Pitanja i odgovori

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Uto Jul 08, 2008 6:20 am

Fetva br.12

Da li se ime Er-Rešid (koji upućuje na pravi put) ubraja u skupinu Allahovih, dželle šanuhu, lijepih imena

Pitanje
U zadnje vrijeme pročitao sam da je Er-Rešid jedno od lijepih Allahovih, dželle šanuhu, imena. Sada ne znam da li je ova informacija ispravnija i vjerodostojnija od informacije koju sam našao u knjizi "Tuhfetuz-zakirin " od Sevkanija. Zamolio bih vas da mi ovo pojasnite!


Odgovor
Hvala Allahu, dželle šanuhu Er-rešid nije jedno od lijepih Allahovih, dželle šanuhu, imena, pošto ono nije navedeno u Kur'anu ili došlo putem vjerodostojnih hadisa od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Za lijepa Allahova, dželle šanuhu, imena kaže se da su tevkifije, odnosno, došla su uzeta isključivo putem Objave. Zbog toga nije dozvoljeno da pripišemo bilo koje ime Allahu, dželle šanuhu, osim onoga kojim je Sebe nazvao ili Ga je njime nazvao Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem !
Allah, dž.š., upućuje na pravi put!
_____________________________________________

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Uto Jul 08, 2008 6:21 am

Fetva br.13

Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, stanje opsihrenosti nije uticalo na njegov ibadet

Pitanje
Kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opsihren, a on je onaj kome niko nije ravan u ibadetu?


Odgovor
Istina je da Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, sihr nije naškodio u pogledu tijela, razuma, moći razumijevanja, vjere, ibadeta, niti vezano za Objavu koju je bio dužan dostavljati. Zato niko nije odbacivao ništa iz njegove biografije, niti njegovo ophođenje sa ashabima, ili nešto vezano za namaz, zikr ili njegovo poučavanje. Prema tome, posljedice sihra bile su vezane za odnos sa ženama, odnosno sa nekima od njih. Vijest o sihru ne prenosi niko osim Aiše koja kaže da mu se pričinjavalo kako prilazi ženama, a to se nije dešavalo. Ovo nije uticalo na poslanstvo.
Ovo je Allahovo, određenje u kojem se krije mudrost da Allah iskušava neke Svoje dobre robove kao što su poslanici. Najviše iskušenja su imali poslanici, pa oni koji su im najbliži, itd. Allah najbolje zna.
(Ibn-Džibrin, El-lu'luul-mekin minfetava Ibn-Džibrin, str. 65)
_____________________________________________

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Uto Jul 08, 2008 6:22 am

Fetva br.14

Koji je stav islama prema zakletvi Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.

Pitanje
Često čujem od ljudi, kada žele nešto potvrditi, kako se zaklinju Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Da li je to po šerijatu dozvoljeno?


Odgovor
Zakletva Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, je haram (zabranjena) stvar i jedna
vrsta širka. Kada se neko zaklinje, onda on na taj način slavi i uzdiže ono čime se zaklinje, a onaj koji je stvoren ne može nikako da se zaklinje onim što je stvoreno. Zbog toga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izrekao sljedeće riječi: "Ko se bude zaklinjao nečim drugim, osim Allahom, dželle šanuhu, učinio je kufr ili širk." (Hadis je vjerodostojan, a prenose ga Ahmed, 125/2; Ebu-Davud, 3251; Tirmizi, 1535.)
Ovaj hadis obuhvata sve vrste zakletvi mimo Allaha, dželle šanuhu, kao što je zakletva
poslanicima, melecima, dobrim ljudima i ostalim stvorenjima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u drugom hadisu kaže: "Ko želi da se zakune, neka se zaklinje Allahom, dželle šanuhu ili neka šuti!" (Buharija, 4860 i 6107; Muslim, 1647; Ahmed, 309/2; Ebu-Davud, 3247; Nesa'i, 3775; Tirmizi, 1545; Ibn-Madže, 2096)
Što se tiče zakletvi koje se spominju u Kur'anu, kao što je zakletva onima koji se jedan za
drugim šalju (murselat), onima koji pušu snažno (zarijat), onima koji čupaju grubo (naziat ), zorom (fedžr ), vremenom (asr), jutrom (duha), mjestima zvijezda (mevaki'an-nudžum) i drugo, njima se zaklinje Uzvišeni Allah. Allah, dželle šanuhu, se zaklinje čime hoče od Svojih stvorenja. Dok, na drugoj strani, čovjek se može zaklinjati samo Onim Koji ga je stvorio. (Preneseno iz knjige El-Lu'lu'u el-mekin min fetava Ibn-Džibrin, Ibn-Džibrin, str. 32)
_____________________________________________

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Uto Jul 08, 2008 6:23 am

Fetva br.15

Kada se pokornost stvorenju smatra velikim širkom

Pitanje
Kada se pokornost stvorenju može smatrati velikim širkom?


Odgovor
Hvala Allahu, dželle šanuhu Pokornost stvorenju postaje širkom u nekoliko situacija. Neke od
njih ćemo ovom prilikom navesti: Ako čovjek svoju pokornost iskaže osobi koja dozvoli po šerijatu zabranjenu stvar ili zabrani ono što je dozvoljeno. Zatim, ako prihvati sistem ili zakon koga su ljudi osmislili i izdali, a koji je u suprotnosti sa Allahovim zakonima i smatra da su oni potpuniji ili priličniji datoj situaciji od onoga što je Uzvišeni Allah propisao. Ili, u najmanju ruku, ako poistovjećuje Allahov, dželle šanuhu, zakon i zakon koga su ljudi postavili. Također, ako vjeruje da je Allahov zakon iznad ljudskog, ali da je dozvoljeno prihvatanje i rad po Ijudskim zakonima koji su oprečni Allahovim zakonima.
Argument za ovakav stav imamo u riječima Allaha, dželle šanuhu: "Oni, pored Allaha.
bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje..." (Et-Tevbe, 31.) Kada je Adijj b. Hatim čuo ovaj ajet, obratio se Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem sljedećim riječma: "Allahov Poslaniče, mi njih ne obožavamo!" Na to je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: "Zar vam oni ne dozvoljavaju ono što je Allah, dželle šanuhu, zabranio i vi to prihvatate! Ili vam zabranjuju ono što Allah, dželle šanuhu, dozvoljava, pa se tome pokoravate!" On odgovori: "Da." Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče:" To je vid njihovog obožavanja!" Pokornost kršćana svojim svećenicima i monasima u grijehu i shvatanje dozvoljenog i zabranjenog isključivo na osnovu njihovog govora, rezultiralo je time da su počeli činiti ibadet nekom drugom mimo Allahu, dželle šanuhu To samo po sebi spada u veliki širk koji anulira tevhid (vjerovanje u jedinost Allaha, dželle šanuhu)
Što se, konkretno, tiče vašeg pitanja, ako čovjek čini izvjestan grijeh da bi na taj način ostao poslušan svojim roditeljima, a sam je svjestan da se radi o grijehu, koga čini zbog nekog svog hira ili iz straha zbog roditeljske kazne, ali ipak bez prisile, onda je on grješan za svoj postupak. Takvo ponašanje je u koliziji sa hadisom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kome on kaže: "Nema pokornosti stvorenju, ako se radi, u istom trenutku, o nepokornosti prema svom Gospodaru." (Hadis je vjerodostojan, a prenosi ga imam Ahmed, 1041.) Ipak, ta osoba nije počinila veliki širk.
Međutim, ako bi dijete smatralo da roditelji svojim verbalnim nastupom dozvoljavaju ono što je Uzvišeni Allah zabranio, a zabranjuju ono što je Allah, dželle šanuhu, dozvolio, onda pokornost njima u tom slučaju spada u veliki širk. Musliman mora nastojati u svom životu da se bori sa samim sobom kako bi mu lični prohtjevi i hirovi bili u skladu sa tradicijom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem Isto tako, pokornost prema Allahu, dželle šanuhu, i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, mora se staviti na prvo mjesto u pitanju važnosti i da mu Allah, dželle šanuhu, i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, budu draži od svega ostaloga. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom hadisu kaže: "Niko od vas neće imati potpun iman dok mu ja ne budem draži od njegova djeteta, roditelja i svih ostalih ljudi." (Buharija, 63) Allah, dželle šanuhu, upućuje na pravi put.
______________________

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jul 16, 2008 4:48 am

Da li je širk nošenje zapisa?

Pitanje:

Moje prvo pitanje odnosi se na sihr i džinnsko kolo. Naime, moj brat ima problem takve prirode i liječi se već godinu dana, stoga me zanima da li se širkom smatraju zapisi i nošenje takvih zapisa oko vrata? Što se tiče brata, on redovno klanja, praktikuje islam i sunnet....


Odgovor:

Zapisi su zabranjeni. Zabranjeno ih je izrađivati i nositi. Međutim, zapisi izrađeni od ajeta, razumljivih dova i Allahovih imena nisu širk, dok su zapisi i talismani od nečeg drugog širk. Liječiti se treba isključivo propisanim rukjama – Kur'anom i dovama. Namaz, prakticiranje islama i sunneta od velike su pomoći u tom smislu. Molimo Allaha da ga podrži.

Elvedin Huseinbašić

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sub Sep 13, 2008 4:39 am

Od koga dolaze misli koje čovjeka progone i tjeraju na psovke?

Pitanje: Prvo da se zahvalim što ste se javili. Mnogo mi znači i hvala vam mnogo, da vas Allah nagradi! Od koga dolaze misli koje čovjeka progone u smislu da ga tjeraju na psovke koje se odnose na vjeru i Gospodara, i kako se riješiti takvih misli?
Odgovor: Spomenute misli za koje pitate dolaze od šejtana! Uzvišeni Allah u suri En-Nas kaže: ”Od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi.” (En-Nas, 4-5) Ibn Abbas je, u komentaru ovog ajeta, rekao: ”To je šejtan koji je uz čovjeka, kada je čovjek nemaran, šejtan mu unosi loše misli, a kada čovjek spomene Allaha, šejtan pobjegne.” (Tefsir Ibn Kesir, 4/750)

Čovjek musliman treba da zna da je na ovom dunjaluku kako bi bio iskušan. Najveća iskušenja za čovjeka muslimana jesu ona koja ga odvraćaju od Pravog puta. Kao što drugi ljudi muslimane pokušavaju da odvrate od Pravog puta na razne načine, tako isto i šejtani ljudima unose razne misli kako bi ih odvratili od islama. U svim tim slučajevima čovjek nije grješan sve dok se ne odazove onima koji ga pozivaju. Tako, ako se čovjek odazove čovjeku koji ga poziva da ostavi namaz, bit će grješan! Tako isto i kada su u pitanju ružne misli. Ako čovjeku npr. dolaze misli da, ne dao Allah, opsuje Allaha, čovjek nije grješan, jer su to iskušenja za koja zna da su od šejtana i zna kako da im se odupre, ali ako bi se čovjek odazvao tim mislima pa opsovao Allaha, onda biva grješan.

Jedan broj islamskih učenjaka kaže da šejtan dolazi sa takvim mislima onome za koga je izgubio nadu da će ga odvratiti od Pravog puta, pa onda želi da ga na taj način prepada i zastrašuje.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže u hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim od Ebu Hurejre: “Zaista je Allah mom ummetu oprostio ono što im duše njihove govore, sve dok ne izgovore ili urade po tome.” (Buharija, 2391, Muslim, 327)

Također u hadisu koji bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Nekome od vas doći će šejtan i govorit će mu: ‘Ko je stvorio ovo’, ‘ko je stvorio ovo’, sve dok mu ne kaže: “Ko je stvorio Allaha”. Pa kada mu to kaže, neka čovjek zatraži zaštitu kod Allaha od šejtana i neka se prođe.” (Buharija, 3102, Muslim, 343)

Imam Muslim u svom Sahihu zabilježio je hadis od Ebu Hurejre, r.a., u kojem se kaže da su neki ashabi došli Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekli: ”Dolaze nam misli kojih se ustručavamo spomenuti?’’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., im je rekao: ”Stvarno vam dolaze?”Ashabi rekoše: “Da!” Poslanik, s.a.v.s., im reče: ”To vam je čisti iman.”

Kaže imam Nevevi u komentaru: ”Smatranje tih misli nečim velikim i strah od toga da čovjek to izgovori, a kamoli da u to povjeruje, može se pojaviti samo kod nekoga čiji se iman upotpunio i od koga se udaljila svaka sumnja.” (Šerhu Sahihi Muslim, 1/59)

Dakle, iz navedenog možemo zaključiti da su takve misli samo nešto čime šejtan pokušava da odvrati muslimana sa Pravog puta i da ga zastraši i ožalosti. Stoga, kada ti dođu takve misli, treba da znaš od koga su, da zatražiš zaštitu kod Allaha, da Allaha što više spominješ, da znaš da čovjek radi njih nije grješan, da su takve misli dolazile i onima koji su bili u društvu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i što je najvažnije, da znaš da je strah od takvih misli Poslanik, s.a.v.s., nazvao – ČISTIM I PRAVIM IMANOM!

A Allah najbolje zna!Hfz. Dževad ef. Gološ

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Ned Okt 05, 2008 2:03 am

Sta uciti za curicu koja muca?

Pitanje:

selamalejkum,

Koja je najbolja sura iz kurana da ucim mojoj curici koja muca. Znam iz islama sve sto je potrebno jednom dobrom muslimanu al neznam koja je sura ili dova za sta. Nasla sam iz islamski knjiga jedan dio sto se uci al nemogu kompletirati jer neznam da nadem suru iz kurana
koja se zove; EL-MU-avvidhetejn, i molila bih Vas ako znate da mi kazete na kojoj je strani i kako se drugacije zove, jer pisala sam vec Bosnicu i nije mi mogao reci zato sto je on kaze kuran po arapski pa drugacije pisu.

Pregledala sam sve al ne nadoh tu suru kuransku. Ja imam kuran d Besima Korkute i tu nema ta sura da pise, tako a ja joj neznam drugi naziv.

Unapred zahvalna


Odgovor:

We alejkisselam,

Sto se tice izraza MUAWIZZETEJN, pod time se misli na sure El Felek i En Nas.O ne se u Korkutovom prijevodu kurana nalaze na stranici br.604.

Sto se tice ostalih dova, svaka dova prenesena ispravnim lancem prenosilaca do Resula a.s. je validna i treba je praktikovati. Najbitnije je pred dijetom govoriti tecno i ispravno, bez tepanja.

Allah je za cijeli kuran rekao da je lijek tako da je najbolje da se dijete druzi sa svim surama ne praveci neku posebnu razliku medju njima. Pozeljno je pred spavanje pruciti ajetul kursijju, 3 sure koje su na str. 604 u Korkutovom prijevodu kurana, 3x prouciti ih u dlan, i onda potrti cijelo tijelo. Uciti dovu:

EUZU BIKELIMATTILLAHITTAMETI MIN HALEQ

A Allah najbolje zna!

Prof. Jasmin Djanan

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Ned Okt 05, 2008 2:08 am

Da li sam grijesna zbog losih misli koje mi dolaze kada razmisljam o Allahu?
Pitanje:

Es-selamu alejkum,

molim vas da mi pomogmete u vezi mog pitanja.

Vise puta kada mislim na Allaha dzelle sanuhu ili kada citam Kur'an dolaze mi lose misli u glavu bas u tom momentu, naprimjer psovanje ili nesto slicno. Zeljela bih da znam zasto to takve misli dolaze, imam veliki strah od toga tako da vise puta i placem....da li sam grijesna zbog toga..... unaprijed hvala.


Odgovor:

Ve alejkumusSelam,

Moras znati da se vjernik iskusava shodno jacini i velicini njegova stepena imana (vjerovanja). Tako oni vjernici koji imaju jak iman, njihova iskusenja se veca, dok oni vjernici koji bi malo da vjeruju i budu pokorni Allahu a vec drugi cas bi da robuju sejtanu i niskim porivima i strastima, bivaju prividno manje iskusavani.

Plac koji navire radi ispravnog shvatanja kuranskoga teksta je opravdan i biti ce vjernik nagradjen za isti.
Onoga trenutka kada istinski spoznas za Allaha, spoznat ce i tvoja dusa i srce sta znaci iskusenje.

Cesto provodi vrijeme u stanju cistoce (pod abdestom), okiti svoj dom ucenjem kurana (licnim ili sa medijskoga zapisa). Izbaci iz kuce slike koje utjecu na prisustvo meleka,a samim time i bereketa. Pronadji sebi dove koje se jutrom i uvece uce, pa ih s vremenom spoznaj i praktikuj. Na taj nacin ces sputati sejtansko djelovanje i povecati samopouzdanje.

A Allah najbolje zna!

Prof. Jasmin Djanan

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Sre Nov 05, 2008 12:48 am

Pitanje: Da li se Kur´an može učiti bez abdesta?

Pitanje: Da li se Kur´an može učiti bez abdesta? Da vas Allah nagradi najljepšom nagradom!
Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!Cijenjeni brate, vaše pitanje u osnovi je jednosmisleno, ali neki ljudi postavljaju ovakvo pitanje želeći da pitaju da li se može učiti Kur’an – držeći mushaf u rukama bez abdesta, zato ćemo u odgovoru spomenuti obje situacije, kako biste vi na kraju dobili željeni odgovor.

Ako ste svojim pitanjem mislili na učenje Kur’ana bez dodirivanja mushafa, onda je to dozvoljeno po konsenzusu – jednoglasnom stavu islamskih učenjaka, ali je pohvalno –preporučeno da insan abdesti prije učenja Kur’ana. Kazao je imam Nevevi, rhm: “Pohvalno je da abdesti osoba koja želi da uči Kur’an – bez dodirivanja mushafa, a da uči bez abdesta dozvoljeno je po jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka, o tome postoje mnogi poznati hadisi.”Jedan od argumenata kojim su to potkrijepili su riječi Aiše, r.a.: “Allahov Poslanik je spominjao Allaha u svakoj situaciji.” (Buharija – mualekan, i Muslim)

Također, to potvrđuju hadisi u kojima je spomenuto da bi Poslanik nakon buđenja iz sna sjedeći u postelji proučio deset zadnjih ajeta iz sure Ali Imran. (Buharija i Muslim)Ako ste svojim pitanjem mislili na učenje Kur’ana bez abdesta držeći mushaf u rukama, po tom pitanju islamski učenjaci su se “žestoko” razišli. Stav četiri pravne škole: hanefijske, malikijske, šafijske i hanbelijske, jeste da u osnovi nije dozvoljeno dodirivati mushaf osim osobi koja je pod abdestom, osim u iznimnim situacijama (oni su za svoj stav spomenuli više argumenata, koje ne bi spominjao bojeći se da se vaše pitanje nije odnosilo na ovu vrstu učenja).

Imam Ibn Hazm, rhm., smatrao je da je dozvoljeno u osnovi da se dodiruje mushaf bez abdesta, smatrajući da ne postoje jasni dokazi koji ukazuju na obaveznost abdesta pri učenju Kur’ana iz mushafa.

Svakako je mišljenje četiri pravne škole sigurnije, i zbog toga prioritetnije, dok je mišljenje imama Ibn Hazma izuzetno jako i zaslužuje svako poštovanje, a preferiranjem ovog mišljenja čovjek bi olakšao ljudima i približio im učenje Kur’ana.A Allah najbolje zna!Odgovorio: Pezić Elvedin

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Sre Nov 05, 2008 12:51 am

Pitanje: Interesuje me da li umrli ima koristi od proučenog Jasina iz Kur’ana?

Pitanje: Interesuje me da li umrli, tj. neko od rodbine ko je umro, ima koristi od proučenog Jasina iz Kur’ana? Znam da mi je dozvoljeno moliti, ali konkretno me to interesuje, jer dešava mi se da recimo moja majka, ili brat, kaže da je sanjala tog i tog pa misli da joj je obaveza, zato što je tog nekog sanjala, da ga se sjeti tako što će proučiti ili zamoliti nekog da prouči Jasin za tu određenu osobu. Nadam se da ste koliko-toliko razumjeli moje pitanje i šta konkretno da kažem osobi koja tako razmišlja? Unaprijed hvala i da vas Allah, dž.š., nagradi za uloženi trud. Selam alejkum!
Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Vaše pitanje sadrži dvije stvari: prvo, da li je utemeljeno ubjeđenje da je čovjek obavezan da prouči nešto od Kur’ana osobi koju je vidio u snu;

drugo, da li će koristiti mejitu ako bi insan proučio nešto od Kur’ana namijenivši nagradu od tog učenja mejitu?Što se tiče prvog dijela pitanja, meni nije poznato da za to postoji validan argument. A da bi neka stvar bila obavezna ili čak pohvalna i da se radi s nijjetom ibadeta, za to treba da postoji jasan i validan argument.A što se tiče drugog dijela pitanja, većina islamskih učenjaka, kako to spominje šejhul-islam u svojim fetvama, smatrala je da ako bi čovjek proučio nešto od Kur’ana (bez uzimanja novčane naknade za učenje) i nagradu učenja poklonio nekome od mrtvih, da će to koristiti mejitu. To je stav šejhul-islama Ibn Tejmijje i njegovog učenika Ibnul-Kajjima, rhm.Napomena: Spominje šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm., da niko od selefa – prvih generacija nije smatrao dozvoljenim niti propisanim plaćanje za učenje Kur’ana koje će se pokloniti mejitu.A Allah najbolje zna!Odgovorio: Pezić Elvedin

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Sre Nov 05, 2008 12:59 am

Pitanje: Od koga dolaze misli koje čovjeka progone i tjeraju na psovke?

Pitanje: Prvo da se zahvalim što ste se javili. Mnogo mi znači i hvala vam mnogo, da vas Allah nagradi! Od koga dolaze misli koje čovjeka progone u smislu da ga tjeraju na psovke koje se odnose na vjeru i Gospodara, i kako se riješiti takvih misli?
Odgovor: Spomenute misli za koje pitate dolaze od šejtana! Uzvišeni Allah u suri En-Nas kaže: ”Od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi.” (En-Nas, 4-5) Ibn Abbas je, u komentaru ovog ajeta, rekao: ”To je šejtan koji je uz čovjeka, kada je čovjek nemaran, šejtan mu unosi loše misli, a kada čovjek spomene Allaha, šejtan pobjegne.” (Tefsir Ibn Kesir, 4/750)

Čovjek musliman treba da zna da je na ovom dunjaluku kako bi bio iskušan. Najveća iskušenja za čovjeka muslimana jesu ona koja ga odvraćaju od Pravog puta. Kao što drugi ljudi muslimane pokušavaju da odvrate od Pravog puta na razne načine, tako isto i šejtani ljudima unose razne misli kako bi ih odvratili od islama. U svim tim slučajevima čovjek nije grješan sve dok se ne odazove onima koji ga pozivaju. Tako, ako se čovjek odazove čovjeku koji ga poziva da ostavi namaz, bit će grješan! Tako isto i kada su u pitanju ružne misli. Ako čovjeku npr. dolaze misli da, ne dao Allah, opsuje Allaha, čovjek nije grješan, jer su to iskušenja za koja zna da su od šejtana i zna kako da im se odupre, ali ako bi se čovjek odazvao tim mislima pa opsovao Allaha, onda biva grješan.

Jedan broj islamskih učenjaka kaže da šejtan dolazi sa takvim mislima onome za koga je izgubio nadu da će ga odvratiti od Pravog puta, pa onda želi da ga na taj način prepada i zastrašuje.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže u hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim od Ebu Hurejre: “Zaista je Allah mom ummetu oprostio ono što im duše njihove govore, sve dok ne izgovore ili urade po tome.” (Buharija, 2391, Muslim, 327)

Također u hadisu koji bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Nekome od vas doći će šejtan i govorit će mu: ‘Ko je stvorio ovo’, ‘ko je stvorio ovo’, sve dok mu ne kaže: “Ko je stvorio Allaha”. Pa kada mu to kaže, neka čovjek zatraži zaštitu kod Allaha od šejtana i neka se prođe.” (Buharija, 3102, Muslim, 343)

Imam Muslim u svom Sahihu zabilježio je hadis od Ebu Hurejre, r.a., u kojem se kaže da su neki ashabi došli Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekli: ”Dolaze nam misli kojih se ustručavamo spomenuti?’’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., im je rekao: ”Stvarno vam dolaze?”Ashabi rekoše: “Da!” Poslanik, s.a.v.s., im reče: ”To vam je čisti iman.”

Kaže imam Nevevi u komentaru: ”Smatranje tih misli nečim velikim i strah od toga da čovjek to izgovori, a kamoli da u to povjeruje, može se pojaviti samo kod nekoga čiji se iman upotpunio i od koga se udaljila svaka sumnja.” (Šerhu Sahihi Muslim, 1/59)

Dakle, iz navedenog možemo zaključiti da su takve misli samo nešto čime šejtan pokušava da odvrati muslimana sa Pravog puta i da ga zastraši i ožalosti. Stoga, kada ti dođu takve misli, treba da znaš od koga su, da zatražiš zaštitu kod Allaha, da Allaha što više spominješ, da znaš da čovjek radi njih nije grješan, da su takve misli dolazile i onima koji su bili u društvu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i što je najvažnije, da znaš da je strah od takvih misli Poslanik, s.a.v.s., nazvao – ČISTIM I PRAVIM IMANOM!

A Allah najbolje zna!Hfz. Dževad ef. Gološ

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Pet Nov 07, 2008 1:31 am

PITANJE: Kakav je status zbližavanja sihrom među supružnicima?

ODGOVOR: Takav čin je svakako haram (zabranjeno). Nije dozvoljeno koristiti se sihrom kako bi se sastavili ili rastavili supružnici. To može biti širk ili kufr. Rekao je Uzvišeni Allah:
"A njih dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli: ‘Mi samo iskušavamo, ti ne budi nevjernik!’” I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati; iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada nikakve sreće neće imati na onom svijetu.’ "
ŠEJH IBN USEJMIN
(Fetve učenjaka dvaju harema – 83 str.)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Pet Nov 07, 2008 3:55 am

Šejtanski mess (opsjednutost) i sihr
Pitanje: Nakon povratka s putovanja moj brat je počeo izgovarati čudne stvari. Čak je počeo predskazivati i određene događaje, a u međuvremenu je prestao pričati sa ljudima. Napominjemo da je u inostranstvu ostao dvije godine i da je njegovo stanje dostiglo stadij da je počeo pljuvati na rođenu majku. U početku smo mislili da se radi o psihičkom oboljenju, pa smo ga odveli doktoru koji nije ništa otkrio. Sada sumnjamo da mu je napravljen sihr ili da su mu naudili džini. Kako da saznamo o čemu se zaista radi i kako da se oslobodimo toga? Njegovo stanje je povod što se i naša majka razboljela.Odgovor: Hvala Uzvišenom Allahu. O pitanju pravljenja razlike između sihra i šejtanskog messa, neki od onih koji imaju iskustva na ovom planu spominju simptome koji su specifični za mess. Neke od njih ćemo ovom prilikom i navesti:

1. izbjegavanje i velika odbojnost prema slušanju ezana i Kur’ani-Kerima;
2. padanje u nesvijest i komu, te grčenje mišića za vrijeme učenja Kur’na kod njega;
3. zastrašujući snovi;
4. osamljivanje i izopćavanje od društva, te demonstracija čudnih postupaka;
5. ponekad džin koji je ušao u njega progovara putem njegovog govornog aparata prilikom učenja Kur’ana u njegovoj blizini;
6. izbezumljivanje, kao što to Uzvišeni Allah napominje u Kur’nu: ”Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio...” (El-Bekare, 275)

Znakovi i simptomi da je nekome napravljen sihr su slijedeći:

1. mržnja oboljelog od sihra prema supruzi ili oboljele prema suprugu, kao što nas o tome obavještava Kur’an: ”...I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti...” (El-Bekare, 102)
2. potpuna suprotnost osjećaja u kući i van nje. Tako da za vrijeme boravka van kuće osjeća silnu želju za kućom i porodicom. Međutim, kada se nađe u kući, tada osjeća neopisivu mržnju prema njima;
3. nemogućnost izvršavanja svojih obaveza u bračnoj postelji;
4. uzastopno pobacivanje ploda za vrijeme trudnoće;
5. iznenadna promjena raspoloženja bez ikakvog vidljivog razloga;
6. potpuno gubljenje apetita;
7. pričinjavanje da je učinio određenu stvar, bez konkretnog čina;
8. bezrezervna poslušnost i iznenadna i pretjerana ljubav prema određenoj osobi.

Napomena
Moramo ovom prilikom napomenuti da pojava nekih od nabrojanih simptoma ne mora automatski značiti da je neka osoba i oboljela od sihra ili od šejtanskog messa. Uzročnik nekih od tih simptoma može biti pitanje fizičke ili psihičke promjene u čovjeku.

Liječenje
1. oslanjanje na Uzvišenog Allaha i iskren povratak Njemu;
2. liječenje putem učenja Šerijatom dozvoljenih tekstova iz Kur’na i vjerodostojne tradicije Allahovog Poslanika s.a.v.s. Najvažnije su, o ovom pitanju, sura En-Nas i sura El-Felek (dva posljednja poglavlja iz Kur’ana) kojima je bio liječen i Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada je bio opsihren. S njima se na ovom planu ne može porediti ni jedna druga sura i to je najbolje sa čime se može tražiti pomoć od Allaha, dž.š., od ove vrste bolesti. Tu je i sura El-Ihlas, zatim sura El-Fatiha koja je, također, davala dobre rezultate u liječenju, kao što je to potvrđeno vjerodostojnom predajom od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.;
3. U liječenju od sihra, može se koristiti i lišće lotosovog drveta. Naime, uzme se sedam listova od ovog drveta, koji se zatim isitne ili samelju, pa se stave u posudu u koju se naspe toliko vode da bude dovoljno za kupanje. Nakon toga, na tu vodu se uči Ajetul-Kursija, sura El-Kafirun, sura El-Ihlas, sure El-Felek i En-Nas i ajeti koji govore o sihru u slijedećim surama: sura El-Bekare, 102. ajet; sura El-Ea’raf, 117.-119. ajet; sura Junus, 79.-82. ajet; sura Ta ha, 65.-69. ajet, zatim se dio vode popije, a preostali dio vode se koristi za kupanje. Ovaj način liječenja je primijenjen od strane nekih pravovjernih prethodnika (selefa ) i pokazao se uspješnim;
4. vađenje sihra i njegovo uništavanje kao što je to uradio Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada mu je sihr napravio Jevrej Lubejd b. el-E’asam;
5. upotreba dozvoljenih lijekova, kao što je konzumiranje sedam komada datula bernijske sorte (datula koja uspijeva samo u gradu Allahovog Poslanika, s.a.v.s.) natašte (na prazan stomak). Ako ne bi našao ovu sortu, onda može doći u obzir bilo koja druga vrsta, koja će, uz Allahovu, dž.š., pomoć, koristiti;
6. puštanje krvi (hidžama);
7. obraćanje Uzvišenom Allahu iskrenom dovom.

Molimo Allaha, dž.š., da izliječi vašeg brata i otkloni vašu i njegovu brigu. Allah, dž.š., jedini liječi.

Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Munedždžid - 58 str.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Pet Nov 07, 2008 4:00 am

Svijet džina

Pitanje
U Kur’anu sam čitao o džinima, ali ne znam šta su oni u biti. Nadam se da ćete me, ako možete, o njima više informirati. Es-selamu alejkum!Odgovor
Kur’an i hadis ukazuju na postojanje džina i na svrhu njihovog stvaranja, a to je obožavanje Allaha Jedinog Koji nema druga. Uzvišeni kaže: “Džine i ljude sam stvorio samo da Mi robuju.” (Ez-Zarijat, 56) Na drugom mjestu kaže: “O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete Moje kazivali.” (El-En’am, 130) Džinski svijet je samostalan i odvojen; specifičan je po svojoj prirodi i osobinama koje su ljudima nevidljive. Zajedničko i njima i ljudima je to što posjeduju razum, moć spoznaje i mogućnost izbora između dobra i zla. Nazvani su džinima zbog njihove skrivenosti od očiju ljudi. Allah, dž.š., kaže: “On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite.” (El-Ea’raf, 27)

Materija od koje su stvoreni džini
Allah, dž.š., nas u Kur’anu obavještava o materiji od koje su stvoreni džini, pa kaže: “Džina je stvorio od vatre.” (Er-Rahman, 15) U hadisu kojeg prenosi Aiša, r.a., Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Meleki su stvoreni od svjetlosti, džini od vatre, a Adem od onoga što vam je opisano.” (Muslim, 5314)

Vrste džina
Postoji više vrsta džina. Neki od njih poprimaju različite oblike, kao što su pas, zmija, itd. Neki od njih lebde poput vjetra i imaju krila, a neki opet nastanjuju određena mjesta i preseljavaju se. Prenosi se od Ebu-Sa’lebe el-Hušenijja da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Tri su vrste džina: Jedni imaju krila i lete po vazduhu, drugi su u obliku zmija i pasa, a treći se nastanjuju i preseljavaju.” (Prenosi Tahavija u Muškilul-asar, 4/95, Taberani u El-kebiru, 22/214, a Albani u Miškatu, 2/1206 br. 4148, kaže da ga prenose Tahavija i Ebu-Šejh sa dobrim senedom.)

Džini i ljudi
Svaki čovjek kod sebe ima džina pratioca. Prenosi se od Ibn-Mes’uda da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Svako od vas ima džina pratioca.” Neki upitaše: “Zar i ti, Božiji Poslaniče?” On odgovori: “I ja, ali mi je Allah pomogao protiv njega, te je primio islam i ne navodi me osim na dobro.” (Muslim, 2814) Nevevi, u komentaru Muslima (17/175), kaže: “Riječ 'feesleme' znači da je postao musliman, vjernik. ” Kadi kaže: “Cijeli ummet se slaže da je Poslanik, s.a.v.s., tjelesno, umno i u pogledu govora, sačuvan od šejtana. Ovaj hadis, također, ukazuje da se treba da čuvamo zavođenja i došaptavanja ovoga pratioca. Stoga nas Poslanik, s.a.v.s., obavještava da je on uz nas kako bi se shodno mogućnostima mogli sačuvati.”

Džinske sposobnosti
Allah, dž.š., dao je džinima neke sposobnosti koje nije dao ljudima. Ukazuje nam na neke od tih sposobnosti, kao što su velika pokretljivost i brzina. Ifrit, koji je od džina, obavezao se da će Allahovom poslaniku Sulejmanu donijeti prijestolje kraljice Jemena u Kuds, u vremenu koje nije duže od čovjekovog ustajanja iz sjedećeg položaja. Uzvišeni kaže: “Ja ću ti ga donijeti' – reče Ifrit, jedan od džinova – 'prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan.' 'A ja ću ti ga donijeti' – reče onaj koji je učio iz Knjige – 'prije nego što okom trepneš.' I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu: 'Ovo je blagodat Gospodara moga.'” (En-Neml, 39-40)

Hrana i piće džina
Džini jedu i piju. Prenosi se od Ibn-Mes’uda da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Došao mi je jedan od džina i pozvao me, te sam otišao s njim i učio im Kur’an.” Ibn-Mes’ud dodaje da ih je odveo i pokazao im tragove njihove vatre. Od Poslanika, s.a.v.s., tražili su hranu, pa im je rekao: 'Pripada vam svaka kost nad kojom je spomenuto Allahovo ime da u vašim rukama postaje meso i svaka balega hranom vaših životinja.'” Zato nam je Poslanik, s.a.v.s., kazao: “Nemojte se nakon nužde čistiti kostima i balegom, jer je to hrana vaše braće džina.” (Muslim, 450) U drugoj predaji se kaže: “Došla mi je delegacija lijepih džina Nesibina koji su me zamolili za hranu, te sam zamolio Allaha, dž.š., da ne prođu pored kosti ili balege a da na njima ne nađu hranu.” (Buharija, 3571) Džinima vjernicima pripada svaka kost čije meso je zaklano bismilom, jer im Poslanik, s.a.v.s., nije dozvolio one nad kojima nije proučena bismilla. One su za džine nevjernike.

Džinske jahalice
U prethodnom hadisu kojeg prenosi Ibn-Mes’ud stoji da su džini tražili hranu od Poslanika, s.a.v.s., pa im je rekao: “...I svaka balega hranom vaših životinja.”

Džinske nastambe
Džini nastanjuju ovu Zemlju na kojoj i mi živimo. Najviše ih je na porušenim i nečistim mjestima, kao što su kupatila, zahodi, smetljišta i groblja. Zato nas Poslanik, s.a.v.s., upućuje da se propisanim dovama osiguramo pri ulasku na ovakva mjesta. Jednu od tih dova prenosi nam Enes b. Malik, r.a. Kaže da je Poslanik a.s. pri ulasku u zahod učio: “Allahumme inni euzu bike minel-hubusi vel-habais.” (Bože moj, utičem Ti se od šejtana muškog i ženskog roda.) (Buharija, 142 i Muslim, 375) Hattabi kaže: “Hubus' je grupa pokvarenjaka (džina), a 'habais' je množina od 'habisetun'. Ovo označava šejtane muškog i ženskog roda.”

Među džinima postoje vjernici i nevjernici
Allah, dž.š., za džine kaže: “Ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate pravi put su izabrali, a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti.” (El-Džinn, 14-15) Vjernici među njima se razlikuju u dobroti i pokornosti. Allah, dž.š., u istoj suri kaže: “A među nama ima dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih.” (El-Džinn, 11)
Abdullah b. Abbas, r.a., prenosi nam slučaj kako su prvi muslimani od džina primili islam: “Poslanik, s.a.v.s., sa grupom ashaba zaputio se u kvart Ukaz u vrijeme kad se nešto ispriječilo između šejtana i vijesti sa neba. Na njih su poslane vatrene strelice. Vratili su se svome narodu koji su ih upitali šta im je. Oni su im odgovorili: 'Nešto se ispriječilo između nas i vijesti sa neba, te smo zasuti vatrenim strelicama.' Narod im je potom kazao: 'To što se ispriječilo između vas i neba je neki krupan događaj, pa pogledajte po svim krajevima zemlje šta bi to moglo biti.' Oni koji su se uputili ka Tihami (primorska oblast sjeverno od Hidžaza) dolaze kod Poslanika, s.a.v.s., koji je bio u Nahli. Klanjao je sa ashabima sabah u kvartu Ukaz. Kad su čuli učenje Kur’ana saslušali su i kazali: 'Tako nam Allaha, ovo se ispriječilo između vas i vijesti sa neba.' Vratili su se svome narodu govoreći: 'Narode naš, uistinu smo čuli čudesni Kur’an koji vodi dobru. Povjerovali smo u njega i Gospodaru svome nikoga nećemo za druga pripisivati”. Tada je Allah, dž.š., objavio Poslaniku, s.a.v.s.: 'Reci: 'Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo... Ustvari, objavljeno mu je ono što su govorili džini.'” (Buharija, 731)

Džinsko polaganje računa na Sudnjem danu
Džini će na Sudnjem danu polagati račune. Mudžahid, tumačeći ajet: “Džini znaju da će biti dovedeni,” kaže: “Biće dovedeni da polažu račun.” (Buharija, Poglavlje o džinima, njihovom nagrađivanju i kažnjavanju)

Zaštita od džinskog uznemiravanja
Pošto nas džini vide a mi njih ne vidimo, Poslanik, s.a.v.s., nas je poučio mnogobrojnim načinima zaštite od njihovih uznemiravanja. Od metoda zaštite je učenje euze (uticanje Allahu, dž.š., od prokletog šejtana), te učenje sure El-Felek i En-Nas. Takođe euza sadržana u ajetu: “I reci:” Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš.” (El-Mu’minun, 97 i 98) Također, izgovaranje bismille prije ulaska u kuću, prije jela i pića, te prije odnosa sa ženom, zabranjuje šejtanu da se pridruži čovjeku u boravku u kući, jelu, piću i odnosu sa suprugom. Spominjanje Allahovog imena prije ulaska u nužnik i prije skidanja odjeće sprječava šejtana da vidi stidne dijelove kod čovjeka i da ga uznemiri, kao što Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Zastor između džinskih očiju i čovjekovih stidnih dijelova je da izgovori: bismillah.” (Tirmizi, 551, a u Sahihul-džami’ 3611)
Možemo kazati da snaga imana i vjere kod čovjeka, općenito, spriječavaju džina da ga uznemirava. Štaviše, kad bi se sukobili pobijedio bi vjernik, kao što nam to prenosi Abdullah b. Mes’ud: “Jedan ashab je susreo džina u liku čovjeka i pohrvali su se. Pobijedio je čovjek te upitao: 'Vidim da si mršav i suhonjav, a mišići su ti kao u psa. Jeste li svi džini takvi ili samo ti?' Džin mu odgovori: 'Ne, tako mi Boga, ja spadam među jače džine. Daj mi drugu priliku pa ću ti kazati nešto od čega ćeš imati korist.' Čovjek je pristao i on mu je rekao: 'Učiš li: Allahu la ilahe illa huvel-hajjul-kajjum...' Čovjek mu odgovori da uči i on nastavi: 'Kad god je proučiš u kući iz nje izađe šejtan koji pusti vjetar kao magarac i u nju se ne vraća sve do jutra.' Ebu-Muhammed tumači pojedine riječi i kaže: 'dail' je mršav, 'šehit' mršav i suhonjav, 'dali’' jak i mišićav, 'habedž' vjetar.” (Darimi, 3247)
Ovo je samo manji fragment o džinima, njihovom stvaranju i prirodi, a Allah je najbolji čuvar i najmilostiviji. (Opširnije se može naći u knjizi Alemul-džinni veš-šejatin, Omer Sulejman Eškar.)

Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Munedždžid - 55 str.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Pet Nov 07, 2008 4:06 am

Da li je moguće da džini otmu čovjeka

Pitanje
Čuo sam mnoge priče o otmicama ljudi od strane džina. Tako sam čitao da je neki ensarija, r.a., izašao na jaciju, te je, nakon što ga je oteo džin, nestao nekoliko godina. Da li je moguća otmica čovjeka od strane džina?Odgovor
To je moguće, ali je rijetkost da se dogodi. Šejh Abdullah Džibrin je na navedeno pitanje odgovorio:
“To je moguće. Poznato je da su džini ubili Sa’da b. Ubadeta, jer je obavio malu nuždu na mjesto gdje je bila njihova kuća. Tada su spjevali:

Sa’da b. Ubadeta, prvaka Hazredža smo ubili
Strijelom smo ga gađali i srce nismo promašili.

U vrijeme Omera, r.a., džini su oteli jednog čovjeka koji je bio izgubljen četiri godine. Kad se vratio ispričao je da su ga bili oteli džini mušrici, te je bio kod njih u zarobljeništvu. Kasnije su ih napali i porazili džini muslimani, a njega vratili njegovoj porodici. Ovaj slučaj se spominje u 'Menarus-sebil' i drugim djelima. (Pogledaj Menarus-sebil, 2/88. Ovaj slučaj otetog čovjeka prenosi Bejheki, 7/445-446, a šejh Albani sened ocjenjuje kao vjerodostojan: El-irva’, 6/150, br. 1709)

Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Munedždžid - 53 str.

Odgovori