Tewhid-Jedinstvo Allaha azze we dzell

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Tewhid-Jedinstvo Allaha azze we dzell

Post od AbuAmRibnFadL » Pon Apr 18, 2005 10:13 am

selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

ALLAHOVO JEDINSTVO

Ako čovjek prizna da je Allah Gospodar cjelokupnog svemira i da sva vlast u njemu pripada Allahu džellešanuhu, da se Allah brine o njegovom održavanju,

onda iz ovog proizilazi da taj isti čovjek mora priznati da je Allah jedini koji zaslužuje da Mu se ibadet čini i mora priznati tehvidu-l-esmai ves sifat, tj. da ustvrdi Allahova lijepa imena i uzvišena svojstva, kojim je On Sebe opisao u Kur’anu ili nas je o tome obavijestio Njegov Poslanik, odnosno da zanegira ili je to učinio Njegov Poslanik salallahu alejhi we selem.

Riječ "tevhid" je infinitiv od glagola "vehhade" sto znači "smatrati nekoga jednim i jedinstvenim, koji nema sudruga".
U šerijatskom značenju objavljenom od Allaha, tevhid je: "Čvtrsto ubjeđenje, koje nije pomiješano sa sumnjom, da je Uzvišeni Allah Jedan u svom "rubu-bijjetu", tj. da nema drugog gospodara mimo Njega, zatim da je ....

Allah Jedan u "uluhijjetu", tj. da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da mu se ibadet čini, te da je Jedan u Svojim lijepim imenima i Uzvišenim svojstvima, koje ne posjeduje niko drugi mimo Njega, te da Mu niko nije sličan ni ravan. (Esma’i ves sifat)

PODJELA "TEWHIDA"
Na osnovu već navedene definicije "tevhid" se dijeli na tri vrste:

1. Tewhidu-r-Rububijjeh
2. Tewhidu-l-uluhijjeh (ttevhidul-ibadeh)
3. Tewhidu-l-esma'i ves sifat

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Ned Maj 01, 2005 12:19 pm

selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

TEVHIDU-R-RUBUBIJJEH
Ova vrsta "tevhida" definirana je kao:

"Cvrsto ubjedenje da je Allah Gospdar svega što postoji i da sva vlast pripada Njemu, On je Stvoritelj svega, Stvoritelj Svojih robova, i da im samo On opskrbu daje, da je On taj koji daje život i smrt, da je On taj koji može donijeti pomoc i otkloniti štetu, da je On taj koji prima dovu onoga koji je u nevolji i da je svo dobro u Njegovim rukama i da je On Svemocan, te da nema suparnika ni sudruga u ovim navedenim stvarima."
Ako detaljnije pogledamo definiciju ove vrste "tevhida"uvidjet cemo da ona u sebi sadrži sljedece:

1. Vjerovanje da samo Allahu pripada stvaranje. Dokaz za ovo su rijeci Uzvišenog: "Zaista samo Njemu pripada Stvaranje i Naredba. " (El-E'araf 54.)
2. Vjerovanje da samo Allahu pripada naredba (emr). Kaže šejh Se'adijj: "-Naredba-pod njom se podrazumijeva da smo Allah ima pravo propisivanja šerijatskih propisa." Dokaz za ovo su vec navedeni ajeti sure El-E'araf.

3. Vjerovanje da samo Allahu pripada vlast, shodno Njegovim rijecima: "I samo Allahu pripada vlast na nebesima i Zemlji." (El-Džasijeh -27.)
Ovdje je neophodno napomenuti da ova vrsta "tevhida", ukoliko je covjek prizna i povjeruje, nije dovoljna da bi ušao u Islam i njome ne zaslužuje Džennet i spas od vatre. Jer su i idolopoklonici u vrijeme Poslanika salallahu alejhi we selem priznavali da je Allah Stvoritelj i da On daje život i smrt, kao i opskrbu, ali i pored toga Poslanik salallahu alejhi we selem je poveo džihad protiv njih i ohalalio njihovu krv, imetak i cast, što znaci da sa ovom vrstom "tevhida" nisu ušli u Islam.

Kaže Allah Uzvišeni opisujuci mušrike:"A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno ce reci: Allah, pa kuda se onda odmecu ?" (Ez-Zuhruf, 87.)
"A ako ih zapitaš: Ko s neba kišu spušta i njom umrlu zemlju oživljava ? - sigurno ce reci -: Allah, a ti reci: Hvala Allahu, ali veCina njih ne shvaca." (El-Ankebut 63)

"Upitaj: Ko nas hrani s neba i iz zemlje, cije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja svim ?. - Allah - reci ce oni, a ti reci: “Pa zašto Ga se onda ne bojite ?" (Junus 31.) Tejsiru-l-Kerimi-r-Rahman str.136.
Nakon ovih kur'anskih ajeta možemo konstatovati da je jedini razlog koji ih je ucinio nevjernicima u Allaha dželešanuhu ustvari najviše druga vrsta "tevhida" (tevhidu-l-uluhijjeh), cija je suština sadržana u znacenju "La ilahe ilellah" (Nema istinskog božanstva koji zaslužuje da se obožava mimo Allaha).

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Čet Maj 26, 2005 12:38 pm

selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Kaže Uzvišeni: "Niko nije kao On, On sve cuje i vidi.". (Prijevod znacenja - Eš-Šura, 11.)

Allah, dž.š., o svojim lijepim imenima kaže: "Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskrecu Njegova imena; kako budu radili; onako ce biti i kaženjeni!". (Prijevod znacenja - A'raf, 108.)

U ovome ajetu Allah, dž.š., je Sebi potvrdio lijepa imena i naredio da se zove tim imenima. I kako onda da se zove (doziva u dovi i ostalim ibadetima) imenima koja Sebi nije pripisao i koja su nerazumljiva.
Allahova imena su sasvim odredena (tevkifijje) i nije nam dozvoljeno da Ga zovemo imenima kojima On Sebe nije nazvao i kojima ga nije nazvao Njegov Poslanik, Muhammed, a.s.

Allahovih imena je mnogo i ne mogu se odrediti brojem. Ima imena koja je Allah zadržao za Sebe i nije ih otkrio nikome, ni bliskim melekima, niti poslanicima. Ovo potvrduje hadis Allahovog Poslanika, u kome je rekao: "Molim Te svakim Tvojim imenom kojim si Sebe nazvao, ili koje si objavio u Svojoj Knjizi, ili kojem si poducio nekog od Tvojih stvorenja ili koje si za Sebe zadržao."
U nastavku citiranog ajeta, Uzvišeni veli: "A klonite se onih koji iskrecu Njegova imena.", tj. okrenite se od njih i ostavite ih. Oni ce dobiti "nagradu" kakvu zaslužuju zbog onoga što rade.

Što se tice iskretanja Allahovih imena, ono podrazumijeva izvrtanje njihovog stvarnog i objavom potvrdenog znacenja.
Postoji nekoliko vrsta iskretanja Allahovih imena, a to su:

1. Nazivanje kipova (idola) Allahovim imenima, kao što je ime mušrickog idola (Lat), koje je izvedeno iz imena ilah (Bog) ili ime mušrickog idola (Uzza), koje je izvedeno iz Allahovog imena El-Aziz.
2. Nazivanje Allaha, dž.š., imenima koja ne dolikuju Njegovoj Uzvišenosti, kao što rade kršcani, nazivajuci Ga - ocem, ili kao što cine filozofi, nazivajuci ga nužno bivstvujucim ili djelatnim prauzrokom.

3. Opisivanje Allaha, dž.š., svojstvima manjkavosti, kao što su to uradili prokleti Židovi, pripisujuci Allahu svojstvo siromaštva, zatim da se Allah u subotu odmarao nakon stvaranja i sl.
4. Negiranje stvarnog znacenja Allahovim imenima, kao što su to ucinile džehmije i njihovi sljedbenici, govoreci da su Allahova imena samostalni izrazi, koji ne sadrže svojstva niti znacenja.

Tako kada se spomenu neka od Allahovih imena, kao što su npr. EsSemi' - Onaj Koji sve cuje ili El Besir - Onaj Koji vidi, oni kažu: "On cuje bez sluha i vidi bez vida, što predstavlja najvece skretanje i izvrtanje i na osnovu razuma i na osnovu šeriata."
Obaveza je na vjernicima da potvrde Allahova lijepa imena i da vjeruju u Allahova svojstva savršenstva bez tahrifa, - iskrivljavanja znacenja; bez ta'tila, - negiranja Allahovih svojstava; bez tekjifa, - odredivanja kakvoce Allahovim svojstvima i bez temsila, - uporedivanja i izjednacavanja Allahovih svojstava sa svojstvima stvorenja, na osnovu rijeci Uzvišenog: "Niko nije kao On, On sve cuje i vidi.". (Prijevod znacenja - Eš - Šura, 11.)

Prenosi se od Ebu Šurejha da je on imao nadimak Ebul-Hukm (otac presude), pa mu je rekao Resul a.s.: "Zaista je Allah, dž.š., vladar (sudac) i Njemu pripada presuda (Hukm)." Šurejh je na to rekao: "Moj narod, je kada bi se razidi u necemu, dolazio meni da im ja presudim, što sam ja i cinio, i oni bi bili zadovoljni mojom presudom." (Zbog toga su mu dali takav nadimak pr. prev. ). "Kako je to lijepo, rece Allahov Poslanik a.s. A imaš li djece?" "Imam.", - odgovorio je: "Šurejha, Muslima i Abdullaha.". "A koji je najstariji?", - upita Poslanik a.s. "Šurejh." "Ti si od danas Ebu Šurejh.", - rece mu Allahov Poslanik a.s. (Ebu Davud i drugi)

Odgovori