Zanemareni namaz

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sub Avg 30, 2008 4:50 am

Neću klanjati dok mi ne odgovorite na tri pitanja...


Otišao mladić na studije u jednu od komunističkih država i tamo se zadržao neko vrijeme. Po povratku kući, roditelji i rodbina pripremili mu svečani doček, što ga izuzetno obradova. Ubrzo nastupi vrijeme namaza, i njegovi se spremiše da idu u mesdžid, a kada njemu bi rečeno da se i on spremi za namaz, hrabro se usprotivi i reče: “Neću klanjati sve dok mi ne dovedete najvećeg učenjaka iz našeg mjesta i on ne odgovori na moja tri pitanja!’’ Ne preosta im ništa drugo nego da se daju u potragu za učenjakom, i nakon kraćeg vremena dovedoše učenjaka koji odmah stupi u razgovor sa mladićem, koji mu postavi sljedeća pitanja: “Da li Allah stvarno postoji, i ako postoji, kako izgleda? Šta je to Božija odredba i kako se ona dešava? Ako je šejtan stvoren od vatre, zašto će njome biti kažnjen kada mu ona ne može nauditi? Samo što je završio, učenjak ustade i jako ga udari po licu, toliko da se zatresao od bola. “Zašto si me udario’’, upita ga ljutito, “sigurno nemaš odgovor na moja pitanja, pa ti nije preostalo ništa drugo, osim to?’’ “Ne, odgovor na tvoja pitanja leži upravo u ovom šamaru’’, odgovori on. “Ne razumijem’’, zbunjeno će mladić. “Šta si osjetio poslije udarca?’’, upita ga učenjak. “Jaku bol!’’, odgovori. “Vjeruješ li stvarno da bol postoji, i ako postoji, kako izgleda, opiši mi je?’’, nastavi sa svojim pitanjima učenjak. “Kako da ne postoji, još uvijek je osjećam. A nisam u stanju da ti je pokažem niti da je opišem’’, odgovori on. “E, u tome leži odgovor na tvoje prvo pitanje, dokaz Božijeg postojanja je u tragovima i znacima Njegovog stvaranja koje svuda oko sebe vidimo, a na ovome svijetu Ga je nemoguće vidjeti’’, zaključi učenjak, a zatim reče: “Da li si i u snu mogao zamisliti da će ti se ovo danas dogoditi? Da li te je neko prethodno obavijestio i da li si imao ikakvog znanja o tome?’’ “Ne’’, odgovori mladić. “To ti je Božija odredba, ništa ne znaš o njoj dok se ne dogodi’’, reče učenjak, dajući odgovor na njegovo drugo pitanje. “Od čega je stvorena ruka kojom sam te udario?’’, ponovo će učenjak. “Od ilovače (zemlje)’’, odgovori mladić. “A lice po kojem sam te udario?’’, nastavi on. “Isto tako’’, mladić će. “I pored toga si osjetio bol, tako će i šejtan osjećati bol dok ga bude pržila džehennemska vatra, iako je od vatre stvoren’’, završi učenjak sa svojim odgovorima, što bi dovoljno ovom mladiću da odagna šejtana od sebe i ponovo padne na sedždu Allahu, dželle šanuhu.

(Izvor: Et-Tarik ilel-dženneti, www. shdelgana.jeeran.com)
Prijevod: Mr. Semir Imamović
Izvor: SAFF

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Zanemareni namaz

Post od Yassin » Pet Nov 28, 2008 4:53 am

Važnost namaza - salata

Uzvišeni Allah objavio je Kur'an Vjerovjesniku, s.a.v.s., da ga objasni ljudima: 'A tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni razmislili.' (En-Nahl, 44.) Poslanik, s.a.v.s., izvršio je tu obavezu na najbolji mogući način. Među najvažnije propise koje je objasnio ljudima i riječima i djelom je namaz.Namaz u islamu ima izuzetnu vrijednost i važnost. Na to upućuju sljedeće činjenice:


1 – Namaz je drugi islamski šart, odmah poslije kelimei - šehadeta. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: 'Islam se temelji na petero: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu mjeseca ramazana i hadžu - ko je u mogućnosti.' (Buhari i Muslim)
Mnogi od nas znaju napamet islamske šarte ali, nažalost, ne obavljaju namaz koji je drugi temelj naše vjere i spada u obavezne ibadete. Mi znamo da smo stvoreni samo radi ibadeta, radi obožavanja Allaha, dž.š. Kaže Uzvišeni: 'Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.' (Ez-Zarijat, 56.)


2 – Prvo za što će čovjek polagati račun na Sudnjem danu je namaz. Ako on bude prihvaćen, bit će primljena i ostala djela, a ako on bude odbijen bit će odbijena i ostala djela. Allahov Vjerovjesnik, s.a.v.s., veli: 'Prvo za što će čovjek polagati račun na Sudnjem danu je namaz. Ako bude ispravan, bit će ispravna i ostala djela, a ako bude neispravan bit će neispravna i ostala djela.' (Tirmizi)
U kakvom si ti stanju, brate muslimanu, ako se ne klanjaš svome Stvoritelju?! Moraš znati da je namaz stub vjere bez koga vjera ne postoji. On je najvredniji tjelesni ibadet. Kaže Uzvišeni: 'Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i namaz obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio!' (Ta ha, 14.) Uzvišeni Allah je naredio vjernicima: 'O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite' (El-Hadždž, 77.) Allahov Poslanik, s.a.v.s., veli: 'Glava je islam a namaz je stub.' (Tirmizi)


3 – Namaz je jasan znak po kome se prepoznaju iskreni vjernici. Kaže Uzvišeni: 'Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i namaz obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali.' (El-Bekare, 1-3.) 'Ono što žele – vjernici će postići, oni koji namaz svoj ponizno obavljaju' (El-Mu'minun, 1-2.)


4 – On je veza između roba i njegova Rabba. Rob u namazu doziva svoga Gospodara i moli Ga. Musliman obavlja namaz pod abdestom, u čistom stanju. Stoji pred svojim Gospodarom svaki dan ponizno i sa strahopoštovanjem zahvaljuje Mu na nebrojenim blagodatima koje mu je podario i moli Ga za oprost grijeha. Allahov Poslanik, s.a.v.s., veli: 'Koji god musliman lijepo uzme abdest kada nastupi namasko vrijeme i obavi namaz sa strahopoštovanjem i propisno, time će mu Allah oprostiti prethodno učinjene grijehe, ukoliko nije činio velike, i tako je čitavo vrijeme.' (Muslim)


5 – Ko čuva namaz taj čuva svoju vjeru a ko ga izgubi taj gubi sve. Allah Uzvišeni nam je naredio da ga čuvamo: 'Čuvajte namaze, redovito ih obavljajte, naročito središnji, i pred Allahom ponizno stojte.' (El-Bekare, 238.)


6 – Islam je u srcu čovjeka u omjeru zastupljenosti namaza u njegovu srcu. On ima od islama onoliko koliko ima od namaza. Namaz je znak raspoznavanja muslimana. Kaže Vjerovjesnik, s.a.v.s.: 'Između čovjeka i širka i kufra je ostavljanje namaza.' (Muslim) 'Ugovor koji je između nas i njih je namaz, pa ko ga ostavi taj je nevjernik.' (Tirmizi) Allah Uzvišeni kaže: 'Obraćajući Mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte namaz, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju.' (Er-Rum, 31.)
Allah, dž.š., podstiče nas da namaz na vakat obavljamo, da ga ne odgađamo, a prijeti kaznom onima koji ga odgađaju i propuštaju: 'A teško onima koji, kad namaz obavljaju, namaz svoj kako treba ne izvršavaju.' (El-Ma'un, 4-5.)


7 – On je znak ljubavi između roba i Rabba i iskazivanja zahvalnosti na blagodatima.


8 – On odvraća čovjeka od razvrata i nevaljalih postupaka a pomaže mu da bude pokoran Allahu, dž.š. Uzvišeni kaže: 'Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz, namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje namaza je najveća poslušnost! – A Allah zna šta radite.' (El-Ankabut, 45.)


9 – Namaz je jedan od uzroka za spuštanje i dobijanje Allahove, dž.š., milosti. Uzvišeni kaže: 'A vi namaz obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost.' (En-Nur, 56.)


10 – Posljednja oporuka Poslanika, s.a.v.s., prije nego je preselio sa ovog svijeta, bila je: 'Namaz, čuvajte namaz i one koji su u vašem vlasništvu!'
Veliki su plodovi i rezultati kada se namaz obavlja u džematu s ostalim muslimanima:
a) Čuvanje namaza uzrok je da Allah ukabuli ostala dobra djela
b) Njime se postiže sreća u srcu a otklanjaju se tuga i briga. Uzvišeni kaže: 'A srca se doista, kad se Allah pomene smiruju.' (Er-Ra'd, 28.)
c) On sprečava čovjeka da čini razvrat i nevaljala djela
d) On je uzrok oprostu grijeha i povećanju stepena kod Allaha, dž.š.
e) Postiže se međusobno upoznavanje i povezivanje i zbližavanje muslimana tako da postaju poput jednog tijela.

Cijenjeni brate i poštovana sestro,

Na kraju, pozivamo vas iskreno da se odazovemo Allahovim, dž.š., pozivima, a On je Stvoritelj, Opskrbitelj, Koji daje život i smrt. Uzvišeni Kaže: 'O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas traži da činite ono što će vam život osigurati; i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova, i da ćete se svi pred Njim sakupiti.' (El-Enfal, 24.)
Nema nam života bez imana, namaza, zikra, dobrih djela. Cijenjeni brate i poštovana sestro! Odgovorni ste pred Allahom, dž.š., ukoliko namaz propuštate i u džematu ga ne obavljate. Spremite odgovor na pitanje koje će neizostavno doći! Neka odgovor bude ispravan! Pripazite se da ne budete u skupini onih za koje je Uzvišeni Allah kazao: 'Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šejtanovoj strani, a oni na šejtanovoj strani će sigurno nastradati.' (El-Mudžadele, 19.)

Aljo Cikotić

Preneseno iz časopisa Novi horizonti

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Zanemareni namaz

Post od Yassin » Pet Nov 28, 2008 4:56 am

ODLIKE NAMAZA


Priredio: Sadik T.

Kaže Allah Uzvišeni: "Namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte!" (Bekare, 43.) Bilježi imam Muslim od Abdullaha b. Mes'uda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, upitan koje je djelo najbolje pa je rekao: "Namaz obavljen u njegovo vrijeme."

Namaz je spona između roba i Gospodara:Bilježe Buharija i Muslim od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Zaista kada neko od vas stupi u namaz, on doziva svoga Gospodara."Namaz je stub vjere:Bilježi imam Tirmizi od Muaza b. Džebela, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Namaz je stub vjere, a njegov vrhunac je džihad (borba na Allahovom putu."Namaz je svjetlo za vjernika:Bilježi imam Muslim od Ebu Malika el-Harisa b. Asima el-Ešarija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Namaz je svjetlo."Namaz je zaštita od nifaka (licemjerstva):Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Nema težeg namaza za munafike od sabah-namaza i jacije, a da znaju njihovu vrijednost, dolazili bi da ih obave, pa makar i pužući."Namaz je zaštita od Vatre onome ko ga obavlja:Bilježi imam Muslim od Amara b. Ruvejbe, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Neće ući u Vatru onaj ko bude klanjao prije izlaska sunca (sabah-namaz) i prije nego što ono zađe (ikindija-namaz)."Namaz odvraća od razvrata i loših djela:Kaže Allah Uzvišeni: "Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz, jer namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje namaza je najveća poslušnost! A Allah zna šta radite." (Pauk, 45.)Namaz ublažava poteškoće:Kaže Allah Uzvišeni: "Pomozite sebi strpljenjem i namazom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima." (Bekare, 45.)Namaz u džematu vredniji je od namaza pojedinca:Bilježe Buharija i Muslim od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Namaz u džematu vredniji je od pojedinačnog namaza dvadeset i sedam puta."Meleki upućuju dovu za klanjača dok je u namazu:Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Meleki upućuju dovu za onoga koji ostane u mesdžidu nakon obavljenog namaza sve dok ne izgubi abdest: 'Allahu, oprosti mu, Allahu, smiluj mu se.'"Namazom Allaha oprašta grijehe:Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao ashabima: "Šta mislite da pored vaših kuća teku rijeke u kojima biste se kupali pet puta dnevno, da li bi na vama ostalo imalo prljavštine?'' Ashabi su odgovorili da ne bi ostalo ništa od prljavštine, a na to je Allahov Poslanik rekao: ''Primjer tome je pet dnevnih namaza, pomoću njih Allah briše grijehe."Za svaki korak do džamije Allah briše po jedan grijeh i podiže po jedan stepen:Bilježi imam Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Onome ko uzme abdest u svojoj kući, a zatim se uputi ka Allahovoj kući (mesdžidu), da obavi farz-namaz, jedan njegov korak do mesdžida briše grijehe, a drugi mu podiže stepene."Namaz je štit za vjernika:Bilježi imam Muslim od Ebu Zerra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Ko klanja sabah-namaz, bit će zaštićen toga dana."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Zanemareni namaz

Post od Yassin » Pet Nov 28, 2008 5:01 am

Vrijednost nocnog namaza

Pisac: Abdussamed BušatlićVelicaj Gospodara svoga nocu i kad se zvijezde gube

Približava se zadnja trecina mubarek mjeseca ramazana. Uistinu, ramazan prolazi tako brzo kao da traje samo jedan dan ili dio dana; uostalom, kao i cijeli ljudski život. I radi toga da nam ramazan ne bi prošao a da ne osjetimo njegove blagodati, u ovoj hutbi bit ce rijec o vrijednosti nocnog namaza, a posebno u posljednjih deset noci ovog mjesecaPiše: Abdusamed Nasuf Bušatlic

Rekao je Resulullah, s. a. v. s.: "Najbolji namaz nakon fard-namaza je namaz u tmini noci" (Muslim). Nocni namaz je, dakle, jedan od najboljih znakova pokornosti Allahu, s. v. t., nakon izvršenja fardova, tj. obaveza. Nocni namaz i bdijenje nocu radi ibadeta doživ-ljavaju i osjecaju samo istinski vjernici, oni koji osjecaju najveci užitak i slast u zikru, tj. spominjanju Allaha, s. v. t. Kaže Uzvišeni Gospodar svih svjetova: "I velicaj Ga nocu i poslije obavljenih molitvi" (Kaf, 40.).

Znacaj sehura

"...I velicaj Ga i hvali Gospodara svoga kad ustaješ i nocu Ga velicaj, i kad se zvijezde gube" (Tur, 48.-49.).

Tumaceci ovaj ajet, El-Kasimij je rekao: "To znaci, spominji Ga i obožavaj kroz ucenje Kur' ana u nocnom namazu". Arapski izraz za vrijeme i trenutak neposredno pred zoru jest sehar (sehur). To je vrijeme utihnuca noci i vrijeme okupljanja vjernickih srca i tihog šapata u dovi. To je najbolje vrijeme otvaranja nebeskih kapija, primanja dove, iznošenja potreba pred Allaha, s. v. t. To je vrijeme spuštanja milosti i prisustva meleka. "Zaista molitvi u zoru prisustvuju mnogi (meleci)".

Ebu-Malik el-Ešari prenosi da je Resul, s. a. v. s., rekao: "U Džennetu imaju sobe cija se vanjština vidi iznutra i unutrašnjost izvana. Allah ih je pripremio za one koji dijele hranu drugima, šire medusobno selam i klanjaju dok drugi ljudi spavaju". Ibn-Hibban i Albani kažu da je hadis sahih. Ahmed ibn-Hanbel navodi u knjizi o zuhdu da je Davud, a. s., pitao Džibrila, a. s.: "Koja je noc najbolja?", a Džibril mu je odgovorio: "Ne znam, osim što znam da se Arš, Allahov prijesto, zatresa u zoru". U jednoj predaji stoji da je Jakub, a. s., nakon što su mu sinovi, koji su ucinili nasilje Jusufu, a. s., rekli: "Moli Allaha da nam oprosti", odgodio to do zore i rekao: "Molit cu svog Gospodara za vas".

Velicanstvenost sedžde

Najvelicanstveniji trenutak u namazu je sedžda, jer je to stanje kad je covjek najbliži Allahu. Stanje srca na sedždi ne da se opisati ljudskim rijecima, jer to covjek samo treba i može osjetiti i doživjeti.

Poslanik, s. a. v. s., na sedždi u toku nocnog namaza bi ucio dovu: "Gospodaru moj, sedždu Ti cini moje lice, i vjeruje u Tebe moje srce, opskrbi me znanjem koje ce mi koristiti i djelom koje ce me uzvisiti".

Opisujuci to stanje bogobojaznih, Allah, s. v. t., kaže: "Nocu su malo spavali i u praskozorje za oprost od grijeha molili".

Razmislite o ovim ajetima koji govore o onima koji nocu malo spavaju i bdiju u ibadetu i mnogo traže oprost kao da su najveci griješnici. Medutim, oni to cine radi lijepog odnosa prema Allahu. U drugom ajetu Allah dž.š. veli: "Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju. (Es-Sedžde, 16.)

Važnost nocnog namaza

Prenosi se od Vehba ibn-Verda, da je rekao: "Obavješteni smo da je Iblis došao Jahjau, a. s., i rekao mu: 'Hoceš li da te posavjetujem?' Jahja mu rece: 'Ti si lažac i od tebe ne primam savjet, nego me obavijesti o stanju sinova Ademovih?' Iblis mu rece: 'Oni su kod nas podijeljeni na tri skupine.

- Prva skupina je za nas najteža i najgora, a to su oni koje mi zavodimo na razne nacine i koji radi toga upadaju u grijeh, ali se poslije toga brzo pokaju i pribjegnu tevbi i istigfaru i pokvare nam sve što smo radili.

- Druga skupina je u našim rukama na stepenu igracki u rukama vaše djece, i mi se sa njima igramo kako hocemo

- Treca skupina su oni poput tebe, mi nemamo mogucnost da vam pridemo.'

'A jesi li ikada uspio?', upita Jahja, a. s. 'Jesam jedanput, kad si se malo više prejeo i nisi ustao na nocni namaz'.

'E ja se više nikad necu prejesti', rece Jahja, a. s. 'A ja tebe više nikad necu savjetovati', rece Iblis, l. a." (Mervezi - o nocnom namazu).

Muhammed, s. a. v. s., bdio je i klanjao nocu toliko da su mu noge oticale. Posebno je to cinio u zadnjoj trecini ramazana. Prenosi se od Aiše, r. a., da je rekla: "Resul, s. a. v. s., provodio je zadnjih deset noci ramazana u ibadetu više nego u drugim nocima" (Muslim). "Kada bi nastupila posljednja trecina ramazana, Resul, s. a. v. s., provodio bi noci u ibadetu. Budio bi se sa svojom porodicom i posebno bi se pripremao za taj period" (Mutefekun alejhi).

Poputnina za Ahiret

Nocni namaz je posebno u ramazanu istinski lijek za tvrda srca i poputnina za Ahiret.

Rekao je Abdullah ibn-Vehb: "Svaki užitak ima jednu slast osim ibadeta. Ibadet ima tri slasti:

- Slast dok si u ibadetu,

- Slast kad se sjetiš Allaha, s. v. t.,

- Slast kad dobiješ nagradu za ibadet".

I uistinu je stanje kod vjernika takvo. A što se tice robova strasti, kod njih je potpuno obrnuto. Njihov život je u znaku stalnih iskušenja i tjeskoba. Oni su nesigurni i dezorijentirani. Njihova istinska briga je kako udovoljiti strastima. Njihova tijela u toku noci govore kad ce svanuti da jedemo i pijemo i igramo, a u toku dana govore kad ce doci noc da zaspimo. A zar je radi toga covjek stvoren? I zar se tako traži i zaraduje Džennet? Nikako! Slast života i istinski užitak ni na ovom ni na buducem svijetu nece osjetiti niko osim iskreni vjernici.

Kaže Uzvišeni: "A oni koji su se Gospodara svoga bojali, u povorkama ce u Džennet biti povedeni i kad do njega dode kapije njegove vec širom otvorene, cuvari njegovi ce im reci: 'Mir vama. Od grijeha ste cisti - udite u nj. U njemu cete vjecno boraviti". (Ez-Zumer, 73.)

To je trenutak neizmjerne radosti, srece, nakon teškog i mucnog polaganja racuna na Sudnjem danu. To je trenutak otvaranja dženetskih kapija, na kojima ce meleki sa svih strana docekivati muslimane sa osmijehom blistavim poput sjaja zvijezda, da ih obraduju Džennetom i njegovim užicima.Ovo su bili neki od plodova zore, plodova nocnog namaza i mirisi koje smo osjetili u toku ramazana. Zašto, onda, da ih propuštamo poslije ra-mazana? Zar da budemo poput one koja je rasplela svoju predu nakon što je bila isplela?Molimo Allaha, s. v. t., da primi naš ibadet u ramazanu i naše dove i naša pokajanja. Molimo Ga da nam oprosti grijehe i da nas obraduje sretnim životom na dunjaluku i najljepšom nagradom na Ahiretu. Amin!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Zanemareni namaz

Post od Yassin » Sre Dec 03, 2008 3:32 am

KAKO SE MOŽE KLANJATI VITR-NAMAZ

Ebu Malik Kemal b. el-Sejjid Salim

U arapskom jeziku riječ „vitr“ znači nepar poput jedinice, trojke, petice, i u tom značenju se razumjevaju riječi Allahova Poslanika s.a.w.s., koji kaže: „Allah je vitr/nepar, i voli vitr/nepar!“ (Muttefekun 'alejh); ili: „Ko se bude čistio nakon velike nužde neka to učini neparan broj puta.“ (Muttefekun 'alejh)
U šerijatskoj terminologiji vitr je namaz koji se obavlja u intervalu od preklanjanog jacijskog farza pa sve do nastupa sabah-namaza, kojim se udara pečat noćnom namazu, a koji se sastoji od neparnog broja rekata – jedan ili tri ili više.

Islamski učenjaci se razilaze u vezi statusa vitr-namaza, pa kažu:

1. Vitr-namaz je vadžib/obaveza. Ovog je stava imam Ebu Hanife rhm., i po tome je postao specifičan u odnosu na ostale učenjake. Ibnul-Munzir rhm., kaže: „Nije mi poznato da se iko od ostalih učenjaka složio s imamom Ebu Hanifom rhm., u ovom stavu.“ (Pogledaj: 'Avnul-Ma'abud, 4/209.; Nejlul-Evtar, 3/35.)

Svoj stav je utemeljio na slijedećim dokazima:

a) Hadis od Ebu Hurejre r.a.: „Ko ne klanja vitr-namaz taj ne pripada nama!“ (Hadis je da'if, a bilježi ga imam Ahmed u Musnedu, br.9715.)

b) Hadis od Ibnu Burejdeh r.a.: „Vitr je hakk – pa ko ne klanja vitr namaz, taj ne pripada nama; vitr je hakk – pa ko ne klanja vitr namaz, taj ne pripada nama; vitr je hakk – pa ko ne klanja vitr namaz, taj ne pripada nama!“ (Hadis je da'if, a bilježi ga imam Ebu Davud u Sunenu, br.1419.)

c) Hadis od Ebu Ejjuba r.a.: „Vitr je hakk svakog muslimana, pa ko voli klanjati vitr-namaz od pet rekata neka klanja, a ko voli klanjati vitr-namaz od tri rekata neka klanja, a ko voli klanjati vitr-namaz od jednog rekata neka klanja!“ (Hadis je sahih. Bilježi ga imam Ebu Davud u Sunenu, br.1422.)

d) Hadis od Ebu Busreh r.a.: „Allah vam je dodao još jedan namaz – vitr namaz, pa ga klanjajte između jacije i sabaha!“ (Hadis je sahih. Bilježi ga imam Ahmed u Musnedu, br.23002-27272.; Mustedrek, br.6514.; el-Mu'udžem el-Kebir, br.2167.)

e) Hadis od Ibnu Omera r.a.: „Neka vam zadnji namaz kojeg ćete obavljati noću bude vitr-namaz!“ (Muttefekun 'alejh)

f) Hadis od Ebu Se'ida r.a.: „Klanjajte vitr-namaz prije nego li vas sabah uhvati!“ (Muslim, br.754.)

g) Hadis od Ajše r.a.: „Poslanik s.a.w.s., bi klanjao noću, pa bi, kada bi preklanjao vitr-namaz, viknuo: „Ustani Ajša, i klanjaj vitr-namaz!“ (Sahihu Muslim, br.744.; Musned Ahmed, br.25225-25738.)

U djelu Beda'i'ul-Sana'i, 1/605., stoji sljedeće: „Od imama Ebu Hanife rhm., se bilježe tri rivajeta po pitanju vitr-namaza:

1. Vitr-namaz je farz; ovo nam prenosi Hammad b. Zejd.
2. Vitr-namaz je vadžib; ovo nam prenosi Jusuf b. Halid el-Simti.
3. Vitr-namaz je sunnet; ovo nam prenosi Nuh b. Ebi Merjem.“

2. Vitr-namaz je sunnet-mu'ekked/pritvrđeni sunnet. Ovog je stava većina islamske uleme kako ashaba i tabi'ina tako i dvojice učenika imama Ebu Hanife rhm. - Ebu Jusuf i Muhammed, i ovo je stav imama Malika, Šafije i Ahmeda rhm..

Na dokaze imama Ebu Hanife rhm., odgovaraju time da je dobar dio njih tj. dokaza imama Ebu Hanife rhm. - da'if/slab, dok se dokazi koji su sahih razumjevaju u stilu preporuke i nedba, a ne u stilu obaveze i vudžuba, zbog slijedećih predaja:

a) Hadis od Talhe b. 'Ubejdullaha u vezi čovjeka koji je došao Poslaniku s.a.w.s., da ga ispita, pa mu je rekao: „Pet namaza u toku jednog dana i noći!“ Čovjek upita: „Jel' mi obaveza šta drugo mimo njih?“ Poslanik s.a.w.s., mu reče: „Ne, izuzev ako hoćeš šta dobrovoljno činiti!“... Čovjek reče: „Tako mi Allaha, ovome neću ništa niti dodati a niti oduzeti!“ Poslanik s.a.w.s., na to reče: „Spasio se ako je istinu rekao!“ (Hadis je sahih. Musned Ahmed b. Hanbel, br.1390.)

b) Hadis od Ibnu Abbasa r.a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao Mu'azu r.a., onda kada ga je poslao u Jemen: „Ti ideš sljedbenicima Knjige, stoga neka bude prvo u što ćeš ih pozivati 'ibadet i robovanje samo Allahu dž.š., pa kada spoznaju Allaha - obavijesti ih da im je Allah u obavezu stavio pet dnevnih namaza, pa kada i to sprovedu...“ (Muttefekun 'alejh)

Ovo je jedan od jačih dokaza drugom stavu zbog toga što je Mu'az r.a., poslan za Jemen namalo prije smrti Poslanika s.a.w.s., pa da je vitr-namaz bio obaveza ili da je on bio namaz koji je pridodan peto-dnevnim namazima – Poslanik s.a.w.s., bi mu naredio da ih obavijesti da im je Allah dž.š., u obavezu stavio šest dnevnih namaza a ne pet!

c) Hadis od Ebu Hurejre r.a.: „Pet dnevnih namaza i džuma do džume su otkup za grijehe počinjene između njih onome ko se bude čuvao velikih grijeha!“ (Muslim, br.233.)

d) Hadis od Ibnu Omera r.a.: „Poslanik s.a.w.s., je klanjao vitr-namaz na jahalici!“ (Muttefekun 'alejh) Da je vitr-namaz bio obavezan ne bi bilo dozvoljeno klanjati ga na jahalici!

e) Hadis od Ibnu Muhajriza a on od el-Muhaddedžija koji kaže: „Jedan čovjek je pitao Ebu Muhammeda ensariju o vitr-namazu, pa mu je ovaj odgovorio: Vitr-namaz je obavezan kao što je obavezan namaz! On dođe 'Ubadi b. Samitu r.a., i spomenu mu to, što 'Ubade r.a., prokomentarisa riječima: „Slagao je Ebu Muhammed!“ Čuo sam Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kaže: „Pet dnevnih namaza koje je Allah Svojim robovima u obavezu stavio...“ (Šejh Šu'ajb Arna'ut ovu predaju ocjenjuje sahihom. Bilježi je imam Ibnu Hibban rhm., u svome Sahihu, br.2417.)

f) Hadis od Džabira r.a.: „Pobojao sam se da vam se vitr-namaz ne stavi u obavezu!“ (Šejh el-E'azami rhm., ovaj hadis ocjenjuje hasenom a šejh Šu'ajb Arna'ut da'ifom. Sahih Ibnu Huzejmeh, br.1070.; Sahihu Ibnu Hibban, br.2409-2415.)

Broj rekata vitr-namaza i načini njegova klanjanja

1. Vitr-namaz sa samo jednim rekatom. Većina islamskih učenjaka smatraju da je dozvoljeno klanjati vitr-namaz sa samo jednim rekatom, jer je jedan rekat vitr/nepar, shodno riječima Allahova Poslanika s.a.w.s.: „Noćni namaz se klanja dva po dva rekata, pa ako se neko od vas poboji nastupa sabahskog vakta – klanjaće jedan rekat, koji će mu neparom učiniti prethodne namaze!“ (Muttefekun 'alejh)

2. Vitr-namaz od tri rekata, s dva sjedenja i jednim selamom. Hanefijski mezheb. Svoj stav zasnivaju na sljedećem:

a) Hadis od Abdullaha ibnu Omera r.a.: „Akšam namaz je vitr dana!“ (Hadis je sahih. Ahmed, br.4847.; el-Mu'udžem el-Evset, br.8414.; Musannef Abdurrezzak, br.4676.; Musannef Ibnu Ebi Šejbeh, br.6709.) Shodno ovom hadisu, noćni vitr će se klanjati poput dnevnog vitra (akšam-namaza): tri rekata s dva sjedenja i s jednim selamom.

b) Hadis od Ubejj b. Ka'aba r.a.: „Poslanik s.a.w.s., je vitr-namaz klanjao u tri rekata...“ (Hadis je sahih. El-Nesa'i, br.1699.; el-Darekutni, 2/31.; Musannef Abdurrezzak, br.7727.)

c) Hasan el-Basri rhm., kaže da je Ubejj b. Ka'ab r.a., klanjao vitr-namaz od tri rekata i selam bi predao tek nakon trećeg rekata kao u akšam namazu. (Musannef Abdurrezzak, br.4659.)

3. Vitr-namaz od tri rekata – koji je sastavljen od dva rekata pa selam, a potom treći rekat pa selam – na osnovu sljedećeg:

a) Predaja koja govori o tome kako je Ibnu Omer r.a., predavao selam između dva rekata i rekata vitra, pa bi ponekada završio i neke svoje poslove između toga. (Sahihul-Buhari, br.946.)

b) Hadis od Ibnu Omera r.a.: „Poslanik s.a.w.s., je odvajao između šef'a/para i vitra/nepara s jednim selamom, kojeg bi izgovorio glasno kako bi ga svi čuli.“ (Sahih ve isnaduhu kavijj. Ahmed, br.5461-24583.; Sahih Ibnu Hibban, br.2434-2435.; el-Mu'udžem el-Evset, br.753.)

4. Vitr-namaz od tri rekata - sa samo jednim sjedenjem na kraju trećeg rekata pa selam – na osnovu sljedećeg:

a) Hadis od Ajše r.a.: „Poslanik s.a.w.s., je klanjao vitr-namaz od tri rekata, i ne bi sjedio (između rekata radi tešehhuda), osim na kraju namaza.“ (Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.4581.)

b) Predaja koja nam govori da je 'Ata rhm., klanjao vitr-namaz od tri rekata između kojih nije sjedio na tešehhudu osim na kraju. (el-Mustedrek, br.1142.; Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.4587.)

c) Predaja koja nam govori o tome da je Tavus rhm., klanjao vitr-namaz od tri rekata između kojih ne bi sjedio (radi tešehhuda). (Musannef 'Abdurrezzak, br.4669.)

d) Predaja koja nam govori o tome da je Katade rhm., klanjao vitr-namaz od tri rekata, između kojih ne bi sjedio radi tešehhuda osim na kraju namaza. (Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.4592.)

Zagovornici vitr-namaza od tri rekata, pod rednim brojem 3 i 4, smatraju da je neispravno klanjati vitr-namaz po uzoru na akšam namaz tj. s dva sjedenja i jednim selamom na kraju, zbog predaje od Ebu Hurejre r.a., u kojoj stoji da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:

„Nemojte klanjati vitr-namaz od tri rekata; klanjajte vitr-namaz od pet ili od sedam rekata; nemojte ga poistovjećivati s akšam-namazom!“ (Šejh Šu'ajb Arna'ut ovu predaju ocjenjuje sahihom. Bilježi je Ibnu Hibban u Sahihu, br.2429.; el-Mustedrek, br.1138.; el-Darekutni, 2/24.; Šerhu Me'anijel-Asar, br.1608.)

5. Vitr-namaz od pet rekata bez sjedenja radi tešehhuda između njih – na osnovu predaje od Ajše r.a., koja kaže: „Poslanik s.a.w.s., je klanjao noću 13 rekata; pet zadnjih rekata su mu bili vitr, i ne bi sjedio radi tešehhuda osim na kraju.“ (Muslim, br.737.; Ebu Davud, br.1338.; Tirmizi, br.459.; Ahmed, br.24285-25978.; Darimi, br.1581.; Sahih Ibni Huzejmeh, br.1077.; Sahih Ibni Hibban, br.2437-2440.)

6. Vitr-namaz od sedam ili devet rekata – je džaiz/dozvoljen i mustehabb je da, onaj ko zanijeti klanjati takav vitr-namaz, ne sjeda između tih rekata radi tešehhuda sve do predzadnjeg rekata, gdje će sjednuti radi tešehhuda – ali neće predavati selama – već će ustati i klanjati vitr/neparni rekat, nakon kojeg će predati selam.

Ovaj postupak se temelji na predaji od Ajše r.a., koja nam opisuje vitr-namaz Poslanika s.a.w.s., pa kaže: „...klanjao je devet rekata između kojih nije sjedio radi tešehhuda sve do osmog rekata, nakon kojeg je sjednuo radi tešehhuda, spominjući Allaha, hvaleći Ga i moleći, nakon čega bi ustao bez predaje selama, na deveti rekat, nakon kojeg bi sjeo, pa bi spominjao Allaha dž.š., hvalio Ga i molio, nakon čega bi glasnije predao selam kako bi ga svi mi čuli...“ (Muvetta, br.171.; Sahihu Muslim, br.746.; Sunen Nesa'i, br.1720.; Darimi, br.1475.; Sahihu Ibni Madždže, br.979.)

(Sahihu Fikhil-Sunneh, 1/387-390.)


Prijevod s arapskog jezika:
Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Zanemareni namaz

Post od Yassin » Pon Jan 12, 2009 2:49 am

Dobrovoljni namazi su i uzrok ulaska u DžennetPiše : Muhamed Ikanović, prof


Izvor teksta:Saff


Nafilama će se upotpunjavati farzovi na Sudnjem danu


Dobrovoljni namazi su i uzrok ulaska u Džennet. Prenosi se da je Rebia' ibn Ka'b zatražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bude sa njim u Džennetu pa mu je on odgovorio da što više čini sedždu, tj. da što više klanja dobrovoljni namaz. (Muslim). Nafila-namazi donose bereket u kuću onoga ko ih često obavlja. Poslanik, alejhis-selam, je savjetovao da se nafile klanjaju kod kuće za što imam Nevevi kaže da je jedna od koristi toga i povećanje bereketa u kući u kojoj se namaz često klanja
Kao i mnoge vrste ibadeta tako se i namaz dijeli na obavezni (farz) i dobrovoljni (nafila-namaz). Iako smo već govorili o jednoj vrsti nafile, teravih namazu, a sve zbog njegove poznatosti i nekih nejasnoća oko njega, kao i blizine ramazana, postoji velika je potreba da se više govori o nafilama. Možemo slobodno kazati da su nafila-namazi jedna od mogućnosti koje islam pruža svojim sljedbenicima da povećaju svoja dobra djela i svoje stepene u Džennetu ...


Ali, njihova važnost se ne ogleda samo u tome, nego će se na Sudnjem danu nafilama upotpunjavati nepotpuni farzovi. Prenosi Temim ed-Darijj da je Allahov Poslanik, alejhis-salatu ves-selam, rekao: ''Prvo za što će čovjek odgovarati je namaz, pa ako bude potpun tako će se i primiti, a ukoliko bude manjkav, reći će Uzvišeni Allah melekima: 'Pogledajte da li Moj rob ima nafila, pa njima upotpunite farzove…''' (Ebu Davud). Pored toga, nafila-namazima se podižu stepeni vjernika kod Allaha. Prenosi se da je Poslanik, alejhis-salatu ves-selam, rekao: ''Što više namaz obavljaj, jer svaki put kada učiniš sedždu Allah ti poveća deredžu (stepen)…'' (Muslim) ...


Dobrovoljni namazi su i uzrok ulaska u Džennet. Prenosi se da je Rebia' ibn Ka'b zatražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bude sa njim u Džennetu pa mu je on odgovorio da što više čini sedždu, tj. da što više klanja dobrovoljni namaz. (Muslim).

Nafila-namazi donose bereket u kuću onoga ko ih često obavlja. Poslanik, alejhis-selam, je savjetovao da se nafile klanjaju kod kuće za što imam Nevevi kaže da je jedna od koristi toga i povećanje bereketa u kući u kojoj se namaz često klanja. Dobrovoljni namazi su i uzrok Allahove ljubavi prema čovjeku. U poznatom hadisi-kudsijju napominje se da su Allahu najdraža djela farzovi koje je propisao, a da Mu se čovjek vjernik neprestano približava nafilama sve dok ga Allah ne zavoli. ( Buharija).


Način klanjanja nafila-namaza


Osnova je da se nafila-namazi obavljaju kao i farzovi, tj. onako kako se obavljaju propisani - farz-namazi (postoje neke vrste nafila, o kojima ćemo, inšallah, govoriti, a koje imaju poseban način obavljanja). Međutim, postoje neki izuzeci kod nafila-namaza koji nisu dozvoljeni kod farzova, a to je, kako islamski učenjaci kažu, zbog toga što su nafila-namazi na manjem stepenu od farzova. Od tih posebnosti su:
Nafilu-namaz je dozvoljeno klanjati sjedeći bez obzira da li klanjač bio u stanju da klanja stojeći, s tim da je nagrada upola manja: «Namaz obavljen sjedeći je pola nagrade namaza obavljenog stojeći.» (Muslim). Imran ibn Husajn je upitao Poslanika o namazu koji se klanja sjedeći pa je rekao: «Klanjati stojeći je bolje, a ko klanja sjedeći ima pola nagrade.» (Buharija)
Nafilu je dozvoljeno klanjati na jahalici, tj. u autu, autobusu, avionu, brodu ili nekom drugom prijevoznom sredstvu, pa čak i ako onaj koji želi klanjati lično upravlja vozilom bez obzira da li smo u mogućnosti da stanemo pa klanjamo stojeći. Amir ibn Rebia kaže da je vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako klanja na svojoj jahalici. (muttefekun alejhi) .
Nafila-namaz se može klanjati ne okrećući se prema Kibli pod uvjetom da je klanjamo putujući u prijevoznom sredstvu. U istoj predaji od Amir ibn Rebie spominje se da je Poslanik, s.a.v.s., klanjao nafilu okrenut u pravcu u kojem se jahalica kretala.
Allahu su najdraža djela koja se ustrajno čine
Često puta se dešava da neko čitajući o vrijednosti određenog nafila-namaza i nagradi za njegovo obavljanje odluči da što više klanja taj namaz želeći da poveća svoja dobra djela. Naravno, čovjek je takve prirode da lahko popusti, a naročito ako nešto pokuša naglo i odjednom. Šejtan, neka je Allahovo prokletstvo na njega, koristi različite metode odvraćanja ljudi od dobrih djela, što mu je i glavni cilj. Tako on pusti čovjeka da počne činiti neka djela, pa ga onda napada otežavajući mu ono što je svom snagom pokušao uvesti u svoju praksu sve dok to ne ostavi u potpunosti.

Međutim, mudrost ne leži u količini, nego u ustrajnosti u dobrim djelima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: «Allahu najdraža djela su ona na kojima čovjek ustrajava...» (muttefekun alejhi). A u drugoj predaji stoji: «Držite se onoga što ste u stanju raditi jer Allahu neće nešto dosaditi sve dok vama ne dosadi.» (muttefekun alejhi).

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Zanemareni namaz

Post od Yassin » Pon Jan 12, 2009 3:40 am

Nacin obavljanja namaza


UVOD

Postovana braco i sestre vaznost obavljanja namaza u islamu je velika sto se vidi u tome da Allah dzellesanuhu u Kur`anu kaze "Vjernicima je propisano da u odredeno vrijeme molitvu obavljaju". - (Sura An-Nisa, 103 ajet)

I Boziji Poslanik Muhamed sallallahu alejhi we sellem je u jednom hadisu rekao: " Prvo za sto ce odgovarati Boziji rob na sudnjem danu je namaz; ako
mu bude ispravan namaz, bit ce cijelo njegovo djelo ispravno, ako mu bude lose obavljen namaz, bit ce i sva njegova djela neispravna". - 8hadis biljezi Taberani)

U jednom drugom hadisu Allahov Poslanik kaze: "Islam je sazdan na pet stubova:svjedocenju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, hodocascu Ka´be i poscenju Ramazana"-BUHARIJA i MUSLIM

Namaz je veza izmedu ljudskog bica i njegovog Gospodara bez koje nema istinske vjere i zato postovana braco i sestre obavljajmo ga skruseno i sa zadovoljstvom da bi nas sprijecio od ruznih djela nasih.

Na kraju molimo Allaha dzellesanuhu da nam pomogne da obavljamo namaz onako kako On to zahtijeva.

ABDEST

Prije nego sto se pocne uzimati abdest, potrebno je zanijetiti (nijet-namjera). Nijet treba uciniti srcem.Onda se pocne uzimati abdest rekavsi:" Bismillah" (u ime Allaha dz.s.)

1. Operu se ruke do zglobova, provjeravajuci da ni jedan dio ruku ne ostane suh (3x)

2. Isperu se usta uzimajuci vodu desnom rukom (3x)

3. Ocisti se nos: usmrkne se voda iz desnog dlana, a potom izbaci se voda lijevom rukom (3x)

4. Opere se lice, od uha do uha i od cela do ispod brade pazeci da nijedan dio ne ostane suh (3x)

5. Operu se prvo desna pa onda lijeva podlaktica do iza laktova provjeravajuci da nista ne ostane suho (3x)

6. Pokvase se prsti i zatim se prede po glavi pocevsi od cela prema straznjem dijelu glave(1x)

7. Ociste se usi trljajuci usne skoljke vrhovima navlazenih kaziprsta, a zatim se prede palcem po straznjem dijelu usiju odozgo prema dole (1x)

8. Operu se noge (prvo desnu) od clanaka provjeravajuci da neki dio ne ostane suh, posebno dijelovi izmedu noznih prstiju (3x)

NAMAZI

Postoji pet obaveznih dnevnih namaza:

1. Fedzr (Sabah) 2 rekijata na glas*
2. Zuhr (Podne) 4 rekijata u sebi
3. Asr (Ikindija) 4 rekijata u sebi
4. Magrib (Aksam) 3 rekijata na glas prva dva rekijata*
5. Isa (Jacija) 4 rekijata na glas prva dva rekijata*

*Sura Fatiha i druga kratka sura ili tri ajeta Kur àna

Farz namazi se klanjaju u odredeno vrijeme i ako se iz nekog opravdanog razloga ne stigne klanjati, onda se mora sto prije nadoknaditi.

Postoji i Vitr namaz, koji se tretira kao Vadzib namaz, koji je poslije farza najvazniji i cije se propustanjene ne preporucuje, i sastoji se od tri rekijata. U trecem rekijatu poslije proucene Fatihe i neke druge kratke sure, moze se u stojecem stavu prouciti i dova (qunut). Namaz se zavrsi na uobicajeni nacin.

Postoje i Sunnet-namazi koji su neobavezni i koji se prije ili poslije farz namaza klanjaju; Nafila namazi su dodatni namazi koji se svakom prilikom mogu klanjati ( osim pri izlasku i zalasku sunca, kao i u kad sunce stoji u zenitu).

OBAVLJANJE NAMAZA
Kibla :
Ma gdje da se u svijetu nalazimo, trebamo se okrenuti u pravcu Ka´be kada zelimo obavljati namaz, koja se nalazi u svetoj damiji u Saudijskoj Arabiji.

Sunnet Muekked (jaki sunnet) je da se prouci Ezan i Ikamet prije obavljanja obaveznih namaza. Ezan se uci gdje je lokalna dzamija, a ako nema takve onda gdje se ljudi okupljaju da klanjaju obavezne namaze. Ako nema ni takvog mjesta onda svaki muskarac uci Ezan tamo gdje klanja obavezni namaz. Ezan i Ikamet se uce tako sto se Ezan uci naglas i van dzamije, a Ikamet tise, toliko da ga prisutni u dzamiji cuju.

Ezan:
Allahu Ekber 4x
Eshedu en la ilahe illallah 2x
Eshedu en-ne Muhammeder-resulullah 2x
Haj-ja ales-salaah 2x
Haj-ja alel felah 2x
Es-selatu hajru minen-neuvm 2x (samo za sabah namaz)
Allahu ekber 2x
La ilahe illallah 2x

Ikamet:
Ikamet se uci isto za sve namaze
Allahu Ekber 2x
Eshedu en la ilahe illallah 2x
Eshedu en-ne Muhammeder-resulullah 2x
Haj-ja ales-salaah 2x
Haj-ja alel felah 2x
Kad kametis-salah 2x
Allahu ekber 2x
La ilahe illallah 2x

Nijet:
Nakon okretanja prema Ka´bi treba se zanijetiti (nijet-namjera). Nijet se cini u sebi, srcem, tako da se treba misliti o tom odredenom namazu koji se namjerava klanjati.

Tekbiret-ul-ihram:
Nakon sto se zanijeti treba poceti obavljati namaz izgovarajuci " Allahu ekber"(Allah je najveci), podignuvsi obje ruke do ramena ili usiju, sa ispruzenim prstima. Zatim se poloze ruke ispod pupka tako da desnu ruku polozimo preko lijeve 8ima predaja koje govore da se ruke mogu staviti i na prsa).

Ucenje prije Fatihe:
Postoji nekoliko dova koje je Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem obicno ucio prije Fatihe. Mi cemo spomenuti samo jednu od njih:
"Subhane-kellahume ve bihamdike ve tebare kesmuke ve teala dzedduke, ve la ilahe gajruke" (Neka si slavljen, moj Boze i neka ti je svaka hvala. Blagoslovljeno je Tvoje ime i nedostizna je Tvoja velicina i osim Tebe drugog boga nema)
Ucenje toga zove se Dua ul-Istiftah, sto znaci pocetna dova. Dua ul-Istiftah treba se prouciti samo na prvom rekijatu.

Ta-avvuz:
Onda osoba koja obavlja namaz treba prouciti:
"Euzubil-lahi minessejtanir-radzim" (Utjecem se Bogu od prokletog sejtana)

Tasmija:
A zatim se uci:
"Bismillahir-Rahmannir-Rahim" (U ime Boga,Sveopceg Dobrocinitelja Milostivog)
Ovo treba da se uci na svakom rekijatu prije nego sto se prouci sure Fatiha i to u sebi.
Slijedi sura Fatiha:
"El-ham-du lil-la-hi rab-bil ala-min. Er-rah-ma-nir-rahim. Mali-ki jau-mid-din.Ija-ka na´-bu-du ve ija-ka nes-ta-in. Ihdi-nas si-ratal mus-ta-qim. Sira-tal la-zina en-amta alej-him. Gaij-ril-mag-dubi alej-him veled-daal-lin. AMIN" (Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoc trazimo! Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdzbu izazvali, niti onih koji su zalutali!)

Ucenje Fatihe je toliko vazno da je Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem rekao da ni jedan namaz ne moze biti prihvatljiv bez ucenja Fatihe. Klanjanje u dzamiji sa Imamom podrazumijeva da samo Imam glasno uci Kuran.

Amin:
Sunnet je reci Amin kada se zavrsi ucenje sure Fatihe. Ako namaz obavljamo sami onda se Amin tiho izgovara, a ako se klanja u dzematu uz imama, onda treba reci Amin glasno kad imam zavrsi zadnji ajet sure Fatihe. Kad se izgovara Amin cijeli ga dzemat treba izgovoriti uglas istovremeno.

Ucenje nakon sure Fatihe:
I dalje u stojecem stavu nakon sto se izgovori:
"Bis-mil-la-hir-Rah-ma nir-Ra-him" (U ime Boga,Sveopceg Dobrocinitelja Milostivog) prouce se najmanje tri ajeta iz Kurána ili neka kratka sura npr :
Sura 103
"Wal-asr in-nal in-sana la-fi husr. Il-lal-la-zina ama-nu ve-ami-lus-sali-hati ve-ta-ve-sau bil-haq-qi ve te-ve-sau bis-sabr".

Ili Sura 112
"Qul hu-wal-la-hu ehad. Al-la-hus-sa-med. Lem ja-lid velem ju-led. Ve lem jekul-la-hu ku-fu-ven ehad. "

Ili Sura 108
"In-na ea-tai-na-kal keu-sar. Fa-sal-li li-rab-bike ven-har. In-ne sa-ni-aka hu-val ab-tar "

Ruku ( Sagibanje):
Zatim osoba koja obavlja namaz treba reci : " Allahu ekber" (Allah je najveci) podizuci obje ruke do ramena* sa dlanovima okrenutim prema Kibli (Ka´bi). Zatim se sagne na "ruku" tako da je gornji dio tijela (od glave do bokova) pod pravim uglom u odnosu na ostali dio tijela. Sake trebaju biti na koljenima sa razdvojenom prstima. Osoba treba biti mirna i sabrana u polozaju "ruku" i zatim se tri puta izgovara "Subhane rabbijel-azim" (Gospodar koji je uistinu veliki).

Kijam ( Stajanje na namazu nakon sagibanja):
Nakon obavljenog "ruku" polako se uspravi tijelo izgovarajuci:
"Semi-allahu limen hami-deh, rab-bena ve le-kel-hemd"
( U istinu Allah slusa one koji Mu zahvaljuju, neka je slavljen moj Uzviseni Gospodar)

* Postoje autenticni Hadisi koji dokazuju da je Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem uobicavao podizati ruke na pocetku namaza, prije i poslije "ruku " i dok je ustajao na treci rekijat. Tako da ne postoji sumnja da je podizanje ruku Sunnet, medutim uleme se slazu u tome da je namaz onoga koji ne podize ruke prihvatljiv. Stoga Muslimani se ne bi trebali prepirati oko toga. Hanefi mehzeb ne preporucuje dizanje ruku radi smanjivanja nepotrebnih pokreta u namazu tj. smirenosti u namazu.

PRVA SEDZDA (KLANJANJE)

Nakon zavrsenog Kijama ide se na prvu sedzdu izgovarajuci:
" Allahu ekber"(Allah je najveci)
Kad se padne na sedzdu sedam dijelova tijela treba dodirnuti tlo: celo sa vrhom nosa, obje ruke, oba koljena i donja povrsina noznih prstiju obje noge.
U ovom polozaju se izgovara tri puta:
"Sub-hana rabi-jal-a´la"( Neka je slavljen moj uzviseni Gospodar)

Sjedenje izmedu dvije sedzde (Jelsah):
Nakon sto se ucini jedna sedzda sabrano i mirno, onaj koji obavlja namaz treba podici glavu sa sedzde izgovarajuci "Allahu ekber"(Allah je najveci) , savijajuci lijevu nogu i sjedajuci na nju sa osloncem na desnu nogu ciji su prsti okrenuti u pravcu Kible, a dlanovi trebaju biti na butinama i koljenima. Sljedece se moze prouciti dok se sjedi izmedu dvije sedzde
"Rab-bigh-fir li ver-hem-ni "( O Allahu, oprosti mi i imaj milosti za mene)

DRUGA SEDZDA
Onda se ide na drugu sedzdu i pri spustanju glave na tlo izgovara se
" Allahu ekber"(Allah je najveci) i opet se tri puta ponovi
" Sub-hana rabi-jel-a´la"( Neka je slavljen moj uzviseni Gospodar).

Drugi rekijat:
Nakon ustajanja na drugi rekijat ruke treba ponovo poloziti na prsa kao i u prvom rekijatu i poceti uciti izgovarajuci "Bis-mil-la-hir-Rah-ma nir-Ra-him "(U ime Boga, Sveopceg Dobrocinitelja Milostivog) prvo suru Fatihu i dalje neku drugu kratku suru ili neka druga tri ajeta Kurána.

Tesehhud:
Nakon sto se obavi zadnje sedzda drugog rekijata, treba podici glavu govoreci:
" Allahu ekber"(Allah je najveci). Zatim se sjedne kao sto se sjedilo izmedu dvije sedzde. U ovom polozaju treba uciti:
" Et-tehi-jatu lil-lahi ves sala-vatu vet taji-batu es-sela-mu ale-jke ejj-uhen ne-biju ve rahme-tulahi ve bere-katuhu. Es se-lamu alejna ve ala ibadil-lahi- salihin. Es-hedu en la ilahe illellah ve eshedu enne Muhammeden abduhnu ve rasuluhu." ( Pocasti, postovanja i dobra djela pripadaju samo Allahu dz.s. Nek si spasen, o Bozji Poslanice, a Bozja milost i obilje Njegovog blagoslova neka se na tebe izliju! Spasenje nama i svim dobrim Bozjim robovima. Ja srcem cvrsto vjerujem, a jezikom ocitujem da nema boga osim Allaha dz.s. i da je Muhammed Boziji Poslanik i Boziji rob).

Osoba koja obavlja dva rekijata samo treba nastaviti dalje i prouciti Salat Alan-nebi (s.a.v.s) koji se objasnjava u sljedecem poglavlju i moze zavrsiti namaz na nacin koji ce isto u sljedecem poglavlju biti objasnjen.

USTAJANJE NA TRECI REKIJAT
Ako se obavljaju tri ili cetiri rekijata, onda treba ustati nakon Tesehhuda govoreci:
"Allahu ekber"(Allah je najveci) i podizuci ruke kao kod Tekbiret-ul-ihrama objasnjeno, poceti uciti sa "Bismillahir-Rahmanir-Rahim" (U ime Boga,Sveopceg Dobrocinitelja Milostivog) i zatim suru Fatihu.
Na trecem i cetvrtom rekijatu farz-namaza ucenje sure Fatihe je dovoljno. Nakon ucenja treba nastaviti do zavrsetka treceg rekijata ( ili cetvrtog rekijata, ako se klanjaju cetiri rekijata). Zatim zavrsivsi zadnji rekijat, treba sjesti i prouciti Tesehhud kao sto je ranije vec opisano (kao sto se sjedi nakon obavljena dva rekijata (jelsah). Nakon Tesehhuda treba prouciti Salat Alan-Nebi (s.a.v.s.):
" Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin, kema salejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medzid; Allahume barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin, kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medzid"
( Boze, Ti cini osobitu milost Muhammedu i Muhammedovoj porodici, kao sto si cinio Ibrahimu i Ibrahimovoj porodici. Ti si hvaljen i slavljen; Boze Ti obaspi obiljem svog blagoslova Muhammeda i Muhammedovu porodicu, kao sto si obasipao Ibrahima i Ibrahimovu porodicu. Ti si hvaljen i slavljen!)

ZAVRSAVANJE NAMAZA

Nakon proucenog Salat Alan-Nebi namaz se zavrsava izgovarajuci:
" Esselamu alejkum ve rahmetullah" (Neka je na vas spas Boziji i milost Bozija), okrenuvsi glavu prvo na desnu stranu i potom se isto ponavlja okrecuci glavu na lijevu stranu.

Dove nakon predavanja selama:
Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem je obicavao nakon predavanja selama da uci:
" Al-lahu ekber"(Allah je najveci) (1x),
"Estagfirullah" ( Molim Allaha dz.s. da mi oprosti) (3x),
" Allahume entes selamu ve minkes selamu tebarekte ja zel dzelali vel ikram" ( O Boze, Ti si mir i Ti si izvor mira, blagoslovljen Ti si. O Slavljeni i Uzviseni)(1x) (Muslim).
Isto tako je Sunnet izgovarati:
"Subhan Allah" ( Slavljen nek si , o Boze) (33x),
"Elhamdulillah" (Hvala Allahu) (33x),
"Allahu ekber" (Allah je najveci)(33x),
"La ilahe ilallahu vahdehu la serike leh lehul-mulku ve lehul-hamdu vehuve ala kulli sejín kadir" (Samo je Allah Bog, jedini i jedinstveni. On nema druga. Njemu pripada sva vlast i gospodstvo. Njemu ide svaka hvala i slava) (Muslim).

..............

Da Uzviseni Allah nagradi brata, koji je ovo pripremio. Amin!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Zanemareni namaz

Post od Yassin » Čet Mar 19, 2009 3:24 pm

Mjesto u kojem namaz vrijedi kao sto hiljada namaza

Mr. Safet Kuduzović

Uzvišeni Allah odlikovao je jedna mjesta nad drugima kao što je odlikovao jedne ljude nad drugima i jedna vremena nad ostalim vremenima. Nema razilaženja među islamskim učenjacima da su Mekka i Medina dva najbolja mjesta na svijetu i da namazi u dvije poznate džamije imaju posebne odlike. Džabir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"Namaz u mojoj džamiji (u Medini) bolji je od hiljadu namaza obavljenih u drugim džamijama, a namaz u El-Mesdžidul-haramu (u Mekki) bolji je od sto hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu." (Ahmed, Tirmizi, Tahavi, 3/127 i Zehebi u Es-Sijeru, 22/255. Mnogi hadiski stručnjaci prihvatili su ovaj hadis kao vjerodostojan. Vidjeti: Et-Temhid, 6/26, Tenkihut-tahkik, 2/453 od Ibn Abdil-Hadija, Misbahuz-zudžadže, 1/250 i Irvaul-galil, 4/341.)
Prenosi Abdullah b. ez-Zubejr da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Namaz u mojoj džamiji bolji je od hiljadu namaza obavljenih u drugim džamijama, osim El-Mesdžidul-harama gdje je namaz bolji za stotinu puta od namaza u mojoj džamiji." (Ahmed, Tahavi, 3/127, i Ibn Hibban, 4/499/1620. Imam Ibn Hazm, Munziri, Kurtubi, Ibn Kajjim, Albani i drugi ocjenjuju ovu predaju autentičnom, dok je imam Nevevi smatra dobrom. Vidjeti: El-Muhalla, 7/290, El-Džamiu li ahkamil-Kur'an, 9/385, El-Medžmua, 7/471, Zadul-mead, 1/48 i Sahihul-džamia, 2/714.)
Ebu Bekr en-Nekkaš kaže: "Računao sam vrijednost jednog namaza u El-Mesdžidul-haramu i došao do rezultata da vrijedi kao životni vijek u kome se klanja pet dnevnih namaza u trajanju od pedeset pet godina, šest mjeseci i dvadeset dana." (Vidjeti: Fethul-Bari, 3/82.)
U ovu nagradu, svakako, nije uračunata vrijednost kolektivnog namaza u El-Mesdžidul-haramu za dvadeset i sedam puta, a koja je predmet razilaženja među učenjacima i koja zahtijeva poseban naučni pristup. Ova odlika, po mišljenju šafijskih i hanbelijskih učenjaka, obuhvata kako obavezne tako i dobrovoljne namaze, za razliku od imama Ebu Hanife i Malika koji smatraju da se nagrada odnosi isključivo na propisane namaze.

Međutim, da li je ova obilna nagrada specifična samo za one koji klanjaju u El-Mesdžidul-haramu ili, pak, vrijedi za sve mekkanske džamije pa i šire od toga, predmet je razilaženja među islamskim učenjacima.
Po ovome pitanju kod islamskih učenjaka postoje četiri mišljenja:
prvo, da se pod El-Mesdžidul-haramom misli na Kabu,
drugo, da se misli na mesdžid koji okružuje Kabu,
treće, da se misli na cijelu Mekku,
četvrto, da se misli na Harem (tj. sveto područje koje je šire od same Mekke).

Svaka od ovih skupina nastoji potkrijepiti svoje mišljenje vjerodostojnim argumentima. Međutim, učenjaci koji smatraju da se nagrada odnosi samo na one koji klanjaju u džamiji koja okružuje Kabu imaju najjače argumente. Stoga ćemo se ograničiti na iznošenje njihovih dokaza.

Uzvišeni Allah kaže: "I ne borite se protiv njih kod Mesdžidi-harama dok vas oni tu ne napadnu." (El-Bekare, 191.) U drugom ajetu Uzvišeni kaže: "O vjernici, mnogobošci su sama pogan i neka se više ne približavaju Mesdžidi-haramu poslije ove godine." (Et-Tevbe, 28.) I kaže Uzvišeni: "Nevjernicima i onima koji odvraćaju od Allahova puta i Mesdžidi-harama – a Mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina tako i za došljaka – i onome ko u njemu htjedne bilo kakvo nasilje učiniti, dat ćemo da patnju nesnosnu iskusi." (El-Hadždž, 25.) Citirani ajeti odnose se na mesdžid koji okružuje Kabu. (Vidjeti: El-Džamiu li ahkamil-Kur'an, 12/36, El-Medžmua, 3/189-190, Fetava Ibn Usejmin, 1/438.)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je u prethodno spomenutom hadisu: "Namaz u mojoj džamiji bolji je od hiljadu namaza obavljenih u drugim džamijama, a namaz u El-Mesdžidul-haramu bolji je od sto hiljada namaza na drugom mjestu." U ovome hadisu spomenuta je vrijednost namaza u Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, džamiji i izuzet je El-Mesdžidul-haram, pa bi izuzetak trebao odgovarati onome iz čega je izuzet, što znači da se radi o dvije poznate džamije u Medini i Mekki. Šejh Ibn Usejmin kaže: "Kako je nagrada specifična samo za Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, džamiju, tako je specifična za džamiju u Mekki. Na ovu činjenicu ukazuje hadis: 'Nije dozvoljeno putovati osim radi tri džamije: Mesdžidi-harama, moje džamije i džamije u Kudsu.' Ako bi neko otputovao radi neke od mekkanskih džamija, osim Mesdžidi-harama, uradio bi šerijatski zabranjeno djelo, jer nije dozvoljeno putovati osim radi džamijâ u kojima za obavljene namaze ima posebna nagrada." (Vidjeti: Fetava Ibn Usejmin, 1/438.)

U jednoj verziji ovog hadisa stoji: "...namaz u njoj (tj. u džamiji Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem) bolji je od hiljadu namaza u drugim džamijama osim džamije koja pripada Kabi (mesdžidul-Kaba)." (Muslim, 9/140/1396, Ahmed i Taberani) Citirana verzija bezrezervno aludira da se radi o džamiji koja okružuje Kabu, a ne o drugim mekkanskim džamijama ili Mekki ili Haremu općenito.

Kada bi se musliman zavjetovao da će boraviti u itikafu određeni broj dana u El-Mesdžidul-haramu, a potom boravio u nekoj od mekkanskih džamija ili nekom stambenom objektu unutar Mekke ili Harema, njegov itikaf bio bi neispravan po konsenzusu islamskih učenjaka. Ova činjenica ukazuje nam da se izraz El-Mesdžidul-haram odnosi na džamiju koja okružuje Kabu.

Napomena: Svi klanjači koji su povezani saffovima sa Mesdžidi-haramom imaju nagradu spomenutu u ovom hadisu, iako klanjali van džamije. Međutim, saffovi koji su bliže džamiji i Kabi su vredniji, jer su bliže prvom saffu, a Allah najbolje zna.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Zanemareni namaz

Post od Yassin » Pon Jun 08, 2009 5:58 pm

Namaz mi je bio na zadnjem mjestu

Zamaglilo mu se pred očima, tresao se cijelim tijelom. Ona dva meleka su ga uzela za ruke. Dok su mu se noge vukle, vodili su ga kroz gomilu prema ivici vatrene džehennemske provalije. Vikao je i očajnički razmišljao ima li iko od ljudi da mu pomogne... Dozivao je sva dobra djela koja je uradio: pomaganje svom ocu, svoj post, svoje namaze, Kur´an koji je čitao, pitao je da li mu ijedno od tih djela može pomoći!? Ali, meleki su ga i dalje vukli prema džehennemu.

Namaz mi je bio na zadnjem mjestu

Sjećao se svoje nane i njenih upozorenja da obavi svoj namaz na vrijeme: «Moj sine, ne bi trebao ostavljati svoj namaz do ovog kasnog vremena !» Njegovoj je nani bilo sedamdeset godina, ali kad god bi čula ezan, hitro poput strijele odazivala bi se na mujezinov poziv. On, naprotiv, nikad nije mogao savladati svoj ego da ustane na molitvu. Šta je god radio namaz mu je bio na posljednjem mjestu i uvijek ga je žurno obavljao da bi stigao na vrijeme.

Razmišljajući o tome, ustao je i shvatio da je ostalo još samo petnaest minuta do ezana za jaciju. Brzo je uzeo abdest i klanjao akšam. Dok je činio tesbih, ponovo se sjetio svoje nane i postidio se svoje molitve. Ona je klanjala s takvom skrušenošću i mirom. Počeo je sa svojom dovom, zatim se spustio na sedždu i ostao u tom položaju neko vrijeme. Bio je u školi cijeli dan i bio je tako umoran

Naglo ga je probudio čudan zvuk, buka i vrištanje. Oblio ga je leden znoj. Razgledao je oko sebe, u svakom pravcu u kojem bi pogledao - bili su ljudi. Velika gužva. Neki su stajali sleđeni, gledajući oko sebe, neki su trčali lijevo i desno, potpuno izgubljeni, dok su neki klečali na koljenima sa skupljenim rukama, samo čekajući... Ispunio ga je čisti strah i panika kad je shvatio gdje se nalazi. Bio je to Sudnji dan!!!

Dok je bio živ slušao je o polaganju računa na Sudnjem danu, ali to mu se činilo tako dalekim! Da li ovo može biti plod njegove mašte, nešto što je njegov um izmislio?! Ne, iščekivanje i strah su bili tako veliki – nemoguće je da ovo nije stvarnost. Ispitivanje je i dalje trajalo. Počeo je očajnički trčati od čovjeka do čovjeka pitajući da li je njegovo ime prozvano. Niko mu nije mogao odgovoriti.

Iznenada, začuo je kako neko proziva njegovo ime, te se more ljudi rastavilo i napravljen je prolaz za njega. Dvojica su ga zgrabila za ruke i vodili naprijed. Ne gledajući, prolazio je kroz gužvu. Meleki su ga doveli do centra i tu ostavili. Dok mu je glava bila oborena, čitav njegov život mu je prolazio pred očima, kao kakav film.

Vidio je svog oca kako trči sa predavanja na predavanje, trošeći svoje zdravlje na putu islama. Vidio je svoju majku kako poziva goste u njihovu kuću, postavljajući jednu sofru, dok je drugu podizala. Branio se: »I ja sam uvijek bio na tom putu. Pomagao sam drugima. Širio sam Allahovu riječ. Obavljao namaz. Postio ramazan. Šta god nam je Allah naredio da činimo, činio sam. Što je Allah zabranio, nisam radio.» Počeo je plakati i razmišljati o tome koliko je volio Allaha. Znao je da sve što je uradio u životu nije bilo onoliko koliko Allah zaslužuje. Znao je da je Allah njegov jedini Zaštitnik...

Znojio se i tresao kao nikad u životu. Oči su mu bile uperene na vagu djela, čekajući odluku. Konačno, odluka je donesena. Dva meleka, držeći listove papira u rukama, okrenuli su se prema gomili ljudi. Noge su mu bile pred kolapsom. Sklopio je oči kada su počeli čitati imena onih koji idu u džehennem. Njegovo su pročitali prvo. Pao je na koljena i vikao iz sveg glasa kako to ne može biti. «Kako ja mogu ići u džehennem? Služio sam druge cijeli moj život, širio sam Allahovu riječ među drugim ljudima...»

Zamaglilo mu se pred očima, tresao se cijelim tijelom. Ona dva meleka su ga uzela za ruke. Dok su mu se noge vukle, vodili su ga kroz gomilu prema ivici vatrene džehennemske provalije. Vikao je i očajnički razmišljao ima li iko od ljudi da mu pomogne... Dozivao je sva dobra djela koja je uradio: pomaganje svom ocu, svoj post, svoje namaze, Kur´an koji je čitao, pitao je da li mu ijedno od tih djela može pomoći!? Ali, meleki su ga i dalje vukli prema džehennemu.

Približili su se Vatri. Njegov posljednji pogled unazad... Zar nije Resulullah, s.a.v.s., rekao koliko je čista osoba koja se kupa u rijeci pet puta svaki dan, toliko i namaz obavljen pet puta dnevno čisti od grijeha?! Počeo je vikati: «Moj namaz? Moj namaz? » Dva se meleka nisu zaustavljala i došli su do same ivice ambisa džehennemskog. Osjećao je vatrene plamenove po svome licu. Nada se potpuno ugasila, osuđen je na vječnost u vatri... Jedan od meleka gurnuo ga je i on je padao, gledajući dno koje je bilo sve bliže i bliže...

Odjednom, čvrsta ruka ga je zgrabila i povukla nazad. Obrisao je prašinu sa očiju i vidio starog čovjeka bijele, duge brade. Upitao ga je: «Ko si ti?» Stari čovjek je odgovorio: «Ja sam tvoj namaz.» «Pa, gdje si do sada? Spasio si me u zadnji momenat! Još malo i završio bih na dnu džehennema!» Stari se čovjek nasmijao i rekao: «Pa i ti si mene obavljao u zadnju minutu, zar si zaboravio?!»

U tom trenutku otvorio je oči i podigao glavu sa sedžde. Bio je sav mokar od znoja. Slušao je glasove koje dolaze spolja i čuo je ezan za jaciju. Brzo je ustao i otišao uzeti abdest.

http://www.n-um.com

Odgovori