Džini ne poznaju gajb-skriveno, niti budučnost

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
dennispasa
Mlađi član
Postovi: 107
Pridružio se: Pon Jun 11, 2007 4:02 pm
Lokacija: slovenija

Džini ne poznaju gajb-skriveno, niti budučnost

Post od dennispasa » Sub Dec 27, 2008 4:09 pm

Džini ne poznaju gajb-skriveno, niti budučnost

Svevišnji Allah je objavio:

»A kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastočio štap njegov-upozorio ih je da je umro, i kad se on srušio, džini shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali da su budučnost prozreti mogli.« (Sebe', 14.)

Uzvišeni Allah u ajetu spominje način na koji je Sulejman, a.s., umro, a da to džini, koji su mu bili potčinjeni, radeči za njega teške poslove, nisu primjetili samo zato što je Sulejman, a.s., iako mrtav, stajao uspravno, oslonjen na svoj štap. Ibn-Abbas, r.a., u vezi toga kaže: »Sulejman, a.s., je dugo vremena nakon smrti ostao u uspravnom položaju, oslonjen na svoj štap, pa kada se srušio i ljudima i džinima je bilo jasno da džini ne poznaju gajb, kako su sebi umišljali, a i ljude u nedoumici ostavljali.«
Abdurrahman b. Zejd. Eslem u komentaru riječi Uzvišenog: »...crv koji je bio rastočio štap njegov-upozorio ih je da je umro.« (Sebe', 14.), kaže: »Sulejman, a.s., je zatražio od Meleka smrti: »Kada ti bude naredženo da me usmrtiš, obavijesti me o tome«, pa mu je Melek smrti došao i kazao: »O Sulejmane, dobio sam zapovijed vezano za tebe i ostalo ti je sasvim malo vremena.« Sulejman, a.s., je naredio džinima da iznad njega podignu kube od dragulja, pa je stoječi, oslonjen na svoj štap, počeo moliti. Domalo je u kube ušao Melek smrti uzeo dušu Sulejmanu, a.s., dok je on bio u stoječem položaju. Sulejman, a.s., nije naredio da mu se podigne kube s namjerom da pobjegne od smrti,« Ibn Eslem nastavlja: »Džini su i dalje izvršavali naredženja pred Sulejmanom, a.s., jer su gledali u njega i mislili da je živ. Tada je Uzvišeni Allah poslao crva koji rastače drvo. On se uvukao u štap i rastočio ga iznutra, pa je štap oslabio, a tijelo Sulejmana, a.s., postalo je preteško za štap, te se on srušio, Kada su to džini vidjeli, razbježali su se i otišli.« O tome govore riječi Svevišnjega: »...crv koji je bio rastočio štap njegov-upozorio ih je da je umro.« Asbag veli: »Čuo sam više prenosilaca koji trvde da je crv mnogo ranije počeo nagrizati štap nego se Sulejman, a.s., srušio. Mnogi prethodnici spominju slične predaje.«
Abdullah b. Mes'ud i drugi ashabi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., navode: »Sulejman, a.s., se često odvajao u Bejtu-l-Makdisu radi ibadeta, nekada godinu ili dvije, a ponekad mjesec ili dva, ponekad više, a ponekad manje od toga. Sa sobom je nosio hranu i piče. Tako je uradio i onaj put kada je i umro. A to je počelo tako što bi svakog jutra pored Bejtu-l-Makdisa izrasla po jedna mladica, pa bi je Sulejman, a.s., pitao: »Kako se zoveš i zbog čega je izrasla?«, a potom bi je zasadio. Ako bi iznikla neka ljekovita biljka, kazala bi mu svoje ime i za koju je bolest lijek, pa bi Sulejman, a.s., i nju presadio. Tako je bilo sve dok jednog jutra ne izraste mladica koja reče da se zove Haruba (Propast). A Sulejman, a.s., je upita: »A zbog čega si iznikla?« Ona odgoori: »Izrasla sam radi propasti ovoga mesdžida.« Sulejman a.s., na to uzvrati: »Allah ga neče uništiti dok sam ja živ, nego si ti vjesnik moje smrti i rušenja ovog mesdžida.« Potom ju je uzeo i zasadio u svoj vrt, te ušao u mihrab i počeo se moliti, oslanjajuči se na svoj štap. U tom stanju je umro, a džini nisu znali za to, več su izvršavali svoje obaveze, boječi se da Sulejman, a.s., neče izači i početi ih kažnjavati. Džini su se inače okupljali oko mihraba, a mihrab Sulejmana a.s., je bio udubljen ispred i iza njega, pa bi onaj džin koji bi htio da se oslobodi, prolazio kroz mihrab s jedne strane, a izlazio na drugu, Tako je jedan od njih to htio učiniti, ali ako bi u tom stanju pogledali u Sulejmana, a.s., izgorjeli bi, no ovoga puta taj džin nije čuo glas Sulejmana, a.s. Ponovio je radnju još jednom, pa još jednom i našao se u Bejtu-l-Makdisu, a nije izgorio. U tom času je vidio Sulejmana, a.s., kako se mrtav srušio iz položaja u kojem je držao štap, pa je požurio vani da obavijesti druge da je Sulejman, a.s., umro. Ljudi su ušli unutra i iznijeli Sulejmana, a.s., i pronašli su da je crv rastočio njegov štap. Nisu znali kada je Sulejman, a.s., umro, pa su crva stavili na štap, ostaviši ga cijeli jedan dan i noč da vide koliko če ga rastočiti, pa su onda na osnovu toga proračunali da je Sulejman, a.s., umro još godinu dana ranije.«
Po kiraetu Abdullaha b. Mes'uda iza ajeta ima dodatak: »A oni su i nakon smrti njegove ostali u pokornosti njemu još godinu dana.« Po tome su se ljudi uvjerili da su im džini samo lagali i da oni ne poznaju gajb, jer da su mogli prozrijeti u budučnost saznali bi za smrt Sulejmana, a.s., i ne bi proživljeli dodatnu godinu poniženja, radeči za njega. (Ibn-Kesir, 3/529-530)
Na osnovu pomenutog, jasno je da džini ne poznaju gajb, a time se ujedno pobija tvrdnja onih koji smatraju da džini poznaju budučnost i skriveno, Ovo nam dokazuje i laž vračara, gatara, sihirbaza i drugih zabludljelih.

Zaštita od džina i šejtana-Rida Eš-Šerkavi

Odgovori