tu smiriti neku pobunu, smutnju i trvenje.
Ako neko sanja da se vatra koja je naložena u kući za osvjetljavanje ugasila, to simbolizira smrt porodičnog starješine, a ako se sanja da je tako ugašena vatra koja je gorjela u gradu, to simbolizira smrt učenog poglavara tog grada.
Ako neko sanja da se u njegovom vrtu gasi vatra, to simbolizira njegovu ili smrt nekoga iz njegove porodice.
Ako neko sanja da mu se vatra u kući zagasila pa zatim puhnuo vjetar i raspirio je, to znači da će mu u ku¬ ću ući lopov.
Kad neko sanja da loži vatru i da mu se vatra ugasila, ako je u ratu, pretrpjeće poraz, a ako je trgovac, pretrpjeće gubitak u trgovini.
DIM simbolizira strah i kaznu od Uzvišenog Allaha ili kaznu od strane vladara. Ako neko sanja da mu iz dućana izlazi dim, dućan će mu donositi obilje, zahva¬ ljujući vladaru, nakon što je ranije trpio nestašicu.
Ako neko sanja da mu dim iz¬lazi ispod lonca u kojem se kuha meso, postići će dobro, i blagostanje i spasiće se neke opasnosti.
Ako neko sanja da ga je dim obuhvatio tako da se on u njemu izgubio, to znači da će ga spopasti vrućica, a ako osjeti toplotu od dima, to zna¬ či da će ga zadesiti tuga i briga.
OGRJEVNO DRVO simbolizira prenošenje tuđih riječi. Bacanje drva u vatru sim¬ bolizira hrljenje vladaru.
DRVENI UGALJ simbolizira opasnog čovjeka. Neki vele da on simbolizira haram imetak. Neki, opet, vele da on simbolizira opskrbu od vladara.
UGALJ . Neupotrebljivi i beskorisni ugalj simbolizira isto što i pepeo tj. nešto laž¬ no i beskorisno.
Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od nečega što je u vezi s ugljem.
Sejf ibn Zu Jezen je sanjao da se na Aden s neba spušta vatra i da pada na svaku kuću gaseći se potom i pretvarajući se u ugljevlje. On je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: - Abesinci će zavladati tvojim gradom. - Tako je i bilo.
Rečeno je da pepeo simbolizira haram imetak, a neki vele da simbolizira opskr¬bu dobijenu od vladara.
Ako neko sanja pepeo, to znači da će biti iznuren nekim vladarovim poslom i taj posao će mu donijeti jedino jad.
Ako neko sanja da pot¬paljuje PEĆ , to znači da će ostvariti neku ličnu i materijalnu korist.
Kad neko sa¬ nja da se u vladarovoj kući nalazi peć, ako vladar ima neki problem, riješiće ga, a ako ima neprijatelja, pobijediće ih.
Ako neko ko je dostojan uprave sanja da gradi peć, to znači da će dobiti vlast i moć i da će se spasiti od neprijatelja ako ih ima.
Ako neko sanja da je dobio peć bez pepela, to znači da će oženiti ženu od koje nema nikakva dobra.
MANGALA od željeza simbolizira ženu iz moćne porodice.
Mangala od bronze simbolizira ženu iz porodice koja se predala traženju ovosvjetskih dobara.
Ako se sanja drvena mangala, ona simbolizira ženu iz munafičke porodice.
Mangala od kreča simbolizira ženu iz porodice koja liči na faraonsku porodicu. Mangala od blata simbolizira ženu iz vjerničke porodice.
Mangala na kojoj ima vatre sim¬ bolizira vlast, a mangala na kojoj nema vatre simbolizira dokolicu.
SVJETIONIK simbolizira slugu. Sve promjene koje se sanjaju da se dešavaju na svjetioniku simboliziraju promjene koje će se desiti sluzi.
SVJETILJKA simbolizira izdržavaoca porodice.
Ako neko sanja da je upalio svje¬ tiljku, to znači da će steći znanje i visok položaj.
Ako neko sanja da puhanjem iz usta gasi svjetiljku, to znači da on remeti nekog čovjeka koji je na istini, ali mu to neće poći za rukom, shodno riječima Uzvišenog: "Oni žele da ugase Allaho- vo svjetlo svojim ustima, a Allah će upotpuniti Svoje svjetlo".
Ako neko sanja da danju ide sa svjetiljkom, to znači da mu je vjera jaka i da je na pravom putu, shodno riječima Uzvišenog: "...i daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići..."
Ako neko sanja da noću ide sa svjetiljkom, to znači da on klanja tehedžclžud na¬maz ako je toga dostojan, ili će biti upućen u nečemu u čemu je zbunjen i izgubljen obzirom da se čovjek pomoću svjetla spašava od gubljenja u mraku i nalazi pravi put, ih je možda zapao u grijehe i pokajaće se za njih.
Ako neko sanja da mu se prst ili neki drugi dio tijela pretvorio u svjetiljku, to znači da će mu se pojasniti i jasno dokazati nešto što mu je bilo nejasno.
Ako neko sanja da posjeduje svjetiljku, to znači da će ga pohoditi vladar ili neki učenjak ili će dobiti blagos¬lovljenu opskrbu.
Ako neko sanja da ima svjetiljku koja svijetli kao sunce, to zna¬ či da će naučiti Kur'an ; da će ga tumačiti. Svjetiljka takode simbolizira povećanje svjetla u srcu, jačanje vjere i postizanje onog što se želi. Rečeno je i to da svje¬ tiljka simbolizira pobožno dijete, učenog šeriatskog pravnika ili darežljivog tr¬ govca.
Ako neko sanja svjetiljku u svojoj kući, to znači da će mu se roditi blagos¬ lovljeni dječak.
Kad neko sanja da mu se je u ruci ugasila svijeća, ako je vladar, izgubiće vlast, ako je trgovac, pretrpjeće gubitak, i ako je bogataš, izgubice imetak, shodno riječima Uzvišenog: "Slični su onima koji potpale vatru, i kada ona osvijetli njihovu okolinu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide!"
Kad neko sanja svjetiljku u svojoj kući, ako je neoženjen, oženiće se, a ako je bolestan, ozdraviće.
Svjetiljka koja ne daje svjetlo simbolizira tugu. Sve svjetiljke mogu da simboliziraju otkrivanje skrivenih stvari.
FITILJ simbolizira odgojiteljicu koja je u službi ljudi.
Ako se sanja da je sav fitilj izgorio, to znači da će odgojiteljica umrijeti.
Ako se sanja da je s fitilja pala iskra i izazvala požar, to znači da će odgojiteljica počiniti neki grijeh i posrnuće.
VOŠTANA SVIJEĆA simbolizira vladara ili odraslog sina koji se opasao snagom i koji pruža materijalnu pomoć. Pravljenje svijeća od voska simbolizira dobijanje nekog halal imetka u čije sticanje je uložen veliki trud obzirom da se odvaja¬ nje voska od meda koristi vatra.
KANDILJ simbolizira dijete koje će steći visok položaj, popularnost, ugled i spomen i koje će biti korisno.
Pravovremeno upaljeni kandilj koji šija simbolizira izdržavaoca porodice ili učenjaka. Kandilji u džamiji simboliziraju ulemu (učenja¬ ke), pobožne ljude i Kur'an. Ebu 'Ujejne je sanjao da su se pogasili džamijski kandilji. Nedugo zatim umro je (učenjak) Muse'ir ibn Keddam.
KRESIVO simbolizira provjeru u svrhu razjašnjenja.
Ako neko sanja da je kresi- vom potpalio vatru da bi se na njoj ugrijao, to znači da će se on zbog svog siro¬maštva obratiti za pomoć dvojici ljudi od kojih je jedan gruba srca i ima moć a drugi izuzetno jak, i om će mu pružiti pomoć, jer kad se takva dva čovjeka sas¬ tave, oni čine osnovu vlasti i simboliziraju je obzirom da kamen simbolizira čov¬ jeka gruba srca, željezo - jakog čovjeka, a vatra - vladara.
Ako žena sanja da je ukresala, potpalila i puhanjem raspirila vatru, to znači da će roditi dječaka.
Ako neko sanja da je kamenom udario o kamen i da je tom prilikom izazvao varni čenje, to znači da će se dvojica grubijana žestoko sukobiti obzirom da varnice, između ostalog, simboliziraju i borbu sabljama.
Neki vele: Ako neoženjen čov¬jek sanja da kreše kresivom, to znači da će se on oženiti; ako se prilikom kresa¬ nja pojavila vatra, to znači da će mu žena roditi sina.
Pojava vatre prilikom kre¬ sanja može da simbolizira i sukob između supružnika ili između dvojice ortaka. Iskre kresiva simboliziraju zao govor sukobljenih strana.
Ako iskra zapali odjeću ili opeče tijelo, to simbolizira štetu u imetku, časti ili tjelesnom zdravlju, a ako za¬ pali mushaf, ili padne u oko to simbolizira sukob u vezi s vjerom.
LAMPA simbolizira izdržavaoca porodice obzirom da on bdije nad onima koje izdržava. Lampa može simbolizirati i suprugu, a fenjer supruga.
Fenjer takode može da simbolizira supruga, a njegov fitilj suprugu ili dijete koje izlazi iz njene utrobe.
Svjetiljka može da simbolizira svakoga onoga ko upućuje sebe i druge.
Ako se sanja da se svjetiljka ugasila, to ukazuje na smrt onoga koga svjetiljka simbolizira ako je bolestan, kao što je učenjak, izdržavalac porodice ili dijete.
Takav san takode može da znači da će snivač oslijepiti ili da će izgubiti vjeru, za¬ visno od ostalih pokazatelja u snu i na javi.
Ako čovjek sanja da mu u kući svi¬jetli svjetiljka, to znači da su mu žena ili dijete izuzetno dobri.

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Post od Senad » Sre Nov 07, 2007 9:00 pm

TEME 43 i 44


43-TUMAČENJE SNOVA O DRVEĆU KOJE DAJE PLODOVE O NJIHOVIM PLODOVIMA,DRVEĆU KOJE NE DAJE PLODOVE,VRTOVIMA, VINOGRADIMA I PROLJETNOM BILJU
VRT (bašča) simbolizira ženu obzirom da se on napaja, nosi i rada plodovima.
Drveće i biljke koje rastu u vrtu, kao i njihovi plodovi, simboliziraju ženinu po¬ rodicu.
Nepoznati vrt simbolizira časni mushaf, jer je on kao vrt koji neprestano rađa plodovima milosti, njegova pravila su vječna i on podsjeća na vječno stab¬lo. Ono čime se u njemu obećava i prijeti simbolizira slatke i kisele plodove.
Nepoznati vrt može da simbolizira i Džennet i njegove blagodati obzirom da Arapi vrt nazivaju Džennetom, a Uzvišeni Allah Džennet naziva vrtom (baš čom): "Kome bi od vas bilo drago da posjeduje bašču punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke...?"
Vrt može da simbolizira i tržnicu ili mladoženjinu ku¬ću, tako da drveće simbolizira sofre, a plodovi - hranu na soframa.
Vrt može da simbolizira i svako mjesto, čovjeka ili životinju koji donose korist, kao što je du¬ ćan, han, javno kupatilo, gumno, rob, stoka ili druge nekretnine obzirom da je drveće, ako postoji u vrtu, ili razne biljke koje rastu u vrtu, isto kao imanje koje donosi prihod onome ko ga posjeduje ili kao roblje i stoka od koje se ima koris ti.
Vrt takođe simbolizira kuću učenjaka, mudraca ili vladara, koja okuplja ljude raznih društvenih kategorija.
Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vr¬tu, da bi mu se protumačio san treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je osoba koju je sanjao da se nalazi u vrtu, to znači da se ona nalazi u Džennetu i da uži¬va džennetske blagodati; ako je osoba koja je u snu bila u vrtu bolesna, to znači da će umrijeti i otići u Džennet ukoliko je u snu bila u nepoznatom vrtu; ako se osoba koja je u snu bila u vrtu bori na Allahovu putu, to znači da će poginuti kao šehid, pogotovo ako je u vrtu bila žena koja ga je pozivala sebi, ako je u vrtu pio mlijeko ili med iz rijeka koje su kroz njega tekle ili ako plodovi u vrtu nisu nali¬ kovali plodovima koje je do tada poznavao; ako je osoba koja je u snu bila u vr¬ tu neoženjen čovjek, to znači da će se oženiti i sa ženom će uživati isto kao što je uživao u vrtu, bilo da je u pitanju dobro, bilo zlo i zavisno od vremena; tako, ako je u vrtu bio u vrijeme opadanja lišća i kada nema plodova, to znači da će ga od žene zadesiti ono što on ne želi i što prezire, kao što je siromaštvo, bruka ili bolest, a ako je u vrtu bio u vrijeme nastanka plodova i kad sve buja i raste, to znači da će sa ženom postići sve suprotno gore navedenom.
Ako takav san sanja oženjena osoba, koja hlepi za ženinim imetkom i ljepotom, san mu treba rastu¬ mačiti uzimajući u obzir vrijeme, kao što je već objašnjeno, kao i to šta je radio u vrtu, je li govorio, pio, jeo plodove ili ih je sakupljao.
Ako takav san sanja ne¬ ko ko ima neku potrebu kod vladara ili raspravu na sudu, njegov slučaj će se ri¬ ješiti zavisno od vremena odnosno godišnjeg doba u kojem se sanjao u vrtu kao i od toga šta je radio u vrtu, uzimajući u obzir simboliku plodova i ostalog.
Ako neko sanja da se nalazi u vrtu zajedno s ljudima koji obavljaju istu profesiju kao i on, vrt u tom slučaju simbolizira njihovu profesiju i stanje te profesije, koje od¬govara stanju vrta u kojem se sanjao sa svojim kolegama.
Isto tako, ako neko sa¬ nja da ulazeći u vrt baca pogled na svoje javno kupatilo, han, pekaru ili neki drugi objekat koji mu predstavlja izvor prihoda, to znači da će mu prihodi od tog objekta biti onakvi kakav je vrt sanjao uvažavajući godišnje doba u vrtu.
Ako neko sanja da je u njegov vrt ušao njegov nadničar ili rob koji se u vrtu pomok¬ rio, ili ga je navodnjavao s nečijeg tuđeg potoka ili bunara, to znači da ga taj nadničar ili rob vara s njegovom porodicom, ženom ili robinjom.
Ako neko sanja da se nalazi u vrtu i da u njemu mokri krvlju ili da ga napaja nečijom tuđom vo¬ dom, to znači da će počiniti blud s nekom ženom ukoliko je vrt bio nepoznat, a ukoliko je vrt bio njegov, to znači da on svojoj ženi prilazi kao homoseksualac ili da s njom ima spolni odnos dok ona ima menstruaciju. Rečeno je i to da vrt, vi¬ nograd i perivoj simbolizira traženje oprosta za počinjene grijehe.
VINOGRAD simbolizira ženu. Ljepota i rodnost vinograda simboliziraju ženinu ljepotu i bogatstvo. Debljina stabla vinove loze simbolizira ženinu debljinu, visi¬ na - njen životni vijek, a plodovi - njeno bogatstvo.
Vinova loza okićena grožđem može da simbolizira i ovosvjetsko izobilje.
Ako neko sanja da zalijeva bašču, to znači da će imati spolni odnos sa ženom.
Ako neko sanja da ulazi u ne¬ poznatu bašču, s čijeg drveća je opalo lišće, to znači da će ga zadesiti neka briga.
Ako neko sanja da je njegov vrt sasušen, to znači da se on ne sastaje sa svojom ženom u postelji.
Sanjanje poznatog drveća simbolizira ljude koji su u odnosu na druge ljude kao to drveće u odnosu na drugo drveće.
Ako neko sanja da se posvetio nekom drvetu, to znači da će se posvetiti čovjeku koji po svojoj prirodi odgovara tom drvetu.
Ako neko sanja da posjeduje mnogo palmi, to znači da će dobiti vlast nad ljudima, srazmjerno broju palmi.
Ako neko sanja palme na ne¬ kom mjestu na kojem ih na javi nema, one simboliziraju prinos koji će ostvariti onaj na čijem su zemljištu sanjane.
Ako neko sanja da je s palmi ubrao plodove (hurme), to znači da će se on okoristiti od nekih uglednih ljudi ili od nekog čas¬ nog imanja obzirom da palme simboliziraju ugled, čast i slično, jer su one odlič-nije od ostalih voćki.
STABLO ORAHA simbolizira škrtog, napornog i teškog ne-Arapa.
Orah (plod) simbolizira s teškom mukom i naporom stečeni imetak.
Ako neko sanja da se ig¬ ra s nekim orahom, to znači da će imati neki spor i svađu.
Isto se tumači i ako sa¬ nja da se igra nečim drugim i pobijediće onaj ko je pobijedio u igri, a sve je to u principu haram i pokvarenost.
Ako neko sanja da se nalazi na stablu oraha, t znači da će uspostaviti vezu s nekim značajnim ne Arapom.
Ako je u snu sišao s oraha, to znači da će prekinuti vezu s tim ne-Arapom.
Ako s oraha padne i um¬ re, to znači da će nastradati i poginuti od ruke tog ne Arapa.
Ako se orah pod njim slomio, to znači da će taj ne-Arap nastradati, a nastradaće i snivač ako je prilikom pada umro, a ako nije, spasiće se.
Ako je prilikom pada s oraha slomio ruke ili noge, to znači da će biti na rubu propasti i u velikom belaju, ali će se ipak spasiti. Slično se tumači i ako je u pitanju neko drugo stablo uzimajući u obzir njegove karakteristike i mjesto gdje uspijeva.
LOTOS simbolizira čovjeka časna roda, koji je ugledan, marljiv i plodonosan, srazmjerno ljepoti i plodnosti lotosa koji se sanja.
Plod lotosa simbolizira imetak kojem nema cijene, i nijedan plod se ne može mjeriti s njim.
STABLO MASLINE simbolizira blagoslovljenog čovjeka koji mnogo koristi svojoj porodici.
Plod masline simbolizira brigu i žalost za onoga ko sanja da ih je do¬ bio, da ih posjeduje ili da ih jede.
Stabla inače mogu da simboliziraju žene obzirom da se stabla navodnjavaju i da ona rađaju plodove.
Stabla takođe mogu da simboliziraju dućane, sofre, robove, sluge, domaće životinje ili ostala mjesta na kojima se čuva hrana ili imetak, kako što su trapovi, hambari i si.
Stabla takođe mogu da simboliziraju vjere i razne pravce obzirom da je Uzvišeni Allah lijepu riječ uporedio s lijepim stablom tj. s palmom, a Allahov Poslanik s.a.v.s. je palmu uporedio s muslimanom, a stablo koje je sanjao da ga je prihvatio uporedio je s namazom kojim je zadužio svoje sljedbenike.
Uzimajući da stablo simbolizira čovjeka, tumači snova vele da listo¬ vi stabla simboliziraju njegovu narav, ljepotu i odijevanje, grane stabla simboli¬ ziraju njegovo porijeklo, njegovu braću i njegova uvjerenja, srčika stabla simbo¬lizira njegove tajne i njegova skrivena djela, kora stabla simbolizira njegovu va¬njštinu, boju kože i poslove kojima se kiti, sokovi u stablu simboliziraju njegovu vjeru, pobožnost i život.
Drugi tumači snova su, poredeći čovjeka i stablo, nap¬ravili drugačiju usporedbu.
Ako neko sanja da posjeduje stablo, da se nalazi na njemu ili ga neko drugi tako sanja, da bi se san protumačio, treba uzeti u obzir ostale pokazatelje.
Ako je tako sanjana umrla osoba, koja je u Kući istine, treba uzeti u obzir kakvo je to stablo, pa ako je ono veliko, lijepo i krasno, to znači da se ta umrla osoba nalazi u Džennetu, a stablo koje je sanjano može da predstav¬ lja Sedžeretu-t-tuba (džennetsko stablo), i u tom slučaju blago toj umrloj osobi i divan li je njen kraj, a ako je to stablo ružno, obraslo trnjem, crno i smrdljivo, to znači da umrla osoba ispašta kaznu i to stablo možda predstavlja zekkum (džehennemsko stablo) koje je zaslužio zbog svog nevjerovanja i pokvarenosti njegovih stremljenja.
Ako takav san sanja bolesnik, to znači da će umrijeti i da će otići u Džennet ili Džehennem, zavisno od samog stabla: Ako takav san sanja neoženjen čovjek, to znači da će stupiti u brak sa ženom koja svojom prirodom i ostalim osobinama odgovara prirodi i osobinama stabla.
Ako takav san sanja osoba koja ima bolesnog bračnog druga, da li će mu bračni drug ozdraviti ili će umrijeti zavisi od toga da li je stablo bilo u jeku listanja i bujanja ili se sušilo i s njega opadalo lišće.
Ako neko sanja stablo u svom dućanu ili u nečemu što mu predstavlja izvor njegovih prihoda i sredstava za život, kakvi će mu biti prihodi i sredstva za život zavisi od toga kakvo stablo je sanjao i u kojoj sezoni je ono bi¬lo u snu.
Ako neko sanja da se stablo nalazi u džamiji, ono mu u tom slučaju sim¬ bolizira njegovu vjeru i njegove namaze, a kakva je on osoba i kakva su mu dje¬ la određuje se na osnovu toga kakvo je stablo sanjao, pa ako je stablo bilo u nap¬ retku, to znači da je on dobar čovjek, da se bori sa svojim slabostima, da čisti svo¬ ja djela i svoju pokornost, a ako je stablo imalo loš izgled, to znači da je on ne¬ maran u svojoj vjeri i da se poigrava sa svojim namazima.
Ako neko sanja da posjeduje mnogo stabala, to znači da će on dobiti položaj koji mu dolikuje, npr. da će biti zapovjednik, sudija, muftija, imam u mihrabu, voda puta, kapetan bro¬ da, šef, majstor i si.
Ako neko sanja da u njegovoj kući ima mnogo drveća, to znači da će se u njegovoj kući sakupiti muškarci ili žene, ili i jedni i drugi, povodom nekog dobra ili nekog zla.
Ako to drveće bude imalo plodove koji ukazuju na dobro i ako su ih ukućani jeli, to znači da je u pitanju neko dobro, i plodovi pred¬ stavljaju postavljanje sofri sa hranom.
Ako su ti plodovi bili nepoželjni, oni sim¬ boliziraju metanje sofri povodom smrti ili neke druge žalosti.
Isto tako, ako su plodovi tog drveća sanjani u njihovoj sezoni, to znači da je u pitanju neko veselje i radost, a ako su sanjani van sezone, to znači da je u pitanju neka tuga i ža¬ lost.
Ako neko sanja da je neko stablo palo, da je posječeno ili izgorjelo ili da ga je srušio jak vjetar, ono simbolizira stradanje ili smrt nekog čovjeka ili žene, zavisno od toga o kakvom je stablu riječ, na kojem mjestu se to dogodilo kao i od ostalih pokazatelja u snu i na javi.
Ako se to stablo sanjalo u kući u kojoj boluje čovjek ili žena, to simbolizira smrt te bolesne osobe.
Ako ima pokazatelja da to stablo simbolizira ubicu koji leži u zatvoru ili borca koji je u ratu, to simbolizira smrt onoga na koga se odnosi.
Ako se sanjalo da se to sa stablom dogodilo u dža¬ miji, to se odnosi na nekog poznatog čovjeka ili ženu koji će umrijeti ili biti ubi¬ jeni i čijoj sahrani će prisustvovati mnogo svijeta.
Ako se sanjalo da se to dogo¬ dilo s palmom, to se odnosi na čovjeka koji je izuzetno čuven po svom znanju ili vlasti ili se odnosi na ženu vladara ili majku nekog poglavara.
Ako je to stablo bi¬ lo maslina, to znači da je u pitanju neki učenjak, vaiz, tumač snova, sudija ili Ije kar.
Ako je u pitanju neko drugo stablo, treba uzeti u obzir njegovu korisnost ili štetnost, iz koje je porodice i kakve je prirode.
Ako neko sanja da je zasadio neko stablo i da se ono primilo, to znači da će ste¬ ći ugled ili da će za svoje učenje pridobiti čovjeka koji svojim kvalitetima odgo¬ vara prirodi tog stabla obzirom da se riječ 'odgajanje' koristi kako za voćku tako i za čovjeka.
Isto se tumači i ako neko sanja da sije sjeme koje se prima, a ako se ne primi, to onda simbolizira brigu.
Sanjanje sađenja vinove loze simbolizira postizanje časti i ugleda.
Rečeno je: Ako neko sanja da vinova loza ili neka dru¬ ga voćka daje plodove zimi tj. van sezone, ta loza ili voćka simboliziraju čovjeka ili ženu koji su siromašni, a koji se ponašaju i uobražavaju da su bogati.
DUNJA simbolizira pametna čovjeka kojem njegova pamet ne koristi. O dunji dovoljno govori i sama njena žuta boja tj. boja njenog ploda.
VRBA simbolizira nastranog čovjeka koji kontrira svojim prijateljima, a prihvata svoje neprijatelje.
ŠIP (nar) simbolizira čovjeka koji ima uspjeha u vjerskom i u svjetskom pogledu.
Trnje nara simbolizira zaštitu takvog čovjeka od griješenja.
Ako neko sanja da je posjekao stablo nara, to znači da on kida rodbinske veze.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Ako želiš da se izliječiš od svoje bolesti, uzmi i jedi "ne i ne". - Na to mu je Ibn Sirin rekao: - To znači da trebaš da jedeš maslinu, jer je Uzvišeni Allah za nju rekao: "... blagoslovlje¬ nog stabla maslinovog, ni istočnog ni zapadnog..."
Neki drugi čovjek je došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da maslinovim uljem zalijevam korijen masline. - Ibn Sirin mu je rekao: - Pričaj mi svoju život¬ nu priču! - a čovjek je rekao: - Kao malo dijete odveden sam u ropstvo, a kasni¬je sam oslobođen i pušten na slobodu i dostigao zrelost. - Jesi li oženjen? - upi¬ tao ga je Ibn Sirin, a on je rekao: - Nisam, ali sam kupio robinju. - Na to mu je Ibn Sirin rekao: - Čuvaj se! Ta robinja je tvoja majka. - Kada se čovjek vratio ku¬ ći i ispitao porijeklo svoje robinje, ustanovio je da mu je ona majka. Od Ibn Siri¬ na se takođe prenosi da mu je došao neki čovjek koji mu je rekao: - Sanjao sam da sam uzeo korijen masline, iscijedio iz njega sok i popio ga. - Na to mu je Ibn Sirin rekao: - Boj se Allaha! Tvoj san ukazuje na to da ti je tvoja žena sestra po mlijeku. - Kada je to taj čovjek provjerio, utvrdio je da je to istina.
Ako neko sanja da se u nekoj kući nalazi neko nepoznato drvo, to znači da će se u toj kući mnogo ložiti vatra, shodno riječima Uzvišenog: "Koji vam iz zelenog drveća vatru stvara..."
Sanjanje stabla u nekoj kući ili na trgu može da, simboli¬ zira i spor medu ljudima ukoliko je to stablo bilo nepoznato, shodno riječima Uzvišenog: "Oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate". (Riječ "šedžereh" tj. stablo izvedena je od riječi "šedžere" tj. spori¬ ti se, koja je i upotrijebljena u ovom ajetu: "fi ma šedžere bejnehum".)
Veliko drveće koje ne daje plodove, kao što su čempresi i platani, simbolizira velike i čvrste ljude od kojih nema dobra.
Drveće koje daje prijatan mir is simbolizira ljude o kojima se govori s pohvalom.
Drveće koje daje plodove simbolizira ljude koji žive u izobilju, zavisno od samih plodova, njihove količine, veličine, hranljivos ti i drugog. Bodljikavo drveće simbolizira teške i nepristupačne ljude.
Ako neko sanja da iz drveta cijedi sok, to znači da će on imati koristi od čovjeka kojeg sim¬ bolizira dotično drvo.
Ako neko sanja da u svojoj bašči sadi drveće, to znači da će mu se rađati sinovi koji će živjeti onoliko koliki je vijek tog drveća.
Ako neko sanja drveće između kojeg je ponikao bosiljak, to znači da će se na tom mjestu sakupiti ljudi povodom neke žalosti i nesreće.
VINOVA LOZA simbolizira ženu obzirom na njenu rodnost, sočnost grožđa i pit¬ kost njegovih prerađevina.
Poznato je da opijenost od vina omamljuje tijelo, ko¬ je se omamljuje i prilikom odnosa sa ženom.
Osim toga, grožđe umnogome podsjeća na spermu. Vinova loza takođe može da simbolizira plemenitog, darež¬ ljivog i korisnog čovjeka, kao što je vladar, učenjak ili izuzetno darežljiva osoba, obzirom da je i vinova loza izuzetno korisna.
Kad neko sanja da posjeduje vinovu lozu, ako je neoženjen, oženiće se ili će uspostaviti vezu s nekim plemenitim čov¬ jekom. Kakva će biti ta veza između snivača i žene ili snivača i tog plemenitog čov¬ jeka, zavisi od toga da li je u snu bio početak ili kraj sezone grožđa.
Tako, ako je bio kraj sezone grožđa i ako je snivačeva žena bolesna, to znači da će ona umrijeti u svojoj bolesti, a ako je trudna, rodice djevojčicu.
Ako snivač traži pomoć, ime¬ tak ili nešto drugo od vladara, sudije ili od neke žene kao što je majka, sestra ili supruga, to znači da mu neće biti udovoljeno, i neće dobiti ono što traži i imaće poteškoća.
Ako je ugovorio brak, imaće poteškoća dok se ne oženi.
Ako je bogat, osiromašiće.
Ako je u svom poslu ili trgovini imao uspjeha, stvari će se pogorša¬ ti i krenuti nagore. Ako je, pak, grožđe koje je sanjao bilo na početku ili u jeku sezone, to se tumači suprotno navedenim slučajevima i sve će to izaći na dobro.
CRNO GROŽĐE , ako se sanja van sezone, simbolizira brigu i žalost, a ako se sa¬ nja u sezoni, simbolizira bolest i strah.
Crno grožđe takođe može da simbolizira i bičevanje onoga ko sanja da ga posjeduje, srazmjerno broju zrna.
Crno grožđe nije lijepo sanjati obzirom na njegovu crnu boju i njegovu prirodu.
BIJELO GROŽĐE ako se sanja u njegovoj sezoni, simbolizira ubiranje ovosvjet- skih dobara, a ako se sanja van sezone, simbolizira dobijanje imetka prije nego mu se snivač i nada.
GROŽĐICE (suho grožđe), crne, crvene ili bijele, simboliziraju dobro i imetak.
Kad neko sanja da cijedi grožđe, da bi mu se protumačio san, treba uzeti u ob¬ zir ono što se cijedi a ostalo zapostaviti, i to uglavnom znači preuzimanje nečije vlasti silom.
Isto tako, ako neko sanja da cijedi šećernu trsku ili nešto drugo, tre¬ba uzeti u obzir ono što je iscijeđeno, jer to predstavlja suštinu.
Rečeno je: Ako neko sanja da je ubrao grozd, to znači da će od svoje žene dobiti neki imetak.
Neki vele da grozd simbolizira iznos od 1000 dirhema.
Neki vele da crno grožđe simbolizira imetak koji nema trajnost.
Ako se sanja da se crno grožđe sasušilo na lozi, to simbolizira jaku hladnoću i strah.
Neki tumači snova vele da sanja¬ nje crnog grožđa ne mora uvijek imati loše značenje, shodno riječima Uzvišenog: "Od plodova palmi i loze pripremate piće i prijatnu hranu", a Zekerija a.s. ga je našao kod hazreti Merjeme i nije ga smatrao lošim znakom, naprotiv.
Veći¬ na tumača snova smatra da crno grožđe ipak nema lijepo značenje.
Kazuje se da je oko Nuhovog a.s. sina bilo bijelo grožđe kad ga je njegov otac pozivao na la¬ đu, i kada je Nuhov a.s. sin promijenio boju, promijenilo ju je i bijelo grožđe, ko¬ je je poprimilo crnu boju, i tako je, vele, nastalo crno grožđe.
Plodovi voća kojih ima tokom cijele godine i koji se ne kvare, kao što su hurme, suho grožđe i si., imaju lijepo značenje. Plodovi voća kojih ima samo u određenoj sezoni u toku godine, ako se sanjaju u sezoni, imaju lijepo značenje, izuzev onih plodova koji svojim nazivom ili nečim drugim ukazuju na nešto loše, nepoželjno i ružno, a ako se takvi plodovi sanjaju van njihove sezone, oni nemaju lijepo značenje.
Plodovi koji u osnovi ukazuju na nešto neželjeno, ako se sanjaju u toku svoje se¬ zone, simboliziraju brigu i tugu, a ako se sanjaju van sezone, simboliziraju bo¬ lest, kao što je npr. smokva, obzirom da se Adem a.s. pokrivao smokvinim listom i bio ukoren kod njenog stabla, bivši pritom u brizi i kajući se.
SMOKVA , njeno stablo, lišće i plodovi, kao i ostalo voće koje u osnovi ima negativno značenje, bilo da se sanja u sezoni ili van sezone, simbolizira brigu, tugu ili bolest.
Svaki plod koji je kvarljiv van sezone, ako se sanja van sezone, simbolizira nešto neželjeno.
Plodovi žute boje kao što je dunja, dinja i dr., simboliziraju bolest, obzirom na njihovu kvarljivost van sezone.
Kvarljivi plodovi koji nisu žute boje, ako se sa¬ njaju van sezone, simboliziraju brigu ili žalost.
Ako neko sanja da jede kisele plo¬ dove, to znači da će biti bičevan, pogotovo ako je sanjao određen (poznat) broj plodova, ili ako su u pitanju plodovi čije grane van sezone liče na batine.
Ako ne¬ ki plod u jezičkom smislu ima pozitivno značenje, a sam po sebi ima negativno značenje, u tom slučaju uzeće se u obzir pozitivno (jezičko) značenje ukoliko je ono jače, kao npr. zelena dunja za koju se uzima da simbolizira umor, a ako je žuta, simbolizira bolest; ili zelena šljiva, koja simbolizira bol usljed brige ili zbog brata, a ako je žuta, simbolizira bolest.
OSKORUŠA . Zrela oskoruša simbolizira snivačevog zamjenika, kao što je poslov¬ ni partner i sl.
Zelena oskorša simbolizira neprestane nezgode i nesreće. Suha oskoruša simbolizira nenadani imetak.
Stablo oskoruše simbolizira čovjeka sav¬ ršena uma i lijepe vanjštine, a neki vele da simbolizira korisnog čovjeka koji uži¬ va ugled, vlast i sreću.
KRUŠKA . Sanjanje krušaka u njihovoj sezoni simbolizira opskrbu ili dolazak od¬ sutne osobe.
Žute kruške simboliziraju bolest, a zelene - brigu.
Ako bolesnik sa¬ nja da jede krušku, to znači da će ozdraviti.
Biljka koja u osnovi ili u jezičkom smislu ima negativno značenje simbolizira nešto neželjeno, kao npr. rogač, koji u svom nazivu (u ar. jeziku) krije riječ "ru¬ šenje", a i zbog slučaja Sulejmana a.s. s rogačem.
Zelene smokve i bijelo grožđe, ako se sanjaju u zimskom periodu, takođe mogu da simboliziraju padavine, a cr¬ ne smokve i crno grožđe - grad.
Zelene smokve i bijelo grožđe takođe mogu da simboliziraju dane, a crne smokve i crno grožđe - noći.
Ako je neko uobičajio, na osnovu prethodnih snova, da mu smokve i grožđe znače nešto od navede¬ nog i ako ih sanja posvuda, po krovovima i trgovima, tako će se i tumačiti, s tim što to obavezno prati briga, obzirom da padavine i pored sve svoje korisnosti izazivaju brige jer otežavaju putovanja i druge poslove.
SOK I CIJEĐENJE SOKA ima vrlo dobro značenje.
Kad neko sanja da cijedi sok, da bi mu se protumačio san, treba uzeti u obzir njegovo stanje.
Ako je siroma¬šan, obogatiće se.
Ako je njegov san bio opšti tj. ako je sanjao da ljudi posvuda cijede grožđe, masline ili neke druge plodove i ako se nalaze u nekoj nevolji, to znači da će nastupiti blagostanje i da će se riješiti te nevolje.
Ako zatvorenik ili bolesnik sanjaju da cijede sok, to znači da će se riješiti zatvora ili bolesti kao što se i sok oslobađa iz ploda.
Ako to sanja neko ko je dužan ili kome se je dužno, to znači da će vratiti ili utjerati dug.
Ako to sanja osoba koja traži znanje, to znači da će u nauci imati uspjeha.
Ako to sanja neoženjen čovjek, to znači da će se ože¬ niti i da će mu život biti plodan.
Mnogo iscijeđenog soka pored kojeg su još i smokve, vino ili mlijeko simbolizira vlast.
Ako neko sanja da cijedeći grožđe pravi vino, to znači da će steći naklonost vla¬ dara i postići haram imetak, shodno kazivanju o Jusufu a.s., odnosno njegovom tamničnom drugu.
SMOKVA simbolizira veliki imetak.
Stablo smokve simbolizira bogataša koji pru¬ ža utočište neprijateljima islama obzirom da se zmije vrlo često sklanjaju u blizi¬ ni smokvinih stabala.
Jedenje smokvi u snu može da simbolizira i brojnost po¬ tomstva.
Neki vele da smokve simboliziraju opskrbu koja dolazi od strane Iraka.
Jedenje malog broja smokava može da simbolizira opskrbu koju ne prati obma¬ na.
Većina tumača snova je na stanovištu da smokva ima pohvalno značenje ob¬ zirom da joj vrijednost daje to što se Uzvišeni Allah njome zaklinje u Kur'anu.
Jedna grupa tumača snova smata da smokva nema lijepo značenje i da simboli¬ zira brigu i žalost potkrepljujući svoj stav riječima Uzvišenog upućenim Ademu a.s. i hazreti Havi: "Ne približujte se ovom stablu". Neki vele: Ako neko sanja da je dobio ili da jede smokve, one mu simboliziraju žalost i kajanje.
JABUKA simbolizira čovjekovu ambiciju i preokupaciju.
Ako jabuke sanja vladar, one mu simboliziraju njegovu vlast; ako ih sanja trgovac, one mu simboliziraju njegovu trgovinu; a ako ih sanja poljoprivrednik, one mu simboliziraju njegovu poljoprivredu.
Ako neko sanja da je dobio, posjeduje ili jede jabuke, to znači da će u onome čime je preokupiran postići uspjeh srazmjeran količini i kvaliteti ja¬ buka.
Rečeno je i to da slatke jabuke simboliziraju halal, a kisele jabuke haram imetak.
Ako neko sanja da ga vladar gađa jabukom, to znači da će mu on posla¬ti izaslanika koji će mu ispuniti njegovu želju.
Stablo jabuke simbolizira vjerni¬ ka koji je blizak ljudima.
Ako neko sanja da je zasadio jabuku, to znači da će on odgajati jetirha (sirotu).
Ako neko sanja da grize jabuku, to znači da on je¬de ono na što ljudi ne obraćaju pažnju.
Ako neko sanja da je ubrao jabuku, to znači da će dobiti nešto imetka od nekog uglednog čovjeka i da će se o njemu govoriti s pohvalom.
Određen broj jabuka može da simbolizira i određen broj dirhema.
Ako neko sanja da u džamiji miriše jabuku, to znači da će se oženiti.
Ako žena sanja da miriše jabuku na nekom skupu, to znači da će se ona proču-ti, a ako sanja da jede jabuku na nekom poznatom mjestu, to znači da će roditi lijepo dijete.
Zagrizanje jabuke takođe simbolizira postizanje dobra, zadovoljs¬ tva i uspjeha.
Priča se da je Hišam ibn Abdul-Melik, prije nego je postao halifa, sanjao da je dobio devetnaest i po jabuka pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je re¬ kao: - Vladaćeš devetnaest i po godina. - Nedugo zatim postao je halifa i vladao je navedeni period.
KRUŠKA . Većina tumača snova smatraju da kruška nema lijepo značenje i da simbolizira bolest.
Jedan broj tumača snova smatra da kruške, za onoga ko sanja da ih je dobio ili da ih jede, simboliziraju imetak obzirom da drugi dio njihovog imena (u ar. jeziku) ukazuje na obilje.
Rečeno je da žute kruške simboliziraju imetak koji će se dobiti u bolesti. Stablo kruške simbolizira ne-Arapa koji eksplo atiše svoju porodicu. Rečeno je:
Ako žena sanja da posjeduje tovar krušaka, to znači da će zanijeti i roditi dijete.
Rečeno je i ovo: Ako neko sanja da je dobio krušaka, to znači da će naslijediti neki imetak.
NARANDŽA . Jedna narandža simbolizira dijete, a više narandži simboliziraju li¬ jep glas (hvalu).
Prenosi se da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: "Primjer vjernika ko¬ ji uči Kur'an je kao primjer narandže, koja ima i lijep miris i lijep okus".
Slatke narandže simboliziraju sabrani imetak, a kisele narandže simboliziraju lagahnu bolest ili brigu i žalost zbog djeteta.
Ako neko sanja da ubire zelene narandže, one mu simboliziraju zdravlje i rodnost godine.
Žute narandže simboliziraju rodnost godine i bolest.
Rečeno je da narandža simbolizira ne Arapkinju boga¬ tu i časnog roda.
Ako neko sanja da je presjekao narandžu na dvije polovine, to znači da će mu takva žena roditi bolešljivo dijete.
Ako žena sanja da na glavi ima vijenac od narandžinih grančica, to znači da će se udati za čuvenog i pobožnog čovjeka.
Ako žena sanja da u krilu ima narandžu, to znači da će roditi blagoslov¬ ljeno muško dijete.
Ako čovjek sanja da mu je njegova žena dala narandžu, to znači da će mu roditi sina.
Ako se sanja da muškarac muškarca gađa narandžom, to znači da on traži da s njim stupi u tazbinsku vezu.
NARANDŽA (narandža slabijeg kvaliteta) simbolizira slično što i narandža, s tim, ako ukazuje na dobro, ima nešto slabije značenje, a ako ukazuje na nešto neže¬ ljeno, ima intenzivnije značenje.
Mnogi tumači snova smatraju da narahdž ima loše značenje obzirom da u svom nazivu krije riječ "nar" (ar. - "vatra").
ŠLJIVE : ako se sanjaju van sezone simboliziraju jaku bolest. Rečeno je da kisela šljiva simbolizira strah.
Stablo šljive simbolizira hrabrog i darežljivog čovjeka ja¬ ke misli, koji će još u mladosti i prije nego što osijedi sakupiti veliki imetak.
KAJSIJA simbolizira bolest. Jedenje zelenih kajsija simbolizira dijeljenje sadake u zlatu i izlječenje od bolesti, a jedenje žutih kajsija simbolizira trošenje imetka u bolesti.
Ako neko sanja da jede kajsije s njihova stabla, to znači da će se udruži¬ti s nekim bogatašem pokvarene vjere.
Rečeno je i to da ubiranje kajsija sa stab¬ la simbolizira ženidbu bogatom ženom.
Ako neko sanja da vladar ubire kajsije s jabukovog stabla, to znači da on na ne- pohvalan način postupa sa svojim podanicima.
Stablo kajsije simbolizira čovje¬ ka koji mnogo boluje.
Neki vele da stablo kajsije simbolizira čovjeka koji je us¬ kogrudan prema svojoj porodici a širokogrudan prema drugima i uz to hrabar.
Kajsija koja se savija od roda, ako su plodovi na njoj žuti, simbolizira čovjeka ko¬ji ima mnogo zlatnika, a ako su kajsije zelene, simbolizira čovjeka koji ima mno¬ go srebrenjaka.
Ako neko sanja da je otkinuo granu kajsije, to znači da se on s nekim čovjekom spori u vezi s nekim imetkom, da ostavlja namaz ili post, ili da se razbacuje tuđim imetkom.
Ako neko sanja da je s drveta koje nema plodova odlomio granu da bi se njom poštapao to znači da će on doživjeti radost od ne¬ kog čovjeka.
Uglavnom, žuto voće simbolizira bolest, kiselo brigu i žalost, a ze¬leno ne simbolizira bolest.
DUNJA . Većina tumača snova su na stanovištu da nije lijepo sanjati dunju i vele da ona simbolizira bolest obzirom na njenu žutu boju i na skupljanje usta prili¬ kom njenog jedenja.
Rečeno je da dunja može da simbolizira i put.
Neki vele da dunja simbolizira korisno putovanje, a neki, opet, beskorisno putovanje.
Stablo dunje simbolizira pametna čovjeka koji ne koristi svoju pamet.
Neki vele da je dunju pohvalno sanjati ma kako se ona sanjala obzirom da njen naziv na perzij¬ skom ima značenje dobra.
Ako dunje sanja trgovac, one mu simboliziraju profit, a ako ih sanja upravitelj, one mu simboliziraju uspon u vlasti.
Ako neko sanja da cijedi dunju, to znači da će na nekom putovanju ostvariti veliku zaradu.
OSKORUŠA . Plodovi oskoruše, ako se sanjaju, simboliziraju dobijanje imetka.
Stablo oskoruše simbolizira ne Arapa.
Rečeno je i to da stablo oskoruše simboli¬ zira siromaha koji koristi drugim ljudima.
DUD . Ko sanja da jede dud ostvariće veliku zaradu.
Crni dudovi simboliziraju zlatnike, a bijeli - srebrenjake. Stablo duda simbolizira bogataša koji ima mnogo djece.
LOTOS . Stablo lotosa, u tome se slažu svi tumači snova, simbolizira hvale vrijed¬ nog čovjeka obzirom na ljepotu i snagu njegovog stabla.
Plodovi lotosa simboli¬ ziraju kapital i opskrbu.
Svjež lotos ima bolje značenje od suhog, a njegova žu¬ ta boja ne umanjuje njegovo lijepo značenje.
Nijedan plod se u pogledu tuma¬ čenja ne može porediti s plodom lotosa.
Ako plod lotosa sanjaju dunjalučari, on im simbolizira imetak, a ako ga sanjaju ljudi vjere, on im simbolizira povećanje i ispravnost vjerovanja.
Plodovi lotosa simboliziraju imetak s kojim se ne može porediti ni srebro ni zlato.
Priča se da je neka žena došla Ibn Sirinu i rekla mu: - Sanajala sam da je drvo lo¬ tosa palo na moju kuću i ja sam s njega ubrala dvije korpe plodova. -Je li ti mu odsutan? - upitao ju je Ibn Sirin, a kad je ona potvrdno odgovorila, on joj je re¬kao: - Muž ti je umro i od njega ćeš naslijediti dva ogromna imetka.
Neki vele da lotos simbolizira dobijanje opskrbe od strane Iraka.
Ako vladar sa¬ nja da jede lotosov plod to znači da će mu ojačati vlast.
BANANA . Ako banane sanja dunjalučar, to znači da će dobiti imetak iz mjesta gdje uspijevaju banane, a ako ih sanja čovjek vjere, to znači da će u vjeri postići onoliko koliko mu je jaka volja i njegovi ibadeti.
Stablo banane simbolizira vjer¬ nika lijepe naravi. Ako neko sanja da mu je u kući nikla banana, to znači da će mu se roditi sin, shodno riječima Uzvišenog: "...i medu bananama plodovima nanizanim..."
Banane nemaju loše značenje bez obzira na njihovu boju, i simboliziraju sakup¬ ljeni imetak.
To da stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi zasniva se na tome što je banana jedna od najplodnijih voćki i što ima izuzetno lijepe listove.
Svaki slatki plod, izuzev već opisanih, koji je žute boje ili kiselkast i kojeg ima sa¬ mo u toku određene sezone, simbolizira opskrbu, imetak i dobro, koji će potra¬jati onoliko koliko traje sezona tog ploda, izuzev crnog grožđa i smokava, koje niukom slučaju ne znače dobro.
Ako neko sanja da je plodova koji imaju poh¬valno značenje dobio u vrijeme kad oni prispijevaju, to simbolizira neko dobro, imetak ili znanje. Ako m:ko sanja da je dobio plodove iz Dženneta, oni mu sim¬ boliziraju znanje i vjeru.
Voćka koja se savija od roda simbolizira bogataša. Ako neko sanja da sjedeći ubire plod s nekog drveta to znači da će bez ikakvog na¬ pora steći neki imetak.
Ako neko sanja da mu stablo govori nešto povoljno, to znači da će se zbiti neki događaj kojem će se ljudi čuditi.
Rečeno je da stablo sim¬ bolizira ženu ukoliko se sanja da ima nešto zajedničko sa ženom, a ponajčešće simbolizira vladarovu majku, suprugu ili kćer, ili, pak njegovog slugu.
BADEM simbolizira imetak. Jedenje badema simbolizira dobijanje imetka od ne¬ kog spora.
Ubiranje plodova badema simbolizira dobijanje imetka od nekog škr-tice.
Stablo badema simbolizira usamljenu osobu.
Sanjanje prijatnog okusa prili¬kom jedenja badema simbolizira slast vjere a osjećaj gorčine simbolizira istiniti govor.
Ako neko sanja da je posut ljuskama od badema, to znači da će dobiti od¬ jeću.
Rečeno je da suhi bademi u ljuskama simboliziraju buku, viku i galamu ob¬ zirom na njihovo zveketanje.
Katkad bademi simboliziraju i žalost.
FUSTUK (vrsta badema). Plodovi fustuka simboliziraju lahko stečen imetak, a stablo fustuka simbolizira plemenitog čovjeka.
Ako neko sanja da jede fustuk, to znači da će jesti imetak stečen na lahak način.
KOKOSOV ORAH . Neki vele da kokosov orah simbolizira dobijanje imetka od nekog ne-Arapa.
Drugi vele da ova voćka simbolizira astrologa.
Ako neko sanja da jede kokosov orah, to znači da će se baviti astrologijom ili će slijediti i prihva¬ titi mišljenje astrologa.
Isto tako, ako neko sanja da je on gatar ili astrolog, to zna¬ či da će na javi dobiti kokosovih oraha.
HRAST . Plod hrasta (žir) simbolizira teškog i napornog čovjeka, koji je uz to bo¬ gat i pohlepan za imetkom. Stablo hrasta takođe simbolizira teškog, napornog i škrtog bogataša. Hrast takođe može da simbolizira i ropstvo.
PALMA simbolizira učena čovjeka ili njegovo dijete, a njeno sječenje njegovu ili smrt djeteta mu.
Palma najčešće simbolizira cijenjenog, učenog, časnog i koris¬nog Arapa koji koristi drugim ljudima
Korijen palme simbolizira porijeklo tak¬ vog Arapa, stablo palme simbolizira prijetnju, kako kaže Uzvišeni: "...i po stabli¬ ma palmi vas razapeti", korijenje palminih grana simbolizira njegove drugove koji ga jačaju i daju mu snagu, i palmine grane simboliziraju njegovu porodicu i potomstvo.
Kad neko sanja da posjeduje mnogo palmi, za čovjeka dostojnog uprave one simboliziraju upravu, za trgovca - trgovinu, a za običnog radnika -izvor njegovih prihoda.
Jedna palma takođe može da simbolizira i časnu, dobru i čuvenu ženu.
Suha palma simbolizira munafika.
Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar čupa palme, to znači da će u tom mjestu zavladati zarazna bolest.
Takav san takođe može da simbolizira spuštanje kazne na to mjesto od strane Uzvišenog Allaha ili od strane ovosvjetskog vladara.
Pupoljci palme simbolizira¬ ju imetak, shodno riječima Uzvišenog: "...u kojih su zameci nagomilam jedni iz¬ nad drugih, kao hranu robovima..."
Nezrele hurme simboliziraju imetak koji ne¬ ma trajnosti.
Ako neko sanja da je posjekao palmu, to znači da će mu se preki¬ nuti posao koji obavlja, kao što je spor, uprava, putovanje i dr.
Palmino lišće sim¬ bolizira ženske kose.
Ako neko sanja da je sjemenka hurme izrasla u palmu, to znači da će neko dijete izrasti u učenjaka ili da će neki obični čovjek steći visok položaj.
Neki vele da sanjanje palmi simbolizira dug život.
Sejjid Humejri je usnio AUahova Poslanika s.a.v.s. kao da se nalazi na neobrađe¬noj i slanoj zemlji obrasloj palmama, pored koje je bila lijepa zemlja na kojoj nije bilo rastinja, pa ga je Allahov Poslanik s.a.v.s. upitao: - Znaš li kome pripada ova zemlja? - Ne znam! - rekao je Humejri. Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao: - Ona pripa¬ da Imru'ul-Kajsu ibn Hadžeru. Uzmi ove palme koje se nalaze na neplodnoj zem¬lji i zasadi ih u tu plodnu zemlju! - Ja sam postupio kako mi je naredio Allahov Poslanik s.a.v.s., priča Humejri, a kad sam se probudio, istog jutra sam došao kod Ibn Sirina i ispričao mu svoj san. U to vrijeme još uvijek sam bio dječak. Ibn Sirin se nasmijao mom snu i upitao me: - Dječače, sastavljaš li ti stihove? - a kada sam mu rekao da ne sastavljam, on je rekao: - Ti ćeš biti uspješan u sastavljanju stiho¬ va kao i Imru'ul-Kajs, s tim što ćetvoja poezija biti čista i o čistim ljudima.
Zrele hurme simboliziraju halal opskrbu, lijek i utjehu.
Ako neko sanja da jede zrele hurme, to znači da će naći lijek, blagoslov i radost, shodno kazivanju o hazreti Merjemi.
Rečeno je da jedenje tek ubranih zrelih hurmi simbolizira oč¬ nu radost.
Jedne prilike je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: - Noćas sam sanjao da se nalazim u kući Ebu Rafi'a i da su nas počastili svježim hurmama od Ibn Taliba, pa smo to protumačili da to znači da ćemo na ovom svijetu imati uspon i da nam je ovaj svijet čist.
Suhe datule simboliziraju halal imetak srazmjerno količini sanjanih datula.
Ako neko sanja da s palme ubire plodove koji nisu hurme, to znači da je on preoku¬ piran haramom, ili će nešto tražiti što neće dobiti, ili će ozakoniti neku neprav¬ du.
Ako neko sanja da s palme ubire hurme, to znači da će od nekog učenjaka ubrati znanje. Ubiranje hurmi s korijena palme simbolizira spor s nekim čovje¬ kom.
Rečeno je da voće općenito za siromahe znači dobijanje imetka, a za boga¬ taše - povećanje bogatstva, shodno riječima Uzvišenog: "...i voće i piće, na uži¬ vanje vama i stoci vašoj". Uplašenoj osobi sanjanje voća znači bezbjednost, uprave one simboliziraju upravu, za trgovca - trgovinu, a za običnog radnika -izvor njegovih prihoda.
Jedna palma takođe može da simbolizira i časnu, dobru i čuvenu ženu. Suha palma simbolizira munafika.
Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar čupa palme, to znači da će u tom mjestu zavladati zarazna bolest.
Takav san takođe može da simbolizira spuštanje kazne na to mjesto od strane Uzvišenog Allaha ili od strane ovosvjetskog vladara.
Nezrele hurme simboliziraju imetak koji ne¬ ma trajnosti.
Ako neko sanja da je posjekao palmu, to znači da će mu se preki¬ nuti posao koji obavlja, kao što je spor, uprava, putovanje i dr.
Palmino lišće sim¬ bolizira ženske kose.
Ako neko sanja da je sjemenka hurme izrasla u palmu, to znači da će neko dijete izrasti u učenjaka ili da će neki obični čovjek steći visok položaj. Neki vele da sanjanje palmi simbolizira dug život.
Sejjid Humejri je usnio AUahova Poslanika s.a.v.s. kao da se nalazi na neobrađe¬noj i slanoj zemlji obrasloj palmama, pored koje je bila lijepa zemlja na kojoj nije bilo rastinja, pa ga je Allahov Poslanik s.a.v.s. upitao: - Znaš li kome pripada ova zemlja? - Ne znam! - rekao je Humejri. Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao: - Ona pripa¬ da Imru'ul-Kajsu ibn Hadžeru. Uzmi ove palme koje se nalaze na neplodnoj zem¬lji i zasadi ih u tu plodnu zemlju! - Ja sam postupio kako mi je naredio Allahov Poslanik s.a.v.s., priča Humejri, a kad sam se probudio, istog jutra sam došao kod Ibn Sirina i ispričao mu svoj san. U to vrijeme još uvijek sam bio dječak. Ibn Sirin se nasmijao mom snu i upitao me: - Dječače, sastavljaš li ti stihove? - a kada sam mu rekao da ne sastavljam, on je rekao: - Ti ćeš biti uspješan u sastavljanju stiho¬ va kao i Imru'ul-Kajs, s tim što ćetvoja poezija biti čista i o čistim ljudima.
Zrele hurme simboliziraju halal opskrbu, lijek i utjehu. Ako neko sanja da jede zrele hurme, to znači da će naći lijek, blagoslov i radost, shodno kazivanju o hazreti Merjemi. Rečeno je da jedenje tek ubranih zrelih hurmi simbolizira oč¬ nu radost.
Jedne prilike je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: - Noćas sam sanjao da se nalazim u kući Ebu Rafi'a i da su nas počastili svježim hurmama od Ibn Taliba, pa smo to protumačili da to znači da ćemo na ovom svijetu imati uspon i da nam je ovaj svijet čist.
Suhe datule simboliziraju halal imetak srazmjerno količini sanjanih datula.
Ako neko sanja da s palme ubire plodove koji nisu hurme, to znači da je on preoku¬ piran haramom, ili će nešto tražiti što neće dobiti, ili će ozakoniti neku neprav¬ du.
Ako neko sanja da s palme ubire hurme, to znači da će od nekog učenjaka ubrati znanje.
Ubiranje hurmi s korijena palme simbolizira spor s nekim čovje¬ kom.
Rečeno je da voće općenito za siromahe znači dobijanje imetka, a za boga¬ taše - povećanje bogatstva, shodno riječima Uzvišenog: "...i voće i piće, na uži¬ vanje vama i stoci vašoj".
Uplašenoj osobi sanjanje voća znači bezbjednost, shodno riječima Uzvišenog: "U njima će moći, bezbjedno, koju hoće vrstu voća tražiti..." Rečeno je da svježe voće simbolizira imetak koji nema trajnost obzirom na kratku trajnost svježeg voća, a suho voće simbolizira imetak koji ima trajnost.
Ako neko sanja da po njemu pada voće, on će biti poznat po dobru i lijepom op¬ hođenju.
Ako neko sanja da s nekog stabla ubire plodove koji ne uspijevaju na takvom stablu, to znači da će uspostaviti vezu s nekom prijatnom osobom ili s dobrim ortakom.
Ako neko sanja da se drveće u zimskom periodu okitilo plodo¬ vima imajući pritom osjećaj da je dobro što je to tako to znači da će se on sa svo¬ jom potrebom obratiti nekom čovjeku za kojeg misli da je bogat.
Ako je u snu ubrao nešto od tih plodova, to znači da će mu taj čovjek pomoći, a ako nije ne¬ će mu pomoći.
ŠIP (nar) simbolizira sakupljeni imetak ukoliko je sladak.
Šip takođe može da simbolizira neko naseljeno mjesto ili neki posjed.
Stablo sipa simbolizira muš¬ karca ili ženu.
Kiseli šip simbolizira brigu ili tugu.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da u ruci imam šip.Nato mu je Ibn Sirin rekao: - Šip ti simbolizira ženu koju ćeš oženiti, a ako si ga pojeo, on ti simbolizira neko dobro.
Šip takođe može da simbolizira i dijete. Ako šip sarja osoba dostojna uprave, dobiće je; za bogataša on simbolizi¬ ra unosno imanje a za trgovca unosnu trgovinu.
Ako neko sanja da je dobio šip čije je zrnevlje crvene boje, dobiće 1000 zlatnika, ako je zrnevlje bijele boje - do¬biće 1000 srebrenjaka, ako je sladak - to će biti popraćeno radošću, a ako je kiseo - to će biti popraćeno žalošću.
Ako neko sanja da je prodao šip, to znači da on više voli ovaj nego budući svijet.
Ako bolesnik sanja da jede koru sipa, izliječiće se od bolesti.
Cijeđenje sipa i pijenje njegova soka simbolizira samoizdržavanje.
Stablo sipa takođe simbolizira kidanje rodbinskih veza.
Ako se sanja šip za koji se ne zna da li je sladak ili kiseo, uzeće se da je sladak, izuzev ako ima suprotnih pokazatelja.
MELIJA simbolizira čovjeka lijepog imena i lijepog ophođenja.
RUŽA simbolizira dijete ili častan imetak.
Rečeno je da ruža simbolizira povra¬ tak odsutne osobe ili dobijanje pisma od nje.
Takođe je rečeno da ruža simboli¬zira ženu s kojom će se brzo rastaviti, dijete koje će brzo umrijeti, trgovinu koja neće potrajati ili kratku radost obzirom na kratak vijek ruže.
Ako neko sanja da mu je neki mladić poklonio buket ruža, to znači da će njegov neprijatelj s njim sklopiti mir koji neće dugo trajati.
Ko sanja da na glavi ima vijenac od ruža ože niće se a potom i rastaviti sa ženom.
Isto se tumači i ako to sanja žena.
Rascvje¬ tana ruža simbolizira ovosvjetske ljepote koje neće dugo trajati.
Odsijecanje stabla ruže simbolizira tugu. Ubiranje ruže simbolizira radost. Ubiranje bijele ru¬ že iz svog vrta simbolizira ljubljenje svoje čedne žene.
Crvena ruža simbolizira ženu koja je odana zabavi i muzici.
Žuta ruža simbolizira bolešljivu ženu.
Ubira¬ nje nerascvalih ružinih pupoljaka simbolizira pobačaj. Rečeno je da ruža simbolizira lizira i dobar glas o nekome.
Ako neko sanja da je ubro ružu koja ima velike la¬ tice, to znaci da on ljubi lijepu i prijatnu ženu, koju bi poželio mnogi muškarac i o kojoj se šire svakojake glasine a ona je nevina od onoga što se o njoj priča.
BOSIOK . Neki tumači snova vele da malo ili mnogo bosioka simboliziraju brigu i žalost, a da ruže simboliziraju plač, brigu i žalost, izuzev ako se sanjaju neub¬ rane i da se nalaze na svom uobičajenom mjestu.
Ubrani bosiok simbolizira plač, a neubrani bosiok simbolizira dijete. Isto se tumači i ako su u pitanju ruže, mir¬ ta, mirodije i ostale mirisne biljke.
Povrće koje cvjeta i razno cvijeće simbolizira¬ ju brigu i žalost.
Jedenje povrća takode simbolizira žalost.
NANA simbolizira vijest o smrti i donosioca takve vijesti.
JASMIN . Priča se da je neki čovjek došao Hasanu el-Basriju i rekao mu: - Sinoć sam sanjao da s neba silaze meleki i da iz Basre ubiru jasmine. - Nato je Hasan el-Basri ustuknuo i rekao:Uskoro će nestati basranske uleme. - Rečeno je da jasmin simbolizira brigu i žalost obzirom da početak njegovog imena (u ar. jeziku) znači 'očaj'.
TRSKA . Ako neko sanja da u ruci drži trsku na koju se oslanja, to znači da mu je od života ostalo malo, da će osiromašiti i da će umrijeti u siromaštvu.
Svaka šup¬ lja stvar simbolizira nešto što je kratkog vijeka.
Trska takode može da simbolizi¬ra gloženje i ogovaranje.
Trska takode može da simbolizira uhvaćenog čovjeka, koji niti ima vjere niti ispunjava obećanja.
Neki vele da trska simbolizira svjetski ološ i ružan govor.
ŠEĆERNA TRSKA . Ako neko sanja da siše šećernu trsku, to znači da će se on na¬ ći u nekoj situaciji u kojoj će mnogo govoriti, ali se do njegovih riječi uopšte ne¬ će držati.
Ako neko sanja da iz šećerne trske cijedi sok, to znači da će njegovo imanje dati obilan rod ukoliko prilikom cijeđenja trske nije koristio vatru.
U ovakvom snu u obzir se uzima sok i njegova vrijednost, a ne uzima se u obzir ostatak od iscijeđene trske.
VRBA simbolizira visokog i strpljivog čovjeka koji je sklon oponiranju.
Ako neko sanja da mu je u kući niklo i olistalo neko stablo koje svojom ljepotom nadmašu- je ostala stabla, to znači da će se u njegovoj kući roditi časno i odabrano dijete.
METILJIKA simbolizira čovjeka koji nanosi štetu i koji je dvoličan prema bogata¬ šima, a čini korist siromasima.
BOR simbolizira škrtog i neodgojenog stranca koji je nadaleko poznat i koji pru¬ ža utočište nasilnicima i kradljivcima, kao što i bor pruža utočište grabljivicama i lešinarima.
Vrata od borovine u snu za vladara simboliziraju njegove vratare koji su loše ćudi i koji čine nasilje, a za trgovca simboliziraju silnike i kradljivce koje on štiti.
ČEMPRES simbolizira djecu. Rečeno je da čempres simbolizira i dug život, strp¬ ljivost i korisnost obzirom na njihovu visinu.
Rečeno je da sanjanje bora za mornare i lađare ukazuje na to šta će se desiti s lađom, zavisno od toga kako se bor sanja, obzirom da se smola koristi za zašti¬ tu lađe.
Neki vele da čempres simbolizira časno dijete obzirom na istovjetnost značenja riječi "čast" i korijena riječi "čempres" (u ar. jeziku).
TRNJE simbolizira dosadnog i glupog seljaka.
Rečeno je da trnje simbolizira i dug.
Ko sanja da hoda po trnju to znači da on odgađa vraćanje duga.
Ko sanja da se ubo na trn zadesiće ga nešto neželjeno zbog duga.
Svako drvo obraslo tr njem simbolizira napornog, dosadnog i nepristupačnog čovjeka,razmjerno ko¬ličini trnja na tom stablu.
DRVENA GRA ĐA simbolizira munafike i munafikluk u vjeri.
Ogrevno drvo, si¬ rovo ili suho, simbolizira prenošenje riječi, svađu i sporenje.
ŠTAP simbolizira poštenog, vrijednog, jakog, korisnog i pouzdanog čovjeka, srazmjerno samoj jačini i kvalitetu štapa koji se sanja.
Razgranate stablo simbolizira brojnost djece, braće i rodbine.
DIVLJA TIKVA simbolizira prevrtljiva, nepovjerljiva i brbljiva čovjeka koji nema vjere. Uzvišeni Allah ju je nazvao ružnim i nestabilnim drvetom: "...kao ružno drvo: iščupanom drvetu s površine zemlje nama opstanka".
Plod divlje tikve simbolizira brigu i žalost.
EBANOVO DRVO simbolizira bogatu Indijku ili jakog i bogatog čovjeka.
GUSTIŠ (šikara) simbolizira ljude u čijem druženju nema nikave koristi obzirom da lovci koriste šikare da bi u njima napravili zasjedu životinjama koje love.
Ako neko sanja gus'tiš koji je nečije tuđe vlasništvo, to znači da će se boriti s ljudima koji su po naravi slični isprepletenom gustišu i na kraju će ih pobijediti.
TIKOVO DRVO simbolizira vladara, učenjaka, pjesnika ili astrologa.
Ako neko sa¬ nja da u svojoj kući ima nepoznato drvo, ono može da simbolizira prepirku ili vatru.
PROLJETNO CVIJEĆE (visibaba, jagorčevina itd.) simboliziraju sitan novac.
Neki vele da proljetno cvijeće simbolizira dijete koje neće dugo živjeti, ženu s kojom se neće dugo biti u braku, upravu koja će se brzo izgubiti ili radost koja neće du¬ go trajati.
TRAVA I PAŠNJAK simboliziraju vjeru. Ako neko sanja da mu je po zapešću po¬ nikla trava, to znači da će vidjeti svoju ženu s nekim drugim čovjekom, a ako sa¬ nja da mu je trava ponikla na dlanu, to znači da će umrijeti i da će na njegovom grobu iznići trava.
44-TUMAČENJE SNOVA O ZRNEVLJU,USJEVIMA,POVRĆU,BILJU,BAŠTAMA,BOSTANU, KRASTAVCIMA,I SL.
Sijanje sjemena simbolizira dijete.
Ako neko sanja da je posijao sjeme i da je ono niklo, posti ći će čast, a ako sjeme nije niklo, zapašće u brigu.
PŠENICA simbolizira halal imetak stečen trudom i naporom.
Kupovanje pšenice simbolizira dobijanje imetka i povećanje broj a porodice.
Sijanje pšenice simboli¬ zira posao kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan.
Ulaganje truda u poslove u vezi sa sijanjem pšenice može da simbolizira džihad.
Ako neko sanja da je posijao pšenicu a da mu je nikao ječam, to znači da je njegova vanjština bolja od njego¬ ve unutrine, a ako je posijao ječam a nikla pšenica, onda to znači suprotno.
Ako neko sanja da je posijao pšenicu i da mu je nikla krv, to znači da on jede kama¬ tu.
Zeleni klasovi simboliziraju rodne, a suhi klasovi nerodne godine, shodno kazivanju o Ju šutu a.s.
Sakupljeni klasovi koje snivač sanja u svojoj ruci, na gumnu ili u nekoj posudi simboliziraju dobijanje imetka od tuđeg truda ili, pak, sticanje znanja.
Priča se da je Aiša Hemedan sanjao da prodaje pšenicu za ječam, pa je o tom snu obaviješten Eš-Sa'bi, koji je rekao: - On trampi Kur'an za poeziju.
Ako neko sanja da žanje pšenicu s njive nekog poznatog mu čovjeka, to znači da će od tog čovjeka dobiti neki imetak.
Ako neko sanja da se neki usjev žanje u nev¬rijeme, to znači da će u tom mjestu harati smrt ili rat; ako je klasje žuto, to simbo¬ lizira smrt starijih ljudi, a ako je klasje zeleno, to simbolizira smrt omladine.
Sanjanje pšenice u postelji simbolizira ženinu trudnoću. Rečeno je da sijanje us¬ jeva simbolizira ženinu trudnoću.
Ako neko sanja da ore zemlju poznatog mu čovjeka, to znači da će oženiti njegovu ženu.
Ako neko sanja da je u pravo vri¬ jeme zasijao neki usjev, to znači da on radi neki dobar posao; ako je dostojan vlasti - dobiće je; ako je trgovac - prosperiraće; ako je obični radnik - zaradiće koliko mu je dovoljno; ako je posijani usjev ponikao, to znači da će mu to dob¬ro djelo biti primljeno kod Boga; i ako je požnjeo ono što je posijao, to znači da će biti nagrađen za dobro koje radi.
Ko sanja da jede suhu ili kuhanu pšenicu desiće mu se nešto neželjeno.
Ko sanja da su mu stomak ili koža ili usta puna suhe ili kuhane pšenice - to znači da mu je život pri kraju, a ako mu stomak, koža ili usta nisu potpuno puna, to znači da mu je od života ostalo srazmjerno praznini.
Ko sanja da hoda između usjeva prispjelih za žetvu hodače između redova boraca. Rečeno je da sjetva simbolizira ljudska djela, pa ako se sije nešto dobro, to znači dobra djela, a ako se sije nešto loše, to simbolizira loša djela, ili kako to kaže poslovica: "Ko posije dobro požnjeće spas, a ko posije zlo požnjeće kaja¬ nje", a pjesnik veli sljedeće: Ako ćeš se smijati dok će drugi sijati,Kada oni požanju, tada ćeš se kajati .
Žetva takođe može da simbolizira sakupljanje vojske i njen odlazak u borbu odnosno njeno ginjenje, shodno riječima Uzvišenog: "Tako su opisani u Tevratu.
A u Indžilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on oja¬ ča, i ispravi se na svojoj stabljici".
Ko sanja da jede vlažnu zelenu pšenicu to znači da je on pobožan čovjek.
Ko sanja da je posijao dobar usjev, on mu simbolizira njegovo dobro djelo u vjerskom ili svjetovnom pogledu.
O kakvom se konkretno djelu radi i kakva se ovosvjetska ili onosvjetska nagrada očekuje utvrđuje se na osnovu vrste usjeva, njegovog prinosa i ostalih pokazatelja.
Pšenica i ječarn imaju izuzetno lijepo značenje. Brašno ima još ljepše značenje, bolje i od hljeba obzirom da je hljeb doticala vatra.
JEČAM simbolizira imetak i tjelesno zdravlje za onoga ko sanja da ga posjeduje ili da ga jede, i on ima bolje značenje od pšenice.
Neki vele da ječam simbolizi¬ra dijete koje neće dugo živjeti obzirom da je on bio hrana Isaa a.s.
Žetva ječma u sezoni žetve simbolizira dobijanje imetka, za koji se treba dati propisani zekat, shodno riječima Uzvišenog: ".. i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju".
Sanjanje sijanja ječma simbolizira djelo kojim je Allah zadovoljan.
Mladi ječam simbolizira rodnost.
Kupovanje ječma simbolizira postizanje veli¬kog dobra.
Ko sanja da ide po zasijanom ječmu ili po nekom drugom usjevu, to znači da će otići u borbu na Allahovom putu.
Sanjanje ječma na ovaj ili onaj način simbolizira postizanje dobra, koristi i zarade.
RIŽA simbolizira imetak stečen naporom, trudom i brigom.
KUKURUZ I PROHA simboliziraju veliki imetak od kojeg nema mnogo koristi i koji nije vrijedan spomena.
BOB, SOČIVICA, NOHUT, CRNI GRAH i slično zrnevlje , svježe ili suho, prženo ili kuhano, simboliziraju brigu ili žalost za onoga ko sanja da ga jede ili da ga je dobio.
Takvi plodovi u velikim količinama simboliziraju imetak.
Rečeno je da zeleni bob simbolizira brigu, a suhi - imetak i radost. Rečeno je da sočivica simbolizira bezvrijedni imetak.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: -Sanjao sam da nosim vruć nohut. - Ibn Sirin mu je rekao: - To znači da ti ljubiš svoju ženu u vrijeme ramazanskog posta.
SEZAM simbolizira imetak koji se neprestano povećava obzirom na ulje koje se- zam u sebi sadrži. Suh sezam ima bolje značenje od svježeg.
SLAMA simbolizira brojan imetak i izobilje za onoga ko sanja da ju je dobio ili je unio u svoju kuću.
Priča se da je Ibn Sirin, vidjevši jedne prilike slamu, rekao: - Kamo sreće da se ona sanja!
Rečeno je: Ko sanja slamu neka pripremi kesu -obzirom da ona simbolizira dobijanje imetka, a taj imetak je količinski velik.
DINJA simbolizira bolest. Kaže se da dinja simbolizira i bolešljiva čovjeka.
Rečeno je i to da dinja simbolizira nenadanu brigu.
Takođe je rečeno da zelena nez¬rela dinja simbolizira tjelesno zdravlje.
Ko sanja da je pružio ruku prema nebu i da dohvaća dinje - to znači da on traži vlast koju će uskoro dobiti.
Priča se da je neki čovjek sanjao da mu je neko u kuću ubacio dinje, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: - Za svaku dinju će umrijeti po jed¬na osoba.
Zelena indijska LUBENICA simbolizira čovjeka teške duše, koji je u očima ljudi hladna osoba.
KRASTAVAC . Rečeno je: Ako neko sanja krastavac, to znači da će mu zatrudnje- ti žena.
Rečeno je i to da krastavac nema lijepo značenje, kao ni zelje i sočivica.
TIKVA . Vriježa tikve simbolizira blagoslovljenog i korisnog učenjaka ili Ijekara.
Kaže se da vriježa tikve simbolizira i siromaha.
Ako bolesnik sanja tikvu, ona mu simbolizira lijek.
Ko sanja da jede kuhanu tikvu naći će nešto što je izgubio, ili će steći znanje, ili će objediniti nešto što je razjedinjeno.
Od kuhane hrane lijepo je sanjati tikvu, meso i jaja.
Ko sanja da jede prijesnu tikvu sporiće se s nekim čov¬ jekom ili će ga napasti džini.
Hladovanje pod tikvinom vriježom simbolizira prisno društvo nakon usamljenosti ili mir nakon sukoba.
Ako bolesnik sanja da je ubrao tikvu, to znači da će ozdraviti obzirom da je Jusuf a.s. činio dovu da u tikvi bude lijek.
KARFIOL simbolizira plahovitog seljaka.
PATLIDŽAN , ako se sanja van sezone, simbolizira s mukom stečeni imetak.
CRVENI LUK .Jedni tumači snova vele da crni luk nema lijepo značenje zasniva¬ jući svoj stav na kur'anskom kazivanju o Izraelićanima i njihovom prekorava nju.
Neki tumači snova vele da crveni luk simbolizira otkrivanje skrivenih stva¬ ri. Isto znače i ostale povrtne biljke sličnog mirisa.
Neki, opet, vele da crveni luk simbolizira imetak. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekom čovjeku.
BIJELI LUK simbolizira loš glas. Neki vele da bijeli luk simbolizira haram imetak. Jedenje kuhanog bijelog luka simbolizira pokajanje od grijeha.
Prenosi se da je neki čovjek došao Ebu Hurejri i rekao: - U snu sam vidio Allahova Poslanika s.a.v.s. kako sjedi u džamiji i kako mu dolaze ljudi koji mu nazi¬ vaju selam. Kada sam i ja pokušao da uđem kod njega, neki ljudi su me sprije¬ čili bičevima. Na moje navaljivanje rekli su mi da ne mogu ući zato što sam jeo bijeli luk i potom su me otjerali. - Nato mu je Ebu Hurejre rekao: - Ti jedeš pr¬ljav (pokvaren) imetak.
MRKVA simbolizira brigu i žalost za onoga ko sanja da je jede ili da ju je dobio.
Ko sanja da u ruci ima mrkvu naći će se u teškoj situaciji, ali će mu biti olakšano.
Neki vele: Ako neko sanja da jede mrkvu, to znači da će dobiti neko dobro i korist.
MAK simbolizira prijatan imetak za onoga ko sanja da ga jede ili da ga posjeduje.
GORUŠICA simbolizira otrov. Ko sanja da je pojeo malo gorušice to znači da će popiti otrov, ili nešto gorko, ili će se upustiti u nešto nisko i pokvareno. Rečeno je i ovo:
Ako neko sanja da jede gorušicu, to znači da će s naporom postići neki častan imetak.
DIVLJA RUTA simbolizira imetak kojim se popravlja odnosno spašava od propa¬ danja neki drugi imetak.
Zeleno sjemenje divlje rute simbolizira korist od opa¬ ke nepoznate osobe.
KNA simbolizira imanje na kojem čovjek radi ili posao ko¬ ji obavlja.
PAČIJA TRAVA (Ijutak). Priča se da je neki čovjek sanjao da mu je na koljenima iznikla pačija trava, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: - Ta¬ kav san može da znači za ortake ulazak u neki unosan i blagoslovljen posao, za robove kojima je umro gospodar - beznadežnost njihove situacije, a za bolesnike - da će umrijeti.
Sva zelen, izuzev pšenice, ječma, sezama, prohe i boba, simbolizira islam.
Ko sanja da je u poslu na nekoj zelenoj njivi to znači da će biti upošljen dobrim djeli¬ ma i pobožnošću.
NJIVA simbolizira ženu obzirom da se ona ore, zasijava, napaja, da nosi, rada, itd.
Klasovi usjeva na njivi simboliziraju ženinu djecu ili imetak.
Njiva može da simbolizira i tržnicu; dobar prinos s njive simbolizira uspješnu trgovinu, a slab prinos - neuspješnu trgovinu.
Njiva može da simbolizira i bojno polje, a žetva klasja simbolizira pogibiju na bojnom polju.
Njiva može da simbolizira i dunja-luk (ovaj svijet) i klasovi u tom slučaju simboliziraju ljude, žene, djecu i starce, koji su, kao i usjevi, stvoreni iz zemlje, shodno riječima Uzvišenog: "Allah vas od zemlje poput bilja stvara.. "
Ako se uzme da njiva simbolizira dunjaluk, onda klasje može da simbolizira i godine, mjesece ili dane, jer ih je i Jusuf es-Siddik a.s. protumačio godinama.
Klasje takođe može da simbolizira ovosvjetska dobra i spremišta za hranu kao što su hambari, trapovi i dr.
Njiva može da simbolizira i svaki onaj posao ili mjesto gdje se obavlja neki posao ili ibadet za Ahiret, kao što je džamija, tekija, zikir-halka, mjesto gdje se daje sadaka..-., shodno riječima Uzvišenog: "Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu - umnogostručiće mo je, a onome ko bude želio nagradu na ovome svijetu - daćemo mu je".
Ako neko sanja da obrađuje (ore) njivu, to znači da će imati spolni odnos sa ženom, pa ako mu usjev nikne, to znači da će mu žena zanijeti.
Ako takav san sanja ne¬ oženjen čovjek - oženiće se, ili će se posvetiti poslu u kojem će imati uspjeha i dobre zarade, ili će nekome nešto pozajmiti, ili će sakupljati sredstva za rat.
Kad neko sanja žetvu, ako u zemlji vlada rat ili je na vlasti neki dželat, to znači da će poginuti onoliko ljudi koliko je klasova požnjeveno.
Ako u tom mjestu nema iz¬ gleda za rat niti je na vlasti dželat i ako se žetva obavlja u glavnoj džamiji, po mahalama ili između kuća, žetva u tom slučaju simbolizira Allahovu dž.š. kaznu u vidu zaraznih bolesti.
Ako se sanja da se žetva obavlja na tržnici, to znači da će trgovci imati dobar posao i dobru zaradu.
Ako se sanja da se žetva obavlja u džamiji ili na nekom mjestu gdje se ljudi okupljaju radi činjenja dobrih djela i ibadeta te ako ljudi sami za sebe žanju, ali da ne žanje niko nepoznat i stran, žetva u tom slučaju simbolizira nagrade i sevabe koje će ti ljudi postići za svoja dob¬ ra djela.
Ako se sanja da se žetva usjeva na njivama obavlja u vrijeme kad su oni zreli, to simbolizira dobro i korist, a ako se sanja da se žetva obavlja dok su usje¬ vi još zeleni, to znači da će usjevi pretrpjeti štetu i da će se morati obezbijediti sredstva za obezbjeđenje potrebne hrane.
SLAMA simbolizira imetak, bilo da se sanja u malim, bilo u velikim količinama.
LIVADA (pašnjak) sa svim svojim biljem i cvijećem, kao ukrasima, simbolizira ovaj svijet i njegove ukrase i bogatstva. Livada takođe može da simbolizira svaki izvor sredstava za život, kao što je dućan, razni zanati i poslovi i si.
Cvijeće sa¬mo po sebi može da simbolizira mjenjačnice, banke, zlatarske radnje i si. Vjerov jesnik s.a.v.s. je dunjaluk (ovaj svijet) uporedio s livadom rekavši: "Dunjaluk je slatko zelenilo". Ukusna stočna hrana simbolizira halal imetak.
Trava i bilje koje stoka ne voli da jede simbolizira haram imetak, ili brigu, tegobu i gorčinu.
Ljekovito bilje simbolizira znanje, mudrost i pouku, a katkad može da simbolizira i potpuno čisti halal.
Kiselkasta stočna hrana simbolizira brigu, napor i umor pri¬ likom sticanja imetka.
Otrovno bilje simbolizira haram ili oteti imetak, a može da simbolizira prodaju vjere za ovosvjetska dobra, uzimanje kamate, novotariju u vjeri, slijeđenje niskih želja ili neka druga zla, kao što je zao govor i drugo.
Maslačak , vilina kosa, kopriva i drugo gorko bilje simbolizira brigu, žalost i haram imetak.
Sve biljke koje su u Allahovoj Knjizi, ili u Sunnetu Njegova Poslanika ili sunnetom ranijih poslanika zabranjene ili pokuđene, ako se sanjaju, imaju nega¬ tivno značenje, kao što su: kopar (komorač), bijeli i crni luk, krastavci, sočivica i dr. Nemaju pohvalno značenje ni biljke koje se sanjaju a koje u jezičkom smislu ukazuju na nešto negativno ili nepoželjno, kao što je npr. nana, u čijem nazivu se kriju dvije riječi (u ar. jeziku), tj. vijest o smrti i naricanje, ili mrkva, u čijem nazivu se (u ar. jeziku) kriju riječi "žalost" i "vatra".
Biljke koje se ne siju i koje nemaju jak korijen, kao što su gljive i sl ., ako se odnose na ljude, simboliziraju nahočad i vanbračnu djecu kojoj se ne zna porijeklo, a ako se odnose na stvari, simboliziraju nađeno blago, poklone, sadaku i si.
Kad neko sanja da je na livadi i da jede travu i bilje, ako je siromašan, obogatiće se, ako je bogat, povećaće mu se bogatstvo, a ako je asketa, to znači da će se odati uživanju u ovosvjetskim dobrima.
Ako neko sanja da je prešao s jedne na drugu livadu, to znači da će u potrazi za zaradom preći iz jednog u drugo mjesto ili će zanat ili posao koji obav¬ lja zamijeniti drugim zanatom ili poslom.
BAŠTA . Nepoznata bašča okićena raznoraznim zelenilom i biljem simbolizira is¬lam.
Takvu usporedbu napravio je i Allahov Poslanik s.a.v.s.. Islam može da simbolizira i svako lijepo, izvanredno i časno mjesto na kojem se čini pokornost Al lahu dž.š., kao što je kabur Allahovog Poslanika s.a.v.s, zikir-halke, mjesta na ko¬ jima ljudi čine dobra djela i mjesta gdje se uspostavlja mir i red. Muhammed a.s. je rekao: "Između mog kabura i mog minbera je jedna od džennetskih bašča". Re¬ kao je i ovo: "Kabur je jedna od džennetskih bašča ili jedna od džehennernskih jama".
Bašča može da simbolizira i Mushaf, kao i svaku knjigu koja sadrži pravo znanje i istinsku mudrost.
Dobri stari učenjaci su imali običaj svoja djela naziva¬ti baščama, kao npr. "Bašča mudraca", "Bašče dobrih ljudi" i si.
Bašča može da simbolizira i Džennet i njegove perivoje.
Ako neka osoba u snu iz lijepe bašče pređe na neplodno zemljište, ili na sprženu zemlju, ili među zmije i škorpije, ili na pepeo, gar i smetlje, ili u more, ako se tako sanja umrla osoba, to znači da joj je Džennet zamijenjen Džehennemom, a blagodat - kaznom.
Ako je tako sanja¬ na živa osoba, to znači da je ona izašla iz islama zbog svog nevjerovanja, ili no¬ votarije, ili činjenja velikih grijeha i neposlušnosti.
Kad neko sanja da se nalazi u bašči, da jede i sakuplja njene plodove, ako to sanja u vrijeme hadža, ili ako je u bašči proučio ezan, to znači da će otići na hadž. Ako takav san sanja stanovnik Mekke i namjerava posjetiti kabur Allahova Poslanika s.a.v.s., to znači da će ga i posjetiti.
Plodovi koji su ubirani ili jedeni u takvom snu simboliziraju sevab i nag¬ radu za neko od tih djela.
Ako takav san sanja griješnik, pokajaće se za svoje gri¬ jehe i proći će se griješenja.
Ako takav san sanja nemusliman, primiče isla

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Post od Senad » Sre Nov 07, 2007 9:05 pm

nastavak 44 teme i 45 tema


............Ako takav san sanja nemusliman, primiče islam.
Ako takav san sanja onaj ko traži znanje i izučava Kur'an, postići će onoliko koliko je plodova u bašči ubrao.
Takav san takođe može da simbolizira i sevabe koji će se narednog dana (poslije sna) zaraditi nekim dobrim djelom, kao što je prisustvo¬ vanje džumi-namazu, klanjanje dženaze, posjeta grobovima dobrih ljudi i si.
KRAVLJA REPA . Rečeno je da ona u snu simbolizira neko dobro.
To isto može da simbolizira i juta i loboda.
BIJELA REPA simbolizira glupu i prostu seljanku.
Rečeno je da ona može da sim¬ bolizira i brigu i žalost.
Ako se sanja da je repa iznikla, to simbolizira rađanje no¬ve djece.
KOPAR simbolizira nešto što tek treba da se dogodi.
MORSKI LU K simbolizira pokvarenjaka o kojem se mnogo govori s pokudom.
Glavica morskog luka simbolizira imetak koji donosi bolest.
TUJA simbolizira potpun i trajan kapital.
ŠAFRAN simbolizira radost popraćenu naricanjem obzirom na njegovu crvenu boju.
Šafran može da simbolizira i poljoprivredno dobro ili neku nekretninu.
BROĆ simbolizira imetak popraćen bolešću.
BIBER simbolizira imetak kojim se štiti od propadanja neki drugi imetak.
ROTKVA simbolizira halal opskrbu. Rečeno je da ona simbolizira i odlazak na hadž, ali ovo nije opšte prihvaćeno.
Rečeno je i to: Ako neko sanja da je dobio rot¬ kvu, to znači da će obaviti neki dobar posao koji za sobom ipak povlači kajanje.
DJETELINA i slična stočna hrana simbolizira veliku opskrbu.
PAMUK simbolizira imetak koji se ne može porediti s imetkom koji simbolizira vuna.
Pucanje (grebenje) pamuka simbolizira pokajanje i čišćenje od grijeha.
GOMOLJIKA (vrsta jestivih gljiva, tartuf) simbolizira čovjeka ili ženu niže vrijed¬ nosti od kojih nema nikakvog dobra ukoliko se sanja jedna, dvije ili tri, a ukoli¬ ko ih se sanja više, onda simboliziraju bez napora stečeni imetak i opskrbu. U jednom hadisu se navodi da je mana (tj. hrana koju je Allah s neba spuštao Be¬ nu Israilu) sadržavala i gomoljike.
U slučaju kada gomoljike simboliziraju ime¬ tak, to znači da se taj imetak dobija od ženske osobe.
PELARGONIJA simbolizira isto što i gomoljika, s tim što ona ima nešto slabije značenje.
KIM simbolizira imetak kojim se uljepšava i čisti drugi imetak.
PRASA simbolizira imetak od strane nekog gluhog čovjeka.
Rečeno je i to: Ako neko sanja da jede prasu, to znači da on jede haram imetak i da ga bije loš glas.
Neki vele da takav san ukazuje na odgađanje udovoljavanja sirotinjskim pravi¬ ma. Rečeno je i to da prasa simbolizira opskrbu.
Ako neko sanja da jede prasu, to znači da će on govoriti nešto za što će se kasnije kajati.
Kuhana prasa, ako se sanja da se jede, simbolizira pokajanje.
RUTVICA simbolizira čovjeka ružnog porijekla obzirom da se ona dobija od div¬ lje rutvice koja se godinu dana drži u sirćetu i tek onda sije.
KOPAR . Za kopar je rečeno i to da svaki njegov stručak simbolizira hiljadu zlat¬ nika ili hiljadu srebrenjaka.
U pogledu povrća tumači snova se razilaze u mišljenju. Jedni vele da ga je lije¬ po sanjati, a drugi vele da nije pozivajući se na riječi Uzvišenog: "Zar želite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore...?" Neki vele da povrće simbolizi¬ ra nešto što nema trajnosti, bilo u pitanju dobro ili zlo, kao što je uprava, trgovi¬ na, dijete, žalost itd.
LJUBIČICA simbolizira pobožnu robinju. Sanjanje ubiranja ljubičice simbolizira ljubljenje robinje.
KAMILICA . Ako neko sanja da u podnožju brda ubire kamilicu, to znači da će od velikog vladara dobiti robinju.
Neki vele da kamilica simbolizira ženin rod (taz- binu).
Ko sanja da ubire kamilicu to znači da će nekoga od ženine rodbine prih¬vatiti za prijatelja.
MIRTA . Za mirtu je rečeno da simbolizira čovjeka koji ispunjava obaveze.
Mirta može da simbolizira i očaj obzirom na značenje njenog imena (u ar. jeziku).
Ako muškarac ili žena sanjaju da na glavi imaju vijenac od mirte ili da mirišu mirtu, to im simbolizira dugotrajan brak.
Ko sanja da je u kuću unio mirtu - ona mu simbolizira brojan i trajan imetak.
Ko sanja da je od nekog mladića uzeo mirtu, to znači da je on od svog neprijatelja uzeo trajnu obavezu.
Ko sanja da sadi mir¬ tu, to znači da je on dobar planer.
Mirta takođe simbolizira dobro planiranje i poslove koji imaju trajnost.
KOMORAČ simbolizira lijep glas.
LJILJAN . Za ljiljan jedni vele da simbolizira lijep glas, a drugi da simbolizira zlo obzirom na značenje njegovog naziva (u ar. jeziku).
BOSILJAK . Za bosiljak se kaže da simbolizira brigu i žalost ukoliko se sanja ub¬ ran, a ukoliko se sanja neubran, simbolizira komoditet ili rođenje djeteta.
Od Ali ibn Ubejda se prenosi sljedeće: - Bio sam kod Sufjana es-Sevrija kada mu je došao jedan čovjek i rekao: - Sinoć sam sanjao da se sa zapada prema nebu diže bosiljak i nestaje u nebu.Nato je Sufjan es-Sevri rekao: - Ako ti je san isti¬ na, to znači da je umro El-Evza'i. - Kasnije se ispostavilo da je te noći uistinu umro El-Evza'i.
Ako se sanja da bosiljak niče u vrtu, on simbolizira rođenje djeteta. Struk bosio-ka može da simbolizira i ženu.
Otkinut bosiok ili bosiok bez mirisa simbolizira nesreću. Rečeno je da bosiok simbolizira i blagodat obzirom na značenje njego¬ vog imena, shodno riječima Uzvišenog: ".. udobnost i opskrba lijepa i džennet ske blagodati".
MAŽURAN simbolizira tjelesno zdravlje. Sađenje mažurana simbolizira bogat¬ stvo i tjelesno zdravlje.
To takođe može da simbolizira ženidbu i dug brak.
Ako žena sanja da 'miriše mažuran, to znači da će roditi muško dijete koje će biti vjernik.
BIJELI LOPAČ simbolizira halal imetak, koji je zarađen na halal način i koji se tro¬ ši na halal način.
NARCIS . Ako muškarac sanja da na glavi ima vijenac od narcisa, to znači da će oženiti krasnu ženu ili kupiti lijepu robinju s kojima neće dugo zajedno živjeti.
Ako takav san sanja žena, muž će joj se s njom razvesti, ili će umrijeti.
Ko sanja da mu je u vrtu ponikao narcis, on mu simbolizira dijete koje će poživjeti, a ako je narcis bio otkinut ili upropašten, to znači da to dijete neće dugo živjeti.
Neka žena je sanjala da joj je muž dao struk narcisa a njenoj inoči struk mirte, pa je svoj san ispričala tumaču snova, koji joj je rekao: - Tvoj muž će se s tobom razvesti, a s tvojom inočom neće obzirom da mirta ima duži vijek od narcisa.
Priča se da je neki čovjek, koji je imao četiri žene, sanjao da su na obali rijeke iz nikla četiri struka narcisa, pa je uzeo četiri kamena i s tri kamena pogodio i slo¬ mio tri struka a četvrtim kamenom je promašio četvrti struk.
Svoj san je ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: - Ti imaš četiri žene, s tri ćeš se razvesti, a s čet vrtom nećeš. - Tako se i desilo.
Rečeno je da žuti narcis simbolizira zlatnike, a bi¬ jeli - srebrenjake. Neki vele da narcis simbolizira i veselje.
DIVLJA METVICA simbolizira radost koja će potrajati a koja će se doživjeti zbog žene, djeteta, položaja ili trgovine.
MANDRAGORA simbolizira bolest i zlatnike. Ko sanja da ubire mandragoru raz- boliće mu se žena i od nje će dobiti mnogo zlatnika.
LEBLEB (slak, pospanac) simbolizira Ijekara.
ŠEBOJ simbolizira nešto što je kratkog vijeka kao npr. dijete koje neće dugo živ¬ jeti, radost koja neće dugo trajati, upravu koja će se brzo izgubiti, ženu s kojom će se brzo rastaviti, trgovinu koja nema perspektive ili nešto slično.
POVRTNJAK simbolizira dobre ljude.
Ko sanja da je iz povrtnjaka ubrao snop povrća imaće spor i zadesiće ga neko zlo od ženine familije.
Snop povrća simbo¬ lizira upozorenje na neko zlo, a o čemu se konkretno radi, utvrđuje se na osnovu prirode tog povrća.
Suho povrće simbolizira imetak kojim se popravlja neki drugi imetak. Većina tumača snova smatra da povrće simbolizira brigu i žalost.
Ako se neka povrtna biljka sanja da je nikla na nemjestu, ona simbolizira čovje¬ka.
Isti je slučaj i sa ostalim biljkama i ako se sanja da je jedna ili dvije vrste ne¬ke biljke u velikom broju iznikla na nemjestu, kao npr. u džamiji ili kući, to sim¬ bolizira uspostavljanje tazbinskih veza ili ortakluk s nekim čovjekom.
Neki čovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: - Sanjao sam da je zeleno povrće niklo u'kući hazreti Aiše. Ljudi su u njega gledali i čudili se.
Tada je nai¬ šao Abdul-Melik ibn Mervan i počupao povrće. - Nato je Se'id ibn el-Musejjib rekao: - Ako ti je san istina to znači da će se Hadžadž razvesti s Esmom, kćer¬ kom Džafera ibn Ebi Taliba. - Abdul-Melik se je bojao da bi Hadžadž mogao da zloupotrijebi porodicu Allahova Poslanika s.a.v.s. zbog Esme, pa ga je zadužio da se s njom razvede, što je on i uradio.
VILINA KOSA simbolizira čovjeka koji je koristan i u vjerskom i u svjetskom pogledu.
Suha vilina kosa simbolizira imetak kojim se popravlja drugi imetak.
SMOLA simbolizira izvrstan imetak.
BALZAM simbolizira blagoslovljen imetak.
KATRAN simbolizira imetak dobijen na prevaru.
Zamazanost odjeće katranom simbolizira poteškoću u izdržavanju.
Sipanje katrana na nekog čovjeka simboli¬ zira klevetanje i potvoravanje tog čovjeka.
KUPUS simbolizira oštrog i grubog beduina.
Ako neko sanja da u ruci ima glavi¬ cu kupusa, to znači da ono što traži neće postići ukoliko ne bude grub i oštar.
SJEMENJE . Sanjanje sijanja bilo kojeg sjemena simbolizira rođenje djeteta koje će imati karakteristike slične prirodi biljke dotičnog sjemena.
Ljekovito zrnevlje i sje¬ menje simboliziraju knjige u kojima se nalaze rješenja za asketizam i pobožnost.
LJEŠNIK simbolizira darežljivog stranca teškog duha koji izmiruje ljude.
Neki vele da Iješnik simbolizira s mukom stečeni imetak.
Neki vele da Iješnici, orasi i drugo koštunjavo voće simboliziraju galamu, viku, prepirku i žalost.
KRASTAVAC simbolizira brigu i žalost.
Ko sanja da jede krastavce radiće neki vr¬ lo težak i naporan posao, pogotovu ako su krastavci bili žuti.
Sanjanje krastava¬ ca u njihovoj sezoni može da simbolizira imetak, a van sezone - bolest.
Ako čovjek koji ima trudnu ženu sanja da jede krastavce, to znači da će mu žena roditi žensko dijete.
Neki vele da je za bolesnika lijepo ako sanja da krastavac siječe nožem ili nekim drugim metalnim predmetom obzirom da se tom prilikom iz krastavca izdvaja (cijedi) voda.
Neki, opet, vele da sanjanje krastavca simbolizi¬ ra trudnoću žene.
SUHA DRVA simboliziraju munafikluk (licemjerstvo), shodno riječima Uzviše¬ nog: "Kao da su oni drva naslagana".
Drva simboliziraju i ljude koji su munafi- ci u pitanju vjere.
Neki čovjek je sanjao da u desnoj ruci ima granu a u lijevoj ko¬ mad krive daske, pa je pokušao i jednu i drugu da ispravi i uspio je da ispravi granu, a dasku nije.
Svoj san je ispričao tumaču snova koji mu je rekao: - Ti imaš dvojicu sinova; jedan ti je od robinje a drugi od slobodne žene i pokušavaš da ih odgojiš.
Sin od robinje je vaspitan i poslušan ti je, a sin od slobodne žene je nevaspitan i neposlušan ti je. - Tako je i bilo.
Neki čovjek koji je putovao lađom sanjao je da ima odjeću od dasaka. Ispostavi lo se je da mu to znači da će mu putovanje biti sporo.
45-TUMAČENJE SNOVA O PERU,TINTI,MASTIONICI,LISTOVIMA,PISANJU, POEZIJI I SL.
PERO simbolizira ono čime se čovjek opominje i onoga čija se naređenja izvrša¬ vaju, kao što su vladar, učenjak, sudija, jezik, sablja ili muško dijete.
Pero može da simbolizira i muški spolni organ.
Tinta u tom slučaju simbolizira spermu, a hartija - ženu.
Pero može da simbolizira i plug.
Ispisani redovi u tom slučaju simboliziraju brazde, a tinta sjeme.
Da bi se konkretno utvrdilo šta u određenom snu simbolizira pero, treba uzeti u obzir šta se njime piše i na čemu se piše kao i ostale pokazatelje na javi i snu.
Rečeno je da pero simbolizira i znanje, tako da će onaj ko sanja da je dobio pero i da njim piše steći neko znanje, zavisno od to¬ ga šta i koliko je pisao.
Rečeno je i to da pero simbolizira garanciju i preuzima¬ nje brige o nekome ili nečemu, shodno riječima Uzvišenog: "Ti nisi bio među nji¬ ma kada su pera svoja pobacali, da bi vidjeli koji će se od njih o Merjemi brinu¬ ti..."
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da sje¬ dim i da pored sebe imam pero, pa sam ga ja uzeo i počeo njime pisati.
Zatim sam sa svoje desne strane vidio i drugo pero pa sam uzeo i njega i počeo pisati s oba pera istovremeno. - Imaš li ti koga odsutnog? - upitao ga je Ibn Sirin, a kad je on rekao da ima, onda mu je rekao: - Računaj da je već stigao!
Ako pisar sanja da u ruci ima pero ili tintarnicu, to znači da je, zahvaljujući svom poslu, bezbjedan od siromaštva, a ako sanja da mu je u tintarnici nestalo tinte, to znači da će u svom zanatu nadmašiti ostale pisare.
Isto tako, ako neko sanja da je istrošio nešto od pribora kojim obavlja svoj posao to znači da će, zahvaljujući svom poslu, biti siguran od siromaštva.
Ako neko sanja da obavlja neki za¬ jednički posao, to znači da će u nečemu postati rukovodilac.
Nožić za oštrenje (zasijecanje) pera simbolizira zavidnog bogataša.
Rečeno je: Ako neko sanja da u ruci ima željezni nož, to znači da će povratiti ženu s kojom se rastavio, shod¬ no riječima Uzvišenog: "Reci: - Budite kamenje ili gvožđe ili bilo kakvo stvore¬ nje za koje mislite da ne može biti oživljeno. - A ko će nas u život vratiti? - upi-taće oni, a ti reci: - Onaj koji vas je i prvi put stvorio".
Pero može da simbolizira i naređenje ili zabranu. Ono takođe može da simbolizira upravu nad nekim za¬ nimanjem.
Pero simbolizira i izdržavaoca. Rečeno je da pero simbolizira i dijete koje će biti pisar.
Neki čovjek je sanjao da je dobio pero, pa je svoj san ispričao tumaču snova, koji mu je rekao: - Rodice ti se sin koji će imati dara za nauku.
TINTARNICA simbolizira robinju, neku korist od strane žene ili djeteta.
Ko sanja da piše i da umače pero u tintarnicu - to znači da će kupiti robinju i s njom ima¬ti bračne odnose, ali ona neće dugo kod njega ostati.
Ko sanja da je dobio mas¬tionicu sporiće se sa svojom ili nečijom tuđom ženom, a ako je u snu bilo nešt što ukazuje na dobro, to znači da će se oženiti.
Priča se da je neki čovjek sanjao da stavlja pamuk u tintarnicu, pa je njegov san ispričan tumaču snova, koji je rekao: - Taj čovjek je homoseksualac. - Većina tu¬ mača snova vele da tintarnica simbolizira ženu, a pero muža.
Neupotrijebljena tintarnica simbolizira djevicu.
U slučaju kad tintarnica simbolizira ženu, tinta simbolizira njen imetak i njenu korisnost, ili pak njene brige i belaje ukoliko sni-vač sanja da je tintom uprljao lice ili odjeću.
Tintarnica može da simbolizira i čir. U tom slučaju pero simbolizira nož, a tinta - krv i sukrvicu, a sve to ukoliko neko sanja da po tijelu ima tintarnice i da u njih umače pero.
Ako neko sanja da pi¬ še po hartiji, to znači da će on dobiti neko nasljedstvo, shodno riječima Uzviše¬nog: "Zaista je ovo u stranicama prvim, stranicama Ibrahima i Musaa".
Sanjanje pisanja po papiru može da znači i prepiranje sa svijetom.
Ko sanja da mu je imam (voda) dao papir - to znači da će mu imam povjeriti neki posao i da će mu potom dati viši položaj.
Listovi papira takođe simboliziraju neizvjesnost, shod¬no riječima Uzvišenog: "... koju na listove stavljate i pokazujete..."
TUŠ simbolizira radost i čast.
Ako neko sanja da mu je neko tušem uprljao odje¬ ću, to znači da će ga taj obijediti, ali će se na kraju utvrditi njegova nevinost.
Takav san takođe može da znači da će snivač na javi uprljati svoju odjeću.
TINTA simbolizira gospodstvo, visok ugled i uživanje podrške.
KNJIGA simbolizira moć i snagu.
Ko sanja da je dobio knjigu - dobiće snagu i moć, shodno riječima Uzvišenog: "O Jahja, prihvati knjigu snažno".
PISMO (knjiga). Nezapečaćeno pismo simbolizira poznato dobro, a zapečaćeno pismo simbolizira skriveno dobro.
Pismo u ruci dječaka simbolizira radosnu vi¬ jest.
Pismo u ruci robinje simbolizira dobro, radosnu vijest i veselje.
Pismo u ru¬ci žene simbolizira radosno iščekivanje; ako je pismo otvoreno i ako je žena pod nikahom, to je neko skriveno dobro u vezi s kojim treba da bude oprezan; ako je žena lijepa i namirisana, to simbolizira neko dobro i pohvalu, a ako je žena ružna, to mu je neko dobro u nečemu što je ružno.
Ko sanja da u ruci ima smo¬ tano pismo - to znači da će uskoro umrijeti, shodno riječima Uzvišenog: "...ono¬ ga dana kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje".
Ko sanja da je od imama (vođe) dobio dekret - to znači da će dobiti vlast, sreću i blagos¬ tanje ukoliko je toga dostojan, a ukoliko nije - bojati se je da će postati rob.
Kad neko sanja da mu je zapečaćeno pismo koje je poslao vraćeno, ako je vladar, voj¬ ska će mu pretrpjeti poraz, ako je trgovac, pretrpjeće gubitak u trgovini, i ako se zaručio, neće se oženiti.
Sanjanje pisma u svojoj desnoj ruci simbolizira neko dobro, ako je snivač sa nekim u sporu ili ga muči neka sumnja ili nedoumica, stvari će mu izaći na čistac, a ako je u muci, iz nje će se izbaviti, shodno riječima Uzvišenog: "Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu..."
Ako takav san sanja osoba koja je u teškoći ili u brizi ili odsutna osoba, situacija će joj se olakšati ili će se vratiti kući.
Uzimanje knjige desnom rukom simbolizi¬ ra svako dobro, a primanje knjige u lijevu ruku simbolizira kajanje za počinjena djela.
Ko sanja da je od nekog čovjeka uzeo knjigu svojom desnicom - to znači da će uzeti nešto što mu je najdraže, kako kaže Uzvišeni: "Mi bismo ga za des¬ nu ruku prihvatili..."
Ako nevjernik sanja da je u ruku uzeo Mushaf ili neku arapsku knjigu, to znači da će doživjeti poniženje, da će ga spopasti briga i tuga ili da će doživjeti neuspjeh i zapasti u tešku nevolju.
Ko sanja da je pogledao u neki list papira, ali da nije pročitao šta na njemu piše, to znači da će dobiti neko nasljedstvo.
Rečeno je: Ako neko sanja da je pocijepao pismo to znači da će se ri¬ ješiti briga, smutnje i zla i da će postići neko dobro.
Ako vjernik sanja da u ruci ima perzijsku knjigu, to znači da će doživjeti poniženje i da će zapasti u nevolju.
Ko sanja da je dobio zapečaćeno pismo to znači da će se potčiniti vladaru obzirom da se je i Belkisa potčinila Sulejmanu a.s. kad je od njega dobila zapečaće¬no pismo, a potom primila islam.
Ko sanja da je dobio pismo u kojem se nalazi smotana ceduljica to znači da će kupiti trudnu robinju. Ibn Sirin je rekao da, ako neko sanja da piše knjigu, to znači da je njegova zarada haram, shodno riječima Uzvišenog: "...i teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu i teško njima što na taj način zarađuju!"
TETOVIRANJE na ruci muškarca simbolizira lukavstvo poslije kojeg slijedi poni¬ ženje, a za žene to simbolizira lukavstvo da bi se stekla zarada.
Ko sanja da na svojoj košulji ima ispisan kur'anski ajet to znači da se on pridržava Kur'ana.
Pi¬ sanje lijevom rukom u snu simbolizira nešto ružno i zabludu.
To takode može da simbolizira dobijanje vanbračne djece ili bavljenje poezijom.
Pisanje u osnovi simbolizira lukavstvo a pisar simbolizira lukava čovjeka.
Ko sanja da ima loš ru¬kopis pokajaće se za grijehe i prestaće varati ljude.
Ko sanja da čita prednju stra¬ nu lista - naslijediće miraz, a ko sanja da čita list s poleđine - zapašće u dug, shodno riječima Uzvišenog: "Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas to što ćeš svoj račun polagati".
Kad neko sanja da vrlo dobro čita knjigu, ako je dostojan polo¬ žaja, dobiće ga, a ako je trgovac, dobro će trgovati.
Ko sanja da čita svoju knjigu pokajaće se za grijehe Uzvišenom Allahu, shodno riječima Uzvišenog: "... upiši nam milost i na ovom i na onom svijetu..."
Ko sanja da je dobio obveznicu to znači da treba pustiti krv. Ko sanja da je dobio pismo a da ne zna šta u njemu pi¬še, to znači da je on zanemario neku obavezu kojom ga je Allah obavezao, shod¬no riječima Uzvišenog: "Mi smo im u njemu propisali..."
Ako neko sanja da ne¬ka poznata mu osoba piše pismo protiv njega, to znači da ga ta osoba zavodi, ob¬ manjuje i dovodi u smutnju u pitanju vjere, shodno riječima Uzvišenog: "...za koga je već određeno da će svakoga onog ko ga uzme za zaštitnika na stranpu¬ ticu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti".
ASTROLAB (rubtahta) simbolizira poglavarskog slugu ili čovjeka koji je u vezi s vladarom.
Ko sanja da je dobio astrolab to znači da će se on udružiti s nekim čovjekom od kojeg će imati koristi.
To takode može da znači da će se u nečemu kolebati i da neće imati prave odlučnosti niti muškosti.
PJESNIK simbolizira obmanjivača obzirom da on govori ono što ne radi. Poezija simbolizira lažan govor.
Ko sanja da zarađuje na poeziji to znači da on lažno svjedoči.
Ko sanja da recituje poeziju u nekom društvu to simbolizira neku mud¬roliju koja naginje licemjerstvu.
Ko sanja da sluša poeziju to znači da on prisustvuje sijelima na kojima se laže.
Ko sanja da je ne-Arap i da je postao rječit u arapskom jeziku to znači da će postići čast, ugled i vlast i da mu u njegovoj pro¬ fesiji neće biti ravna.
Ko sanja da govori sve jezike postići će izuzetno veliku vlast i ugled, shodno kazivanju o Jusufu a.s.: "... ja sam zaista čuvaran i znan" tj. znam sve jezike.
PISAR simbolizira lukavog čovjeka ili neki čestiti zanat kao npr. obućarski zanat. Pero u tom slučaju simbolizira šilo ili iglu, a tinta ljepilo, konacoputu i dr.
Pisar može da simbolizira i puštača krvi.
Pero u tom slučaju simbolizira nožić, a tinta - krv.
Pisar može da simbolizira i krojača, krpedžiju i si.
On može da simbolizira i orača.
Pero mu u tom slučaju simbolizira ralo, a tinta - sjemenje.
Ako neko sanja da je imao neki posao s pisarom san mu treba protumačiti u smislu gore navede¬ nih primjera, a zavisno i od snivačevih preokupacija i onoga šta mu dolikuje.
Ta¬ ko, ako neko sanja da je prošao pored pisara i da mu je pisar dao jedan, dva ili tri dokumenta u vezi s vraćanjem ili potraživanjem duga, te da je zatim produžio svojim putem, da bi mu se protumačio san, treba uzeti u obzir ostale pokazatelje: ako je dao obuću na opravku, obućar odugovlači s popravkom ili će kupiti obu¬ ću; ako ima bolesnu krv, namjerava da pusti krv ili ju je već pustio, pisar mu je u tom slučaju simbolizirao puštača krvi.
Po istom pravilu se tumači i ako je krojaču dao nešto da mu skroji i šasije, ili ako je nekom poljoprivredniku dao alatku.
Ako nije u pitanju ništa od navedenog, onda uzimanje pisama ili dokumenata od pisara može da simbolizira vijesti ili poslove, pa ako su pisma zatvorena, u pitanju su tajne vijesti ili poslovi, a ako su pisma otvorena, u pitanju su javne vijesti ili poslovi.
Kad pismena osoba sanja da je nepismena ako je bogata, osiromašiće, ako je pametna, poludiće, ako je griješnik, izgubiće vjeru i ako je snalažljiv, pos- taće nemoćan.
Ako nepismena osoba sanja da lijepo piše, to znači da se ona na¬lazi u velikoj nevolji, ali će joj Allah dati nadahnuće pomoću kojeg će se izbavi¬ti iz te situacije.
Cijepanje pisma u snu simbolizira prestanak žalosti i tuge.

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Post od Senad » Sre Nov 07, 2007 9:07 pm

TEME 46 i 47


46-TUMAČENJE SNOVA O IDOLIMA,ZABLUDJELIM VJERAMA, ODPADNIŠTVU I SL.
Uzvišeni Allah je jedini kome pripada pravo da mu se robuje.
Ko robuje nekome mimo Njega nastradao je i propao.
Ko sanja da robuje nekome mimo Allaha - to znači da je on'preokupiran neistinama i da više voli da udovolji svojim nis¬ kim željama nego svome Gospodaru Allahu.
Ako neko sanja da robuje (klanja se) KIPU od zlata to znači da se on približava čovjeku na kojeg se je Allah rasr dio i od tog čovjeka će doživjeti neku neugodnost, a uz to će izgubiti i imetak i oslabiće mu vjera.
Ako je u pitanju kip od srebra, to znači da će mu poći za ru¬kom da se na nedoličan i pokvaren način sastane s nekom ženom ili robinjom.
Ako je u pitanju kip od bronze, željeza ili olova, to znači da on napušta vjeru i zaboravlja svog Gospodara zbog ovosvjetskih dobara
Ako je u pitanju kip od drveta, to znači da on svoju vjeru baca za leđa družeći se s upraviteljem silnikom ili s nekim munafikom ili se kiti vjerom iz ovosvjetskih interesa a ne u ime Uzvišenog Allaha.
Neki tumači snova vele da sanjanje kipa (idola) simbolizira odlazak na dalek put.
Rečeno je i to: Ako neko sanja kip ali mu se u snu ne kla¬ nja, to znači da će dobiti obilan imetak.
Ko sanja da obožava zvijezdu ili drvo, to znači da je njegova vjera vjera Sabejaca, koje je Uzvišeni Allah opisao sljedećim riječima: "Kolebaju se između toga..."
Neki vele da ovakav san ukazuje na to da snivač traži službu kod čovjeka koji se izigrava s njegovom vjerom.
Ko sanja da robuje (ibadet čini) vatri - to znači da je on neposlušan Uzvišenom Allahu time što je poslušan šejtanu ili, pak, izaziva rat.
Ako ta vatra nema plamena, to znači da on svoju vjeru prodaje za haram obzirom da vatra simbolizira haram.
Ako musliman sanja da je postao nemusliman, to znači da se njegovo vjersko uvje¬renje podudara s uvjerenjem nemuslimana u kojeg se je u snu preobrazio.
Ko sanja da se preobrazio u vatropoklonika to znači da islam baca za leđa time što čini teški nemoral.
Ako musliman sanja da se je preobrazio u Židova , to znači da on napušta farzove (stroge vjerske obaveze) i zbog toga će ga prije smrti stići kazna i biće ponižen obzirom da su Židovi, i pored zabrane, lovili ribu subotom, da se nisu pokoravali Allhovoj naredbi i da su prekršili ono što im je zabranje¬no. Ako musliman sania da ga neko oslovljava riječima: Židove! a on pritom ne priznaje takvo oslovljavanje, to znači da je on u nekoj tjeskobi i da očekuje spas od Uzvišenog Allaha, koji će mu se smilovati i spasiti ga, shodno riječima Uzvi¬ šenog: ".. mi se, uistinu, vraćamo Tebi! - Kaznom Svojom Ja kažnjavam koga hoću - reče On -, a milost Moja obuhvaća sve".
Ako musliman sanja da se je preobrazio u Kršćanina , to znači da on blagodati ko¬je dobija od Allaha dž.š. ne priznaje da su od Allaha dž.š. i da Allahu dž.š. pripi¬suje svojstva od kojih je On čist i svet. Ko sanja da je iz islamske prešao u neis- lamsku kuću, to znači da je on postao nevjernik nakon što je bio vjernik.
Ko sa¬nja da se njegova ruka preobrazila u ruku kisre (staroperzijski naziv za kralja op. prev), to znači da on čini ono što su radili staroperzijski vladari i silnici, kao što je nasilje i smutnja, i da neće imati pohvalan kraj, a ako mu se ruka povratila u prvobitno stanje, to znači da će se on pokajati i vratiti Silnom i Uzvišenom Gos¬ podaru (Allahu dž.š.).
Svaki FARAON kojeg čovjek sanja simbolizira neprijatelja islama.
Sanjanje fara¬ ona u dobrom stanju ukazuje na loše stanje muslimana i njihovog vođe.
Svaki neprijatelj koji se sanja u lošem stanju simbolizira dobro stanje snivača, a svaki neprijatelj koji se sanja u dobrom stanju simbolizira loše stanje snivača.
Ko sanja da se preobrazio u nekog ovosvjetskog faraona - to znači da će njegov životni put biti sličan životnom putu tog faraona i silnika i umrijeće kao silnik.
Isto tako, ako neko sanja da je neki od umrlih silnika živ, u nekom mjestu, to znači da će u tom mjestu biti neko ko će biti sličan umrlom silniku.
Izgubljenost u vjerama simbolizira nijekanje. Ko sanja da je izgubljen u pitanju vjere i da ne zna kojoj vjeri pripada - to znači da su mu se zatvorila vrata onoga što traži, da će biti ometen da ostvari neki svoj cilj i ono što želi, a san mu ukazuje i na to da mu je vjera slaba.
KUFUR (nevjerovanje): ako se sanja, simbolizira ovosvjetsko bogatstvo, shodno riječima Uzvišenog: "Uistinu, čovjek se uzobijesti čim se neovisnim osjeti".
Kufur može da simbolizira i nasilje, shodno riječima Uzvišenog: "Nevjernici su uis¬tinu silnici".
Kufur može da simblizira i bolest kojoj nema lijeka, shodno riječima Uzvišenog: "Svejedno je njima opominjao ih ti ili ne opominjao - oni neće vje¬ rovati".
Sanjanje mnogo kjafira simbolizira brojnost porodice. Starac kjafir sim¬bolizira starog neprijatelja koji ne krije mržnju.
Starac vatropoklonik simbolizira nepijatelja koji ne želi upropastiti svog protivnika.
Starac Židov simbolizira nep¬rijatelja koji želi upropastiti svog protivnika.
Starac kršćanin simbolizira neprija¬ telja čije neprijateljstvo ne nanosi štetu. Robinja nevjernica simbolizira radost s podvalom.
Ko sanja da je pokvario svoju vjeru to znači da se on bezumno pona¬ ša prema ljudima i da ih uznemirava.
Isto tako, ako neko sanja da je postao drz- nik i bezumnik, to znači da će pokvariti svoju vjeru, shodno riječima Uzvišenog: "Jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio..."
ZUNNAR i MANTIJA simboliziraju dijete ako se sanjaju da su preko nove odjeće. Ako se pokidaju i pocijepaju, simboliziraju smrt djeteta.
Ako su ispod odjeće, simboliziraju licemjerstvo u vjeri.
Ako su s lošom odjećom, simboliziraju i vjer¬sku i svjetsku pokvarenost.
Ko sanja kao da je on Židov - to znači da će naslije¬diti amidžu (strica).
Ko sanja da je kršćanin - naslijediće tetka ili tetku.
Ko sanja da udara u zvono - to znači da on među svijetom širi lažne vijesti.
Ko sanja da čita Tevrat i Indžil - ne razumijevajući njihovo značenje - to znači da je njegov pravac neispravan i da mu se mišljenje poklapa sa mišljenjem Židova i kršćana, shodno riječima Uzvišenog: "...vi koji Knjigu učite?
Zar se opametiti nećete?" Ko sanja da je postao katolik - to znači da će mu nestati blagodati i da mu je blizu smrt. Ko sanja da je postao monah - to znači da je on novator u vjeri i da u to¬ me pretjeruje, shodno riječima Uzvišenog: "...dok su monaštvo oni sami, kao novotariju, uveli".
Rečeno je i to da će onaj ko sanja ovakav san živjeti tjeskobnim životom punim poteškoća i da će ga pratiti strah i poniženje koji ga neće napuštati.
Ovakav san ukazuje i na to da je snivač spletkaroš, varalica, potkazivač i no¬ vator koji poziva u svoju novotariju - neka nas Allah od toga sačuva!
Neki čovjek je sanjao Hasana el-Basrija kako je obukao vunenu odjeću, da se opasao pojasom zimija (nemuslimana pod zaštitom isl. države op. prev.), da na nogama ima okove, da je na njemu tajlasan boje meda, da stoji na smetljištu, da u ruci ima tamburu i da svira uz nju te da se je naslonio na Kabu.
Taj san je ispri¬čao Ibn Sirinu, koji je rekao: - To što se je ogrnuo vunenim ogrtačem simbolizira njegov asketizam, njegov pojas zimija njegova je izuzetna snaga u Allahovoj vje¬ ri, njegov tajlasan boje meda je njegova ljubav prema Kur'anu i njegovom tuma¬ čenju, njegovi okovi su čvrstina njegove pobožnosti, njegovo stajanje na smetljiš¬ tu ukazuje na to da mu je dunjaluk pod nogama, njegovo udaranje u tamburu simbolizira širenje njegove mudrosti među svijetom i njegova oslonjenost na Kabu simbolizira njegovu potpunu predanost Silnom i Uzvišenom Allahu.
47-TUMAČENJE SNOVA O ĆILIMIMA,POSTELJAMA,ŠATORIMA,KREVETIMA, JEDRIMA,ZASTORIMA I SL.
ĆILIM simbolizira snivačev dunjaluk.
Prostiranje čilima simbolizira dunjalučki prostor, njegova veličina simbolizira opskrbu, njegovo gusto tkanje simbolizira dužinu života.
Ko sanja da je prostro ćilim na nepoznatom mjestu ili kod nepoz¬ natih ljudi to tnu simbolizira put.
Mali ćilim, ako je rijetko istkan, simbolizira kra¬ tak život. Smotavanje ćilima simbolizira prestanak blagodati i života.
Ko sanja da se nalazi na ćilimu, ako je u ratu, sklopiće mir, ako nije u ratu, kupice neku nek¬ retninu.
Prostiranje ćilima među poznatim ljudima ili na poznatom mjestu sim¬bolizira zajedničku blagodat stanovništvu tog mjesta.
Rečeno je da prostiranje ć ilima simbolizira to da če onaj kome je prostrt postići pohvalu od onoga ko mu ga je prostro i biće hvaljen gdje god dođe, a sve to srazmjerno prostranosti, deb¬ ljini, tanahnosti i izgledu čilima.
Ko sanja da mu je prostrt kvalitetan ćilim - to znači da će postići na ovom svijetu obilnu opskrbu i da će dugo živjeti.
Ako ne¬ko sanja da je ćilim prostrt u njegovoj kući, njegovom gradu, mahali ili na na¬ rodnom skupu, ili na njegovim sijelima ili, pak, kod onoga za koga zna da ga vo¬ li ili kod njegovog sagovornika, tako da u tom snu ne bude ništa nepoznato, to znači da će on postići ovaj svijet na način na koji sam opisao tj. da će mu život u njegovom mjestu ili gradu ili već gdje je čilim prostrt biti onakav kakav je čilim bio.
Ako se to u snu dešavalo na nepoznatom mjestu i kod nepoznatih ljudi, on će se osamiti i živice u samoći.
Mali i čvrsto tkani ćilim simbolizira postizanje ovosvjetskog ugleda i nedostatak imetka.
Velik i tanak ćilim simbolizira komodi¬tet i kratak život.
Veliki ćilim koji uz to posjeduje sve druge kvalitete simbolizira dug život i ovosvjetsko bogatstvo; i izobilje.
Ako se sanja malen i pohaban ćilim, to nema dobro značenje.
Ko sanja da na svom ramenu ima smotan ćilim, koji je smotao on ili neko drugi, i koji nosi s mjesta, ako ga je odnio na nepoznato mjes¬ to, to znači da mu je život pri kraju i da će mu ono što je radio na ovom svijetu biti obješeno o vrat.
Ako je na tom mjestu gdje je odnio ćilim vidio nekog od um¬ rlih osoba, to pogotovu znači navedeno.
Ko sanja smotan ćilim, koji nije smotao on niti zna ko ga je smotao, ako se taj ćilim u snu ne razmota, to znači da će sni-vač imati malo udjela u ovosvjetskim dobrima i da će se riješiti tegoba.
Ć ilim ta kođe simbolizira druženje i sjedenje s poglavarima, sudijama i svima onima ko¬ jima se ukazuje počast.
Ko sanja da je smotao svoj ćilim to znači da će izgubiti vlast, da neće moći otići na neki put ili da će mu biti uskraćena ovosvjetska dob¬ ra. Ko sanja da mu je ćilim otet ili da je izgorio u vatri, to mu može značiti smrt ili da neće moći otići na put koji je planirao.
Ko sanja da mu se ćilim smanjio to znači da će imati tjeskoban život.
Ko sanja da se ćilim istanjio tako da je postao providan - to može da znači da će uskoro umrijeti, da će jako smršati ili da će bi¬ ti na rubu smrti.
UZGLAVLJE I POČIVALJKA simboliziraju slugu.
Promjene koje se sanjaju u vezi s uzglavljem i počivaljkom odnose se na slugu.
Neki vele da jas¬ tuci simboliziraju djecu a da naslonjači simboliziraju učenjake.
POSTELJA sim¬ bolizira ženu, a njena debljina simbolizira ženinu debljinu.
Neki vele da poste¬ lja simbolizira zemlju po kojoj ljudi hodaju i prevrću se s nemarom dok s nje ne presele na drugi svijet.
Rečeno je: Ako se sanja poznata postelja ona simbolizira suprugu onoga čija je i da se sve promjene koje se sanjaju u vezi s tom posteljom odnose na suprugu.
Ako neko sanja da je zamijenio postelju tj. da je s jedne pos¬ telje prešao na drugu, to znači da će oženiti drugu ženu, pored postojeće.
Ako je pritom imao osjećaj da prvu postelju više neće koristiti, to znači da će se raz¬ vesti s prvom ženom.
Ako se prva postelja preobrazila u nešto nepoželjno, to znači da će mu prva žena umrijeti ili da će joj se desiti nešto nepoželjno, zavis¬ no u šta se je postelja preobrazila, a ako se prva postelja preobrazila u nešto lije¬po i poželjno, to znači da će mu se prva žena proljepšati ili doživjeti nešto pože¬ ljno zavisno od toga u šta se preobrazila.
Ako neko sanja da se njegova postelja premjestila s mjesta na mjesto, to znači da će se njegova žena promijeniti iz jed¬ nog u drugo stanje, zavisno od toga s kakvog na kakvo mjesto se postelja prem¬ jestila.
Tako, ako mu se postelja premjestila s lošeg na bolje mjesto, to znači da će mu žena iz lošijeg preći u bolje stanje, i obratno.
Ko sanja da pored postojeće svoje postelje vidi i drugu, bolju ili lošiju postelju, to znači da će on pored posto¬jeće oženiti drugu, bolju ili lošiju, ženu.
U slučaju kad postelja simbolizira ženu (suprugu), onda se ne pravi razlika između slobodne žene i robinje tj. postelja ravnopravno simbolizira i jednu i drugu.
Ko sanja da je smotao postelju i ostavio je po strani, to znači da će on biti odsutan od svoje žene ili ona od njega, ili će se međusobno izbjegavati.
Ako uz to ima neki pokazatelj koji ukazuje na rastavu ili nešto nepoželjno, to znači da će medu njima doći do rastave ili će jedno od njih dvoje umrijeti.
Ko sanja nepoznatu postelju na nepoznatom mjestu - to znači da će on na tom mjestu dobiti ili kupiti neku zemlju koja će svojom kvalitetom od¬ govarati kakvoći postelje koju je sanjao.
Ko sanja da je poznata ili nepoznata pos¬ telja prostrta na nekom krevetu i da on na njoj sjedi - to znači da će on postići vlast, uzdići se iznad ljudi i potčiniti ih obzirom da se krevet pravi od drveta, a drvo simbolizira ljude koji su munafici.
Ko sanja da se njegova postelja nalazi pred vladarovom kapijom - to znači da će dobiti neku upravu (položaj).
U slučaju kad postelja simbolizira ženu (suprugu), onda mehkoća postelje sim¬bolizira ženinu pokornost njenom mužu, njena prostranost simbolizira njenu ši¬ rokogrudnost i lijepu ćud; ako je nova simbolizira ženinu mehkoću i nježnost, ako je od brokata, to znači da je žena vatropoklonik, ako je od kostrijeti, vune ili lana, to znači da je žena bogata, ako je bijela, to znači da je žena dobra vjernica, ako je ispeglana, to znači da žena radi ono čime je Allah zadovoljan, i ako je pos¬ telja zelena, to znači da je žena ustrajna u činjenju ibadeta.
Nova postelja sim¬ bolizira lijepu i povučenu ženu, a pocijepana postelja simbolizira ženu koja ne¬ma vjere.
Ko sanja da se nalazi na postelji ali da ga ne hvata san, to znači da on želi da vodi ljubav sa svojom ženom, ali mu to ne polazi za rukom.
Ko sanja da mu je neko pocijepao postelju to znači da ga taj vara s njegovom porodicom.
KREVET . Rečeno je: Ako neko sanja da se nalazi na krevetu, to znači da će mu se vratiti nešto što je otišlo od njega.
Ako takav san sanja vladar, to znači da će mu vlast oslabiti a potom ponovo ojačati, shodno riječima Uzvišenog: "...i njegovo bolesno tijelo na prijestolju zadržali, ali je poslije ozdravio".
Ako takav san sanja onaj ko želi da se ženi to mu simbolizira ženidbu.
Ko sanja da je na krevetu na kojem je prostrta postelja to mu simbolizira uspon u položaju, spomen i vlast nad munaficima u pogledu vjere, a ako na krevetu nema postelje, to mu simbo¬ lizira odlazak na put.
Neki vele da sve ono na čemu se spava simbolizira supru¬ gu i sredstva za život.
Nogari kreveta simboliziraju robove, vanjski dio kreveta simbolizira ženu, unu¬ tarnji dio snivača, donji dio mušku ili žensku djecu, Kajrevani veli da krevet sim¬ bolizira sve ono što čovjeku pričinjava radost, što mu daje čast i ugled i što mu pruža stabilnost i smirenje.
Krevet takode simbolizira jahalicu, nosiljku, lađu ili neko drugo prevozno sredstvo obzirom da se čovjek u njemu nalazi dok je nje¬ gova duša daleko od njegove kuće i njegove porodice.
Krevet može da simboli¬zira i tabut obzirom da je tabut mrtvački krevet.
Kad neko sanja da mu se krevet slomio ili rasklopio, ako je vladar, izgubiće vlast, ako je moćnik, izgubiće moć, ako mu je žena nepokorna, rastaviče se s njom, ako mu je žena bolesna, umrije-će ili će umrijeti njen muž, ako to sanja žena i ako joj je muž bolestan, ili će od nje otići na neki put ili će je ostaviti.
Prednja strana kreveta nekada simbolizira muža, a zadnja - ženu. Mjesto gdje se spušta glava simbolizira dijete.
Mjesto gdje se stavljaju noge simbolizira slugu ili kćer.
Nogari kreveta simboliziraju iz- državaoca porodice.
Daske kreveta simboliziraju porodicu.
Nogari kreveta mo¬ gu da simboliziraju i slugu, a vanjski izgled, prostirka i posteljina - ženu.
Kad neko sanja da se nalazi na nepoznatom lijepom krevetu na kojem je prostrta postelja, ako je dostojan vlasti, dobiće je ili će ući u visoko društvo, ako je neo¬ ženjen, oženiće se, ako to sanja trudnica, rodice muško dijete.
Ako na takvom krevetu nije prostrta postelja, on simbolizira odlazak na dalek put ili na hadž, ili, pak, smrt ako to sanja bolesnik.
ŠATOR simbolizira vladara. Ko sanja da se nalazi u razapetom šatoru to znači da će uz pomoć vladara pobijediti nekoga s kim je u sporu.
Rečeno je: Ako neko sa¬ nja da posjeduje razapet šator, to znači da će dobiti vlast i da će predvoditi voj¬ sku obzirom da se šatori razapinju za vladare.
Manji šator simbolizira isto što i veliki šator, s tim što on ima nešto slabije značenje.
Ako neko sanja da je vladar izašao iz šatora, to znači da će izgubiti jedan dio vlasti, a ako je vladar šator smo¬ tao, to znači da će izgubiti i vlast i život.
Manji šator takode može da simbolizira ženu.
Rečeno je: Ko sanja da posjeduje više šatora, ili da se sklanja u njihovom hladu, oni mu simboliziraju blagodati na kojima se on ne može nazahvaljivati.
Zeleni, bijeli ili neki drugi šator koji ukazuje na neko dobro, ukoliko je snivaču nepoznat, simbolizira šehidsku smrt ili postizanje šehidske deredže s ibadetima obzirom da takvi nepoznati šatori ukazuju na grobove šehida ili dobrih ljudi.
Sa¬ njanje takvog šatora može da simbolizira i posjetu Kudusi-šerifu.
Rečeno je i to da šator simbolizira upravu, a za trgovca - odlazak na put.
Takode je rečeno da dobijanje šatora simbolizira dobijanje lijepe i nevine robinje, shodno riječima Uzvišenog: "...hurija u šatorima skrivenih..."
Šator od kostrijeti simbolizira moć i ugled.
SUNCOBRAN . Ko sanja da je raširio suncobran postići će ugled i čast.
ZASTOR . Većina tumača snova vele da zastor simbolizira brigu.
Ako se zastor sanja na kućnim vratima, simbolizira brigu od strane žena; ako je na vratima du¬ćana, simbolizira brigu u vezi sa izdržavanjem; ako se sanja na vratima džamije simbolizira brigu u vezi s vjerom; i ako se sanja na kućnoj kapiji, simbolizira brigu u vezi s dunjalukom.
Pohabani zastor simbolizira brigu koja će brzo nestati.
Nov zastor simbolizira brigu koja će potrajati.
Uzduž pocijepani zastor simboli¬ zira brzo izbavljanje od brige.
Poprijeko pocijepani zastor simbolizira gubljen|e ugleda i časti.
Crni zastor simbolizira brigu od strane vladara.
Bijeli i zeleni zastor simbolizira lijep ishod.
Sve navedeno važi ukoliko se sanja nepoznati zastor i na nepoznatom mjestu tj. zastor koji na javi ne postoji na mjestu na kojem se sanja.
Ukoliko se, pak, sanja poznati zastor i na poznatom mjestu tj. na mjestu na kojem on i na javi postoji, zastor u tom slučaju simbolizira samog sebe.
Neki vele da zastori koji se sanjaju na vratima simboliziraju brigu i strah koji će se po¬zitivno završiti.
Ako zastor sniva osoba koja je tražena, koja je u strahu, koja je bjegunac ili koja se skriva, on joj simbolizira bezbjednost i to da neće biti otkrivena.
Zastor koji simbolizira brigu, što je veći, to je briga veća.
Kermani veli da zastori, bilo ih malo ili mnogo, bilo da su tanki ili debeli, ako se sanjaju da su na kući ili stanu, ulazu ili izlazu , simboliziraju veliku brigu, a ako su pocijepani, ma¬ li ili slabi, simboliziraju manju brigu.
Ako boja zastora ima lijepo značenje, i u tom slučaju zastor simbolizira brigu, strah ili nešto slično mada će u tom slučaju biti dobar.
Ako se zastor sanja na velikoj zgradi, na glavnom trgu i slično, strah i briga koju on simbolizira u tom slučaju je veća i užasnija.
Zastori koji u snu nisu na ulazima niti izlazima imaju nešto slabije negativno značenje.
Pocijepan, ski¬ nut, bačen ili nestali zastor simbolizira izbavljanje i spas od brige i straha, pogo¬tovu ako su u pitanju nepoznati zastori.
Poznati zastori koji se sanjaju na pozna¬ tim (uobičajenim) mjestima na kojima su i na javi, simboliziraju same te zastore i nemaju ni pozitivno ni negativno značenje.
ČARŠAF simbolizira sigurnost i smiraj ili, pak, ženu.
ODJEĆA u kući simbolizira skrbnika ili njegov imetak i izvor prihoda.
Kupovina odjeće i njeno korišćenje, pojedinačno ili skupa, simbolizira imetak i robu koja u ljetnim snovima ima slabu prođu a u zimskim snovima ima dobru prođu.
Ako čovjek sanja da neko, čiji to nije običaj na javi, oblači njegovu odjeću bio to muš¬ karac ili žena, taj mu je oličenje lošeg druga ili drugarice kao i zlo koje će ga od nekoga od njih zadesiti.
Ako taj ko je obukao odjeću iz snivačeve kuće s njom ide po javnim mjestima, on će biti uzrok da se pročuje snivačeva bruka.
Ako se sanja da odjeću oblači onaj kome je to običaj na javi, to znači da će taj otići na put na koji se inače ide u takvoj odjeći.
VEO simbolizira ženu (suprugu). Veo, isto kao i zastor, može da simbolizira i tu¬ gu obzirom da se za onoga ko je u tuzi kaže da je pokriven velom tuge, s tim što tuga koju simbolizira zastor nema katastrofalan završetak.
ROGOŽINA simbolizira isto što i čilim.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da se nala¬ zim na rogožini pa da je došao Jezid ibn Abdul-Melik, izvukao rogožinu ispod mene i složio je, a zatim sjeo na zemlju. - Nato je Ibn Sirin rekao: - Taj san nisi sanjao ti već ga je sanjao Jezid ibn el-Muhelleb i ako mu je san istina to znači da će ga Jezid ibn Abdul-Melik poraziti.
ZASTAVA . Ko sanja da je dobio zastavu i da je ona u njegovim rukama - od vla¬ dara će dobiti visok položaj u vlasti.
Ako neko sanja da mu je oduzeta zastava koju posjeduje, to znači da će mu biti oduzeta vlast.
Kajrevani veli da zastave simboliziraju vladare, prinčeve, sudije i učenjake, a to isto simbolizira i šator.
Ko sanja da u ruci ima zastavu ona mu simbolizira vlast i položaj a može da mu sim¬ bolizira i ugled i sigurnost od onoga što mu prijeti od strane vladara.
To takođe može da simbolizira dobijanje neke vjerske funkcije.
Ako takav san sanja trud¬nica, to joj ukazuje na to da će roditi muško dijete.
Takav san takođe može da simbolizira sklapanje braka, bez obzira sanjao to muškarac ili žena.

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Post od Senad » Sre Nov 07, 2007 9:10 pm

TEME 48 i 49


48-TUMAČENJE SNOVA O PRIBORU I SREDSTVIMA ZA JAHAĆE ŽIVOTINJE
SAMAR simbolizira ne-Arapkinju koja nema ugleda niti je od poznatog roda i koja je svom mužu isto što i robinja.
Ako čovjek sanja da jaše na samaru, to znači da će se pokajati za neistine kojima je dugo vremena bio opsjednut.
SEDLO simbolizira ženu ukoliko se sanja da nije na životinji, a ukoliko se sanja da je na životinji, ono i ne simbolizira ništa drugo do sedlo i ne uzima se u razmatranje. Rečeno je da sedlo simbolizira lijepu, čednu i bogatu ženu.
Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: - Sanjao sam da sam jašući na jahalici naišao kroz neki tjesnac, pa se sedlo zakači i ostade, a ja i jahali ca prođosmo kroz tjesnac. - Na to mu je Ibn Sirin rekao: - Jadan li si ti čovjek! Ti ćeš zapasti u situaciju u kojoj ćeš ostaviti na cjedilu svoju ženu.
Nedugo zatim taj čovjek je sa svojom ženom krenuo na put, i kada ih je na putu presrela banda, on je svoju ženu ostavio u njihovim rukama a sam je pobjegao.
Rečeno je da sedlo simbolizira i dobijanje imetka.
Rečeno je i to da ono simbolizira dobijanje uprave.
Takođe je rečeno da ono simbolizira korišćenje jahaće životinje.
Neki vele: Ako neko sanja da jaše u sedlu, to znači da će imati uspje¬ ha u svojim poslovima.
JAHAĆA ŽIVOTINJA simbolizira imetak i autoritet uglednog čovjeka.
Nagizda- na jahaća životinja simbolizira povećanje autoriteta i spomena.
Zlatni ukras na jahaćoj životinji nema nikakvo loše značenje i obično simbolizira robinju. Željez¬ni ukrasi na jahalici simboliziraju snivačevu snagu.
Olovni ukrasi na jahalici sim¬ boliziraju snivačevu slabost i slabost njegove vjere. Srebreni ukrasi na jahalici simboliziraju lijepe robove i robinje.
Ko sanja da jaše na jahalici na čijem sedlu, uzdi i grudnom remenu nema ukrasa, to znači da je on ponizna osoba i da je u suštini bolji nego što se javno pokazuje.
POVODAC simbolizira imetak ili odgoj i znanje koji snivača sprečavaju od ono¬ ga što je zabranjeno.
UZDA simbolizira dobro rukovođenje i snagu u pogledu imetka, kao i postiza¬ nje poglavarstva i poslušnost podređenih.
SEDLO , ako se sanja odvojeno od jahalice, simbolizira ženu.
Ono takode simbolizira visoko društvo ili visoki položaj.
Ako se sedlo sanja da se nalazi na jahalici, ono ne simbolizira ništa drugo do samo to sedlo.
U slučaju kad jahaća životi¬ nja simbolizira ženu, sedlo u tom slučaju simbolizira njen spolni organ ili njen stomak, a jahanje u tom slučaju simbolizira spolni odnos.
Kolan u tom slučaju simbolizira ženinu iskrenost, a uzdanjenu neporočnost. Povodac takode može da simbolizira imetak i snagu.
BIČ simbolizira vlast.
Kidanje biča prilikom udaranja njime u snu simbolizira gubljenje vlasti. Cijepanje biča u snu simbolizira cijepanje vlasti.
Ko sanja da jahalicu udara bičem to znači da on u nekom poslu poziva Uzvišenom Allahu.
Ko sanja da je nekog čovjeka udario bičem ne ispruživši pritom ruku - to znači da ga on savjetuje i podučava, ako mu je nanio bol, to znači da taj prihvata njego¬ ve savjete; ako mu nije nanio bol, to znači da taj ne prihvata njegove savjete; ako mu je prilikom udarca potekla krv, to znači da mu snivač nanosi nepravdu; ako mu pritom nije potekla krv, to znači da mu snivač govori istinu, ako je snivač od osobe koju je udario dobio krv, to znači da će od njega dobiti haram imetak. Ko sanja da mu se bič prilikom udarca smotao to znači da on radi podmukli posao i da mu u tome pomaže neki glupak.
Ako bič pritom udari samog snivača, to znači da će on tražiti pomoć u tom poslu od ne-Arapa koji je u vezi s vladarom koji ga uvažava.
Ako neko sanja da je s neba na njega ili na njegov grad spušten bič, to znači da će Uzvišeni Allah nad njim ili u gradu u kojem živi na vlast dovesti nepravednog vladara, a to zbog činjenja grijeha, shodno riječima Uzvišenog; ". pa je Gos¬ podar tvoj - bič patnje na njih spustio..."
KUKASTI ŠTAP simbolizira lahkomisleno dijete.
Rečeno je da štap simbolizira i kontraverznog i licemjernog čovjeka.
Igranje štapom simbolizira potpomaganje čovjeka navedenih svojstava.
LOPTA OD STAVLJENE KOŽE simbolizira poglavara ili učenjaka. Rečeno je da ig ranje loptom u snu simbolizira spor obzirom da lopta kada se njom igra odskakuje i udara o zemlju.
PODSEDLICA simbolizira imetak, slugu ili ženu.
Rečeno je da nije pohvalno sanjati podsedlicu.
SAMARICA simbolizira slobodnu ženu porijeklom iz Indije.
KOLAN simbolizira kontrolu nad poslom ili urednost u poslu.
POVODAC simbolizira pokornost ili spor.
Ko sanja da u ruci ima izrezbaren bič on mu simbolizira upravu ili neki javni posao.
Ko sanja da je bičem udario magarca to znači da on čini dovu Allahu dž.š. u vezi sa svojim životnim potrebama.
Ko sanja da je bičem udario konja kojeg jaše i da ga je natjerao u galop - to znači da on čini dovu Allahu dž.š. zbog teške situacije u kojoj se nalazi.
Rečeno je da lopta simbolizira ljudsko srce, a štap - ljudski jezik.
Ko sanja da se poigrava loptom i štapom to znači da će imati neki spor ili prepirku.
ULAR simbolizira ukras.
NOSILJKA na jahalici simbolizira ženu obzirom da je ona i predviđena za ženu.
Ko sanja da je zauzdan uzdom to znači da će se on ustegnuti od grijeha.
Preno¬ si se hadis u kojem stoji: "Bogobojazni je zauzdan".
UZDA simbolizira pobožnost, vjeru, sačuvanost od grijeha i moć.
Ako neko sanja da mu je prilikom jaha¬nja ispala uzda iz ruku i da je spala i s glave jahalice, to znači da će on ispustiti konce iz svojih ruku, da će mu se situacija izmijeniti i da će mu njegova žena bi¬ ti haram, koja, dok je živjela s njim, nije bila bezgriješna.
49-TUMAČENJE SNOVA O KUĆNOM NAMJEŠTAJU I POTREBŠTINAMA, O ZANATSKIM SREDSTVIMA,POMAGALIMA TE O PREDIVU I SUKANJU
LAVOR simbolizira robinju ili slugu.
Ko sanja da koristi bakreni lavor to znači da će kupiti robinju Turkinju obzirom da se bakar donosi iz Turske (tj. u to vrijeme se uvozio iz Turske - prev.).
Srebreni lavor simbolizira robinju Grkinju.
Zlatni la¬ vor simbolizira lijepu ženu koja od svog muža traži ono što joj on nije u stanju ispuniti i obavezuje ga iznad njegovih mogućnosti.
Rečeno je i to da lavor sim¬ bolizira ženu koja savjetuje svog muža i koja mu ukazuje na koji način će se spasiti i biti čist.
DRVENI ČANAK simbolizira debelu robinju koja pravi spletke.
KAMENI ĆUP simbolizira čovjeka koji potpomaže svoje komšije.
Rečeno je da LONAC simbolizira domaćicu, a peć njenog muža koji kontaktira s ljudima i brine se za opskrbu.
Katkad peć simbolizira domaćicu, a lonac njenog muža, obzirom da ga ona stalno i iznutra i s vana prži svojim jezikom i traži od njega da je opskrbljuje.
Ko sanja da je naložio vatru i na nju stavio lonac s me¬som ili nekom drugom hranom - to znači da će on pokrenuti nekog čovjeka da traži neku korist; ako se meso pritom skuhalo i snivač ga pojeo, to znači da će on od tog čovjeka dobiti neki halal imetak; ako meso nije dobro skuhano, to znači da će taj imetak biti haram; a ako u loncu nije bilo ni mesa niti neke druge hra¬ne, to znači da on nekog siromaha obavezuje na nešto što ovaj nije u stanju i ko¬ ji mu ne može učiniti nikakvu korist.
ZEMLJANI LONAC simbolizira čovjeka koji čini dobro svim ljudima, a posebno svojim komšijama.
KOTAO simbolizira izdržavaoca porodice koji je porijeklom kršćanin.
CJEDILO simbolizira lijepog slugu.
STAKLENA POSUDA simbolizira snivačevu voljenu osobu i koja voli snivača ukoliko se sanja da se u njoj servira neko slatko obzirom da slatko koje se servi¬ ra u staklenoj posudi ukazuje na povećanje ljubavi voljene osobe.
Ako neko sa¬ nja da mu se u staklenoj posudi servira povrće ili neko kiselo jelo, to znači da će mu voljena osoba izazvati neprijateljstvo i mržnju.
ZEMBILJ simbolizira robove.
SEPET (korpa) u osnovi simbolizira radost ili upozorenje; ako je u sepetu nešto lijepo i nešto što ima lijepo značenje, to onda simbolizira radost, a ako je u sepe tu nešto što nema lijepo značenje, to onda simbolizira upozorenje.
SANDUK simbolizira ženu ili robinju. Kajrevani veli da sanduk može da simbolizira tabut, snivačevu kuću, ženu, dućan ili mjesto gdje čuva novac ili hranu.
To isto može da simbolizira i prag. Kad neko sanja da mu nešto ulazi u ili izlazi iz sanduka, bilo to dobro ili zlo, to mu može simbolizirati unošenje plijena u kuću; ako ima trudnu ženu, ona će mu roditi muško dijete; a ako ima neku robu na kojoj je izgubio ili se pokajao što ju je kupio, šta će mu se desiti u vezi s robom, zavisi od toga šta je konkretno vidio da ulazi u sanduk ili izlazi iz sanduka i da li to ukazuje na dobro ili zlo.
TABUT simbolizira velikog vladara.
Ko sanja da se nalazi na tabutu, ako je dos¬tojan vlasti, dobiće je, shodno riječima Uzvišenog: "Znak njegove vlasti reče im vjerovjesnik njihov biće kovčeg koji će vam stići..."
Rečeno je i to: Ako neko sa¬nja ovakav san i ako je nemoćan i u strahu od neprijatelja, to znači da će se iz¬baviti iz situacije u kojoj se nalazi.
Takode je rečeno da ovakav san znači i pov¬ratak odsutne osobe.
Rečeno je i to: Ako se neko sanja u tabutu, to znači da on ima neku obavezu u vezi s oporukom, ili ima nekakav spor, i izvršiće obavezu, odnosno pobijediće u sporu.
KUTIJA za nakit simbolizira dvorac.
Ko sanja da je našao kutiju u kojoj su biseri to znači da će dobiti dvorac s poslugom.
KOVČEŽIĆ simbolizira ženu koja čuva svjetske tajne.
ZAVEŽLJAJ simbolizira tajnu.
Ko sanja da je nekom čovjeku dao na čuvanje za¬vežljaj ili kesu s novcem - to znači da mu on povjerava neku tajnu; ako je novac bio pravi, to je neka lijepa tajna; ako je novac bio krivotvoren, to je neka ružna tajna, a ako taj povjerenik otvori zavežljaj ili kesu, to znači da će on otkriti tajnu.
MJEŠINA simbolizira povjerljivu staricu kojoj se povjerava imetak.
BOCA (staklenka) simbolizira djevojčicu ili dječaka.
Neki vele da boca simbolizira ženu pozivajući se pritom na riječi Vjerovjesnika s.a.v.s. koji je rekao: "Budite paž¬ljivi sa ženama!" (ili sa bocama, obzirom da riječ "karure" znači i "žena" i "boca").
KESA simbolizira osobu.
Ko sanja praznu kesu to znači da će umrijeti onaj kome pripada.
Rečeno je da kesa simbolizira tajnu, isto kao i zavežljaj.
Rečeno je da, ako neko sanja da ima za pojasom kesu, to znači da će on postići solidno znanje.
Ako je u toj kesi pravi i upotrebljivi novac, to znanje je ispravno, a ako je novac krivotvoren ili neupotrebljiv, to znači da on treba još mnogo da uči.
Priča se da je neki čovjek došao Ebu Bekru r.a. i rekao mu: - Sanjao sam da sam potrošio skoro sve što imam u kesi i da mi je ostalo vrlo malo novca. - Ebu Bekr r.a. mu je rekao: - Kesa simbolizira ljudsko tijelo, novac - spomen i slavu, a vrlo malo novca simbolizira kratak život, pa ako čovjek sanja da je iz zavežljaja kese ili novčanika potrošio sav novac, to znači da će umrijeti i da će se prestati spo¬minjati. - kasnije je tog čovjeka udario konj i usmrtio ga.
Pojas u kojem se drži novac simbolizira isto što i kesa.
Rečeno je da takav pojas simbolizira i imetak. Ko sanja da mu je pojas s novcem pao u more ili rijeku - to znači da će mu novac otići vladaru, a ako mu je pojas pao u vatru, to znači da će mu novac otići nekom silniku.
MAKAZE simboliziraju djelitelja imetka i si.
Ko sanja da u rukama ima makaze to znači da će zbog nekog spora morati izaći pred sud, a ako mu je majka živa, to znači da će mu roditi brata.
Rečeno je da makaze simboliziraju i dijete koje će medu ljude unositi red.
Kajrevani je rekao: - Ko sanja da u ruci ima makaze, ako ima dijete, rodice mu se drugo, ako ima robove ili sluge, dobiće ih još i ako je ne¬oženjen oženiće se.
Ako neka osoba koja boluje od zarazne ili neke druge bolesti sanja da su na nju s neba pale makaze, to znači da će umrijeti.
Ko sanja da makazama striže vunu kosu ili kostrijet, to znači da će postići imetak služeći se svojim ustima tj. govo¬rom, recitovanjem ili prošnjom ili, pak, srpom, nožem i sl.
Ko sanja da makaza¬ma striže ljudske brade ili odjeću, to znači da je on nepovjerljiva ili osoba koja druge ogovara.
IGLA simbolizira ženu ili robinju obzirom na to da ona ima rupicu (ušicu). Uv¬lačenje konca u iglu simbolizira spolni odnos, a uvlačenje nečega što nije konac simbolizira upozorenje, shodno riječima Uzvišenog: "Neće ući u Džennet dok se debelo uže ne provuče kroz iglene uši".
Ko sanja da iglom ljudima šije odjeću to znači da im on dijeli savjete ili da medu njima uspostavlja red i mir. Igla u tom slučaju simbolizira savjet, a šivač - savjetodavca.
Ko sanja da sebi šije odjeću, ako je siromašan, obogatiće se, ako je rasipnik, prestaće rasipati, i ako je smutljivac, prestaće sijati smutnju.
Ko sanja da našiva komade odjeće to znači da će se on pokajati za ogovaranje ili da će tražiti oprosta za počinjeni grijeh ukoliko je našivanje radio vješto, a ukoliko nije, to znači da će tražiti izvinjenje za neistinu, da će se pokajati zato što je bio nečiji sljedbenik i da će iznevjeriti povjerenje nekog silnika.
Igla takođe može da simbolizira privrženog čovjeka ili ženu. Ko sanja da je progutao iglu to znači da on svoju tajnu otkriva onome ko mu može nanijeti štetu.
Ko sanja da iglom bode nekog čovjeka to znači da on vrijeđa i bocka ljude i da će naletjeti na nekoga ko je jači od njega i ko će to njemu raditi.
Priča se da je neki čovjek došao kod Ibn Sirina i rekao mu: - Sanjao sam da mi je dato pet igala na kojima nema rupica. - Jedan od Ibn Sirinovih drugova je ovako protumačio taj san: - Neprobušene igle ti znače rađanje djece.
Probušene igle simboliziraju djecu koja nisu čitava. - Kasnije se tom čovjeku rodilo petoro zdrave djece.
Većina tumača snova vele da igla simbolizira sredstvo kojim se nešto popravlja, sastavlja ili spaja.
To isto znači i ako se sanjaju dvije, tri ili više igala. Ako je igla ili igle s koncem to znači brže ostvarenje onoga što se popravlja, a zavisno i od toga koliko se iglama šilo.
Malo igala kojima se šije predstavljaju veće dobro od mnogo igala kojima se ne šije.
Ko sanja da je dobio iglu s udjenutim koncem ili sanja da iglom šije, to znači da će on srediti i popraviti svoje nesređeno stanje.
Ko sanja da se igla kojom šije ili igla u kojoj je konac slomilato znači da će mu neki od njegovih poslova biti nesređen.
Isto značenje ima i ako neko sanja da mu je igla oteta ili da je izgorela.
Ko sanja da mu je igla ukradena ili da ju je izgubio - to znači da će mu poslovi biti u neredu, a zatim biti dovedeni u red.
KONAC (nit) simbolizira jasan dokaz.
Ko sanja da je uzeo konac to znači da on traži izvjesnost u vezi s poslom u kojem se nalazi, shodno riječima Uzvišenog: ". sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti..."
Ko sanja da je usukao konac,da ga je nekoj osobi stavio oko vrata i počeo da ga vuče, to znači da on tu osobu navodi na smutnju (pokvarenost).
Isto značenje ima i ako neko sanja da kolje devu pomoću konca.
Konci vezani u čvorove simboliziraju sihir.
Ko sanja da usukuje uže ili konac ili da ih obmotava oko svoje ruke, trske, drveta ili nečega drugog, to znači da će on otići na neki put.
Ako muškarac sanja da pre¬de vunu, ili dlaku neke životinje ili nešto slično što inače rade muškarci, to znači da će on na nekom putovanju postići neko dobro, a ako sanja da prede pa¬muk, lan ili svilu, što je inače ženski posao, to znači da će on raditi neki halal po¬sao koji nije pohvalan za muškarce.
Ako žena sanja da prede nešto od navede¬nog i ako ima nekog odsutnog, to znači da će joj se taj vratiti s puta.
Kad žena sanja da je dobila preslicu ako je trudna, rodice djevojčicu, a ako nije, rodice joj se sestra; ako na preslici ima agršak (pršljen), udaće joj se kćer ili sestra; ako joj se predivo prekine, neko njen će otići na put; ako se odvale nogari preslice ili se cijela preslica rastavi, umrijeće joj muž ili će se sa njom razvesti; i ako jedan dio preslice izgori, to znači da će joj muž pretrpjeti neku štetu i strah od vladara.
Ako žena sanja da joj je s preslice spao agršak, to znači da će se njena sestra ili kćer razvesti s mužem.
Kada se sanja da su ukradeni nogari preslice, ako se uzme da nogari simboliziraju muža, to znači da će ga neki čovjek varati u vezi s njegovim imetkom ili s nečim što mu predstavlja ugled u porodici, a ako se uzme da nogari simboliziraju ženu, to znači da će njen muž, na dozvoljen ili nedozvoljen način, imati neku drugu ženu.
Isto se tumači i ako se sanja da je ukraden agr; preslice.
UŽE . Kajrevani veli da uže simbolizira sredstvo.
Ako se sanja da je ono spušteno s neba, ono simbolizira Kur'an, vjeru i Allahovo čvrsto uže za koje nam je On naredio da se svi čvrsto za nj uhvatimo.
Ko sanja da se uhvatio za uže to znači da on postupa po istini bilo da je on čovjek od vlasti, bilo od nauke.
Ko sanja da je s uzetom dignut na nebo to znači.da će on umrijeti postupajući po istini.
Ako se uže za koje se u snu uhvatio prekinulo i u ruci mu ne ostane ništa, ili mu uže isklizne iz ruke, to znači da će napustiti istinu po kojoj je postupao, a ako mu je u ruci ostao komad užeta, to znači da će izgubiti vlast ali će i dalje zadržati imanje, biti iskren i držati se istine.
Ako se ponovo uhvatio za uže, to znači da će povra¬titi vlast.
Ako se uže, nakon što se za njega ponovo uhvatio, s njim digne u nebesa , biće mu pravljene podvale i umrijeće držeći se istine. Ko sanja da ima uže oko vrata, ili na ramenu, ili na leđima, ili oko pasa, ono mu simbolizira obavezu ili zavjet koje će preuzeti na se, kao što je brak, ugovor, zavjetni ibadet, dug or¬takluk ili preuzimanje povjerenja shodno riječima Uzvišenog: "...osim (onih koji su se prihvatili za) Allahovo uže (vjeru islam) i uže ljudi (obaveze prema ljudi¬ma)..." Uže na štapu simbolizira pokvarenu obavezu, ružan posao i sihr, shodno riječima Uzvišenog: ",I oni pobacaše konopce svoje i štapove svoje..."
Ko sanja da usukuje uže ili da ga obavija oko štapa, to znači da će otići na put. To simbo¬lizira i svako usukivanje i obmotavanje.
Usukivanje užeta takode može da simbolizira sklapanje poslova, ortaštvo ili brak.
Ako muškarac sanja preslicu i pre¬denje, to mu simbolizira ženidbu ili kupovinu robinje, a ako to sanja žena, to znači da će roditi kćer.
Ako muškarac sanja da obavlja prelački posao karakteris¬tičan za muškarce, to znači da će otići na put ili da će sklopiti neki posao, zavis¬no od kvaliteta prediva, ili će se baviti poezijom.
Ako muškarac sanja da obavlja prelački posao svojstven ženama, to znači da će biti ponižen u nečemu od nave¬denog tj. na putu i dr. ili će raditi neki posao koji je za njega ponižavajući a koji nije haram.
Ako takav san sanja žena to znači da će neko njen otići na put ili da će joj se vratiti neko ko joj je odsutan, a ako ne to, onda će imati koristi od nekog posla ili zanata koji obavlja.
Kazuje se da je Zul-Karnejn rekao: -Predenje sim¬bolizira čovjekov život, i ako neko sanja da prede ili tka i da je s tim završio, to znači da će umrijeti.
Pršljen na preslici simbolizira supruga, a njegovo gubljenje simbolizira rastavu s mužem.
Nalaženje pršljena nakon njegovog gubljenja simbolizira ponovno sklapanje braka. Kidanje prediva simbolizira kršenje preuzete obaveze.
ČEŠALJ . Neki vele da češalj simbolizira privremenu radost obzirom da frizura koja se pravi češljom ne traje dugo.
Neki vele da češalj simbolizira pravdu.
Ne¬ki opet vele da češljanje simbolizira vršenje obaveze zekata, a sam češalj simbo¬lizira znanje ili osobu čije riječi ili zapovijedi čine korist kao što je sudija, muftija, tumač snova, savjetodavac, Ijekar i sl.
Kad neko sanja da češlja svoju kosu ili bradu, ako je u brizi, brige će mu nestati, ili će obrađivati zemlju, imetak poprav¬ljati, ili će se braniti i štititi od onoga što ga uznemirava, kao što su nečije riječi, rat ili nešto slično.
OGLEDALO . Kad neko sanja da se ogleda u ogledalu, ako je neoženjen, oženiće se, ako to sanja neudata ženska osoba, udaće se, ako ima trudnu ženu, rodice mu sina koji će biti nalik na njega, ako to sanja trudnica, rodice kćer sličnu sebi.
Ogledanje takode može da simbolizira rastavu, tako da će osoba koja je sanjala da se ogleda u ogledalu u svojoj kući gledati nekog mimo svog dotadašnjeg supruž¬nika.
Ako neko ko namjerava otići na put sanja da se ogleda, to znači da će otići na put i da će napustiti svoje mjesto.
Zavisno od toga kakav svoj lik vidi u ogle¬dalu ili zbog čega se neko ogleda, to može da ima različita značenja. 'Tako, ako se neko ogleda da bi uljepšao svoj izgled ili da bi podvukao surmu, to znači da on vodi brigu o svojoj braći i svojom oštroumnošću održava red.
Ogledalo takode može da simbolizira i snivačevo srce, tako ako sanja da na ogledalu vidi hrdu to znači da on u svom srcu ima mrlju od grijeha i da rnu je srce prekrila koprena.
Ko sanja da se ogleda u srebrenom ogledalu desiće mu se nešto neželjeno u vezi s njegovim ugledom.
Ako vladar sanja da se ogleda, to znači da će izgubiti vlast i da će na svom mjestu gledati nekoga drugog, ili će se rastaviti sa ženom i umjesto u njeno gledati u lice neke druge žene.
Rečeno je da ogledalo takode simbolizira čovjekovu ljudskost i položaj, srazmjerno veličini i ljepoti ogledala.
Ako mu je u ogledalu glava veća nego inače, to mu simbolizira povišenje polo¬žaja.
Ako mu je lice u ogledalu bilo lijepo, to znači da je njegova ljudskost lijepa.
Ako njegov lik u ogledalu bude imao crnu bradu i lijep izgled i ako on na javi ne izgleda tako, to znači da će on biti plemenit prema ljudima i među njima će uži¬vati lijep ugled u pogledu dunjaluka.
To isto znači i ako je njegov lik u ogledalu imao prosijedu i pravilnu bradu.
Ako mu je brada u ogledalu bijela to znači da će osiromašiti a da će mu se ugled podići i vjera ojačati.
Ako na svom liku u og¬ledalu vidi sijede dlake kojih mače nema na javi, to znači da će izgubiti na ugledu, a da će mu vjera ojačati.
Takode, ako neko sanja da se ogleda u zlatnom og¬ledalu, to znači da će izgubiti ugled.
Jedan od tumača snova veli da ogledalo simbolizira ženu, i ako neko sanja da u ogledalu vidi ženski spolni organ, to znači da će se izbaviti iz nezgode u kojoj se nalazi.
Ogledanje u čistom ogledalu simbolizira brisanje briga, a ogledanje u zahrdalom ogledalu simbolizira loše stanje.
Ko sanja da glača ogledalo to znači da je on u brizi i da traži izlaz, i ako mu ne pode za rukom da ga očisti, to znači da mu neće poći za rukom da nađe izlaz.
Rečeno je: Kad neko sanja da se ogleda u ogledalu, ako je neoženjen, oženiće se, ako mu je žena odsutna, sastaće se s njom, ako je gledao u poleđinu ogledala to znači da on svojoj ženi prilazi kao homoseksualac; ako to sanja vladar, izgubiće vlast i ako to sanja veleposjednik, propašće mu usjevi.
Kad žena sanja da se ogleda u ogledalu, ako je trudna, ro¬dice kćer koja će joj biti slična, ili će njena kćerka roditi djevojčicu, ili će joj se muž na nju oženiti drugom ženom koja će joj biti umnogome slična.
Kad djeca čiji roditelji još rađaju djecu sanjaju da se ogledaju u ogledalu, ako se ogleda dje¬čak, rodice mu se brat koji će ličiti na njega, a ako se ogleda djevojčica, rodice joj se sestra koja će joj biti slična.
Kad muškarac koji ima trudnu ženu sanja da se ogleda u ogledalu, to znači da će mu ona roditi sina koji će ličiti na njega.
MAHALICA ZA MUHE simbolizira čovjeka koji se ne može smiriti na jednom mjestu i koji je vrlo drag.
LEPEZA simbolizira svakog onog ko pruža utjehu u brizi i teškoći.
KUTIJA ZA NAKIT simbolizira radost koja će naskoro stići, pogotovu ako se u njoj sanjaju biseri i dragulji.
To isto može da simbolizira i ormar za odijelo.
ČAČKALICA nema pohvalno značenje obzirom na njeno jezičko značenje (u ar. jeziku) koje aludira na pokvarenost.
Neki vele da čačkalicu nije nepohvalno sa¬njati obzirom da ona čisti prljavštinu sa zuba, koji simboliziraju porodicu, tako da ona simbolizira čovjeka koji svoju porodicu rješava briga.
Ko sanja da čačkalicom razdvaja kosu to znači da će on rasuti svoj imetak i da će biti ponižen.
Ko sanja da čačkalicom oštećuje svoju odjeću to znači da će on pokvariti prijateljs¬tvo sa svojom porodicom i sa svojim prijateljima.
SURMEDAN . Kad neko sanja da štapić stavlja u surmedan da bi podvukao surmu, ako je neoženjen, oženiće se, ako je siromašan, zaimaće, i ako je neznalica, biće poučen.
Izuzetak čini ako je u surmedanu umjesto surme bio pepeo, pjena, sapunica, prljavština ili nešto slično, što u tom slučaju znači da snivač traži ha¬ram zaradu ili nedoličan provod ili je, pak, novator u vjeri.
Surmedan uglavnom simbolizira ženu koja poziva na dobro.
Štapić za podvlačenje surme simbolizira sina, a neki vele da on simbolizira kontrolora.
Poslužavnik simbolizira sluškinju.
BEŠIKA simbolizira blagoslov, dobro i dobra djela.
TANJIR i TACNA simboliziraju osobu koju snivač voli i koja voli snivača, ukoliko se sanja da se na njima servira slatkom.
NOŽ . Kad neko sanja da je dobio nož, ako je neoženjen, oženiće se, a ako ima trudnu ženu, ona će imati lagahan porod, i ako uz to u snu ima nešto što ukazu¬je na muški rod dijete će biti muško, a ako nema, biće žensko.
Isto značenje ima i ako se tako sanja KOPLJE .
Ako nož sanja čovjek koji nema trudnu ženu a koji traži svjedoka da posvjedoči istinu, naći će ga; ako je nož oštar, svjedok će biti pravedan; ako je nož iskrzan, svjedok će biti utjeran u laž; a ako je nož stavio u korice, to znači da se svjedoku neće dati da svjedoči zbog njegovog lošeg glasa ili njegovo svjedočenje neće prihvatiti.
Dobijanje noža u snu takode može da simbolizira dobijanje neke ovosvjetske koristi, uspostavljanje neke veze, druženje s bratom ili prijateljem ili kupovinu ili dobijanje roba i si., zavisno od ostalih pokazatelja na javi i snu.
Ko sanja da mu je dat nož i da osim njega nema dru¬gog oružja, u tom slučaju nož, kao oružje, simbolizira vlast.
To isto simbolizira i handžar. Nož takode može da simbolizira jasan dokaz, shodno riječima Uzvišenog: "...dade svakoj od njih po nož..."
Ko sanja da u ruci ima kuhinjski nož koji ne upotrebljava - to znači da će mu se roditi sin koji će biti oštrouman, a ako ta| nož u snu upotrebljava to znači da će prekinuti posao koji je započeo.
ŽILET simbolizira jezik.
To isto simbolizira i TURPIJA i BRUS simbolizira ženu, n neki vele da simbolizira čovjeka koji rastavlja bračne drugove ili voljene osobe.
BRITVA (ar. "musa"). Žena, sluga, čovjek ili grad koji imaju takvo ime nemaju dobro značenje ako se sanjaju.
Izuzetak čini ako se sanja da se britvom siječe meso ili ranjava životinja, i u tom slučaju britva simbolizira snivačev jezik kojim on uznemirava druge ljude.
ŽIG (željezo za žigosanje) simbolizira vrijeđanje ljudi i nadijevanje im nadimaka. Ako bolesnik sanja žig on mu simbolizira ozdravljenje.
SJEKIRA simbolizira roba ili slugu.
Sjekira takode može da simbolizira sablju kojom se udaraju neprijatelji ukoliko se sanja da je zabodena u drvo.
Sjekira takode simbolizira ono što donosi korist obzirom da je ona od željeza.
Neki vele da sjeki¬ra simbolizira sina.
Neki, opet, vele da sjekira simbolizira preuzetu obavezu i sna¬gu u vjeri, shodno kazivanju o Ibrahimu a.s.: "I porazbija ih on u komade, osim onog najvećeg..." tj. sve te idole, osim onog najvećeg, on je porazbijao sjekirom.
BRADVA simbolizira kontrolora koji vaspitava ljude i ispravlja njihove nepravil¬nosti. Bradva takode može da simbolizira snivačeva usta, njegovog slugu ili roba.
Rečeno je da bradva takode simbolizira čovjeka koji se dao na sakupljanje imetka.
Rečeno je i to da bradva simbolizira ženu duga jezika.
MESARSKI NOŽ simbolizira jakog i hrabrog čovjeka koji je vješt u rješavanju sporova.
PILA (testera) simbolizira sudiju ili pravno lice koje rastavlja strane u sporu ili koji rastavlja bračne drugove.
Pila takode može da simbolizira osobu koja vrši raspodjelu.
Ona može da simbolizira i vagu.
Pila takode može da simbolizira i prepredenjaka ili varalicu koji šuruje s munaficima ili špijuna koji uhodi ljude koji čine zlo i koji poprima njihovo zlo.
Pila takode može da simbolizira musli¬mana koji se ženi od kršćana ili Jevreja.
Rečeno je i to da pila simbolizira čovjeka koji uzima, daje i oprašta.
ČEKIĆ simbolizira milicionera.
LOPATA simbolizira slugu ili neku korist obzirom da se njom čisti prašina i sme¬će, koji simboliziraju imetak, a lopata nije potrebna onome ko nema smeća, prašine i si.
Kada se sanja lopata, ona za neoženjenog čovjeka ili za kupca robinje simbolizira sklapanje ili uzimanje konkubine, za onoga ko ima poteškoća s opskrbom - da će mu se opskrba povećati, za onoga ko ima nekoga u ropstvu sim¬bolizira radosnu vijest da će mu se taj vratiti iz ropstva, za onoga ko ima usjeva da će ubrati njihove plodove, pogotovo ako je sanjao da lopatom kupi prašinu ili smetlje jer to ukazuje da će urod biti izuzetno velik.
Čišćenje lopatom takode može da simbolizira groblje ili klanicu (mjesto pokolja) obzirom da je lopati sve¬jedno šta se njome čisti i da ona ne traje vječno.
Lopata može da simbolizira i spoznaju.
Rečeno je i to da lopata, ako se sanja da se ne upotrebljava simbolizi¬ra dijete a ako se sanja da se upotrebljava, simbolizira slugu.
BUŠILICA simbolizira velikog čovjeka spletkaroša koji je žestok na govoru.
Bu¬šilica takode simbolizira kopača bunarova, čovjeka koji se mnogo ženi ili, pak, mužjaka neke životinje.
LJULJAŠKA . Ako neko sanja da se ljulja u ljuljaše! napravljenoj od užeta, to znači da on ima pokvareno uvjerenje u vjeri i da se poigrava vjerom.
FUTROLA i RANAC simboliziraju čuvara tajne.
Ako se sanja da iz njih viri ono što se u njima drži to simbolizira otkrivanje tajne.
Ranac i futrola takode mogu da simboliziraju rizničara.
MIJEH simbolizira niskog čovjeka.
Dobijanje mijeha u kojem je med ili maslo simbolizira dobijanje imetka od nekog niskog čovjeka.
Sanjanje dobijanja mijeha u kojem je nafta simbolizira dobijanje imetka od nekog opakog čovjeka.
Puhanje u mijeh simbolizira rođenje sina, shodno riječima Uzvišenog: "... pa smo u nju udahnuli od Našeg duha..." Isto značenje ima i ako se sanja da se puše u ranac.
ĆUP u kojem je maslo ili med simbolizira učenog i pobožnog čovjeka.
MJEŠINA od kože simbolizira čovjeka koji troši halal imetak u činjenju dobrih djela.
ČARŠAF simbolizira muškarca obzirom da se njime prekriva postelja koju on šti¬ti od prljavštine.
Č aršaf takode može da simbolizira snivačev imetak kojeg troše njegova žena i njegova djeca.
Č aršaf takode može da simbolizira kupljenu konkubinu ili oženjenu slobodnu ženu.
Č aršaf simbolizira i sobara obzirom da on posprema posteljinu.
DASKA za sječenje mesa simbolizira munafika koji izaziva sporove i koji podstiče ljude na svađu.
RAŽANJ simbolizira skrbnika porodice.
Rečeno je da ražanj može da simbolizira i slugu pomoću kojeg se postiže ono što se želi.
ZDJELA simbolizira sluškinju.
BAČVA simbolizira skladištara.
REŠETO simbolizira čovjeka kroz čije ruke prolazi častan imetak obzirom da brašno simbolizira častan imetak.
Rešeto takode može da simbolizira ženu ili sluškinju koja nije u stanju da nosi niti da sakrije tajnu.
SITO simbolizira pobožnost prilikom sticanja sredstava za život.
Sito takode mo¬že da simbolizira nedostatak novca.
Sito takode simbolizira čovjeka koji rastav¬lja istinu od neistine.
KOKOŠINJAC simbolizira kuću.
Ko sanja da je kupio kokošinjac i da je u njega stavio kokoš to znači da će on kupiti kuću i da će u nju uvesti svoju ženu.
Ko sa¬nja da na glavi ima kokošinjac i da s njim ide na tržnicu - to znači da će on pro¬dati kuću i da će tražiti svjedoke za kupoprodaju.
KANTAR simbolizira velikog vladara.
Sipka od kantara simbolizira izvršioca vla¬darovih naređenja.
Kantarska kuka simbolizira vladarovu tajnu.
Lanac kantara simbolizira vladarovu poslugu.
Kantarski tas simbolizira vladarov dobar glas.
Kantarsko jaje simbolizira vladarovu pravdu.
VAGA simbolizira svakoga onog ko ljude predvodi ili upućuje, kao što je sudija, učenjak, vladar ili, pak, uzvišeni Kur'an.
Vaga može da simbolizira i snivačev jezik i, zavisno od toga kako snivač sniva vagu tj. da li preteže na jednu ili drugu stranu, ili ne preteže, takav je i on u pogledu istine i laži, pravde i nepravde itd.
Ako vagu sanja sudija, tijelo vage simbolizira njegovo tijelo, kazaljka vage simbolizira njegov jezik, tasovi vage simboliziraju njegove uši, utezi simboliziraju njegove presude i dijeljenje pravde, novčići simboliziraju riječi stranki i njihovo sporenje, i lančići koji drže tasove vage simboliziraju izvršitelje njegovih presu¬da.
I ostala sredstva i pomagala za mjerenje i vaganje imaju simboliku sličnu va¬gi. Ispravna vaga simbolizira pravednog sudiju.
Utezi na vagi mogu da simboli¬ziraju i sudijine pomoćnike.
Naginjanje kazaljke na desnu stranu simbolizira su-dijinu pristrasnost i naginjanje tužiocu a naginjanje kazaljke na lijevu stranu simbolizira sudijino naginjanje optuženom.
Nenaginjanje kazaljke na vagi ni na jednu ni na drugu stranu simbolizira sudijinu pravednost.
Neispravna vaga simbolizira sudijinu nepravednost.
Stavljanje nekog predmeta na jedan tas va¬ge da bi se ona poravnala simbolizira vladarovu laž i griješenje.
Velik broj utega simbolizira sudijinu učenost i dostatnost, a nedostatak utega simbolizira njegovu manjkavost i nemogućnost obavljanja sudijskih poslova.
Ko sanja da vaga si¬tan novac - to znači da on sudi na osnovu lažnog svjedočenja.
STOČNA VAGA simbolizira upravitelja državne blagajne.
Vaga sa tasovima od magareće kože simbolizira trgovce i trgovačke radnike koji pravedno trguju.
AVAN (stupa) simbolizira čovjeka koji podnosi teškoće u svom radu na poprav¬ljanju i dovođenju u red poslova koji ne mogu da rade drugi.
KLIN simbolizira princa ili halifu.
Klin takode može da simbolizira čovjeka koga ljudi koriste kao posrednika u obavljanju nekih svojih poslova, kao što je svjedok, pisar i si.
Klin takode može da simbolizira i ispravno rješenje, potrebne dokaze ili opomenu.
Klin može da simbolizira i imetak i snagu.
KOLAC . Ko sanja da udara kolac u zid ili u zemlju, ako je neoženjen, oženiće se a ako je oženjen - žena će mu zatrudnjeti.
Ko sanja da se nalazi na kolcu - to znači da će se domoći nekog učenjaka ili da će hodati brdima.
Rečeno je da ko¬lac simbolizira i princa koji je unekoliko munafik.
Ko sanja da je udario kolac u neki zid - to znači da on voli nekog velikog čovjeka, a ako je u pitanju kućni zid, to znači da on voli neku ženu.
Ko sanja da je kolac udario u drveni zid to znači da on voli dvoličnog dječaka.
Ko sanja da mu je neki starac zabio kolac u leda to znači da će neko od njegovih potomaka postati vladar ili učenjak koji će biti je¬dan od evtada (Zemljinih stubova).
Ko sanja da mu je u leda kolac zabio neki mladić - to znači da će mu se roditi sin koji će biti dvoličnjak i neprijatelj svome ocu.
Ko sanja da je iščupao kolac to znači da će se nadnijeti nad samu smrt.
Re¬čeno je: Ako neko sanja da je kolac zabio u zid, zemlju, drvo, stub ili nešto dru¬go, to znači da će snivač tražiti zaštitu od čovjeka kojeg simbolizira ono u šta je zaboden kolac.
HALKA na vratima simbolizira vjeru.
ZVONČIĆI (praporci) na vratima simboliziraju svađu i ružne riječi.
ZVONO simbolizira opasnog vladarovog čovjeka.
ČAJNIK I DŽEZVA : ako ih sanja onaj ko je dostojan uprave, simboliziraju upra¬vu nad velikim urbanim mjestima, a za trgovca simboliziraju solidnu trgovinu.
GREBEN za vunu simbolizira groznu ženu.
Ekseri na grebenu simboliziraju pod¬muklog čovjeka, a neki vele da simboliziraju munafika.
PUMPA simbolizira ministra.
DASKE ZA BIJELJENJE PLATNA simboliziraju dvojicu ortaka koji su preokupira¬ni poslovima za uljepšavanje ljudi.
ŠTAP simbolizira čovjeka koji uživa ugled i imunitet i koji je unekoliko dvoličan.
Ko sanja da u ruci ima štap - to znači da on traži pomoć od čovjeka navedenih svojstava da će postići ono što traži, da će pobijediti neprijatelja i da će imati mnogo imetka.
Ko sanja da se oslanja na šupalj štap - to znači da će izgubiti imetak i da će to kriti od ljudi.
Kad neko sanja da mu se štap slomio, ako je upravitelj - izgubiće upravu, a ako je trgovac, pretrpjeće gubitak u trgovini.
Ko sanja da štapom udara po zemlji u vezi s kojom se spori s nekim čovjekom - to znači da će je dobiti i da će pobijediti svog oponenta.
Ko sanja da se pretvorio u štap - to znači da će uskoro umrijeti.
STOLICA . Ako neko umrlu osobu sanja da se nalazi u stolici, to znači da je ta osoba uspjela na Ahiretu.
Ako neko sanja da sjedi u stolici, to znači da će dobiti vlast i visok položaj, zavisno od ostalih pokazatelja kao i od toga da li je dostojan vlas¬ti i visokog položaja.
Ako takav san sanja neoženjen muškarac, to znači da će se oženiti ženom koja će svojom ljepotom i ostalim kvalitetima odgovarati ljepoti i kvalitetu stolice.
Ako takav san sanja bolesnik, to mu nema lijepo značenje, kao ni onome ko sanja da se izvalio u stolici obzirom da se u riječi stolica (u a r. jezi¬ku) kriju riječi "ponavljanje" i "zlo".
Takav san nema lijepo značenje ni za one koji su se riješili nečeg neželjenog, kao što je bolest ili zatvor, što im može da znači da će im se to ponoviti.
Ako trudnica sanja da sjedi u stolici, stolica joj simbo¬lizira krevet na kojem će se poroditi i bolove koje će tom prilikom pretrpjeti.
Ako pritom žena na svojoj glavi sanja krunu, to znači da će roditi muško dijete, a ako sanja da ima korice od mača, sablje, koplja i si., to znači da će roditi žensko dijete.
Kaže se: Ako neko sanja da je dobio stolicu ili da je sjeo na nju, to znači da će dobiti vlast nad ženom koja će po ljepoti i ostalim kvalitetima u odnosu na dru¬ge žene biti kao ta stolica u odnosu na druge stolice.
Sve što se sanja u vezi sa stolicom, bilo dobro, bilo zlo, odnosi se na ženu koju stolica simbolizira.
Stolica simbolizira ženu ili dobijanje visokog položaja od strane vladara.
Ako je stolica od drveta, ona simbolizira moć i munafikluk, a ako je od željeza savršenu moć.
Osoba koja se sanja da sjedi u stolici simbolizira predstavnika, upravitelja ili skrbnika ako je ta osoba toga dostojna, ili da će ta osoba doći s puta ako je od¬sutna, shodno riječima Uzvišenog: "... i njegovo bolesno tijelo na prijestolju zad¬ržali, ali je poslije ozdravio" tj. povratio se. (Riječ "kursi" u ar. jeziku znači "sto¬lica", a isto tako i "prijesto").
LIJEVAK simbolizira štedljiva čovjeka koji pravedno postupa prema drugima.
MAGAZA . Ko sanja da ulazi u magazu zadesiće ga neka nesreća.
PLOČA simbolizira vlast, znanje, pouku i milost, shodno riječima Uzvišenog: "l Mi mu na pločama napisasmo pouku za sve..." ili: "...na ploči pomno čuvanoj".
Glatka ploča simbolizira poslušno dijete koje će postići vlast.
Zahrđala ploča sim¬bolizira neposlušno dijete koje neće imati nikakve vlasti.
Kamena ploča simboli¬zira dijete okrutna srca.
Bakarna ploča simbolizira dvolično dijete. Olovna ploča simbolizira ženstvenog dječaka.
POSUDA ZA ALKALIJ (lužinu) simbolizira slugu koji razgoni brige.
ULJANA LAMPA simbolizira čovjeka i njegov život.
Nestanak ulja i fitilja simbolizira nestanak života.
Čistoća lampe simbolizira čistoću čovjekovog života.
Uprljanost lampe simbolizira teškoću njegovog života.
Pucanje lampe tako da ne može zadržavati ulje simbolizira čovjekovu bolest kojoj nema lijeka.
Lampa mo¬že da simbolizira i izdržavaoca porodice.
METLA simbolizira slugu.
Gruba metla simbolizira grubog slugu. Ko sanja d. metlom mete svoju kuću, ako mu u kući ima neko bolestan, umrijeće, a ako ima imetka, rasuće ga.
Ko sanja da mete zemlju i da sakuplja smeće i prašinu, ako ima poljoprivredno imanje, ubraće prihode s njega a ako nema zemlje, to mu može da znači da će ubirati porez ili desetinu ili će, pak, prositi.
STAP simbolizira odanog čovjeka ili muftiju koji razlučuje dozvoljeno od nedozvoljenog.
Ako neko sanja da je probušio stap, to znači da on ne prihvata pravna rješenja i da ne postupa prema njima.
ČANAK simbolizira ženu slugu ili izvor prihoda.
Ko sanja veliki čanak za kojim sjede ljudi, ako su poljoprivrednici čanak im simbolizira njihove njive i polja, ako su uključeni u rat, u ratu će pokazati svoju dvoličnost i neslogu, zavisno od toga kakva hrana je bila u čanku; ako su ljudi od nauke, biće saglasni u naučnim pitanjima ukoliko je hrana u čanku bila slatka, ako su ti ljudi gnje.šnici ili ako je u čanku bila riba ili smrdljivo meso, to znači da će ti ljudi napadati neku prosti¬tutku.
TAVA simbolizira izdržavaoca porodice.
Tava takode može da simbolizira sudiju, konl :olora, privređivača, poreznika ili carinika a žarač u tom slučaju simbolizira pomoćnika nekoga od navedenih.
Tava takode može da simbolizira i ubirača de¬setine, Ijekara i si.
HASURA simbolizira slugu. Hasura može da simbolizira i vladarski ili sudijski položaj. Hasura se inače tumači isto kao i ćilim.
Savijanje hasure simbolizira opsadu ili zatvor mokraće.
Ko sanja da nosi hasuru ili da ju je obukao, zadesice ga neki jad iz mjesta odakle je nosio hasuru ili, pak, jad zbog žene, bolesnika ili zat¬vorenika.
STAKLO i razne staklene izrađevine . Ko sanja da nosi staklo ili neki stakleni predmet - to mu simbolizira neku obmanu.
Razbijeno staklo simbolizira imetak.
Staklena posuda simbolizira ženu, robinju ili neku drugu žensku osobu.
Sanja¬nje velikog broja staklenih posuda u kući simbolizira sakupljanje žena u toj ku¬ći, bilo povodom nekog dobra, bilo povodom neke žalosti.
UŽE . Ko sanja da se objesio ili uhvatio za uže, ako je nemusliman, primiče islam i uhvatiti se za najčvršće uže.
Ako se probudi ne ispustivši uže iz ruke, to znači da će umrijeti kao musliman.
Hvatanje za uže takode može da simbolizira dru¬ženje s učenim čovjekom i postupanje u skladu s istinskim znanjem i Kur'anom.
TRNOKOP simbolizira muškarčev spolni organ ili njegova usta, njegovog roba ili slugu koji neće da radi bez batine ili, pak, magarca koji neće da ide što se neće šibati.
BRAVA I KLJUČ . Ko sanja da je otključao bravu ako je neoženjen, oženiće se, a ako je oženjen ali se još nije sastao sa svojom ženom, to znači da će se sastati, i brava u tom slučaju simbolizira njegovu ženu a otključavanje brave - bračni od¬nos sa ženom.
Ako takav san sanja zatvorenik, biće oslobođen uz pomoć dove. shodno riječima Uzvišenog: "Ako ste molili da pobijedite, - pa, došla vam je, eto, pobjeda!" tj. ako molite, stići će vam pomoć.
Ako otključavanje brave sanja oso¬ba koja ima neki spor to znači da će ga dobiti, shodno riječima Uzvišenog: "Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu". Ako,takav san sanja onaj ko ima problema s op¬skrbom i ko je siromašan to znači da će steći opskrbu posredstvom neke žene, ortaklukom ili trgovačkim putovanjem.
Ako takav san sanja sudija koji nije u stanju da donese neku presudu, muftija koji nije u stanju da da fetvu, ili tumač snova koji nije u stanju da protumači neki san, to znači da će svaki od njih naći rješenje i uspješno riješiti svoj zadatak.
Otključavanje brave u snu takode može da simbolizira rastavu supružnika ili razlaz ortaka uzrokom onoga ko sanja da otključava bravu, bilo da je u tom činu dobro, bilo zlo.
KLJUČ simbolizira obraćanje vladaru, imetak, mudrost ili neko dobro.
Ko sanja ključ od Dženneta dobiće veliku vlast u vjeri ili će činiti mnoga dobra djela, ili će naći neko blago, ili će naslijediti halal imetak.
Ko sanja da je prekrio ključ od Kabe - to znači da će on zakloniti velikog vladara ili imama.
Slično se tumači i ako se sanja da se zaklanjaju ključevi ostalih objekata ili kuća.
Ključevi takođe mogu da simboliziraju vlast, imetak ili veliku opasnost, shodno riječima Uzvišenog: "...u Njega su ključevi nebesa i Zemlje..." tj. On ima vlast nad nebesima i
Zemljom i nad nebeskim i zemaljskim riznicama.
Da ključevi simboliziraju navede¬no, potvrđuje se i ajetom: "... a bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi".
Ko sanja da je dobio jedan ili više ključeva - to znači da će dobiti vlast i imetak, srazmjerno ključevima koje je sanjao.
Ko sanja da je ključem otključao vrata - ključ mu u tom slučaju simboli¬zira dovu koja će biti primljena njemu, njegovim roditeljima ili nekome drugom, i da će dobiti i postići ono što je dovom tražio, ili će mu neko pomoći da ostvari ono što je tražio dovom.
Obzirom da se svaka vrata mogu otvoriti ako se za njih ima ključ, tako se i s Allahovom dž.š. pomoći može sve ostvariti ako dova kao ključ bude primljena. Ko sanja da je ključem otključao dvorac i da je ušao u nje¬ga - to znači da će on doživjeti veliko izbavljenje i veliko dobro koristeći se do¬vom ili nečijom pomoći.
KATANAC simbolizira jamca. Zaključavanje vrata katancem simbolizira davanje jamstva.
Otvaranje katanca simbolizira oslobađanje obaveze jamstva.
Svako zaključavanje simbolizira neku brigu, a svako otvaranje simbolizira neko izbav¬ljenje.
Rečeno je da katanac ili brava mogu da simboliziraju stupanje u brak.
Re¬čeno je da otvaranje brave ili katanca simbolizira izbor.
Željezni ključ simbolizi¬ra jakog i moćnog čovjeka.
Ko sanja da je otvorio vrata ili otključao bravu to zna¬či da će izvojevati pobjedu, shodno riječima Uzvišenog: "...Allahovu pomoć i skoru pobjedu".

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Post od Senad » Sre Nov 07, 2007 9:13 pm

TEME od 50 do 53

50-TUMAČENJE SNOVA O LEŽANJU,SPAVANJU,SANJANJU,BUĐENJU, TE O ŽENI,STARICI I ROBINJI
POSPANOST , ako se sanja, simbolizira sigurnost, shodno riječima Uzvišenog: "... kad je On učinio da se radi sigurnosti u san zavedete".
Sanjanje u snu simboli¬zira nemarnost, shodno hadisu: "Ljudi spavaju, a kada umru - probudiće se", a u jednoj dovi stoji i ovo: "Probudi nas iz sna nemarnih".
Ko sanja da leži na leđima ojačaće svoju situaciju, dobiće vlast i imaće dunjaluk u svojoj ruci obzirom da je zemlja jak oslonac.
Ko sanja da leži na leđima, da su mu usta otvorena i da iz njih izlaze kifle to znači da će mu se planovi poremetiti, da će izgubiti vlast i da će njegove poslove preuzeti drugi.
Ko sanja da leži potrbuške to znači.da će izgubiti imetak i snagu a da ne zna ni kako obzirom da se prilikom ovakvog sanjanja glava okreće prema zemlji i nema se osjećaja šta se iza leda tj. na zemlji dešava.
Ako neko sanja da se budi iz sna, to znači da će mu sreća i uspjeh biti naklonjeni. Kajrevani veli da sanjanje potrbuške simbolizira dobijanje zemlje u posjed, dobijanje imetka i brojnu porodicu.
Ležanje na leđima, u snu simbolizi¬ra razjedinjenost, poniženje i smrt.
Sanjanje da se leži na leđima takode može da simbolizira svršavanje poslova i bezbrižnost, ako to sanja osoba koja je zahvalna Uzvišenom Allahu.
Ako se sanja da se leži na strani, to može da simbolizira ne¬ko dobro ili bolest i smrt.
Ko sanja da leži pod nekim stablom to znači da će ima¬ti brojno potomstvo.
Nepoznata ružna STARICA koja ima skrivenih mana simbolizira dunjaluk obzi¬rom da je dunjaluk najveća smutnja, a i žena takode može da simbolizira smut¬nju. Allahovom Poslaniku s.a.v.s. je prilikom miradža dunjaluk pokazan u liku starice navedenih osobina, a takvim su dunjaluk vidjeli i mnogi ljudi.
Lijepa čista, pobožna i krasna žena simbolizira Ahiret i ono što vodi Ahiretu, kao što su dobra djela, halal i si., obzirom da dunjaluk i Ahiret predstavljaju dvije moče, od kojih je jedna ljepša, bolja, prijatnija i si.
Starica takode može da simbolizira ovosvjetsku prolaznost, mrtvu zemlju i ruševnu kuću.
Ako se sanja poznata starica, ona simbolizira samu sebe svoju ime¬njakinju, vršnjakinju ili neku ženu koja joj je slična.
Kad neko sanja sijedu i iz¬nemoglu staricu, da bi mu se protumačio san, treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako se san odnosi na samog snivača i ako je on siromašan obogatiće se; ako mu dunjaluk nije naklonjen, postaće mu naklonjen; ako je poljoprivrednik ili ako posjeduje nešto što je izloženo propadanju, kao što su njiva bašča, objekat koji je izvor prihoda i si., sve će mu to biti dovedeno u dobro stanje, ako je bolestan, ozdraviće; ako je zanemario budući svijet, posvetiće mu se; a ako se taj san od¬nosi na širu zajednicu i ako se ljudi pribojavaju nerodnosti godine, ona će im bi¬ti rodna i obilna; ako su u ratu, neslozi ili nekoj neizvjesnosti, svega toga će nes¬tati i povratiće se prvobitno stanje.
SAVRŠENA ŽENA simbolizira neko savršenstvo, bilo da je u pitanju nešto od du-njaluka obzirom da žena simbolizira dunjaluk i dunjalučka uživanja, bilo da je u pitanju nešto od Ahireta, obzirom da savršena žena ima ispravno vjerovanje.
Savršena žena takode može da simbolizira i vladara obzirom da žena sa svojim željama i strastima dominira nad muškarcem, a on joj daje opskrbu, udovoljava joj i služi kao rob.
Žena takode može da simbolizira i godinu obzirom da ona no¬si, rada i daje mlijeko.
Žena takode može da simbolizira njivu, bašću ili prevoz-no sredstvo. Ko sanja da ga je posjetila neka žena, ili da ima ženu, ili da joj sudi, ili da mu se ona smije, ili da se okrenula prema njemu, da bi mu se protumačio san, treba uzeti u obzir njegovo stanje.
Ako boluje od stomačne bolesti i si. ili ako je neoženjen, a žena koju je sanjao bude izuzetno lijepa, ili pomisli da je hurija, to znači da će umrijeti kao šehid.
Ako je ta žena neka od ovosvjetskih žena, to znači da će se spasiti od onoga u čemu se nalazi i da će zaimati ovosvjetskih dobara.
Ako takav san sanja siromah, zaimaće.
Ako to sanja neko ko ima neku molbu ili potrebu kod vladara, neka se nada njenom skorom rješenju i udovoljenju.
Ako to sanja neko ko ima svoju lađu ili neku jahalicu na putu, stići će mu s onim što će ga obradovati.
Ako to sanja zatvorenik, izaći će iz zatvora.
Ako to sanja poljoprivrednik koji je zabrinut za prinos usjeva, prinosi će mu biti veliki.
Ako se takav san ne odnosi na pojedinca već na širu zajednicu, žena im u tom slučaju simbolizira nešto što će im se desiti ili se na njih spustiti: ako je žena otkrivena lica, to što će ih zadesiti biće vidljive prirode, a ako je ona pod velom, to će biti nevidljive prirode; ako je ta žena lijepa, to znači da će ih zadesiti neka radost; ako je ružna, zadesiće ih nešto ružno; ako im daje savjete ili izdaje naređenja i zabrane, to je nešto pozitivno u vezi s vjerom, ako im se izlaže , dodiruje ih, ljubi ili im otkriva svoja stidna mjesta, to simbolizira smutnju u koju će biti uvučen svako onaj ko je u snu žudio za njom ili od nje nešto dobio ili, pak, s njom imao spolni odnos.
Tako sanjana žena takode može da simbolizira zaštitu od smutnje i veliko ovosvjetsko izobilje te godine, ukoliko se takva žena sanja u masi svijeta ili u džamiji obzirom da i ovosvjetsko dobro i te kako zna biti smutnja, shodno riječima Uzvišenog: "Mi vas stavljamo na kušnju i u dobru i u zlu..."
Ako se sanja da je takva žena posjetila ljude ili da je kod njih odsjela, ona im u tom slučaju simbolizira godinu koja slijedi poslije godine u kojoj žive.
ROBINJA simbolizira dobro koje treba da nastupi, nešto što je u toku ili smutnju koja će se desiti.
Kad neko sanja da posjeduje robinju, ili da ju je vjenčao, ili da ga je ona posjetila, ako ima nekog odsutnog, doći će mu ili će od njega dobiti vijest ili pismo.
Ako to sanja onaj ko ima slabu opskrbu, olakšaće mu se.
Ako to sanja neko ko je na moru i ima zastoja u putu, prepreka će se otkloniti i nastaviće put.
Ako se taj san odnosi na zajednicu, robinja im u tom slučaju simbolizira smutnju koja će ih zadesiti i ustalasati i u kojoj će se prolijevati krv.
Ako se sanja da robinja udar.a u def, ona u tom slučaju simbolizira neku izuzetnu vijest koja će stići u to mjesto, a kakva vijest je u pitanju zavisi od toga da li je robinja koja je sanjana bila lijepa ili ružna.
51-TUMAČENJE SNOVA O ŽEĐI,GLADI,PIJENJU,JEDENJU,JEDENJU VALSTITOG ILI MESA SVOG RODA,ŽVAKANJU ŽVAKAĆIH GUMA I KUHANJU
ŽEĐ , ako se sanja, simbolizira neku neispravnost u pogledu vjere.
Ko sanja da je žedan i da želi da pije s rijeke ali se pritom ne napije, to znači da će se on riješiti žalosti., shodno kazivanju Uzvišenog o Talutu: "Allah će vas staviti na iskušenje s jednom rijekom: onaj ko se napije iz nje - nije moj, a ona) ko se ne napije - moj je..."
Neki vele: Ako neko sanja da želi da se napije ali se ne napije, to zna¬či da neće udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ko sanja da se napio hladne vode dobiće neki halal imetak.
Ko sanja da se napio vode to mu ukazuje na ispravnost njegove vjere, da je na pravom putu i da je njegovo stanje u vjeri dobro.
GLAD simbolizira gubljenje imetka i pohlepu u traženju sredstava za život.
SITOST simbolizira dobijanje sredstava za život i povratak imetka.
Kad se sanja da se jede, to se različito tumači.
Neki vele da je bolje sanjati glad nego sitost, a da je bolje sanjati napojenost nego žeđ.
Rečeno je: Ko sanja da je gladan dobiće neko dobro i biće pohlepan. Ko sanja da ga neko poziva da jede - to znači da će otići na kraći put, shodno riječima Uzvišenog: "... jer smo se od ovog našeg pu¬tovanja umorili".
Ko sanja da ga neko poziva na ručak - to znači da će se odmo¬riti od umora.
Ko sanja da ga neko poziva na večeru - to znači da će on prevari¬ti nekog čovjeka i napraviti mu spletku prije nego što to on njemu uradi.
Ko sa¬nja da je pojeo i probavio hranu - to znači da je on gramziv i pohitan u svome zanatu.
Ko sanja da jede svoje sopstveno meso - to znači da on jede ušteđevinu svog imetka.
Ko sanja da jede živo meso neke osobe - to znači da on ogovara tu osobu ili nekoga od njegove bliže rodbine.
Ko sanja da jede pečeno meso neke osobe - to znači da on jede imetak te osobe.
Ko sanja da grize svoje vlastito meso, da ga otkida i baca na zemlju, to znači da je on doušnik.
Ako žena sanja da jede meso neke druge žene - to znači da je ona lezbejka ili da je u svađi s tom ženom.
Ako žena sanja da jede svoje vlastito meso, to znači da je ona prostitut¬ka i da zarađuje na vlastitom tijelu.
Jedenje mesa čovjeka u snu ima isto značenje kao i jedenje mesa žene.
Jedenje mesa mladića ima jače značenje od jedenja mesa starca.
Ko sanja da jede svoj jezik- to znači da će svojim jezikom zarađivati neku korist.
Ovakav san takode simbolizira snivačevu naviku da šuti, da prigušuje srdžbu i da je ljubazan.
ŽVAKANJE ŽVAKE . Ko sanja da žvaće žvaku - to znači da će on sporenjem do¬biti neki imetak.
Rečeno je i to da žvakanje žvake u snu simbolizira činjenje ne¬morala obzirom da je to radio Lutov narod.
Ko sanja da se nešto kuha na vatri i da se to skuhalo - to znači da će postići ono što želi u vezi s imetkom, a ako se to nije skuhalo, to znači da neće dobiti ono što želi. Ko sanja da jede tamjan tamjan mu u tom slučaju simbolizira lijek.
Ko sanja da žvaće tamjan ili žvaku to znači da će biti uvučen u neku spletku u vezi s nekim velikim pričanjem i prepričavanjem, kao stoje svađa, tužakanja i si.
Svako žvakanje bez jedenja sim-. bolizira bezveznu priču, zavisno od toga koliko se žvakalo u snu.
Isto znači i ako se sanja da se siše šećerna trska, mada je u tom slučaju priča pomiješana s izvjes¬nom slašcu.
Ko sanja da jede ljudske glave, ili da njima hrani druge, ili da; je od ljudskih glava dobio kose ili kostiju, to znači da će dobiti imetak od poglavara i velikana u društvu.
Ko sanja da jede ljudske mozgove - to znaci da će dobiti neš¬to od njihovih zaliha.
Isto se tumači i kad su u pitanju glave zvijeri i životinja,s tim što one predstavljaju manje ugledne ljude u društvu.
Ko sanja odsječene ljudske glave u gradu, mahali, kući ili pred kućnom kapijom - to znači da će se velikani tog mjesta sastati na tom mjestu.
Rečeno je i ovo: Ako neko sanja da jede svoje vlastito meso, to znači da će dobiti imetak i veliku vlast.
Ko sanja da jede meso razapetog čovjeka ili meso gubavca, to znači da će dobiti ogromni ha¬ram kapital.
Ko sanja da je mrtvaca ili živog čovjeka obgrlio oko vrata - to znači aa će dugo živjeti.
To isto znači i ako se sanja rukovanje.
Ko sanja da jede svoje vlastito meso, životinjske meso ili meso nekoga drugoga, ako jedenje ostavlja vidan trag, to znači da će on jesti svoj ili nečiji tuđi imetak, a ako jedenje ne ostavlja vidan trag, to znači da će on ogovarati nekog iz svoje ili nečije tuđe porodice.
Ko sanja da jede meso razapetog čovjeka - to znači da on jede haram imetak nekog čovjeka koji ima visok položaj ukoliko jedenje ostavlja vidan trag. .
52-TUMAČENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA BELAJA KAO ŠTO SU:OČAJ,SIROTOST,BOL,MUKA,UŽAS,MRŠTENJE,GOLOTINJA,USAMLJENOST,PROGON, KRAĐA,LUDILO,PONIŽENJE,GUBITAK,PRONEVJERA,ZATVOR, TEŠKI TERET,BIJEDA,TIRANIJA I ZABLUDA
OČAJ ; ako se sa ni a simbolizira izbavljenje i spas, shodno riječima Uzvišenog: ...I kad su poslanici gotovo nadu gubili i pomišljali da će ih lašcima proglasiti, pomoć Naša bi im došla..'
SIROČE (JETIM) . Ko sanja da je siroče - to znači da ga neko izigrava u vezi s nekim poslom, imetkom, trgovinom, ženom i si.
BOL ; ako se sanja simbolizira kajanje za počinjeni grijeh.
K o sanja da je rahat - to znači da će zapasti u muku, a ako se sanja MUKA , ona -imbolizira rahatluk.
UŽAS simbolizira činjenje nasilja i grijeha.
Ko sanja da je umro od užasa - to znači. da će umrijeti kao siromah a neće se poravnati za nasilja koja je počinio.
USAMLJENOST simbolizira obavezu, a OBAVEZA simbolizira usamljenost.
Reče¬no je da sanjanje usamljenosti ukazuje na razvod sa ženom.
NAMRŠTENOST lica u snu Simbolizira dobijanje kćerke, shodno riječima Uzvišenog: "...a kad nekog od njih obraduje viješču da mu se rodilo žensko, lice mu se pomrači i postaje potišteno.
SPOTICANJE . Ko sanja da se spotakao na nožni palac - to znači da će mu se sakupiti dug tj. biće zadužen.
Ako pritom iz prsta izađe krv, zadesiće ga neki užas.
Neki vele da to znači da će dobiti haram imetak.
GOLOTINJA . Ko sanja da je skinuo svoju odjeću pojaviće mu se skriveni neprijatelj sa svojim neprijateljstvom, koji mu je ranije iskazivao ljubav i davao savjete, shodno riječima Uzvišenog: "O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu..."
Ko sanja da se nag nalazi na nekom sijelu ili skupu - to znači da će se obrukati, a ako sanja da se nag nalazi na usamljenom mjestu, to znači da njegov neprijatelj traži njegovu slabu tačku, međutim, neće uspjeti da je nađe.
PROGONSTVO nije pohvalno sanjati.
Ko sanja da je nekog od dobrih ljudi prognao, ili prepao, ili se na njega izderao, to znači da će snivač zapasti u strašnu situaciju i da će ga njegov neprijatelj svladati.
KRAĐA . Nepoznati kradljivac u snu simbolizira meleka smrti, a poznati kradljivac simbolizira osobu koja će se okoristiti od onoga od koga je u snu nešto ukrao, a ta korist može biti u vidu znanja, savjeta ili imetka.
Ko sanja da je nepoznati kradljivac ušao u njegovu kuću i ukrao mu tablu (poslužavnik), čaršaf ili neku staklenu posudu, to znači da će mu umrijeti žena.
LUDILO u snu simbolizira neznanje.
Ko sanja da je poludio to znači da je on neznalica.
PONIŽENJE , ako se sanja, simbolizira pomoć.
GUBITAK simbolizira grijeh.
PRONEVJERA simbolizira blud.
ZATVOR simbolizira poniženje i brigu.
Rečeno je: Ako neko sanja da je stavljen u zatvor, to znači da će dobiti vlast, što se potkrepljuje kazivanjem o Jusufu a.s. Zatvorenost u nepoznatoj okrečenoj kući izdvojenoj od ostalih kuća simbolizira kabur (grob).
Ko sanja da je vezan u zaključanoj kući - to znači da će dobiti neko dobro.
TEŠKI TERET ; ako se sanja, simbolizira zla komšiju.
Ko sanja da ga je spopala BIJEDA - to znači da će osiromašiti.
Ko sanja da je zalutao s puta - to znači da se zaglibio u neistinu.
Ako se je potom ponovo vratio na put, to znači da će biti spašen od neistine i da će dobiti neko dobro.
53-TUMAČENJE SNOVA O NEKIM SUPROTNOSTIMA KAO ŠTO SU:ŠKRTOST, DAREŽLJIVOST,NEPOMIRLJIVOST,POMIRLJIVOST,OHOLOST,PONIZNOST,LAŽ,ISKRENOST,SIROMAŠTVO,BOGASTVO,STRAH, SIGURNOST,BRIGA,RADOST,NIJEKANJE,POTVRĐIVANJE,DOBRO, ZLO,GRIJEH,KAJANJE
Ko sanja da se POPEO na brdo - to mu znači žalost i put.
Ko sanja da se je uspeo na nebesa, tako da je dosegao zvijezde, postići će čast i poglavarstvo.
Ko sanja da se popeo na nebo i pretvorio se u neku od zvijezda koja služi za orijentaciju - to znači da će on postati imam.
SPUŠTANJE s nebesa nakon uspinjanja simbolizira poniženje nakon uspona.
Rečeno je i to da to simbolizira postizanje ovos-vjetskih blagodati uz vjersko poglavarstvo.
Kada se sanja da se spušta s brda, postići će se radost.
Rečeno je da takav san simbolizira i promjenu situacije i nemogućnost postizanja cilja.
ŠKRTOST simbolizira nešto pokuđeno.
Ko sanja da škrtari to znači da će biti prekoren, i obratno, ako sanja da ga neko prekorava, to znači da će on škrtariti.
Ko sanja da UDJELJUJE i protiv svoje volje - to znači da mu se približila smrt, shodno riječima Uzvišenog: "I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe..."
Ko sanja da dragovoljno udjeljuje to znači da će dobiti neko dobro i blagodat, shodno riječima Uzvišenog: "...i milostinju udjeljujte - za svoje dobro!.. ", kao i: "...što god vi udijelite, On će to nadoknaditi..."
POKLON . Ko sanja da je nekom čovjeku poklonio roba to znači da će mu on poslati neprijatelja.'
NEPOMIRLJIVOST (tvrdoglavost) simbolizira bijeg. Ko sanja da je nepomirljiv -to znači da će on bježati od situacije u kojoj će se naći, kao što je uprava, trgovina, zanatstvo, spor i dr.
Takav san takođe ukazuje na snivačevo izbjegavanje savjeta i predavanja predavača ili nepoštivanje učenih ljudi, shodno riječima Uzvišenog: "Ali, oni su uporni od bahatosti i u bježanju od istine".
POMIRLJIVOST . Ko sanja da poziva vjerovnika na pomirenje, a da nije vratio dug, to znači da on zalutalu osobu poziva na uputu.
Pomirenje s vjerovnikom uz dogovor polovljenja imetka simbolizira dobro.
OHOLOST . Ko sanja da se uzoholio zbog prihvatanja radosti ovog svijeta, njegovog uspjeha u postizanju ovosvjetskih dobara i slično, to znači damu je život na izmaku, shodno riječima Uzvišenog: "Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovijed Naša, noću ili danju..."
KOČOPERENJE simbolizira omašku u vjeri, shodno riječima Uzvišenog: "U hodu budi odmjeren (ne kočoperi se)..."
Takav san može da simbolizira i dobijanje ovosvjetskog ugleda koji će se uskoro izgubiti.
PONIZNOST ljudima u snu simbolizira pobjedu, uspon i postizanje deredže kod Uzvišenog Allaha, kako se prenosi u tradiciji: "Ko se ponizi Allahu, Allah će ga uzdignuti".
LAŽ . Ko sanja da laže - to znači da je on bez pameti, pogotovo ako sanja da la¬že na Uzvišenog Allaha, shodno Njegovim riječima: "...govore o Allahu laži, i većina njih nema pameti".
ISKRENOST simbolizira iman. Ako kjafir sanja da je iskren tj. da govori istinu, to znači da će postati vjernik.
Ako vjernik sanja da vjeruje, to znači da je iskren u svom vjerovanju.
SIROMAŠTVO . Ko sanja da je siromah - to znači da će dobiti obilnu blagodat, shodno kazivanju Uzvišenog o Musau a.s.: "Moj Gospodaru! Potrebna mi je blagodat koju ćeš mi udijeliti!"
B OGATSTVO simbolizira siromaštvo. Ko sanja da je bogat osiromašiće.
STRAH simbolizira pokajanje. Svako onaj ko sanja da se boji - to znači da se on kaje.
Rečeno je: Ako neko sanja da je uplašen, to znači da će se spasiti od straha i da će postići položaj.
Ko sanja da je siguran zadesiće ga strah.
BRIGA (TUGA) simbolizira veselje.
Neki vele da briga simbolizira samu brigu.
VESELJE simbolizira brigu odnosno tugu, shodno riječima Uzvišenog: "Zaista Allah ne voli one koji se vesele".
NIJEKANJE može biti dvojako: nijekanje istine i nijekanje neistine.
Ko sanja da niječe neistinu - to znači da on naređuje pozitivno, a zabranjuje negativno a ako sanja da poriče istinu, to znači da će on zanijekati, shodno riječima Uzvišenog: "...a dokaze naše samo nevjernici osporavaju".
PRIZNAVANJE robovanja nekom čovjeku u snu simbolizira priznavanje neprijateljstva prema njemu.
Priznavanje vlastitih grijeha i neposlušnosti simbolizira ugled, čast i kajanje, shodno kazivanju Uzvišenog o Ademu a.s. i hazreti Havu. "Odgovoriše: - Naš gospodaru, mi smo sebi nasilje učinili".
Sanjanje priznava¬nja ubistva nekog čovjeka simbolizira debljanje uprave, poglavarstva ili sigurnosti shodno kur'anskom kazivanju o Musau a.s.
DOBROČINSTVO . Ko sanja da čini dobro i da je dobročinitelj biće spašen.
Ko sanja da čini ZLO doživjeće propast.
ČINJENJE VELIKIH GRIJEHA ; ako se sanja, simbolizira snivačevu zaduženost, i obrnuto, ko sanja da je zadužen - to znači da on čini velike grijehe.
POKAJANJE ; ako se sanja, simbolizira.postizanje vlasti, ugleda i blagoslov-.;, na¬kon što je postojala mogućnost zapadanja u belaje.

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Post od Senad » Sre Nov 07, 2007 9:16 pm

TEME od 54 do 58


54-TUMAČENJE SNOVA O BRAKU ŠTO JE U VEZI SA BRAKOM KAO ŠTO JE: INTIMNI ODNOS,LJUBOMORA,RASTAVA,GOJAZNOST,KUPOVANJE ROBINJE, BLUD,HOMOSEKSUALNOST,NAVOĐENJE NA ZLO,IMITIRANJE SUPROTNOG SPOLA I GLEDANJE U SRAMNA MJESTA
Ko sanja da je mladoženja ne vidjevši u snu ni mlade ni žene, imena, niti porijekla, znajući jedino da je mladoženja, to znči da ćeumrijeti ili ubiti nekog čovjeka, što se konkretnije utvrđuje na osnovu ostali pokazetelj.
Ako je pak vidio mladu, ili je zna ili mu je rečeno njeno imr to mu se tumči kao što se tumači brak.
Ko sanja da se oženio zadobiće vlast,srazmjerno ljepoti, porijeklu, kvalitetima i imenu žene ako joj zna ime.
Ko sanja da se razveo sa ženom izgubiće vlast, izuzev ako on ima više žena i robinja,što u tom slučaju znači da će izgubiti dio vlasti.
Ako dunjalučar sanja da se vjenčao s prostitutkinjom to znači da će zadobiti ovosvjetske blagodati na haram način.
Svaki san na kojem se spolno opći a poslije kojeg (sna) je potrebno kupanje, ne ubraja se u snove (koje treba tumačiti).
Ko sanja da ima spolni odnos s nekom poznatom mu ženom - to znači da će njena djeca zaimati ovosvjetskih dobara.
Ko sanja da je pokušao da obljubi neku ženu ali je to uradio samo djelimično,to zači da će njena porodica postići nešto manje bogatstva od onog koje se dobija ako se sanja da je obljubljivanje potpuno.
Ko sanja sebe, ili ga sanja neko drugi da je obljubio svoju majku,sestru ili neku drugu žensku osobu s kojom ne može po šeriatu sklopiti brak,to znači da on prekida rodbinske veze i da ne ispunjava svoje obaveze prerna njima.
Ako neko sanja da mu se žena jako nagizdala i da izgleda ljepše nego inače, budući pritom s njom u postelji, ona mu u tom slučaju simbolizira dolazeću rodnu godinu.
Ako mu je ta žena poznata, to znači da će znati šta će i odakle če dobiti te godine, a ako mu je bila nepoznata, to ima jače značenje i neće znati odakle će mu to dobro doći. Ko sanja da je obljubio nepoznatog mladića - to znači da će on pobijediti svog neprijatelja.
To isto znači i ako je sanjao da je obljubio poznatog čovjeka s kojim je u sporu, borbi ili neprijateljstvu tj. da će onaj koji je obljubio pobijediti obljubljenog.
Ako je čovjek kojeg je obljubio poznat, ali snivač s njim nije u sporu niti neprijateljstvu, to znači da će on tom čovjeku učiniti neko dobro,a ako taj čovjek nije dostojan tog dobra, to znači da će učiniti njegovom imenjaku ili nekome ko mu je sličan.
Ko sanja da je obljubio nepoznatog starca - taj starac mu simbolizira njegovog djeda, a obubljivanje simbolizira činjenje dobra,poštovanje i uvažavanje svog djela.
Slično se tumači i ako muškarac sanja da je poljubio ili ne osjećajući strast obljubio nekog druge. muškarca, s tim što to ima slabije značenje.
Ako muškarac sanja da je bez strasti poljubio nekog drugog muškarca, to znači da će on od tog muškarca dobiti neko dobro koje će ljubiti kao što je ljubio tog muškarca.
Ako muškarac sanja da je sam sa sobom zatrudnio, to mu simbolizira povećanje ovosvjetskih dobara.
Ako sanja da je potom rodio dječaka to znači da će ga zadesiti velika briga, a ako sanja da je dobio djevoj-čicu,to znači da će postići veliko dobro.
Isto se tumači i ako neko sanja da je kupio dječaka ili djevojčicu.
Ako muškarac sanja da je imao spolni odnos s poznatom životinjom, to znači da on čini dobro onome kome to nije dužan i za to neće biti nagrađen.
Ako je spolni odnos imao s nepoznatom životinjom, to znači da će on pobijediti svog neprijatelja posežući za nedozvoljenim sredstvima koja taj njegov neprijatelj nije zaslužio.
Tako se tumači kad su u pitanju bilo koje životinje ili ptice, ali ne i čovjek.
Ako muškarac sanja da je obljubio poznatu umrlu osobu to znači da će ta umrla osoba od njega vidjeti neko dobro bilo da će joj nešto proučiti, uputiti joj dovu ili učiniti neko drugo dobro na njeno ime.
Ako muškarac sanja da je obljubio umrlu mahrem osobu (tj. osobu s kojom po šeriatu ne može stupiti u brak), to znači da će on toj mahrem osobi učiniti neki hajr, kao što je sadaka namijenjena njoj, dova ili nešto slično.
Ko sanja da ga je umrla osoba obljubila - to znači da će od te umrle osobe dobiti neko dobro, kao što je nasljeđivanje njenog imetka i slično.
Kada je u pitanju sanjanje poljupca, to znači da će osoba koja je ljubila dobiti neko dobro od poljubijene osobe.
Ako muškarac sanja da se oženio umrlom ženom i da ju je obljubio to znači da će on nekim lukavstvom dobiti nešto što je pripadalo toj ženi, a to što će dobiti srazmjerno je ljepoti žene, a ako umrlu osobu nije obljubio, to znači da će vrijednost onoga što će dobiti biti manja.
Ako žena sanja da ju je oženio umrli muškarac i da ju je obljubio u njenoj kući, to znači da će joj se imetak umanjiti i da će joj se promijeniti stanje.
Ako ju je umrli muškarac obljubio u njegovoj kući koja je njoj nepoznata, to znači da će ona umrijeti.
Ako ju je pak obljubio u njegovoj kući koja je njoj poznata tj. u kući u kojoj je on živio dok je bio živ, to znači da će joj se umanjiti imetak i promijeniti stanje.
Ako žena koja ima muža sanja da se udala za drugoga, to znači da će postići neko dobro i vrlinu: Ako oženjen čovjek sanja da je oženio drugu ženu, to znači da će dobiti vlast, a ako sanja da ih je oženio deset, to znači da će dobiti neko dobro.
To sve važi ako je on vidio ženu,kojom se je u snu oženio, ili ako mu je rečeno njeno ime, ili ako je to neka poznata mu žena.
Ako žena sanja da se udala za muža kojeg nije vidjela, niti joj je poznato njegovo irne, niti ga inače poznaje, to znači da će ona umrijeti.
Rečeno jje: Ako žena sanja da ju je obljubio umrli muškarac, to znači da će dobiti dobro odakle se i ne nada. Isto se tumači i ako je u pitanju muškarac.
Ako muškarac sanja da sa ženom ima spolni odnos kao homoseksualac, to znači da on pokušava nešto na neprikladan način.
Ako muškarac sanja da je ušao u vladarov harem i da obljubijuje žene u njegovom haremu, to znači da on uživa vladarovo poštovanje ukoliko u snu ima pokazatelja dobra, a ako nema, to znači da on ogovara tog vladara i njegov harem.
Ako muškarac sanja da mu žena ima menstruaciju, to znači da će zapasti u zatvorenu situaciju a ako sanja da joj je menstruacija prestala i da se ona očistila, to znači da će mu se ta situacija otvoriti, pogotovo ako je potom s njom imao spolni odnos.
Ako muškarac sanja da on ima menstruaciju to znači da on ima spolne odnose s mahrem osobom.
Ako muškarac sanja da je džunub tj. da se nije okupao nakon izbacivanja sjemena, to znači da je zapao u neku zbrku, a ako sanja da se potom okupao i obukao odjeću, to znači da će se riješiti te zbrke.
Isto se tumači i ako žena sanja da se nije okupala nakon spolnog odnosa.
Ako čovjek sanja da mu žena ima bradu, to znači da ona više neće rađati djecu, a ako ta žena ima muško dijete, to zna¬či da će to dijete postati gospodar u porodici.
Kajrevani je rekao: Ako čovjek sa¬nja da je ugovorio brak s nepoznatom ženom, ako je bolestan, umrijece, a ako je zdrav, to znači da će imati neki ugovor s vladarom obzirom da žena simbolizira i vladara, ili da će biti svjedok u vezi s nekim ubistvom obzirom da spolni odnos simbolizira ubistvo, a muški spolni organ simbolizira nož ili koplje.
To pogotovo važi ako je prilikom spolnog odnosa potekla krv.
Ako muškarac sanja da sklapa brak sa ženom koju poznaje, sa ženom poznatog roda ili sa ženom kojoj je otac star, to znači da će on sklopiti neki ugovor u vezi s ovosvjetskim dobrima, kao što je kupoprodaja kuće, roba ili radnje, ili će kupiti nešto ili dobiti neki imetak što će mu predstavljati očnu radost, a ako je na javi ugovorio brak, ali se vrijeme sklapanja braka oteglo, to znači da će uskoro doći do sklapanja braka.
Snošaj ako se sanja, simbolizira postizanje željenog cilja, bilo u vjerskom bilo u svjetskom pogledu, kao što je odlazak na put, obavijanje poljoprivrednih poslo¬va, ulazak kod vladara, putovanje lađom, nalaženje izgubljenog ili nešto slično, obzirom da snošaj predstavlja slast, užitak i korist popraćene umorom.
Ko sanja da ima snošaj sa svojom ženom to znači da će on od nje ili ona od njega dobiti ono čemu se nada.
Spolno općenje sa mahrem osobama.
Ako muškarac sanja da je obljubio neku od mahrem osoba, to znači da on s njima uspostavlja rodbinske veze i da dobro postupa prema svojoj majci, pogotovo ako je smvač u ranijem periodu kidao rodbinske veze.
Izuzetak je ako muškarac sanja cia je obljubio mahrem osobu u vrijeme mjeseci hadža ili ako u snu nešto ukazuje na hadž, jer mu takav san znači da je on stupio na teren u okolini Mekke gdje se oblače ihrami i da će postići ono što želi.
Ako je u snu doživio potpuni užitak i ako je izbacio sjeme, to znači da on dijeli imetak na tom čistom mjestu a niko mu ga ne traži.
Ako to sanja onaj ko nije na hadžu, ali je ranije obavio hadž, to znači da ga duša tegli da ponovo obavi hadž.
Ako muškarac sanja da na ruci ili na odjeci ima skrivene sperme, to znači da će dobiti imetak od djece ili od nekog drugog.
Spol¬no općenje s poznatim životinjama u snu simbolizira činjenje dobra onome ko to ne zaslužuje ili dijeljenje za koje nema nagrade (sevaba).
Ako muškarac sanja da spolno opći s nepoznatom životinjom, to znači da će pobijediti nekog prija¬telja ili neprijatelja kojeg simbolizira dotična životinja, koristeći se pri tom ne¬dozvoljenim sredstvima.
Ko sanja da neka životinja ima spolni odnos s njim - to znači da će on biti pobijeđen i poražen, izuzev ako to u snu ne bude smatrao ružnim i ako mu životinja nije nanijela nikakvu neprijatnost što u tom slučaju znači da će on od svog neprijatelja dobiti neko dobro kojem se i ne nada.
Sanja¬nje spolnog odnosa sa životinjama takode može da znači da osoba koja to sanja ima spolne odnose sa mahrem osobom, bilo da je u pitanju muško ili žensko, ukoliko za to postoje i drugi pokazatelji koji to potvrđuju.
Ako muškarac sanja da čini spolni odnos u nečiju stražnjicu, to znači da on na naopak način traži nešto što je teško postići i da će na to potrošiti imetak a da pritom neće imati ni¬kakvog uspjeha ni koristi već samo gubitaka.
Sanjanje oduzimanja nevinosti simbolizira obavljanje teških poslova kao što je susret s vladarom, rat, dželatski posao, osvajanje gradova, kopanje bunarova i podruma, traženje blaga, izučavanje i istraživanje teških nauka i skrivenih mudrosti ili obavljanje nekih drugih teških poslova.
Ako je snivaču pošlo za rukom da oduzme nevinost djevici, to znači da će imati uspjeha u poslu koji na javi obavlja, a ako mu to nije pošlo za rukom, to znaci da neće uspjeti u poslu koji na javi vrši, uvažavajući pritom i ostale pokazatelje na javi i snu. Sto se tiče spolnog odnosa između dva muškarca, ako je pasivni muškarac mladić, to znači da će aktivni muškarac pobijediti svog neprijatelja.
Ako je pasivni muškarac bio starac, aktivni će doživjeti neku sreću i uspon.
Ako je pasivni muškarac poznat, to znači da će ga aktivni muškarac pobijediti i prema njemu iskazati neprijateljstvo.
Ako je u pitanju mali dječak, to znači da je taj dječak opterećen nečim čime se djeca inače ne opterećuju i da će pretrpjeti poteškoću koja će mu nanijeti štetu.
Ako je pasivni muškarac snivačev prijatelj, to znači da će ostaviti svog prijatelja iako to njegov prijatelj ne očekuje.
Ako je do tog čina došlo željom njegovog prijatelja, to znači da će on i njegov prijatelj dobiti neko dobro u kojem će poreci njih dvojice učestvovati i neko drugi i udružiće se u nečemu što je nepoželjno.
Ako muškarac sanja da ima spolni odnos s nekom umrlom ženom, to znači da će ta umrla žena od snivača dobiti neko dobro.
To (akođe može da znači da će snivač dobiti neki miraz (nasljedstvo) od te umrle žene ili od nekog iz njene porodice ili od njenih potomaka.
Sto se tiče umrle žene, dobro koje će ona dobiti od snivača može da bude u vidu sadake koju će on podijeliti u njeno ime, ili da će se dobro ophoditi prema njenoj poro¬dici i potomcima ili će od Allaha dž.š. tražiti da se smiluje toj umrloj ženi.
Ako je umrla žena snivaču bila nepoznata, to znači da će on oživjeti nešto što je pripa¬dalo umrloj ženi, kao što je neobrađena zemlja koju će on početi obrađivati, zat¬rpani bunar koji će on otkopati, ruševni stan koji će on renovirati ili nešto što je tražila umrla osoba da se oživi, kao što su razni hajrati, ih, će, pak, snivać nekog od njenih potomaka podstaći na slične aktivnosti.
Ako je snivać prilikom spol¬nog odnosa s umrlom ženom bio nemoćan, to znači da će on pokušati da uradi neki od navedenih dobrih poslova, ali neće biti u stanju i da ih ostvari.
Ako že¬na sanja da ju je obljubio (tj. imao spolni odnos s njom) umrli muškarac, ako je žena bolesna, ili ima nekog svog bolesnog, to znači da će ona, ili taj neko drugi, umrijeti i pridružiti se umrlom muškarcu, a ako ne to, to znači cla će u njenoj ku¬ci doći do nekog razilaženja ili će ona tjelesno oboljeti, izuzev ako uz to postoji nešto što ukazuje na dobro kao npr. da taj umrli muškarac kaže: Ja nisam mrtav! ili da joj on daje slamu, ili poklanja ječam, što u tom slučaju znači da će ona do¬biti neko dobro koje će imati trajnost a kojem se nije nadala, ili da će dobiti nas¬ljedstvo za koje je bila izgubila nadu da će ga dobiti od tog umrlog muškarca ili od njegovog nasljednika ili od svog muža, ukoliko joj je muž umro ili, pak, da će joj se vratiti neko ko joj je odsutan, ako takvog ima.
Ako žena sanja da se udala za nekoga mimo svog muža, to joj simbolizira neku korist koju će dobiti ona ili će njen muž, dobiti nešto od svog ortaka, od svog sina koji mu pomaže ili od šeg¬rta koji kod njega radi.
Ako muškarac sanja da ima spolni odnos sa svojom že¬nom, to znači da će uspjeti u onome što pokušava u poslu koji obavlja.
Ako muškarac sanja da je džunub, to znači da će zapasti u zamršenu situaciju, a ako se potom okupao, to znači da će se riješiti onoga u što je zapao.
Ako trudnica sanja da je dobila menstruaciju, to znači da će roditi muško dijete. Akojmijškarac sa-nja da on ima menstruaciju, to znači da on ima spolne odnose"s osobom koja mu je zabranjena (haram).
Ako muškarac sanja da želi da ima spolni odnos sa svo¬jom ženom ali ga ona odbija to znači da će mu ovaj svijet biti naklonjen, a ako je ona imala menstruaciju, to znači da posao koji on obavlja neće imati tražnje.
Sa¬njanje poljupca iz strasti tumači se slično spolnom odnosu a ako poljubac nije iz strasti, to znači da će se onaj ko je ljubio okrenuti prema ljubljenoj osobi, ili će otići kod nje, ili će od nje nešto tražiti i to dobiti, ukoliko je tu osobu u snu uspio poljubiti, ili ako mu se ona nasmijala i pritom ga nije odbila niti je njegov postupak smatrala ružnim.
Sanjanje spavanja s nekim na istoj postelji i pod istim pok¬rivačem tumači se slično kao i spolni odnos ili kao poljubac.
Ako čovjek sanja da je oženio četiri žene, to znači da će dobiti neko veliko dobro, shodno riječima Uzvišenog: "...onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri".
Ako čovjek sanja da je njegovu ženu oženio neki drugi muš¬karac i da ju je odveo sebi, to znači da će snivač izgubiti vlast ako je vladar, ili će izgubiti na trgovini ako je trgovac.
Ako čovjek sanja da je svoju ženu udat) za nekog čovjeka i da je tog čovjeka doveo svojoj ženi, to znači da će imati izuzetan profit u trgovini. Ko sanja da kod sebe poziva na veselje - ono mu simbolizira nesreću, a ko sanja da je pozvan na veselje - to mu simbolizira radost ukoliko nije vidio hranu.
Priča se cla je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu da je sanjao da je imao spolni odnos sa svojom majkom a zatim i sa sestrom i da mu je odsječena desna ruka. Ibn Sirin mu je odgovor napisao na papirić stideći se cla mu ga kaže direktno u lice a prisutnim je rekao: - Ovaj čovjek je neposlušan svojim roditeljima, kida rodbinske veze, škrt je u činjenju onog što je pozitivno i zao je prema svo¬joj majci i svojoj sestri.
Ako neko sanja da ga je obljubio halifa, to znači da će dobiti upravu. Ko sanja dn ga je obljubio neki obični muškarac - to znači da će se riješiti briga i da će se izliječiti od bolesti.
Ako čovjek sanja da je neki nepoznati starac obljubio njegovu ženu, to znači da će ostvariti neku dobit i povećanje imetka i starac mu u tom slučaju simbolizira sreću, a ako sanja da mu je ženu obljubio neki mladić to znači da ga njegov neprijatelj iskorištava i podstiče na nasilje i zlo.
Ako zatvorenik sanja da je obljubljen, to znači da će biti pušten iz zatvora.
Ako muškarac sanja da je obljubio svoju umrlu majku u njenom grobu, to znači da će on umrijeti, shodno riječima Uzvišenog: "Od nje vas stvaramo i u nju vas ponovo vraćamo". Ako čovjek sanja da je obljubio robinju, to znači da će postići neko dobro. Ko sanja da je ženu obljubio na nedozvoljen način - to znači da on nešto traži na nep¬rikladan način i da se time neće okoristiti.
Ako čovjek sanja da je imao aktivni homoseksualni odnos sa svojim robom ili da je obljubio robinju, to znači da će mu se povećati imetak i radost u onome što posjeduje.
Ako čovjek sanja da je rob s njim imao aktivni homoseksualni odnos, to znači da ga njegov rob omalovažava.
Rečeno je: Ako neko sanja da se razveo sa svojom ženom, to znači da će se obogatiti, shodno riječima Uzvišenog: "A ako se njih dvoje ipak rastave, Allah će ih iz obilja Svoga bogatim učiniti".
Rečeno je da ovakav san može da znači i to dn će se snivač razići s vladarom s kojim je drugovao obzirom da su žene oliče¬nje spletki, kao i vladari, a rastava braka simbolizira razlaz .
Rečeno je da rastava sa ženom za upravitelja znači gubljenje uprave, za majstora gubljenje zanata, a ako se sa ženom u snu razveo privremeno to znači da će se ponovo vratiti pos¬lu ili dužnosti koju je vršio.
Ko sanja da je ljubomoran - to znači da je pohlepan.
GOJAZNOST simbolizira povećanje imetka. Ko sanja da je gojazan povecaće mu se imetak.
Rečeno je: Ako neko sanja da čini blud, to znači da on nekoga ili neš¬to pronevjerava, a rečeno je da to može simbolizirati i odlazak na hadž.
Rečeno je da sanjanje činjenja bluda sa ženom nekog poznatog čovjeka simbolizira tra¬ženje i pnželjkivanje imetka tog čovjeka.
Ko sanja da čini blud sa nekom mla¬dom ženom - to znači da on ulaže imetak u neki siguran posao u kojem neće izgubiti imetak.
Ko sanja da je nad njim izvršena kazna za blud to znači da će se okoristiti razumijevanjem i znanjem u vjeri ako je čovjek od nauke, ili da će ojačati upravu ako je upravitelj.
PODVOĐENJE . Ko sanja da je sastavio bludnika i bludnicu ne vidjevši pritom bludnicu, to znači da on uzvikujući prodaje svoju robu koju ne može dn proda.
OPONAŠANJE MUŠKARCA . Ako žena sanja da na sebi ima mušku odjeću i izgled, to znači da će se njeno stanje popraviti ako taj njen izgled nije prelazio nor¬malnu granicu, a ako je prelazio normalnu granicu, njeno stanje će se izmijeniti uz strah i žalost.
Ako žena sanja da se preobrazila u muškarca, to simbolizira ne¬ko dobro njenom mužu.
OPONAŠANJE ŽENA . Ako muškarac sanja da oponaša žene, to znači da će ga za¬desiti užas i žalost.
Ko sanja da gleda sramno mjesto svoje ili neke druge žene pogledom punim strasti ili da dohvaća ženino sramno mjesto, to znači da će on imati nepoželjnu trgovinu.
Ko sanja da posmatra golu ženu a da to ona ne zna to znači da će činiti omaške i poskliznuća.
HOMOSEKSUALNOST Neki vele da homoseksualnost u snu simbolizira pobje¬du nad neprijateljem obzirom da mladić simbolizira neprijatelja, a neki vele da to znači da će snivač osiromašiti i izgubiti imetak.
55-TUMAČENJE SNOVA O PUTOVANJU,SKAKUTANJU,PJŠAČENJU, POSKAKIVANJU,ŽURBI U HODU,ODMJERENOSTI U HODU, IZGUBLJENOSTI,LETENJU,JAHANJU I POVRATKU S PUTA
PUTOVANJE , ako se sanja, simbolizira prelazak iz mjesta u mjesto, iz stanja u stanje, ili premjeravanje zemljišta.
Ko sanja da putuje to mu može da znači da će premjeravati zemljište, i obratno ako sanja da premjerava zemljište, to znači da će otići na put.
SKAKUTANJE . Ko sanja da skakuće po zemlji na jednoj nozi zbog bolesti druge noge i nemogućnosti da se na nju osloni i da normalno ide - to znači da će ga zadesiti neka nezgoda u kojoj će mu otići pola imetka a sa preostalim imetkomće živjeti u poteškoći i oskudici.
SKAKANJE . Ko sanja da je skočio na nekog čovjeka - to znači da će on tog čovjeka svladati i ucvilih obzirom da skakanje predstavlja moć, a moć čovjeka je u njegovim stopalima.
Ko sanja da je skočio s jednog na drugo, bolje mjesto, to znači da će se on ubrzo iz jednog stanja promijeniti u drugo, bolje stanje.
Ko sa¬nja da je sa zemlje skočio skoro do nebesa - to znači da će putovati i da će stići nadomak Mekke.
Ko sanja da je skočio do između nebesa i Zemlje - to ukazuje na njegovu smrt i nošenje njegove dženaze.
Ko sanja da ide pravo - to znači da on traži islamske propise i da će postići ne¬ko dobro.
Ko sanja da pješice hoda po pijaci - to znači da on ima oporuku, a ako je od onih koji bi mogli nešto naslijediti - to znači da će dobiti nešto od nečije oporuke, kako kaže Uzvišeni: "Šta je ovom poslaniku, on hranu uzima i po pija¬ci hoda?"
Ko sanja da hoda bosonog to mu ukazuje na njegovo lijepo stanje u vjeri i da će ga ostaviti neka briga i tuga.
Rečeno je i to da ovakav san može da znači neku nezgodu u vezi sa ženom i rastavu s njom.
BRZANJE U HODU po ma kom mjestu simbolizira pobjedu nad neprijateljem.
ODMJERENOST U HODU simbolizira pokornost Uzvišenom Allahu, shodno Njegovim riječima: "Budi odmjeren u hodu!"
NESTAJANJE U ZEMLJI . Ko sanja da se nalazi u utrobi zemlje imajući osjećaj da će umrijeti i da se neće moći izbaviti, s tim da to nije neka jama koja je iskopana u zemlji, to znači da se on upustio u neki rizik i da se zavarava u potrazi za ovos-vjetskim dobrima te da ga u tome može i smrt zateći.
LETENJE , Priča se da je neki čovjek došao Ibn Sirinu i rekao: - Sanjao sam da le¬tim između neba i zemlje. - Nato mu je Ibn Sirin rekao: - Ti mnogo maštaš, lažeš i izmišljaš.
Ko sanja da kruži iznad nekog brda - to znači da će dobiti upravu i da će sa njom potčiniti vladare.
Rečeno je: Ko sanja da leti, ako je dostojan vlasti, dobiće je, ako na nešto padne to će postati njegovo vlasništvo, ako nije dostojan uprave, zade-siće ga bolest u kojoj će se nadnijeti nad samu smrt, ili će u vjeri napraviti neku pogrešku.
Ko sanja da leti s krova na krov - to znači da će postojeću ženu zami¬jeniti drugom. Neki vele da sanjanje letenja po vazduhu simbolizira odlazak na put.
Letenje pomoću krila simbolizira prelazak iz jednog u drugo stanje.
Ako se sanja da se letenjem došlo do nekog kraja to znači da će se na putovanju posti¬ći neko dobro.
Ko sanja da je preletio s jednog terena na drugi, to znači da će postići ugled i očnu radost. Ko sanja da bez krila iz nizine leti u visinu - to znači da će postići ono što želi i da će se uzdići srezmjerno tome koliko je uzletio.
Ko sanja da u vazduhu leprša kao što lepršaju golubovi - to znači da će postići sla¬vu.
Ko sanja da je uzletio i da je iščezao u nebeskom prostranstvu, a da se nije vratio, to znači da će umrijeti.
Ko sanja da je iz svoje odletio u neku nepoznatu kuću - to znači da će on iz svoje kuće preseliti u kabur.
JAHANJE . Ko sanja da jaše jahalicu - to znači da on previše slijedi svoje niske že¬lje. Rečeno je da sanjanje jahanja svih jahalica simbolizira postizanje ugleda i os¬tvarenje želje: Ko sanja da je nevješt u jahanju jahalice - to znači da on slijedi niske želje. Ko sanja da je vješt jahač i da jahalicu drži pod kontrolom - to znači da će se spasiti od smutnje i niskih želja i da će postići ono što želi. Ko sanja da jaše na vratu nekog čovjeka - to znači da će on umrijeti i da će taj čovjek nositi njegovo mrtvo tijelo. Rečeno je i to da jahanje na vratu nekog čovjeka simboli¬zira neki teški posao i ako ga taj čovjek zbaci sa svog vrata, to znači da on neće dovršiti taj teški posao.
P OVRATAK S PUTA . Ko sanja da se vratio s puta - to znači da je ispunio obave¬zu kojom je bio zadužen.
Rečeno je da to može značiti i izbavljanje od briga, spas od zla i postizanje blagodati, kako kaže Uzvišeni: "I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo..." Takav san tako-de može simbolizirati pokajanje za grijehe, kako kaže Uzvišeni: "...možda će se oni vratiti", a kajanje i znači povratak iz grijeha.
TRČANJE na jahalici ili na vlastitim nogama simbolizira užurbanost u onome što se traži, ili spas i sigurnost od onoga čega se pribojava, shodno kur'anskim riječima izgovorenim kroz usta Musaa a.s.: "...a od vas sam pobjegao zato što sam vas se bojao..." Ko sanja da bježi od Uzvišenog Allaha, ili od meleka smrti, to znači da će ga zadesiti propast. Sanjanje postizanja ciljeva, želja i savršenstva ukazuje na manjkavost i nestanak.
Ko sanja da poprečno leti u nebo - to znači da će otići na neko putovanje i da će postići ugled.
Ko sanja da je skočio s mjesta na mjesto - to znači da će mu se sta¬nja promijeniti. Veliki skok simbolizira dugo putovanje.
Ko sanja da poskakuje os¬lanjajući se na štaku - to znači da će se on oslanjati na jakog i neovisnog čovjeka.
56-TUMAČENJE SNOVA O RAZNIM POSLOVIMA,KOJE LJUDI MEĐUSOBNO OBAVLJAJU KAO ŠTO JE KUPPRODAJA,ZALAGANJE,NAJAM, ORTAKLUK,DAVANJE STAVRI NA ČUVANJE,POZAMLJIVANJE,JAMSTVO, GARANCIJA,VRAĆANJE DUGA,IZVRŠAVANJE I ODGAĐANJE VRŠENJE OBAVEZA
PRODAJA se tumači različito, zavisno od toga šta se prodaje.
Ko sanja da proda¬je robu reklamirajući je na sav glas, ako mušterija bude muškarac, zadesiće ga briga, a ako mušterija bude žena, dobiće vlast, čast ili ugled.
Što je vrijednost ro¬be koja se u snu prodaje veća to će biti veće i ono što će se postići.
To što se roba dovodi u vezu sa čašću ima svoju osnovu u kazivanju o Jusufu a.s.: "I onda onaj iz Misira, koji ga je kupio, reče ženi svojoj: - Učini mu boravak prijatnim!" tj. uka¬zi mu počast.
Sve što simbolizira zlo za prodavca, to za kupca simbolizira dobro, i sve što simbolizira dobro za prodavca, to simbolizira zlo za kupca.
Takode je re¬čeno da prodaja simbolizira gubljenje vlasti, da prodavač simbolizira kupca a ku¬pac - prodavca, a da prodaja simbolizira reklamiranje robe.
Ko sanja da je prodao nešto što ukazuje na dunjaluk - to znači da on više voli Ahiret nego dunja-luk, a ako sanja da je prodao nešto što ukazuje na Ahiret, to znači da on više vo¬li dunjaluk nego Ahiret; ako, pak, nije u pitanju ni jedno ni drugo, to znači da će jedno stanje zamijeniti drugim, zavisno od same robe i njene vrijednosti.
Sanjanje prodavanja slobodne osobe simbolizira ponižavanje te osobe i da će prodata osoba na kraju dobro proći, shodno kazivanju o Jusufu a.s.
ZALOG . Ko sanja da je uzet kao talac - to znači da je on počinio mnogo grijeha, shodno riječima Uzvišenog: "Svaki čovjek je zalog (odgovoran) za ono što je stekao (uradio)".
Rečeno je da će onaj ko sanja da je uzet za taoca pasti u ropstvo. Ko sanja da mu je dat neki zalog - to znači da on nekoj osobi čini nepravdu, ali će joj ipak dati njeno pravo posredstvom osobe koja mu je dala zalog.
Zalog sim¬bolizira i zarobljenika zbog nekog grijeha ili duga prema nekom vjerniku.
Zala-gač takode simbolizira zarobljenika, sve dok njegov zalog ne bude oslobođen.
NAJAM . Najmodavac simbolizira čovjeka koji najamnika vara, obmanjuje i pod-stiče na neki zamršeni posao, a kada mu više ne bude potreban, odriče ga se i pušta ga da propadne.
ORTAKLUK simbolizira pravednost.
Ko sanja da je ortak nekom čovjeku - to znači da su oni međusobno pravedni u poslu koji im je zajednički.
Ako neko sa¬nja da je ortak nepoznatom starcu, to mu simbolizira sreću i ukazuje na to da će u toj godini prema njemu pravedno postupati onaj s kim ima posla.
Ko sanja da se uortačio s nekim nepoznatim mladićem - to znači da će njegov neprijatelj prema njemu pravedno postupati, s tim što će se bojati belaja, nasilja i uznemi-ravanja od strane tog neprijatelja.
DAVANJE STVARI NA ČUVANJE . Ko sanja da je nekom čovjeku dao na čuvanje zavežljaj s novcem - to znači da mu on povjerava svoju tajnu.
Takode je rečeno da će povjerilac biti poražen, a povjerenik će biti pobjednik.
POZAJMLJIVANJE . Ko sanja da traži ili uzima neku stvar u zajam, ako je to neka vrijedna stvar, postići će neko dobro koje neće dugo trajati, a ako je to neka ne¬poželjna ili bezvrijedna stvar, zadesiće ga neka neprijatnost koja neće dugo tra¬jati obzirom da pozajmica ne traje vječno.
Rečeno je i to: Ako neko sanja da je od nekog čovjeka pozajmio jahalicu, to znači da će zajmodavac nositi neki teret s čovjekom koji prima zajam.
ZAJAM . Ako neko sanja da ljudima daje zajam želeći time Allahovo lice, to zna¬či da on troši imetak za potrebe džihada, shodno riječima Uzvišenog: "Ako Allahu drage volje zajam date..."
GARANCIJA . Ko sanja da nekom čovjeku za nekoga daje garanciju - to znači da on onoga kome je garantovao upoznaje s vrlinama osobe za koju garantuje.
Re¬čeno je da se garancija tumači isto tako kao i okovi i ona ukazuje na stabilnost o nekom pitanju, bez obzira da li je riječ o povjeriocu ili jamcu.
Rečeno je: Ako ne¬ko sanja da je na sebe preuzeo odgovornost za nekog čovjeka, to znači da mu či¬ni zlo.
Ko sanja da je neki čovjek za njega preuzeo odgovornost - to znači da će dobiti izvanrednu opskrbu, shodno riječima Uzvišenog: "...i stavio je pod starateljstvo Zekerijjaa". Ko sanja da je staratelj nekom djetetu - to znači da on savjetuje nep¬rijatelja, shodno riječima Uzvišenog: "...koja će vam se o njemu brinuti i koja će mu dobro željeti".
VRAĆANJE DUGA Ko sanja da je vratio dug i ispunio obavezu - to znači da on održava rodbinske veze, da hrani siromahe ili da će mu biti olakšana neka teško¬ća, bilo u vjerskom, bilo u svjetskom pogledu.
Neki vele da izvršenje obaveze sim¬bolizira povratak s puta, i obratno, povratak s puta simbolizira izvršenje obaveze.
ODGAĐANJE DUGA ILI OBAVEZE simbolizira kaznu, shodno riječima Uzviše¬nog: "Pa podaj nevjernicima (malo) roka, i pričekaj nešto vremena!"
Ko sanja da je u srdžbi nekome odgodio rok to znači da će ga kazniti teškom kaznom.
57-TUMAČENJE SNOVA O RAZNIM SUKOBIMA,SPOROVIMA, SVAĐAMA I ONOME ŠTO JEU VEZI S TIM,KAO ŠTO JE:MRŽNJA, NEPRAVDA,PRIJETNJA,ZAVIDNOST,VARANJE,PSOVANJE, RUGANJE,OGOVARANJE I SL.
MRŽNJA nije pohvalna obzirom da je ona suprotnost ljubavi, koja je blagodat Uzvišenog Allaha, a suprotnost blagodati je oskudica. Allah dž.š. spominje svoju blagodat vjernicima tako što je između njih digao neprijateljstvo, a spustio ljubav prema islamu: "...kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, sa blagodati njegovom, braća..."
NEPRAVDA se vraća onome ko je čini a onaj kome je nanesena nepravda biva potpomognut, shodno riječima Uzvišenog: "...nepravda koju činite da biste u životu na ovom svijetu uživali - samo vama šteti...", kao i riječima Uzvišenog: "... i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će ga, sigurno, pomoći..."
PRIJETNJA simbolizira pobjedu osobe kojoj se prijeti i njenu sigurnost a poraz osobe koja je prijetila.
Ako neko sanja da neki ljudi nanose nepravdu nekim drugim ljudima, to znači da će ih potčiniti neki nepravedni vladar.
ZAVIDNOST simbolizira pokvarenost osobe koja zavidi, a ispravnost osobe ko¬joj se zavidi.
PREVARA znači poraz onome ko vara a pomoć i pobjedu onome ko je prevaren, shodno riječima Uzvišenog: "A ako htjednu da te prevare, - pa, tebi je doista do¬voljan Allah".
SPOR simbolizira izmirenje. Ko sanja da se s nekim spori - to znači da će se s njim izmiriti.
PRONEVJERA simbolizira prostituciju.
BUŠENJE ILI KOPANJE u kući simbolizira spletkarenje.
Ko sanja da je potkopao neku kuću to znači da on traži ženu koristeći spletke da dođe do nje.
Ko sanja da kopa u nekom gradu to znači da on istražuje vjeru nekog učenog čovjeka. Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao: "Ja sam grad znanja, a Alija je kapija tog grada". Ko sanja da buši stijenu - to znači da on istražuje vjeru nekog grubog vladara.
RITANJE . Ko sanja da ga je neki čovjek ritnuo (udario) nogom - to znači da će ga on sramotiti zbog siromaštva hvaleći se pritom svojim bogatstvom.
UDARANJE simbolizira postizanje dobra za osobu koja je udarena od osobe ko¬ja ju je udarila, izuzev ako ju je udarila nekim drvetom osim štapa, što u tom slučaju znači da mu on obećava dobro, ali ne ispunjava obećanja.
Ko sanja da ga je vladar udario nekim drvetom - to znači da će ga vladar odjenuti.
Ako ga je uda¬rio po leđima - to znači da će vratiti njegov dug.
Ako ga je udario po zadnjici -to znači da će ga oženiti. Ako ga je udario daskom - to znači da će ga od vlada¬ra zadesiti nešto neželjeno. Rečeno je da udarac simbolizira i neku promjenu.
Takođe je rečeno da udarac simbolizira savjet.
Ko sanja da je nekog čovjeka udario u glavu toljagom i da je od udarca ostao trag - to znači da on želi da smakne poglavara tog čovjeka.
Ako ga je udario u očni kapak - to znači da on želi da mu okalja vjeru.
Ako mu je počupao trepavice - to znači da ga poziva u novotariju.
Ako ga je udario u lobanju - to znači da ga je potpuno izmijenio i da će onaj ko je udario (snivač) postići ono što želi.
Ako ga je udario po uhu iz kojeg je potek¬la krv, to znači da će oduzeti nevinost kćerki udarene osobe.
Ranije je rečeno da svaki pojedini organ tijela simbolizira nekog od rodbine.
Neki tumači snova ve¬le da udaranje simbolizira dovu, pa ako neko sanja da udara nekog čovjeka, to znači da on protiv njega uči dovu.
Ko sanja da udara vezanu osobu - to znači da on o njoj govori zlo i prenosi ružne priče u vezi s njom.
GREBANJE simbolizira uvredljive riječi i zadirkivanje.
Ko sanja da je tresnuo glavom o stijenu - to znači da on spava ne klanjajući jaciju namaz, shodno jednoj predaji od Vjerovjesnika s.a.v.s.
KAMENOVANJE . Ko sanja da kamenuje nekog čovjeka - to znači da on tog čov¬jeka grdi i psuje.
PSOVANJE simbolizira ubistvo.
RUGANJE simbolizira maloumnost.
Ko sanja da je izvrgnut ruglu - to znači da je on obmanjen.
TAPŠANJE : ako je u šali, simbolizira potpomaganje potapšane osobe.
NEPRIJATELJSTVO . Ko sanja da je s nekim čovjekom u neprijateljstvu - to zna¬či da će se među njima uspostaviti ljubav, shodno riječima Uzvišenog: "Allah će sigurno uspostaviti ljubav između vas i onih s kojima ste u zavadi".
OGOVARANJE . Štetne posljedice ogovaranja zadesiće osobu koja je ogovarala.
Ko sanja da ogovara nekog čovjeka zbog siromaštva - to znači da će biti stavljen na kušnju sa siromaštvom, a ako ogovara zbog nečeg drugog, to znači da će bi¬ti iskušan tim nečim drugim.
LJUTNJA . Ko sanja da je ljut na nekog čovjeka - to znači da će se njegova situa¬cija izmijeniti i da će izgubiti imetak, shodno riječima Uzvišenog: "Allah je nev¬jernike pune srdžbe odbio,nisu nimalo uspjeli".
Ko sanja da se na nekoga rasrdio zbog nečeg ovosvjetskog - to znači da on omalovažava Allahovu vjeru, a ako se rasrdio zbog Uzvišenog Allaha, to znači da će dobiti moć i upravu, shodno ri¬ječima Uzvišenog: "I kada Musaa srdžba minu..."
Ko sanja da je u snu poražen - to znači da će na javi biti pobjednik.
ŠAMAR . Ko sanja da je ošamario nekog čovjeka - to znači da ga on savjetuje i pokušava istrgnuti iz nemarnosti.
KOCKANJE . Ko sanja da se kocka s nekim čovjekom i da je izgubio - to znači da ga taj čovjek na javi neće pobijediti već će on pobijediti tog čovjeka nekom isti¬nom, a ako je izgubio na kocki, to znači da će zapasti u brigu i zatvor, shodno ri¬ječima Uzvišenog: ".. i baci kocku i kocka na njega pade..."
BORBA . Ako je u pitanju borba između različitih rodova, kao npr. borba između čovjeka i životinje, to znači da će pobjednik u snu biti pobjednik i na javi, a ako je u pitanju borba između istih rodova tj. između dvojice ljudi, to znači da će pobjednik u snu biti poražen na javi.
Klanje u snu, simbolizira neposlušnost i nasilje.
58-RAZNO
POKLON simbolizira zaruke. Ko sanja da je dao ili dobio poklon zaručiće mu se kćer ili neko od bliže rodbine i to će se završiti brakom, shodno riječima Uzviše¬nog: "Poslaću im jedan dar i vidjeću sa čime će se izaslanici vratiti".
Belkisa je Su-lejmanu a.s. poslala poklon a on se kasnije njome oženio. Rečeno je i to da dra¬gocjeni poklon simbolizira izmirenje između osobe koja daje i osobe koja prima poklon. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Dijelite međusobno poklone pa ćete se voljeti".
PRISLUŠKIVANJE simbolizira laž i ogovaranje, shodno riječima Uzvišenog: "... oni prisluškuju - i većinom oni lažu". Osoba koja sanja da prisluškuje doživjeće neprijatnost od strane vladara shodno riječima Uzvišenog: "... a onoga koji kra¬dom prisluškuje stiže svjetlica vidljiva".
SLUŠANJE . Ko sanja da sluša, ako je trgovac, odustaće od nekog posla, a ako je upravitelj, biće smijenjen s položaja, shodno riječima Uzvišenog: "...oni nikako ne mogu da ga prisluškuju".
Ko sanja da prisluškuje nekog čovjeka - to znači da on želi da otkrije neku njegovu tajnu i da ga obruka.
Ko sanja da sluša dobre ri¬ječi i lijepo ih ponavlja da bi se ponašao u skladu s njima - to znači da će biti ob¬radovan shodno riječima Uzvišenog: ".. zato obraduj robove Moje koji Kur'an slušaju i slijede ono najljepše u njemu..."
Ko sanja da sluša ispravan govor po¬našajući se kao da ga nije čuo - to znači da je on lažac i da mu je laž navika, shodno riječima Uzvišenog: "On čuje Allahove riječi kad mu se kazuju, a opet ostaje ohol kao da ih ni čuo nije, - njemu patnju neizdrživu navijesti!"
IZBOR . Ko sanja da je izabranik svoga naroda - to znači da će zadobiti neko poglavarstvo, shodno riječima Uzvišenog: "Gospodar tvoj stvara šta hoće, i on odabire".
PROGON . Ko sanja da je prognan iz svog mjesta - to znači da će se riješiti briga. Priča se da je neki čovjek došao tumaču snova i rekao: - Sanjao sam da su me komšije istjerale iz moje kuće. - Imaš li ti neprijatelja? - upitao ga je tumač sno¬va, a kada je čovjek rekao da ima, on ga je ponovo upitao; - Jesi li ti u kakvoj ža¬losti? - Jesam! - rekao je čovjek, a tumač snova mu je rekao: - Daj mi muštuluk! Uzvišeni Allah će te spasiti od svakog neprijatelja i otkloniće od tebe svaku bri¬gu i žalost, kako Uzvišeni veli u vezi s Lutovim narodom: "Istjerajte Lutovu po¬rodicu iz grada vašeg, oni su ljudi čistunci - Mi smo spasili njega i porodicu nje¬govu..."
DOKAZ . Ko sanja da navodi dokaz za neku stvar - to znači da je on u sporu s nekim čovjekom i on u tome ima jače dokaze od svog protivnika, shodno riječi¬ma Uzvišenog. "Dokaz svoj dajte ako istinu govorite".
SPUŠTANJE . Ko sanja da se pomoću užeta spušta s krova na zemlju - to znači da je on pobožan u svim svojim situacijama i odriče se mnogih svojih potreba pre-okupirajući se pobožnošću.
PADANJE . Ko sanja da je s krova pao na zemlju - to znači da on gubi nadu u čov¬jeka u kojeg se nadao ili će pasti s nekog položaja zbog govora koji je govorio.
Ko sanja da je pao u blato to znači da je on napustio neku vjersku ili svjetsku stvar.
SAUCEŠĆE . Ko sanja da je izrazio saučešće nekome kome se desila neka nezgo¬da, kao npr. smrtni slučaj, to znači da će steći sigurnost.
Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao: "Ko izrazi saučešće nekome imaće nagradu kao i onaj koga je zadesila nezgoda (ukoliko je osaburio)".
Ko sanja da se njemu izražava saučešće biće ob¬radovan, shodno riječima Uzvišenog: "...obraduj strpljive" .
PROMJENA IMENA . Ko sanja da se zove drugim imenom, ako je to ime ružno, on će pokazati neku ružnu mahanu ili će oboljeti od mučne bolesti.
Ko sanja da se zove drugim, lijepim imenom, kao npr. Muhamed, Ali, Hasan, Seid i si., pos¬tići će ugled, čast i poštovanje, shodno značenju samog imena.
PRAVDANJE . Ko sanja da se pravda - to znači da je počinio neki grijeh, shodno riječima Uzvišenog: "... zato se ne pravdajte!
On dobro zna one koji se grijeha klone". Ko sanja da ga pravda nepoznati mladić - postići će lijep glas medu lju¬dima, a ako sanja da ga pravdaju poznati mladić i starac to znači da će njihovim posredstvom dobiti ugled i položaj.
LASKANJE . Ko sanja da laska nekom čovjeku u vezi s nečim ovosvjetskim - to znači nešto pokudeno.
Ko sanja da nekom čovjeku laska u vezi sa njegovim zna¬njem s namjerom da ga taj poduči, ili u vezi sa nekim dobrim poslom s namje¬rom da ga taj potpomogne, to znači da će on postići čast, da će mu vjera biti is¬pravna i da će postići ono što traži, kako stoji u jednoj predaji: "
Laskanje ne spa¬da u djela vjernika, osim ako mu je namjera traženje znanja".
Rečeno je: Ako je neko uobičajio da mu sanjanje laskanja na javi izlazi na dobro, to treba uvažava¬ti i uzimati da će mu izaći na dobro, a ko to nije uobičajio, njemu sanjanje laska¬nja treba da simbolizira poniženje i prezir.
POZDRAVLJANJE NA RASTANKU . Ko sanja da se pozdravlja sa svojom ženorn na rastanku - to znači da će se on s njom razvesti.
Rečeno je i to da pozdravlja¬nje na rastanku simbolizira razlaz osoba koje su se pozdravljale, bilo smrću, bilo na neki drugi način.
Pozdravljanje na rastanku može da simbolizira razlaz između dva ortaka.
Za up¬ravitelje takav san simbolizira gubljenje uprave a za trgovca gubitak u trgovini.
Neki vele da sanjanje pozdravljanja na rastanku ima lijepo značenje i da to mo¬že značiti vraćanje rastavljene žene, izmirenje ortaka, uspjeh u trgovini, ponov¬no zadobijanje uprave, ili izlječenje od bolesti obzirom da pozdravljanje na ras¬tanku podrazumijeva ponovni susret.
SKRIVANJE . Tumači snova se razilaze oko tumačenja skrivanja.
Jedni vele: Ako neko sanja da se skriva, to znači da će mu se roditi kćer, potkrepljujući to riječi¬ma Uzvišenog: "...krije se od ljudi..."
Drugi vele da sanjanje skrivanja u kući sim¬bolizira bijeg potkrepljujući to riječima Uzvišenog: "Kuće su naše nezaštićene! -a nisu bile nezaštićene, već su oni htjeli da se izvuku".
SREDSTVO ZA UKLANJANJE DLAKA S TIJELA . Priča se da je Kutejbe ibn Mus-lim u Horosanu sanjao da je obrijao dlake sa svog tijela, izuzev oko sramnih mjesta. Njegov san je stigao do Ibn Sirina, koji je rekao: - On će poginuti a neće stići svojoj porodici. - Tako se i desilo.
Ko sanja da je obrijao dlake sa stidnog mjesta, koje po propisima treba brijati, to mu simbolizira utjehu, a ako nije us¬pio da ih obrije, to znači da će biti u dugovima i da će mu se žalost povećati.
PODCJENJIVANJE . Ko sanja da potcjenjuje nekog vjernika - to znači da je sniva-čeva vjera pogrešna, da će izgubiti nadu u nekog čovjeka i da će biti ponižen.
Ko sanja da ga potcjenjuje neki nepoznati mladić - to znači da će on pobijediti svog neprijatelja, a ako sanja da ga potcjenjuje nepoznati starac, to znači da će osiro¬mašiti.
PROTEZANJE . Ako se sanja simbolizira dosadu i lijenost.
STRAŽARENJE . Ko sanja da ga neko čuva zapašće u neku nevolju, obzirom da je Vjerovjesnik s.a.v.s. bio u nevolji dok god su ga njegovi drugovi čuvali, a na¬kon što je Allah dž.š. otklonio nevolju, rekao je svojim drugovima: "Vi ste slo¬bodni, Allah me štiti".
Ko sanja da čuva nekoga da taj ne bi počinio nasilje - to znači da je snivač sačuvan od zla šejtana. Prenosi se da je Vjerovjesnik s.a.v.s. re¬kao: "Tri oka neće doticati Vatra: oko koje je bilo budno (na straži) na Allahovom putu..."
Rečeno je i ovo: Ako neko sanja da nekoga čuva, to znači da će otići u džihad, shodno gore navedenom hadisu.
OGREVNO DRVO . Ko sanja da po zemlji sakuplja drva - to znači da je on brbljivac i da mnogo prenosi tuđe riječi, shodno riječima Uzvišenog: "I žena njegova koja nosi drva": Prenosi se da je Poslanik a.s. rekao: "Brbljivac je kao onaj koji sa¬bire drva po noći".
KOPANJE ZEMLJE . Ko sanja da kopa suhu zemlju dobiće imetka srazmjerno ko¬ličini iskopane zemlje, a ako je zemlja vlažna, to znači da on nekom čovjeku pra¬vi zamku da bi od njega nešto dobio i pritom će se izložiti zamoru srazmjerno vlažnosti zemlje.
ZAKLETVA : ako se sanja, u osnovi simbolizira obmanu i prevaru, shodno riječi¬ma Uzvišenog: "I zaklinjaše im se: - Ja sam vam, zaista, savjetnik iskreni! - I na prevaru ih zavede", kao i "... oni će se Njemu zakleti, kao što se vama zaklinju..." Istinito zaklinjanje simbolizira pobjedu i govorenje istine, shodno riječima Uzvi¬šenog: "...a to je, da znate, zakletva velika..."
Lažno zaklinjanje simbolizira po¬raz, poniženje činjenje grijeha i siromaštvo, shodno riječima Uzvišenog: "...i ne slušaj ni jednog krivokletnika, prezrena!"
KAKLJANJE . Ko sanja da škaklji nekog čovjeka - to znači da će mu umanjiti ne¬ku tegobu.
PREMJERAVANJE . Ko sanja da pedljom mjeri svoju odjeću, zemlju ili neki konac, to znači da će otići na dalek put, a ako to čini palcem, to znači da će preći iz ma¬hale u mahalu.
ČUVANJE ZVIJEZDA . Ko sanja da čuva zvijezde dobiće upravu.
SAMILOST . Ko sanja da se smilovao nemoćnom ili da je milostiv prema njemu - to znači da je njegovo vjerovanje jako i ispravno, shodno riječima Vjerovjesni-ka s.a.v.s.: "Ko ne uvažava starije među nama i ko nije milostiv prema mlađima taj nije od nas".
Ko sanja da mu se Allah smilovao - to znači da mu je oprošte¬no. Ko sanja da se na njega spušta Allahova milost - to znači da će zadobiti bla¬godat, kako kaže Uzvišeni: "A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove..."
Ko sanja da je milostiv i radostan naučiće Kur'an napamet, shodno riječima Uzvišenog: "Reci: - Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju..." Meki komentatori kažu da riječ, milost" u ovom ajetu znači Kur'an.
PROSJAČENJE . Ko sanja da prosi to znači da će on tražiti znanje, da će biti poni¬zan Allahu i da će postići uspjeh.
ZAUZETOST . Ko sanja da je zauzet nekim poslom - to znači da će oženiti djevi¬cu, shodno riječima Uzvišenog: "Zaista će stanovnici Dženneta toga dana biti za¬uzeti uživajući u blagodatima".
Z AUZIMANJE . Rečeno je da zauzimanje simbolizira obmanu.
Rečeno je da zau¬zimanje može da simbolizira i postizanje časti i ugleda obzirom da se neko ne može zauzimati za nekoga ukoliko ne posjeduje čast i ugled.
ZUJANJE OSE simbolizira prijetnje od strane niskog i uvredljivog čovjeka kojih se smvač ne može osloboditi bez nekog griješnika.
ZVEKET NOVCA simbolizira lijep govor s neke strane i želju da takvog govora bude što više.
Zveket falsifikovanog novca simbolizira svađu i neprijateljstvo bez želje prekidanja svađe.
PLETENJE KOSE . Ako pletenje kose sanja žena ili muškarac koji na javi imaju običaj da pletu kosu to im ima dobro značenje, a za ostale to ima loše značenje.
RAST . Ko sanja da je porastao - to znači da će mu se povećati znanje i imetak.
Ako takav san sanja vladar, to znači da će mu ojačati vlast, a ako ga sanja trgo¬vac, to znači da će profitirati u trgovini, kako kaže Uzvišeni: "...i velikim znanjem i tjelesnom snagom ga obdario..."
Ako ovakav san sanja žena, to znači da će se poroditi i da će joj dijete ostati sirota.
TRAŽENJE . Ko sanja da nešto traži - to znači da će postići ono što želi, kako ka¬že izreka: "Ko traži - naći će".
Ko sanja da ga neko traži - to znači da će ga zade¬siti neka briga.
UZDIZANJE . Ko sanja da se u nečemu uzdigao iznad ljudi - to znači da će on bi¬ti uzdignut, a potom ponižen, shodno riječima Uzvišenog: "Taj drugi svijet daćemo onima koji ne žele da se na zemlji ohole i da nered čine, a one koji se Allaha boje čeka srećan kraj".
Ko sanja da ne želi da se uzdigne postići će uspon i rast.
OPROST . Ko sanja da je nekom griješniku oprostio neki grijeh to znači da on ra¬di neki posao zbog kojeg će mu Uzvišeni Allah oprostiti, shodno riječima Uzvi¬šenog: ".. neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti?"
Ko sanja da mu je neko oprostio dugo će živjeti i postići će visok položaj.
OGROMNOST Ko sanja da mu je tijelo povećano tako da je postalo veće nego u ostalih ljudi to znači da će on umrijeti.
MANJKAV POSAO , ako se sanja, simbolizira gubljenje nade, ili pravljenje propusta u upravnim poslovima.
Č VOR na košulji simbolizira trgovački ugovor, na užetu - ispravnost vjere, na maramici - dobijanje sluge, na gaćama - ženidbu, i na koncu - zaključenje posla koji je u toku, kao što je uprava, ženidba ili trgovina.
Ako se čvor na koncu raž driješi, to simbolizira olakšanje u nečemu što se traži, a ako se ne razveže, to sim¬bolizira poteškoće i zastoj u onome šta se želi ili traži.
Ako snivač sanja da na nečemu od navedenog ima čvor koji nije on zavezao, to znači da će zapasti u tjes¬kobu ili tugu u koje će ga baciti vladar.
Ako taj čvor odriješi neko drugi, to znači da će se njegovim posredstvom spasiti iz nezgodne situacije u kojoj se nalazi.
Ako je čvor odriješio on (snivač), i to s naporom, to znači da će se sam izbaviti iz te situacije nakon što uloži napor i trud.
Ako se čvor sam od sebe odriješi, to zna¬či da će ga iz te situacije spasiti Uzvišeni Allah na način koji snivač ne očekuje.
BROJANJE se različito tumači zavisno od toga šta se sanja da se broji. Ko sanja da broji dirheme na kojima je ispisano Allahovo ime - to znači da on veliča (tes-bih čini) Uzvišenog Allaha.
Ko sanja da broji zlatnike na kojima je ispisano Alla¬hovo ime - to znači da će se okoristiti znanjem.
Ko sanja da broji novac na ko¬jem je ugraviran neki lik (slika) - to znači da je on okupiran ovosvjetskim ispraznostima.
Ko sanja da broji biser - to znači da on uči Kur'an. Ko sanja da broji dra¬gulje - to znači da on izučava istinske nauke.
Ko sanja da broji školjke - to znači da je on okupiran onim što ga ne interesuje.
Ko sanja da broji debele krave -to znači da mu slijede rodne godine.
Ko sanja da broji deve i tovare, ako je vladar, od svojih neprijatelja će dobiti imetka u vrijednosti tih tovara, ako je zem¬ljoradnik, usjevi će mu biti natapani kišom, i ako je trgovac, ostvariće veliku za¬radu u trgovini.
Ko sanja da broji prohu - to znači da će zapasti u nevolju i tegobu u vezi s izdržavanjem. Slično se tumači i ako se sanja da se broji nešto dru¬go uvažavajući vrijednost onoga što se broji.
S AMOLJUBLJE : ako se sanja, simbolizira nasilje.
Ko sanja da se divi sebi, svom bogatstvu ili svojoj snazi, to znači da on čini nasilje.
OSLOBAĐANJE ROBA simbolizira smrt osobe koja oslobađa.
Ko sanja da je ne¬ka slobodna osoba oslobođena - to znači da ta osoba kolje kurban za sebe ili da ga za nju kolje neko drugi.
Ako bolesnik sanja da je oslobođen ozdraviće a ako to sanja dužnik, riješiće se duga.
ŽURBA : ako se sanja, simbolizira kajanje, i obratno, kajanje simbolizira žurbu.
ZASTAVA simbolizira uspostavljanje veze s nekim od hazreti Alijinih potomaka.
Ko sanja da je dobio zastavu - to znači da će stupiti u brak s nekim od hazreti Alijinih potomaka. Vjerovjesnik s.a.v.s. je rekao: "Ja sam grad znanja, a Alija je kapija tog grada".
UKOR , ako se sanja simbolizira ljubav. Ko sanja da sam sebe kori - to znači da on radi neki posao za koji će se kajati, kako kaže Uzvišeni:.. ". (spomeni) dan kada će svako doći (i) o sebi raspravljati (o sebi se zabaviti)..."
PREDENJE . Priča se da je neka žena došla Ibn Sirinu i rekla mu: - Sanjala sam že¬nu kako prede katran (smolu), pa me je to od nje začudilo. - Na to joj je Ibn Sirin rekao: - Čudila si se nečemu od čega je teže napraviti niti nego li ih pokvari¬ti - a zatim je dodao: - Ta žena je imala neko pravo kojeg se odrekla u korist svog druga, a kasnije je ponovo tražila to pravo. - Istinu si rekao! - rekla je žena - Moj muž mi je za života trebao dati mehr, ali sam se ja toga odrekla. Međutim, kada je on umro, uzela sam to iz njegove ostavštine.
Kada žena sanja da ubrzano prede, ako ima nekoga odsutnog, vratiće joj se, a ako sanja da prede usporeno, to znači da će ona i njen muž otići na neko putovanje.
Ako se prilikom predenja kalem otkine to znači da će biti smetnje u vezi s povratkom odsutne osobe ili u vezi s odlaskom na put.
Ako žena sanja da pre¬de oblake, to znači da ona prisustvuje skupovima na kojima se kazuje mudrost.
Ako sanja da prede pamuk, to znači da ona vara svog muža.
Ako muškarac sa¬nja da prede pamuk ili lan poistovjećujući se pri tom sa ženama, to znači da će on biti ponižen obavljanjem nekog dozvoljenog posla koji nije za muškarce.
Pre¬denje fine, tanke pređe simbolizira posao u vezi s neimaštinom, a predenje gru¬be, debele prede simbolizira putovanje povezano s bolešću i zamorom.
PRANJE RUKU vodom iz stare mješine simbolizira raskidanje prijateljstva, a takođe i prekidanje sporova.
Neki vele da to znači spas od straha. Neki, opet, ve¬le da to simbolizira gubljenje nade u nešto.
Treći vele da to simbolizira pokaja¬nje za počinjene grijehe.
Č INJENJE DOBRIH DJELA . Ko sanja da čini neko dobro djelo - to znači da će do¬biti neki imetak.
Ko sanja da troši imetak u pokornosti Allahu dž.š. - to znači da će on dobiti neki imetak shodno riječima Uzvišenog: "Imetak koji udijelite drugima u vašu je korist...".
PRONICLJIVOST i naslućivanje neviđenog simbolizira sticanje velikog dobra i čuvanje od zla, shodno riječima Uzvišenog: "A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene..."
USUKIVANJE . Ko sanja da usukuje uže ili da obmotava konac oko sebe ili oko drveta - to znači da će otići na put.
SNAGA . Ko sanja da mu se snaga povećala - to mu simbolizira neko vjersko ili svjetsko dobro, zavisno od toga šta dolikuje snivaču.
Neki vele da takav san znači da će mu snaga oslabiti, shodno riječima Uzvišenog: ".. a poslije snage izne¬moglost daje..."
MNOŠTVO . Ko sanja mnoštvo nečega, ako je vladar imaće mnogo vojske i nje¬govo ime i vlast će biti čuveni ako je trgovac imaće mnogo posla a ako je propa¬gator, imaće mnogo pristalica.
GOVOR POJEDINIH DIJELOVA LJUDSKOG TIJELA simbolizira osiromašenje osobe iz bliže snivačeve rodbine koju dotični dio snivačevog tijela simbolizira.
KORENJE . Ko sanja da nekoga zbog nečega kori - to znači da je on isti takav i da zaslužuje prijekor, kako kaže poslovica: "Mnogo je onih koji kore a sami zaslu¬žuju da budu ukoreni".
Ko sanja da samog sebe zbog nečega kori - to znači da će se on baviti nekim nejasnim poslom i zbog toga će biti ukoren ali će ga Uzvišeni Allah iz toga izvući i ljudi će se uvjeriti u njegovu nedužnost te će prestati da ga kore, shodno,kazivanju o Jusufu a.s.: "... ta duša je sklona zlu, osim one ko¬joj se Gospodar moj smilovao..."
MOTANJE TURBANA ili užeta simbolizira odlazak na put.
PRISEGA . Ko sanja da čini prisegu nekome od porodice Vjerovjesnika s.a.v.s. ili nekoj grupi od njih - to znači da on slijedi pravi put i da čuva šeriat.
Ko sanja da čini prisegu nekom od pograničnih emira - to mu simbolizira radost, pomoć protiv neprijatelja, trud u ibadetu i zapovijedanje činjenja pozitivnog a zabranji¬vanje činjenja negativnog shodno riječima Uzvišenog: "Zaista je Allah kupio od vjernika njihove živote i njihove imetke zato da imaju (kao nagradu) Džennet..." pa sve do riječi na kraju ajeta "... obraduj vjernike". Ko sanja da čini prisegu ne¬kom pokvarenjaku - to znači da on pomaže pokvarenim ljudima.
Ko sanja da či¬ni prisegu pod.stablom - to znači da će zadobiti ratni plijen u Allahovom zado¬voljstvu, shodno riječima Uzvišenog: "Allah je zadovoljan vjernicima kad su ti dali prisegu pod drvetom..."
TKANJE simbolizira odlazak na put. Ko sanja da je sebi istkao odjeću, a zatim je pocijepao, to znači da je ono što on traži dostiglo svoj kraj i da se prekida.
Ako to sanja neko ko ima spor to znači da će spor biti prekinut, a ako to sanja zatvo¬renik - to znači da će biti pušten iz zatvora.
Isto se tumači ako se sanja da se tka pamuk, vuna, kostrijet ili'svila.
Sanjanje spakovane odjeće simbolizira odlazak na put, a sanjanje raspakovane odjeće simbolizira povratak s puta ili povratak odsutne osobe.
OBEĆANJE . Ko sanja da je dao lijepo obećanje - to znači da će ga sresti neko dobro.
Ko sanja da mu je njegov neprijatelj obećao neko dobro - to znači da će ga zadesiti nešto neželjeno od strane njegovog neprijatelja ili od nekoga drugog, a ako mu je neprijatelj obećao neko zlo to znači da će ga zadesiti neko dobro od strane njegovog neprijatelja ili od nekoga drugog.
Neprijateljski savjet, ako se sanja simbolizira obmanu, shodno kazivanju Uzvišenog o Ademu a.s. i Iblisu: "... hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati?" Svi nepri¬jateljski postupci simboliziraju njihovu suprotnost.
USAMLJENOST : ako se sanja, simbolizira poniznost i osiromašenje, a ako to sa¬nja vladar, to znači da će izgubiti vlast.
VAGANJE ili mjerenje robe prilikom kupoprodaje simbolizira globu.
DOJENJE . Ako žena sanja da doji nekog čovjeka, to znači da će joj se zatvoriti ka¬pije ovosvjetskih dobara ili da će otići u zatvor obzirom da je dojilja kao zatvorenik dok dojenče doji njenu sisu.
Isto se tumači i ako neko sanja da pose mlijeko bez obzira da li je u pitanju dijete, čovjek ili žena.
Ako trudnica sanja da doji, to znači da će biti zdrava dok je u trudnoći.
DUBOKO DISANJE u snu simbolizira vršenje posla iz kojeg će se izroditi žalost.
PLAKANJE u snu simbolizira radost.
LUPANJE SRCA : ako se sanja, simbolizira napuštanje nekog posla kao što je spor, odlazak na put ili stupanje u brak.
TIKVA . Ko sanja da jede kuhanu tikvu - to znači da će mu se pojačati pamćenje shodno predaji koju kazuje Mukatil da se jedan od vjerovjesnika Benu Israila potužio Allahu dž.š. zbog svog gubljenja pamćenja, pa mu je naređeno da jede kuhanu tikvu. Otuda i potiče da jedenje kuhane tikve jača pamćenje.
STRPLJIVOST . Ko sanja da se strpio prilikom nanošenja mu štete - to znači da će biti spašen i da će postići visok ugled, shodno riječima Uzvišenog: "Oni će biti, za ono što su trpjeli, odajama džennetskim nagrađeni..."
<<< Nazad

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Post od Senad » Sub Dec 08, 2007 6:54 pm

Esselamu alejkum!


Majke vjernika: Safijja bint-Hujejj

Sanjala je da joj je Mjesec pao u krilo...

Prije primanja islama, sanjala je čudan san: vidjela je Muhammeda, a. s., i sebe kako ih melek pokriva svojim krilima.

Bila je izrazito inteligentna, blaga, ugledna i poštovana, lahka na suzi i samilosna. Ubraja se među prenosioce hadisa (Majka vjernika: Safijja bint-Hujejj)

Puno ime joj je bilo Safijja bint-Hujejj bin Ahtab. Vodi porijeklo od Ishaka, a. s., a potom i od Haruna, a. s. Majka joj je bila Berra, kćerka Samuelova. Porodica joj je bila izrazito bogata i poštovana. Kod svojih roditelja bila je vrlo omiljena i bila im najdraže dijete. Safijja je prije primanja islama bila židovka i živjela je u Hajberu, dobro utvrđenom židovskom gradu sjeverno od Medine, udaljenom oko 70 milja.

Safijja je bila izrazito inteligentna, blaga, ugledna i poštovana u svome narodu. Bila je časna i lijepa. Prvo je bila udata za Selama bin-Miškema, a potom za Kenanu bin-ebil Hakika. Ova dvojica su bili židovski pjesnici u Medini. Drugi je bio veliki agitator i urotnik protiv islama i muslimana. Ovaj Kenana je ubijen u Bitki na Hajberu zbog zločina počinjenih nad muslimanima. Safijja, njegova tek oženjena nevjesta, tako je postala zarobljenica u ovoj bitki ...

Uglednica plemena Kurejze

Nakon Bitke na Hajberu, dođe ashab Dihje Poslaniku, a. s., i zatraži od njega da uzme jednu robinju za sebe. Poslanik, a. s., odobri mu te on izabra Safijju. Tako je, nakon Bitke na Hajberu, Safijja kao robinja pripala Dihji bin-Halifi el- Kelbiju.

S obzirom na njeno porijeklo, položaj u plemenu i sl., ljudi su se obraćali Resulullahu, a. s., riječima: “Allahov Poslaniče! Ona je uglednica plemena Kurejze te si je ti jedini dostojan”. Poslanik, a. s., naredio je da je Dihje pusti, a da uzme drugu robinju. Potom joj Muhammed, a. s., ponudi islam, a ona ga prihvati i držala ga se u svim situacijama. Tada se pokrila hidžabom.

Nakon što joj je Poslanik, a. s., ponudio da se uda za njega, ona je rekla: “To sam potajno priželjkivala u širku (mnogoboštvu), pa kako da ne pristanem u islamu!” Njen mehr bio je puštanje na slobodu.

Prije primanja islama, sanjala je čudan san: vidjela je Muhammeda, a. s., i sebe kako ih melek pokriva svojim krilima.

S obzirom da se Resulullah, a. s., s njom oženio u toku vojnog pohoda na Hajber, njen slučaj nam je još zanimljiviji.

Poslanik, a. s., upriličio je skromno svadbeno veselje. Zvanice su pogošćene hurmama s maslom i brašnom (tada nije bilo mesa u muslimanskoj vojsci). Nakon ovoga, kad je Safijja bila spremna za brak, Poslanik, a. s., prišao joj je i s njom, kao sa svojom nevjestom, proveo tri dana na vojnom pohodu.

Muslimah
pisem pomalo
Postovi: 10
Pridružio se: Sre Jul 29, 2009 9:35 pm

Re: TUMAČ SNOVA, Ibn - Sirin

Post od Muslimah » Čet Avg 13, 2009 5:21 pm

Es selamu alejkum

Sve je ovo u redu brate, ali svakoj osobi se snovi razlicito tumace. Ne znaci isto meni i tebi ili nekom trecem. Dokaz za to je kod Jusufa a.s., kad je razlicito protumacio isti san koji su sanjali dvojica zatvorenika. Jednom sloboda a drugom smrt. A Allah najbolje zna !

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Re: TUMAČ SNOVA, Ibn - Sirin

Post od Senad » Čet Avg 13, 2009 5:39 pm

Muslimah napisao:Es selamu alejkum

Sve je ovo u redu brate, ali svakoj osobi se snovi razlicito tumace. Ne znaci isto meni i tebi ili nekom trecem. Dokaz za to je kod Jusufa a.s., kad je razlicito protumacio isti san koji su sanjali dvojica zatvorenika. Jednom sloboda a drugom smrt. A Allah najbolje zna !
Esselamu alejkum!

To si u pravu da je različiti . Ibn-Sirin od 40 snova tumačio je nekih 5-6 pa su ga mnogi nazivali neznalicom i ismijavali ga. Kad abi nekome tumačio san prvo bi se raspitao o osobi njenom karakteri , halu u kojem se nalazi i mnoge druge stvari . Da se danas pojavi ovdje na forumu i pita za mnoge stvari od dotične osobe vjerovatno bi ga neki prozvali i sihirbazom.

ZAto je veoma bitno u snovima da se precizno ispriča san ili ko to radi za sebe da uzme u obzir sve neophodne činjenice pa tek onda da se upusti da riješi simboliku sna. Allah s.w.t. najbolje zna.

Mariam
Mlađi član
Postovi: 102
Pridružio se: Sre Feb 22, 2012 8:58 pm

Re: TUMAČ SNOVA, Ibn - Sirin

Post od Mariam » Uto Jun 19, 2012 4:55 pm

Samo komentar što se tiče knjige od Ibn Sirina - Tumač snova. Predpostavlja se da je najvjerovatnije ta knjiga apokrifna - jer nema utvrdjenog lanca odnosno dokaza, koji bi ga povezivali sa tim avtorom. Koga više zanima neka googla :)

Nadalje za neka njegova djela se logički zna, da nemaju smisla pošto se pripisuju stvari njegovoj knjizi i njemu - koje su se desile tek nakon smrti autora. Ibn Sirin isto sam nije nikada pisao knjiga. O ovom dejstvu govori (samo jadna) Wikipedia, a Mr.Safet Kuduzovic je iznio svoj stav što se tiče ove knjige - a to je da je knjiga apokrifna, pa je zato treba uzeti sa rezervom.

Odgovori