Ko zavidi drugima, taj samo sebi stetu nanosi

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Ko zavidi drugima, taj samo sebi stetu nanosi

Post od Yassin » Sre Apr 25, 2007 4:38 pm

„KO ZAVIDI DRUGIMA, TAJ SAMO SEBI ŠTETU NANOSI”Rekao je imam Tirmizi: ''Iman je život za srce, a nevjerstvo je njegova smrt. Pokornost Allahu je njegovo zdravlje, a ustrajavanje u grijehu je njegova bolest. Zikr je njegova budnost i čilost, a gaflet i nemar je njegova uspavanost.''

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Apr 25, 2007 4:38 pm

Sam sebi savjetnikPrenosi Ebu Usman da mu je Ebu Hafs rekao: ''Kada sjediš sa ljudima budi savjetnik sam sebi i svom srcu. Neka te ne obmanjuje to što se ljudi okupljaju zbog tebe, jer ljudi vide samo tvoju vanjštinu, a Allah, s.v.t., vidi i tvoju nutrinu.'' (''Nadretun-neim'', 8/ 3371.)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Apr 25, 2007 4:39 pm

Najbolji čovjekRekao je Muavija ibn Ebi Sufjan: ''Najbolji čovjek
je onaj koji kada mu se dâ - zahvaljuje, kada je u iskušenju - strpljiv je, kada je ljut - savlada se u srdžbi, kada je u mogućnosti da kazni - on oprosti, kada obeća - izvrši, kada pogriješi - traži oprosta.''

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Apr 25, 2007 4:39 pm

Nenadmašnost kur'anskog stilaPoznati učenjak Asmei je vidio dječaka od sedam godina kako citira stihove pa ga je začuđeno upitao: ''Jesu li to tvoji stihovi?'' Kada je dječak potvrdno odgovorio, Asmei je rekao: ''Kakva divna poezija i zadivljujući stil!'' ''A da ti nisi Asmei?'', upitao je dječak. ''Jesam'', odgovorio je. Onda mu dječak reče: ''Kako to da se toliko diviš mojim stihovima, a moji stihovi i moja stilistika nisu ništa u odnosu na kur'ansku stilistiku kojoj treba da se diviš. Razmisli dobro o riječima Uzvišenog: I Mi nadahnusmo Musaovu majku: 'Doji ga, a kada se uplašiš za njegov život, baci ga u rijeku, i ne strahuj i ne tuguj, Mi ćemo ti ga doista vratiti i poslanikom ga učiniti.' (Al- Kassas, 7.) Zar ne vidiš da samo jedan ajet sadrži u sebi dvije naredbe, dvije zabrane i dvije radosne vijesti?! Dvije naredbe su: 'Doji ga, i baci ga'; dvije zabrane su: 'Ne strahuj i ne tuguj'; i dvije radosne vijesti su: 'Mi ćemo ti ga vratiti, i poslanikom ga učiniti.'''

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Apr 25, 2007 4:40 pm

Darežljivost bez granicaPrenosi Hejsem ibn Adi: ''Raspravljala su trojica muslimana kod Kabe o tome ko je najdarežljiviji čovjek. Prvi je rekao: 'Najdarežljiviji čovjek u našem vremenu je Abdullah ibn Dža'fer ibn Ebi Talib.'' Kad je to čuo, Abdullah je ispustio povodac od deve iz ruku i rekao tom čovjeku: 'Uzmi ovu devu i torbu koja je na njoj, samo mi ostavi sablju, jer to je sablja Alije ibn Ebi Taliba.' Čovjek je poveo devu i u torbi koja je bila na njoj našao 4.000 dinara.
Drugi je kazao da je najdarežljiviji Kajs ibn Sa'd ibn Ubade, a treći je rekao da je to Gurabetul-Evsi. Pošto se njihova rasprava pretvorila u svađu, predložili su da provjere svoje kandidate na djelu. Jedan od njih je otišao kod Abdullaha ibn Dža'fera i zatekao ga kako se sprema na put. Poselamio ga je i rekao mu: 'O sine Poslanikovog amidžića, ja sam putnik namjernik i ostao sam bez hrane i jahalice.
Drugi je otišao kod Kajsa ibn Ubadeta. Kad je došao do njegove kuće sluškinja mu je rekla da Kajs spava, a ako mu nešto treba neka kaže njoj. On je rekao da je putnik namjernik i da mu treba hrana i jahalica. Sluškinja je nakon toga otišla u kuću, uzela je kesu u kojoj je bilo 700 dinara i rekla mu: 'Uzmi ovo i idi u obor za deve i uzmi sebi jahalicu koju želiš i roba kojeg želiš.' Spominje se da je Kajs, kada se probudio i čuo šta je njegova robinja uradila, oslobodio tu robinju, jer je bio zadovoljan njenim postupkom. Treći je otišao Gurabetul-Evsu i sreo se s njim kad se on vraćao iz mesdžida kući naslonjen na dvojicu robova, jer je bio slijep. On ga je poselamio i kao i njegovi prethodnici kazao da je putnik namjernik i da je ostao bez hrane i jahalice. Gurabetul-Evs je tada spustio svoje ruke sa svojih sluga i rekao mu: 'Uzmi ovu dvojicu robova jer ja zaista nemam ništa drugo da ti dam.' Kada ga je čovjek upitao kako će on ići u mesdžid bez njih, i kako će se uopće kretati, on mu je odgovorio: 'Ako ih ne uzmeš, ja ću ih svakako osloboditi, pa ti kako hoćeš.' Na kraju su ova trojica zaključili da su to zaista najdarežljiviji ljudi njihovog vremena, ali su ipak malu prednost dali Gurabetul-Evsu, jer je on ostao bez onoga što mu je bilo prijeko potrebno.''

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Apr 25, 2007 4:40 pm

Pratioci dobrih djelaRečeno je: ''Nema dobra u govoru bez djela, niti u fikhu bez pobožnosti, niti u sadaki bez nijjeta, niti u imetku bez davanja zekata, niti u iskrenosti bez ispunjavanja obećanja.''

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Apr 25, 2007 4:41 pm

Potpunost imanaRekao je mudri Lukman: ''Tri osobine znače potpunost vjerovanja: onaj ko bude zadovoljan, ali ga njegovo zadovoljstvo ne navede na stranputicu, onaj ko se rasrdi, ali ga njegova srdžba ne udalji od istine, onaj ko ima moć, ali ne uzima ono što mu ne pripada.''

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Apr 25, 2007 4:42 pm

Najjača Allahova vojska


Upitan je Alija, r.a., koja je Allahova vojska najjača, pa je rekao: ''Posmatrao sam željezo i mislio sam da je to najjača Allahova vojska, zatim sam posmatrao vatru i vidio sam da vatra topi željezo, pa sam pomislio da je vatra najjača Allahova vojska, zatim sam posmatrao vodu i vidio da voda gasi vatru, pa sam pomislio da je voda najjača Allahova vojska, onda sam posmatrao oblake i vidio da oni nose vodu i pomislio sam da su oblaci najjača Allahova vojska, nakon toga sam razmišljao o vjetru koji razgoni oblake, pa sam pomislio da je vjetar najjača Allahova vojska, zatim sam gledao planine kako svojom postojanošću prkose vjetru, pa sam pomislio da su planine najjača Allahova vojska, nakon toga sam razmišljao o čovjeku i vidio da on osvaja i najviše vrhove planina, pa sam pomislio da je insan najjača Allahova vojska, onda sam razmišljao o onome što savladava čovjeka, pa sam vidio da je to san i mislio sam da je san najjača Allahova vojska, nakon toga sam razmišljao o onome što odagnava san i vidio sam da su to briga i tuga, pa sam pomislio da su briga i tuga najjača Allahova vojska, nakon toga sam razmišljao o njihovom staništu i shvatio sam da je to srce, pa sam mislio da je srce najjača Allahova vojska, međutim, vidio sam da se srce ne smiruje bez zikra i shvatio sam da je zikr najjača Allahova vojska.''


Pripremio: Abdusamed Nasuf Bušatlić
SAFF

Odgovori