Pomoc

Pitanja vezana za oblast lijecenje i neobjanjenog putem savremene nauke

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Mirnesa
Posmatrač
Postovi: 3
Pridružio se: Čet Jun 30, 2005 10:37 pm
Lokacija: US

Pomoc

Post od Mirnesa » Čet Jun 30, 2005 11:08 pm

Sellam
Imala sam samo jedno pitanje i nadam se da mi moze neko odgooriti i pomoci.

Ja sam se prije nekoliko mjeseci vozila cestom i neka zena me zaustavila sa autom i kazemi kao da nije mogla proci pored mene a da me nezaustavi kao ja imam neku veliku energiju u sebi i ima kao nesto da mi kaze i poslije mi zena kaze da je neko na mene stavio neku crnu magiju kao da sam ja u tom crnom krugu i da nikako nemogu da izadem na pravi put odatle i ako pokusavam.. I od toga dana sam pravo zabrinuta ono nekako me strah. Pa neznam sta da uradim uvezi toga jer ovdje kod nas nema hodza da ja mogu ici pa da mi naprimjer pomognu...?

I tako prije nekolike veceri ja sam spavala i cesto imam one nocne more pa ono me nekako kao da zaledi nemogu da se pomaknem ja ucim i kad krenem spavati i kad mi to dode ali se opet ponovi cesto cujem samo glasove ali neki dan sam osjetila da ce mi to doci i ja sam ustala i ispred mog kreveta stoji nest veliko crno bilo je musko imao je nesto kao spicastu glavu i cijeli u crnom i samo me gledao i ja sam pocela da ucim i onda je to otislo i tako da me i od tog dana toliko strah i da spavam po noci pa neznam ni sama sta da radim dali bi mi iko mogao pomoci u vezi moje situacije ?

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Pet Jul 01, 2005 3:17 am

mvtk

rabbi shrah li sadri we jesirli emri wahlul ukdeten millisani jefkahu kauli....

sestro Mirnesa

selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

To sto sada prolazis su napadi dzinna na tebe ,al ne brini ne mogu ti nista sve dok si ti spremna da se branis,i elhamdulillah uspjeva ti,To su pokusaji njihovi da te savladaju,Nemoj puno razmisljat o onome sto ti je ona zena rekla.,Cilj joj je garant bio ovo sto ti se sad desava,Ona je lazov i sluga sejtanov koji je unio weswesu u tvojoj glavi pa se to reflektovalo na tebe i ugradilo jedan odasiljac koji je privukao tu crnu osobu,Ne boj se nemozeti nista,to su samo pokusaji da te oslabe al se ne predaj vec nastavi tako.Budi pod abdestom cesce,po mogucnosti u toku cijelog dana
Uci cesce ovo sto sam ti napisao pa cu ti insaALlah napisati danas opsirniju privatnu poruku sta da radis dalje


.E`uzu bi kelimatillahi tammati min sherri ma khaleqa 3x

Bismillahi llezi la jeduru me`asmihi shej`un fil erdi we la fis-sema`i we huwes semi`ul alim 3x

SubhanAllahi we bi hamdihi adede halqihi we rida nefsihi we zinete arshihi we midade kelimatihi 3x

Redidtu billahi rabben we bil islami dinen we bi muhammedin nebijjen salallahu alejhi we selleme 3x

Estagfirullahel azimu llezi la illahe illa huwel hajjul kajjumu we etubu ilejh 3x

Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegis aslih li she`ni kulle hu we la tekilni illa nefsi tarfete ajni 1x

Allahumme ente rabbi la illahe illa ente khalaqkteni we ene abduke we ene ala ahdike we wa`dike mesteta tu e`uzu bike min sherri ma sana tu ebu`u leke bi nimetike alejje we ebu`u bi zenbi fagfirli fe innehu la jagfiru zunube illa ente

Allahumme inni es elukel dzennete Allahumme edzirni minennar 7x

HasbiAllahu la illahe illa huwe alejhi tewekeltu we huwe rabbul arshil azim 7x

3x ihlas,3x Feleq 3x En Nas i jednom Ajetel kursiju

Mirnesa
Posmatrač
Postovi: 3
Pridružio se: Čet Jun 30, 2005 10:37 pm
Lokacija: US

Post od Mirnesa » Pet Jul 01, 2005 7:13 pm

Sellam
Ovo mi je puno pomoglo i sada se osjecam
mnogo snaznija
Bas lijepo od tebe kada si nasao vremena da
me uputis sta treba da radim
Neka te Allah dragi nagradi i sviju nas koji vjerujemo u Njega
i zelimo da pomognemo jedno drugom.

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Ned Jul 03, 2005 12:23 pm

selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

sestro mirnesa,ovo je tekst ruqje koju je brat enes postavio na forumu,citaj ovo jednom dnevno uz terapiju koju sam ti dao

e uzubu billahi minesh-shejtani radzim
bismillahi rahmanir rahim

Elhamdulillahi rabbil alemin; er rahmanir rahim; maliki jewmidin; ijjake na`budu we ijake neste`in; ihdines siratal mustakim; siratallezine en amte alejhim gajril magdubi alejhim we led-dallin.

Bismillahi Rahmanir Rahim

Elif lam mim
Zalikel kitabu la rejbe fih; huden lil muttekin;
ellezine ju`minune bil gajbi we jukimunessalate we mimma rezaknahum junfikun;
wellezine ju`minune bima unzile ilejke we me uznile min kablik; we bil ahireti hum jukinun;
ulaike ala huden mir rabihim we ulaike humul muflihun.

Vettebeu ma tetluš šejatinu ala mulki sulejman; ve ma kefere sulejmanu ve lakinneš šejatine keferu juallimunen nasas sihre ve ma unzile alel melekejni bi babile harute ve marut; ve ma juallimani min ehadin hatta jekula innema nahnu fitnetun fe la tekfur; fe jeteallemune minhuma ma juferrikune bihi bejnel mer'i ve zevdžih; ve ma hum bi darrine bihi min ehadin illa bi iznillah; ve jeteallemune ma jedurruhum ve la jenfeuhum; ve le kad alimu le meništerahu ma lehu fil ahirati min halak ve le bi'se ma šerav bihi enfusehum; lev kanu la'lemun (Bekare-102)
we ilahukum ilahun wahid; la illahe illa huwer-rahmanur-rahim;Inne fi halkis-semawati wel erdi wahtilafil-lejli wen-nehari wel fulkilleti tedžri fil bahri bima jenfe`unnase we ma enzelallahu mines-semai min main fe ahja bihil erda ba`de mewtiha we bes-se fiha min kulli dabbetin we tasrifirrijahi wes seahabil musahhari bejnes-semai wel erdi le ajatin li kawmin ja`kilun (Bekare 163-164 )
Allahu la ilahe lla hu wel hajjul kajjum; la te`huzuhu sinetun we la newm; lehu ma fis-semavati we ma fil erd men zellezi ješfe`u indehi illa bi iznih ja lemu ma bejne ejdihim we ma halfehum we la juhitune bi šej`in min illmihi illa bi ma ša`; wesia kursijjuhus-semavati wel erd we la je uduhu hifzuhuma we huwel alijjul azim; la ikrahe fid din kad tebejenner rušdu minel gajj; fe men jekfur bittaguti we ju`min bllahi fekadistemseke bil urvetil vuska len fisame leha walahu semi`un alim; ALlahu welijullezine amenu juhridžuhum minez-zulumati ilen nur; wellezine keferu ewlijauhumuttagutu juhridžunehum minnen nuri ilez-zulumat; ulaike ašabunnari hum fiha halidun (Ajetel Kursijj 255 i dva ajeta iza nje 256-257)
Lillahi ma fis-semawati we ma fil erd; we in tubdu ma fi enfusikum ew tuhfuhu juhasibkum bihillah; Fe jagfiru limen ješa`u we ju`azzibu men ješa`; u wallahu ala kulli šej`in kadir;Amenerresulu bima unzile ilejhi min rabbihi wel mu`minun; kullun amene billahi we melaiketihi we kutubihi we rusulih; la nuferriku bejne ehadin min rusulih; we kalu semi`na we ata`na gufraneke rabbena we ilejkel mesir;La jukellifullahu nefsen ila wus`aha; lehama kesebet we alejha mektesebet;rabbena la tu`ahizna in nesina ew ahta`na; rabbena we la tahmil alejna isren kema hameltehu alellezine min kablina; rabbena we la tuhammilna ma la takate lena bih; wa`fu anna wagfirlena werhamna ente mewlana fensurna alel kawmil kafirin(Bekara zadnja tri ajeta 284-285-286)

ŠehidAllahu ennehu la illahe illa huwe wel melaiketu we ulul`ilmi kaimen bil qisti la illahe illa huwel azizul hakim; Inned-dine indallahil islam; we mahtelefel lezine utul kitabe illa min ba` di ma dža ehumul`ilmu bagjen bejnehum; we men jekfur bi ajatillahi fa innAllahe seri`ul hisab(Ali Imran 18-19)

Inne rabbekumullahullezi halekas-semawati wel erda fi sitteti ejjamin summe stewa alel arši jugšil lejlen nehare jatlubuhu hasisen weš-šemse wel kamere wen-nudžume musahharatin bi emrih; ela lehul halku wel emru tebarekAllahu rabbul alemin; Ud 'u rabbekum tedarru`an we hufjeh; innehu la juhibul mu`tedin; We la tufsidu fil erdi ba`de islahiha wed`uhu hawfen we tame`a; inne rahmetallahi karibun minel muhsinin(A`Raf 54-55-56)

Ve evhajna ila musa en elki asak; fe iza hije telkafu ma je'fikin. Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ja'melun. Fe gulibu hunalike venkalebu sagirin. Ve ulkijes seharatu sadžidin. Kalu amenna bi rabbil alemin. Rabbi musa ve harun
Fe lemma elkav kale musa ma dži'tum bihis sihr; innellahe sejubtiluh; innellahe la juslihu amelel mufsidin. Ve juhikkullahul hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mudžrimun
we elki ma fi jeminike telkaf ma sana`u ; innema san`u kejdu sahir ; we la juflihus-sahiru hajsu eta Ve evhajna ila musa en elki asak; fe iza hije telkafu ma je'fikin. Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ja'melun. Fe gulibu hunalike venkalebu sagirin. Ve ulkijes seharatu sadžidin. Kalu amenna bi rabbil alemin. Rabbi musa ve harun

Efehasibtum ennema halaknakum abesa we ennekum ilejna la turdže`un ; fe te`alellahul melikul haqq; la illahe illa huwe rabbul aršil kerim ; we men jed`u me`allahi ilahen ahare la burhane lehu bihi fe innema hisabuhu inde rabbihi innehu la juflihul kafirun ; we kul rabbigfir werham we ente hajrur-rahimin(Mu`minun-115-118)

Hazihi džehennemulleti kuntum tu`adun; islewhel jewme bima kuntum tekfurun; El jewme nahtimu ala ef vahihim we tukellimuna ejdihim we tešedu erdžuluhum bima kanu jeksibun(Ja sin-63-65)

we saffati saffa; Fezzadžirati zedžra; Fettalijati zikra; inne ilahekum le wahid; rabbus-semawati wel`erdi we bejnehunma we rabbul mešarik; inna zejjenes-sema`ed-dunja bi zinetil kewakib; we hifzan min kulli šejtanin marid; La jeseme`une ilel meleil a`la we jukzefune min kulli džanib; duhuren we lehum azabun wasib; illa men hatifel hatfete fe etbe`ahu šihabun sakib(Saffat-1-10)

Senefrugu lekum ejjuhes sekalan; fe bi ejji ala i rabbikumatu kezziban; Ja ma`šerel džinni wel insi inisteta`tum en tenfuzu min aktari semawati wel erdi fenfuzu; la tenfuzune illa bi sultan; fe bi ejji ala i rabbikumatu kezziban; Jurselu alejkuma šuwazun min narin we nuhasun fela tentasiran; fe bi ejji ala i rabbikumatu kezziban; fe izen šaqqatis-sema u fe kanet werdeten keddihan(Rahman-31-37)

Ja ejuhellezine amenut-tekullahe wel tenzur nefsun ma kaddemet ligad; wet-tekullah; innallahe habirun bi ma ta`melun; we la tekunu kellezine nesullahe fe ensahum enfusehum; ulaike humul faskun; La jestewi asabunnari we asabul dženneh; asabul dženneti humul fa izun; Lew enzelna hazel Kur`ane ala džebelin lere ejtehu haši`an mutesaddi`an min hašjetillah; we tilkel emsalu nadribuha lin-nasi le alehum jetefekkerun; huwallahu llezi la illahe illa hu; alimul gajbi we šehadeti huwer-rahmanur-rahim; Huwallahul-lezi la illahe illa hu; el melikul kuddusus-selamul mu`minul muhajminul azizul džebbarul mutekebbir; subhanAllahi amma jušrikun; huwallahul halikul bari ul musauwiru lehul esma ul husna; jusabbihu lehu ma fis-semawati wel erd; we huwel azizul hakim(Hašr-18-24)

Kul uhije ilejje ennehusteme`a neferun minel džinni fe kalu inna semi`na kur`anen adžeba; jehdi ilerrušdi fe amenna bihi we len nušrike bi rabbina ehada; we ennehu te`ala džeddu rabbina mettehaze sahibeten we la weleda; we ennehu kane jekulu sefihuna alellahi šetata; we enna zanenna en len tekulel insu wel džinnu alellahil keziba; We ennehu kane ridžalun minel insi je`uzune bi ridžalin minel džinni fe zaduhum reheqa; we ennehum zannu kema zanentum en len jeb`asallahu ehada; we enna lemesnes-semae fewedžednaha muliet haresen šediden we šuhuba; we enna kunna naq`udu minha meqa`ide li sem`; fe men jestemi`il ane jedžid lehu šihaben resada; we enna la nedri ešerrun uride bimen fil erdi em erade bihim rabbuhum rešada(Džinn 1-10)

Iza zulziletil erdu zilzaleha; we ahredžetil erdu eskaleha; we kalel insanu ma leha; Jewmeizin tuhaddisu ahbareha; bi enne rabbeke ewhaleha; jeumeizin jasdurun nasu eštaten lijurew a`malehum; fe men ja`mel miskale zerretin hajren jereh; we men ja`mel miskale zerretin šerren jereh(Zilzal-1-8

Kul ja ejuhel kafirun; la a`budu ma ta`budune; we la entum abidune ma a`bud; we la ene abidun ma abedtum; we la entum abidune ma a`bud; lekum dinukum we lije din(Kafirun 1-6)

Kul hu wallahu ehad; Allahus-samed; lem jelid we lem juled; we lem je kun lehu kufuwen ehad(Ihlas-1-4)

Kul e`uzu bi rabbil feleq; min šerri ma khaleq; we min šerri gasikin iza weqab; we min šerrin-nefasati fil uqad; we min šerri hasidin iza hased(Feleq-1-5)

Kul e'uzu birabbinnas; Melikinnas; Ilahinnas; Min šerrilwesvasil hannas; Ellezi juweswisu fisudurinnas; Minel džinneti wennas (Nas 1-6)

Odgovori