HAMAJLIJE

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
dennispasa
Mlađi član
Postovi: 107
Pridružio se: Pon Jun 11, 2007 4:02 pm
Lokacija: slovenija

HAMAJLIJE

Post od dennispasa » Sre Avg 29, 2007 3:30 pm

Hamajlije

Izraz »hamajlija« obuhvata sve ono što je kod ljudi prihvačeno kao predmet i osnova priskrblivanja koristi ili sprječavanja nastanka štete za onoga kod koga se nađe, a uokvireno je u predmete za koje se vjeruje da posjedaju svojstva natprirodnog. S obzirom da ne postoje predmeti takve »svetosti« i utjecaja, ova navodna svojstva se vežu za mnogo šta: tek rođenoj djeci se izrađuju minijaturni predmeti od drveta (borovina, tisovina, i dr.) koji im se stavljaju na odječu; iz istog razloga se djeci i odraslima vješaju (na vrat) ili ostavljaju u njihovom prisustvu (u kučama, autima, na igračkama, i dr.) hamajlije razniha namjena: staklene »oči« za zaštitu od uroka, minijaturni Kur'ani i drugi kur'anski zapisi za potpunu zaštitu, odječa specifičnih boja i osobina okičena vezovima sura, ajeta, vefkova, formula, a korištena je za zaštite pa čak i od oružja bilo koje vrste i snage: slike umrlih, svetih zapisa ili građevina za koje se vjeruje da se odazivaju onome ko ih pozove; potkovice za sreču, tespih i dove okačene u autu za napredak i bereket vlasnika; predmeti koji štite od djelovanja zlih duhovnih snaga; zapisi, predmeti (igle, makaze, mozaici, prstenje, narukvice), čak i hrana (luk, pšenica, i dr.).

Prenosi se od Zejnebe, supruge Abdullaha ibn-Mes'uda da je Abdullah rekao:
«Čuo sam Allah-ovog d.ž. Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:

»Čini (čarolije, vradžbine, zabranjene rukje, op.a.), hamajlije i ljubavne čarolije su širk.«
Ebu-Davud, 3883; Ibn-Madže, 3530; Albani ga je svrstao u sahih hadise: Al-Silsiletul-Sahiha, 331 i 2972

Prenosi se od Uqbe ibn-Amira, r.a., da je rekao: »Čuo sam Allah-ovog d.ž. Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:

»Ko god nosi hamajliju, Allah d.ž. mu neče ispuniti potrebe, a ko god nosi školjke (u svrhu zaštite), Allah d.ž. mu neče dati mira.«
Ahmed, 16951; Albani je rekao da je da'if: Da'if-Džami',5703

Prenosi se od Uqbe ibn-Amira el-Džuhanija da je jedna grupa došla Allah-ovom d.ž. Poslaniku s.a.v.s., da mu daju bej'ah (prisegu na vjernost). On je prihvatio prisegu deveterice, ali ne i od jednog. Rekli su: »O Allah-ov d.ž. Poslaniče, prihvatio si prisegu deveterice, ali ne i od jednog.« Rekao je: »On nosi hamajliju.« Čovjek je stavio ruku u njedra i izvadio (hamajliju). Zatim je Poslanik, s.a.v.s., prihvatio i njegovu prisegu. Rekao je (Allah-ov d.ž. Poslanik, s.a.v.s.: »Ko god okači, nosi hamajliju, počinio je širk.«
Ahmed, 16969; Albani rekao da je sahih: Al-Silsiletul-Sahihah, 492

Ebu-Davud bilježi da je 'Isa bin-Hamza rekao: »Ušao sam kod Abdullaha ibn-Akima a njegovo lice je bilo crveno od visoke groznice. Rekao sam – zašto ne okačiš hamajliju? Rekao je: »Tražimo kod Allah-a d.ž. zaštitu od toga. Allah-ov d.ž- Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

»'Ko god okači bilo šta, bit če prepušten (njegovoj) brizi (...)«

Hamajlije se smatraju ekvivalentom učenju rukje. Stajalište nekih je da su hamajlije, ako njihov tekst ispunjava uvjete koje ispunjava pravovaljana rukja, isto što i rukja.

Hamajlije koje u sebi sadrže bilo šta osim Kur'ana, ili bilo šta (zabranjeno) uz Kur'an, zabranjene su po konsenzusu učenjaka i u to nema sumnje.

Druga vrsta su hamajlije koje su sadržinski ispravne. Njihova osnova je Kur'an, i ne postoje primjese ničega drugog. Po pitanju ovih hamajlija postoje odredžena razilaženja. Neki su na stajalištu da su dozvoljene i da su one ekvivalent učenju rukje. Oni smatraju da su hamajlije, ako njihov tekst ispunjava uvjete koje ispunjava pravovaljana rukja, isto što i rukja. Drugo je mišljenje, poput onog koje zastupaju Abdullah ibn-Mesu'ud, Abdullah ibn-Akim, Abdullah ibn-Amr, 'Ukbe ibn Amr, i drugi, da ni hamajlije koje ne sadrže ništa drugo osim Kur'ana nisu dozvoljene. Oni ne prave razliku između hamajlija koje sadrže Ku'an i onih koje sadrže zabranjene stvari.

Učenjaci stalnog komiteta za fetve (Šejh Abdul Aziz ibn-Baaz, Šejh Abdullah-ibn Gadjan, Šejh Abdullah ibn-Qu'ud) kažu: »Učenjaci se slažu da je haram kačiti (nositi) hamajlije koje sadrže bilo šta osim Kur'ana, ali se razilaze u stajalištu spram onih koje sadrže Kur'an. Neki od njih kažu da su takve hamajlije dozvoljene, a drugi da nisu. Stajalište onih koji kažu da nisu dozvoljene najvjerovatnije je ispravno zbog generalnog značenja hadisa, a i zbog prevencije od širka.«
Fetava Al-Ledžnetul-Da'imeh, I/212

Nošenje hamajlija treba posmatrati i kroz prizmu opčeg stanja pojedinaca, ne zanemarujuči vrijeme i stanje zajednice. Živimo u vremenu u kome se izdvaja grupa onih koji žele postiči Allah-ovo d.ž., zadovoljstvo svojim trudom, kroz činjenje dobra, i onih koji žele da im Allah d.ž., podari sve blagodati i sreču lagodnog življenja, a da zuzvrat ne čine ništa od onoga čim se njihov Gospodar biti zadovoljan ili, još gore, da čine ono što se sukobljava i sa najmanjim principom dozvoljenosti. Onaj ko je svjestan Allah-ovog d.ž., prisustva če se na svakom naznaku nevolje riječima punim poštovanja obratiti svome Gospodaru i zatražiti Njegovu zaštitu i pomoč. Oni koji ovo ne žele, ili nedovoljno žele tragaju za olaškicama. Tragaju za onim ko če se za njih i umjesto njih obračati Allah-u d.ž.. Uzmemo li samo kao primjer da hamajlija jest ekvivalent (ili supstitut) rukji (učenju Kur'ana i Poslanikovih, s.a.v.s., dova), ne možemo, a da ne primjetimo da se potreba za supstitutom javlja samo u situaciji u kojoj osnova (original) iz nekog razloga ne može da zadovolji potrebu. Kur'an ili kur'anski sistem življenja kao osnova ne može ne funkcionisati što znači i da se ne može javiti potreba za supstitutom. Spomenut ču nekoliko stvari u vezi sa hamajlijama koje če, nadam se, baiti pravo svjetlo na potrebu korištenja hamajlija kao ukazane naknadne potrebe, a preko svih poznatih blagodati Kur'ana, kao Allah-ovog d.ž., govora.

Hamajlije najčešče, osim Kur'ana sadrže i druge, nedozvoljene stvari (što je več objašnjeno), ali onaj ko uzima hamajliju ne zna to, zato što se ne usuđuje provjeriti. Nebrojno mnogo puta sam se uvjerijo u to čak, kroz hamajlije bivaju prizivani džini koji če čuvati vlasnika hamajlije, ili da su hamajlije koje su ljudi nosili, ustvari bivale dogovor izmedžu sihirbaza i džina da se odredženo vrijeme primire, ili da napuste bolesnika, a da se nakon isteka tog perioda ponovo vrate. Zatim, uvjeravao sam se u razne prevare koje su uspijevale zbog nužde u kojoj se neko nalazio: text hamajlije nije bio ništa drugo osim šaranje da bi se ispunio list; hamajlije koje sam skidao od ljudi koji su ih kupovali bježeči iz Srebrenice, od hodža koji su se niotkud pojavljivali. Ljudi, sami u nevolji, i zbog toga što su u nevolji bili njihovi najbliži (o kojim nisu ništa znali) kupovali su hamajlije za posljednji dinar iz džepa (po nekoliko hiljada maraka). Kada smo otvarali takve hamajlije, vidjeli smo da ništa, osim čistog papira u njima nije bilo!!!

Uvjeravali smo se da su hamajlije davane i onima koji negiraju Allah-a d.ž., onima koji su svoj život upotpunili griješenjem svih profila, i drugo.

Zatim, hamajlije koje su sadržinski dobre ( u kojima su samo ajeti iz Kur'ana) daju se ljudima da ih nose odredženi period, a nakon toda da ih bace u vodu ili negdje drugo. Pitamo: šta če biti sa vlasnikom hamajlije poslije isteka tog perioda? Ko če ga tada čuvati? Hamajlije se nose uz uvjet da se nikada ne skidaju. Pitamo-koja je svrha hamajlije (čak i da je u njoj Kur'an) kada se ista unosi u nužnik? Pitamo-da li onaj koji nosi hamajliju vjeruje u Allah-a d.ž., ili u hamajliju??? Ako vjeruje u Allah-a d.ž., onda je to dovoljno, bez hamajlije. Ako vjeruje u hamajliju, a ne u Allah-a d.ž., zašto je onda nosi jer ono što je u hamajliji je Allah-ov d.ž. govor?! Ako u hamajlije vjeruju kao u vezu Allah-ove d.ž. milosti i bolesnikove potebe, kazat čemo da Allah d.ž. ne treba pomoč, Ostvarivanje Njegove moči ne iziskuje ispunjavanje odredženih preduvjeta jer On, kada nešto hoče da bude, samo kaže »budi«, i ono bude.

Spomenut čemo nekoliko primjera nakaradnosti (namjene) hamajlija ispravnog sadržaja, ni zbog čega drugog osim da razmisle oni koji još uvijek imaju dvojbe u pogledu dovoljnosti iskreno (riječima) upučene dove Allah-u d.ž., s jedne strane i istinskih namjera promotora hamajlija, s druge strane.

»Sura Es-Sedžda (Padanje ničice)
Ko ovu suru (napisanu) dobro zatvori u jednu čistu staklenu posudu i stavi na sigurno mjesto, u toj kuči neče se pojaviti požar...

Sura El-Ahkaf (Ahkaf)
Ko ovu suru, napisanu, stavi u sanduk, ormar i slično, sa stvarima, sve če to, Božijom pomoči, biti sačuvano od insekata...

Sura El-A'la (Svevišnji)
Ko ovu suru napiše pa je u bašti ili vočnjaku postavi na jedno drvo ili neko drugo mjesto, to voče i povrče neče imati štete. » (Grupa avtora, Ilmu'l Kebir-Veličina znanja, UG Hastahana – tekija Mesudija, Kačuni, str. 754, 756, 761, Sarajevo, 2004)

(!) Samo čitanje ovih redova izaziva mučninu i nelagodu. Pitamo se šta li osječaju oni koji, u svojoj zabludi, ljude podstiču da ponižavaju sami sebe izigravajuči se sa govorom Svevišnjeg. Govorom koji bi trebao biti i koji uistinu jeste spas ovog i budučeg svijeta. Nerazumno je kazati da je Kur'an sredstvo poput aparata za gašenje požara ili onog za uništavanje insekata, ali šta kazati za onoga ko tvrdi da je Allah, d.ž., nepravedan-da nas Allah d.ž., sačuva takvih šejtanskih spletki-a u pravo je to kazano gore spomenutim preporukama: okačena napisana sura u jednom vočnjaku če sačuvati taj vočnjak štata čak iako svi okolni budu ugroženi zbog vremenske nepogode-Allah-ove d.ž. odredbe, i sve to pa makar vlasnik vočnjaka, za razliku od svojih komšija, bio od nezahvalnih Allah-ovih, d.ž., robova!

Osim (pisanih) hamajlija, kao vida traženja zaštite i izlječenja, ljudi se koriste i mnogim drugim stvarima: vezanje konca odredžene boje oko zgloba, nošenje narukvica, nošenje raznih drugih predmeta (kosti, drvo, i dr.). Koriste se saljevanjem strave (izljevanje olova) kao lijek za urok (ovo često rade naše nene, ne znajuči ništa o tome osim da im je neko pokazao kako se to radi). Prenijet čemo mišljenje Abdul 'Aziza ibn-Baaza o svim ovim stvarima. Nakon što ustvrdi da je dozvoljeno liječiti od raznih organskih oboljenja, da je zabranjeno posječivati gatare i vjerovati im, on navodi hadise koji to potvrdžuju, a zatim završava: »Prenosi se da je Imran ibn-Husejn, r.a., rekao: »Allah-ov d.ž. Poslanik s.a.v.s., je rekao«:

'Ne pripada nam ko predskazuje posmatrajuči ptice ili ko traži da se za njega to čini, ili ko traži proricanje ili za koga se ono radi, ili ko pravi sihir, ili ko traži da se sihir pravi. Ko god ode proricatelju i povjeruje u ono što kaže, zanijekao je ono što je poslano Muhammedu, s.a.v.s.' (vidjeti podnaslov »Posječivanje gatara«)
...

(Kur'anska hamajlija, lijek i zaštita od sihira, uroka i ograme, Almin Omerašević, Zavidovići, 2005 godine)

zora
Posmatrač
Postovi: 1
Pridružio se: Pon Dec 03, 2007 8:49 pm

OLOVO

Post od zora » Uto Dec 04, 2007 6:17 pm

Olovo je idealno,pomaže na svim područjima života:u ljubavi,na poslovnom planu i zdravlju.meni je stvarno pomoglo.


Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Re: OLOVO

Post od Senad » Uto Dec 04, 2007 6:40 pm

zora napisao:Olovo je idealno,pomaže na svim područjima života:u ljubavi,na poslovnom planu i zdravlju.meni je stvarno pomoglo.Esselamu alejkum!


Možeš li malo pojasniti kako ti je olovo pomoglo . :roll:

Malo mi nelogično da ono što je stvoreno može nadmašiti Stvoritelja.

Ako možeš pojasnit bilo bi interesantno svjedočenje da i olovo pomaže ali nemoj sada da budeš škrta na riječima :wink: . Opišinam malo to kako olovo pomaže
Esselamu alejkum!

Odgovori