Pitanja i odgovori

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Maj 19, 2008 2:23 am

Recite mi nešto o sehvi-sedždi, nafilama, dovi poslije hatme i učenju Kur'ana na bosanskom jezikuEs-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Željela bih da mi prvo odgovorite na pitanje šta je sehvi-sedžda i kako se čini? Drugo, kako se klanja nafila i kako se zanijjeti, te šta se uči na nafili? Više puta bih klanjala navečer namaz, ali ne znam kako se zanijjeti, to jest poslije jacije, i koju je dovu najbolje učiti navečer? Da li je isto proučiti Kur’an na bosanskom prijevodu i proučiti na arapskom jeziku, i šta se sve uči poslije proučenog Kur’ana i koja dova? Es-selamu alejkum, i da vas Dragi Allah nagradi!
ODGOVOR

Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Cijenjena sestro, vaše pitanje je naizgled kratko, ali u suštini obuhvata mnogo stvari. Stoga ćemo vam odgovoriti kratko i sažeto.

Što se tiče sehvi-sedžde, tj. šta je i kako se čini: Sehvi-sedžda je sedžda koju klanjač čini prije ili poslije namaza kako bi nadoknadio propust (grešku) koji mu se dogodio u namazu. Ti propusti (greške) dijele se u tri vrste: dodavanje, oduzimanje i sumnja u tačan broj rekata.

Što se tiče načina činjenja, ako se čini prije selama (zato jer je nešto oduzeto u namazu), čovjek učini dvije sedžde donoseći tekbire prilikom odlaska i povratka sa sedžde, a zatim se preda selam. A ako se čini poslije selama (zato što se nešto dodalo), na isti način se učine dvije sedžde, nakon kojih se preda selam po drugi put, bez učenja ''Ettehijjatu''. (Savjet: savjetujem vam da na internetu nađete – to je lahko preko bilo kojeg pretraživača, kao Google, studiju – tekst koju je napisao mr. Semir Imamović o propisima sehvi-sedžde, studiju koja je objavljena na više islamskih web-sajtova, mislim da će vam koristiti.)

Što se tiče nafile, ne postoji nikakav poseban nijjet koji treba da se izgovara riječima kada želite klanjati nafila-namaz, mjesto nijjeta je u srcu i ne izgovara se riječima. Nije preneseno niti od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti od bilo koga drugog iz prvih generacija da su izgovarali nijjet za namaz riječima, a njihova uputa je najbolja uputa. Dovoljno je to što je u vašem srcu da želite klanjati nafilu. Samim tim ste zanijjetili. Preporučeno je da se noćna nafila klanja dva po dva rekjata, tj. da se poslije svaka dva rekjata predaje selam. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: ''Noćni namaz je dva po dva.'' (Buharija i Muslim) Nakon proučene Fatihe nije precizirano šta se uči, bilo šta da proučite od Kur'ana namaz će biti validan, s tim što je preneseno od Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je dugo učio na noćnom namazu. A što se tiče dova koje su preporučene, najbolje je da učite dove prenesene od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je njemu data jezgrovitost u govoru, a ako ih ne znate, dozvoljeno vam je da učite dovu na jeziku koji vam je najlakši i da tako tražite od Uzvišenog Allaha ono što vam treba.

Što se tiče učenja Kur'ana: Učenje Kur'ana na arapskom jeziku nosi sa sobom, između ostalih, dvije velike koristi. Prva, za svaki proučeni harf čovjek će imati sevap – dobro djelo, kao što je spomenuto u vjerodostojnom hadisu. Druga, u tome je upoznavanje propisa vjere, što je neophodno svakom čovjeku muslimanu. Tako možemo kazati da čovjek ako čita Kur'an – prijevod značenja kur'anskih ajeta, to sigurno nosi sa sobom ovu drugu korist, upoznavanje propisa vjere. Također, čitajući prijevod značenja čovjek može da razmišlja o Allahovim riječima, što je naređeno vjernicima. Zbog svega spomenutog možemo kazati da je veoma korisno da čovjek čita prijevod značenja kur'anskih ajeta. Ali, teško je kazati da je ista nagrada za čitanje prijevoda kao i za učenje Kur'ana na arapskom jeziku. Što se tiče dova koje se uče nakon kur'anske hatme, ne postoji nikakva posebna dova koja se uči nakon hatme Kur'ana.

Pezić Elvedin, prof.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Maj 25, 2008 3:34 pm

Tražienje pomoći od ljudi mimo Allaha


Da li je dozvoljeno čovjeku tražiti neku pomoć od ljudi mimo Allaha i da li u ovom slučaju postoji razlika između živog i mrtvog čovjeka?


Odgovor: Osnova je da musliman traži pomoć od Allaha, jer On jedino može istinski pomoći robu. Međutim, nema šerijatske zapreke tražiti pomoć od čovjeka ako je željena pomoć u domenu ljudskih mogućnosti. Dakle, od žive osobe se može tražiti samo ono što je u mogućnosti učiniti, u protivnom se pomoć traži isključivo od Allaha. Što se tiče mrtve osobe, od nje nije dozvoljeno tražiti nikakvu pomoć, jer mrtvi ne može sam sebi pomoći, pa kako da pomogne drugima. Isto tako, nije dozvoljeno činiti bilo kakvu vrstu ibadeta pored kabura iz ovoga ili onoga razloga. Kada je Aiša, majka vjernika, pitala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šta da kaže kada dođe na kubur, rekao je: "Reci: Es-selamu ala ehlid-dijar ..." (Muslim) Dakle, ko dođe do kabura proučit će samo poznatu dovu. Ko učini sedždu na kaburu ili tavafi oko njega želeći se time približiti Allahu i smatrajući da sedžda i tavaf na tom mjestu imaju posebnu odliku, učinio je ružnu novotariju i grijeh. Uz to je otvorio velika vrata zablude koja vode izravno ka velikom širku. Musliman smije tavafiti jedino oko Kabe, i sva mjesta na Zemlji, u pogledu nagrade, su ista osim tri poznate džamije: Mesdžidul-Haram u Mekki, El-Mesdžidun-nebevijj u Medini i El-Mesdžidul-Aksa u Kudsu o čemu nam govore vjerodostojni hadisi. Međutim, ako čovjek čini nešto od spomenutih ibadeta mrtvom želeći mu se približiti, tada je počinio najveći grijeh koji ga izvodi iz okvira islama.

mr. Semir Imamović

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Maj 25, 2008 3:35 pm

Spominjanje šejtana


Mora li se uvijek za šejtana kazati prokleti kada se spomene ili se može spomenuti bez proklinjanja?Odgovor: Dozvoljeno je proklinjati šejtana, jer ga je Uzvišeni Allah prokleo do Sudnjeg dana. Međutim, to nije uvijek obaveza činiti. Bolje od toga je tražiti utočište od njegovog zla. Ebu Mulejh prenosi da je jedan od ashaba jahao sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na devi pa je posrnula. Ashab reče: "Upropašten neka je šejtan." Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: "Ne govori tako, jer šejtan tada biva velik kao kuća, već reci 'bismillah', a kada to kažeš, on se smanjuje dok ne bude kao muha." (Ebu Davud, Tahavi i Tberani u Ed-dua, 3/1699-170 i Begavi, 12/353-354, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Udžaletur-rgibil-mutemenni, 2/583-584.) U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ne vrijeđajte šejtana, već tražite kod Allaha utočište od zla koje nosi." (Temmam u El-Fevaid, 3/372, Er-revdul-bessam, i Ebu Tahir el-Muhallis 2/447, Kešful-hafa, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 5/547.) A Allah najbolje zna.

mr. Semir Imamović

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Maj 25, 2008 4:35 pm

VESVESE I SUMNJE U NAMAZU


PITANJE: Puno puta sumnjam u broj rekata, i pored toga što učim naglas kako bih imala na umu ono što učim. Međutim, nakon što završim namaz, meni se javlja sumnja i učini mi se kao da sam zaboravila jedan rekat, sedždu ili sjedenje. I pored toga što veoma nastojim da odstranim sumnje, to nastojanje je beskorisno. Molim Vas, stoga, da me uputite na ono što trebam učiniti, a situacija je onakva kako je spomenuto. Da li sam dužna ponoviti namaz kada mi se pojave sumnje? Da li postoji neka dova koju bih proučila pri stupanju u namaz, a kojom bih odstranila sumnje?ODGOVOR: Ti si dužna da budeš oprezna u pogledu tih vesvesa, da se protiv njih boriš i da što više možeš tražiš od Allaha zaštitu od prokletog šejtana, jer Uzvišeni Allah kaže: ”Reci: žTražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana-napasnika.’” (En-Nas, 1-4)

I kaže Uzvišeni: ”A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna.” (El-A’raf, 200)

Ako uzmeš abdest i obaviš namaz, pa tek tada ti se pojave sumnje, ignoriši to i nemoj se na to obazirati i smatraj da su abdest i namaz valjani. Ako ti se sumnje pojave u toku namaza, kao da li si klanjala tri ili četiri rekata, ti smatraj da si klanjala tri rekata i dovrši namaz, tim što češ učiniti sehvi-sedždu. To je zato što je Vjerovjesnik, s.a.v.s., naredio onima kojima se desi ovakav propust (previd, zaborav), da urade kako je spomenuto. Neka nas i tebe Allah zaštiti od šejtana.


Šejh Ibn-Baz

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Čet Maj 29, 2008 3:39 pm

Saljevanje strave

Pitanje:

Esselam alejkum!

Pitanje je vezano sa stari obicaj koji je uprisutnjen na prostorima balkana. Sta vi mislite o tome, citajuci po raznim forumima i stranicama na netu, moze se vidjeti da mnogi to osporavaju. Da li vi poznajete nekoga ko se tim bavi, znaci dobro bi dosao odgovor na osnovu iskustvenog znanja zato sto se za neke osobe koje se tim bave tvrdi da rade ispravno, a za neke da rade pogresno (zna se sta se pod tim misli)?


Odgovor:

We alejkumusSelam!

Jedno od najrasirenijih i najpopularnijih sujevjerja jeste saljevanje strave. Stravu saljevaju stare zene,i to samo takve koje su `izunli`,sto ce reci da su dobile dopustenje od druge stare zene da se mogu baviti ovim poslom.
Stravarusa ima samo jednu gvozdenu tavicu i jedan komadic olova; to je cijela ljekarna. Cim je tavica starija i cim ima vise zakrpa na njoj, to ce strava bolje djelovati.

Kada se dodje do stravaruse,najprije joj se kaze gdje se osjeca bol.Ona zatim, pomaze to mjesto komadicem olova i metne ga u onu poderanu tavicu,a na nju tri ugljena zerave,a zatim ga rastopi na vatri,i to na zegi,niposto na plamenu. Kada se olovo rastopi,onda stravarusa pokrije bolesnika bilo kakvim pokrivacem(samo da bude crvene boje) po glavi,zatim uzme jednu casu bistre vode i salije ono rastopljeno olovo nad glavom bolesnikovom,skupa sa onim trima ugljenicama u tu bistru vodu,nesto sapucuci.

Kad se ugljen i olovo spoje sa vodom proizvedu veliku cvrku.To je,navodno,da se bolesnik od necega mnogo prepao.Nakon ovoga,bolesnik biva napojen tom vodom I pomazan po bolesnom mjestu. Kad se olovo rastopi po drugi put,ne salijeva se iznad glave,niti se bolesnik pokriva po glavi,nego po bolesnom mjestu.Treci put salijeva se iznad glave. Pri svakom saljevanju bolesnika treba napojiti onom vodom iz case po tri puta puta i pomazati ga po bolesnom mjestu. Kada sve ovo bude gotovo,onda treba odnijeti vodu,ugljen i onaj komadic olova,te sve to baciti na raskrce,gdje se bar dva puta krizaju.

Ko prvi nagazi na tu prolivenu stravu,na njega ce sva skinuta bolest preci. To se nece desiti onda kada se strava opazi,a zatim se pljune i rekne:`Na kom si bila,na onog presla!?`

Salijevajuci stravu,stravarusa obavezno nesto uci,ali sta - to uvijek ostaje tajna.I to sveta. Ta se tajna moze odati samo onda kada se od `visih nadleznih instanci` dobije dozvola,a dozvolu moze dobiti samo stara zenska osoba,koja se obaveze da ce svakodnevno klanjati izvesni broj namaza i molitvi moliti.

Kao sto je ranije istaknuto,ovo je jedno od najpopularnijih sujevjerja na podrucju bivse Jugoslavije i sire. Suejvjereje se u ovom poslu ogleda kroz vjerovanje da nepismene i polupismene zene mogu odvojeno od Allahove volje koristiti i lijeciti.Takodjer,vjerovanje i ubjedjenje da ce onaj ko nagazi na stravu oboljeti, tj. udariti na probleme,predstavlja klasicno sujevjerje. I ovdje je ogromno neznanje isljucilo Allahovu volju,odnosno vjerovanje i ubjedjenje koje se mora naci pri svakom muslimanu,da da sve sto se dogadja i biva od dobra i zla, biva voljom Gospodara svih ljudi i drugih stvorenja,Allaha dz.s..

Rekao je Uzviseni Allah:`...a oni (sihirbazi) nisu mogli nikome stetu nanijeti (sihirom) bez Allahove volje.`El Bekare,102. Ibn Dzerir et Taberi prenosi u svome tefsiru of Sufjana es-Sevrija da ove rijeci znace da nikome ne mogu nauditi ako to Allah tako nije odredio.Po pitanju ovoga,rekao je Hasan el Basri:`Ako Allah hoce naudit ce mu, a ako nece ne mogu mu nauditi.` Protiv svakog zla,nesrece i musibeta Alah stavlja dovu kao najjace i najefikasnije oruzje muslimana.

Poznato je da stravaruse uce sure naopako sto ukazuje na sejtanov udio u ovom poslu.Takodjer,na sihir ukazuje I cinjenica o bacanju strave na raskrsca,a gdje god se spominju raskrsca,to ima veze i sa sejtanom. Pored toga,sutnja o ovom poslu i odbijanje odavanja tajne dovodi do opravdanog pitanja - zasto je ovaj posao obavijen tajnom? Sve sto je cisto i posteno,a narocito lijecenje i pomaganje ljudima obavlja se otvoreno, javno I transparentno.

Ono sto je vrlo sumnjivo u ovome poslu jeste uvjet za dobijanje izuna,tj. dozvole da se zena pocne baviti ovim poslom,a to je,kao sto je navedeno,preuzimanje obaveze o svakodnevnom klanjanju izvjesnog broja namaza i dova.
Kome se klanjaju ti namazi? Za koga se uce i kome se upucuju dove? Ranije je istaknuto da sejtan trazi kao protuuslugu za informacije i znanje koje dostavlja sihirbazu,odredjeni ibadet da se obavi njemu,a ne Allahu dz.s..Najcesci ibadeti ove vrste jesu,upravo namaz,tj. klanjanje. Tako sejtan zadovoljava svoju potrebu i raduje svoj ego.

Covjekova potreba za salijevanjem strave nastala je kao i sva druga sujevjereja - zaboravom na Allaha dz.s. tj. Na istinsku i cistu vjeru i znanje o toj vjeri.U takvim uvjetima i sa takvim nacinom zivota,covjek je,kao slabo bice,izlozen mnogim strahovima. Ne poznavajuci Allahovu Objavu i sunnet Njegova Poslanika a.s.,takav covjek hvata se za slamku `spasa`,odnosno prvu ponudjenu soluciju,a to je u ovom slucaju saljevanje strave.

Jedini istinski i pravi lijek nije u salijevanju strave, nego u predanosti Allahu dz.s. i pokornosti Njegovom Poslaniku a.s.,a to znaci povratku islamu i razumjevanju njegovih uzvisenih normi i casnih postulata.To je pravi put,pa ko hoce pohitat ce ka svom Gospodaru stazom islama,stazom oslonca na Allaha dz.s. kao sto Mocni i Milostivi kaze:`Samo je Allah zastitnik vas i on je najbolji pomagac` Ali Imran,150.

A Allah najbolje zna!

prof. Jasmin Djanan!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Čet Maj 29, 2008 4:10 pm

Snovi

Pitanje:

Selam! Prije svega zelio bih da pohvalim ovu vasu stranicu i da kazem sve najbolje o vama!!! Zatim zelim da pitam jedno pitanje, ne znam koliko ste upoznati o snovima??

Naime, u snovima sam vidio skoro sve velike predznake sudnjega dana i to se ponavljalo vise puta... Vidio sam pojavu mehdije, isao a.s. dedzdzala, je'dzudza i me'dzudza, izlazak sunca sa zapada i tako dalje.... to se ponavljalo vise puta. je li ima neko tumacenje u vezi toga??? Selam alejkum i neka vas Allah nagradi svakim dobrom!


Odgovor:

We alejkumusSelam,

Istiniti (lijepi) san je od Allaha, dz.s.s, a ruzan san je od sejtana. Kada neko od vas usnije lijep san moze ga ispricati prijateljima. Koga probudi ruzan san neka cini slijedece:

- puhne tri puta na lijevu stranu
- trazi zastitu kod Allaha od sejtana i zla sto je sanjao ucenjem Euzubillahi (3x)
- to sto je sanjao neka ne prica nikome, pa mu nece nauditi
- okrene se na drugu stranu (Muslim)

Zikr pred spavanje

"Ko navece prouci posljednja dva ajeta sure El-Bekare (Amenerresulu), bice mu dovoljna zastita te noci". (Buharija i Muslim)

" Kada legnes u postelju, prije nego zaspes prouci Ajetul-kursijju. Allah ce ti odrediti cuvara da ti se sejtan ne priblizi tokom noci sve do sabaha. (Buharija)

Dova kod nesanice ili naglog budjenja iz sna

"Euzu bi kelimatillahi-ttammati min gadabihi ve ikabihi ve serri ibadihi ve min hemezati-ssejatini ve en jahdurun". - Trazim zastitu , savrsenim Allahovim rijecima od Njegove srdzbe, Njegove kazne, od zla Njegovih robova, od sejtanskih zavodjenja i njihova prisustva. (Ebu Davud, Ahmed)
Ovo je ono sto je doslo u sunnetu od Poslanika a.s. po pitanju sna.

Nisam vican tumacenju snova, osim da potrazis knjigu od dr. Sefika Kurdica: "Tumac snova" i u njoj da pogledas da li ima nesto konkretno ili slicno pojasnjeno o onome sto si usnio. A Allah najbolje zna!

Na pitanja odgovorio prof. Jasmin Djanan!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Jun 09, 2008 10:16 pm

Namaz ili intimni odnos

Pitanje:

Selam alejkum,

Da vas Allah dz.s. nagradi za trud. Imam 2 pitanja:

1. Posto sam ozenjen muslimankom, koja je kao i ja u vjeri, elhamdulillah, desi se da zajedno odemo kod neke rodbine u drugi grad i ostanemo nekoliko dana. Kad uvece legnemo spavati, obuzme nas zelja za intimnim odnosom. I tu nastaje dilema. Znamo da, ako budemo imali intimni odnos, necemo uspjeti da klanjamo sabah namaz, jer kod te rodbine nemamo osjecaj slobode da se ujutru oboje okupamo i klanjamo. Da li da seuzdrzimo od intimnog odnosa i da klanjamo ili da imamo intimni odnos i da propustimo namaz?

2. Slusajuci predavanja i citajuci knjige o nagradi u Dzennetu i kazni u Dzehennemu, moj je utisak da je nagrada dobro koje covjek ne moze ni zamisliti, a da je kazna strasna koliko ne mozemo ni zamisliti. I oboje ce vjecno trajati. S druge strane, zivot na dunjaluku je, u poredjenju s tim, toliko kratak.

Poslanici su dolazili narodima i opominjali ih na vjerovanje u jednog Allaha dz.s. Nas Polanik, Muhammed s.a.v.s., posljednji je Poslanik i najbolji od svih ljudi i njegov zivot je svjetlo za sve nas. Mi smo danas svi duzni ciniti davu i upozoravati ljude slijedeci svijetli primjer naseg mubarek Poslanika.

Mene kopka jedno pitanje: da li ce svaka osoba biti bez opravdanja na Sudnjem Danu? Tj. na Sudnjem Danu, da li ce neko moci da kaze da u toku svog kratkog zivota na dunjaluku nikad nije cuo za Islam i Poslanike? Da li ce ono sto sto su duse obecale Allahu dz.s. i kasnije u zivotu na ovom svijetu iznevjerile, biti dovoljan razlog za vjecnu kaznu u Dzehennemu ako osoba nikad nije cula da je dosao Poslanik i nikad nije vidjela Kur'an niti daiju?

Pod ovim mislim prije svega na ljude koji zive u udaljenim krajevima zemlje, kao Eskimi, u Sibiru, i izolovanim djelovima, kao sto su neka plemena u Africi itd. Pod ovim mislim i na ljude u krscanskim zemljama do kojih ne dopire rijec Islama zbog nase neangazovanosti na putu dave.


Odgovor:

Ve alejkumusSelam,

1. Poslanik a.s. je rekao:" Izmedju covjeka i kufra i sirka je ostavljanje namaza". U skladu s ovima dokazom, duznost vam je da ukoliko se ne mozete osjecati lagodno u gostima I okupati se na vrijeme, da se suzdrzite, jer namaz kao osnovni stub vjere islama ima vecu prednost od zadovoljavanja strasti.

2. Sejh Abdurrahman el Berak odgovorio je na ovo pitanje sljedecim rijecima: "Oni do kojih nije dosao poziv islama ili su upoznati sa njim ali na pogresan nacin, biti ce iskusani I ispitani na Sudnjem danu. Ko bude pokoran uci ce u Dzennet, a ko bude nepokoran uci ce u Dzehennem. Uzviseni Allah kaze: "A Mi ni jedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali" (El-Isra,15.)

A Allah najbolje zna!

prof. Jasmin Djanan!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Jun 09, 2008 10:17 pm

Da li je namaz u mesdzidu obavezan

Pitanje:

ESSELAMU ALEJKUM WE RAHMETULLAHU WE BEREKATUHU

Mozete li mi razjasniti koliki je stepen obaveze obavljanja namaza u dzamiji.
Da li je dozvoljeno sjediti u kuci i slusati ezan a ne krenuti u dzamiju, i ako nas nista ne sprecava, kao sto sam cuo da imaju odredeni uslovi kada covjek moze ostati u kuci klanjati kao npr. zbog straha od neke zivotinje ili zbog jake oluje i slicno.

Zanima me dakle cime se smatra odlazak u dzamiju ako smo u mogucnosti da odemo,jeli nam to Farz,vadzib... molim pojasnite mi.


Odgovor:

Ve alejkumusSelam ve rahmetullahi ve berekatuh,

Kaze Allah subhaneh:*Namaz obavljajte I zekjat dajite I zajedno sa onima koji klanjaju I vi klanjajte* (El-Beqareh,43.)

Ovaj ajet pojasnjava obavezu klanjanja namaza u dzematu kao I ucestvovanje s onima koji ga klanjaju.Da se htjelo ajetom ukazati samo na obavljanje namaza,ne bih bilo na njegovom kraju naglaseno:*Obavljajte ga zajedno sa onima koji ga obavljaju*

O naredbi namaza u dzematu,govori 102.ajet sure EnNisa:
*Kada ti budes medju njima I odlucis da zajedno s njima klanjas,neka jedni s tobom namaz obavljaju I neka svoje oruzje uzmu;I dok budete na sedzdi,neka drugi budu iza vas,a onda neka dodju oni koji jos nisu obavili namaz,pa neka I oni klanjaju s tobom,ali neka budu oprezni I neka drze oruzje svoje*

Logicki gledano,ako bi ikome bilo odobreno izostavljanje zajednickog namaza (radi mogucnosti da se na njih okomi neprijatelj),prvi bi na to polagali pravo oni u redovima okrenutim neprijatelju.Neki slijepac dosao je Poslaniku a.s.trazeci dozvolu za nedolazenje u dzemat.Pojasnio je da mu je kuca daleko,I da nema pratioca,a na putu do dzamije ima I divljih zvijeri. Pored toga naveo je jos neka opravdanja.Poslanik a.s.upitao ga je:*Cujes li ezan? Odgovori: da.Poslanik mu dodade:*Odazovi se*

Osman ibn Affan r.a. prenosi da je Poslanik a.s.rekao:*Ko klanja jaciju-namaz u dzematu,kao da je proveo pola noci u dobrovoljnom namazu.Ko klanja sabah-namaz u dzematu,kao da je proveo cijelu noc u namazu*

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik a.s. rekao:*Najtezi namazi za munafike su jacija I sabah namaz.Da znaju kakva se vrijednost krije u njima,dolazili bi na njih,makar puzeci.Htio sam jednom (narediti da se klanja),da odredim onoga ko ce predvoditi namaz ljudima,a da se ja zaputim sa nosacima drva do onih koji ne klanjaju u dzematu,pa im popalim kuce.*

Od Abdullaha ibn Mesuda,r.a. prenosi se da kaze:*Koga veseli da se sutra sa Allahom sretne kao musliman,neka vodi racuna o namazima na koje se poziva.Allah je vasem Poslaniku propisao uputu I njene zakone,a vi,ako biste klanjali u svojim kucama kao ovaj neposlusnik u svojoj kuci,napustili biste sunnet svog Poslanika I zalutali biste.
Koji god covjek upotpuni svoj abdest,a potom se uputi u jednu od dzamija,Allah mu za svaki korak upise dobro djelo,uzdigne ga za stepen I tim korakom mu izbrise jedan od grijeha.U moje vrijeme od njega(zajednickog namaza) je izostajao samo licemjer,cije je licemjerstvo bilo opcepoznato.Covjeka su unosili sve dok ne stane u saff.

Rekao je Poslanik a.s.:*Covjekov namaz u dzematu vrijedniji je od njegovog namaza obavljenog u kuci ili radnji za dvadeset I nekoliko deredza.Kada neko od vas lijepo I pazljivo uzme abdest,pa samo radi namaza u dzematu I ni radi cega drugog,krene u dzamiju,Allah za svaki njegov korak sve dok ne udje u dzamiju,za jedan stepen uzdigne njegov polozaj I oprosti po jedan manji grijeh,tako da po ulasku u dzamiju,tretira se da je u namazu,sve dok radi namaza u njoj boravi.\sve dok ste na mjestu obavljenog namaza,meleki vas ne prestaju blagosiljati I moliti Allaha rijecima:*Allahu oprosti mu grijehe, Allahu smiluj mu se!*

Izvor:Knjiga:*Namaz u islamu*--mr.Safet Kuduzovic
A Allah najbolje zna!

prof. Jasmin Djanan

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Jun 09, 2008 10:23 pm

Nemozemo da dobijemo dijete

Pitanje:

Esselam alejkum ve rahmetullahi ve berkjatuhu!

Imam pitanja koja me muce pa vas molim za odgovor. Vec 3.god.sam u braku, hvala Allahu imam lijep brak,s lazemo se, ali nas muci sto ne mozemo imati djece i to nas oboje tako muci, jer imamo tako veliku zelju za potomstvom. Htjela bi vas pitati koje dove bi trebala uciti i moliti Allaha da nam se smiluje i podari evlada.

Ljetos smo bili u Bosni pa smo, halal bilo, namjenili pare za kurban i to dali hodzi koji nam je obecao uraditi to za nas i to kurbansko meso podijeliti djeci bez roditelja. Da li je to ispravno sto smo uradili. Unaprijed zahvalna i nek vas allah nagradi. Allahimanet!


Odgovor:

Ve alejkumusSelam,

Nema smetnje da se osobi od povjerenje da u emanet da neki hairli posao obavi za nas. Sto se tice potomstva, Allah je taj koji iz svoje mudrosti daje nekome musku,nekome zensku djecu, a neke porodice ostavi bez potomstva. Poznat mi je slucaj nekoliko muslimanskih porodica kojima je Allah podario potomstvo nakon deset i vise godina provedenih u braku.

Moramo shvatiti da je u mnogim situacijama problem u nama. Naime kada se insan oda porocima i grijesenju onda jedan od stetnih i kobnih posljedica tog cina bude da ih ostavi bez poroda. Druga situacija jeste recemo da Allah pozna sve duse I da pojedinima ne podari dug vremeski period porod dok se oni ne uhodaju u bracnoj zajednici. Pojedine porodice jednostavno nisu spremne odmah da imaju djecu I mozda bi im ona predstavljala samo poteskocu i dodatni teret, ali radi porodice i prijatelja nastoje da imaju djecu ali suubjedjeni da jednostavno nisu spremni da se late tih dodatnih obaveza.

Mogu biti i drugi razlozi po srijedi. Ali ono sto je sigurno jeste da nesmijemo odustati od dove, od oslonca na Allaha kao nasega Tvorca. Usli smo u najodabraniji mjesec. Iskoristite ga za samoobracun I za pojacani ibadet,a Allah sigurno nikoga nece nepravedno ostetiti. Allah je Taj koji poznaje sve jezike, tako da mu se slobodno mozes pojadati na maternjem jeziku,posebno to cini u zadnjoj trecini noci. Mjesec ramazan je idealna prilika da insan preispita svoje postupke I da se pokaje za eventualne prijestupe.

Neka i tebe,sestro, Allah obilato nagradi. Amin!

A Allah najbolje zna!

prof. Jasmin Djanan!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Jun 09, 2008 10:34 pm

Zapisi, hamajlije, sihrbazi

Pitanje:

Selam alejkum!

Imao sam prilike gledati u jedan zapis kod jednog poznanika, u kojem je stajalo nesto ispisano na arapskom jeziku. Ispred svake Allahove lijepe osobine je bilo napisano "La" n.pr. "la Rahman" itd., pa je meni to bilo cudno, ali prijatelj mi kaze da je isao da se lijeci kod jednog poznatog hodze iz Banja Luke, koji se bavi lijecenjem od sihra. Na jednom drugom zapisu sam vidio nacrtane neke kvadratice, zvijezde i sl. a koliko sam primjetio mnogo naseg naroda nosi ovakve zapise da bi ih ti zapisi cuvali od zla.

Dali je ovo ispravno nosati po Islamu i dali ti ljudi koji pisu ove zapise ispravno lijece ljude od sihra?


Odgovor:

We alejkumus-Selam!

Znajte dobro da je Poslanik ,sallallahu alejhi we Sellem, u nekim svojim putovanjima, slao izaslanika i naredio bi mu da ne ostavi na vratu deve zapis od struna, a da ga ne otkine.(Hadis je vjerodostojan) Rekao je Poslanik ,sallallahu alejhi we Sellem: "Uistinu nedozvoljeno je lijecenje sihrom, talisman (zapis) i vracanje su sirk. (Hadis je vjerodostojan)

Jednom prilikom je Poslanik ,alejhi Selam, ugledao kod jednog covjeka narukvicu od bronze, na njegov upit sta je to, odgovorio je da ga ona stiti od slabosti, pa mu Poslanik,sallallahu alejhi we Sellem, na to rece:"Skini je, ona ti povecava slabost, a ako umres sa njom na ruci,neces nikada biti spasen'' .

Ebu Hurejre r.a. je rastrgao konac s ruke jednog covjeka, zatim je proucio ajet iz Kur'ana: "Vecina ovih ne vjeruje u Allaha,nego druge njemu smatraju ravnim" . Seid Ibn Dzubejr r.a. je rekao: "Ko strgne nekome talisman, kao da je oslobodio roba."

Neka ulema, i to manjina, smatraju da je dozvoljeno nositi privjesak sa Kur'anskim zapisom, dok vecina uleme to zabranjuje, i ovo drugo misljenje je ispravnije zbog uopcene zabrane vjesanja bilo cega i zbog nepostojanja ispravnog hadisa koji to dozvoljava. Na taj nacin se omalovazava Kur'an, jer vecina onih koji to nose nisu cisti i postoji opasnost da se na to krenu kitit talismanima raznih oblika i sadrzaja. Time se otvara put ka vjerovanju u zabranjeno i srce se skrece ka necem drugom pored Allaha subhanehu.

Gatari su taguti a tagut je sve ono sto sto se obozava mimo Allaha, oni su sejtanovi sticenici. Uzviseni kaze: " A sejtani navode sticeniike svoje ..... (Kur'an, El-En'am: 121) " Hocete da vam kazem kome dolaze sejtani? Oni dolaze svakom lascu,gresniku, oni prisluskuju i vecinom oni lazu'' (Es-Su'ara,221)

Rekao je Poslanik, alejhi Selam, u hadisu o vahju (objavi koja se spusta melecima na nebu o onome sta ce se desiti stanovnicima na zemlji): "Pa to cuje onaj koji prisluskuje a oni koji prisluskuju su jedni iznad drugih,ono sto cuje gornji sejtan prenese onom ispod njega a on prenese sejtanu ispod njega, sve dok se to ne prenese na jezik sihirbaza ili gatara. Mozda nekog od tih sejtana, koji prisluskuju, pogodi plamen munje prije nego prenese vijest koju je cuo na nebu, a mozda to i uspje prenijeti prije nego ga ona stigne, pa onda s tom vijesti pomjesa jos stotinu lazi'' (Hadis je vjerodostojan)

Rekao je Poslanik alejhi Selam: "Ko ode gataru ili sihirbazu i povjeruje u ono sto mu on rekne, zanijekao je ono sto je objavljeno Muhammedu a.s." (Hadis je vjerodostojan)

Rekao je Poslanik a.s.:"Ko ode gataru pa ga nesto upita i povjeruje mu u to, nece mu se primiti namaz 40 dana" (Hadis je sahih- vjerodostojan)

Nakon svih dokaza koje smo prezentovali, neka se boji svako ko se upusti u ovakve radnje i sebe svjesno bude izlagao Allahovoj srdzbi i kazni koja moze da ga stigne jos na dunjaluku. Molim Allaha da nas sacuva tog iskusenja, poveca nam znanje i ucvrsti korake na putu istine! Amin!

Na pitanje odgovorio prof. Jasmin Djanan

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Jun 09, 2008 10:35 pm

Zasto je kamata haram?

Pitanje:

Selam alejkum !

Procitao sam vas odgovor na ovoj stranici u vezi kamate, pa me sada interesuje jedna stvar. Ja znam da je zabranjeno uzimati kamatu , ali zasto je zabranjeno, tj. zasto je grjeh onima koji su podigli kredit iz te banke, kada vracaju taj kredit banki u ratama.

Znam da oni placaju kamatnu stopu banki, ali zar nije grjeh kamatu samo uzimati (sto u spomenutom slucaju rade banke) dok ovi ljudi nemaju nista sa uzimanjem kamate?


Odgovor:

Alejkumu Selam!

Sto se tice kamate, ona nije nikome dozvoljena i tu ne smijemo upotrebljavati svoj razum zbog toga sto su dosli jani dokazi u Kur'anu i Sunnetu, i zbog toga sto Allah postavlja uvjet z vjerovanje kada veli:" Ostavite kamatu ako ste vijernici "! (Kur'an)

"Allahov Poslanik saws je prokleo onoga ko kamatu uzima , onoga ko je daje , svjedoke koji su ucestvovali u tom cinu i zapisnicara ". Ovaj hadis biljezi Tirmizi. Kao sto se vidi ,kamatu je zabranjeno uzimati i davati, jer u hadisu se spominje da Poslanik saws proklinje i onoga ko uzima i onoga ko daje kamatu.

Kamata spad u grijehe za koje dolazi brza kazna na dunjaluku , a sta je tek onda sa ahiretskom kaznom, da nas Allah sacuva od nje. Allahu nas, pokazi nam istinu istinom , pa da je slijedimo i razotkri nam laz, pa da je se klonimo. Amin!

Na pitanje odgovorio 34rzerz!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Jun 09, 2008 10:38 pm

Udaja muslimanke za nemuslimana

Pitanje:

Es-selamu alejkum!

Dali je dozvoljeno muslimanki da se uda za jednog nemuslimana, i ako nije dali s tom udajom izlazi iz Islama?


Odgovor:

We alejkumu Selam!

Muslimanki nije dozvoljeno da se uda za ne muslimana, a na ovom stajalistu su svi islamski ucenjaci na celu sa cetvoricom imama mezheba. Takav brak ako se desi je nistavan i niko ga od muslimana ne smije podrzavati, znaci treba takav brak odma razvrgnuti.

Sto se tice samog braka on sam po sebi nije nevjerstvo, pa tako osoba ulazeci u ovakav brak nije izasla iz islama ali je pocinila veliki grijeh, od kojeg se treba sto prije pokajati Allahu swt.

Gospodaru nas, sacuvaj nase muslimanke od nemorala, razvrata i haram brakova tj. mjesanih brakova. Amin!

Na pitanje odgovorio 34rzerz!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Jun 09, 2008 10:38 pm

Ucenje Kur'ana mrtvima za pare

Pitanje :

Selam alejkum!

Kod nas je obicaj da hodze uce sedmine, ceteresnice, godisnjice, jasine i hatme umrlim i da to naplacuju, pa me interesuje dali je po islamu dozvoljeno uciti ove stvari i dali je dozvoljeno to naplacivati?


Odgovor :

Esselamu alejkum wer. web. !

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na poslijednjeg Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s. Mi muslimani postujemo tradiciju na kojoj je bio nas poslanik i njegovi ashabi, pa ako se nasa tradicija uklapa u vec spomenutu takvu tradiciju onda je pozdravljamo i podrzavamo, a ako se ne uklapa onda tu stajemo i trazimo dokaz dali su to radili prvi muslimani, ako nadjemo da su oni radili onda i mi radimo, ako ne nadjemo onda to odbacujemo.

Kod ovog pitanja imamo dva serijatska prekrsaja:

1. naplacivanje ibadeta

2. cinjenje novotarija u vjeri

Kada posmatramo ova dva prekrsaja ne znamo koji je za vjeru opasniji, jer ciniti ibadete sa nijetom neceg drugog osim Allahova lica je sirk (pripisivanje Allahu druga). A uvoditi novotariju u vjeri, ili je podrzavati, je cin zlocina kao da se hoce kazati kako nas Poslanik saws nije prenio dobro ili potpuno ovu vjeru, kao sto su govorile prve generacije muslimana za onog koji dodaje ili oduzima nesto od ove vjere.

Zbog toga ova vjera nas poziva da budemo kao muslimani svi na jednim obicajima to jest tradiciji naseg poslanika i prvih generacija. Molim Allaha da nam osladi sunnet naseg poslanika s.a.v.s. i da na tome potrosimo ostatak naseg zivota na ovom prolaznom svijetu. Amin!

Da naspomenem da ima dio uleme, koji smatraju da je dozvoljeno da rodbina umrlog moze uciti Kur'an za svoje umrle, ali isto tako da ne smiju uzimati nikakvu nadoknadu, ako bi im drugi clanovi iz familije nudili.

Na pitanje odgovorio 34rzerz!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Jun 09, 2008 10:40 pm

Sta se desava sa ljudskom dusom?

Pitanje :

Selam alejkum!

Sta se desava sa ljudskom dusom poslije covjekove smrti? Moze li dusa umrlog da dolazi svojoj kuci i da slusa i vidi svoju familiju?


Odgovor :

We alejkumu Selam!
Prenosi se od Ebu Hurejre da je Resulullah s.a.v.s. rekao: " Kad bude ukopan mejt (umrli covjek) dodju mu dva meleka, crno plava , kaze se za jednog od njih da je Munkir, a za drugog da je Nekir, pa upitaju umrlog : "Sta si govorio za ovog covjeka?" A on ce odgovoriti: "On je Allahov rob i Njegov Poslaniks.a.v.s., svjedocim da nema drugog Boga osim Allaha I da je Muhammed Njegov rob i Njegovo Poslanik s.a.v.s.."

A meleki ce kazati; "Znali smo da ces tako odgovoriti.", da ce mu se kabur prosiriti sedamdeset sa sedamdeset arsina. Zatim ce mu mezar biti osvjetljen, pa ce mu se reci: "Mirno spavaj.", a on ce reci: "Vraticu se svojoj porodici da je obavijestim.", a oni ce mu reci: "Spavaj snom mladica kojeg ne budi niko do najvoljenija osoba." I spavace sve dok ga Allah ne podigne iz mezara.

A munafik (licemjer) ce reci: "Cuo sam ljude kako nesto izgovaraju pa sam i ja izgovarao, ne znam, a meleki ce mu reci: "Znali smo da ces tako odgovoriti." I bice receno zemlji: "Stisni se nad njim.", i ona ce se stisnuti da ce kosti kroz kosti prolaziti [18] i tako ce u zemlji biti kaznjavan sve dok ga Allah ne prozivi iz kabura ." (hadis prenosi Tirmizi i kaze da je hasen garib , a El Bani kaze da mu je sened hasen i da je po sartu Muslimovom)

Ostaje jos da naglasimo da nema dokaza da duse umrlog dolaze kuci i slusaju i vide svoje najdraze.

Na pitanje odgovorio prof. Jasmin Djanan

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Jun 09, 2008 10:42 pm

Ucenje Jasina uz hediju

Pitanje:

Eselamu alejkum!

Imam jedno pitanje vezano za ucenje Jasina. Jeli haram uzimati pare, koje mi se daju za proucen Jasin. Da naglasim da ja pare ne iscem nego mi sami daju, a znam za neke ljude da od ti para znaju hadz obaviti.

Da vas Allah nagradi.


Odgovor:

We alejkumus-Selam!

Sto se tice ucenja bilo kojeg dijela Kur'ana bez izdvajanja ove ili one sure mrtvima (a ovdje je rijec o suri koja je rasirena iz neznanja ili nekih slabih ili izmisljenih hadisa) treba da podvucemo i istaknemo da niko od ispravnih generacija prije nas nije to praktikovao niti se prenosi od Poslanika alejhisselam da je nekom ucio suru Ja-sin mrtvim. Allah swt nas je upozorio rijecima u Kur'anu:" Ono sto vam dadne Poslanik to uzmite,a ono sto vam zabrani,to napustite ".

U samoj suri Ja-sin je dokaz koji potvrdjuje nas stav neispravnosti ucenja mrtvom bilo kojeg dijela Kur'ana osim dove za umrlog. U 70.ajetu sure Ja-sin stoji vezano za Kur'an: " Da opomene onoga koji JE ZIV, i da zasluze kaznu nevjernici ".

Zakljucujemo:

1.nije ispravno ucit Kur'an mrtvom

2.treba te ljude koji iz neznanja placaju i sto je jos gore zaduzuju se da bi narucili ucenje, poducit sunnetu Resula alejhisselam u smrtnim casovima.

3.Treba se prekinut taj lanac i javno da se progovori na tu temu,jer Poslanik je rekao:" Onaj ko uvede u nasu stvar(dini islam),nesto sto nije od nje,to mu nece bit primljeno" .

4. Praksa pojedinih, koji na ustrb drugih se bogate, nije nam dokaz u vjeri da i mi tako postupamo ili povodimo se za istima, jer niko nece breme tudjih grijeha nositi

5. Poducit sebe i druge ispravnim radnjama i dovama koje se uce u tim prilikama,obligatna duznost je svakog od nas. A Allah najbolje zna!

Na pitanje odgovorio prof. Jasmin Djanan

Odgovori