Poslanikovo, saws, rođenje i porijeklo

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
jahja ibn jahja
pisem pomalo
Postovi: 39
Pridružio se: Pon Jun 29, 2009 10:50 am

Poslanikovo, saws, rođenje i porijeklo

Post od jahja ibn jahja » Pet Feb 26, 2010 7:53 pm

Resullahovo, sallallahu alejhi ve sellem, rođenje i porijeklo
Četvrtak, 25 Februar 2010
Najodabraniji poslanik, Muhamed, sallallahu alejhi ve sellem, rođen je u Meki, pred zoru, u ponedjeljak, 12. rebiul-evvela, polovinom petog stoljeća kada su Abesinci slonovima napali Hidžaz, tačnije 570. ili 571. godine po kršćanskom kalendaru, u historiji poznato kao Amul-fil (Godina slona).
PIŠE: SAUDIN COKOJA, PROF.

Dan Resulullahovog, sallallahu alejhi ve sellem, rođenja
Islamski učenjaci i autori sira jednoglasni su da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rodio u ponedjeljak. Naime, imam Muslim, Allah mu se smilovao, zabilježio je predanje preko Ebu-Katade, radijallahu anhu, gdje je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, upitan u vezi s postom ponedjeljka, pa je odgovorio: ”To je dan u kojeme sam rođen i u kojeme sam primio Objavu.” Ibn-Abbas, radijallahu anhuma, je govorio: ”Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen je u ponedjeljak, primio je Objavu u ponedjeljak, iz Meke kao muhadžir krenuo ponedjeljkom i u Medinu stigao u ponedjeljak.”

Mjesec i datum Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, rođenja
Neki su učenjaci govorili da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rodio u mjesecu ramazani-šerifu. To potkrepljuju činjenicom da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, početkom četrdesete godine, u mjesecu ramazanu, dobio Objavu, i shodno tome, njegovo rođenje bilo je u tome mjesecu. Za takvu tvrdnju Ibn-Kesir, Allah mu se smilovao, kaže: ”To je mišljenje neprihvatljivo, na osnovu toga se ne može zaključiti da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen u ramazanu.” Tačno je i priznato mišljenje da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rođen u mjesecu rebiul-evvelu, doduše, s izvjesnim razilaženjem oko datuma. Ibn-Ishak, autor poznatog historijskog djela, ipak smatra da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen 12. rebiul-evvela. Vakidi drži da je to bilo 10. , a Ebu – Ma'šer Sindi kaže 2. rebiull-evvela. Postoje još neka mišljenja s tim u vezi, naime riječ je o: osmom, devetom, sedamnaestom i dvadeset drugom rebiul-evvelu. Većina islamskih učenjaka preferira Ibn-Ishakov stav: Poslanik, sallallahu valejhi ve sellem, je rođen 12. rebiul-evvela, tim prije što su Vakidi i Sindi kod hadiskih eksperata slabi i odbačeni, a Ibn-Ishak je pouzdan i povjerljiv.

Godina Resulullahovog, sallallahu alejhi ve sellem, rođenja

Također postoji izvjesno razilaženje oko godine Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, rođenja. Najjače mišljenje za koje smo saznali slovi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen u kada su Abesinci pokušali srušiti Kabu, o čemu Kur'an kaziva u suri Fil. Potporu za to nalazimo u predanju kojega je zabilježio imam Hakim preko Ibn-Abbasa, te u Ibn-Ishakovom predanju od Kajsa b.Muhrime. Obadvije verzije imaju određene slabosti, ali zbog čvrste veze između njih, ti se hadisi mogu smatrati dobrim (hasen li-gajrihi). Ibn-Kajjim, Allah mu se smilovao, tvrdi: ”Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen je u godini Amul-fil, što je poznato kod većine učenjaka. Ibrahim b. Munzir konstatuje: 'Niko od naših autoriteta ne sumnja da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen u godini Amul-fil.'” A Halifa b. Hijat kaže da su učenjaci jednoglasni u vezi s tim pitanjem. Međutim, ni ostala mišljenja, da je rođen deset, odnosno, dvadeset tri, odnosno, četrdeset godina nakon Amul-fila – nisu ništavna, prenesena su kao spojena predanja, a zabilježili su ih Bejheki i Ibn-Asakir. Nakon mukotrpnog istraživanja od strane učenjaka i orijentalista došlo se do zaključka da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ipak rođen u godini Amul-fil, odnosno, 570. ili 571. god.

Čudne stvari koje su se desile prilikom Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, rođenja
Taj veliki događaj obilježile su čudne stvari, predznaci njegovog poslanstva, ali većina tih predanja su slaba, i ne možemo ih sa sigurnošću prihvatiti te detalje. Jedna od predanja koje su prenesena dobrim lancem prenosilaca jeste predanje kojega su zabilježili imam Ahmed i Ibn-Ishak, a gdje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Moje je poslanstvo rezultat Ibrahimove, alejhis-selam, dove, ja sam Isaova, alejhis-selam, radosna vijest; dok me je porađala, moja je majka vidjela svjetlost kako izlazi iz nje, a od koje su zablistali dvorci u Šamu.”

Ibn-Sad , imam Ahmed i Hakim zabilježili su kako je dojilja Halima pripovijedala od Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, majke sljedeće: ”Kada sam ga rodila, pao je na zemlju klečeći, podignute glave prema nebu.”
Hakim je zabilježio je sljedeće riječi Hasana b. Sabita, radijallahu anhu: ”Kad sam imao sedam ili osam godina, a razumijevao sam i pamtio, čuo sam kako jedno jutro neki Židov doziva: 'O Kurejšije, da li se sinoć u vas rodilo kakvo dijete?!' 'Ne znamo', odgovoriše. On reče: 'Provjerite, sinoć se usitinu rodio poslanik ovoga ummeta.'” Čak se kaže da se tom prilikom srušilo četrnaest stubova Kserksovog dvorca, da se ugasila vatra koju su obožavali farizejci u Indiji i da su se srušile crkve oko jezera Savit. Također od neosnovanih predanja jeste verzija gdje se kaže da je Amina kada je došla sebi pored sebe vidjela papir od zlata, na kojem su pisale neke riječi i stihovi, da ih upotrijebi kao dovu za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ova dva zadnja predanja zabilježili su Ibn-Sad i Bejheki; one su kod hadiskih stručnjaka slabe i neosnovane.

Na kraju, možemo slobodno reči da je obilježavanje mevluda kod muslimana BiH u najtežim trenutcima njihove opstojnosti, bio jedini način da se kroz takva okupljanja prezentuje i objasni ljudima Allahova vjera. Takva okupljanja, koja će kasnije prerasti u jednu lijepu i pozitivnu tradiciju Bošnjaka na ovim i širim prostorima, imala su za cilj efikasna i produktivna podsječanja na Muhammmedov, sallallahu alejhi ve sellem, život i njegovu časnu misiju s kojom ga je zadužio Allah, dž.š. Uistinu, da nije bilo svečanog obilježavanja mevluda diljem bivše države, mnogi muslimani ne bi znali vrijednost i čestitost Allahovog miljenika. Mevlud muslimani širom svijeta obilježavaju na razne načine. U nekim državama se to obilježava čitanjem njegovog životopisa (sire) i učenjem Kur'ana, nedje je to kroz recitacije stihova i kasida, na drugom mjestu je to kroz razne vidove zikra. Bilo kako bilo, trebali bi svi povesti računa o najvažnijoj poruci iz Poslanikovog, sallallahu alejhi ve selem, rođendana (mevluda), a to je: neka se svaki dan u našim kućama uči Kur'an i izučava sira (Poslanikov, sallallahu alejhi ve selem životopis), zašto to svesti samo na 12. rebiul-evvel, odnosno jednom godišnje, a Svemogući Allah najbolje zna.
Resullahovo, sallallahu alejhi we sellem, porijeklo
Njegovo je puno ime Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib b. Hašim b. Abdumenaf b. Kussaj b. Kilab b. Merra b. Kab b. Lua b. Galib b. Fahr b. Malik b. Nadar b. Kenana b. Huzejma b. Mudrika b. Iljas b. Mudar b. Nazzar b. Mead b. Adnan. Ovaj je redoslijed zabilježio imam Buhari u svome Sahihu, on je tačan i priznat kod hadiskih eksperata i učenjaka . Islamski autoriteti se razilaze u vezi s porijeklom od Adnana do Adema, alejhis-selam. U tome su smislu prenešena neka predanja na koja se ne može sa sigurnošću osloniti; poznato je i potvrđeno da je Adnan iz Ismailove, alejhis-sellam, loze. Ibn-Kajim, Allah mu se smilovao, nakon što je naveo Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, porijeklo do Adnana, kazao je: ”Genaolozi (oni koji se bave izučavanjem rodoslovlja) kažu da je Resulullahova, sallallahu alejhi ve sellem, loza do Adnana poznata, i u vezi s tim nema razilaženja među učenjacima, također su jednoglasni da je Adnan Ismailov, alejhis-selam, potomak, ali Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, loza od Adnana do Adema, alejhis-selam, do nas nije prenešena vjerodostojnim putevima.” Urvva b. Zubejr, radijallahu anhuma, rekao je: ”Ko tvrdi da zna Resulullahovo, sallallahu alejhi ve sellem, porijeklo nakon Adnana, nagađa i izmišlja.”

Resullahovi, sallallahu alejhi we sellem, djedovi
Kussaj – čovjek koji je ujedinio pleme Kurejš, i koji se smatra zaslužnim za ponovno dobijanje nadzora i vlasti u Haremu. Imao je velik ugled i čast u plemenu Kurejš. Koliko je bio cijenjen kod kurejšija, govori i slučaj koji se desio na početku Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, misije, kada su kurejšije zatražili: ”Dovedi nam Kusajja, on je iskren i istinoljubljiv, pa ako on potvrdi tvoje poslanstvo, mi će mo povjerovati u ono u što pozivaš.”

Abdumenaf – Kusajj je umro i iza sebe ostavio četiri sina, a najpoznatiji među njima bio je Abdumenaf, koji je bio zadužen za napajanje i ishranu hodočasnika.

Hišam b. Abdumenaf – bio je poznat po tome što je prvi praktikovao zimska i ljetna putovanja radi trgovine. Njegovo pravo ime bilo je Amr, Hišam mu je nadimak, kojeg je dobio zbog drobljenja hljeba za poparu hodočasnicima, jer je od oca naslijedio napajanje i ishranu hodočasnika. Na jednom od trgovačkih poduhvata oženio je Selmu iz medinskog plemena Benu-Adij b. Nedždžar. Ona mu je rodila Abdulmutaliba, Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, djeda.

Abdulmutalib – koji se rodio od majke Selme b. Amr u Medini, gdje je i odrastao. Nadimak po kojem je bio poznat, bio je Šejba, zbog sijedog čuperka s kojim se rodio. Poznat je po tome što mu je u snu naređeno da iskopa bunar Zemzem, kao i njegov zavjet, ako mu Allah podari deset sinova da će jednog od njih žrtvovati.

Vidimo da su Resulullahovi, sallallahu alejhi ve sellem, djedovi uživali veliki ugled kod Arapa, posebno kod kurejšija. U vezi svoga časnog porijekla Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Allah je od Ismailovih potomaka izabrao Kenanu, od Kenane Kurejš, između Kurejša Benu-Hašim, a između Benu-Hašima izabrao je mene.” Iz gornjeg se vidi da je Uzvišeni Allah Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, počastio časnim i čistim porijeklom, što nije mogao poreći ni Ebu-Sufjan (dok je još bio nevjernik) pred vizantijskim kraljem, Heraklom, kada ga je ovaj upitao: ”Šta vas veže?”, na šta je Ebu-Sufjan, odgovorio: ”Bliska rodbinska veza.”

Resullahovi, sallallahu alejhi we sellem, roditelji
Njegov otac bio je Abdullah b. Abdulmuttalib b. Hašim, a Abdulmuttalib je imao deset sinova, od kojih je Abdullah bio najljepši i najdraži mu. Abdullah je zavjetovana žrtva, koja je trebala biti žrtvovana kod Kabe, jer kad je dokazano da je njegov otac, Abdulmuttalib, odabran da vodi brigu oko napajanja Zemzem vodom iz skoro iskopanog bunara. On se je zavjetovao: ”Ako mi Allah podari deset sinova a doživim da porastu, žrtvovat ću jednoga kod Kabe.” Historičari su se razišli da li je Abdullah bio najmlađe Abdulmuttalibovo dijete. Oni koji to poriču rukovode se predanjem Zijada b. Bikaia gdje stoji da je Hamza (Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, amidža), bio mlađi od Abdullaha, a da je Abbas (također Resulullahov, sallallahu alejhi ve sellem, amidža), bio mlađi od Hamze. Abbas, radijallahu anhu, je pripovijedao: ”Sjećam se: kada se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rodio ja sam imao oko tri godine. Otišao sam da ga vidim, a žene koje su bile okupljene oko njega, govorile su mi: 'Poljubi ga, poljubi svog brata!' Pa sam ga poljubio.” Osim što predanje nije vjerodostojno, tim prije jer se u njoj nalaze nepoznati prenosioci. Ispravno je da je Abdullah, Resulullahov, sallallahu alejhi ve sellem, otac bio najmlađi kada je trebao biti žrtvovan, a nakon njega su rođeni Hamza i Abbas, radijallahu anhuma.

Abdullah je oženio lijepu i čestitu ženu, Aminu, kćerku Vehba b. Abdumenafa, iz uglednog plemena Benu-Zuhra. Nakon sklopljenog braka, započeli su novi život, ne znajući da će plod tog mubarek braka, bit svjetlo i uputa cijelom ljudskom rodu. Nakon izvjesnog vremena, Abdullah je izašao sa trgovačkom karavanom, prema Šamu, u Gazu. U povratku iz Gaze, ostao je u Medini, kod svojih dajdža, zbog iznenadne bolesti, nakon čega je ubrzo i umro. Imao je dvadeset i pet godina. Ukopan je u Medini. Drugo predanje kaže da ga je Abdulmuttalib poslao u Medinu, da nabavi datule, gdje je i umro. Također postoji izvjesno razilaženje među historičarima da li je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio rođen kad mu je otac umro. Većina islamskih učenjaka: Ibn-Ishak, Ibn-Sad, Ibn-Kesir i neki drugi drže da se Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio rodio kada mu je otac umro. Svoj stav potkrijepljuju kur'anskim ajetom: ”Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio...“ (Ed-Duha, 6) Imam Suhejli u opaskama na Ibn-Ishakovu Siru spomenuo je da većina učenjaka smatra kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio rođen kada se to desilo. Naveo je mišljenje i drugih koji kažu da je tada imao dva mjeseca, po nekima, čak dvije i pol godine. Imam Šami u djelu Es-Subul, osvrćući se na Suhejlijevo mišljenje, kaže: ”Ispravno je reći da taj stav zauzimaju neki učenjaci, ne većina, kako on tvrdi. Kod većine historičara prevladava poznato mišljenje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rođen kao siroče.”

Nakon smrti muža Abdullaha, Resulullahova, sallallahu alejhi ve sellem, majka Amina ostala je sama sa sinom Muhammedom, brinući se o njemu. Kada je napunio šest godina, ona i sluškinja Ummu-Ejmen pošle su da posjete Abdullahov mezar u Medini. Na povratku u Meku, u mjestu zvanom Ebva, umrla je nakon kraće bolesti.


(GORNJIVAKUF.ORG)

Odgovori