Hadis o halalu i haramu

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
akhi
Stari član
Postovi: 342
Pridružio se: Pon Avg 23, 2010 7:50 pm
Lokacija: dunya
Kontakt:

Hadis o halalu i haramu

Post od akhi » Uto Nov 30, 2010 5:22 pm

HADIS O HALALU I HARAMU Pripremio: brat Abdul'Aziz Nu’man ibnu Bešir kaže: "Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: "Što je dozvoljeno (halal) jasno je, a što je zabranjeno (haram) jasno je, a među njima ima nejasnih stvari koje mnogi ne poznaju. Ko ih se uščuva, taj je sačuvao svoju vjeru i čast, a ko se upusti u njih, zapašće u ono što je zabranjeno. Isto kao pastir koji čuva stado oko zabranjene zemlje, može časom da mu umakne stado i pase u njoj. Svaki vladar ima svoju zabranjenu zemlju (ispašu), a Allahova zabranjena zemlja jesu Njegove zabrane. U tijelu ima jedan organ, koji kad je dobar, bude dobro cijelo tijelo, a kad je pokvaren, bude pokvareno cijelo tijelo, taj organ je srce." KOMENTAR: I ovaj hadis je u Muslimu. Kaže Allah, dželle šanuhu: „Mi smo (Muhammede) poslali tebi ovu Knjigu
(Kur’an) kao tumač i razjašnjenje za sve.“ (En-Nahl, 89) Što je u Kur’anu ukratko rečeno, to je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, razjasnio i protumačio. Pred svoju smrt dobio je od Allaha, dželle šanuhu, kao potvrdu, da je svoju misiju tačno izvršio, što potvrđuje ovaj ajet: َمْوَيْلا ُتْلَمْكَأ ْمُكَل ْمُكَنيِد ُتْمَمْتَأَو ْمُكْيَلَع يِتَمْعِن ُتيِضَرَو ُمُكَل َماَلْسِإْلا اًنيِد Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. (El-Ma'ide, 3) Dakle, u Islamu nam je sve jasno protumačeno. Šta je dozvoljeno i šta je zabranjeno protumačeno je. Neke stvari poznaje svako, a neke samo učeni ljudi. Ko nešto ne zna treba se toga čuvati, jer ko se neoprezno nad obalu natkuči, može u vodu pasti. Običaj bijaše u Arapa da stariješine plemena označe jedan dio ispaše, gdje niko drugi ne smije napasati svoja stada. Takvu zemlju nazivaše "hima". I Allah, dželle ve ala, ima nešto slično tome, a to su Njegove zabrane u koje se svijet ne smije upuštati. Ko i blizu tih zabrana dođe, može vrlo lahko da se u njih upusti. Zato je dobro kloniti se i blizine zabrana. Drugi dio hadisa govori o nečem drugom. Naime, svaki čovjek ima dvije vrste poslova i radnji; unutarnje i vanjske. Unutarnje potječu iz srca. Vanjske nastaju iz unutarnjih tj.srca. U koga bude srce čisto, i svi poslovi biće mu čisti. U protivnom slučaju ispadnu svi poslovi ružni. Prema ovome je jasno da se ne mogu mase odbraniti frazama tipa: "na srce se gleda" ili „znam ja šta je u mom srcu“ ili „ja vjerujem srcem“ oni koji ovo smatraju propisnim treba da znaju da protupropisno postupaju, jer da im je srce čisto, svi bi im poslovi bili čisti. Ako je u ćupu med, i spolja se osjeća slast, a ako je sirće i spolja se osjeća ljutina. I onaj koji se svijetu prikazuje dobrim poslovima, ako mu to iz srca ne potječe, to već izgleda usiljeno i lahko se primjeti. Allahu očisti naša srca od svega čime nisi zadovoljan. AMIN! Džema'at TEKBIR-Goražde

Odgovori