Sirk=Grijeh koji Allah ne prasta

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Sirk=Grijeh koji Allah ne prasta

Post od AbuAmRibnFadL » Pon Apr 18, 2005 10:17 am

selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Sirk

STRAH, LJUBAV I VELICANJE KROZ PRIZMU ŠIRKA

Postoje dvije vrste širka, veliki i mali širk.Što se tice velikog, on predstavlja i znaci negaciju tevhida i izvodi njegovog pocinioca iz Islama

Mi smo ranije spominjali neke vrste velikog širka, a ovaj put cemo spomenuti još nekoliko vrsta.

Širk u strahu
Strah se može podijeliti na tri vrste:

a) Tajni strah, što znaci strah od nekog drugog mimo Allaha dž.š., kao što je kip, mrtav ili odsutan covjek i džin (šejtan) od kojih se pribojava da nam mogu nanijeti zlo ili uciniti ono što mrzimo i preziremo, mimo Allahove volje i odredbe, kao što je bio slucaj sa Hudovim, a.s., narodom, kada su rekli Hudu: "Mi kažemo samo da te je neko božanstvo zlom pogodilo." "Ja pozivam Allaha za svjedoka" - rece on, "a i vi posvjedocite da ja nemam ništa s tim što vi druge Njemu ravnim smatrate." (Prijevod znacenja, Hud, 54.) Ova vrsta bolesnog straha od nekog (necega) drugoga mimo Allaha prisutna je danas, posebno kod obožavalaca kaburova, koji pomoc traže od mrtvih ljudi i njima dove upucuju i kod onih koji su upali u sujeverje zbog nepoznavanja ipravne akide i nevjerovanja u Allaha.
b) Strah - koji podrazumijeva ostavljanje neke islamske obaveze, bojeci se ljudi. Ovo je strogo zabranjeno i ovo nije svojstveno istinskim mu'minima, koji se u ime Allaha ne boje nicijeg prijekora. Ovu vrstu straha spomenuo je Resul, a.s., u hadisu kojeg bilježi Ibn Madždže od Ebu Seida el-Hudrija, koji kaže da je Allahov Poslanik, a.s. rekao: "Neka niko od vas ne ponižava samog sebe." Rekli su: "O Allahov Poslanice! Kako neko može ponižavati samog sebe?" Muhammed, a.s. odgovori: "To je onaj covjek koji se nade u situaciji koja zahtijeva da se spomene Allahova naredba, a on to ne kaže. I Allah ce mu na Sudnjem danu reci: "Šta te je sprijecilo da kažeš tako i tako?" A ovaj ce reci: "Strah od ljudi." "Prece ti je bilo da se Mene bojiš", reci ce Allah dž.š." (Ibn Madždže)

c) Prirodni strah, kao što je strah od neprijatelja i strah od divlje zvijeri, itd. Ova vrsta straha nije pokudena i spominje se u suri Kasas uz Musa a.s.: "I Musa izide iz grada ustrašen, išcekujuci šta ce se desiti." (Prijevod znacenja, Kasas- 21.)
Prva vrsta straha (tajni strah) je najveca vrsta ibadeta i mora biti posvecen samo Allahu dž.š., a takoder i druga vrsta.

Ibnul-Kajjim je rekao: "Od spletki Allahovog neprijatelja, Iblisa, jeste i zastrašivanje vjernika njegovim vojskama i sljedbenicima, kako se ne bi borili na Allahovom putu i kako ne bi naredivali dobro, a zabranjivali zlo. Allah, dž.š., nas obavještava da je to šejtanska spletka i zastrašivanje i zabranjuje nam da se šejtana i njegove vojske bojimo. I što god je iman veci, strah od šejtanske vojske je manji, a što je iman slabiji, strah od šejtana i njegove vojske je veci.".
Aiša, r.a., je napisala Muaviji r.a.: "Ko traži Allahovo zadovoljstvo, izazivajuci time nezadovoljstvo ljudi, Allah ce ga zaštititi od ljudi. A ko traži zadovoljstvo ljudi, izazivajuci Allahovu srdžbu, od Allahove kazne ga niko ne može sacuvati."

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Ned Maj 01, 2005 12:11 pm

selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Muhammed, a.s., je upozorio svoje sljedbenike na opasnost širka i presjekao je i zatvorio sve puteve koji vode ka širku.

1. Allahov Poslanik, a.s., je zabranio izgovor rijeci koje podrazumijevaju izjednacavanje izmedu Allaha i Njegovih stvorenja, kao što su npr. rijeci: "Kako hoce Allah i ti.", ili: "Da nije Allaha i tebe.", drugim rijecima: "Da nije Allaha, a zatim tebe.", ili: "Kako hoce Allah, a zatim ti.", jer ovo "i" znaci poistovjecivanje, a rijec "zatim" znaci slijed ili poredak.
2. Allahov Poslanik, a.s., je zabranio i velicanje kabura i izgradnju na njima nadgrobnih spomenika, kao i njihovo osvjetljavanje (paljenje svijeca), krecenje i pisanje po njima.

3. Zabranio je takoder uzimanje kabura za mesdžide i klanjanje u njima, jer je to put do njihovog obožavanja.

4. Zabranio je klanjanje namaza u sami izlaz i zalaz sunca, jer to vodi oponašanju onih koji cine sedždu suncu u onim vremenima.

5. Zabranio je putovanje u bilo koje mjesto s ciljem približavanja Allahu kroz ibadet na tom mjestu, osim putovanja radi posjete tri mesdžida: a) Mesdžidul-harama (Kaba), b) Poslanikovog mesdžida u Medini i c) Mesdžidul-Aksa u Jerusalemu.

6. Zabranio je pretjerivanje u hvaljenju i uzdizanju njega kao licnosti, rekavši: "Ne uzdižite me kao što su kršcani uzdigli Isaa, sina Merjemina; ja sam rob i zato recite: "Allahov rob i Allahov Poslanik."

7. Zabranio je izvršavanje i ispunjavanje zavjeta (Allahu) na mjestima na kojima se obožavaju kipovi ili na mjestima na kojima se proslavljaju džahilijetski praznici.

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Čet Maj 26, 2005 12:42 pm

selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Huzejfe ibn Jeman, r.a., je rekao: "Ljudi su pitali Allahovog Poslanika, a.s., o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeci se da me ne snade.".

A drugi halifa Omer ibn Hattab je rekao: "Bojim se da se veza Islama ne pode kidati, malo po malo, kada se pojave generacije, koje nece poznavati džahilijet."
Prije i Huzejfe i Omera, r.a., (na mnogo vijekova), Allahov poslanik Ibrahim, a.s., upucuje dovu Allahu, dž.š., ovim rijecima: "Gospodaru moj, ucini moj grad bezbjednim i sacuvaj i mene i sinove moje od obožavanja kipova, oni su, Gospodaru moj, mnoge u zabludu odveli." (Prijevod znacenja - 35. 36.)

1. Allahov Poslanik, a.s., je zabranio izgovor rijeci koje podrazumijevaju izjednacavanje izmedu Allaha i Njegovih stvorenja, kao što su npr. rijeci: "Kako hoce Allah i ti.", ili: "Da nije Allaha i tebe.", drugim rijecima: "Da nije Allaha, a zatim tebe.", ili: "Kako hoce Allah, a zatim ti.", jer ovo "i" znaci poistovjecivanje, a rijec "zatim" znaci slijed ili poredak.
2. Allahov Poslanik, a.s., je zabranio i velicanje kabura i izgradnju na njima nadgrobnih spomenika, kao i njihovo osvjetljavanje (paljenje svijeca), krecenje i pisanje po njima.

3. Zabranio je takoder uzimanje kabura za mesdžide i klanjanje u njima, jer je to put do njihovog obožavanja.
4. Zabranio je klanjanje namaza u sami izlaz i zalaz sunca, jer to vodi oponašanju onih koji cine sedždu suncu u onim vremenima.

5. Zabranio je putovanje u bilo koje mjesto s ciljem približavanja Allahu kroz ibadet na tom mjestu, osim putovanja radi posjete tri mesdžida: a) Mesdžidul-harama (Kaba), b) Poslanikovog mesdžida u Medini i c) Mesdžidul-Aksa u Jerusalemu.
6. Zabranio je pretjerivanje u hvaljenju i uzdizanju njega kao licnosti, rekavši: "Ne uzdižite me kao što su kršcani uzdigli Isaa, sina Merjemina; ja sam rob i zato recite: "Allahov rob i Allahov Poslanik."

7. Zabranio je izvršavanje i ispunjavanje zavjeta (Allahu) na mjestima na kojima se obožavaju kipovi ili na mjestima na kojima se proslavljaju džahilijetski praznici.

Medutim, i pored jasnih objašnjenja od strane Allahovog Poslanika, a.s., i njegovog neprestanog zalaganja da ummet udalji od širka i puteva koji njemu vode, postoje skupine u ummetu Muhammeda, a.s., koje su neposlušne Allahovom Poslaniku i koje su se suprostavile njegovoj naredbi, cineci najveci grijeh prema Allahu, dž.š., i uvodeci tako novotarije u Islam, od kojih je on potpuno cist.

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Pon Jun 27, 2005 1:46 am

Postoje dvije vrste, veliki sirk koji izvodi iz islama i mali sirk.

Veliki sirk je "svaki sirk koji je Zakonodavac takvim proglasio i koji covjeka izvodi iz Islama", kao sto je cinjenje bilo kojeg oblika ibadeta a koji se cini samo Allahu, nekom drugom. Kao sto je klanjanje nekom drugom osim Allaha, post u ime nekog drugog sem Allahu, klanje u necije drugo ime nego Allaha. Od velikog sirka je i cinjenje dove nekom drugom sem Allahu, kao sto je dozivanje nekog umrlog u kaburu ili dozivanje nekog ko je odsutan da nam pomogne na nacin na koji samo Allah pomaze.
Druga vrsta je mali sirk, a znaci svako djelo ili govor koji Islam opisuje kao sirk, ali koji ne izvodi iz Islama kao sto je davanje zakletve drugim osim Allaha, jer je rekao Poslanik savs: Ko god se zakune necim drugim sem Allahom, pocinio je kufr ili sirk.
Onaj koji se zakune necim drugim sem Allahom, ali ne vjeruje da je iko ravan Allahu je musrik koji je pocinio mali sirk, bez obzira da li to cime se zakleo je postovano kod ljudi ili ne. Ne smije se zakleti Poslanikom savs niti predsjednikom, niti Kabom niti Dzibrilom, jer je to sirk, ali je to mali sirk, koji ne izvodi iz Islama.
Druga vrsta manjeg sirka je pretvaranje sto znaci da neko cini djela da bi ga ljudi vidjeli a ne radi Allaha.
Djela prikazivanja koja iskljucuju djela ibadeta su:
Prvi slucaj je kad razlog cinjenja nekog djela nije nista drugo do pretvaranje. U tom slucaju, takvo djelo je odbaceno zbog hadisa od Abu Hureire a koji se veze za Poslanika savs da je rekao da Allah kaze: Ja sam toliko sam sebi dovoljan da nemam potrebe za drugom. Zato onaj koji ucini djelo radi nekog drugog osim Mene bice odbijeno od Mene. (Prenosi Muslim, Kitabu Zuhd).
Druga stvar je kad pretvaranje dodje nakon ucinjenog djela, to jest djelo je ucinjeno u ime Allaha ali se pretvaranje kasnije uvuklo. Onda postoje dva slucaja:
Prvi je kad se covjek opire - i tad mu pretvaranje nece smetati. Na primjer covjek je klanjao rekjat a zatim su usli neki ljudi dok je on bio na drugom rekjatu pa mu se desilo da taj rekjat produzi ili da zaplace i tako dalje. Ako se odupre tome, ovo mu nece smetati, jer on se opire. Ali ako se on sa time slozi onda svako djelo od onog trenutka kad je umjesano pretvaranje je odbaceno. Na primjer ako je zaplakao a pretvara se onda se to odbaciva. Ali da li se odbacuje cjeli njegov ibadet ili ne?
Mi kazemo da se primjenjuje jedno od dva: Ili je zavrsetak njegova ibadeta povezan sa prvim djelom (bez pauze), pa ako je zavrsetak pokvaren, pokvarice se cjeli ibadet. Ovo je slucaj sa namazom, zadnji dio nemoze biti neispravan ako i prvi dio nije neispravana, znaci cjeli namaz se kvari. Ili ako je pocetak djela odvojen od njegova zavrsetka onda moze prvi dio da bude u redu dok zadnji ne. Sta god je ucinjeno prije pretvaranja je u redu, a sve sto je doslo poslije je odbaceno. Primjer je onaj koji ima na primjer 100 dinara pa dadne 50 u sadaku radi Allaha sa iskrenim nijetom, a zatim dadne jos 50 da bi se pokazao. Prvih 50 je prihvaceno a drugih 50 ne, jer je prvi dio odvojen od drugog.

Odgovori