Pretraga ima 958 pogodaka

od Yassin
Sre Jun 01, 2005 4:01 am
Forum: Poučne priče
Tema: Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni
Odgovora: 44
Pogledano: 28271

92 * Al-Layl * Noć Bismillahi -r-rahmani -r-rahim U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 92:1 wal-lajli ´ida jaghša Tako mi noći kada tmine razastre, 92:2 wannahari ´ida tađal-la i dana kad svane, 92:3 wama khalaqa a-dakara wa-al'untha i Onoga koji muško i žensko stvara, - 92:4 ´inna sa´jakum lašatta ...
od Yassin
Sre Jun 01, 2005 3:49 am
Forum: Poučne priče
Tema: Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni
Odgovora: 44
Pogledano: 28271

93 * Ad-Duha * Jutro Bismillahi -r-rahmani -r-rahim U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 93:1 wadduha Tako mi jutra 93:2 wal-lajli ´ida sađa i noći kada se utiša, - 93:3 ma wa-dda´aka rabbuka wa-ma qala Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo! 93:4 walalãkhiratu khajrun l-laka mina al-'ula Onaj...
od Yassin
Sre Jun 01, 2005 3:43 am
Forum: Poučne priče
Tema: Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni
Odgovora: 44
Pogledano: 28271

95 * At-Tin * Smokva Bismillahi -r-rahmani -r-rahim U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 95:1 wattini wa-zzajtun Tako mi smokve i masline, 95:2 waţuri sinin i Sinajske gore, 95:3 wahada al-baladi l-'amin i grada ovog, bezbjednog, - 95:4 laqad khalaqna al-´insana fi 'ahsani taqwimi Mi čovjeka stvaram...
od Yassin
Sre Jun 01, 2005 3:37 am
Forum: Poučne priče
Tema: Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni
Odgovora: 44
Pogledano: 28271

96 * Al-Alaq * Ugrušak Bismillahi -r-rahmani -r-rahim U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 96:1 iqra' bismi rabbika -ladi khalaq Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, 96:2 khalaqa l-´insana min alaq stvara čovjeka od ugruška! 96:3 iqra' wa-rabbuka l-'akram Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, 96:4 ...
od Yassin
Pon Maj 30, 2005 3:48 am
Forum: Poučne priče
Tema: Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni
Odgovora: 44
Pogledano: 28271

96 * Al-Alaq * Ugrušak Bismillahi -r-rahmani -r-rahim U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 96:1 iqra' biasmi rabbika l-ladi khalaq Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, 96:2 khalaqa l-´insana min alaq stvara čovjeka od ugruška! 96:3 iqra' wa-rabbuka l-'akram Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, 96:...
od Yassin
Pon Maj 30, 2005 3:42 am
Forum: Poučne priče
Tema: Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni
Odgovora: 44
Pogledano: 28271

97 * Al-Qadr * Noć Kadr Bismillahi -r-rahmani -r-rahim U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog   97:1 ´inna 'anzalnahu fi lajlati l-qadr Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr –   97:2 wama 'adraka ma lajlatu l-qadr a šta ti misliš šta je noć Kadr?   97:3 lajlatu l-qadri khajrun min 'alfi šahr Noć K...
od Yassin
Pon Maj 30, 2005 3:38 am
Forum: Poučne priče
Tema: Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni
Odgovora: 44
Pogledano: 28271

98 * Al Beyyina * Dokaz jasni Bismillahi -r-rahmani -r-rahim U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog   98:1 lam jakuni al-ladina kafaru min 'ahli l-kitabi wa-lmušrikina munfakkina hatta ta'tijahumu l-baj-inat Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao doka...
od Yassin
Pon Maj 30, 2005 3:33 am
Forum: Poučne priče
Tema: Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni
Odgovora: 44
Pogledano: 28271

99 * Az-Zilzal * Zemljotres Bismillahi -r-rahmani -r-rahim U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog   99:1 ´ida zulzilati l-'ardu zilzalaha Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese   99:2 wa'akhrađati l-'ardu 'athqalaha i kada Zemlja izbaci terete svoje,   99:3 waqala l-´insanu ma laha i čovjek ...
od Yassin
Pon Maj 30, 2005 3:30 am
Forum: Poučne priče
Tema: Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni
Odgovora: 44
Pogledano: 28271

100 * Al-Adiyat * Oni koji jure Bismilahi -r-rahmani -r-rahim U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 100:1 wal´adijati dabhan Tako mi onih koji dahćući jure 100:2 falmurijati qadhan pa varnice vrcaju, 100:3 falmughirati subhan i zorom napadaju, 100:4 fa'atharna bihi naq´an i dižu tada prašinu 100:5 fa...
od Yassin
Pon Maj 30, 2005 3:26 am
Forum: Poučne priče
Tema: Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni
Odgovora: 44
Pogledano: 28271

101 * Al-Qaria * Smak svijeta Bismillahi -r-rahmani -r-rahim U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 101:1 alqari´at Smak svijeta! 101:2 ma al-qari´at Šta je smak svijeta? 101:3 wama 'adraka ma al-qari´at i šta ti znaš o Smaku svijeta? 101:4 jawma jakunu an-nasu kalfaraši l-mabthuth Toga dana će ljudi ...
od Yassin
Pon Maj 30, 2005 3:20 am
Forum: Poučne priče
Tema: Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni
Odgovora: 44
Pogledano: 28271

102 * At-Takatur * Nadmetanje Bismillahi -r-rahmani -r-rahim U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog   102:1 'alhakumu alt-takathur Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete   102:2 hatta zurtumu l-maqabir sve dok grobove ne naselite.   102:3 kal-la sawfa ta´lamun A ne valja tako, saznaćete svaka...
od Yassin
Pon Maj 30, 2005 3:16 am
Forum: Poučne priče
Tema: Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni
Odgovora: 44
Pogledano: 28271

103 * Al-Asr * Vrijeme Bismillahi -r-rahmani -r-rahim U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 103:1 wal´asr Tako mi vremena, - 103:2 ´inna l-´insana lafi khusr čovjek, doista, gubi, 103:3 ´il-la al-ladina ãmanu wa-´amilu a-s salihati wa-tawasawa bilhaqqi wa-tawasawa bilsabr samo ne oni koji vjeruju i d...
od Yassin
Pon Maj 30, 2005 3:13 am
Forum: Poučne priče
Tema: Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni
Odgovora: 44
Pogledano: 28271

104 * Al-Humaza * Klevetnik Bsmilahi -r-rahmani -r-rahim U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 104:1 wajlun l-likul-li humazatin l-lumazat Teško svakom klevetniku-podrugljivcu, 104:2 al-ladi đama´a malana wa-´addadah koji blago gomila i prebrojava ga, 104:3 jahsabu 'anna malahu 'akhladah i misli da ć...
od Yassin
Pon Maj 30, 2005 3:09 am
Forum: Poučne priče
Tema: Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni
Odgovora: 44
Pogledano: 28271

105 * Al-Fil * Slon Bismillahi -r-rahmani -r-rahim U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog   105:1 'alam tara kajfa faala rabbuka bi'ashabi l-fil Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!   105:2 'alam jađ´al kajdahum fi tadlil Zar lukavstvo njihovo nije omeo   105:3 wa'arsala alajh...
od Yassin
Pon Maj 30, 2005 3:05 am
Forum: Poučne priče
Tema: Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni
Odgovora: 44
Pogledano: 28271

106 * Qurayš * Kurejšije Bismillahi -r-rahmani -r-rahim U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog   106:1 li´ilafi qurajš Zbog navike Kurejšija,   106:2 ´ilafihim rihlata aš-šita´ wa-lsajf navike njihove da zimi i ljeti putuju,   106:3 fal-ja´budu rabba hada al-bajt neka se oni Gospodaru hrama ovoga klan...